al-HawÐa dåuna ahlih: Umm Kulthåum siratan wa-nadsdsan
dSåaghåiyah, dHåazim
Bayråut. Dåar al-Jadåid,. 1991.. 126 p. ;.

al-Hawåamil wa-al-shawåamil.
Abåu dHayyåan al-Tawdhåidåi, °Alåi ibn Mudhammad, ; Ibn Miskawayh, Adhmad ibn Mudhammad, ; Amåin, Adhmad, ; Adhmad dSaqr
Cairo, . Lajnat al-talåif wa al-tarjamah wa al-nashr. [1951]. 15, 399 p..

al-Hawåamil wa-al-shawåamil: su®åalåat Abåi dHayyåan al-Tawdhåidåi li-Abåi °Alåi Miskawayh
Ibn Miskawayh, Adhmad ibn Mudhammad, ; Abåu dHayyåan al-Tawdhåidåi, °Alåi ibn Mudhammad, ; dHasan, Sayyid Kasrawåi.
Bayråut. Dåar al-Kutub al-°Ilmåiyah,. 2001.. 416 p..

Al-Haw¯amil Wa-Sh-Shaw¯amil
Ab¯u òHayy¯an al-Tawòh¯id¯i, °Al¯i ibn Muòhammad, ; Ibn Miskawayh, Aòhmad ibn Muòhammad, ; Am¯in, Aòhmad, ; Aòhmad òSaqr. ; Sezgin, Fuat.
Frankfurt am Main. Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University,. 2000.. 15, 399 p. ;.

¬al-¬HawÅamil wa-±Ïs-ÏsawÅamil
TauÖhÅidÅi, AbÅu-ÖHaiyÅan °AlÅi Ibn-MuÖhammad ¬at-¬ ; Miskawaih, AÖhmad Ibn-MuÖhammad ; AmÅin, AÖhmad
Repr. of the ed. Cairo, 1370/1951. Frankfurt/M.. Institute for the History of Arabic-Islamic Science. 2000. 399 S.. Publications of the Institute for the History of Arabic-Islamic Science : Islamic philosophy ; 84.
ISBN 3-8298-6090-0

al-ÕHawÅariÏg: tÅarÅiÕhuhum, firaquhum, wa-°aqÅa±iduhum
Abu-'Ïs-ÏSabÅab, AÖhmad °AwaÖd
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2005. 301 S..
ISBN 2-7451-4758-7

¬al-¬ ÕHawÅatir: Ïsi°r
SilwÅadÅi, Fath A. ¬as-¬
Gazza. Mu'assasat at-TaqÅafa l-FilasÖtÅiniyya. 1990. 98 S..

al-Hawåa wa al-shabåab wa-al-dhadåarah fåi °ahd al-Rashåid: wad sf al-dhayåat fåi Baghdåad °åadsimat al-dunyåa fåi funåun al-dhad darah wa-al-siyåasah wa-al-futudhåat wa-alwåan al-måusåiqåa wa-al-ghinåa® .. wa-majåalis al-°ilm wa-al-°ulamåa® wa-nawåadi al-adab, wa-layåalåi al-d tarab wa-al-lahw wa-al-°abath.
Abåu al-Nadsr, °Umar
[Bayrut]. Manshåuråat Maktab °Umar Abåu al-Nadsr,. 1970.. 255 p. ;.

al-HawÆ d¯una ahlahu: Umm Kulth¯um s¯iratan wa-nassan
S¯aghiyah, H¯azim.
Bayr¯ut. D¯ar al-Jad¯id,. 1991.. 126 p. ;.

¬al-¬ hÅawÅi al-mÅuwaÏsÅa± min awsÅaf al-nisÅa±: durar al-fawÅa±id wa-Çgurar al-farÅa±id
RummÅanÅi, Zayd ibn Muhammad ¬al-¬
T. 1. ar-RiyÅad. DÅar al-hadÅara. 2004. 183 S..
ISBN 9960-9508-8-3

al-òH¯aw¯i lil-fat¯aw¯i: f¯i al-fiqh wa-°ul¯um al-tafs¯ir wa-al-òhad¯ith wa-al-uòs¯ul wa-al-naòhw wa-al-i°r¯ab wa-s¯a®ir al-fun¯un
Suy¯uòt¯i,
L¯a®il P¯ur, Pakestan. Maktabah N¯ur¯iyah Raòdaw¯iyah,. [197-. v. <1 > ;.

al-Hawi lil-fatawi fi al fiqh wa-'ulum al-tafsir wa-al-hadith wa-al-usul wa-al-nahw'wa-al-i'rab wa-sa'ir al-funun
al-Suyuti
Bayrut. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah ,. 1975. 2 b..

