Alignment of standards and assessments as an accountability criterion
La Marca, Paul M.
College Park, MD. ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation,. [2001].

Alignment of state assessments and higher education expectations: definition and utilization of an alignment index
Fonthal, Gil
2004. xvi, 130 leaves.

Alignment of tandem repeats with excision, duplication, substitution and indels (EDSI)
Sammeth, Michael ; Stoye, Jens
Bielefeld. Univ. Bielefeld. 2005. Forschungsberichte / Universität Bielefeld, Technische Fakultät, Abteilung Informationstechnik ; Report 2005-05.

The alignment of the CERN West Area neutrino facility
Casagrande, L.
Geneva. CERN. 1996. V, 26 S. : graph. Darst.. CERN ; 96-06.
ISBN 92-9083-087-5

The alignment performance link in purchasing and supply management: performance implications of fit between business strategy, purchasing strategy, and purchasing practices
Baier, Christian
1. ed.. Wiesbaden. Gabler. 2008. XV, 231 S.. Gabler Edition Wissenschaft.
ISBN 978-3-8349-1057-8

Alignments: how to live life in harmony with the universe
Hillman, Laurence. ; Spencer, Donna
New York. Lantern Books,. 2002.. xviii, 154 p. ;.

Alignment sheets and flow diagrams, interior alternative pipeline route, Prudhoe Bay to Travaillant Lake Junction via the Marsh Fork of the Canning River
[Calgary. Northern Engineering Services Company,. 1974]. [119] leaves (10 fold.).

Alignments of the ten-pointed star
Cornell, Bryan. ; Macomber, Michele. ; Wolf, Doug, ; Wolf, James,
Arlington, Va.. Kids Eat Free,. c1996.. 1 sound cassette.

Alignments, Stammbaeume und Markov-Modelle: Beitraege zur Theorie der biomolekularen Evolution
Schoeniger, Michael
1994. Getr. Zaehlung : graph. Darst..

Alignment technologies and applications of liquid crystal devices
Takatoh, Kohki
London [u.a.]. Taylor & Francis. 2005. XVI, 263 S.. The liquid crystals book series.
ISBN 0-7484-0902-5 : GBP 55.00 : CIP entry (Mar.)

Alignment tolerant structures for ease of optoelectronic packaging
Collins, John V. [Hrsg.]
New York. IEEE. 1997. S. 1305-1456.

Alignment und absolute Wirkungsquerschnitte für Ionisation in der ¬3d-Schale¬ [d-Schale] von Krypton und der ¬4d-Schale¬ [d-Schale] von Xenon durch Protonen im Energiebereich 40 bis 300 keV
Zuccatti, Stefano
1989. 141 Bl. : graph. Darst..

Alignment und Orientierung bei Ion-Atomstößen
Bähring, Albrecht
1984. 207 S. ; 2 Mikrofiches 24x.

Alignment und Orientierung bei Ion-Atomstössen
Bähring, Albrecht
[S.l.]. 1984. 2 Mikrofiches (207 S.).

Alignment und Orientierung in Ladungsaustauschprozessen für die Systeme Lip+ s- He und Lip+ s- Ar gemessen mit einem zweidimensional positionsempfindlichen Detektor
Menner, Bernhard
Freiburg i. Br. . 1989. 236 S..

Alignment und Orientierung von H(2p) nach H+ + Ar -- H(2p) + Ar+-Stoessen
Wolf, Reinhard
Bielefeld. 1984. 89 S. : graph. Darst..

Alignment von angeregten Helium-Atom durch Elektronenstoß.
Shirazi, Ahmad R.B.
51 Bl..

Alignment von Xenon 2p -1 3/2 nach Ionisation durch Elektronen oder Photonen
Küst, Holger
1997. 109 S..

al-IÏgrÅa±Åat al-ÏginÅa±Åiya al-muqÅarana wa-'n-niÖzÅam al-iÏgrÅa±Åi fÅi 'l-Mamlaka al-°ArabÅiya as-Su°ÅudÅiya
BilÅal, AÖhmad °AwaÖd
al-QÅahira. DÅar an-NahÖda al-°ArabÅiya. 1990. 1238 S..
ISBN 977-04-0743-7

¬al-¬IÇgrÅiq fÅi Barqa: al-usÖtÅura wa-'t-tÅarÅiÕh
Chamoux, François ; WÅafÅi, MuÖhammad °Abd-al-KarÅim ¬al-¬
ÖTab°a 1. BinÇgÅazÅi. ManÏsÅurÅat ÏGÅami°at QÅaryÅunus. 1990. 398.

al-IÏgtihÅad: an-naÖsÖs, al-wÅaqi°, al-maÖslaÖha
RaisÅunÅi, AÖhmad ar- ; BÅarÅut, MuÖhammad ÏGamÅal
ÖTab°a 1. DimaÏsq [u.a.]. DÅar al-Fikr [u.a.]. 2000. 207 S.. ÖHiwÅarÅat al-qarn al-ÏgadÅid.
ISBN 1-575-47751-3

