Algemene radioactieve besmetting van de biosfeer in Nederland verrichte metingen.: General radioactive contamination of the biosphere measurements in the Netherlands.
's-Gravenhage, . Staatsuitgeverij.. v..

Algemene rechtsleer en rechtsmethodiek
Bouckaert, Boudewijn
Antwerpen [u.a.]. Maklu. 2002. 229 S..
ISBN 90-6215-851-X

Algemene sociale geografie: ontwikkelingslijnen en standpunten
Dietvorst, A.G.J. [Mitarb.]
Weesp. Romen. 1984. 307 S.. De wereld in perspectief.
ISBN 90-228-8934-3

Algemene sportleer
Klausen ; Hemmingsen ; Rasmussen
Lochem-Poperinge . De Tijdstroom. 1980. 165 s..

Algemene taalwetenschap
Dik, Simon C.
Utrecht. Spectrum. 1979. Aula-boeken. ; 632..
ISBN 90-274-5390-x

Algemene taalwetenschap en encyclopaedie: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de algemene taalwetenschap aan de rijksuniversiteit te Groningen op 26 november 1957
Verburg, P. A.
Groningen [u.a.]. Wolters. 1957. 23 S..

Algemene tand- en mondsiektes
Pretoria. Dept. van Nasionale Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling,. 1986.. 20 p..

Algemene theorie der rechtshandelingen van het openbaar bestuur
Visschere, Frans-Emiel ¬de¬
Antwerpen. Standaard Wetensch. Uitg. 1966. 191 S..

Algemene theorie van de internationale conjuncturele en strukturele afhankelijkheden
Schouten, Dick B.
Tilburg. Univ.. [1987]. 92, IV S.. Research memorandum / Tilburg University, Department of Economics ; 247.

Algemene theorie van de verbintenis
Cornelis, Ludo
Antwerpen [u.a.]. Intersentia. 2000. XXXII, 997 S..
ISBN 90-5095-120-1

... Algemene volks- en woningtelling Nederlandse Antillen
Curaçao.

Algemene voorwaarden
Hijma, Jacob
Deventer. Kluwer. 1997. XII, 100 S.. Monografieën nieuw BW : B-serie ; 55.
ISBN 90-268-3006-8

Algemene voorwaarden
Hijma, Jacob
2. dr. Deventer. Kluwer. 2003. XII, 105 S.. Monografieën nieuw BW : B-serie ; 55.
ISBN 90-268-4103-5

Algemene voorwaarden en fabrikantenkoop
Sandee, Francois Johannis
Arnhem. Gouda Quint. 1995. XXIV, 679 S..

Algemene vorming in een multiculturele samenleving
Schreuder, Pauline
1995. 273 S..
ISBN 90-393-0516-1

Algemene Vraagstukken inzake Sociale Zekerheid
Troclet, Léon-Eli
Brussel. Vrije Univ. te Brussel [u.a.]. 1958. 401 S. ; 8-o. De sociale Zekerheid in België / Troclet ; Deel 1.

Algemene wet bestuursrecht
Verheij, Nico ; Lubberdink, Henk G.
3. tranche. Den Haag. Tjeenk Willink. 1996. IX, 182 S.. Studiepockets staats- en bestuursrecht ; 29.
ISBN 90-271-3729-3

Algemene wet bestuursrecht: wet van 4 juni 1992 (Stb. 315) houdende algemene regels van bestuursrecht
Zijlstra, S. E. ¬[Bearb.]¬
2. dr.. Zwolle. Tjeenk Willink. 1994. XIV, 387 S.. Nederlandse staatswetten ; 206.
ISBN 90-271-3856-7

Algemene wet bestuursrecht: tekst & commentaar
Buuren, P. J. J. van ; Polak, Jimmy Maurice
Deventer. Kluwer. 1994. ix, 209 p.. Tekst & commentaar.
ISBN 90-268-2511-0

Algemene wet bestuursrecht: tekst & commentaar ; de tekst van de Algemene wet bestuursrecht, inclusief de derde tranche, voorzien van commentaar
Buuren, Petrus J. J. ¬van¬ ; Polak, Jimmy M.
2. dr.. Deventer. Kluwer. 1997. XI, 387 S.. Tekst & commentaar.
ISBN 90-268-2978-7

