A liderança política de Jânio Quadros (1947 - 1990)
Chaia, Vera Lúcia Michalany
Ibitinga, SP. Humanidades. 1992. 320 S..
ISBN 85-85459-02-6

Ali, der Bettler
Jakubaß
Winzingen . Köhler .

Ali, der Kater
Riemkasten, Felix ; Gulbransson, Olaf [Ill.]
Leipzig. Quelle & Meyer. 1938. 77 S. : Ill..

Ali, der Kater
Riemkasten, Felix ; Gulbransson, Olaf
1. - 6. Tsd. Rüschlikon-Zürich ; Stuttgart. A. Müller. 1958. 77 S..
: 9.80

Ali, der Mathemaster: Arithmetik, Algebra, 5.- 10. Klasse
2. Aufl.. Stuttgart. Heureka-Klett. 1998. 1 CR. Mathe lernen Schritt für Schritt.
ISBN 3-12-141048-2 : : DM 99.00 (freier Pr.)

Ali der Mathemaster: Mathe, Arithmetik und Algebra, 5.-10. Klasse
Ahlborn, Roland
3. Aufl.. Stuttgart. Heureka-Klett. 2001. Clever lernen.
ISBN 3-12-141049-0

Ali, der Mathemaster 2.0: Mathe, Arithmetik und Algebra, 5.- 10. Klasse
Ostermann, Peter
3. Aufl. Stuttgart. Heureka Klett. 2001. 1 CD-ROM. Clever lernen.
ISBN 3-12-141049-0 : DM 99,00

Ali, der Meisterdieb
Kamphoevener, Elsa Sophia von
Wiesbaden. Insel-Verl.. 1957. Insel-Bücherei ; 656.

Ali der Türkenjunge: Erzählung
Hanstein, Otfrid v.
Leipzig. Koehler & Amelang. 1928. 206 S.: zahlr.Ill..

al-Idh¯a°ah wa-al-tilifizy¯un f¯i al-Urdun
Jarr¯ar, F¯ar¯uq An¯is,
[Amman]. Lajnat T¯ar¯ikh al-Urdun,. [1997]. 386 p..

°Alåi dhaqåiqatåi bar gåunah-®i asåadtåir
Sharåi°atåi, °Alåi
[S.l.]. Ittidhåadåiyah-i Anjuman§håa-yi Islåamåi va Danishjåuyåi dar Urupåa ;. 1356 [1978]. 62 p. ;.

al-Idhsåan fåi taqråib dSadhåidh Ibn dHibbåan.
Ibn dHibbåan, Mudhammad, ; Ibn Balabåan, °Alåi,
al-Madåinah al-Munawwarah, . al-Maktabah al-Salafåiyah. [1970-. v..

al-Idhtifåalåiyah fåi al-masradh al-°Arabåi: °Abd al-Karåim Burshåid, al-dTayyib al-dSadåiqåi ...
°åId, Mudhammad al-Sayyid.
[al-Qåahirah]. Wizåarat al-Thaqåafah, MultaqÐa al-Qåahirah al-°Ilmåi li-°Uråudd al-Masradh al-°Arabåi,. 1994.. 197 p. ;.

al-Idhtikåar fåi al-fiqh al-Islåamåi
Mudhaqqiq Dåamåad, MudsdtafÐa.
Bayråut. Dåar al-Håadåi,. 2001.. 129 p. ;.

al-Idhtilåal al-°askaråi al-åIråanåi li-Juzur Abåi MåusÐa, dTanb al-KubrÐa, dTanb al-dSughrÐa
°Abd, dTåahir MåusÐa
[Baghdåad]. al-Jumhåuråiyah al-°Iråaqåiyah, Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-I°låam, Dåa®irat al-Shu®åun al-Thaqåafåiyah wa-al-Nashr. 1983.. 114 p..

al-Idhtilåal al-Isråa®åilåi li-Janåub Lubnåan: yawmåiyåat, wathåa®iq.
Dåib, Yåusuf.
Bayråut. Dåar °åAlam al-Fikr,. 1998-. v. ;.

al-Idhtilåal al-Isråa®åilåi wa-al-muqåawamah al-Filasdtåinåiyah fåi ddaw® al-qåanåun al-dawlåi al-°åamm / [ta®låif] °Izz al-Dåin Fawdah.
Fawdah, °Izz al-Dåin,
Bayråut : Munadzdzamat al-Tadhråir al-Filasdtåinåiyah, Markaz al-Abdhåath, . 1969.. 176 p. ;.

al-Idhtilåal wa-al-muqåawamah: diråasåat wa-waqåa®i°
[Beirut?]. al-Andsåar,. 1985.. 110 p..