¬al-¬IÏgtihÅad al-ÏgamÅa°Åi wa-daur al-maÏgÅami° al-fiqhÅiya fÅi taÖtbÅiqihÅi
IsmÅa°Åil, ÏSa°bÅan MuÖhammad
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-BaÏsÅa±ir al-IslÅamÅi [u.a.]. 1998. 231 S..

al- IÏgtihÅad fÅi 'l-aÖhkÅam aÏs-Ïsar°Åiya
ÖTanÖtÅawÅi, MuÖhammad Saiyid
al-QÅahira. DÅar NahÖdat MiÖsr. 1997. 205 S..
ISBN 977-14-0545-6

al- IÏgtihÅad wa-ÖdawÅabiÖtuhu °inda 'l-ImÅam aÏs-ÏSÅaÖtibÅi: dirÅasa muqÅarana
°AlwÅan, °AmmÅar Ibn-°AbdallÅah
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar Ibn-ÖHazm li-'Öt-ÖTibÅa°a. 433 S..
ISBN 995-381140-7

al-IÏgtihÅad wa-'t-taqlÅid wa-'l-ittibÅa° wa-'n-naÖzar: baÖhØt istidlÅalÅi muqÅaran ya°nÅi bi-taÖhdÅid al-mauqif aÏs-Ïsar°Åi li-l-muØtaqqaf al-muslim
MuÖhammad, YaÖhyÅa
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. al-IntiÏsÅar al-°ArabÅi. 2000. 243 S..
ISBN 1-8411-7025-9

Al- IÇgtiÖsÅab
WannÅus, Sa°dallÅah
Al-Quds . ManÏsÅurÅat Mu±assasat ÖHiÖtÖtņn .

Einfluß experimenteller Funktionsstörungen auf die suprahyale Muskulatur: ein Langzeitversuch
Hopfensitz, Manfred
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. al-Mu±assasa al-°ArabÅiya li-d-DirÅasÅat wa-'n-NaÏsr [u.a.]. 1990. 138 S.. DirÅasÅat - adab.

al-IÇgtirÅab fi 'Ïs-Ïsi°r al-umawÅi
SuwaidÅi, FÅaÖtima MuÖhammad ÖHamÅid as-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat MadbÅulÅi. 1997. 8, 522 S..
ISBN 977-208-200-4

al-IÇgtirÅab wa-'l-baÖtal al-qaumÅi
NiyÅazÅi, ÖSalÅaÖh
ÖTab°a 1. London. Arab Diffusion Company [u.a.]. 1999. 241 S..
ISBN 1-84117-039-6

¬A¬ liguistic study of the development of scientific vocabulary in Standard Arabic
Ali, Abdul S.
1. publ.. London u.a.. Paul. 1987. XVIII, 162 S.. Library of Arabic linguistics ; 6.
ISBN 0-7103-0023-9

ÅAliha ÖsaÇgÅira: qiÖsaÖs
MÅuÏgÅi, SaÖhar al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. MÅirÅit li-'n-NaÏsr wa-'l-Ma°lÅumÅat. 2003. 103 S.. TaÏgallÅiyÅat adabÅiya.
ISBN 977-351-069-7

Ali Hasan Al-Majid and the Basra massacre of 1999
New York. Human Rights Watch,. 2003. 36 s..

Ali, Hassan oder Zahra?: arabische Vornamen und ihre Bedeutung ; arabisch - deutsch
Kanawati, Rachad [Hrsg.]
1. Aufl.. Binz. Alam Al-Kutub. 2001. [120] S..
ISBN 3-03-300646-9 kart. : EUR 13.50, sfr 24.00

Ali Hassans Intrige: Roman aus Syrien
SÅirÅis, NihÅad ; Karasholi, Regina
Basel. Lenos-Verl.. 2008. 176 S.. Arabische Literatur im Lenos-Verlag.
ISBN 978-3-85787-398-0 Pp. : EUR 18.50, sfr 32.00 (freier Pr.)

al-IÕhbÅar °an al-mar±a fi 'l-Qur±Åan wa-'s-sunna
YÅusuf, Ulfa
ÖTab°a 1. TÅunis. DÅar as-SaÖhar. 1997. 133 S..
ISBN 9973-28021-0

Ali Heja
Nürnberg. Bibi Africa,. 2003.. 1 sound disc.