Algemene wet bestuursrecht: tekst & commentaar ; de tekst van de Algemene wet bestuursrecht voorzien van commentaar
Buuren, Petrus J. J. ¬van¬ ¬[Red.]¬ ; Borman, T. C. ¬[Red.]¬
3. dr. ; afgesloten per 1 februari 2001. Deventer. Kluwer. 2001. XII, 628 S.. Tekst & commentaar.
ISBN 90-268-3581-7

Algemene wet bestuursrecht: tekst & commentaar ; de tekst van de Algemene wet bestuursrecht voorzien van commentaar
Buuren, Petrus J. J. van ; Borman, T. C.
4. dr. Deventer. Kluwer. 2003. XV, 799 S.. Tekst & commentaar.
ISBN 90-268-4165-5

Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving
Bartels, Steven E.
Ed. 1996/1997. Nijmegen. Ars Aequi Libri. 1996. XI, 113 S..
ISBN 90-6916-235-0

Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving
Bartels, Steven E.
Ed. 95/96. Nijmegen. Ars Aequi Libri. 1995. XII, 116 S..
ISBN 90-6916-179-4

Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving 1999/2000
Bartels, S. E. ¬[Red.]¬
6. herziende ed.. Nijmegen. Ars Aequi Libri. 1999. 102 S.. Ars aequi wetsedities.
ISBN 90-6916-350-0

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: wet van 14 december 1967, Stb. 1967, 655, houdende algemene verzekering bijzondere ziektekosten, zoals laatstlijk gewijzigd bij de wet van 27 mart 1999, Stb. 1999, 185, met aantekeningen, ontlend aan de officiële stukken en alfabetisch register
Pruijssers, N.
Deventer. Tjeenk Willink,. 1999.. 363 S..

Algemene wet gelijke behandeling
Heringa, Aalt W.
Deventer. Kluwer. 1994. 148 S.

Algemene wetgeving voor zelfstandige bestuurslichamen
Boxum, Jan Lucas
1997. XII, 332 S..
ISBN 90-268-3153-6

Algemene wet inzake de douane en de accijnzen: wet van 26 januari 1961, Stb. 31 ; met bijbehorende wetten, besluiten, beschikkingen, EEG-verordeningen, -richtlijnen en -aanbevelingen alsmede internationale overeenkomsten op die wetgeving betrekking hebbende aantekeningen, verwijzingen, naar betrekkelijke wetbepalingen, jurisprudentie, inhoudsopgaven en alfabetisch register op de artikelen
Pol, J. B. ¬van den¬
Zwolle. Tjeenk Willink. Nederlandse staatswetten , ....

Algemene wet inzake rijksbelastingen: wet administratieve rechtspraak belastingzaken
Sikkelerus, W. P. ¬van¬
Arnhem. Noorduijn. [1965 - ]. [Losebl.-Ausg.] ; 8-o. De Belastingwetgeving.

Algemene wet inzake rijksbelastingen: wet van 2 juli 1959, Stb. 301, zoals deze wet sindsdien is gewijzigd
Schouwstra, N. H.
3. dr.. Zwolle. Tjeenk Willink. 1975. VII, 368 S.. Nederlandse staatswetten ; 82.

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
Blieck, L. A. de,
Deventer. FED,. 1999.. 472 p. ;.

Algemene Woningtelling, 30 juni 1956: general Housing Census, June 30, 1956 ; centraal Bureau voor de Statistiek
Zeist. de Haan. 1958.

Algemene zaken en toeristengids: het verborgen tropisch paradijs in het Amazone regenwoud
Ment, H. C.
Suriname. Stichting Jacqueline,. 1999.. 247 p..

Algemene ziekteleer
Haneveld, G. T.
Amsterdam. Elsevier,. 1976.. 214 p..

Algemene zijnsleer
Angelinus
Utrecht [u.a.]. Spectrum. 1947. Bibliotheek van thomistische wijsbegeerte.

