al-òHubb lahu òsuwar: qiòsaòs
°Uthm¯an, Laylá
Bayr¯ut. D¯ar al-¯Ad¯ab,. 1983.. 144 p. ;.

al-Hubb lil-ard wal-insan: si`r
Salih, Hikmat
al-Mausil, . 1395/1975. 129 s..

al-òHubb taòhta al-maòtar
Maòhf¯uòz, Naj¯ib,
[al-Q¯ahirah]. Maktabat Miòsr,. [1973]. 196 p..

al-òHubb wa-akhl¯aq¯iy¯at al-jins f¯i al-Isl¯am: dir¯as¯at °ilm¯iyah nafs¯iyah f¯i al-òhubb wa-al-°al¯aq¯at al-zawj¯iyah f¯i al-Isl¯am
Jumayl¯i, al-Sayyid
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Muslim,. 1984.. 94 p. ;.

al-òHubb wa-al-fana: taammulat fi al-marah wa-al-ishq wa-al-wujud
òHarb, Ali.
Bayrut, Lubnan. Dar al-Manahil,. 1990.. 160 p. ;.

al-òHubb wa-al-ful¯us wa-al-mawt wa-an¯a: maq¯al¯at
Manòs¯ur, An¯is.
Mad¯inat al-S¯adis min Ukt¯ubir. Nahòdat Miòsr lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 1998.. 203 p. ;.

al-òHubb wa-al-ghazal bayna al-J¯ahil¯iyah wa-al-Isl¯am
òTabb¯a°, °Abd All¯ah An¯is.
Bayr¯ut. D¯ar al-Nashr lil-J¯ami°¯iy¯in,. [19--]. 167 p. ;.

al-òHubb wa-al-jam¯al °inda al-°Arab,: òsif¯at al-òhubb wa-aghr¯aòdihi wa-anw¯a°ih, wa-mukht¯ar¯at wa-òtar¯a®if mim¯a q¯ila f¯i al-°ishq wa-al-jam¯al wa-al-ghazl wa-waòsf al-nis¯a® wa-muq¯aòt¯i° r¯a®iqah wa-naw¯adir f¯a®iqah lil-shu°ar¯a® al-°ush¯aq min kull lafòz sh¯a°iq bad¯i° wa-mu°¯anin ka-annah¯a zahr al-rab¯i°.
Taym¯ur, Aòhmad,
[al-Q¯ahirah] . °¯Isá al-B¯ab¯i al-òHalab¯i. [1971]. 159 p..

al-òHubb wa-al-jins f¯i òhay¯at wa-shi°r Niz¯ar Qabb¯an¯i
Ghayth, Muòhammad S¯alim
al-Q¯ahirah, . Maòtba°at al-K¯il¯an¯i,. 1973-. v. ;.

al-òHubb wa-al-jins °inda al-salaf¯iyah wa-al-imbiriy¯al¯iyah
Labaw¯an¯i, Muòhammad Kam¯al
Landan. Riy¯aòd al-Rayyis,. 1994.. 109 p. ;.

al-òHubb wa-al-jins min manòz¯ur Isl¯am¯i
Quòtb, Muòhammad °Al¯i
al-Q¯ahirah. Maktabat al-Qur®¯an,. [1984]. 152 p. ;.

Al- Hubb wa'l-fana: taammulat fi 'l-mara wa'l-isq wa'l-wugud
Harb, Al†
Taba 1. Bairut. Dar al-Manahil. 1990 = 1411 h.. 160 S..

al-Hubåudt ilÐa al-abadåiyah bi-dhabl
°Azzåawåi, Fåaddil
[S.l.]. Dåar Båabil,. 1989.. 94 p. ;.

al- HubÅuÖt °ala 'l-yÅabisa: Ïsi°r
Ma°ÅalÅi, ØHÅalid al-
ÖTab°a 1. Köln. ManÏsÅurÅat al-ÏGamal. 1997. 135 S..