€ali Horozu
Tournier, Michel ; Balel, Mustafa
Istanbul. Ayrinti Yayinlari. 1990. 223 S..

al-Iòhòs¯a®: nashrah iòhòs¯a®¯iyah shahr¯iyah yuòsdiruh¯a al-Jih¯az al-Markaz¯i lil-Iòhòs¯a®.
òSan°¯a®. al-Jih¯az al-Markaz¯i lil-Iòhòs¯a®. v..

al-Iòhsa® al-°¯amm lil-sukk¯an wa-al-sukná li-sanat 1982: al-nat¯a®ij al-awalli¯iyah, hay¯akil al-sukk¯an wa-al-sukná (°aynat 5%).
[Rabat, Marocco]. Mud¯ir¯iyat al-Iòhòs¯a®,. 1984.. 51 p. ;.

al-Iòhòs¯a® al-tarbaw¯i
[òSan°¯a®], al-Jumh¯ur¯iyah al-°Arab¯iyah al-Yaman¯iyah. Wiz¯arat al-Tarbiyah wa-al-Ta°l¯im, al-Id¯arah al-°¯Ammah lil-Shu®¯un al-Fann¯iyah, Id¯arat al-Iòhòs¯a® wa-al-Takhòt¯iòt al-Tarbaw¯i, Qism al-Iòhòs¯a® al-tarbaw¯i. v. ;.

al-Iòhòs¯a®¯at al-iqtiòs¯ad¯iyah al-qawm¯iyah: muddakhir¯at al-afr¯ad ladá aw°iyat al-iddikh¯ar al-ra®¯is¯iyah f¯i Jumh¯ur¯iyat Miòsr al-°Arab¯iyah.
[al-Q¯ahirah] . al-Jih¯az al-Markaz¯i lil-Ta°bi®ah al-°¯Ammah wa-al-Iòhòs¯a®.. v..

al-Iòhòs¯a®¯at al-iqtiòs¯ad¯iyah f¯i al-òDiffah al-Gharb¯iyah wa-Qiòt¯a° Ghazzah.
[Palestine]. Markaz al-Iòhòs¯a® al-Filasòt¯in¯i,. 1995.. 86, 43 p..

al-Iòhòsaat al-maliyah.: Statistiques financières.
Alger, . Direction des statistiques, Sous-direction des statistiques économiques.. v..

al-Iòhòs¯a®¯at al-zir¯a°¯iyah
°Amm¯an, al-Urdun. D¯a®irat al-Iòhòs¯a®¯at al-°¯Ammah. v..

al-Iòhòs¯a®¯at wa-al-mu®ashshir¯at al-iqtiòs¯ad¯iyah li-sharik¯at qiòt¯a° al-a°m¯al al-°¯amm wa-al-qiòt¯a° al-°¯amm (°ad¯a al-bun¯uk wa-sharik¯at al-ta®m¯in)
al-Q¯ahirah. al-Jih¯az al-Markaz¯i lil-Ta°bi®ah al-°¯Ammah wa-al-Iòhòs¯a®. v..

al-Ihs¯a'¯iy¯at al-as¯as¯iyah wa-al-khas¯a'is al-sukk¯an¯iyah lil-hujj¯aj, `¯am 1408 H
Ab¯u al-Fut¯uh, Husn¯i Ahmad. ; Nuj¯um, Muhammad Sidd¯iq.
[Mecca]. al-Mamlakah al-`Arab¯iyah al-Sa`¯ud¯iyah, Wiz¯arat al-Ta`l¯im al-`¯Al¯i, J¯ami`at Umm al-QurÆ,. [1987?]. 117 p..

al-Iòhs¯as bi-al-zam¯an f¯i al-shi°r al-°Arab¯i: min al-uòs¯ul òhattá nih¯ayat al-qarn al-th¯an¯i lil-Hijrah
Gh¯iòd¯aw¯i, °Al¯i.
[Man¯ubah]. J¯ami°at Man¯ubah, Kull¯iyat al-¯Ad¯ab bi-Man¯ubah,. 2001.. 2 v. ;.

al-Ihtifal bi-ihya dhikra al-Ustadh al-Imam Muhammad Abduh bi-dar al-Jami°ah al-Misriyah.
1340 [i.e. 1922]. 71 p..

al-Ihtif¯al¯iyah f¯i al-masrah al-`Arab¯i: `Abd al-Kar¯im Bursh¯id, al-Tayyib al-Sad¯iq¯i ...
`¯Id, Muhammad al-Sayyid.
[al-Q¯ahirah]. Wiz¯arat al-Thaq¯afah, MultaqÆ al-Q¯ahirah al-`Ilm¯i li-`Ur¯ud al-Masrah al-`Arab¯i,. 1994.. 197 p. ;.

al-Iòhtij¯az wa-al-muòhtajaz¯in f¯i Miòsr: awòd¯a° al-muòhtajaz¯in wa-am¯akin al-iòhtij¯az f¯i Miòsr.
J¯izah [Egypt]. Markaz òHuq¯uq al-Ins¯an li-Mus¯a°adat al-Sujan¯a®,. 2002-. v. ;.

Al- Ihtikar
Sams-ad-D†n, Muhammad Mahd†
Taba 1. Bairut. Al-Muassasa al-Gami†ya li'd-Dirasat [u.a.]. 1990 = 1410 h.. 277 S..