Algemeyn Besluyt Van de goede Mannen van den Ambachte, representerende het derde Lid der Stad Antwerpen in den Breeden Raede aen Myne Heeren van het Magistraet den 28 November 1793 overgelevert
[S.l.]. [2] Bl..

Algemeynen tarief, of, Gemaekte rekeningen tot het doen en ontfangen van betaelingen : in Belgisch, Brabandsch, Fransch ... geld, voórgegaen van de wetten op het muntstelzel van 't Belgisch Koningryk van 5 junii, 30 en 31 december 1832
Brussel. Uyt de drukkery van M.E. Rampelbergh. [1833?].

Der Algemeyner zshurnal =: The National Jewish journal.
Brooklyn, N.Y.. Algemeiner Journal, Inc.,. v..

ALGEN
HOEK
1978.

Algen: natürliche Quelle der Vitalität
Zerbst, Marion ; Jochum-Guillou, Mireille
Stuttgart. TRIAS. 1998. 128 S. : Ill.. TRIAS natürlich gesund.
ISBN 3-89373-432-5

Algen: Gesundheit und Schönheit aus dem Meer
Jochum-Guillou, Mireille
Orig.-Ausg.. [München]. ECON-Taschenbuch-Verl.. c 1997. 131 S. : Ill.. Econ ; 20583 : ECON-Ratgeber.
ISBN 3-612-20583-8

Algen
Stuttgart [u.a.]. Thieme. 1993. xii, 411 S., 235 Abb., 5 Tab.
ISBN 3-13-551103-0

Algen: Einführung in die Phykologie
Hoek, Christiaan ¬van den¬ ; Jahns, Hans Martin
2., unveränd. Aufl.. Stuttgart [u.a.]. Thieme. 1984. X, 482 S. : Ill..
ISBN 3-13-551102-2

Algen: Lebenskraft aus dem Meer ; schlank, schön und gesund mit Algen ; 70 Vital-Rezepte, schnell und einfach zubereitet
Fischer, Elisabeth
München. Mosaik-Verl.. 1998. 95 S.. Ratgeber Gesundheit.
3-576-11130-1

Algen: Einführung in d. Phykologie ; 7 Tab.
Hoek, Christiaan ¬van den¬
2., unveränd. Aufl., 1. [Dr.]. Stuttgart [u.a.]. Thieme. 1984. X, 481 S. : Ill.. Flexibles Taschenbuch : Bio.
ISBN 3-13-551102-2

Algen: Super-Heilkraft für Körper und Geist ; Chlorella: natürliche Power-Nahrung ; Immunsystem stärken, Gedächtnisleistung und Konzentration steigern, gesund durch Blutreinigung und Entgiftung
Liebke, Frank
1. Aufl. München. Gräfe und Unzer. 1998. 96 S.. GU-Ratgeber Gesundheit.
ISBN 3-7742-4168-6 (kart.) : DM 19.80

Algen,
Askenasy, E. ; Schleinitz, Georg Emil Gustav von
Berlin, . E. S. Mittler & Sohn,. 1888.. 58 p..

_Die_ Algen
Kramm, Eberhard
1 Aufl.. Leipzig. Geest u. Portig.

Algen : Albert.
Reichardt, H. W.
1867.. S. 133 - 196.

Alge na dlanu
SlaviÂc, Josip Antun Mate
Zagreb. Udruga Umjetnika August ÏSenoa. 1998. 185 S.. Biblioteka "NaÏsa rijeÏc" ; 73.
ISBN 953-624744-5

Algen als Jodquelle in der Legehennenfütterung: Möglichkeit zur Verbesserung der Jodversorgung des Menschen
Ungelenk, Beatrice Maria
München. 2000. 166 S. : Ill., graph. Darst..

Algen an Fassadenbaustoffen II: Ursachen - Schadensausmaß - Lösungsansätze ; 4. Dahlberg-Kolloquium, 08. und 09. Mai 2003 im Zeughaus zu Wismar ; Vorträge
Venzmer, Helmuth
Berlin. Huss-Medien, Verl. Bauwesen. 2003. 256 S.. Altbauinstandsetzung ; 5/6 : Sonderheft Dahlberg-Kolloquium.
ISBN 3-345-00810-6

Algen aus dem Rio Negro und seinen Nebenflüssen
Uherkovich, Gábor ; Rai, Hakumat
1979.