al- HubÅuÖt ila 'l-ÏgunÅun: riwÅaya
QudairÅi, MamdÅuÖh al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Markaz al-ÖHaÖdÅara al-°ArabÅiya. 2000. 143 S.. as- Silsila al-adabÅiya.
ISBN 977-291-220-1

al-ÕHubz al-ÖhafÅi: sÅira ØdÅatÅiya riwÅa±Åiya 1935-1956
ÏSukrÅi, MuÖhammad
BairÅut ; London. DÅar as-SÅaqÅi. 1999. 228.
ISBN 1-85516-045-5

al-Hudá
Philadelphia, Pa.. N. A. Mokarzel,. [1898]-. v..

al-Hudåa.
Adhmad, Gulzåar. [from old catalog]
[n.d.]. v..

al-HudÐa.
[Khartoum, Sudan?]. Hay®at al-Da°wah al-Islåamåiyah,. [1997?-. v..

al-HudÐa.
[Morocco. Jam°åiyat Jamåa°at al-Da°wah al-Islåamåiyah,. v. ;.

al-HudÐa.
dHayfåa. [s.n.,. 1971-. v..

al-HudÐa.
dTihråan. Munadzdzamat al-I°låam al-Islåamåi, Qism al-°Alåaqåat al-Dawlåiyah,. [1983-. v..

al-HudÐa, 1898-1968.
[1968?]. 249 p., [2] leaves of plates.

Al-hudÅa an-nabawÅi
AbÅu-°UÖtÖtÅur, ÖHÅamid
ÖTab°a 1. [TÅunis]. Mu±assasat °Abd-al-KarÅim Ibn-°AbdallÅah. 1988. 364 S..
ISBN 9973-70700-1

¬al-¬HudÅa fÅi Ïsarh qatr an-nadÅa wa-bal as-sadÅa
DarÅazÅi, Muhammad Ga°far IbrahÅim MahdÅi ¬ad-¬
T. 1. Beirut. DÅar al-qÅari±. 2006. 495 S..

al-Hudåa ilåa dåin al-Mudsdtafåa.
Balåaghåi, Mudhammad Jawåad,
[1965]. 2 v..

al- ÕHudaiwÅi wa-ÏgamÅilat al-ÏgamÅilÅat: riwÅaya
ÖSÅawÅi, MuÖhammad aÖs-
al-IskandarÅiya. DÅar al-WafÅa± li-DunyÅa aÖt-ÖTibÅa°a wa-'n-NaÏsr. 2004. 183 S..
ISBN 977-327-473-x

Al-Hudhud: Festschrift Maria Höfner zum 80. Geburtstag
Stiegner, Roswitha G. ¬[Hrsg.]¬ ; Höfner, Maria
Graz. Karl-Franzens-Univ.. 1981. XXIII, 338 S..

Al-Hudhud: eine Untersuchung zur kulturgeschichtlichen Bedeutung des Wiedehopfs im Islam
Venzlaff, Helga
Frankfurt am Main [u.a.]. Lang. 1994. 159 S..
ISBN 3-631-47839-9 (Pp.) : sfr 53.00

al-òHudud al-aminah wa-al-mutaraf bi-ha.
Shihata, Ibrahim F. I.,
1974.. xxi, 117 p..

al-òHuòd¯ur al-òS¯uf¯i f¯i al-Andalus wa-al-Maghrib ilá òhud¯ud al-qarn al-s¯abi° al-Hijr¯i: dir¯asah ta®r¯ikh¯iyah wa-qir¯a®ahn taòhl¯il¯iyah f¯i maw¯aqif Ibn Khumayr al-Sabt¯i min al-taòsawwuf wa-al-mutaòsawwifah
Bakht¯i, Jam¯al °All¯al.
Tiòtw¯an. J.°A. al-Bakht¯i,. 2003.. 152 p. ;.