Alidia and Cloridan: or, the offspring of Bertha ; a romance of former times ; in 2 vol.
[Mikrofiche-Ausg.]. London. Pannier. 19XX.
ISBN 3-628-47041-2

Ali di guerra.
Roma . [Ufficio editoriale aeronautico,. 1941-. p. cm..

¬al-¬ ÅIdiyÅulÅuÏgiyÅa wa-'l-ÖhadÅaØta: qirÅa'Åat fÅi 'l-fikr al-°arabÅi al-mu°aÖsir
Bin-Sa°Åid, Sa°Åid
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut u.a.. al-Markaz aØt-ØTaqÅafÅi al-°ArabÅi. 1987. 120 S..

al-Idm¯aj al-òsin¯a°¯i lil-Maghrib al-°Arab¯i: muòh¯awalat taòhl¯il iqtiòs¯ad¯i
Laòhz¯am¯i, Shuj¯a° Muòsòtafá,
Tunis. D¯ar al-Bal¯agh al-°Arab¯iyah,. [1981]. 366 p..

Al- °ÅId min an-nÅafiØda al-ÇgarbÅiya
°AzzÅam, SamÅira
BairÅut . DÅar al-°Auda [u.a.] .

¬al-¬ 'Åid min an-nÅafidØa l-ÇgarbÅiya
°AzzÅam, SamÅira
atÖ-TÖaba' 2. BairÅut. DÅar al-°Awda. 1982. 144 S..

Alidor and Calista
London. Deacon. 1684.

Alidor, ou l&apos;indifférent: pastorale anonyme attribuable à Pierre Corneille ; <manuscript de la National library of Scotland>
Lasserre, François
Alessandria. Edizioni dell&apos;Orso. 2001. XII, 290 S.. Dramaturgica Gallicana inedita et rara ; 3.
ISBN 88-7694-518-0 : 23.24 EUR

Alidor, ou l'indifférent: pastorale anonyme attribuable à Pierre Corneille ; <manuscript de la National library of Scotland>
Lasserre, François
Alessandria. Edizioni dell'Orso. 2001. XII, 290 S.. Dramaturgica Gallicana inedita et rara ; 3.
ISBN 88-7694-518-0 : 23.24 EUR

al-Idr¯ak al-òSihy¯un¯i lil-°Arab wa-al-òhiw¯ar al-musallaòh: dir¯asah lil-°al¯aqah bayna al-idr¯ak wa-al-sul¯uk al-siy¯as¯i
Elmessiri, Abdelwahab M.,
Bayr¯ut. D¯ar al-òHamr¯a®,. 2004.. 175 p. ;.

Al-Idrisi: solaz de corazones y prados de contemplacion
Viguera Molíns, María Jesús ; Mizal, Jassim Abid
Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas,. 1989. 425 S..

Al Idrisi: le magrib au 12e siècle de l'hégire (6e siècle après J.-C.) [sic]
Idrisi, ; Hadj-Sadok, Mahammed
Paris. Publisud,. c1983.. 187, 219 p..

Al-Idrisi: Europa und Afrika, Vorder- und Südasien
1994. 3 b. i 1, fold. bl..

Al-Idrisi: Nord- und Ostasien. Weltkarten nach islamischen Geographen. Idrisi-Atlas
1994. 3 b. i 1, fold. bl..

al-°¯Id saf¯in °¯a®im: a°y¯ad al-Sharq wa-iòhtif¯al¯atuh wa-taq¯aw¯imuh
Naòhòh¯as, J¯urj F.
Dimashq. Wiz¯arat al-Thaq¯afah f¯i al-Jumh¯ur¯iyah al-°Arab¯iyah al-S¯ur¯iyah,. 2004.. 205 p. ;.

al-I°dsåar al-shadåid fåi tafnåid siyåasat al-Sa°åid.
Fayyåadd, dTåahåa.
1956.. 30, 159 p..