al-òHawl¯iyah al-°Arab¯iyah lil-tarbiyah wa-maòhw al-umm¯iyah
Mah¯ir¯i, °Abd al-Q¯adir.
T¯unis. J¯ami°at al-Duwal al-°Arab¯iyah, al-Munaòzòzamah al-°Arab¯iyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaq¯afah wa-al-°Ul¯um, Id¯arat al-Tawth¯iq wa-al-Ma°l¯um¯at,. 1983.. 342 leaves.

al-òHawliyah al-Arabiyah lil-Thaqafah
Bu Qamrah, Hisham.
Tunis. al-Munaòzòzamah al-Arabiyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqafah wa-al-Ulum, Idarat al-Tawthiq wa-al-Malumat,. 1983.. 308 leaves ;.

al-Haww¯at wa-al-qasr
Watt¯ar, al-T¯ahir.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Hil¯al,. 1987.. 138 p. ;.

al-òHawzah al-°ilm¯iyah f¯i fikr al-Im¯am al-Kh¯amini®¯i
Bayr¯ut. Ma°had al-Ras¯ul al-Akram al-°¯Al¯i lil-Shar¯i°ah wa-al-Dir¯as¯at al-Isl¯am¯iyah,. 2002.. 279 p..

al-òHay¯ah: maws¯u°ah Isl¯am¯iyah °ilm¯iyah mawòd¯u°¯iyah tukhaòtòtiòtu man¯ahij al-òhay¯ah al-òhurrah al-òs¯a°idah lil-fard wa-al-mujtama° wa-tad°¯u ilá da°m niòz¯am ins¯an¯i òs¯aliòh f¯i jam¯i° ¯af¯aq al-aròd
òH¯a®ir¯i, Muòhammad Rióz¯a. ; òHak¯im¯i, Muòhammad. ; òHak¯im¯i, °Al¯i.
Tihr¯an. D¯a®irat al-òTib¯a°ah wa-al-Nashr,. 1401-1410 [1980-1989 or 1990]. v. <1, 3-6 > ;.

al-òHay¯ah =: al-Hyat = The Life.
Khar¯ub, òHusayn.
Detroit, Mich.. [s.n.. v..

al-òHay¯ah al-adab¯iyah, °aòsr Ban¯i Umayyah
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im
Miòsr, . Maktabat al-Q¯ahirah. [1967]. 316 p..

al-òHay¯ah al-adab¯iyah ba°d suq¯uòt Baghd¯ad òhattá al-°aòsr al-òhad¯ith
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im
[al-Q¯ahirah, . 1964]. 175 p..

al-Hayah al-adabiyah fi al-'Asr al-Jahili
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im
[al-Qahirah] : Maktabat al-Husayn al-Tijariyah . 1949.

(al-òHay¯ah al-adab¯iyah f¯i °aòsray al-J¯ahil¯iyah wa-òSadr al-¯isl¯am)
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im ; °Abd al-Taww¯ab, òSal¯aòh al-D¯in Muòhammad
[1972]. 2 v. in 1..

al-òHay¯ah al-adab¯iyah f¯i °aòsr òsadr al-Isl¯am, 12 Q H-41 H.
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im
Bayr¯ut, . D¯ar al-Kit¯ab al-Lubn¯an¯i,. [1973]. 236 p..

al-òHay¯ah al-adab¯iyah f¯i Miòsr: al-°aòsr al-Maml¯uk¯i wa-al-°Uthm¯an¯i
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im
Al-Q¯ahirah. Maktabat al-Kull¯iy¯at al-Azhar¯iyah,. 1984.. 256 p. ;.

al-Hay®ah al-°¯Ammah lil-B¯i®ah, Dawlat al-K¯uwayt=: Environment Public Authority, Kuwait
[Kuwait]. al-Hay®ah,. 1999.. 283 p. ;.

al-Hayah al`Arab¯iyah.
al-H¯uf¯i, Ahmad Muhammad. [from old catalog]
[1962]. 532 p..

al-òHay¯ah al-°Arab¯iyah min al-shi°r al-J¯ahil¯i
òH¯uf¯i, Aòhmad Muòhammad
[al-Q¯ahirah]. Maktabat Nahòdat Miòsr wa-Maòtba°atuh¯a,. [t¯ar¯ikh al-muqaddimah: 1962.]. 532 p. ;.

al-òHayah al-fikriyah fi al-Mashriq al-Arabi, 1890-1939
Owen, Roger, ; Buheiry, Marwan R.,
Bayrut, Lubnan. Markaz Dirasat al-Waòhdah al-Arabiyah,. 1983.. 236 p. ;.

al-òHay¯ah al-òhizb¯iyah f¯i Turkiy¯a al-òhad¯ithah
°Awaòd All¯ah, °Abd al-°Az¯iz Muòhammad.
[Giza]. Markaz al-Dir¯as¯at al-Sharq¯iyah, J¯ami°at al-Q¯ahirah,. 2002.. 204 p. ;.