¬al-¬ HuÏgÅum °alÅa 'l-islÅam fÅi 'r-riwÅayÅat al-adabÅiya
AbÅu-Zaid, AÖhmad
Makka al-Mukarrama. RÅabiÖtat al-°ÅAlam al-IslaÅamÅi. 1994. 163 S.. Da°wat al-Öhaqq ; 145.

al-HuÏgÅum °ala 'l-islÅam wa-'l-muslimÅin: (al-fikra wa-'d-dirÅasa)
KÅilÅanÅi, MÅaÏgid °UrsÅan al-
ÖTab°a 1. DimaÏsq. Markaz an-NÅaqid aØt-ØTaqÅafÅi. 2008. 330 S..

al-òHujj¯iyah al-q¯an¯un¯iyah lil-muòsaghghar¯at al-f¯ilm¯iyah f¯i ithb¯at al-maw¯add al-madan¯iyah
Luòtf¯i, Muòhammad òHus¯am Maòhm¯ud.
al-Fajj¯alah [Cairo]. D¯ar al-Thaq¯afah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 1988.. 151 p..

al-òhukm al-rash¯id wa-al-tanm¯iyah f¯i Afr¯iq¯iy¯a: Dir¯asah taòhl¯il¯iyah li-mub¯adarat al-Nibad,
Tawf¯iq, R¯awyah. ; Sayed, Moustafa Kamel.
al-Q¯ahirah : . Mashr¯u° Da°m al-Tak¯amul al-Afr¯iq¯i, 2005.. 230, ix p. ;.

al-Hukm bi-ghayr m¯a anzala All¯ah wa-us¯ul al-takf¯ir: f¯i daw' al-Kit¯ab wa-al-sunnah wa-aqw¯al salaf al-ummah
`Anbar¯i, Kh¯alid ibn `Al¯i ibn Muhammad.
[Saudi Arabia. s.n.],. 1996.. 152 p. ;.

al-òHukm¯iyah al-maòhall¯iyah: mub¯adarah wa-mush¯arakah wa-muw¯aòtanah f¯i al-maj¯al al-maòhall¯i f¯i Lubn¯an : waq¯a®i° al-nadaw¯at al-arba° allat¯i °aqadat§h¯a al-Mu®assasah al-Lubn¯an¯iyah lil-Silm al-Ahl¯i al-D¯a®im f¯i bald¯at Mizy¯arah wa-òHum¯an¯a wa-R¯ashiy¯a al-W¯ad¯i wa-al-Qubb¯iy¯at f¯i 4/8 wa-25/8 wa-1/9 wa-15/9/2001
Masarrah, Anòtw¯an.
[Beirut]. al-Mu®assasah,. 2002.. 508, 57 p..

Al-HukÅuma al-islÅamÅiya
Haikal, MuÖhammad ÖHusain
Al-QÅahira. DÅar al-ma°Åarif. 1977. 157 S..
ISBN 88-464-7087-7 : 19.00 EUR

al-Hukumah al-Islamiyah.
al-Khumayni, Ruh Allah. [from old catalog]
[n.p.] . [1970?]. 154 p..

al-Huk¯umah f¯i al-Isl¯am: majm¯u`at muh¯adar¯at
Khamenei, Ali.
Bayr¯ut. D¯ar al-Rawdah,. 1995.. 237 p. ;.

al- ÕHul°: dawűa mÅa lÅa dawÅa± lahÅu ; dirÅasa fiqhÅiya muqÅarana
KaÖhlÅawÅi, °Abla al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar ar-RaÏsÏsÅad. 2000. 198 S..
ISBN 977-532-483-1

al-ÕHulafÅa± ar-RÅaÏsidÅun
ÖHumaidÅi, °Abd-al-°AzÅiz Ibn-°AbdallÅah al-
al-IskandarÅiya. DÅar ad-Da°wa [u.a.]. 1998. at-TÅarÅiÕh al-islÅamÅi : mawÅaqif wa-°ibar ; ....
ISBN 977-253-151-8

al-òHulal al-sundus¯iyah f¯i al-akhb¯ar al-T¯unis¯iyah
Waz¯ir al-Sarr¯aj, Muòhammad ibn Muòhammad, ; H¯ilah, Muòhammad al-òHab¯ib
[Tunus]. al-D¯ar al-T¯unis¯iyah,. 1970.. 1 v. in 4 (1400, 13 p., [2] p. of plates).

