¬al-¬ Hamdani: lisan al-Yaman ; dirasat fi dikrahu al-alfiya
Abdallah Yusuf M.
Bairut. Dar at-Tanwir. 1986. 206, 189 S..

¬Al-¬HamdÅanÅi's Geographie der arabischen Halbinsel: nach d. Hss. von Berlin, Constantinopel, London, Paris u. Strassburg
HamdÅanÅi, al-ÖHasan Ibn-AÖhmad ¬al-¬ ; Müller, David Heinrich v.
Neudr. d. Ausg. Leiden 1884 - 1891 [in einem Band]. Amsterdam. Oriental Press. 1968. 242, 171 S..

Al-Hamd¯ani's Geographie der Arabischen Halbinsel,: nach den Handschriften von Berlin, Constantinopel, London, Paris und Strassberg.
Hamd¯an¯i, al-òHasan ibn Aòhmad, ; Müller, David Heinrich,
Leiden, . E.J. Brill,. 1884-91; . 2 v. in 1..

al-Hamd lill¯ah.
`Abd Rabbih, `Abd al-`Az¯iz. [from old catalog]
[1963?]. 89 p..

Al-Hamdânî's Geographie der arabischen halbinsel,: nach den handschriften von Berlin, Constantinopel, London, Paris und Strassburg;
òHasan ibn Aòhmad, ; Müller, D. H.,
Leiden, . E.J. Brill,. 1884-91.. 2 v..

Al-Hamdânî's Geographie der Arabischen Halbinsel: nach den Handschriften von Berlin, Constantinopel, London, Paris und Strassburg
HamdÅanÅi, Al-ÖHasan Ibn-AÖhmad Ibn-Ya°qÅub ¬al-¬ ; Müller, David Heinrich
Reprint of the ed. Leiden 1884 - 1891. Frankfurt am Main. Inst. for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe Univ.. 1993. Publications of the Institute for the History of Arabic-Islamic Science : Islamic Geography ; ....

Alhamdulila: unter der gleißenden Sonne
Johe Baum, Thomas
Frankfurt/Main. R. G. Fischer. 2003. 597 S.. Edition Fischer.
ISBN 3-8301-0448-0 kart. : EUR 29.80, sfr 50.10

Alhamdulillah, SDSB Ditutup: Konflikt Peradaban, Bagaimana Dunia Islam Mengantisipasi
Jakarta. 1993. 72 S..

°Al ha-migzar ha-hitnadvuti, she-lo le-maòtarat reòvaòh be-Yiâsra®el: perspeòkòtivah benle®umit
Kramer, Ralph M.
[Jerusalem?]. Bet ha-sefer la-°avodah sotsyalit °a. sh. Pa®ul Beròvald, ha-Universiòtah ha-°Ivrit bi-Yerushalayim,. 1993.. 25, 24 p. ;.

Al-hamishmar: award of the first theme-tourney in memory of Joseph Goldshmidt
[Tel Aviv]. Al-Hamishmar,. 1976.. 4 p..

§Al ha-mishmar =: Al hamishmar =
Tel Aviv. Mifleget ha-po°alim ha-me®uòhedet,. v..

al-òHamlah al-sha°b¯iyah lil-dif¯a° °an òhuq¯uq al-l¯aji®¯in al-Filasòt¯in¯iy¯in f¯i Filasòt¯in (al-òDiffah wa-al-Qiòt¯a° wa-d¯akhil al-khaòtòt al-akhòdar)
Gassner-Jaradat, Ingrid.
Bayt Laòhm, Filasòt¯in. Bad¯il, al-Markaz al-Filasòt¯in¯i li-Maòs¯adir òHuq¯uq al-Muw¯aòtinah wa-al-L¯aji®¯in,. [2000]. 13 p. ;.

Al Hamâma
Süskind
Damskus . Ward .

Al-Hamra: Montañés, Evangelista, de Falla
Beaupré, Odette,
Outremont, Québec. ATMA ;. p1997. 1 sound disc.

¬Al-¬ Hamziya fi madh hair al-bariya: raiat al-imam al-Busiri ; 457 baitan ; ard wa-sarh wa-tahlil ; sira, tarih, gadal, balaga, adab, wasf
Busiri, Muhammad Ibn-Said ¬al-¬ ; Matani, Abd-al-Azim Ibrahim ¬al-¬ ¬[Komment.]¬
Al-Qahira. Dar al-Ansar. 1981. 255 S..

al-Han¯a® bi-l¯a k¯imiy¯a® lil-¯ab¯a® wa-al-abn¯a®: kalim¯at li-°il¯aj al-idm¯an-- fusòhan li-òtar¯iq al-¯im¯an
Sha°l¯an, Muòhammad Muòhammad.
al-Q¯ahirah. M. Sha°l¯an,. 1986.. 190 p. ;.

