Algemeene geschiedenis des vadelands, van de vroegste tijden tot op heden.: [3: Achtereenvolgens voortgezet door O. van Rees en W. G. Brill [4-5:] trans door J. van Vloten.
Arend, Johannes Pieter
Amsterdam.., . 1840-1883..

Algemeene geschiedenis des vaderlands,: van de vroegste tijden tot op heden.
Arend, Johannes Pieter, ; Rees, Otto van, ; Brill, W. G. ; Vloten, Johannes van,
Amsterdam, . J. F. Schleijer; [etc., etc.]. 1840-83.. v..

Algemeene gids / Allard Pierson Museum.
Amsterdam. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij,. 1937.. ix, 237 p..

Algemeene heelkundige pathologie [door] E. Tytgat en H. Tytgat.
Tytgat, Edgard. [from old catalog] ; Tytgat, H., [from old catalog]
Gent, . Standaard--Boekhandel,. 1945.. p. cm..

Algemeene historische atlas voor staatkundige, economische en cultuurgeschiedenis
Verschusren, J. ; Balieus, H. ; Spaey, E.
Turnhout. Brepols. 1939. VII, 79, 24 S..

Algemeene histori van het begin der wereld af tot den tegenwoordigen tijd toe; getroken uit oorsprongkelijke schrijveren...
Westerbaen, Kornelis.
Utrecht, . Hermanus Besseling, . 19 v..

Algemeene inleiding: De literatuur, haar historiographie en methodes door F. Baur ; De letterkunde van de Middeleeuwen tot omstreeks 1300 door J[oseph] van Mierlo
Baur, Frank ; VanMierlo, Jozef ; Overdiep, Gerrit S.
's-Hertogenbosch. Malmberg [u.a.]. [1939]. CXVI, 307 S. ; 8-o. Geschiedenis van de letterkunde der Nederlande ; 1.

Algemeene inleiding de literatuur, haar historiographie en methodes
Baur, Frank
Brussel. Standaard Boekhandel. 1939. CXVI, 307 S. : Ill.. Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden ; 1.

Algemeene inleiding tot de studie van het nederlandsch-indische Recht: voor onderwijs en zelfstudie
Visser, J.
Semarang u.a.. Van Dorp. 1922. XII, 124 S..

Algemeene Kunstgeschiedenis: De Kunst der Menschheid van de oudste Tijden tot Heden
Thienen, Frithjof W. S. van
Utrecht. de Haan.

Algemeene Manier van de Hr. Desargues, Tot de practijck der Perspectiven, gelijck tot die der Meet-Kunde, met de kleyne Voet-maet, Mitsgaders Der plaatsen, en proportien van de stercke en flaauwe Rakingen, of Kleuren. By-een-gevoeght door Abraham Bosse, En uyt het Frans vertaalt van J. Bara
Desargues, Girard ; Bosse, Abraham [Hrsg.] ; Bara, Jan [Übers.]
Amsterdam. Danckertsz. 1664. 288 Bl..

Algemeene manier van de Hr. Girard Desargues, tot de practyk der perspectiven, gelyk tot die der meet-kunde, met de kleine voet-mat: mitsgaders der plaatsen, en proportien van de sterke en flaauwe rakingen, of kleuren
Desargues, Girard ; Bosse, Abraham ; Bara, Jan
Amsterdam . Dankerts. 1686. [IV], 154 p..

Algemeene pathologie.
Bouckaert, Jan J. 1901- [from old catalog]
Standaard-Boekhandel, . 1945.. p. cm..

Algemeene progressieve Spierverbeening zgn. Myositis ossificans progressiv a multiplex
Burgerhout, H.
1898.. 172 p..

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa: met nieuw-geïnventeerde kunstplaaten.
Kotzebue, August von, ; Quita, Domingos dos Reis, ; Iffland, August Wilhelm,
Amsterdam. Bij H. Gartman, W. Vermandel en J.W. Smit,. 1790.. [8], 178, 37, [1], 158 p., [3] leaves of plates.

