al- HaiÏs: riwÅaya
°AwaÖdÅi, AÏsraf al-
ÖTab°a °arabÅiya 1. al-QÅahira. Markaz al-ÖHaÖdÅara al-°ArabÅiya. 2003. 93 S..
ISBN 977-291-428-X

Alhaisolauluja
Kaatra, Kössi
Helsinki. 1978. 287 S..
ISBN 951-1-04926-7

Alhaisten lämpötilojen vaikutus polymeeristen pakkausten, suurpakkausten ja lujitemuovisäiliöiden kuljetusturvallisuuteen
Pietilä, Mikko
Helsinki. Liikenneministeriö. 1998. 60, [22] s..

al-H¯aj al-H¯afiz al-Sayyid Muhammad Y¯usuf `Al¯i_k_h¯a_n `Az¯iz Sulaim¯an¯i: `Az¯izulmulk Sulaim¯an¯i : ta`aruf va inti_k_h¯ab-i kal¯am
`Az¯iz Sulaim¯an¯i, Sayyid Muhammad Y¯usuf `Al¯i_k_h¯a_n, ; `Az¯iz¯i, S¯alik.
Jayp¯ur. R¯ajasth¯an Urd¯u Ak¯adm¯i,. 1994.. 32 p. ;.

al-Hajamåat al-irhåabåiyah °alÐa al-Wilåayåat al-Muttadhidah al-Amråikåiyah wa-Duwal Majlis al-ta°åawun li-Duwal al-Khalåij al-°Arabåiyah ;: al-mawåaqif wa-al-tadåa°åiyåat
Bishåarah, °Abd Allåah Ya°qåub. ; Kishk, Mudhammad.
[Kuwait]. al-Markaz al-Diblåumåasåi lil-Diråasåat al-Istråatijåiyah,. [2002]. 126 leaves ;.

Alhaji Ado Bayero and the Royal Court of Kano
Obii-Mbata, Rose Adaku.
Kano, Nigeria. Capricorn,. 1994.. X, 184, [26] S..

Alhaji Bai Konte, kora melodies from the Republic of the Gambia, West Africa
Cambridge, Massachusetts. Rounder,. p1989.. 1 sound disc.

Alhaji Mahmudu koki: kano malam
Skinner, Neil
Zaria. Ahmadu Bello Univ. Press. 1977. 169 S..
ISBN 978-125-004-6

al-Hajåin dsåaråukh al-dsadharåa®
Mudhåamåi, Mudhammad Rif°at
Bayråut, Lubnåan. Dåar al-Bidhåar,. 1994.. 175 p..

al-Hajåin dsåaråukh al-dsadhråa®
Rif°at, Mudhammad,
[Lebanon]. Dåar al-Bidhåar ;. 1994.. 175 p..

Alhajita es tu canto: el capital simbólico de Atahualpa Yupanqui
Kaliman, Ricardo J.
2. ed. Córdoba, Argentina. Communicarte Ed. 2004. 162 S.. Identidades.
ISBN 987-115138-1

al-òH¯ajj Muòhammad ibn al-°Abb¯as òHakam: z¯ad al-waòtan¯iyah wa-al-°aòt¯a® al-ins¯an¯i : a°m¯al al-nadwah allat¯i naòzòzamath¯a Jam°¯iyat Rab¯aòt al-Fatòh takr¯iman lil-waòtan¯i wa-al-muòhsin al-maròh¯um al-òHajj Muòhammd òHakam.
al-Rab¯aòt. Mansh¯ur¯at Jam°¯iyat Rab¯aòt al-Fatòh,. 2003.. 90 p..

°Al ha-kadvenet
Lipdkin-Shadhadk, Binyamin
Yerushalayim. Torat dhayim,. [1998]. 219 p..

¯Alhakhaònòda, âsodha aura sam¯iksh¯a
Gupta, Narmad¯a Pras¯ada. ; V¯irendra Nirjhara.
Chatarapura, Madhya Pradeâsa. Bundelakhaònòda S¯ahitya Ak¯adam¯i,. 1983.. 158 p. ;.

Alhaki kuykuyo ne...
Yakubu, Ramat
Zaria. Gaskiya Corporation. 1992. ix, 174 S..
ISBN 978-33272-3-2

Alhaki kuykuyo ne: uban gidansa yakan bi
Yakubu, Balaraba Ramat.
Kano, Nigeria. Ramat General Enterprises,. 1992.. ix, 174 p. ;.