Alhan `alá awtar `arabiyah: masrahiyah siyasiyah isti`radiyah ; Jawaz `alá waraqat talaq : masrahiyah ijtima`iyah
Faraj, Alfrid
al-Qahirah. Dar al-Hilal,. 1988. 118 s..

¬al-¬ hÅan as-sawÅaÏgi°: bayna al-bÅadi±i wa-l-murÅaÏg°
SafadÅi,SalÅahad-DÅina.s-SafÅa±HalÅilb.Aybakas-SaifÅi¬as-¬
T. 1. DimaÏsq. DÅar al-baÏsÅa±ir.

¬al-¬Handasa al-°askarÅiya fi 'l-futÅuÖhÅat al-islÅamÅiya: 11 h/632m - 132h/749m
°Abd-ar-Ra±Åuf, FÅaliÖh
ÖTab°a 1. BaÇgdÅad. DÅar aÏs-ÏSu±Åun aØt-ØTaqÅafÅiya al-°ÅAmma. 1997. 270 S..

¬al-¬ Handasa al-inÏsÅa'Åiya fÅi masÅaÏgid ÖHalab
°UØtmÅan, NaÏgwÅa
ÖHalab. Ma°had at-TurÅaØt al-°IlmÅi al-°ArabÅi. ca. 1990. 680, 3 S. : Ill..

al-Handasah al-òdar¯ib¯iyah li-tashj¯i° al-istithm¯ar wa-al-khaòskhaòsah
°Abd al-°Aòz¯im, òHamd¯i.
[Cairo]. Ak¯ad¯im¯iyat al-S¯ad¯at lil-°Ul¯um al-Id¯ar¯iyah, Markaz al-Buòh¯uth,. 1999-. v..

al-òHanjarah
òSal¯ib¯i, Sam¯ir.
Bayr¯ut. al-J¯ami°ah al-Lubn¯an¯iyah,. 1987.. 266 p..

Alh¯an muntahirah.
al-Qurash¯i, Hasan `Abd All¯ah,
[1964]. p. cm..

¬al-¬ÕHansÅa' fÅi mir'Åat 'aÖsrihÅa: baÖhØt wa-naqd wa-taÖhqiq
QÅaÖdÅi, IsmÅa'Åil ¬al-¬
1 Aufl.. BaÇgdÅad. Matba'at al-Ma'Åarif.

¬al-¬ ØHansÅa' fÅi mir'Åat °aÖsrihÅa: baÖhØt wa-naqd wa-taÖhqÅiq fÅi ÖhayÅatihÅa wa-°aÖsrihÅa wa-Ïsi°rihÅa
QÅaÖdÅi, IsmÅa°Åil ¬al-¬
BaÇgdÅad. MaÖtba°at al-Ma°Åarit. 1962. 298 S..

¬al-¬HÕansÅa' fÅi mir'Åat 'asÖrihÅa: bahÖtØ wa-naqd wa-tahÖqiq
QÅadÖÅi, IsmÅa'Åil ¬al-¬
BaÇgdÅad. Matba'at al-Ma'Åarif.

Al Hansen: Oeuvre, flashbacks ; 11. 11. - 30. 12. 1995 Kunstverein Rosenheim
Hansen, Al ; Stegmayer, Hanna ; Truebswetter, Iris
Rosenheim. Kunstverein Rosenheim. 1995. 143 S. : ueberw. Ill..
ISBN 3-9804693-0-1

Al Hansen: oeuvre/ flashbacks
Stegmayer, Hanna ; Trübswetter, Iris
Rosenheim. 1995. 143 S..
ISBN 3-9804693-0-1

Al Hansen: an introspective
Hansen, Al
Köln. Kölnisches Stadtmuseum. 1996. 284 p..
ISBN 3-927396-68-0

Al Hansen: an introspective
Schäfke, Werner ; Euler-Schmidt, Michael
Köln. 1996. 285 S..
ISBN 3-927396-68-0

Al Hansen - an introspective: (Ausstellung in der Koelnischen Galerie des Koelnischen Stadtmuseums, 7. September - 20. Oktober 1996)
Hansen, Al [Ill.] ; Schaefke, Werner [Hrsg.]
Koeln. Koelnisches Stadtmuseum. 1996. 285 S. : Ill..
ISBN 3-927396-68-0

al-ÕHaÖsÅa±iÖs
Ibn-ÏGinnÅi, AbÅu-'l-FatÖh °UØtmÅan ; NaÏgÏgÅar, MuÖhammad °AlÅi an
[al-QÅahira]. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma lil-KitÅab. 1986. Markaz taÖhqÅiq at-turÅaØt.
ISBN 977-01-0918-5

al- HaÖsÅa'iÖs ad-dÅimuÇgrÅafÅiya li-'Ïs-Ïsa°b al-°arabÅi al-filasÖtÅinÅi
BairÅut. ManÏsÅurÅat DÅar an-NiÖdÅal li-'Öt-ÖTibÅa°a wa-'n-NaÏsr,. 1985.. 693 S.