Algemeene statistiek voor handel en nijverheid.
Buddingh, Derk. ; Reden, Friedrich Wilhelm Otto Ludwig,
Haarlem, . A.C. Kruseman,. 1846-49.. p. cm..

Algemeene theorie der optische activiteit van isotrope media.
Hoek, Henri
1939.. 91 p..

Algemeene vaderlandsche letteroefeningen
Amsterdam.

Algemeene wet van den 26. Augustus 1822, over de heffing der regten van In-, Uit- en Doorvoer en van de Accijnsen, alsmede van het Tonnegeld der zeeschepen
[Brüssel]. 1822. 343 S..

Algemeen gedeelte, personen- en familierecht, erfrecht.
Antwerpen [u.a.]. Maklu Uitg.,. 1989..

Algemeen jaarboek van Belgie en Euromarkt.
Bruxelles.. p. cm..

Algemeen juridische beroepsvorming
Janssen, Lydia
Utrecht. Lemma. 1997. 468 S..
ISBN 90-5189-693-X

Algemeen Kunstwoorden-boek der Wetenschappen ....
Te Leyden. Haak,. 1734..

Algemeen middel tot de practijck der doorsicht-kunde op tafereelen, of regel-lose buyten gedaanten: mitsgaders eenige bezonderheden, nopende dees kunst, en die der plaat-snijding
Bosse, Abraham
Amsterdam . Dankerts. 1686. 40 p..

Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon
Winkler, Johan
Unveränd. Neudr. d. Ausg. von 1874. Walluf bei Wiesbaden. Sändig. 1972.
ISBN 3-500-25160-9

Algemeen nederduitsch en javaansch Woordenboek in de Kromo, Ngoko, Modjo en Kawische Taal: Mit geauthographieerde Tafel
Roorda van Eysinga, Philippus P.
Kampen. van Hulst. 1834. 262 S..

Algemeen nederduitsch-maleisch woordenboek in de hof-, volks- en lage taal: met aanduiding der woorden, welke uit oostersche en westersche talen ontleend zijn
Roorda van Eysinga, Philippus P.
's Gravenhage. van Cleef. 1855. XXX, 1087 S..

Algemeen nederduitsch-maleisch Woordenboek, in de Hof-, Volks- en Lage Taal, met aanduiding der Woorden, welke iut oostersche en westersche Talen ontleend zijn
Roorda van Eysinga, P. P.
'S-Gravenhage. van Cleef. 1855. XXX, 1087 S..

Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte.
[Assen]. Van Gorcum,. [1970-. v. ;.

Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie.
Assen, . Van Gorcum.. 35 v..

Algemeen programma der leergangen
Gent. 1953.

Algemeen register op de Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden: uit de geloofwaardigste Schryvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld
Wagenaar, Jan,
Amsterdam. Johannes Allard,. [17--?]. 312 p..

Algemeen rijksambtenarenreglement
2. gewijzigde dr., bijgewerkt tot 1. januari 1990. 's-Gravenhage. SDU Uitg.. 1990. 159 S..
ISBN 90-12-06474-0

Algemeen stratigraphisch register van de uitvoerige aardkundige kaart van België: met bijlage, De nuttige stoffen van den belgischen bodem.
Bruxelles. Ministerie van Nijverheid, Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg, Algemeene Directie van het Mijnwezen, Aardkundige Raad,. 1932.. 92 p. ;.

Algemeen Verbond ter Bevordering van het Officieel Neutraal Ondewijs (ABVO), tak West-Vlaanderen: (1933 - ) ; inventaris van het archief (1933 - 1994)
[Electronic ed.]. Gent. 2007. 10 S.. Inventarissen van het Liberaal Archief ; n.s., nr. 29.