Al-Hakim at-Tirmidi: ein islamischer Theosoph des 3./9. Jahrhunderts
Radtke, Bernd
Freiburg. Schwarz. 1980. Islamkundliche Untersuchungen ; Bd. 58.
ISBN 3-87997-079-3

Al-Hakim At-Tirmidi et le néoplatonisme de son temps
Marquet, Yves
Dakar. Univ. de Dakar, Fac. des Lettres et Sciences Humaines, Dept. d'Arabe. 1976. 132 S.. Travaux et Documents ; 2.

al-hala 'Atiya
Sabri, Admun
Bagdad. 1958. 63 S..

al-òH¯alah al-°¯ammah lil-mas¯akin allat¯i ya®ishu f¯ih¯a al-òhujj¯aj bi-mad¯inat Makkah al-mukarramah khil¯ala fatrat al-hajj
Makk¯i, Gh¯az¯i °Abd al-W¯aòhid.
[Kuwait]. Qism al-Jughr¯afiy¯a bi-J¯ami°at al-Kuwayt wa-al-Jam°¯iyah al-Jughr¯af¯iyah al-Kuwayt¯iyah,. 1984.. 37 p..

al-òH¯alah al-r¯ahinah lil-talawwuth f¯i al-miy¯ah al-iql¯im¯iyah al-Miòsr¯iyah bi-al-Baòhr al-Mutawassiòt.
al-Q¯ahirah. Jumh¯ur¯iyat Miòsr al-°Arab¯iyah, Ak¯ad¯im¯iyat al-Baòhth al-°Ilm¯i wa-al-Tikn¯ul¯ujiy¯a,. 1985.. 269 p..

al-Hal¯al wa-al-har¯am
`Abd al-Mas¯ih, B¯ish¯uy.
al-Q¯ahirah. Maktabat al-Mahabbah,. [1983]. 79 p..

Al- òHalal wa'l-òharam
Walidi
[Ar-Ribaòt] . Wizarat al-Auqaf wa'és-éSuAun al-Islamiya. 1990 = 1410 h..

al-òHalbah f¯i asm¯a® al-khayl al-mashh¯urah f¯i al-J¯ahil¯iyah wa-al-Isl¯am
òS¯aòhib¯i, Muòhammad ibn K¯amil al-T¯aj¯i ; Jub¯ur¯i, °Abd All¯ah
al-Riy¯aòd. al-N¯ad¯i al-Adab¯i,. 1981.. 253 p.

al-ÕHalfÅiya al-ÅidiyÅulÅuÏgÅiya li-l-ÖhurÅub aÖs-ÖsalÅibÅiya: dirÅasa °an al-Öhamla al-ÅulÅa 1095 - 1099 m
QÅasim, QÅasim °Abduh
ÖTab°a 1. al-QÅahira. °Ain li-d-DirÅasÅat wa-'l-BuÖhÅuØt al-InsÅanÅiya wa-'l-IÏgtimÅa°Åiya. 1999. 200 S..
ISBN 977-322-011-7

al- ÕHÅalidÅiya
BisÅaÖtÅi, MuÖhammad al-
al-QÅahira. DÅar al-HilÅal. 2004. 120 S.. RiwÅayÅat al-HilÅal ; 669.
ISBN 977-07-1044-x

¬al-¬ ÕHalÅifa al-°Åadil °Umar Ibn-°Abd-al-°AzÅiz: ÕhÅamis al-ÕhulafÅa' ar-rÅaÏsidÅin ; riwÅayat ibnihi AbÅi-°AbdallÅah MuÖhammad
Ibn-°Abd-al-ÖHakam, °AbdallÅah ; °Ubaid, AÖhmad
al-QÅahira. DÅar al-FaÖdÅila. 1994. 215 S..
ISBN 977-5141-48-6

Al- ÕHalÅifa al-°Åadil, °Umar Ibn-°Abd-al-°AzÅiz, ÕhÅamis al-ÕHulafÅa± ar-RÅaÏsidÅin
Ibn-°Abd-al-ÖHakam, AbÅu-MuÖhammad °AbdallÅah ; °Ubaid, AÖhmad ; °AwaÖd, AÖhmad °Abd-at-TauwÅab
Al-QÅahira . DÅar al-FaÖdÅila .