¬al¬-ÕHaÖsÅaíÖs al-kubrÅa: kifÅayat aÖt-ÖtÅalib al-labÅib fÅi ÕhaÖsÅaíÖs al-ÖhabÅib al-ma°rÅuf bi-l-ÕhaÖsÅaíÖs al-kubrÅa
SuyÅuÖtÅi, a. l-FaÖdl °Ar. a. Bakr KamÅal ad-DÅin b. M. a. Bakr ÏGalÅal ad-DÅin as-
BayrÅut. DÅar al-kutub al-°ilmiya.

al-ÕHaÖtar al-wahhÅabÅi: ØtalÅaØt rasÅa±il Ödidda 'l-wahhÅabÅiya
WardÅanÅi, ÖSÅaliÖh al-
al-QÅahira. al-Hadaf li-l-I°lÅam wa-'n-NaÏsr. 1997. 125 S..
ISBN 977-575-112-8

¬al-¬ ØHaÖtÅib aÏs-ÏsaÖhÏsaÖh: Ösa°Ösa°at Ibn-ÖSauhÅan
MarhÅun, MuÖhammad ÏG.
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar al-Firdaus. 1990. 191 S. : Ill..

¬Al-¬ ØHaÖtÖtÅabÅi et l'inimitabilité du Coran: trad. et introd. au BayÅan i°ÏgÅaz al-Qu'rÅan
Audebert, Claude-France
Damas. Inst. Français de Damas. 1982. 202 S.. Institut Français d'Etudes Arabes <DimaÏsq>: PIFD ; 109.

Al-ÕhaÖtÖt al-°arabÅi: taÏskÅilÅat min MunÅir aÏs-ÏSa°rÅanÅi
MakkÅi, ÖHÅatim al- ; °AbdalkÅi, YÅusuf ; AiyÅub, °Abd-ar-RaÖhmÅan
TÅunis. AlÅif. 1988. 15, 11 S..
ISBN 9973-71603-5

al-ÕHaÖtÖt al-°arabÅi: fa°ÅalÅiyÅat AiyÅam al-ÕHaÖtÖt al-°ArabÅi ; 29 sibtimbir - 12 uktÅubir 1997
Bouhdiba, Abdelwahab
ÖTab°a 1. TÅunis. 2001. 254 S..
ISBN 9973-92967-5

al-HaÖtÖtÅayÅa
BÅuzÅid, AÖhmad
TÅunis. DÅar SaÖhar li-'n-NaÏsr. 1997. 108 S..
ISBN 9973-28001-6

°Al ha-ovnayim: be-sod sofrim u-sefarim.
Even-Shoshan, Shelomo,
[Tel Aviv]. ha-òKibuts ha-me®uòhad,. 1979.. 287 p. ;.

®A lha pan°· ta pvaçn°§ nhaçn°§ ®a khr¯a· puòm praçn° vatthu my¯a·
Nu Yañ°,
Ran° kun°. Nu Yañ° C¯a pe. 1981.. 115 [i.e. 137] p. ;.

¬al-¬ HaqÅa'iq al-ÏgalÅiya fi 'r-radd °alÅa Ibn-TaimÅiya fÅi mÅa auradahu fi 'l-Fatwa 'l-ÖhamawÅiya
Ibn-ÏGahbal, AÖhmad MuÖhyi-'d-DÅin ; ÖHubaiÏsÅi, ÖTÅahÅa A.
[al-QÅahira]. MaÖtba°at al-FaÏgr al-ÏGadÅid. 1987. 143 S..

al-Haq¯a'iq al-khaf¯iyah.
al-A`zam¯i, Muhammad Hasan, ; al-A`zam¯i, Muhammad Hasan,
1970.. 209 p..

al-òHaq¯a®iq f¯i maòh¯asin al-akhl¯aq ; Qurrat al-°uy¯un f¯i al-ma°¯arif wa-al-òhikam ; wa-yal¯ihi Miòsb¯aòh al-anòz¯ar
Fayòd al-K¯ash¯i, Muòhammad ibn Murtaòdá, ; Miy¯anj¯i, Ibrahi¯m
Tehr¯an. Maktabah al-Isl¯am¯iyah,. 1378 [1958]. 554 p..