Algemeen Verslag der internationale tentoonstelling van moderne Kantoorinrichtingen en administratie in een paviljoen achter het Rijksmuseum te Amsterdam 2 mer 18 juni 1911
Nord Thomson, I. P.
[S.l.]. [1911]. 118 S. ; 8-o.

Algemeen verslag ingevolge artikel 69 van het grootboekbesluit 1913 van den stand der staatsschuld: zoomede van de verschillende verrichtingen bij de grootboeken der nationale schuld gedurende het jaar ...
's-Gravenhage. Alg. Landsdr.. 1940.

Algemeen verslag nopens de werking van het bestuur van het Wereldverbond: aangeboden aan het internationaal congres
Antwerpen. 1907.

Algemeen verslag over de werkzaamheden van de Gemeenschappen
Brussel. 1968.

Algemeen vijfjarig verslag van het inlandsch onderwijs in Nederlandsch-Indië
Batavia. 1873 - 1892.

Algemeine Begriffe vom Münzwesen, nach welchen dasselbe in allen wohlangebaueten Staaten auf einen bestñdig guten Fuss fest gesetzet und erhalten ... werden kann
Franckfurt . 1756. 12 s..

Algemeine Bibliothek für das Schul- und Erziehungswesen in Deutschland
Nördlingen . 1774-1786. 11 bd..

Algemeine Chemie der Enzyme.
Euler-Chelpin, Hans von,
Wiesbaden, . 1910. 244 s..

Algemeine entziklopedie
Pariz. Dubnow-Fond.

Algemeine Gedanken von der Trennung der Christen: in einer unpartheiischen Beleuchtung des catholischen Religions-Systems zur Beförderung der Toleranz und zur Begründung einer künftigen Wieder-Vereinigung
Frankfurt am Main. Varrentrapp.

Algemeine Gedanken von der Trennung der Christen, in einer unpartheiischen Beleuchtung des catholischen Religions-Systems zur Beförderung der Toleranz und Begründung einer künftigen Wieder-Vereinigung nach der Einsicht eines christlichen Dio Genes
Frankfurt am Main. Franz Varrentrapp. 1773. 8 ..

Algemeine Geschichte der Länder und Völker von America
Schröter, Johann F.
Weinheim. Acta Humaniora, VCH.

Algemeine Geschichte der Lñder und Völker von America
Schröter
Halle . 1752-53. 2 bd., 62 tav., 6 kort..

Algemeine geschichte der ost- und westindischen handlungsgeselschaften in Europa ...
Semler, Johann Salomo,
Halle, . J. J. Gebauer,. 1764.. p. cm..

Algemeine Geschichte von Polen
Solignac, Pierre Joseph de LaPimpie
Halle. Francke. 1763 - 1765.

Algemeine Historie von Spanien
Ferreras, Juan ¬de¬ ; Baumgarten, Siegmund Jakob ; Bertram, Philipp Ernst
Halle. Gebauer. 1754. 8-o.

Algemeine Kirchengeschichte des Neuen Testaments
Fleury
Frankfurt und Leipzig . Koppe .

Algemeine Kirchengeschichte des Neuen Testaments vom Anfang der christlichen Zeitrechnung bis auf gegenwärtige Zeit
Fleury, Claude
Frankfurt ; Leipzig. Koppe. 1752 - 1776.

Das algemeine Kochbuch, für die algemeine deutsche- und deutsch-amerikanische Küche.: Ein lehreiches und klares Anweisungsbuch für Haus-frauen und Köchinnen nebst aller; Art pracktischen Rath für das Speisezimmer.
Köhler, Karl.
Chicago. Merchants Specialty Company,. 1891.. 400 p..

Algemeine Musiklehre: seit 1945
Johnen, kurt
neue erw. Aufl. : 81.-90. Tsd.. Leipzig. Reclam. 1952. 136 S. : zahlr. Notenbeispiele.