¬al-¬ ØHulÅaÖsa: nakÅunu au lÅa nakÅun
BaiÖdÅanÅi, °Abd-ar-RaÖhmÅan °Abd-Rabbihi al-MurÅadÅi ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. ÖSan°Åa' u.a.. al-Mu'allif. 1996. 348 S..
ISBN 977-19-1478-2

¬al-¬ ØHulÅaÖsa fÅi maÕdÅahib al-adab al-ÇgarbÅi
ÖTÅahir, °AlÅi ÏGawÅad ¬aÖt-¬
aÖt-ÖTab'a 2. BairÅut. DÅar ar-RÅa'id al-'ArabÅi. 1984. 134 S.. Silsilat al-luÇga wa-'l-adab ; 7..

¬al-¬ ØHulÅaÖsa fÅi uÖsÅul al-ÖhadÅiØt
ÖTÅibÅi, al-ÖHusain Ibn-°AbdallÅah ¬aÖt-¬ ; SÅamarrÅa'Åi, ÖSubÖhÅi ¬as-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. °ÅAlam al-Kutub. 1985. 171 S..

al-Hulm wa-al-haz¯imah f¯i riw¯ay¯at `Abd al-Rahm¯an Mun¯if
Qusant¯in¯i, Najwá al-Rayy¯ah¯i.
[Tunis]. Kull¯iyat al-`Ul¯um al-Ins¯an¯iyah wa-al-Ijtim¯a`¯iyah,. 1995.. 488 p. ;.

al-òHulm-- wa-al-shah¯adah: lamaòh¯at min s¯irat al-òd¯abiòt al-waòtan¯i Khaz°al al-Sa°d¯i
Sa°d¯i, Muòhammad.
K¯ubinh¯ajin. Qaws,. 2001.. 119 p..

al-òHul¯ul al-waòd°¯iyah lil-°alaq¯at al-kh¯aòsòsah al-dawl¯iyah khuòs¯usan f¯i Farans¯a wa-Miòsr wa-Lubn¯an
°Abd All¯ah, S¯am¯i.
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-°Ul¯um al-°Arab¯iyah,. 1987.. 246 p. ;.

Al-Huluw hurr
Tulba, FÅu±Åad
al-QÅahira. Maktabat Misr. [ca. 1986]. 112 S..

¬al-¬ÕHumainÅi tuÏgÅaha IsrÅa±Åil
Mauqif ; ÕHumainÅi, RÅuÖhallÅah
al-Kuwait. DÅar at-TauÏgÅih al-IslÅamÅi. 1979. 230 S..

al-ÕHumainÅi wa-MÅarks: Ïganban ilÅa Ïganb ; "al-°aql ad-dÅinÅi baina 'l-waÏgh wa-'l-qinÅa°"
ÇGÅalÅi, WÅa±il
ÖTab°a 1. al-QÅahira. al-°UÖsÅur al-ÏGadÅida. 2000. 159 S..
ISBN 977-597-103-9

al-ÕHumainÅi .. wa-ÖSaddÅam: al-qarÅar aÖs-Ösa°b wa-'l-ÕhiyÅar al-aÖs°ab
MaÖtar, Fu±Åad
ÖTab°a 1. BairÅut. ad-DÅar al-°ArabÅiya li-l-°UlÅum - NÅaÏsirÅun [u.a.]. 2007. 263 S..
ISBN 978-995-387097-7

¬al-¬ ÕHuÖtab al-°arabÅiya li-ÖsalÅat al-Ïgum°a fÅi ÖTihrÅan: min 20 ÏgumÅadÅa al-ÅulÅa 1401 hq ilÅa 23 Ïsa°bÅan 1401 hq
ÕHÅamina±Åi, °AlÅi
Discussion paper series ; 4583 : International macroeconomics.