al-I°dsåar wa-al-mi®dhanah: råiwåayah Islåamåiyah mu°åadsirah
Khalåil, °Imåad al-Dåin.
Bayråut. Mu®assasat al-Risåalah,. 1985.. 224 p. ;.

al-Idslåadh: al-fikrah wa-al-masåar
dSan°åa®. Tawzåi° Maktabat Khåalid ibn al-Walåid,. 2002.. 319 p. ;.

al-Idslåadh al-idåaråi wa-al-tadtwåir al-mu®assasåi fåi al-°åalam al-°Arabåi fåi dzill al-tadhaddiyåat al-iqtidsåadåiyah al-jadåidah
Ayubi, Nazih N. M.
Midsr al-Jadåidah, al-Qåahirah. Jåami°at al-Duwal al-°Arabåiyah, al-Munadzdzamah al-°Arabåiyah lil-Tanmiyah al-Idåaråiyah, Idåarat al-Budhåuth wa-al-Diråasåat,. 1995.. 86 p. ;.

al-Idslåadh al-iqtidsåadåi fåi al-duwal al-°Arabåiyah bayna si°r al-dsarf wa-al-muwåazanah al-°åammah: diråasah nadzaråiyah wa-tadtbåiqåiyah °alÐa al-duwal al-°Arabåiyah khåadsdsah duwal al-Khalåij al-°Arabåi
°Abd al-°Adzåim, dHamdåi
al-Qåahirah. Dåar Zahråa® al-Sharq,. [1998]. 332 p. ;.

al-Idslåadh al-iqtidsåadåi wa-al-tanmiyah al-basharåiyah fåi al-Urdun
°åAzar, Wåadsif Ya°qåub. ; Waznåi, Khåalid Wåadsif.
°Ammåan. Mu®assasat °Abd al-dHamåid Shåumåan ;. 1999.. 165 p. ;.

al-çIdstadhråi und sein Landkarten im Buch "Suwar al-adkåalåim."
al-Idstakhri, ; MØzik, Hans von,
Wien, . Prachner,. 1965.. 135 p..

Alids Traum: 12 Einhorn-Geschichten
Russie, Florian
Weimar. Bertuch. 2005. 91 S..
ISBN 3-937601-22-8 kart. : EUR 7.80

al-Idtåar al-haykalåi li-manhajåiyat wa-uslåub masdh al-hijrah al-dåakhilåiyah fåi al-Jumhåuråiyah al-°Arabåiyah al-Såuråiyah
Khåuråi, Nabåil. ; Nayyåal, °Abd al-Qåadir.
[Damascus]. al-Jumhåuråiyah al-°Arabåiyah al-Såuråiyah, Hay®at Takhdtåidt al-Dawlah, al-Maktab al-Markazåi lil-Idhdsåa® ;. 1988.. 254 p..

Ali Dubyiah and the forty thieves: an odyssey to America at the end of the third millennium, as recorded in the journal of Ibrahim Barzouni
Montgomery, AL. NewSouth Books,. c2006.. p. cm..

Ali <DVD>: aus dem Leben einer Legende...
Mann, Michael ; Smith, Wil
o.A.. Twentieth Century Fox,. 2003.. 1 DVD.

¬al-¬ ÅIdz al-°arabÅi
IdrÅis, YÅusuf
aÖt-ÖTab°a 1.. al-QÅahira. DÅar al-Mustaqbal al-°ArabÅi. 1989. 137 S..
ISBN 977-442-100-0

¬A¬ Lie algebraic study of some integrable systems associated with root systems
Scholma, Jan K.
1990. 97 S..

A lie and a libel: the history of the Protocols of the Elders of Zion
Segel, Binjamin W. ; Levy, Richard Simon [Hrsg.]
Lincoln [u.a.]. Univ. of Nebraska Pr.. 1995. XV, 148 S..
ISBN 0-8032-4243-3 (: £ 21.50)

A lieder recital by Elisabeth Schwarzkopf & Edwin Fischer
Schubert, Franz, ; Schwarzkopf, Elisabeth. ; Fischer, Edwin.
Angel Records. ANG. 35022. . 2 s..