¬al-¬ IÕhtilÅaf: °ain °ala 'l-kitÅaba wa-'n-naqd wa-'l-iÕhtilÅaf
Alger. ANEP. 2003.

al-Iòhtil¯al al-Isr¯a®¯il¯i.
Fawdah, °Izz al-D¯in,
1969.. 176 p..

al-Iòhtil¯al al-Isr¯a®¯il¯i wa-al-muq¯awamah al-Filasòt¯in¯iyah f¯i òdaw® al-q¯an¯un al-dawl¯i al-°¯amm / [ta®l¯if] °Izz al-D¯in Fawdah.
Fawdah, °Izz al-D¯in,
Bayr¯ut : Munaòzòzamat al-Taòhr¯ir al-Filasòt¯in¯iyah, Markaz al-Abòh¯ath, . 1969.. 176 p. ;.

al-IhtilÅaÖt fi d-dÅin wa-fÅi't-tÅarÅih wa-fÅi °ilm al-iÏgtimÅa°
FinÏgarÅi, AÖhmad ÏS. al-
al-QÅahira. al-Hai'a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma lil-KitÅab. 1987. 197 S..
ISBN 977-01-1203-8

¬al-¬ IhtimÅam bi-talhÅiÖs kitÅab al-IlmÅam li-MuÖhammad Ibn-°AlÅi Ibn-DaqÅiq al-°ÅId
Ibn-Munaiyir, °Abd-al-KarÅim Ibn-°Abd-an-NÅur ; RiyÅaÖd, ÖHusÅam
ÖTab°a 1. BairÅut. Mu'assasat al-Kutub aØt-ØTaqÅafÅiya. 1990. 680 S..

al-Iòhtir¯aq al-nafs¯i wa-mustaway¯atuh, ladá mu°allim¯i al-ta°l¯im al-°¯amm bi-mad¯inat Makkah al-Mukarramah, f¯i òdaw® miqy¯as M¯aslak al-mu°arrab
W¯abil¯i, Sulaym¯an Muòhammad Sulaym¯an.
Makkah. al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah, Wiz¯arat al-Ta°l¯im al-°¯Al¯i, J¯ami°at Umm al-Qurá, Ma°had al-Buòh¯uth al-°Ilm¯iyah wa-Iòhy¯a® al-Tur¯ath al-Isl¯am¯i, Markaz al-Buòh¯uth al-Tarbaw¯iyah wa-al-Nafs¯iyah,. 1995.. 78 p..

al-IÕhtirÅaq ...wa-'Ös-Ösad±: aÖs-ÖsirÅa° al-°arabÅi al-isrÅa±ÅilÅi ...lÅahÅu tÅarÅiÕh
ÏSÅayib, AÖhmad aÏs-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. 424 S..
ISBN 977-17-1840-1

¬al-¬IÕhtiyÅarÅat az-zabanÅiya min tarÅaÏgim ØdurrÅiyat ÕHÅalid Ibn-al-WalÅid al-MaÕhzÅumÅiya
ÕHÅalidÅi, °AbdallÅah Ibn-MuÖhammad az-Zain ¬al-¬
ÖTab°a 1. al-QÅahira. MaÖtÅabi° Ibn-SÅinÅa. 1998. 350 S..

al-IÕhtiyÅar fi 'l-qirÅa±Åat wa-'r-rasm wa-'Öd-ÖdabÖt
BÅalwÅalÅi, MuÖhammad
al-MuÖhammadÅiya. MaÖtba°at FaÖdÅala. 1997. 233 S..
ISBN 9981-82640-5

al-IÕhwÅan al-muslimÅun: al-waÏgh wa-'l-qinÅa°
°AzzÅuz, SalÅim
al-QÅahira. DÅar al-Fikr al-ÖHadÅiØt. 1997. 210 S..
ISBN 977-19-4405-4

al-IÕhwÅan al-muslimÅun: azmat taiyÅar at-taÏgdÅid
°AlÅi, °Abd-ar-RaÖhÅim
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Markaz al-MaÖhrÅusa li-n-NaÏsr. 2005. 214 S.. MausÅu°at al-ÖharakÅat al-islÅamÅiya ; 6.
ISBN 977-313-119-X

al-IÕhwÅan al-muslimÅun: 70 °Åaman fi 'd-da°wa wa-'t-tarbiya wa-'l-ÏgihÅad ; bi-munÅasabat murÅur sab°Åin °Åaman °alÅa ta±sÅis ÏgamÅa°at al-iÕhwÅan al-muslimÅin
QaraÖdÅawÅi, YÅusuf al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat Wahba. 1999. 363 S..
ISBN 977-225-136-1

al-IÕhwÅan al-muslimÅun min ÖHasan al-BannÅa ilÅa Saiyid QuÖtb
MaÇgribÅi, KarimÅan al- ; Sa°Åid, Raf°at as-
al-QÅahira. al-Mu±allif. 1997. 437 S..
ISBN 977-19-4463-0

al-IØhwÅan al-muslimÅun wa ÏguØdÅur at-taÖtarruf ad-dÅinÅi wa-'l-irhÅab fÅi MiÖsr
YÅusuf, Saiyid
[al-QÅahira]. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 1999. 703 S.. TÅarÅiÕh al-miÖsrÅiyÅin ; 138.
ISBN 977-01-6057-1

al-IÕhwÅan wa-'s-sulÖta: ÖsidÅamÅat dÅamiya wa-taÖhÅalufÅat sirrÅiya
ImÅam, ÖHamÅada
ÖTab°a °arabÅiya 1. al-QÅahira. Markaz al-ÕHaÖdÅara al-°ArabÅiya. 2005. 158 S..
ISBN 977-291-635-5