¬al-¬ ØhalÅiÏg al-°arabÅi: maÏgalla °ilmÅiya faÖslÅiya tu°nÅa bi-Ïsu±Åun al-ØhalÅiÏg al-°arabÅi wa-±l-ÏgazÅira al-°arabÅiya
al-BaÖsra. DÅar ÅAfÅaq. 1973.

¬al-¬ ØHalÅiÏg al-°arabÅi fi 'l-uÖsÅur al-islÅamÅiya: munØdu faÏgr al-islÅam ÖhattÅa maÖtla° al-°uÖsÅur al-ÖhadÅiØta
°UqailÅi, MuÖhammad R. ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 2.. BairÅut. DÅar al-Fikr al-LubnÅanÅi. 1988. 248 S. : Kt..

al- ÕHalÅiÏg .. wa-'l-mas±ala al-°irÅaqÅiya min Çgazw al-Kuwait ilÅa iÖhtilÅal al-°IrÅaq 1990 - 2003
MaÖhmÅud, AÖhmad IbrÅahÅim
al-QÅahira. Markaz ad-DirÅasÅat as-SiyÅasÅiya wa-'l-IstirÅatÅiÏgÅiya bi-'l-Ahram. 2003. 313 S.. MaÖtbÅu°Åat Markaz ad-DirÅasÅat as-SiyÅasÅiya wa-'l-IstirÅatÅiÏgÅiya.
ISBN 977-227-233-4

al- HalÅil: mu°Ïgam muÖsÖtalaÖhÅat an-naÖhw al-°arabÅi
°Abd-al-MasÅiÖh, ÏGÅurÏg MitrÅi ; TÅabirÅi, HÅanÅi ÏG.
ÖTab°a 1. BairÅut. Maktabat LubnÅan. 1990. 535 S..

al-Halil ibn-Aòhmad,: der Lehrer Sibawaihs, als Grammatiker.
Reuschel, Wolfgang.
Berlin, . Akademie-Verlag,. 1959.. 75 p..

Al- ùHalil Ibn-Aòhmad, der Lehrer Sibawaihs, als Grammatiker
Reuschel, Wolfgang
Berlin. Akademie-Verl.. 1959. 75 S.. Veröffentlichung ; 49.

Al-ÕHalÅil Ibn-AÖhmad, der Lehrer SÅibawaihs, als Grammatiker
Reuschel, Wolfgang
Berlin. Akad.-Verl.. 1959. 75 S.. Veröffentlichung / Institut für Orientforschung Berlin ; 49.

al-ÕHalÅil wa-'l-Öharam al-ibrÅahÅimÅi fÅi °aÖsr al-ÖhurÅub aÖs-ÖsalÅibÅiya (1099-1187m/492-583h)
Saiyid, °AlÅi AÖhmad as-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-Fikr al-°ArabÅi. 1998. 456 S..
ISBN 977-10-1101-4

Al- òHalima ..
Salama
[Al-Qahira] . al-HaiAa al-Miòsriya al-AAmma li'l-Kitab. 1984.

Alhalla: (1843)
Schoolcraft, Henry Rowe
Facs. reprod., 1. print.. Delmar, NY. Scholars' Facs. & Repr.. 1981. Getr. Zählung. ¬The¬ romantic Indian ; 4.

Al-Halladsch: Märtyrer der Gottesliebe. Leben und Legende
Schimmel, Annemarie ¬[Hrsg.]¬
Köln. Hegner. 1968. 181 S..

Al-Halladsch: "O Leute, rettet mich vor Gott" ; Texte islamischer Mystik
Schimmel, Annemarie
Neuausg.. Freiburg [u.a.]. Herder. 1995. 127 S..
ISBN 3-451-04454-4

¬Al-¬Halladsch, Märtyrer der Gottesliebe: Leben und Legende
ÖHallÅaÏg, ÖHusain Ibn-ManÖsÅur ¬al-¬ ; Schimmel, Annemarie
Köln. Hegner. 1968. 181 S.. Hegner-Bücherei.

¬Al-¬ Halladsch, Märtyrer der Gottesliebe: Leben u. Legende
Schimmel, Annemarie ; ÖHallÅaÏg, al-ÖHusain Ibn-ManÖsÅur ¬al-¬
Köln. Hegner. 1968. 181 S.. Hegner-Bücherei.