al-ÕHuÖtab al-ÏgadÅida wa-'l-muwÅa°iÖz al-mufÅida
°Abd-al-MaqÖsÅud, MuÖhammad °ÅAÖtif
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Mu±assasat al-MuÕhtÅar. 1998. 258 S..
ISBN 977-528-319-1

al-ÕHuÖtÖta al-qaumÅiya li-t-tarÏgama
TÅunis. 1996. 203 S..
ISBN 9973-15030-9

¬al-¬ ØHuÖtÅuÖt al-fÅaÖsila: yaumÅiyÅat al-qalb al-maftÅuÖh
ÇGÅiÖtÅanÅi, ÏGamÅal ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1. al-QÅahira. ad-DÅar al-MiÖsrÅiya al-LubnÅanÅiya. 1997. 218 S..
ISBN 977-270-365-3

al-òHuq¯uq al-°¯ammah lil-mar®ah
Muòhammad, òSal¯aòh °Abd al-Ghan¯i.
Mad¯inat Naòsr [Cairo]. Maktabat al-D¯ar al-°Arab¯iyah lil-Kit¯ab,. 1998-. v. <1 > ;.

al-Huq¯uq al-idar¯iyah.
al-Hanbali, Sh¯akir. [from old catalog]
1928.. (2) v. 356 p. cm..

al-Huquq al-muta°alliqa bulmayyit wa bida al-jan®iz.
Abu al-°Abbas, Muhammad °Ali
al-Qahirah. Maktabat al-Qur®an,. 1988.. 126 p..

al-òHuq¯uq al-siy¯as¯iyah lil-mar®ah f¯i al-Isl¯am: al-intikh¯ab, al-tarsh¯iòh, al-tawòzif
Khal¯ifah, Maòhm¯ud °Abd al-°Az¯iz.
[Cairo. s.n.,. 2005] . 307 p. ;.

al-òHuq¯uq wa-al-iltiz¯am¯at al-m¯al¯iyah lil-mar®ah d¯akhila al-usrah: f¯i òzill al-mutaghayyir¯at al-iqtiòs¯ad¯iyah wa-al-ijtim¯a°¯iyah.
[Rabat]. al-Jam°¯iyah al-Maghrib¯iyah lil-Tarbiyah wa-Ri°¯ayat al-Usrah,. 2003.. 88 p. ;.

al-Hurriya fi adab al-mar°a
Faraj, °Afif
Beirut. Mu°assasa al-'abhath al-°Arabiya,. 1980.. 280 p..

al-òHurr¯iyah al-fikr¯iyah wa-al-ak¯ad¯im¯iyah f¯i Miòsr: a°m¯al nadwah muhd¯ah ilá Aòhmad Nab¯il al-Hil¯al¯i
Hil¯al¯i, Aòhmad Nab¯il. ; Rash¯id, Am¯inah.
al-J¯izah. D¯ar al-Am¯in,. 2000.. 358 p. ;.

al-òHurr¯iyah aw al-òt¯uf¯an: dir¯asah mawòd¯u°¯iyah lil-khiòt¯ab al-siy¯as¯i al-shar°¯i wa-mar¯aòhilihi al-t¯ar¯ikh¯iyah
Muòtayr¯i, òH¯akim ibn °Ubays¯an.
Bayr¯ut. al-Mu®assasah al-°Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr,. 2004.. 324 p. ;.

al-òHurriyah wa-al-dimuqraòtiyah.
òTarabulus, al-Jamahiriyah al-Arabiyah al-Libiyah al-Shabiyah al-Ishtirakiyah. al-Markaz al-Alami li-Dirasat wa-Abòhath al-Kitab al-Akhòdar,. 1984.. 213 p. ;.

al-òHurr¯iyah wa-al-òt¯uf¯an: dir¯as¯at naqd¯iyah
Jabr¯a, Jabr¯a Ibr¯ah¯im
Bayr¯ut. al-Mu®assasat al-°Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr,. 1979. 232 p. ;.

al-òHurr¯iy¯at: taòsduru °an al-Munaòzòzamah al-Yaman¯iyah lil-Dif¯a° °an al-òHuquq wa-al-òHurr¯iy¯at al-Dimuqr¯aòt¯iyah.
°Adan, al-Jumh¯ur¯iyah al-Yaman¯iyah. al-Munaòzòzamah al-Yaman¯iyah lil-Dif¯a° °an al-òHuquq wa-al-òHurr¯iy¯at al-Dimuqr¯aòt¯iyah,. 1992-. v..