Algen aus den Flüssen Rio Negro and Rio Tapajós
Uherkovich, Gábor
1976.

Algenbürtige Schadstoffe: Deutsche Forschungsgemeinschaft/DFG, Forschungsbericht
Müller, H.
Weinheim [u.a.]. VCH. 1982. 192 S.. Schadstoffe im Wasser ; 3.
ISBN 3-7646-1827-2

Die Algen der dalmatischen Küste: mit Hinzufügung der von Kützing im adriatischen Meere überhaupt aufgeführten Arten ; mit Darstellung eines Theils derselben im Naturselbstdruck
Frauenfeld, Georg
Wien. Verl. der Kaiserl. Königl. Hof- und Staatsdruckerei. 1855. XVIII, 78 S., [26] Bl. : Ill..

¬Die¬ Algen des Zehlaubruches in systematischer und biologischer Hinsicht
Steinecke, Fritz
Königsberg i. P.. Leupold. 1916. 138 s. : Ill. ; 4-o [8-o].

¬Die¬ Algen Deutschlands
Roemer, Friedrich A.
1 Aufl.. Hannover. Hahn. 1845. 72 S., m. 11 lith. Taf..

Al generale Giuseppe Garibaldi,: deputato al Parlamento,
Torino, . Stamperia dell' Unione tipografico-editrice,. 1875.. 13 p..

en. Efterord Kent Lindkvist
Munka-Ljungby. Humanistiska Förl.. 1997. 202 S..
ISBN 91-971870-5-4

Al general José María Moncada en el primer aniversario de su muerte: homenaje de sus amigos.
Managua, D.N.. Talleres Nacionales de Impr. y Encuadernación,. 1946.. 121 p..

Algenfarmer, Räuber-Beute, Hardy-Weinberg: Schlüter-Biodiskette I mit 3 Programmen Systeme Apple II u. Commodore BASIC 4 Commodore C 64 u. C 128 im C 64-er Mod.
Winnenden. Schlüter. Schlüter Biologie : Ökologie, Genetik.

Algen, Flechten, Moose, Farne: 2100 Arbeiten mit kurzen Inhaltsübersichten, Komm. u. Sachreg.
Teufen. 1985. VI, 312 S.. F. Flück-Wirth, Krypto <Teufen>: Spezialkatalog ; 7.

Algenflora der Ostsee
Pankow, Helmut
Stuttgart. G. Fischer.

Algenflora der Ostsee
Pankow, Helmut
Jena: Fischer; Stuttgart: Fischer . 1971-1976. 2 Bände..

ALGENFLORA DER OSTSEE / VON HELMUT PANKOW
Pankow, Helmut
STUTTGART. FISCHER.. 1971.
ISBN 3-437-30126-8

Die Algenflora der Schirmacheroase (Ostantarktika): mit 14 Tabellen
Pankow, Helmut ; Haendel, Dietmar ; Richter, Wilfried
Berlin ; Stuttgart. Cramer in der Gebr. Borntraeger Verl.-Buchh.. 1991. 195 S.. [Nova Hedwigia / Beihefte] Beihefte zur Nova Hedwigia ; 103.
ISBN 3-443-51025-6

Die Algenflora der Schirmacheroase <Ostantarktika>
Pankow, Helmut ; Haendel, Dietmar ; Richter, Wilfried
Berlin u.a.. Cramer. 1991. 195 S.. Nova Hedwigia. Beihefte ; 103.
ISBN 3-443-51025-6

¬Die¬ Algenflora der Umgebung von Tübingen
Jacob, Walter
1 Aufl.. [S.l.]. 1934. 60 S..

Algenflora und Fazies der miozänen Karbonate am Nordrand des Kratersees im Nördlinger Ries (Süddeutschland): Gebiet Ehingen-Belzheim-Breitenlohe, Hainsfarth
Arp, Gernot
Olching, Palsweiserstr. 5m. H.-J. Gregor. 1995. 197 S.. Documenta naturae ; No. 90.