Entscheidungen der SED 1948: aus den stenographischen Niederschriften der 10. bis 15. Tagung des Parteivorstandes der SED
1200024 h
Berlin. Akad.-Verl.. 1995. 571 S. graph. Darst..
ISBN 3-05-002328-7 Pp. : DM 98.00, sfr 98.00, S 764.00

¬al-¬ Halladsch - "O Leute, rettet mich vor Gott": Texte islamischer Mystik
Schimmel, Annemarie
Freiburg. Heder. 1995. 127 S..
ISBN 3-451-04454-4

Al-Hallaj
Mason, Herbert W.
Richmond. Curzon Press. 1995. XV, 107 S.. Curzon Sufi series.
ISBN 0-7007-0311-x

al-òHalqah al-Dir¯as¯iyah al-Iql¯im¯iyah °an Mushkil¯at Int¯aj wa-Tawz¯i° al-Kit¯ab al-°Arab¯i: al-mawòd¯u° al-ra¯is¯i : kit¯ab al-òtifl : al-Q¯ahirah, 29 Yan¯ayir ila 1 Fibr¯ayir 1979 : Ma°rid al-Q¯ahirah al-Duwal¯i al-òH¯adi °ashar lil-Kit¯ab, 1979.
[Cairo]. Markaz Tanmiyat al-Kit¯ab al-°Arab¯i, al-Hay®ah al-Miòsr¯iyah al-°¯Ammah lil-Kit¯ab,. 1979.. 213, 11 p. ;.

al-òHalqah al-Niq¯ash¯iyah al-Th¯alithah lil-°¯Am al-Dir¯as¯i 1979/1980 òHawla "¯Af¯aq al-Tanmiyah al-°Arab¯iyah f¯i al-Tham¯an¯in¯at".
al-Kuwayt. al-Ma°had al-°Arab¯i lil-Takhòt¯iòt,. 1981.. 2, 594 p..

al- ØHalq al-fannÅi
ÖHanÅura, MiÖsrÅi °A.
al-QÅahira. DÅar al-Ma°Åarif. 1977. 79 S.. KitÅabuka ; 33.
ISBN 977-247-111-6

Alhama: Bilder aus Italien und Spanien 1984 - 1998
Hoke, Giselbert
Graz. Akademische Druck- und Verlagsanst.. 1999. 128 S..
3-201-01727-2

al-òHam¯a®im al-s¯ud min al-òzulum¯at ilá al-n¯ur: al-nis¯a® al-L¯ib¯iy¯at al-muòh¯arib¯at
°Abd al-Sayyid, °Al¯i °Abd al-òHam¯id.
Miòsr¯atah. al-D¯ar al-Jam¯ah¯ir¯iyah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i° wa-al-I°l¯an,. 2000-. v..

al-Ham¯asah.
al-Buhtur¯i, al-Wal¯id ibn `Ubayd,
[1967]. 2, 358, 86 p..

al-Ham¯asah al-sughr¯a.
al-Tayyib, `Abd Allah, ; Hunwick, John O.
.1964. 326 p..

Alhambra
Boie, Kirsten
Dortmund. Igel Records.

Alhambra
Gómez Moreno, María Luisa
Barcelona. Thomas. El arte en España ; ....

Alhambra: Plans, Elevations, Sections and Drawings
Jones, Owen ; Fernandez-Puertas, Antonio
London. Saqi Bks. 1992. [420] S. : 370 Ill. (z.T. farb.).
ISBN 0-86356-466-6 : £ 120.00

Alhambra
Irving, Washington ; Bürger, F.
Leipzig. Reclam. 1882. 310 S.. Reclams Universal-Bibliothek. 1571/3..

Alhambra
Stierlin, Henri ; Stierlin, Anne [Ill.] ; Hacker-Klier, Ingrid
München. Diederichs. 1993. 217 S. : überwiegend Ill..
ISBN 3-424-01189-4

Alhambra
Stierlin, Henri ; Stierlin, Anne
Paris. Imprimerie Nationale. 1991. 221 S..
ISBN 2-11-081129-3

Alhambra
Boie-Grotz, Kirsten ; Knappe, Joachim ; Spengler, Constanze
1. Aufl.. Hamburg. Oetinger. 2007. 432 S..
ISBN 978-3-7891-3170-7

Alhambra: 2-6 Spieler ab 8 Jahre
Henn, Dirk ; Asselborn, Jörg
Troisdorf. Queen Games. 2003. Queen Games Nr. 6026.