Der algemeinen Jubelfreude der Haupt. u. Residenzstadt Königsberg, bey dem 500-jährigen Gedechtnißtage ihrer Gründung, die Königl. deutsche Gesellschaft
Königsberg. Driest. 1755. 9 Bll.

Algemeiner astronomischer, genealogischer, und statistischer Kalender: auf das Schalt-Jahr ... ; nach dem Leipziger Mittagskreise berechnet, und nach den allerneuesten genealogischen und statistischen Nachrichten bearbeitet
Leipzig. Sommer. 1820 - 1820.

Algemeines Berggesetz für die preußischen Staaten, unter bes. Berücks. d. Gewerkschaftsrechts
Isay, Hermann ; Isay, Rudolf
Mannheim ; Berlin ; Leipzig. Bensheimer. 1933.

Algemeines deutsche Kochbuch ...
Scheibler, Sophie Wilhelmine
Berlin, . 1839..

Algemeines deutsches Kochbuch ...
Scheibler, Sophie Wilhelmine
Berlin, . 1835.. M. 1 titelkpf ;.

Algemeines Register über die fünf Theile Altes Testaments, von dem Starkischen Bibelwerk
Starke, Johann G.
Leipzig. Breitkopf. 1751. 194 S..

Algemeines Register über die fünf Theile Altes Testaments, von dem Starkischen Bibelwerk, Synopsis Bibliothecae Exegeticae In Vetus Testamentum genant ...
Starke, Johann George ; Hassel, Johann Bernhard ; Starke, Christoph
Leipzig. Breitkopf,. 1750..

Algemeines Register über die fünf Theile Altes Testaments, von dem Starkischen Bibelwerk, Synopsis Bibliothecae Exegeticae in Vetvs Testamentvm genant; ...
Starke, Johann George
Leipzig. Breitkopf. 1751.

Algemeines Register über die fünf Theile Altes Testaments, von dem Starkischen Bibelwerk, Synopsis bibliothecae exegeticae in Vetvs Testamentvm genant;: ... Welches nebst einem Vorbericht von den sämtlichen Herren Mitgehülfen und ihren Arbeiten ...
Starke, Christoph ; Starke, Johann George
Leipzig. bey Bernhard Christoph Breitkopf. 1750. [8], 194 p..

Algemeines Register über die fünf Theile Altes Testaments, von dem Starkischen Bibelwerk, Synopsis Bibliothecæ Exegeticæ In Vetvs Testamentvm genant; Worin enthalten: ...
Starke, Johann George ; Hassel, Johann Bernhard ; Starke, Christoph
Leipzig. Breitkopf,. 1751..

Algemeines Staatsrecht und Staatsrecht des Bundes und der Länder
Schunck, Egon ; Clerck, Hans ¬de¬
Siegburg. Reckinger. 1965. 256 S. ; 8-o.

¬Algemeine¬ [Allgemeine] Welt-Historie von Anbeginn der Welt bis auf gegenwärtige Zeit
LeBret, Johann Friedrich
Halle. Gebauer.

Algemene aspecten van beslag en executie
Deventer . Kluwer .

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Roosmalen, M. M. van
Alphen aan den Rijn. Samsom. 1970. 74 S..
ISBN 90-14-01724-2

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Opdebeek, Ingrid ; Boes, Marc
Deurne. Kluwer Rechtswetenschappen België. 1993. XIII, 194 S.. Tijdschrift voor gemeenterecht.
ISBN 90-6321-839-7

Algemene beginselen van het belgisch verzekeringsrecht
Colle, Philippe
Brussel. Bruylant. 1994. 147 S..
ISBN 2-8027-0950-X

Algemene beginselen van het belgisch verzekeringsrecht
Colle, Philippe
3., herwerkte uitg.. Antwerpen [u.a.]. Intersentia [u.a.]. 2002. IX, 177 S..
ISBN 2-8027-1620-4

Algemene beginselen van openbare financiën
Clercq
Brussel . Bruylant .