Alii Ben Isa Monitorii oculariorum sive compendii ophthalmiatrici...: ex cod. arab. msst. Dresdens. latine redditi ; specimen, praemissa de medicis arabibus oculariis dissertatione
'AlÅi Ibn-'ÅIsÅa al-KaÖhÖhÅal ; Hille, Karl August ; Lippert, Julius
Dresdae ; Lispisae. Arnoldi. 1845.

°Ali ibn Abi l-òHazm al-Qarsh¯i ibn al-Naf¯is (d.687/1288): texts and studies
Sezgin, Fuat.
Frankfurt am Main. Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University,. 1997.. vii, 377 p..

°AlÅi Ibn-AbÅi-ÖTÅalib: bÅab madÅinat al-°ilm
MakkÅi, ÖSÅadiq
aÖt-ÖTab°a 1.. S.l.. ad-DÅar al-°ÅAlamÅiya. 1987. 200 S..

°Al¯i ibn al-°Abbas al-Maj¯us¯i (4th/10th cent.): texts and studies
Maj¯us¯i, °Al¯i ibn al-°Abb¯as, ; Sezgin, Fuat.
Frankfurt am Main. Institute for the History of Arabic-Islamic Science at Johann Wolfgang Goethe University,. 1996.. 223, 6 p. ;.

Ali Ibn Isa: Erinnerunsbuch für Augenärzte
Hirschberg, Julius ; Lippert, Julius ; AlÅi Ibn-ÅIsã al-Ka.h.hãl ¬[Begr.]¬
Leipzig. Veit. 1904. XXXVIII, 324 S.. ¬Die¬ arabischen Augenärzte ; 1.

°Al¯i ibn Rabban al-òTabar¯i (d.c.250/864): texts and studies
Sezgin, Fuat.
Frankfurt am Main. Institute for the History of Arabic-Islamic Science at Johann Wolfgang Goethe University,. 1996.. 375 p. ;.

Ali ibn Ridwan (d. c. 453/1061) and al-Mukhtar ibn Butlan (d. 458/1066): texts and studies
Amawi, Mazen ; Sezgin, Fuat
Frankfurt am Main. Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University,. 1996. 311 s..

Ali Ibn-Sina (Avitsenna)
Vitkovich, Viktor. ; Ulag-zoda, Satym Ulugovich,
1958.. p. cm..

Ali Ibra dhe lidhja shqiptare e Prizrenit
Gosturani, Xheladin
Tiranë. Koha. 1999. 148 S. : Ill..

Aliide, Aliide
Kandre
Stockholm . Bonniers .

Ali ile Can yoldasi
Thomas-Bilstein, J.
Istanbul. Serhat Yayin. 1996. [16] S. : zahlr. Ill.. Yakin Dostlarimiz ; 1.
ISBN 975-459-006-0

°AlÅi imÅam al-muttaqÅin
ÏSarqÅawÅi, °Abd-ar-RaÖhmÅan aÏs-
al-QÅahira. Maktabat ÇGarÅib. 1984.
ISBN 977-17-2080-5

¯Ali IçnçDiy¯a bukaselarsa eònòda pabliçsarsa d¯ayarekòtri.
1966.. p. cm..

Ali'i¯olani Hale: a sentinel in time : a history of the events in the life of Hawai'i's historic Judiciary Building
Kneubuhl, Victoria N.
Honolulu, HI. Judiciary History Center ;. c2000.. 120 p..

The Aliis sing The Alfred Apaka songbook
Apaka, Alfred
[Burbank, Calif.]. Reprise,. [1968]. 1 sound disc.

Alija: die Emigration der sowjetischen Juden
Mertens, Lothar
Bochum. Brockmeyer. 1991. XI, 289 S. : graph. Darst..
ISBN 3-88339-940-X

Alija: die Emigration der sowjetischen Juden aus der UdSSR/GUS
Mertens, Lothar
2., aktualisierte und erw. Aufl.. Bochum. Brockmeyer. 1993. XI, 305 S..
ISBN 3-8196-0122-8

al-Ijabah li-irad ma istadrakathu `A'ishah `alá al-sahabah: wa-fihi tarjamah wafiyah lil-sayyidah `A'ishah wa-bayan khasa'isiha tafsilan
Zarkashi, Muhammad ibn Bahadur,
al-Qahirah, . [1965?]. 91 s..