¬A¬ Lie group: Rotations in quantum mechanics
Normand, Jean-Marie
Amsterdam. North-Holland Publ. Co.. 1980. XVII, 486 S. : graph. Darst..
ISBN 0-444-86125-4

¬A¬ Lie group: rotations in quantum mechanics
Normand, Jean-Marie
Amsterdam ¬[u.a.]¬. North Holland. 1980. XVII, 486 S..
ISBN 0-444-86125-4

¬A¬ Lie group approach to steerable filters
Michaelis, Markus ; Sommer, Gerald
Kiel. Inst. für Informatik und Praktische Mathematik. 1994. 14 S.. Bericht / Institut für Informatik und Praktische Mathematik, Christian-Albrechts-Universität ; 9415.

A Lie group, rotations in quantum mechandics
Normand, Jean Marie,
Amsterdam ; . North-Holland Pub. Co. ;. 1980.. xvii, 486 p..

¬A¬ lie group, rotations in quantum mechanics
Normand, Jean-Marie
Amsterdam. North-Holland Publ.Co.. 1980. 486 S..
ISBN 0-444-86125-4

A Lie group structure for Fourier integral operators
Adams, Malcolm Ritchie. ; Ratiu, Tudor S. ; Schmid, Rudolf
Berkeley, Calif.. Mathematical Sciences Research Institute,[1984?]. 60 p..

Ali Ekrem Bolayir'in Hatiralari
Özgül, Metin Kayahan
Ankara. 1991. 509 S.. Kültür Bakanligi Yayinlari ; 1285.
ISBN 975-17-0831-1

Ali Ekrem Bolay†r
Bolay†r, Ali E. ; Parlat†r, Ismail [Hrsg.]
1. bask†. Istanbul. 1987. IX, 181 S. : Ill.. Kültür ve Turizm Bakanl†g† yay†nlar† ; 818 : Türk büyükleri dizisi ; 46.
ISBN 975-17-0021-3

Ali Ekrem Bolayr'dan Suut Kemal Yetkin'e ... mektuplar
Bolayr
çIstanbul . Oæglak Yaynlar .

Ali Ekrem Bolay†r'†n hât†ralar†
Bolay†r, Ali E. ; Özgül, Metîn K. [Hrsg.]
Ankara. 1991. VII, 509 S. : Ill.. Kültür Bakanl†g† yay†nlar† ; 1285 : Kültür eserleri dizisi ; 166.
ISBN 975-17-0831-1

Ali Emîrî Efendi ve dünyas†: Millet Yazma Eser Kütüphanesi'nden bir seçme ; fermanlar, beratlar, hatlar, kitaplar ; [prepared for the exhibition A Selection from the Millet Manuscript Library, Ali Emîrî Efendi and his World opening on January 23, 2007, at the Suna and ÇInan K†raç Foundation Pera Museum and ÇIstanbul Research Institute]
IÐs†n, Ekrem
ÇIstanbul. 2007. 392 S.. Pera Müzesi Yay†n† ; 16.
ISBN 978-975-912326-0

Alien: das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt
Foster, Alan Dean
Koeln. vgs. 1996. 274 S.. Science fiction classics.
ISBN 3-8025-2377-6

Alien: [Video]
Scott, Ridley _[Mitverf.]_ ; Skerrit, Tom [Mitarb.]
CBS Fox. 1989. 1 Videokassette [VHS] (118 Min) : farb..

Alien
Foster, Alan Dean
München. Heyne. 1979. 222 S..
ISBN 3-453-30625-2

Alien
Anobile, Richard Joseph [Ed.]
New York. Avon. 1979. 104 ungez. Bl..
ISBN 0-380-46631-7

Alien: im Weltraum hört dich niemand schreien ; [Video]
Scott, Ridley _[Mitverf.]_ ; Skerritt, Tom [Mitarb.] ; Weaver, Sigourney [Mitarb.] ; Goldsmith, Jerry [Mitarb.]
Neu-Isenburg. Fox Video. 1997. 1 Videokass. (112 Min.).

Alien: im Weltraum hört dich niemand schreien
Skerritt, Tom ; Weaver, Sigourney ; Hurt, John
Frankfurt/Main. Twentieth Century Fox Home Entertainment Germany. 1997. 1 Videokassette (VHS, 112 Min.) : farb., Dolby surround.

Alien: le huitième passager
Foster, Alan Dean ; DraȆ, Herbert
Paris. Editions J'ai Lu. 1980. 276 S.. J'ai lu ; 1115.
ISBN 2-277-21115-X

Alien: [CD]
Mantler, Michael ; Preston, Don
München. ECM Records. [1986]. 1 CD.