Algemene bepalingen van administratief recht: rapport van de Commissie Inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht
5e geheel herziene druk. Alphen aan den Rijn. Samsom. 1984. xxi, 508 p..
ISBN 90-6092-150-X : fl 68.50

Algemene bepalingen van administratief recht: Rapport van de Commissie Inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht
3., bijgewerkte dr.. Groningen. Willink. 1971. XII,262 S..
90-01-02990-6

Algemene bepalingen van administratief recht. Rapport van de Commissie Inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht. 3., bijgew. dr., 2., ongewijzigde opl
Groningen. Tjeenk Willink. 1971. 12, 262 S..

Algemene bepalingen zekerheidsrechten op goederen
Molenaar, F.
[2. dr.]. Deventer. Kluwer. 1992. VIII, 86 S.. Monografieën nieuw BW : B-serie ; 11.
ISBN 90-268-2346-0

Algemene bepalingen zekerheidsrechten op goederen
Molenaar, F.
3. druk. Deventer. Kluwer. 1999. ix, 76 p.. Monografieën nieuw BW : B ; 11.
ISBN 90-268-3369-5

Algemene beschouwingen over de eenvormige wet op de internationale koop van goederen in historical perspektief
Oly, Guda G.
Deventer. Kluwer,. 1982.. 212 p. ;.

Algemene beschouwingen over de eenvormige wet op de internationale koop van goederen in historisch perspektief
Oly, Guda G.
1982. 212 S..
ISBN 90-268-1348-1

Algemene beschouwingen over de eenvormige wet op de international koop van goederen in historisch perspektief
Oly, Guda Geertruida
[Deventer]. (Kluwer). 1982. 212 S..
ISBN 90-268-1348-1

Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden voor de periode 1800-1829
Devolder, J.
Gent. Rijksuniversiteit Gent, Centrale Bibliotheek. 1989 - 1989. Bijdragen tot de bibliotheekwetenschap ; 6.
ISBN 90-5223-002-1 set

Algemene bibliografie van publicaties uitgeven in de Zuidelijke Nederlanden
Devolder, Jacques
Gent. Academia Press. 2003. 837 S..
ISBN 90-382-0407-8

Algemene bijstandswet: tekstuitgave
3e, herz, dr. 's-Gravenhage. Vuga. 1974. 42 p.. Vuga-boekerij.
ISBN 90-6095-957-4 : fl 5.75

Algemene Bommel Concordantie
Ham, Henk van den ; Berkouwek, Elvira
Amsterdam. Éditions Lambiek. 1997. 161 S., XLIII.
ISBN 90-70991-06-3

Algemene catalogus van de Koninklijke Bibliotheek (KB)
The Hague. KB. 1999-.

Algemene chirurgie
Kuijjer, Pieter Jan.
[Leiden. Spruyt, Van Mantgem & De Does,. 1976]. 398 p..

Algemene communicatietheorie: een overzicht van de wetenschappelijke theorieën over communicatie
Fauconnier, Guido
[2. dr.]. Leiden [u.a.]. Nijhoff. 1986. 234 S.. Aula-paperback ; 53.
ISBN 90-6890-043-9

Algemene en schaarse vogels van Nederland: met vermelding van alle soorten
Bijlsma, Rob G. ; Hustings, Fred ; Camphuysen, C. J.
Haarlem. GMB,. 2001.. 496 S..

Algemene en schaarse vogels van Nederland met vermelding van alle soorten =: [Common and scarce birds of the Netherland]
Bijlsma, Rob G. ; Hustings, Fred ; Camphuysen, Kees (C. J.)
Haarlem. GMS Uitgeverij,. 2001. 496 s..