"Alija Chadascha": eine neue politische Formation
Landauer, Georg
Tel Aviv. Bitaon-Verl.. 1944. 24 S.. Schriftenreihe der Alija Chadascha ; 1.

'Alija Chadascha', eine neue politische Formation
Landauer, Georg
Tel Aviv. Bitaon Ltd.. 1944. 24 S.. Schriftenreihe d. Alija Chadascha ; Nr 1.

"Alija Chadascha und öffentliche Meinung": das Mitteilungsblatt des Irgun Olei Merkas Europa (Tel Aviv) als historische Quelle
Schlör, Joachim
1997.

Alijah: Informationen für Palästina-Auswanderer
Berlin. Amt. 1934.

Ali J. al-Allaq: poems
°Allåaq, °Alåi Ja°far
Baghdad, Iraq. Dåar Al-Ma®mun,. 1988.. 85 p. ;.

al-Ij¯arah al-muntahiyah bi-al-taml¯ik f¯i daw' al-fiqh al-Isl¯am¯i
H¯af¯i, Kh¯alid ibn `Abd All¯ah ibn Barr¯ak.
al-Riy¯ad. Kh.b.`A.A.b.B. al-H¯af¯i,. 1999.. 285 p. ;.

Alija und die lebende Leiche: Kriminalroman
Cattepoel, Jan
Frankfurt (Main). ¬R. G.¬ Fischer. 1989. 121 S.. Edition Fischer.
ISBN 3-88323-834-1

Ali- ja ylisuoriutuminen peruskoulun ala-asteella ja lukiossa: ali- ja ylisuoriutumisen esiintyminen sekä sen yhteydet oppilaiden moraaliseen kehitystasoon, minäkuvaan, koulumotivaatioon ja sosiaalisiin suhteisiin luokassa
Aho, Sirkku
Turku. Turun Yliopiston Turun Opettajankoulutuslaitos. 1992. 128, [37] S.. Julkaisusarja : A, Tutkimuksia ; 154.
ISBN 951-880-794-9

al-I°jåaz: majallah fadslåiyah tadsduru °an Hay®at al-I°jåaz al-°Ilmåi fåi al-Qur®åan wa-al-Sunnah.
Makkah al-Mukarramah, al-Mamlakah al-°Arabåiyah al-Sa°åudåiyah. Hay®at al-I°jåaz al-°Ilmåi fåi al-Qur®åan wa-al-Sunnah bi-Råabidtat al-°åAlam al-Islåamåi,. -[1997]. v..

al-I`j¯az al-bal¯agh¯i: dir¯asah tahl¯il¯iyah li-tur¯ath ahl al-`ilm
Ab¯u M¯usÆ, Muhammad.
[Cairo]. Maktabat Wahbah,. 1984.. 391 p. ;.

al-I`jaz al-bayani lil-Qur'an wa-masa'il Ibn al-Azraq
`Abd al-Rahman, `A'ishah ; Nafi` ibn al-Azraq.
al-Qahirah, . 1971. 520 s.

al-I°jåaz al-°ilmåi: majallah fadslåiyah tadsduru °an Hay®at al-I°jåaz al-°Ilmåi fåi al-Qur®åan wa-al-Sunnah.
Makkah al-Mukarramah, al-Mamlakah al-°Arabåiyah al-Sa°åudåiyah. Råabidtat al-°åAlam al-Islåamåi bi-Makkah al-Mukarramah, Hay®at al-I°jåaz al-°Ilmåi fåi al-Qur®åan wa-al-Sunnah,. [1999]-. v..

al-I°jåaz al-°Ilmåi fåi al-sunnah al-nabawåiyah
Najjåar, Zaghlåul Råaghib Mudhammad.
Madåinat al-Såadis min Uktåubir [Giza] : . Nahddat Midsr lil-dTibåa°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzåi°, . 199 p. ;.

al-I°j¯az al-iqtiòs¯ad¯i lil-Qur®¯an al-Kar¯im
Miòsr¯i, Raf¯iq.
Dimashq. D¯ar al-Qalam,. 2005.. 120 p. ;.

al-Ijm¯a`: yatadammanu al-mas¯a'il al-fiqh¯iyah al-muttafaq `alayh¯a `inda akthar `ulam¯a' al-Muslim¯in
Ibn al-Mundhir al-Nays¯ab¯ur¯i, Muhammad ibn Ibr¯ah¯im, ; Ahmad, Fu'¯ad `Abd al-Mun`im.
[Doha]. Ri'¯asat al-Mah¯akim al-Shar`¯iyah wa-al-Shu'¯un al-D¯in¯iyah bi-Dawlat Qatar,. 1987.. 158 p..