¬Al-¬ Haq annual report on human rights in the occupied Palestinian territories
Ramallah.

ÁØal ha-qedoÏsah: dat,musar,u-misÖtiqah be-jahadut u-be-datot ÂØaÖherot
dan, yosef
2. Aufl. yeruÏsalayim. magnes. 1998. 481 S..
ISBN 965-223-928-3

al-òHaq¯iqah kam¯a ra®aytuh¯a f¯i al-°Ir¯aq.
D¯ugh¯an, Muòhammad Am¯in.
[1962]. 408 p..

al-òHaqq.
Akoòrah öKöhaòtak. D¯arul°ul¯um òHaqq¯aniyyah Akoòrah öKöhaòtak. v..

al-Haqq alladhi yaqudu ilá l-hayah al-abadiyah.
New York. Watchtower Bible and Tract Society of New York,. 1969. 191 s..

Al- Haqq al-mubaiyan fi 'r-radd ala sahib al-irfan
Masqat. Wizarat at-Turat al-Qaum† wa't-Taqafa. 1981. 29 S.. Turatuna ; 15.

al-òHaqq f¯i al-dh¯akirah: waq¯a®i° al-nadwah al-dawl¯iyah al-¯ulá allat¯i °aqadat'h¯a al-Mu®assasah al-Lubn¯an¯iyah lil-Silm al-Ahl¯i al-D¯a®im f¯i Qubruòs, bayna 8 wa-12 Tamm¯uz 1987, òhawla "kulfat al-niz¯a°¯at al-d¯akhil¯iyah f¯i Lubn¯an wa-bin¯a® al-dh¯akirah al-jam¯a°¯iyah".
Bayr¯ut. al-Mu®assasah,. 1988.. 356 p. ;.

al-òHaqq f¯i al-ta°l¯im: al-mafh¯um wa-al-tajribah al-Filasòt¯in¯iyah.
R¯am All¯ah. Markaz R¯am All¯ah li-Dir¯as¯at òHuq¯uq al-Ins¯an,. 2000.. 77, 5 p. ;.

al-òHaqq newsletter.
Kitchener, Ont.. [s.n.,. 1988]-. v..

al- ÕHarÅaba: riwÅaya
ÖSadÅiq, °Abd-ar-RaÖhÅim
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Markaz al-ÖHaÖdÅara al-°ArabÅiya. 2000. 135 S.. as- Silsila al-adabÅiya.
ISBN 977-291-230-9

al- ØHarÅaba 2000: qiÖsaÖs qaÖsÅira
ÏSarqÅawÅi, MuÖhammad aÏs-
ÖTab°a °arabÅiya 1. [al-QÅahira]. Markaz al-ÖHaÖdÅara al-°ArabÅiya. 1999. 94 S.. as-Silsila al-adabÅiya.
ISBN 977-291-102-7

¬al-¬ Harafisch: Beiträge zur arabischen und deutschen Literatur und Sprache ; [Festschrift für Moustafa Maher]
Maher, Mustafa ; Hilmi, Aladin ¬[Hrsg.]¬
Stuttgart. Heinz. 1990. 265 S. : Ill.. Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik ; 242.
ISBN 3-88099-246-0

Al-òharaka al-isl¯am¯iya f¯i-l-Yaman: ittiòh¯ad al-quw¯a aés-ésaAb¯iya al-yaman¯iya, ru'ya t¯ar¯i_h¯iya wa-fikr¯iya
Muçgallis, AAbd al-Maul¯a SaA¯id.
Al-Q¯ahira. D¯ar al-Fikr al-Isl¯am¯i,. 1991.. 110 S..

Al-òharaka al-isl¯am¯iya f¯i Miòsr min 1928 il¯a 1993: ru'ya min qurb
M¯ur¯u, Muòhammad.
Al-@Q¯ahira. Ad-D¯ar al-Miòsr¯iya lin-Naésr wat-Tanz¯iA,. 1994.. 238 S..