Die Algen-Flora von Nordhausen und Umgegend
Kützing, Friedrich Traugott
Nordhauen. Kirchner. 1878. 20 S.. Programm / Realschule Nordhausen ; 220.

¬Der¬ Algen-Fluoreszenztest als empfindlicher Biotest auf algizide Substanzen im Oberflächenwasser
Schmidt, Christian
Berlin. 1985. 32 S. : graph. Darst.. Texte / Umweltbundesamt ; 85,34.

[Algen-Grosskulturen]
Stratmann, Heinz ; Meffert, Maria Elisabeth
Köln. Westdeutscher Verlag,. [1953]-1957.. 4 no. in 1 v..

Algen-Großkulturen im Sommer 1951
Meffert, Maria Elisabeth ; Stratmann, Heinz
Köln [u.a.]. Westdt. Verl.. 1951. 43 S.. Forschungsberichte des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums Nordrhein-Westfalen ; 8.

Algen, hauptsächlich Desmidiaceen, aus dem finnischen, norwegischen und schwedischen Lappland: mit Berücks. der Organismen des Phytoplanktons u. d. Zooplanktons
Grönblad, Rolf
Helsingfors. Tilgmann. 1942. 46 S. : Ill.. Acta Soc. Scientiarum Fennicae : B ; N.S., T. 2, No. 5.

Algenkunde
Fott, Bohuslav ; Glenk, Hans Otto
2., völlig umgearb. Aufl. / unter Mitw. von H. O. Glenk. Stuttgart. Fischer. 1971. 581 S..
ISBN 3-437-20080-1

Algen-, Moos-, Flechten- und Pilzbefall an Fassaden
Dahle, Terje N. ¬[Red.]¬
Aktualisierte Fassung, Stand 26.05.1995. Stuttgart. IRB-Verl.. 1995. (14) Bl.. IRB-Literaturauslese plus ; 7277.
ISBN 3-8167-3828-1

Algen, Moos- und Farnpflanzen
Pews-Hocke, Christa ¬[Hrsg.]¬ ; Brezmann, Susanne
1. Aufl.. Berlin. Paetec, Ges. fuer Bildung und Technik. 1996. ca. 165 S. : Ill.. Empfehlungen und Materialien zur Unterrichtsgestaltung.
ISBN 3-928707-98-1

Algen-Pest.
Röhlen, Manfred
1989.

Algen, Pilze, Fassaden: Mängel vermeiden, rechtlich absichern, Fachwissen und Tipps für den Handwerker
Dolt, Paul
Geislingen (Steige). Maurer. 2004. 127 S.. Praxis kompakt ; 1.
ISBN 3-87517-024-5

Algen, Pilze, Moose und Farne
Conert, Hans Joachim
Stuttgart, Zürich. Delphin-Verlag. 1972. 94 S.. Delphin-Naturbücherei; 11.
ISBN 3-7735-4711-0 (Hlw.) : DM 12.80

Algen,Pilze,Moose und Farne / Hans Joachim Conert
Conert, Hans Joachim
Stuttgart,Zürich : Delphin Verl., 1972.

Algen, Quallen, Wasserfloh: die Welt des Planktons
Sommer, Ulrich
Berlin [u.a.]. Springer. 1996. VII, 192 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 3-540-60307-7

Algenreinkulturen: ihre Herstellung und Erhaltung
Pringsheim, Ernst G.
1 Aufl.. Berlin. Fischer. 1954. XVI, 108 S..

Algenreinkulturen, ihre Herstellung und Erhaltung
Pringsheim, Ernest Georg
Jena. Fischer. 1954. 108 S..

Algenreste in Seesedimenten: zur Entwicklungsgeschichte der Seen und umliegenden Landschaften
Korde, Nina Vitalevna
Stuttgart. Schweizerbart. 1966. 38, IX S. : Ill., graph. Darst.. Ergebnisse der Limnologie ; 3 $$ Ergebnisse der Limnologie ; H. 3.

Algenriffkalke, allochthone Riffblöcke und autochthone Beckenkalke im Südteil der Rheinischen Eugeosynklinale
Bandel, Klaus ; Meyer, Diethard E.
Mainz. 1975. S. 5-65.