Alien: das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt ; die drei Alien-Romane in einem Band
Foster, Alan Dean
München. Heyne. 1993. 701 S.. Heyne-Bücher : 01, Heyne allgemeine Reihe ; 8764.
ISBN 3-453-06401-1 (kart.) : DM 12.00, sfr 12.00, S 94.00

Alien: das unbekannte Wesen aus einer fremden Welt
Scott, Ridley _[Mitverf.]_ ; _O½Bannon, Dan [Mitarb.] ; Vanlint, Derek [Mitarb.] ; Goldsmith, Jerry [Mitarb.] ; Skerritt, Tom [Mitarb.] ; Weaver, Sigourney [Mitarb.] ; Cartwright, Veronica [Mitarb.] ; Cartwright, Veronica [Darst.]
Frankfurt a.M.. CBS-Fox. 1993. 1 Videokassette [VHS] (118 Min.) : farb.. Wide screen collection : Science fiction.

Alien: Directors Cut
Scott, Ridley [Regie] ; Goldsmith, Jerry [Musik] ; Weaver, Sigourney [Schauspieler] ; Skerritt, Tom [Schauspieler] ; Hurt, John [Schauspieler]
USA. Twentieth Century Fox. 1979. 1 DVD 9 (ca. 112 min.), Dolby Digital 5.1, dts.

Alien: die Saga
Scott, Ridley ; Cameron, James (Regisseur) ; Fincher, David ; Jeunet, Jean-Pierre ; Weaver, Sigourney
[S.l.]. Twentieth Century Fox Home Entertainment. 2007.

Alien: the illustrated story
Goodwin, Archie. ; Simonson, Walter.
New York, N.Y.. Heavy Metal Communications. c1979.. 1 v. (unpaged).

Alien: the strange life and times of Mendelson Joe
Halim, Nadia M. ; Mendelson Joe,
Toronto, Ont.. ECW Press,. c2000.. 182 p..

Alien: im Weltall hört dich niemand schreien
Scott, Ridley ¬[Regie]¬ ; Skerritt, Tom ¬[Darst.]¬ ; Weaver, Sigourney ¬[Darst.]¬ ; O'Bannon, Dan ¬[Drehbuch]¬ ; Cartwright, Veronica ¬[Darst.]¬ ; Goldsmith, Jerry ¬[Komp.]¬
Director' Cut. Frankfurt/Main. Twentieth Century Fox Home Entertainment. 2005.

_Der_ Alien
Applegate, Katherine
Ravensburg. Ravensburger Buchverl.. 1998. 156 S. : Ill. (z.T. farb.). Animorphs ; 8.
ISBN 3-473-34858-9

Der Alien: er ist manchmal nur ein Mensch. Manchmal....
Arndt, Christoph
1999.. 188 S..

The alien
Farber, Erica. ; Sansevere, John R. ; Sansevere, John R. ; Mayer, Mercer, ; Mayer, Mercer,
Racine, Wis.. Western Pub. Co.,. 1995.. [30] p..

Alien 3
Fincher, David [Reg.]
USA. 1992/1997. 110 min.. Alien-Saga ; 3 * Digitally Mastered.

Alien 3: music from the original motion picture soundtrack ; [CD]
Goldenthal, Elliot ¬[Komp.]¬
München. MCA Music. 1992. 1 CD.

Alien 3
Fincher, David ¬[Regie]¬ ; Weaver, Sigourney ¬[Darst.]¬
[s.l.]. 20th Century Fox Home Entertainment. 2000. 1 DVD-Video (PAL, Region 2, 110 Min.) : farb., Dolby digital 5.1, Bildformat 16:9 (2.35:1) ; 12 cm. Alien Legacy ; [3].

Alien 3: original motion picture soundtrack
Goldenthal, Elliot. ; Sheffer, Jonathan.
Universal City, CA. MCA ;. p1992.. 1 sound disc.

Alien 3 (DVD)
Fincher, David ; Giler, David ; Thomson, Alex ; Goldenthal, Elliot ; Weaver, Sigourney
Frankfurt/Main. Twentieth Century Fox Home. 2000. 1 DVD (110 Min.).
ISBN 0-232-55938-4 : 49,95

[Alien 3--trailer.
United States. Twentieth Century Fox,. 1991.. 1 reel of 1 (112 ft.).