Al- òHaraka al-islamya fi 'l-Yaman
Muçgallis
Al-Qahira . Dar al-Fikr al-Islam .

al-òHarakah al-adab¯iyah f¯i òHaòdramawt
òSabb¯an, °Abd al-Q¯adir Muòhammad.
òHaòdramawt. Maktab Wiz¯arat al-Thaq¯afah,. 2001.. 231 p. ;.

al-òHarakah al-°amm¯al¯iyah f¯i al-°Ir¯aq, 1945-1958
M¯usaw¯i, K¯aòzim.
al-Suw¯id. Mu®assasat al-Jasar lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr,. 1996.. 240 p. ;.

al-òHarakah al-iqtiòs¯ad¯iyah al-Lubn¯an¯iyah =: L'action économique libanaise.
[S.l.. s.n.] ;. v..

al-Harakah al-islamiyah: ru'yah mustaqbaliyah : awraq fi al-naqd al-dhati
Shawi, Tawfiq ; Nafisi, `Abd Allah Fahd
al-Qahirah. Maktabat Madbuli,. 1989. 416 s..

al-òHarakah al-Isl¯am¯iyah f¯i al-Jaz¯a®ir wa-azmat al-d¯imuqr¯aòt¯iyah: dir¯asah wa-milaff wath¯a®iq t¯ar¯ikh¯i
Gh¯anim, Ibr¯ah¯im al-Bayy¯um¯i
al-Muhandis¯in [Giza]. Ummat Briss,. 1992.. 197 p..

al-òHarakah al-Isl¯am¯iyah f¯i al-Jaz¯a®ir wa-azmat al-d¯imuqr¯aòt¯iyah: dir¯asah wa-milaff wath¯a®iqi t¯ar¯ikh¯i
Gh¯anim, Ibr¯ah¯im al-Bayy¯um¯i
al-Muhandis¯in [Giza]. Ummah Briss,. 1992.. 197 p..

al-òHarakah al-Isl¯am¯iyah f¯i al-Sh¯ish¯an wa-al-òsir¯a° al-Sh¯ish¯an¯i-al-R¯us¯i, 1991-2000 =: The Islamic movement in Chechnya and the Chechen-Russian conflict, 1991-2000
Sh¯ish¯an¯i, Mur¯ad Baòtal.
°Amm¯an. Markaz al-Quds lil-Dir¯as¯at al-Siy¯as¯iyah, Barn¯amaj Dir¯as¯at al-Isl¯am al-siy¯as¯i,. [2002]. 312 p. ;.

al-òHarakah al-masraòh¯iyah f¯i al-man¯aòtiq al-muòhtallah
An¯is, Muòhammad.
[S.l.]. D¯ar J¯al¯ily¯u. [1979]. 268 p. ;.

al-òHarakah al-qawm¯iyah al-ijtim¯a°¯iyah: aòdw¯a® wa-rum¯uz
°Aql, Jih¯ad,
[Beirut]. J.N. al-°Aql,. 2005.. 350 p..

al-òHarakah al-òtull¯ab¯iyah al-Filasòt¯in¯iyah wa-muhimm¯at al-maròhalah: taj¯arib wa-¯ar¯a®
M¯alik¯i, Majd¯i,
R¯am All¯ah. Muw¯aòtin, al-Mu®assasah al-Filasòt¯in¯iyah li-Dir¯asat al-D¯imuqr¯aòt¯iyah,. 2000.. 163 p. ;.

al-Haraka l-islamiya fi Misr min 1928 ila 1993: ru'ya min qurb
Muru, Muhammad
Nicosia. ad-Dar al-misriya lin-nasr wat-tauzi`,. 1994. 238 s..

al-Harak¯at al-istikl¯al¯iyah f¯i al-Maghrib al-`aranb¯i.
al-F¯as¯i, `All¯al,
[1948.]. 13, 475 p..

al-òHar¯am
Idr¯is, Y¯usuf
[al-Q¯ahirah]. Maktabat Ghar¯ib,. [1977]. 179 p. ;.

al-òHar¯am,
Idr¯is, Y¯usuf
[al-Q¯ahirah] . D¯ar al-Hil¯al. [1965]. 146 p..

al-òHaramayn =: Al-Haramain : Islamic text books, with work sheets at the end of each book
Hasan, Syed Viquaruddin. ; Nayeem, Muhammed.
Tyler, TX.. Al-Haramain Publications,. [2002?].. 5 v..

al-òHaras al-Jumh¯ur¯i: [majallah].
òSan°¯a®. Qiy¯adat Q¯uw¯at al-òHaras al-Jumh¯ur¯i. v..

al-òHarb al-ahl¯iyah f¯i niq¯abat al-muòh¯am¯in: al-dawr al-qawm¯i, òsir¯a° al-man¯aòsib, ihd¯ar al-d¯imuqr¯aòt¯iyah
°Uways, Muòsòtafá
al-Q¯ahirah. Markaz al-Dir¯as¯at wa-al-Ma°l¯um¯at al-Q¯an¯un¯iyah li-òHuq¯uq al-Ins¯an,. 1997.. 386 p..

al-òHarb al-Amr¯ik¯iyah-al-°¯alam¯iyah: qiy¯amat al-muòh¯afiòz¯in al-judud wa-al-yam¯in al-d¯in¯i
Hil¯al, Riòd¯a.
[Cairo]. al-Hay®ah al-Miòsr¯iyah al-°¯Ammah lil-Kit¯ab,. 2003.. 248 p. ;.