al-Hay¯ah al-ijtim¯a`¯iyah wa-al-iqtis¯ad¯iyah f¯i Siqill¯iyah al-Isl¯am¯iyah, 212-484 H/827-1092 M
`Utayb¯i, Turk¯i Musaym¯ir al-H¯af¯i.
[Saudi Arabia]. T.M.H. al-`Utayb¯i,. 1987.. 7, 197 p..

al-Hay¯ah al-`ilm¯iyah f¯i al-Andalus f¯i `Asr al-Muwahhid¯in
`Ar¯in¯i, Y¯usuf ibn `Al¯i.
al-Riy¯ad. Maktabat al-Malik `Abd al-`Az¯iz al-`¯Ammah,. 1995.. [19], 470 p. ;.

al-òHay¯ah al-°ilm¯iyah f¯i al-Quds f¯i al-qarn al-th¯amin al-Hijr¯i: (f¯i òdaw® kit¯ab al-Durar al-k¯aminah li-Ibn òHajar)
Shih¯ab, °Al¯i Manòs¯ur Naòsr.
[Kuwait]. Majlis al-Nashr al-°Ilm¯i, J¯ami°at al-Kuwayt,. 2001.. 108 p. ;.

al-Hayah al-ilmiyah wa-al-ijtimaiyah fi Makkah fi al-qarnayn al-sabi` wa-al-thamin lil-hijrah
`Abikan, Tarafah `Abd al-`Aziz
al-Riyad. Maktabat al-Malik Fahd al-wataniyah,. 1996. 329 s..

al-Hayah al-iqtisadiyah lil-wilayat al-`arabiyah wa-masadir watha'iqiha fi al-`ahd al-`uthmani
Temimi, Abdeljelil
Zaghwan. Manshurat Markaz al-dirasat wa-al-buhuth `an al-wilayat al-`arabiya fi al-`ahd al-`uthmani,. 1986. 3 vol. i 2.

al-Hayah al-iqtisadiya lil-wilayat al-`arabiyah wa-masadir watha'iqiha fi al-`ahd al-`uthmani.
Temimi, Abdeljelil
Zaghwan. Manshurat Markaz al-dirasat wa-al-buhuth `an al-wilayat al-arabiyah fi al-`ahd al-`uthmani,. 1986. 311, 45 s..

al-Hay¯ah al-jins¯iyah `inda al-`Arab. al-Isl¯am wa-al-jins.
al-Munajjid, Sal¯ah al-D¯in. [from old catalog]
1975.. 32 p. ;.

al-òHay¯ah al-rahb¯an¯iyah al-nis¯a®¯iyah f¯i al-Sharq al-Awsaòt: haw¯iyah wa-ris¯alah : a°m¯al al-mu®tamar alladh¯i in°aqada fi Kafar òHab¯ab-J¯un¯iyah min 21-23 N¯is¯an 1995
Bayr¯ut. al-Majlis,. 1995.. 171, 116 p. ;.

al-òHay¯ah al-siy¯aòh¯iyah =: al-Hayat al-siyahiya = World travel review.
London. [s.n.] ;. v..

al-òHay¯ah al-siy¯as¯iyah lil-Im¯am al-Jaw¯ad: nubdhah yas¯irah : dir¯asah wa-taòhl¯il
°¯Amil¯i, Ja°far Murtaòdá.
Bayr¯ut. al-D¯ar al-Isl¯am¯iyah,. 1985.. 117 p. ;.

al-òHay¯ah al-siy¯as¯iyah lil-Im¯am al-Riòd¯a: dir¯asah wa-taòhl¯il
°¯Amil¯i, Ja°far Murtaòdá.
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Aòdw¯a®,. 1986.. 512 p. ;.

al-òHay¯ah al-siy¯as¯iyah wa-ahamm maòz¯ahir al-òhaòd¯arah f¯i bil¯ad al-Sh¯am, 132-358 H./750-968 M.
B¯iòt¯ar, Am¯inah
Dimashq. Mansh¯ur¯at Wiz¯arat al-Thaq¯afah wa-al-Irsh¯ad al-Qawm¯i,. 1980.. 446 p. ;.

al-Hay¯ah al-siy¯as¯iyah wa-maz¯ahir al-had¯arah f¯i al-Yaman f¯i al-`asr al-Ayy¯ub¯i, 569-626 H.
`As¯ir¯i, Muhammad ibn `Al¯i Musfir.
Jiddah. D¯ar al-Madan¯i,. 1985.. 364 p..

al-Hay¯ah al-siy¯as¯iyah wa-maz¯ahir al-had¯arah f¯i S¯ammarr¯a'.
al-Qaragh¯ull¯i, Jih¯ad¯iyah. [from old catalog]
[1969]. 192, 12 p..