Alhambra: Roman
De Silva, Colin ; Dufner, Karin
Genehmigte Lizenzausg.. Augsburg. Bechtermünz. 2000. 767 S. : Kkt..
ISBN 3-8289-6635-7

Alhambra: dramat. Gedicht in 3 Theilen
Auffenberg, Joseph von
[Mikrofiche-Ausg.]. Karlsruhe. Groos. 19XX.
ISBN 3-628-43125-5

Alhambra
Jacobs, Michael ; Fernandez, Francisco
London. Frances Lincoln. 2000. 192 S..
ISBN 0-7112-1475-1

Alhambra: Mythen und Geschichten um das Traumschloß der Mauren ; eine Auswahl aus dem Originaltext der deutschen Erstausgang von 1832
Irving, Washington
1. Aufl.. München [u.a.]. Droemer Knaur. 1981. 94 S.. Knaur ; 4202.
ISBN 3-426-04202-9

Alhambra: a moorish paradise
Zuylen, Gabrielle van ; Virieu, Claire de
London. Thames & Hudson. 1999. 69 p.. Small books on great gardens.
ISBN 0-500-01973-8

Alhambra: diccionario arabe-español, español-arabe ; selección de 25000 voces ; con los términos usuales y científicos y pronunciación figurada del árabe
Kaplanian, Maurice G.
Barcelona. Sopena. 1979. Getr. Zählung.
ISBN 84-303-0163-1

Alhambra: Roman
Silva, Colin de ; Dufner, Karin
München. Droemersche Verl. Anst. Th. Knaur Nachf.. 1993. 767 S.. Historischer Roman ; Bd 63009.
ISBN 3-426-63009-5

Alhambra
Stewart, Desmond
[1. - 15. Tsd.]. Wiesbaden. Ebeling. 1975. 148 S..
: DM 29.80

Alhambra: Roman
DeSilva, Colin ; Dufner, Karin ¬[Übers.]¬
Dt. Erstausg.. München. Droemer, Knaur. 1993. 767 S.. Knaur-[Taschenbücher] ; 63009 : Historischer Roman.
ISBN 3-426-63009-5

Alhambra: spanische Gitarrenmusik
Albéniz, Isaac ; Feybli, Walter
Maur . Special Music Edition. c2002. 1 Compact Disc.

Alhambra: the gateway to the San Gabriel Valley
[Alhambra, Calif.. The Board,. 1906]. [16] p..

Alhambra.
Oklahoma City, OK. Mosher-Adams, Inc.,. c1986.. 1 map ;.

¬Der¬ Alhambra
Irving, Washington
Berlin. Duncker u. Humblot. 1832.

_Die_ Alhambra: oder Das neue Skizzenbuch
Irving, Washington
Gesamtausg.. Halle (Saale). Hendel. [1887]. 229 S. : Ill..

¬Die¬ Alhambra
Irving, Washington
Stuttgart. Steingrüben. 1963. Bibliothek klassischer Reiseberichte.

_Die_ Alhambra
Irving, Washington ; Reinking, Karl F. _[Bearb.]_
Frankfurt am Main. Societäts-Verlag. 1980. 247 S. : Ill.. Bibliothek klassischer Reiseberichte.
ISBN 3-7973-0367-x

_Die_ Alhambra: Erzählungen
Irving, Washington
1. Aufl.. Madrid. L. Dominguez, S.A.. 1981. 286 S..
ISBN 84-378-0787-5

Die Alhambra
Köln. DuMont-Buchverl.. 1981. 205 S., Ill. DuMont-Dokumente.
ISBN 3-7701-1229-6

Die Alhambra: Erzählungen
Irving, Washington
Barcelona. Escudo de Oro. 1999. 319 S..
ISBN 84-378-0787-5 kart.

E-patent strategies for software, e-commerce, the Internet, Telecom services, financial services, and business methods (with case studies and forecasts)
Glazier, Stephen C.
Washington, D. C.. Law & Business Inst.. 2000. XXIX,193 S..
ISBN 0-9661437-7-9

¬The¬ Alhambra
Irving, Washington
Facs. ed. [der Ausg.] New York 1851. Tarrytown, NY. Sleepy Hollow Press. 1982.