al-òHarb al-Amr¯ik¯iyah °alá m¯a yusammá al-irh¯ab
Shar°ah, °Al¯i.
°Amm¯an. Markaz Dir¯as¯at al-Sharq al-Awsaòt,. 2004-. v. <1-2> ;.

al-Harb al-`Arab¯iyah-al-Isr¯a'¯il¯iyah al-r¯abi`ah.
`Abd al-Rahm¯an, As`ad. [from old catalog]
.1974. xv, 564 p., [2] leaves of plates.

al-òHarb al-d¯amiyah bayna al-°Ur¯ubah wa-al-Isl¯am: khar¯if al-°Arab, al-bi®r wa-al-òsawma°ah wa-al-jinir¯al
Sa°¯id, al-òS¯af¯i.
Bayr¯ut. B¯is¯an lil-Nashr wa-al-Tawz¯i° wa-al-I°l¯am,. 2005.. 471 p. ;.

al-Harb al-f¯adilah: qissat naj¯ah al-Mamlakah al-`Arab¯iyah al-Sa`¯ud¯iyah f¯i muk¯afahat al-mukhaddir¯at
[Riyadh]. al-Dar,. 1413 [1992 or 1993]. 254 p. ;.

al- Harb al-filastiniya al-isra'iliya fi Lubnan
Amman. Dar al-Galil.

al-Harb al-Filastiniya 'l-Isra'iliya fi Lubnan
'Amman. Dar al-Galil.

al-Harb al-i`l¯am¯iyah: nam¯udhaj al-i`l¯am al-muq¯awim f¯i Lubn¯an
Muhsin, Muhammad, ; Muzannar, `Abb¯as.
Bayr¯ut. D¯ar al-NadÆ,. 1998.. 189 p..

al-òHarb al-Iraqiyah al-Iraniyah: al-Islam wa-al-qawmiyat
Trab Zemzemi, Abdel-Majid.
[Beirut]. al-Wakalah al-Alamiyah lil-Tawzi,. [1985?]. 323 p..

al-òHarb al-°Ir¯aq¯iyah al-¯Ir¯an¯iyah: yawm¯iy¯at wa-waq¯a®i° wa-aòhd¯ath
°Irs, Fayòsal Sharh¯an.
Iraq?. s.n.,. 1985-<1989 > . v. <1-3 >.

al-Harb al-`Ir¯aq¯iyah-al-¯Ir¯an¯iyah f¯i mas¯adir al-ma`l¯um¯at al-`Arab¯iyah al-ajnab¯iyah, 1980-1986
Jirj¯is, J¯asim Muhammad. ; Jaz¯a'ir¯i, Zak¯i Hasan Maj¯id. ; Chalab¯i, Sam¯ir `Abd al-Rah¯im.
Baghd¯ad. Markaz al-Tawth¯iq al-I`l¯am¯i li-Duwal al-Khal¯ij al-`Arab¯i ;. 1988.. 628 p. ;.

al-òHarb al-nafs¯iyah f¯i al-°Ir¯aq: mut¯aba°ah lil-jaw¯anib al-nafs¯iyah f¯i al-òharb al-Amr¯ik¯iyah °alá al-°Ir¯aq
N¯abulus¯i, Muòhammad Aòhmad.
òTar¯abulus, Lubn¯an. Markaz al-Dir¯as¯at al-Nafs¯iyah,. 2003.. 191 p. ;.

al-òHarb f¯i al-alf¯iyah al-th¯alithah
Wuld Mawl¯ay al-Zayn, Sayyid Muòhammad wuld Sayyid.
Nuw¯aksh¯uòt [Mauritania]. [s.n.],. 2003.. 128 p. ;.

¬al-¬Harb ilÅa 'l-maidÅan: Ïsi°r
AÇga, °ÅAdÅil A.
1 Aufl.. DimaÏsq. IttiÖhÅad al-KuttÅab al-°Arab. 1976. 64 S..

¬Alhardi Molleri¬ Viridarium epistolicum: d. i. ein Lust-Garten vieler mit anmuthiger Wort-Zierlichkeit ... eingekleideten Sendschreiben ...
Möller, Alhard
Magdeburg ; Helmstadt ; Goßlar. 1655.

al-Håarib: masradhåiyah dhihnåiyah fåi arba°at fudsåul
Wadtdtåar, al-dTåahir
al-Jazåa®ir. al-Sharikah al-Wadtanåiyah lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. [1980?]. 127 p. ;.

al-H¯arib: masraòh¯iyah dhihn¯iyah f¯i arba°at fuòs¯ul
Waòtòt¯ar, al-òT¯ahir
al-Jaz¯a®ir. al-Sharikah al-Waòtan¯iyah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. [1980?]. 127 p. ;.