[Alien 4--trailer]
1997.. 1 reel of 1 (ca. 90 ft.).

Alien abduction: l'enlèvement extraterrestre de la fiction à la croyance
Meurger, Michel
Göteborg. Göteborg University. 2003. 55 S., getr. Zählung. Interfa59 Tove Hegelund Myrbäck.
ISBN 91-628-5695-2

Alien abduction: l'enlèvement extraterrestre de la fiction à la croyance
Meurger, Michel
Amiens. Encrage. 1995. 253 S.. Interface ; 1.
ISBN 2-906389-62-5

Alien abduction probe
Flemmer, Lonnie Wayne.
Nashville, TN. Reprobate Records,. p2001.. 1 sound disc.

The alien abduction reference guide: 100 alien encounters explored
LaVigne-Wedel, Michelle, ; Wedel, Paul.
Merrimack, NH. Sweetgrass Press,. c2000.. II, vi, 226 p. ;.

Alien abductions: [11 original tales of alien encounters and their aftermath]
Greenberg, Martin Harry. ; Helfers, John.
New York. DAW Books,. c1999.. 309 p. ;.

Alien abductions
Roleff, Tamara L.,
San Diego, CA. Greenhaven Press,. 2003.. p. cm..

The alien abduction survival guide: how to cope with your ET experience
LaVigne-Wedel, Michelle,
Merrimack, NH. Sweetgrass Press,. c2000.. xiii, 138 p..

The alien abduction survival guide: how to cope with your ET experience
LaVigne-Wedel, Michelle,
Newberg, OR. Wild Flower Press,. c1995.. xiii, 109, [4] p..

Alienable gifts and inalienable commodities
Miller, Daniel
2001.

Alienable rights: the exclusion of African Americans in a white man's land, 1619-2000
Adams, Francis D. ; Sanders, Barry
1st ed. New York. HarperCollins Publisher. 2003. XV, 368 S..
ISBN 0-06-019975-X

Alienación: historia de una palabra ; discurso leido el día 27 de marzo de 1973, en el acto de su recepción como académico de número
Alonso Olea, Manuel ; Jordana de Pozas, Luis
Madrid. Hergon. 1973. 99 S..

Alienación en la moderna narrativa nativoamericana
Ortega, José <mex. Literaturwiss.>
2000.

Alienación y libertad
Schmitt, Richard
1. ed. Quito. Ed. Abya-Yala. 2004. 176 S..
ISBN 9978-22460-2

Alienación y rebelión en la narrativa de Roberto Arlt
Pastor Bodmer, Beatriz
Ann Arbor, Mich. ; London. Univ. Microfilms Internat.. 1981. 203 S..

Alienacion y medios de comunicacion
Semprún, Jorge
Santo Domingo. Taller. 1982. 112 S.. Biblioteca Taller ; 135.
ISBN 84-8400-0788

Alien affection: Ouvrage réalisé dans le cadre de lexposition Philippe Parreno "Alien seasons", Musée dArt moderne de la Ville de Paris, 31. mai - 15. septembre 2002
Parreno, Philippe ¬[Ill.]¬ ; AITKEN, DOUG ¬[Mitarb.]¬
Paris. 2002. 357 S. mit zahlr. Abb., teils farb., [17] Bl..
ISBN 2-87900-712-7

Alien-Alarm
Stine, Robert L.
Dt. Erstausg.. München. Omnibus. 2007. 125 S.. Gänsehaut.
ISBN 978-3-570-21787-0 : kt. : EUR 4.95

Alien alÅetheuein, or, A brief account of one suggestion of the Romanist against The dispatcher dispatched
Hammond, Henry
London. Printed for Richard Davis. [MDCLX [1660].

Alien, Aliens, Alien 3
Foster, Alan Dean
New York . Warner books .

Alien amateur radio operators: agreement between the United States of America and Botswana, effected by exchange of notes signed at Gaborone November 7, 1978 and September 26, 1979.
[Washington, D.C.?]. Dept. of State. 1980.. 3 p. ;.

Alien amateur radio operators: agreement between the United States of America and Haiti, S. 67 - 69
ISBN 3-88940-012-4

Alien amateur radio operators: agreement between the United States of America and Haiti, effected by exchange of notes signed at Port-au-Prince April 17 and May 17, 1979.
[Washington, D.C.?]. Dept. of State. 1980.. 8 p. ;.