¬The¬ Alhambra
Irving, Washington
London. Bell. 1887. 260 S..

¬The¬ Alhambra
Irving, Washington
New York. Putnam. 1890. Pocantico Edition / Irving.

¬The¬ Alhambra
Irving, Washington
New ed.. Philadelphia. Carey, Lea & Blanchard. 1836.

¬The¬ Alhambra
Irving, Washington ; Lion, Th. C.
Berlin. Weidmann. 1877. XX, 282 S..

¬The¬ Alhambra: Tales
Irving, Washington
Madrid. Dominguez. 1991. 320 S. : zahlr. Ill..
ISBN 84-378-0786-7

The Alhambra
Fernández-Puertas, Antonio
London. Saqi Books. 1997 -. 1 -.
ISBN 0-86356-585-9

¬The¬ Alhambra
Irving, Washington ; Pennell, Joseph
London. Macmillan. 1925. XX, 436 S..

¬The¬ Alhambra: Tales of the Alhambra
Irving, Washington
Rev. and corrected. Paris. Baudry. 1840. 379 S..

¬The¬ Alhambra
Irving, Washington ; Nossek, Christ Johann
Znaim. Fournier. 1842. X, 379 S..

The Alhambra
Danby, Miles
Weimar. VDG. 1999. 86 S.. Architektur der Welt ; 3.
ISBN 3-89739-030-2

The Alhambra
Irving, Washington ; Lenehan, William T. [Hrsg.]
Boston. Twayne. 1983. LV, 325 S.. The complete works of Washington Irving ; 14.
ISBN 0-8057-8512-4

The Alhambra
Grabar, Oleg
2d ed., rev. Sebastopol, Calif. Solipsist Press. 1992. xiv, 196 p..
ISBN 0-944940-04-8

The Alhambra
Irwin, Robert
London. Profile Books. 2004. VII, 214 S.. Wonders of the world.
ISBN 1-86197-412-4

The Alhambra
Grabar, Oleg
London. Allen Lane. 1978. 230 S.. The architect and society.
ISBN 0-7139-1020-8

The Alhambra: "La vega" : suite for the piano
Albéniz, Isaac,
Melville, N.Y. Belwin Mills,. [ 197-?]. 23 s..

The Alhambra,: or The new sketch book,
Irving, Washington,
Paris, . Baudry's Foreign Library,. 1832.. viii, 356 p..

The Alhambra.: a series of tales and sketches of the Moors and Spaniards
Irving, Washington,
Charlottesville, VA. University of Virginia,. 2000.

The Alhambra
Stewart, Desmond,
New York. Newsweek,. c1974.. 172 p..

The Alhambra.
[Irving, Washington] 1783-1859.
Philadelphia, . Carey & Lea,. 1832.. p. cm..

The American cane mill: a history of the machines, the manufacturers, sugar cane, and sorghum
Boie, Kirsten
Jefferson, N.C. McFarland. 2008. p. cm.
ISBN 978-0-7864-3661-3 illustrated case binding : alk. paper

The Alhambra ballet.
Guest, Ivor Forbes.
[Brooklyn, . Dance Perspectives, inc.]. 1959.. 72 p..

THE ALHAMBRA. BY WASHINGTON IRVING
Irving, Washington
NEW YORK. PUTNAM. 1865. 511 S.. HUDSON EDITION..

THE ALHAMBRA. BY WASHINGTON IRVING. AUTHOR'S REV. ED. NEW YORK USW.: PUTNAM 1865. 511 S.
Irving, Washington
1865.

Alhambra, California.
[Los Angeles, . 1904?]. 1 v. (unpaged).

Alhambra city directory ...
Los Angeles, Calif., . Los Angeles directory company,. 19. p. cm..