Algemene en vergelijkende dialectologie: een verzameling studies van A. Weijnen ; met inleiding, bibliografie en summaries in English bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
Hagen, A. M. ¬[Hrsg.]¬ ; Weijnen, Antonius Angelus
1 Aufl.. Amsterdam. Holland Univ. Pers. 1975. XVII, 344 S..
ISBN 90-302-1104-0

Algemene en vergelijkende dialectologie: een verzameling studies van A. Weijnen
Weijnen, Antonius A. ; Hagen, Antonius M. ¬[Hrsg.]¬
Amsterdam. Holland Univ. Pers. 1975. XVII, 344 S. : Ill..
ISBN 90-302-1104-0

Algemene farmacotherapie: Het geneesmiddel in theorie en praktijk
Lammers, W.
Leiden. Stafleu. 1975. XIV, 887 S..

Algemene farmacotherapie: het geneesmiddel in theorie en praktijk
Wesseling, H. [Hrsg.]
6., geheel herziene druk. Houten. Bohn, Stafleu, van Loghum. 1990. XIX,1044 S..
ISBN 90-6016-582-9

Algemene geologie
Doeglas, Dirk Jacobus [Mitarb.] ; Pannekoek, A. J. [Hrsg.]
Groningen. Tjeenk Willink. 1973. 15, 553 S..
ISBN 90-01-68975-2

Algemene Geologie
Pannekoek, Antonie J. ; Doeglas, Dirk Jacobus
2.herziene druk. Groningen. Willink. 1976. XV, 533 S. : Ill., graph.Darst..
ISBN 90-01-68975-2

Algemene geschiedenis der Nederlanden
Haarlem. Fibula-Van Dishoeck.
ISBN 90-228-3800-5

Algemene geschiedenis der Nederlanden: in 12 delen
Utrecht [u.a.]. de Hahn. 1949.

Algemene geschiedenis der Nederlanden: in 12 Bden
Houtte, J. A. ¬van¬ ; Niermeyer, J. F.
Utrecht. De Haan. 1949.

Algemene Geschiedenis der Nederlanden
1979.

Algemene Geschiedenis der Nederlanden in twaalf delen
Houtte, J. A. ¬van¬
Utrecht. 1949.

Algemene geschiedenis voor het M.U.L.O.-diploma
Haas, G. ¬de¬
18. dr.. Groningen [u.a.]. Wolters. 1950. 197 S. : Ill., Kt..

Algemene grondslagen van psychomotorische therapie voor psychisch gestoorden
Coppenolle, H. van.
Leuven. Instituut voor Lichamelijke Opleiding. 1978.. 176 leaves ;.

Algemene historische atlas voor staatkundige, economische en culturele geschiedenis
Verschueren, J.
2., herziene en bijgewerkte dr.. Turnhout. Brepols. 1949. VII, 78, 22 S..

Algemene inleiding tot het recht
Simoens, Dries
1. ed.. Brugge. Die Keure. 1990. VIII, 150 Bl..
ISBN 90-6200-397-4

Algemene inlichtingen ...
Gent . Rijksuniversiteit. 1967-.

Algemene Kerkgeskiedenis: 'n inleiding tot die Nederlandse Kerkgeskiedenis van die beginjare tot 1795
Pont, A. D.
Pretoria. 1994. viii, 207 S.. Hervormde teologiese sturdies : Supplementum ; 6.
ISBN 0-9583208-4-5

Algemene Kinderbijslagwet: wet van 26 april 1962, Stb. 160, naar de tekst geplaatst in Stb. 1 van 17 januari 1980, houdende wettelijke regelingen inzake een algemene, de gehele bevolking omvattende ... .
Zwolle. W.E.J. Tjeenk Willink,. 1990.. 290 p..

Algemene kunstgeschiedenis
Honour, Hugh ; Fleming, John
11. dr.. Amsterdam. Meulenhoff. 2000. 927 S. : zahlr. Ill..
ISBN 90-290-6621-0

Algemene leer van het burgerlijk recht
Meijers, Eduard Maurits
2., ongewijzigde dr. Leiden. Univ. Pers.. 1958.