¬Al¬ hurrÅiyya: maÏgalla 'ilmÅiyya adabÅiyya ÏsahrÅiyya
Bagdad. 1924.

al-èHurrïyah wa-al-ètüfän, diräsät naqdïyah
Jabr¯a, Jabr¯a Ibr¯ah¯im
Bayrüt, . Dar Majallat Shièr. è1960è. 246 p.

al-Hur¯ub =: The Escape
Miòsr al-Jad¯idah, al-Q¯ahirah. òH¯urus lil-V¯idy¯u wa-al S¯inim¯a. [198-]. 1 videocassette (VHS SECAM?) (150 min.).

al-òHur¯ub al-òSal¯ib¯iyah al-muta®akhkhirah: òhamlat Buòtrus al-Awwal L¯usany¯an al-òSal¯ib¯iyah °alá al-Iskandar¯iyah, 1365 M/767 H
Nu°ayni°, Suhayr Muòhammad Ibr¯ah¯im.
al-Haram [Giza]. °Ayn,. 2002.. 259 p..

al-HurÅub ma°a 'l-waÖtan: qiÖsaÖs qaÖsÅira
QudairÅi, MamdÅuÖh al-
ÖTab°a °arabÅiya 1. [al-ÏGÅiza]. Markaz al-ÖHaÖdÅara al-°ArabÅiya. 1999. 125 S.. as-Silsila al-adabÅiya.
ISBN 977-291-151-5

al-òHur¯uf
Ab¯u al-òHusayn al-Muzan¯i. ; Maòhm¯ud, Maòhm¯ud òHusn¯i. ; °Aww¯ad, Muòhammad òHasan.
°Amm¯an. Dar al-Furq¯an,. 1983.. 165 p..

al-òHur¯uf al-mutaqaòtòti°ah f¯i aw¯a®il al-Suwar al-Qur®¯an¯iyah: dir¯asah naqd¯iyah lil-ta®w¯il¯at al-°adad¯iyah wa-al-tafs¯ir¯at al-ish¯ar¯iyah
Ab¯u Farr¯akh, Muòhammad Muòhammad.
Jiddah. D¯ar al-Manhal ;. [1983]. 254, 3 p. ;.

al-Huruf lil-Khalil
Khalil ibn Ahmad, ; `Abd al-Tawwab, Ramadan
al-Qahirah, . 1969. 51 s..

¬al-¬HÕurÅuÏg min an-nahr: tØalÅatØ qasÖÅa±id
MuwÅasÅi, FÅarÅuq
al-Quds. MatÖba°at aÏs-ÏSarq al-°arabÅi. 1989. 79 S..

al-Husayn iBN Mans¯ur al-Hall¯aj.
[1961.]. 263 p..

al-òHusayn ibn òTal¯al wa-al-°¯alam: buòh¯uth Mu®tamar Dir¯as¯at Fikr al-òHusayn ibn òTal¯al wa-Tur¯athih, 8-10/4/2002 M = King Hussein and the world : papers from Studies on King Hussein's Thought and Intellectual Legacy Conference, 8-10/4/2002 M.
[Amman]. J¯ami°at al-òHusayn ibn òTal¯al,. 2003.. 162, 109 p. ;.

al-òHusayn ibn òTal¯al wa-al-niòz¯am al-iql¯im¯i al-°Arab¯i: buòh¯uth Mu®tamar Dir¯as¯at Fikr al-òHusayn ibn òTal¯al wa-Tur¯athih, 8-10/4/2002 M = King Hussein and the Arab regional system : papers from Studies on King Hussein's Thought and Intellectual Legacy Conference, 8-10/4/2002.
[Amman]. J¯ami°at al-òHusayn ibn òTal¯al,. 2004.. 264 p. ;.