(al-H¯arib)
Watt¯ar, al-T¯ahir.
1961. 119 p. ;.

al-H¯arib¯un min al-òhurr¯iyah
Halas¯a, Gh¯alib.
Dimashq. al-Madá,. 2001.. 300 p. ;.

Al-Hariri's Durrat-al-Gawwas
Thorbecke
Leipzig . 1871. 1 bd..

°Al ha-rishonim: li-khevod 12 ishim mehankhim : shai le-more YiÐsra®el li-khevod ha-°aÐsor li-tekdumat ha-medinah.
Levin, Dov,
Tel Aviv. Merkaz histadrut ha-morim,. 719 [1958 or 1959]. 96 p..

¬al-¬ HarrÅawÅi: rÅa'id masraÖh aÖt-Ötifl al-°arabÅi
YÅusuf, °AbdattauwÅab
aÖt-ÖTab°a 1.. al-QÅahira. DÅar al-KitÅab al-MiÖsrÅi u.a.. 1987. 143 S. : Ill..

Al Harrington's Hawaii
1986.. 1 videocassette (BETA).

The Al Harrington Show
1984.. 1 videocassette (VHS).

al-ÕHarrÅuba: (qiÖsaÖs)
Bin-ÖHamad, MuÖhammad
ÖTab°a 1. ÖSafÅaqis. Maktabat °AlÅa±-ad-DÅin. 2004. 159 S..
ISBN 9973-43084-0

al-òHasan al-Th¯an¯i f¯i dh¯akirat al-ajy¯al al-°Arab¯iyah.
Ab¯u òZaby. Markaz Z¯ayid lil-Tans¯iq wa-al-Mut¯aba°ah,. [2000?]. 72 p..

al-òHaòs¯an¯at al-dibl¯um¯asiyah al-qaòd¯a®iyah al-i°f¯a® min al-qaòd¯a® al-iql¯im¯i: dir¯asah muq¯aranah ma°a m¯a yujr¯a °alayhi al-°amal f¯i Miòsr
Muòhammad, Khayr al-D¯in °Abd al-Laòt¯if. ; Fawdah, °Izz al-D¯in,
al-Dawòhah. al-Maktabah al-°Arabiyah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 1993.. 693 p. ;.

al-òHaòs¯an¯at al-dibl¯um¯as¯iyah al-quòd¯a®¯iyah: al-i°f¯a® min al-quòd¯a® al-iql¯im¯i : dir¯asah muq¯aranah ma°a m¯a yujr¯i °alayhi al-°amal f¯i Miòsr
Muòhammad, Khayr al-D¯in °Abd al-Laòt¯if. ; F¯udah, °Izz al-D¯in.
al-Dawòhah, Qaòtar. al-Maktabah al-°Arab¯iyah,. 1993.. 693 p. ;.

Al- Hasana wa-'s-saiyiAa
Ibn-Taimiya, Aòhmad Ibn-AAbd-al-òHalim ; çGazi, Muòhammad éGamil [Hrsg.]
Bairut. Dar al-æGil. 1990. 136 S..

¬Al¬ - Hasar
Kasim, Adel
als Ms. gedr.. Bagdad. 1970.

°Al ha-shefiòtah: ma°arekhet ha-tsedeòk be-mishpaòt
Shetreet, Shimon.
Tel-Aviv. Yedi°ot aòharonot. c2004.. 609 p. ;.

°Al ha-sheniyut be-ra°yon ha-berit òve-heòksherah el ra°yon ha-mashiaòh
Belfer, Ella.
[Ramat-Gan]. universiòtat Bar-Ilan, ha-maòhlaòkah le-mada°e ha-medinah,. [1978] 738. 10 leaves ;.

al-H¯ashim¯iy¯un wa-qaòd¯iyat Filasòt¯in
S¯ayigh, An¯is
òSayd¯a, . Jar¯idat al-Muòharrir wa-al-Maktabah al-°Aòsr¯iyah,. 1966.. 335 p..

al-òH¯ashiyah al-°aòsr¯iyah °alá Sharòh Shudh¯ur al-dhahab
As°ad, °Abd al-Kar¯im Muòhammad
al-Riy¯aòd. D¯ar al-Shaww¯af,. 1995.. 2 v. ;.

al-Hashiyah `alá kitab Man la yahduruhu al-faqih
`Amili, Baha' al-Din Muhammad ibn Husayn, ; Karim, Faris Hassun ; Mar`ashi, Mahmud
Qum. Maktabat Ayat Allah al-`Uzmá al-Mar`ashi al-Najafi,. 2003. 200 s..