al-Hay®ah al-°Uly¯a lil-itiòs¯al al-sam°¯i al-baòsar¯i f¯i al-Maghrib: dir¯asah f¯i al-nash®ah wa-al-mah¯am
Nuwayòd¯i, °Abd al-°Az¯iz.
al-Rab¯aòt. D¯ar al-Am¯an,. 2004.. 240 p. ;.

al-Hay®ah al-Waòtan¯iyah lil-Dif¯a° °an al-òHuq¯uq wa-al-òHurr¯iy¯at
[òSan°¯a®, Yemen]. al-Hay®ah al-Waòtan¯iyah lil-Dif¯a° °an al-òHuq¯uq wa-al-òHurr¯iy¯at.

al-Hayah as-siyasiya wal-hizbiya fi l-Kurdistan: ru'ya `arabiya lil-qadiya l-kurdiya
Mosalli, Munzier
London. Riad El-Rayyes,. 1991. 378 s..

al-òHay¯ah wa-al-siy¯aòhah.
-1969. no. illus., ports..

al-Hayåakil al-tandzåimåiyah li-ajhizat al-amn fåi al-duwal al-°Arabåiyah: diråasah tamhåidåiyah li-wadd° haykal tandzåimåi muwadhdhad
Abåu Shåamah, °Abbåas. ; Bishråi, Mudhammad al-Amåin.
al-Riyåadd. Akåadåimåiyat Nåayif al-°Arabåiyah lil-°Ulåum al-Amnåiyah,. 1997.. 178 p..

al-ÕHayÅal: mafhÅumÅatuhÅu wa-waÖzÅa±ifuhÅu
NaÖsr, °ÅAÖtif ÏGauda
ÖTab°a 1. al-QÅahira. aÏs-ÏSarika al-MiÖsrÅiya al-°ÅAlamÅiya li-n-NaÏsr - LÅunÏgmÅan. 1997. 383 S.. AdabÅiyÅat.
ISBN 977-16-0291-8

Al hayat
London. Kensington Centre.

al-hayat al-adabiya fi-l-hurub as-salibiya
Badawi, Ahmad Ahmad
[s.l.]. [o.J.]. 586 S..

al-òHay¯at al-adab¯iyah f¯i al-°aòsr al-°Abb¯as¯i.
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im
al-Q¯ahirah, . R¯abiòtat al-Adab al-òHad¯ith. [1954]. 415 p..

al-òHay¯at al-baòhr¯iyah f¯i Khal¯ij al-°Aqabah, al-Mamlakah al-Urdun¯iyah al-H¯ashim¯iyah =: Introduction to the marine life of Aqaba, H.K. of Jordan.
al-Urdun. al-Jam°¯iyah al-Malak¯iyah li-òHim¯ayat al-òTab¯i°ah,. 1982.. 1 v. (unpaged).

Al hay'at al-kashfiyah li öhal mushkilat al-bariyah: (Revelations of °Abdullah al-Sayid Muhammad Habib concerning the creation and the sidereal universe)
dHasan Shaukåi dHassåib. ; Muhammad °Ali Shauki,
London, . Luzac & co.,. 1909.. 50 p..

al-òHay¯at al-niy¯ab¯iyah f¯i al-Urdun, 1920-1993
Khayr, H¯an¯i.
°Amm¯an. Lajnat T¯ar¯ikh al-Urdun,. 1993.. 206 p. ;.

¬al-¬ Hayat fi rihab al-iman kama yusauwiruha al-kitab wa-'s-sunna
al-Kuwait. Maktabat al-Maala.

al-òHay¯at kam¯a ar¯ah¯a
Shaykh, °¯Arif,
Dubayy. A. al-Shaykh,. 2001.. 128,126 p. ;.

al-Hayaw¯an.
J¯ahiz,
[1938-45.]. 7 v..

al-Hayawanat.
Bayrut [Beirut]. Akadimiya,. cop. 1998. [19] s..

al-òHayaw¯an¯at alòtaf kath¯iran: maq¯al¯at
Manòs¯ur, An¯is.
Mad¯inat al-S¯adis min Ukt¯ubir. Nahòdat Miòsr lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 1997.. 265 p. ;.

al-Hayaw¯an f¯i al-adab al-`Arab¯i
Shukr, Sh¯akir H¯ad¯i.
Bayr¯ut. Maktabat al-Nahdah al-`Arab¯iyah. 1985.. 3 v. ;.

al-òHaydah wa-al-istimr¯ar¯iyah f¯i al-id¯arah al-°¯ammah: dir¯asah t¯ar¯ikh¯iyah muq¯aranah f¯i al-fas¯ad al-id¯ar¯i wa-al-°al¯aqah bayna al-id¯arah wa-al-siy¯asah
Khayr¯i, °Uthm¯an.
al-Kharòt¯um, Jumh¯ur¯iyat al-S¯ud¯an. Ma°had al-Id¯arah al-°¯Ammah,. [1965]. 31 leaves.