"Algenstedt ist das schönste Dorf der Welt": Vergoldete Kugel auf den Kirchturm gesetzt
Schmidt, Stefan
1997.

Algen-Stromatolithen von der Grenze Unterer/Mittlerer Keuper (Obere Trias) bei Schwäbisch Hall (Nordwürttemberg, Deutschland)
Bachmann, Gerhard H. ; Gwinner, Manfred P.
Stuttgart . 1971. S. 594-604.

Algen und Bakterien in präkambrischen Konkretionen
Pflug, Hans D. ; Strübel, Günter
Stuttgart. Schweizerbart. 1969. Ill. u. graph. Darst..

Algen und Pilze an Fassaden: Ursachen und Vermeidung
Büchli, Roland
1 Aufl.. Stuttgart. Fraunhofer-IRB-Verl.. 2004. 109 S..
ISBN 3-8167-6426-6

Algen- und Thalasso-Therapie: Gesundheit aus der Urkraft des Meeres
Hobert, Ingfried
Kreuzlingen [u.a.]. Hugendubel. 1999. 181 S.. Irisiana.
ISBN 3-7205-2087-0

Algen Ursprung des Lebens: Spirulina,Chlorella,Lithothamnium [CD]
Englisch, Otto ¬[Sonst.]¬
1. Aufl.. Detmold. Simon-Verl.. ca. 2005. 1 CD.
ISBN : EUR 14.80

Die algenvegetation des Trondhjemsfjordes,
Printz, Henrik,
Oslo, . I kommisjon hos J. Dybwad,. 1926.. 273, [1] p..

DIE ALGEN / VON EBERHARD KRAMM
Kramm, Eberhard
WITTENBERG. ZIEMSEN. 1957-1963. H. 1-2.. DIE NEUE BREHM-BUECHEREI ; ....

Algeny
Rifkin, Jeremy
1. publ.. New York. Viking Pr.. 1983. XII, 298 S..
ISBN 0-670-10885-5

Algeny: a new world - a new world
Rifkin, Jeremy
Harmondsworth. Penguin Books. 1984. 298 S..
ISBN 0-14-007106-7

Algeovervaking i Norge 1993
Fyllingen, Inger ; Søiland, Henrik ; Martinussen, Ingrid
1995. Fisken og havet ; 1995(5).

Algeovervaking i Norge 1994
Fyllingen, Inger ; Søiland, Henrik ; Martinussen, Ingrid
1995. Fisken og havet ; 1995(17).

Alger
Feydeau, Ernest
Nouv. éd.. Paris. Calmann Lévy. 1884. 288 S..

Alger: ou considérations sur l'état actuel de cette régence sur la necessité d'en achever la conquête et sur les moyens d'y établir des colonies
Paris. Delaunay. 1833. 50 S..

Alger: histoire et capitale de destin national
Icheboudene, Larbi
Alger. Casbah Editions. 1997. 351 S..
ISBN 9961-64-058-4

Alger: paysage urbain et architectures, 1800-2000
Cohen, Jean-Louis
Besançon. Les Éditions de l'Imprimeur. 2003.
ISBN 2-910735-83-4

Alger: photographiée au XIXe siècle
Alloula, Malek
Paris. Marval. 2001. 172 S. : überw. Ill.. ¬Une¬ ville, un écrivain.
ISBN 2-86234-329-3

Alger: une ville et ses discours ; [actes du colloque tenu à Montpellier les 5 et 6 avril 1996]
Khadda, Naget ¬[Hrsg.]¬
Montpellier. Praxiling ¬[u.a.]¬. 1996. 399 S. : Ill.. ¬Le¬ fil du discours.
ISBN 2-84269-001-X

Alger: trente-deux siècles d'histoire ; aguelids, visirs et intrigues ... la fabuleuse Saga d'El Djazaïr
Mezali, Hocine
Alger. Synergie [u.a.]. 2000. 364 S..
ISBN 9961-88201-6

Alger: tableau du royaume, de la ville d'Alger et de ses environs; état de son commerce, de ses forces de terre et de mer; description des moeurs et des usages du pays ; précédés d'une introduction historique sur les différentes expéditions d'Alger, depuis Charles-Quint jusqu'à nos jours
Renaudot, ...
Paris. Mongie. 1830. XL, 182 S., [2] gef. Bl..