al-òHusayn raòdá All¯ah °anhu: òhaf¯idan wa-shah¯idan : al-s¯irah al-k¯amilah lil-òHusayn raòdá All¯ah °anhu mundh¯u wil¯adatihi òhattá istishh¯adih
Dimashq¯i, °Irf¯an al-°Ashsh¯a òHass¯unah.
òSayd¯a, Bayr¯ut. al-Maktabah al-°Aòsr¯iyah,. 2003.. 264 p. ;.

al-Husayn wa-al-sunnah
Tab¯atab¯a'¯i, `Abd al-`Az¯iz.
Tihr¯an. Maktabat Chihil Sut¯un, al-Masjid al-J¯ami`,. [197-]. 147 p. ;.

al-Husayn wa-al-tashri` al-islami
Karbasi, Muhammad Sadiq Muhammad
Landan. al-Markaz al-Husayni lil-dirasat,. 2000-.

al-Husayn z¯inat al-Urdun wa-al-`Ur¯ubah: d¯iw¯an shi`r
Ab¯u Gharb¯iyah. Muhammad Ahmad.
`Amm¯an. al-D¯ar al-Sham¯iyah,. 1996.. 134 p. ;.

al-òHusn wa-al-iòhs¯an f¯i-m¯a khall¯a °anhu al-lis¯an: wa-huwa mustadrak °alá òs¯aòhib Lis¯an al-°Arab
Ibn Manòz¯ur, Muòhammad ibn Mukarram, ; B¯ar¯ud¯i, °Abd All¯ah °Umar
Bayr¯ut. °¯Alam al-Kutub,. 1986.. 224 p. ;.

al-Husr¯i wa-kit¯abuhu Zahr al-¯ad¯ab
Shuway`ir, Muhammad ibn Sa`d.
L¯ibiy¯a ; . al-D¯ar al-`Arab¯iyah lil-Kit¯ab,. 1981.. 607 p. ;.

¬Der¬ Alhusser-Effekt: Entwurf einer Ideologietheorie
Charim, Isolde
Dt. Erstausg.. Wien. Passagen-Verl.. 2002. 184 S.. Passagen Philosophie.
ISBN 3-85165-475-7 brosch. : ca. DM 48.00, ca. sfr 48.00, ca. S 336.00

¬al-¬ Hutab al-ÆgadÅida wa-l-mawÅa°iz al-mufÅida
°Abd al-MaqsÅud, Muhammad °ÅAtif
T. 2. al-QÅahira. Mu±assasa al-MuhtÅar. 2004. 252 S..
ISBN 977-5283-19-1

al-HuwÅiya al-qaumÅiya fi 'l-adab al-°arabÅi al-mu°ÅaÖsir
IsmÅa°Åil, °Izz-ad-DÅin
al-QÅahira. DÅar al-AmÅin. 1999. 477 S..
ISBN 977-279-243-5

al-HuwÅiya al-waÖtanÅiya: al-ÖhaqÅa±iq wa-'l-muÇgÅalaÖtÅat
Bin-Nu°mÅan, AÖhmad
al-ÏGazÅa±ir. ÏSarikat DÅar al-Umma. 1996. 176 S..
ISBN 9961-67015-9

¬ al-¬ HuwÅiya aØt-ØtaqÅafÅiya: qirÅa'Åat fi 'l-bu°d aØt-ØtaqÅafÅi li-masÅirat al-ImÅam as-Saiyid MÅusÅa aÖs-ÖSadr
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. Markaz al-ImÅam aÖs-ÖSadr lil-AbÖhÅaØt wa-'d-DirÅasÅat. 2000. 311 S. : Ill.. Kalimat sawÅa'.

al-Huw¯iyah: azmat al-òhad¯athah wa-al-wa°y al-taql¯id¯i
Barakat, Halim Isber.
Beirut. Riy¯aòd al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr,. 2004.. 367 p. ;.

al-Huw¯iyah al-òd¯a&#x02BC;i°ah
Fuòdòdah, F¯aòdil.
Saint-Laurent, Québec. Phonepress,. c1993.. 171 p. ;.