al-Hashiyah al-kubrá lil-`alim al-`allamah ... al-sayyid Muhammad al-Damanhuri al-musammah bi-al-Irshad al-shafi `alá matn al-Kafi fi `ilmay al-`arud wa-al-qawafi.
Damanhuri, Muhammad,
Misr al-muhammadiyah, . 1301 [1883]. 136 s..

al-Hashiyah al-musammah bi-al-Futuhat al-ilahiyah bi-tawdih Tafsir al-Jalalayn lil-daqa'iq al-khafiyah
Jamal, Sulayman ibn `Umar ; Mahalli, Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad, ; Suyuti, ; `Ukbari, `Abd Allah ibn al-Husayn,
Misr, . 1303 [1885/86]-. 4 vol..

¬°Al¬ hasidut we-Öhasidim
RefÅa el, YiÖsÖhaq
YerûÏsÅalayim. HôÖsÅa'at Mosad ha-Rav Quq. 5751 [1991]. 407 S..

al-òH¯assah al-s¯abi°ah: majm¯u°ah qiòsaòs¯iyah
Gh¯anim, Sh¯ayib Iqb¯al
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Nad¯im,. 1997.. 152 p. ;.

al-ÕHÅatamÅiya: al-muÖsÅalaÖha baina 'd-dÅin wa-'l-ÖhurrÅiya
ÖHusainÅi, MuÖhammad ÖSÅadiq al-
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-ÏGadÅid. 1999. 394 S..

al-ÕHatar al-kÅamin... al-fasÅad fÅi MiÖsr
°Abd-al-ÖHÅafiÖz, Sa°Åid
al-QÅahira. MultaqÅa al-ÖHiwÅar li-t-Tanmiya wa-ÖHuqÅuq al-InsÅan. 2007. 206 S..

al-òHathth °alâa òtalab al-°ilm wa-al-ijtihåad fåi jam°ih
°Askaråi, Abåu Hilåal al-òHasan ibn °Abd Allåah. ; Kabbani, Marwan,
Bayråut. al-Maktab al-Islåamåi,. 1986.. 103 p..

al-ÕHauf wa-'l-matÅaha: al-islÅam wa-'d-dÅimuqrÅaÖtÅiya wa-'l-°auluma ; [al-ÖhÅala al-miÖsrÅiya]
°Abd-al-FattÅaÖh, NabÅil
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar MÅirÅit. 2008. 517 S..
ISBN 977-351-407-2

al- ØHauf ya°kul ar-rÅuÖh: riwÅaya
ØDikrÅi, MuÖsÖtafÅa
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar ÏSarqÅiyÅat li-'n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 1998. 68 S.. Silsilat KitÅab ÏsarqÅiyÅat li-'l-ÏgamÅi° ; 56.
ISBN 977-283-087-6

al-Haul al-mu°Ïgib fi 'l-qaul bi-'l-mÅuÏgib
ÖSafadÅi, ÕHalÅil Ibn-Aibak aÖs- ; LÅaÏsÅin, MuÖhammad °Abd-al-MaÏgÅid
ÖTab°a 1. MadÅinat NaÖsr - al-QÅahira. DÅar al-ÅAfÅaq al-°ArabÅiya. 2005. 240 S..
ISBN 977-344-107-5

al- òhauliyat al-aötariya al-Aarabiya as-Suriya: maégalla tabòhaötu fi-aötar al-waòtan at-Aarabi wa-ta'riöhihi
Dimaésq. 1966-.

al-ÕHauÖsaÖsa wa-'t-taÖsÖhÅiÖhÅat al-haikalÅiya: "ÅarÅa± wa-ittiÏgÅahÅat"
MÅusawÅi, ÖDiyÅa± MaÏgÅid al-
al-ÏGazÅa±ir. DÅiwÅan al-MaÖtbÅu°Åat al-ÏGÅami°Åiya. 1996. 122 S..
ISBN 9961-00257-1

al-Hawåa® al-muqanna°: Abåu °Alåi Shåahåin : khamsat °ashar °åaman fåi al-i°tiqåal al-dSihyåunåi : tåaråikh shafawåi
Shahåin, Abåu °Alåi. ; Qaysåi, Mudhammad.
Tåunis. Låutis,. 1986.. 205 p.

¬al-¬ HawÅa dÅuna ahlih: Umm-KulØtÅum sÅiratan wa-naÖsÖsan
ÖSÅaÇgiya, ÖHÅazim
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar al-ÏGadÅid. 1991. 126 S..