al-Ijm¯a`: yatadammanu al-mas¯a'il al-fiqh¯iyah al-muttafaq `alayh¯a `inda akthar `ulam¯a' al-Muslim¯in
Ibn al-Mundhir al-Nays¯ab¯ur¯i, Muhammad ibn Ibr¯ah¯im, ; ¯Al Mahm¯ud, `Abd All¯ah ibn Zayd. ; Ahmad, Fu'¯ad `Abd al-Mun`im.
al-Iskandar¯iyah. D¯ar al-Da`wah,. 1402 [1981 or 1982]. 158 p..

al-Ijm¯a`
Ibn al-Mundhir al-Nays¯ab¯ur¯i, Muhammad ibn Ibr¯ah¯im,
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Jin¯an,,. 1986.. 168 p..

al-Ijmåa°
Ibn al-Mundhir al-Naysåabåuråi, Mudhammad ibn Ibråahåim, ; Abåu dHammåad dSaghåir Adhmad ibn Mudhammad dHanåif ; åAsyåa§åabåadåi, Idhtishåam al-dHaqq
åAsyåaåabåad, Balåujiståan. Dåa®irat al-Ma°åarif al-Islåamåiyah,. [198-]. 196 p. ;.

¬Der¬ Untergang Roms im abendländischen Denken: ¬e.¬ Beitr. zur Geschichte d. Geschichtsschreibung u. zum Dekadenzproblem
Rehm, Walther ; åAl Madhmåud, °Abd Allåah ibn Zayd ; Adhmad, Fu®åad °Abd al-Mun°im
Unveränd. reprogr. Nachdr. d. Ausg. d. Wiss. Buchges., Darmstadt 1966. Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1987. VIII, 176 S..
ISBN 3-534-03426-0

al-Ijmåa° °inda a®immat ahl al-Sunnah al-arba°ah: Adhmad ibn dHanbal, Abåi dHanåifah, Måalik, al-Shåafi°åi : diråasah lil-masåa®il allatåi ajma°a °alayhåa ... wa-hiya mustakhladsah min makhdtåudtat Ikhtilåaf al-a®immah al-arba°ah lil-wazåir YadhyÐa ibn Mudhammad ibn Hubayrah, ma°a tamhåid li-kull mawddåu° wa-takhråij lil-adhåadåith al-mustashhid bi-håa
Abåu Sa°d, Mudhammad Shitåa ; Ibn Hubayrah, YadhyÐa ibn Mudhammad,
al-Qåahirah. Dåar al-Nahddah al-°Arabåiyah,. 1993.. 200 p., [2] leaves of plates.

Al-ijtihad: the journal of Islamization of knowledge and contemporary issues.
Kano, Nigeria. International Institute of Islamic Thought, Nigeria Office,. [2000-. v. ;.

al-Ijtihåad fåi al-Islåam: budhåuth al-nadwah allatåi °uqidat fåi Masqadt °åadsimat Saldtanat °Umåan, 23-25 Sha°båan 1419 H/12-14 Dåisimbir 1998 M.
°Ammåan. al-Majma° al-Malakåi li-Budhåuth al-dHaddåarah al-Islåamåiyah, Mu®assasat åAl al-Bayt ;. 1999.. 940 p. ;.

al-Ijtih¯ad lil-tajd¯id: sab¯il al-war¯athah al-òhaòd¯ar¯iyah
òHasanah, °Umar °Ubayd,
Bayr¯ut. al-Maktab al-Isl¯am¯i,. 1998.. 168 p. ;.

al-Ijtih¯ad wa-al-mujtahid¯un bi-al-Andalus wa-al-Maghrib
Katt¯an¯i, Muòhammad Ibr¯ah¯im. ; Katt¯an¯i, Muòhammad òHamzah ibn Muòhammad °Al¯i.
Bayr¯ut. D¯ar al-Kutub al-°Ilm¯iyah,. 2004.. 208 p. ;.

al-Ijtihåad wa-al-tadhdåith: diråasah fåi udsåul al-fikr al-salafåi fåi al-Maghrib
°Alawåi, Sa°åid Binsa°åid.
Malta. Markaz Diråasåat al-°åAlam al-Islåamåi,. 1992.. 240 p. ;.

al-Ijtihåad wa-al-tadhdåith: diråasah fåi udsåul al-fikr al-salafåi fåi al-Maghrib
°Alawåi, Sa°åid Binsa°åid.
[Rabat. s.n.],. 2001.. 237 p. ;.

al-Ijtimåa° al-dawlåi li-Munadzdzamat Taddåamun al-Shu°åub al-Afråiqåiyah al-åAsiyawåiyah: bi-munåasabat al-dhikrÐa al-arba°åin lil-intidsåar °alÐa al-fåashåiyah al-Hitlaråiyah wa-al-°askaråiyah al-Yåabåanåiyah, al-Qåahirah fåi 1-2 Abråil sanat 1985.
al-Qåahirah. al-Sikritåaryah al-Dåa®imah lil-Munadzdzamah,. [1985]. 55 p. ;.