Algemene linguïstiek
Robins, Robert H.
Utrecht [u.a.]. Uitg. Het Spectrum. 1969. 475 S. : graph. Darst.. Aula-boeken ; 428.

Algemene milieustatistiek
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. v. ;.

Algemene Muziekencyclopedie
Corbet, August ¬[Hrsg.]¬ ; Paap, Wouter ¬[Hrsg.]¬
Antwerpen u.a.. Zuid-Nederlandse Uitg..

Algemene muziek-encyclopedie
Robijns, J. [Hrsg.]
Haarlem [u.a.]. De Haan. 1979.
ISBN 90-228-4930-9

Algemene Nederlandse spraakkunst
Haeseryn, Walter
Groningen. Nijhoff [u.a.].
ISBN 90-6890-490-6

Algemene Nederlandse spraakkunst
Geerts, Guido ¬[Red.]¬
5. [Dr.]. Groningen. Wolters-Noordhoff [u.a.]. 1987. 1318 S..
ISBN 90-309-0245-0

Algemene Nederlandse Spraakkunst
Geerts, Guido ¬[Red.]¬
3. [Dr.]. Groningen. Wolters-Noordhoff [u.a.]. 1985. 1309 S. : graph. Darst..
ISBN 90-01-33496-2

Algemene normen van het Wetboek van Canoniek Recht: Liber I ; De normis generalibus
Huysmans, R. G. W.
Leuven. Peeters. 1993. 370 S.. Novum commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici ; [1].
ISBN 90-6831-531-5

Algemene onderwijswetten: wetten, koninklijke besluiten en ministeriële beschikkingen,31 Ausgestorbene Tiere
Broekema, E.
Hamburg. Neuer Tessloff-Verlag. 1975. 48 S. : zahlr. Ill. (z. T. farb.). Was ist was ; Bd. 56.
ISBN 3-7886-0296-1

Algemene Orthopedagogiek: proeve va een Theorie-Concept
Ter Horst, W.
Kampen. Kok. 1980. 192 S..
ISBN 90-242-0263-9

Algemene Ouderdomswet: wet van 31 mei 1956, Stb. 281, inzake een algemene ouderdomsverzekec public debt of externally indebted countries
Jong, F. M. de.
Wahington, DC. International Monetary Fund,. c1991.. v, 31 p..

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers: wet van 10 december 1969, Stb. 1969, 594, houdende nieuwe regeling van de toekenning van uitkering en van pensioen aan politieke ambtsdragers, zomede van pensioen aan hun nabestaanden (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 9 septemer 2004, Stb. 2004, 493
Deelen, B. J. van
3. druk. Deventer. Kluwer. 2005. 267 S.. Nederlandse wetgeving ; 17b.
ISBN 90-13-01600-6

Algemene problematiek van de chemische onkruidbestrijding in de vollegronds groenteteelt.: Chemical weed control problems in outdoor vegetable growing,
Verlaat, J. G.
[Alkmaar] . Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond in Nederland. [1968]. [6] p..

Algemene problemen van merkenrecht
Gotzen, Frank
Brussel. Bruylant. 1994. 245 S.. CIR ; 7.
ISBN 2-8027-0888-0

Algemene psychologie
Lersch, Philipp
Utrecht [u.a.]. Aula-Boeken. 1966. 702 S.. Het wetenschafpplelijke pocketboek.

Algemene psychologie
Lersch, Philipp
Utrecht. Uitgev. Het Spectrum [u.a.]. 1960. 560 S. : graph. Darst.. Universitaire bibliotheek voor psychologie.

Algemene psychologie
Deäender
Leuven . Acco .

Algemene radioactieve besmetting van de biosfeer.: General radioactive contamination of the biosphere; in Nederland verrichtte metingen 1968, rapport.
['-Gravenhage] . Staatsuitgeverij,. 1969.. 75 p..