Alien amateur radio operators: agreement between the United States of America and Jordan, effected by exchange of notes signed at Amman February 6 and March 11, 1979.
[Washington, D.C.?]. Dept. of State. 1979.. 6 p. ;.

Alien amateur radio operators: agreement between the United States of America and Spain, effected by exchange of notes signed at Madrid December 11 and 20, 1979.
[Washington, D.C.?]. Dept. of State. 1980.. 7 p. ;.

Alien amateur radio operators: hearing, Ninety-first Congress, second session, on S. 1466 ... December 3, 1970.
Washington. U.S. Govt. Print. Off.,. 1971.. iii, 11 p. ;.

Alien amateur radio operators.: Hearing, Ninety-second Congress, first session ... June 24, 1971.
Washington. U.S. Govt. Print. Off.,. 1971.. iii, 15 p..

Alien amateur radio operators and changes in FCC procedure: Hearings, Eighty-eighth Congress, first session, on S.708 [and other] bills to amend the Communications act of 1934, as amended September 3 and 4, 1963.
Washington, . U.S. Govt. Print. Off.,. 1963.. iv, 140 p..

Alien Americans: a study of race relations
Schrieke, Bertram Johannes Otto
New York, NY. Viking Press. 1936. XI, 208 S..

Alien Americans: a study of race relations
Schrieke, B.
New York: Viking Pr. 1936. Reprint. San Francisco. R. & E. Research Associates. 1971. XI, 208 S..

The alien, and other poems
Bristow, Gwen,
Boston, . R.G. Badger. [c1926]. 29 p..

¬The¬ alien and the immigration law: A study of 1446 cases arising under the immigration and naturalization laws of the United States
Reprint d. Ausg. New York 1958. Westport/Conn.. Greenwood Pr.. 1972. 388 S..
ISBN 0-8371-6503-2

The alien and the immigration law: a study of 1446 cases arising under the immigration and naturalization laws of the United States ; a study
Lowenstein, Edith
New York. Oceana Publ.. 1958. XII, 388 S..

Alienação
Mutto, Odete ; Shuravel, May
São Paulo. Massao Ohno - Ismael Guarnelli. 1984. 95 S..

Alienação de ações da Cia. Vale do Rio Doce de propriedade do Tesouro Nacional: legalidade da decisão do Ministro da Fazenda : parecer do Procurador-Geral de Fazenda Nacional, Cid Heráclito de Queiroz.
Queiroz, Cid Heráclito de.
Brasília. Ministério da Fazenda, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,. 1980.. 45 p. ;.

Alienação do poder de controle acionário
Pereira, Guilherme Döring Cunha
São Paulo. Ed. Saraiva. 1995. XVII, 301 S..
ISBN 85-02-01462-5

Alien applications: processing differences exist among INS field units : report to the Attorney General
Washington, D.C.. The Office,. [1997].

The alien art: a critical study of George Gissing's novels
Collie, Michael
Folkestone, Kent. Dawson [u.a.]. 1979. VIII, 197 S..
ISBN 0-7129-0874-9

Aliena saxa: le iscrizioni greche e latine conservate nel Friuli-Venezia Giulia ma non pertinenti ai centri antichi della regione
Mainardis, Fulvia
Roma. Accad. Nazionale dei Lincei. 2004. 223 S.. Atti della Accademia Nazionale dei Lincei : Memorie ; Ser. 9, Vol. 18, Fasc. 1.
ISBN 88-218-0916-1

Alienated: immigrant rights, the constitution, and equality in America
Romero, Victor C.
New York [u.a.]. New York University Press. 2005. xiv, 261 p.. Critical America.
ISBN 0-8147-7568-3 cloth : alk. paper

The alienated: growing old today
Elder, Gladys, ; Bernard, Christine,
London. Writers and Readers Publishing Cooperative,. 1977.. 144 p..

THE ALIENATED : GROWING OLD TODAY / BY G. ELDER. ED. BY CHRISTINE BERNARD. PHOTOGRAPHS BY MIKE ABRAHAMS. INTROD. BY J. B. PRIESTLEY
ELDER, GLADYS
LONDON. WRITERS AND READERS PUBLISHING COOPERATIVE. 1977. 144 S..