¬al¬-ÕHayrÅat al-ÖhisÅan fÅi manÅaqib al-imÅam al-a°Özam a. ÖHanÅifa a-Nu°mÅan
Ibn ÖHaÏgar al-HayØtamÅi l-MakkÅi l-AzharÅi l-ÏGunaydÅi s-Sa°dÅi a. l-°A bbÅas ÏSihÅab ad-DÅin, A. b. M. b. °A. ; BarnÅi, MuÖhammad °ÅAÏsiq IlahÅi al- ¬[Hrsg.]¬ ; ZubaydÅi, MuÖhammad MurtaÖdÅa az-
Öt. 1. BayrÅut. DÅar al-arqam. 1990. 208 S..

al-Hayy al-khalf¯i
Zafz¯af, Muhammad.
[Rabat]. `¯Alam al-Sih¯afah,. 1992.. 91 p. ;.

¬al-¬ ØHazaf al-islÅamÅi fi 'l-Urdunn
ÖHusain, MaÖhmÅud I.
al-QÅahira. DÅar aØt-ØTaqÅafa al-°ArabÅiya. 1988. 329, [9] S. : Ill..
ISBN 977-238-28-5

The Alhazai of Maradi: traditional Hausa merchants in a changing Sahelian city
Grégoire, Emmanuel ; Hardy, Benjamin H.
Boulder, Colo.. L. Rienner. 1992. XVII, 185 S..
ISBN 1-555-87278-6 alk. paper : $28.00

al-ÕHazal wa-'d-da±al baina 'd-dÅur wa-'d-dÅarÅat wa-'d-dÅira
YÅaqÅut Ibn-°AbdallÅah ar-RÅumÅi ; °AbbÅara, YaÖhyÅa ZakarÅiyÅa ; ÏGumrÅan, MuÖhammad AdÅib
DimaÏsq. WizÅarat aØt-ØTaqÅafa. 1998. IÖhyÅa± at-turÅaØt al-°arabÅi ; 106.

al-Haz¯imah al-¯ulá lil-°at¯ab¯a: qiòsaòs qaòs¯irah s¯akhirah
D¯ibah, °Al¯i.
òTar¯abulus, Lubn¯an. Maktabat al-S¯a®iòh,. 2003.. 126 p. ;.

Alhazred
Lovecraft, H. P.
Woodbury, Minn.. Llewellyn Publications,. c2006.. p. cm..

Alhebro-analityÏcni aspekty cilkom intehrovnych dynamiÏcnych system ta ïch zburen½
Samojlenko, Anatolij MychajlovyÏc ; Prykarpats½kyj, Jarema AnatolijovyÏc
Kyïv. Inst. Matematyky. 2002. 236 S.. Praci Instytutu Matematyky NAN Ukraïny ; 41 : Matematyka ta ïï zastosuvannja.
ISBN 966-022614-4

Alheim bis Kirchheim.
Kemp, Ellen
Braunschweig [u.a.]. Vieweg,. 1997.. 496 S.

Al Held: neue Bilder und Zeichnungen ; Galerie André Emmerich, Zürich, 15.1. - 19.2.1977 ; Frühe Werke, Galerie Renée Ziegler, Zürich, 15.1. - 19.2.1977
Held, Al ¬[Ill.]¬
Winterthur. Lüthi. 1977. 16 S. : überw. z.T. farb. Ill..

Al Held
Held, Al, ; Tucker, Marcia.
New York. Whitney Museum of American Art,. 1974.. 108 p..

Al Held
Sandler, Irving, ; Held, Al,
New York. Hudson Hills Press,. 1984.. 192 p..

Al Held, 1954-1959: paintings from the years 1954-1959
Held, Al, ; Sandler, Irving,
New York. Robert Miller,. [1982].. [10] p., 16 leaves of plates.

Al Held - Paintings 1979 - 1993: [Exhibitions held jointly at the two galleries. Waddington Galleries, London, 26 Nov. - 19. Dec. 2008. Paul Kasmin Gallery, New York, 10 Nov. - 20 Dec. 2008]
Held, Al ¬[Ill.]¬ ; Shorr, Louise ¬[Red.]¬
New York. 2008. 78 S. mit zahlr. farb. Taf..
ISBN 978-0-9558285-3-9

Alhems fjärilbok. De nordiska dagfjärilarnas liv och utbredning. Den danska originalupplagans titel: Sjove ting om sommerfugl! Svensk övers. av Anna Lisa Hanström. Avsnittet "Fjärilarnas uppkomst" är för den svenska upplagan bearbetat av Bengt-Olof Landin
Langer
Malmö, Kph . 1958. 172 s..