al-Huw¯iyah al-qawm¯iyah f¯i al-adab al-`Arab¯i al-mu`¯asir
al-Q¯ahirah. J¯ami`at al-Duwal al-`Arab¯iyah, al-Munazzamah al-`Arab¯iyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaq¯afah wa-al-`Ul¯um, Ma`had al-Buh¯uth wa-al-Dir¯as¯at al-`Arab¯iyah,. 1999.. 477 p. ;.

al-Huw¯iyah al-qawm¯iyah f¯i al-s¯inim¯a al-`Arab¯iyah
Ramz¯i, Kam¯al.
Bayr¯ut. Markaz Dir¯as¯at al-Wahdah al-`Arab¯iyah ;. 1986.. 276 p. ;.

al-Huwåiyah al-thaqåafåiyah: qiråa®åat fåi al-bu°d al-thaqåafåi li-masåirat al-Imåam al-Sayyid MåusÐa al-dSadr.
Bayråut. Markaz al-Imåam al-dSadr lil-Abdhåath wa-al-Diråasåat,. 2000.. 311 p. ;.

al-HuwÅiya wa-'l-°aulama min manÖzÅur Öhaqq at-tanauwu° aØt-ØtaqÅafÅi
TuwaiÏgirÅi, °Abd-al-°AzÅiz Ibn-°UØtmÅan at-
[ar-RibÅaÖt]. ManÏsÅurÅat al-MunaÖzÖzama al-IslÅamÅiya li-t-Tarbiya wa-'l-°UlÅum wa-'Øt-ØTaqÅafa, ÅIsÅiskÅu,. 1997.. 21, 42 S..

al-ÕHuyÅul al-bÅiÖd: qiÖsaÖs
Uqaila, AÖhmad YÅusuf
ÖTab°a 1. MiÖsrÅata. ad-DÅar al-ÏGamÅahÅirÅiya. 1999. 175 S..
ISBN 9959-0-0001-X

¬al-¬ÕHuyÅul al-ÏgÅamiÖha: masraÖhÅiya
DannÅa°, °Abd-al-KarÅim ¬ad-¬
ÖTab°a 1. MiÖsrÅata. ad-DÅar al-ÏGamÅahÅirÅiya li-n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi° wa-'l-I°lÅan. 1999. 112 S..
ISBN 9959-0-0019-2

al- ÕHuyÅul aÏs-ÏsÅarida: riwÅaya
°AwaÖd, BahÅi-ad-DÅin
ÖTab°a 1. al-QÅahira. IttiÖhÅad al-KuttÅab [u.a.]. 2000. 104 S.. AqlÅam miÖsrÅiya ; 12.
ISBN 977-291-241-4

Al-ØHwÅarizmÅi, the geographical tables extracted from KitÅab ÖsÅurat al-arÖd and SuhrÅab, °AÏgÅa±ib al-aqÅalÅim as-sab°a: ed. Hans von MÏzik ; reprint of the eds. Leipzig 1926 and 1930
Sezgin, Fuat ; °AmÅawÅi, MÅazin
Frankfurt am Main. Inst. for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe Univ.. 1992. Getr. Zählung. Publications of the Institute for the History of Arabic-Islamic Science : Islamic Geography ; 11.

Aîlhâ wa taîfahâ-i 'asâyîrî-i Hurâsân wa naqs-i sîyâsî-i ru'asâî-i aîlhâ-i buzurg dar umûr-i kiswar wa rawabit-i anhâ bâ hukûmathâ
Mîrnîyâ, Saîd 'Alî
1. Aufl.. Mashad. Mu'asasa-i intisârâtî wa âmûzisî-i nasl-i dânis. 1369 (1990). 280 S..

[Al H. Wood's Apollo Theatre, Randolph St. and Dearborn St., Chicago, Illinois]
Dumas, Anthony F.,
1924.. 1 drawing.

Alhy hebet sich an dy grosse legenda der hailigsten frawen Sandt hedwigis, eyne geborne furstyn von Mehran, und eyne gewaldige herczogynne In polen und Schlesyen: welch legenda vil schoner historien Inn sich beschleusset ...
Breßlaw. 1504. [113] Bl..