al-Ijtim¯a° al-dawl¯i li-Munaòzòzamat Taòd¯amun al-Shu°¯ub al-Afr¯iq¯iyah al-¯Asiyaw¯iyah: bi-mun¯asabat al-dhikrá al-arba°¯in lil-intiòs¯ar °alá al-f¯ash¯iyah al-Hitlar¯iyah wa-al-°askar¯iyah al-Y¯ab¯an¯iyah, al-Q¯ahirah f¯i 1-2 Abr¯il sanat 1985.
al-Q¯ahirah. al-Sikrit¯aryah al-D¯a®imah lil-Munaòzòzamah,. [1985]. 55 p. ;.

al-Ijtimåa° al-nadzaråi al-Khaldåunåi wa-al-tåaråikh al-°Arabåi al-mu°åadsir
Marzouki, Abu Yaarub
dTaråabulus, al-Jamåahåiråiyah al-°Arabåiyah al-Låibåiyah al-Sha°båiyah al-Ishtiråakåiyah ; . al-Dåar al-°Arabåiyah lil-Kitåab,. 1983.. 224 p..

al-Ijtim¯a° al-naòzar¯i al-Khald¯un¯i wa-al-t¯ar¯ikh al-°Arab¯i al-mu°¯aòsir
Marzouki, Abu Yaarub
òTar¯abulus, al-Jam¯ah¯ir¯iyah al-°Arab¯iyah al-L¯ib¯iyah al-Sha°b¯iyah al-Ishtir¯ak¯iyah ; . al-D¯ar al-°Arab¯iyah lil-Kit¯ab,. 1983.. 224 p..

al-Ijtiy¯aòh al-Isr¯a®¯il¯i lil-òDiffah al-Gharb¯iyah: min muòh¯aòsarat al-Muq¯aòta°ah ilá ikhl¯a® Kan¯isat al-Mahd, 29/3-10/5/2002 : sijill tawth¯iq¯i
Suwayd, Maòhm¯ud. ; Nuòs¯ul¯i, Muná.
Bayr¯ut. Mu®assasat al-Dir¯as¯at al-Filasòt¯in¯iyah,. 2002.. 662 p..

Alijuna: el extranjero
Gil Sánchez, Fernando
Santafé de Bogotá. Planeta Colombiana Ed.. 1993. 160 S.. Colección Biblioteca andina.
ISBN 980-271179-9

Alik
Tehran : [s.n.. v..

Alikasvosasemasta vapautettujen männyn taimistojen toipumisesta ja merkityksestä metsänhoidossa.: On the recovery of released pine advance growth and its silvicultural importance. Summary.
Vaartaja, Olli.
Helsinki, . 1951.. 133 pg..

Alikasvosasemasta vapautettujen mñnyn taimistojen toipumisesta ja merkityksestä metsñhoidossa: On the recovery of released pine advance growth and its silvicultural importance
Vaartaja, Olli
Helsinki, . 1951. 133 s..

Alikasvuasemasta vapautettujen männyn taimistojen toipumisesta ja merkityksestä metsänhoidossa
Vaartaja, Olli
Helsinki . Suomen Metsätieteellinen Seura. 1951. 133 S..

Alik Cavaliere
Cavaliere, Alik ; Ballo, Guido ; Mulas, Ugo ¬[Ill.]¬
Milano. Galleria Schwarz. 1980. 97 S. : überw. Ill..

A likelihood based grouping method for multidimensional observations: an interactive method used on large transportation data bases
Hamerslag, R. ; Scheltes, Wim H.
Delft, Netherlands. Delft University of Technology, Transportation Research Laboratory,. [1987]. 18 leaves.

A likely story: the writing life
Kroetsch, Robert
Red Deer, Alberta. Red Deer College Press. 1995. 223 S.
ISBN 0-88995-103-9

A likely story: one summer with Lillian Hellman
Mahoney, Rosemary
1st ed. New York, NY [u.a.]. Doubleday. 1998. 273 S..
ISBN 0-385-47793-7

<<A>> likely story: probability and play in fiction
Newsom, Robert
New Brunswick, N.J. [etc.] . Rutgers University Press. cop. 1988. 213 S..

al-Ikhtidsåads
Mufåid, Mudhammad ibn Mudhammad,
[Bagdad. Distributor : Muthanna Library],. 1971.. 376 p. ;.

al-Ikhtil¯af¯at al-fiqh¯iyah: ladá al-ittij¯ah¯at al-Isl¯am¯iyah al-mu°¯aòsirah
Maòhm¯ud, Muòhammad °Abd al-Laòt¯if.
[Cairo]. D¯ar al-Waf¯a®,. 2000.. 451 p. ;.

al-Ikhtil¯af¯at al-fiqh¯iyah ladá al-ittij¯ah¯at al-Isl¯am¯iyah al-mu°¯aòsirah
Maòhm¯ud, Muòhammad °Abd al-Laòt¯if.
al-Manòs¯urah. D¯ar al-Waf¯a® lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 2000.. 451 p. ;.