Al Herman, the assassin of grief and remorse
Herman, Al,
c1928..

Alherramp-areny angkety arelh-kenh =: Women's stories from Laramba
Green, Jenny ; Peltharr, Kitty.
Alice Springs, N.T.. IAD Press,. 2000.. 80 p..

A l'heure actuelle - dossiers de civilisation française
Bonato, Lucia
2. éd., nouvelle éd.. [Berlin [u.a.]]. Langenscheidt. 2003. 126 S..
ISBN 3-468-48441-0

A l'heure de l'amour et des roses: poèmes de Charles d'Orléans [u.a.]
Charles <Orléans, Duc> ; Gravereaux, Hubert ¬[Bearb.]¬ ; Günthart, Lotti ¬[Ill.]¬
Lausanne. Payot. 1968. Ungez. Bl. : Ill..

A l'heure de l'Europe de 1993: propositions pour une approche stratégique de la politique régionale en Suisse ; Manifeste du Monte Verità
Rey, Michel
Bern ; Berlin ; Frankfurt am Main ; New York ; Paris ; Wien. Lang. 1992. 152 S..
ISBN 3-261-04553-1

<<A>> l'heure de l'Europe de 1993: propositions pour une approche stratégique de la politique régionale en Suisse: Manifeste du Monte Verità
Rey, Michel
Bern [etc.] . Peter Lang. 1992. 152 S..

A l'heure des nations
Lévinas, Emmanuel
Paris. Ed. de Minuit. 1988. 214 S.. Collection 'Critique'.
ISBN 2-7073-1192-8

A l'heure des nations
LÐevinas, Emmanuel
Paris . Les Editions de Minuit. 1988. 214 S..

A l'heure de son clocher: essai sur la France
Lüthy, Herbert
Paris. Calmann-Lévy. 1955. 340 S.. Collection Liberté de l'esprit.

¬"A¬ l'heure encore de mon escrire": aspects de la littérature de Bourgogne sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire
Thiry, Claude ¬[Hrsg.]¬
Louvain-la-Neuve. Les Lettres Romanes. 1997. 264 S.. Les lettres romanes : Hors série.

A l'heureuse alliance de monsieur de Haberkorn, seigneur de Sellendorf etc., Amtshauptmann pour sa Majesté le R. de Pol. El. de Saxe avec la Freile de Stammer à Goerlsdorff en Basse Lusace au mois d'octobre l'an 1749
Christ, Johann F. ¬[erm. Verf.]¬ ; Haberkorn, ... ¬von¬
1749. [4] S..

ALHFAM bulletin
North Bloomfield, OH. The Association,. 1998-. v..

al- ÕHibÅa±
ÖTaÖhÅawÅi, MÅirÅal aÖt-
[al-QÅahira]. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-'l-KitÅab. 2001. 148 S.. Maktabat al-usra.
ISBN 977-01-7577-3

¬al-¬Hiba fi 'l-maØdhab wa-'l-qÅanÅun: dirÅasa li-l-hiba wa-mÅa yattaÖsilu bihÅa min-Ösadaqa wa-Öhubus wa-°umrÅa ...
Bil°agÅid, °Abd-ar-RaÖhmÅan

Al Hibbler remembers: the big songs of the big bands.
Hibbler, Al, ; Pleis, Jack.
New York. Decca,. [1959?]. 1 sound disc.

Al Hibbler's greatest hits
Hibbler, Al,
New York, N.Y.. Decca,. [196-?]. 1 sound disc.

Al Hibbler sings love songs
Hibbler, Al,
[New York, N.Y.?]. Verve Records,. [195-?]. 1 sound disc.

Al Hibbler sings with the Duke
Hibbler, Al, ; Ellington, Duke,
[New York]. Columbia,. [1956?]. 1 sound disc.

A. L. Hickmann's Geographisch-statistischer Taschen-Atlas von Österreich-Ungarn
Hickmann, Anton Leo
3. vollst. neubearb. Aufl. Wien & Leipzig. Freytag & Berndt. 1910. 93 S., 60 Doppels.

¬A¬ L Hickmann's Geographischstatistischer Universal-Atlas 1921
Hickmann, A L
1921.

¬al-¬ ØHidÅa° aØd-ØdÅatÅi wa-muftaraq aÖt-Öturuq: naqd iÏgtimÅa°Åi taÖhlÅilÅi muqÅarin ; ÖtabÅi°at al-fard al-°arabÅi ; izdiwÅaÏg aÏs-ÏsaÕhÖsÅiya ...
NÅaÖsir, TaufÅiq ¬an-¬
MyÅunÅiØh. [Selbstverl.]. [1984]. 204 S..