Alger: étude
Feydeau, Ernest ; Pouillon, François
Paris . Editions Bouchene. 2003. 162 S..

Alger: paysage urbain et architecture, 1800 - 2000 ; [25 juin au 14 septembre 2003]
Cohen, Jean-Louis ; Delaunay, Dominique
Besançon. Ed. de l'Imprimeur,. 2003.. 346 S..

Alger 1860 - 1939: ¬le¬ modèle ambigu du triomphe colonial
Jordi, Jean-Jacques ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Paris. Autrement. 1999. 231 S. : Ill., Kt.. Mémoires ; 55.
ISBN 2-86260-887-4

Alger 1898: la grande vague antijuive
Hebey, Pierre
Paris. NiL Éd.. 1996. 308 S., S. 46-157.
ISBN 2-8411-1044-3

Alger 1940-1962: une ville en guerres
Jordi, Jean-Jacques
Paris. Autrement. 1999. 261 S.. Collection Mémoires ; 56.
ISBN 2-86260-888-2

Alger 1955: essai d'une géographie sociale
Pelletier, Jean
Paris. Les Belles Lettres. 1959. 146 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Cahiers de geographie de Besançon ; 6.

Algeraic geometry of the three-state chiral Potts model
Davies, Brian ; Neeman, Amnon
Canberra. Australian National Univ., Centre for Mathematics and Its Applications. 1999. 37 S.. Mathematics research report ; MRR 99-029.

Alger Æa l'Ðepoque ottomane: la mÐedina et la maison traditionnelle
Missoum, Sakina
Aix-en-Provence . Edisud. 2003. 279 S..

Alígera summa
Vicuña Lagarrigue, José Miguel
Santiago de Chile. Ed. Milodón. 1995. 78 S..
ISBN 956-272174-4

Alger avril 1961: la mort d'une armée
Maestrati, Olivier,
[Toulouse?. O. Maestrati?,. 1999] . 311 p., [8] p. of plates.

Alger - Bab-El-Oued: essai, 1956 (inédit)
Brune, Jean
Friedberg/Bayern. Ed. Atlantis. 1997. 42 S.. Collection France-Algérie ; 3.
ISBN 3-932711-03-3 (kart.) : DM 12.00, ffr 40.00

Alger cita Regalle nobilissima nela provintia di Africha ora posedullo del turcho
Kolunic-Rota, Martino
S.l. [vermutl. Venedig]. 1572. 1 Ansicht : Kupferstich ; 13 x 9 cm. Valegio, Francesco: Raccolta Di Le Piu Illustri Et Famose Citta Di Tutto Il Mondo ; 225.

Alger County, a centennial history, 1885-1985
Symon, Charles. ; Swanberg, Faye.
Munising, Mich.. Alger County Historical Society,. c1986.. 272 p..

Alger du 28 juin au 5 juillet 1884 d'après tous ses journaux;: documents pour servir à l'histoire du pays.
Alger, . Impr. de l'Association ouvrière, P. Fontana,. 1884.. 253 p..

Alger et l'Algérois
Fechner, Elisabeth
Paris. Calmann-Lévy. 2003. 166 S.. Souvenirs de là-bas.
ISBN 2-7021-3326-6

Alger et ses peintres: 1830 - 1960
Vidal-Bué, Marion
Paris. Ed. Paris-Méditerranée. 2000. 285 S..
ISBN 2-8427-2095-4

Alger et ses peintres, 1830-1960
Vidal-Bué, Marion
Paris. Paris-Méditerranée. 2000. 285 S..
ISBN 2-8427-2095-4

[Alger Hiss and wife, leaving a New York Federal court arm-in-arm, half-length portrait, standing, facing left]
1950.. 1 photographic print..

Alger Hiss's looking-glass wars: the covert life of a Soviet spy
White, G. Edward
Oxford [u.a.]. Oxford Univ. Press. 2004. XX, 297 S..
ISBN 0-19-515345-6

[Alger Hiss, two head-and-shoulders portraits: facing front (right), right profile (left)]
1948.. 1 photographic print..