_The_ alhambra decree
Raphael, David
Carmi House Press. 1988.
ISBN 0-9620772-0-8

Alhambra - der Islam im Westen
Leggewie, Claus
Reinbek bei Hamburg. Rowohlt Taschenbuch Verl.. 1993. rororo ; 13274 : rororo aktuell Essay.
ISBN 3-499-13274-5

¬Die¬ Alhambra für Kinder
Villa-Real, Ricardo ; Bayés, Pilarín ; Höschen, Regine
Granada. Sanchez. 1998. [37] S. : überw. Ill., graph. Darst. ; 30 cm.
ISBN 84-7169-054-3

Alhambra la rouge: [promenade dans un palais arabe]
Massoudy, Isabelle
Paris. Syros-Alternatives. 1989. 40 S.. Feuilles.
ISBN 2-86738-379-X

¬Die¬ Alhambra oder Das neue Skizzenbuch
Irving, Washington
Gesamtausg.. Berlin. Hendel. [1925?]. 229 S..

¬Die¬ Alhambra oder das neue Skizzenbuch: aus d. Amerik. ; mit e. Einl.
Irving, Washington
Stuttgart. Spemann. [1882]. 240 S.. Collection Spemann / Dt. Hand- u. Hausbibliothek ; 19.

¬Die¬ Alhambra, oder das neue Skizzenbuch
Irving, Washington
2., sorgfältig verb. Aufl.. Frankfurt am Main. Sauerländer. 1847. 692 S. : Ill.. Washington Irving's ausgewählte Schriften ; 4.

_DIE_ ALHAMBRA / OLEG GRABAR. DIE FARBAUFNAHMEN D. BUCHES STAMMEN VON INGE U. ARWED VON DER ROPP
Grabar, Oleg ; Ropp, Inge ; Ropp, Arwed
Koeln. DuMont. 1981. 205 S. : 110 ILL. (Z.T. FARB.), GRAPH. DARST. U. KT.. DuMont-Dokumente.
ISBN 3-7701-1229-6

¬The¬ Alhambra, or the new sketchbook
Irving, Washington
Paris [u.a.]. Cormon & Blanc. 1834.

¬The¬ Alhambra, palace of mystery and splendor
Irving, Washington
New York. Macmillan. 1942. IX, 295 S. ; 8-o.

Alhambra Park, Amager
Kørning
Kbh. . Finn Jacobsen. 1984 . 110 s..

Alhambra (San Gabriel-Monterey Park) community book
Northrup, William Moulton, ; Gross, Paul E. ; Seibel, Frederick W.,
Alhambra, Calif.. A.H. Cawston,. 1944.. 249 p..

Alhambra, the gateway to the San Gabriel Valley.
[Alhambra, Calif.. s.n.,. 1909?]. [16] p..

Die Alhambra und der Generalife
Villa-Real, R.
Madrid: Grefol. 1977. 56 S..
ISBN 84-7169-032-2

Die Alhambra und der Generalife: [80 Farbbilder]
1. Ausg. Barcelona. Editorial Escudo de Oro. 1982. 61 S.. Reihe Kunst in Spanien ; 19.
ISBN 84-378-0957-6

¬Die¬ Alhambra und der Generalife: [Führer, Farbaufnahmen, Zeichnungen, Plan]
Antequera, Marino
Granada. Sánchez. 1989. 91 S. : zahlr. Ill..
ISBN 84-7169-031-4

Die Alhambra von Granada
Vian, Cesno
Lizenzausg.. Herrsching. Pawlak [u.a.]. 1989. 75 S..
ISBN 3-88199-590-0

Die Alhambra von Granada
Bayón, Félix
[Sant Lluis, Es.]. Triangle Postals. 2000. 189 S..
ISBN 84-89815-77-1

Die Alhambra von Granada
Casals, Lluís ; Bayón, Félix ; Schwarz, Hermann-Ludwig [Übers.]
[Sant Lluís]. Triangle Postals. 2000. 191 S..
ISBN 84-89815-83-6

^die^ Alhambra von Granada. Ins Dt.Übertr.v. Elisabeth Stiefenhofer. A. d. Ital. (Klassische Reiseziele)
Vian, Cesco
Herrsching: Atlantis 1989.
ISBN 3-88199-590-0 : 7,95

¬Die¬ Alhambra zu Granada
Grécy, Jules ; Werner, Ferdinand ¬[Ill.]¬
Lizenzausg.. Wiesbaden. VMA-Verlag, Drei Lilien Edition. 2000. 74, [64] S..
ISBN 3-928127-68-3

Die Alhambra zu Granada
Grécy, Jules ; Werner, Ferdinand
Worms. Werner. 1990. 74, [64] S..
ISBN 3-88462-064-9