¬Al-¬ hidÅaja al-ÖhamÅidÅija fi 'l-luÇga al-kurdÅija
ÕHÅalidÅi, ÖDiyÅa±-ad-DÅin YÅusuf al-MuqaddasÅi al- ; MukrÅi, MuÖhammad
2. éd. rev. et corr. Beyrouth. Libr. du Liban. 1987. 56,240 S.. Textes et études religieux, linguistiques et ethnographiques. Langues et civilisation iraniennes ; 4.

Al-hid¯aja 'il¯a far¯a 'id al-qul¯ub des Bachja ibn J¯os¯ef ibn Paq¯uda, aus Andalusien;
Bahya ben Joseph ibn Pakuda, ; Yahuda, Abraham Shalom,
Leiden. . Buchh. und druckerei vormals E. J. Brill,. 1912.. 3 p.l., [ix]-xvii, [1] p.,.

al-ÕHidamÅat al-baÖhrÅiya wal-ÏgamÅarik
FarÅid, AbdarraÖhmÅan
1977.

al-ÕHidamÅat al-maktabÅiya
ÖTabbÅa', 'AbdallÅah AnÅis aÖt
1976.

al-ÕHidÅa° wa-'t-tanÖsÅir: ÏSuhÅud Yahwa wa-Õhud°at at-tanÖsÅir al-ÏgadÅid
°AbdallÅah, MuÖhammad °Abd-ar-RaÖhmÅan ; °Abd-al-Mun°im, MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-IskandarÅiya. DÅar ad-Da°wa. 1997. 502 S..
ISBN 977-253-147-X

al-HidÅaya: ÏsarÖh bidÅayat al-mubtadÅi
MarÇgÅinÅanÅi, BurhÅan-ad-DÅin Ibn-AbÅi-Bakr al-FarÇgÅanÅi al- ; ÏSa°bÅan, Ayman ÖSÅaliÖh
al-QÅahira. DÅar al-ÖhadÅiØt. 1995.
ISBN 977-522-761-5

al-Hid¯ayah f¯i fur¯u° al-fiqh al-òHanbal¯i
Kalwadh¯an¯i, Maòhf¯uòz ibn Aòhmad, ; Sh¯afi°¯i, Muòhammad òHasan Muòhammad òHasan Ism¯a°¯il.
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Kutub al-°Ilm¯iyah,. 2002.. 2 v. in 1 ;.

¬al-¬ Hidayatu'l-amiriya
Amir bi-AÖhkÅamallÅah AbÅu-'AlÅi al-ManÖsÅur <Ägypten, Kalif> ; Fyzee, Asaf A.
London u.a.. Milford. 1938. 21, 39 S.. Islamic ResearchAssociation: Islamic Research Association ; 7..

"... alhie zuo vilingen ...": eine Stadt des Mittelalters im Streiflicht
Jenisch, Bertram
Stuttgart. Ges. für Vor- und Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern. 1990. 44 S.. Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg ; 15.
ISBN 3-927714-07-0

¬al-¬ HifÅaz °alÅa al-bÅi±a fÅi al-°usÅur al-°arabiyya al-islamiyya: taÏsrÅi°an wa-tabÅi°qan
SÅamarra±Åi, MahdÅi SalÅah ¬as-¬
T. 1. °AmmÅan. DÅar ÏgarÅir. 2005. 288 S..
ISBN 9957-38-017-6

¬al-¬ HiÏgÅara al-mulhima: maÏgmÅu'a Ïsu'arÅa
ÖTalÅas, MuÖsÖtafÅa ¬[Hrsg.]¬
aÖt-ÖTab'a 1. DimaÏsq. Dar ÖTalÅas. 1988. 181 S..

¬al-¬HiÏgra ad-dÅaÕhÅilÅiya wa-'l-°Åa±ida fi 'Öd-ÖDiffa al-ÇGarbÅiya wa-QiÖtÅa° ÇGazza
MÅalikÅi, MaÏgdÅi ¬al-¬ ; ÏSalabÅi, YÅasir
al-Quds [u.a.]. MAS. 2000. II, 6, 112 S..

¬al-¬ HiÏgra al-°ÅamilÅiya ilÅa ÅIrÅan fi 'l-°aÖsr aÖs-ÖsafawÅi: asbabÅuhÅa at-tÅarÅiØhÅiya wa-natÅa'iÏguhÅa aØt-ØtaqÅafÅiya wa-'s-siyÅasÅiya
MuhÅaÏgir, ÏGa°far
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar ar-RauÖda. 1989. 320 S..

al-HiÏgra al-lubnÅanÅiya: wÅaqi° wa-ÅafÅaq
ÏGum°a, HaiØtam ; BarrÅi, NabÅih
BairÅut. [S.n.]. 2004. 159 S..
ISBN 995-300197-9

al-HiÏgra al-ÅulÅa fi 'l-islÅam wa-fiqh al-marwÅiyÅat
°Auda, SulaimÅan Ibn-ÖHamd al-
ÖTab°a 1. ar-RiyÅaÖd. DÅar ÖTÅiba. 1999. 222 S..
ISBN 9960-80027-X

¬al-¬ HiÏgra ar-rÅifÅiya al-ÖhaÖdarÅiya fÅi MiÖsr
°Abd-al-Mu°ÖtÅi, °Abd-al-BÅasiÖt
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. Ma°had al-InmÅa' al-°ArabÅi. 1990. 151 S..

¬al-¬HiÏgra ilÅa bilÅad Çgair al-muslimÅin: ÖhukmuhÅa, ÖdawÅabiÖtuhÅa wa-taÖtbÅiqÅatuhÅa
Ibn-°ÅAmir, °ImÅad
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar Ibn-ÖHazm [u.a.]. 2004. 369 S..

¬al-¬ HiÏgra ilÅa Çgair al-ma'lÅuf: dÅiwÅan qiÖsaÖs
QÅasim, °Abd-al-ÖHakÅim
aÖt-ÖTab'a 1. al-QÅahira. DÅar al-Fikr li-'d-DirÅasÅat wa-'n-NaÏsr. 1986. 137 S..

Al-higra ila-l-'unf
Hamud, Adil
1 Aufl.. Kairo. 1987.

al-HiÏgra ila 'Ïs-Ïsams: Ïsi°r
ÇGaizÅawÅi, MuÖhsin al-
ÖTab°a 1. TÅunis. DÅar SaÖhar li-n-NaÏsr. 1997. 108 S..
ISBN 9973-76392-0

¬al-¬ HiÏgra 'l-°arabÅiya ila 'l-BrÅazÅil: 1870 - 1982 m
RaddÅawÅi, MÅaÏgid
aÖt-ÖTab°a 1.. DimaÏsq. ÖTalÅasdÅar. 1989. 216 S..

¬al-¬ HiÏgra min ar-rÅif ila 'l-mudun fi 'l-waÖtan al-°arabÅi: aurÅaq al-°amal wa-'l-buÖhÅuØt al-muqaddama ila 'l-Mu'tamar 5. li-MunaÖzÖzamat al-Mudun al-°ArabÅiya al-mun°aqad fÅi madÅinat ar-RibÅaÖt, al-Mamlaka al-MaÇgribÅiya, ... 1977
S.l.. al-Ma°had al-°ArabÅi li-InmÅa' al-Mudun. 1986. 493 S..

al-òHij¯ab wa-ba°d--
òHarz All¯ah, Fatòh¯iyah. ; Bin °¯Isá, Anwar.
[Tunisia]. Mansh¯ur¯at Markaz al-Buòh¯uth wa-al-Tawth¯iq wa-al-I°l¯am òHawla al-Mar®ah,. [1992?]. 54 p..

al-òHij¯arah al-mulhamah: majm¯u°at shu°ar¯a®
òTal¯as, Muòsòtafá
Dimashq. D¯ar òTal¯as lil-Dir¯as¯at wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr,. 1988.. 181 p. ;.

al-Hijar wa-nataÆijuha fi 'asr al-malik 'Abd al-'Aziz.
'Abd al-'Aziz, Mudi Bint Mansur Ibn
Lundun : Dar al-Saqi, . 1993.. 407 p..

al-òHij¯az f¯i naòzar al-Andalus¯iy¯in wa-al-Magh¯aribah f¯i al-°Uòs¯ur al-Wusòtá: Ibn Jubayr, al-°Abdar¯i, Ibn Baòtòt¯uòtah, al-Balaw¯i, al-Qalòs¯ad¯i
Ibn Jubayr, Muòhammad ibn Aòhmad, ; Sa°¯id, Ibr¯ah¯im Aòhmad.
Dimashq. al-Aw¯a®il,. 2004.. 304 p..

al-Hijrah al-d¯akhil¯iyah f¯i al-Urdun: òtab¯i°atuh¯a wa-ittij¯ah¯atuh¯a, daw¯afi°uh¯a wa-asb¯abuh¯a, wa-ba°òd al-nat¯a®ij al-mutarattibah °alayh¯a
Ab¯u òSabòhah, K¯ayid. ; Barham, Nas¯im.
°Amm¯an. al-J¯ami°ah al-Urdun¯iyah,. 1987.. 91 p..

al-Hijrah al-Yahudiyah.
Abåu dSubaydh, °Imråan,
ÆAmman : Dar al-Jalil, . 1991.. 215 p..

al-Hijrah al-Yah¯ud¯iyah wa-al-mashr¯u° al-òSihy¯un¯i: nadwah fikr¯iyah
Barq¯aw¯i, Aòhmad.
[Amman]. al-Majlis al-Qawm¯i lil-Thaq¯afah al-°Arab¯iyah. 1991.. 202 p. ;.