¬Al¬ final de la cuerda: obra en dos actos
Paso, Alfonso
Madrid. Alfil. 1962. 85 S.. Colección teatro ; 359.

Al final de la inocencia
Botero Palacio, Antonio
1. ed.. Medellín. Fundación Arte y Ciencia. 1999. 179 S.. Novela testimonial.
ISBN 958-945804-1

Al final de la mirada
Fernández Burgos, Alfonso
1. ed. Barcelona. Tusquets Ed.. 1999. 203 S.. Colección Andanzas ; 380.
ISBN 84-8310-106-8

Al final de la senda
Sánchez Gómez, Jose Miguel
La Habana. Ed. Letras Cubanas. 2002. 224 S.. La novela.
ISBN 959-100762-0

Al final de la tarde
Sánchez, Basilio
1. ed.. Madrid. Ed. Calambur. 1998. 91 S.. Calambur : Los solitarios y sus amigos : Últimos contemporáneos.
ISBN 84-88015-38-0

Al final del laberinto
Barbero, Teresa
1. ed.. Madrid. Libertarias / Prodhufi. 1995. 286 S..
ISBN 84-7954-071-0

Al final de lo lejos: y otros poemas del escribano
Gómez Olivares, Cristian
Santiago de Chile. LOM Ed.. 1997. 67 S.. Colección Entre mares : Poesía.
ISBN 956-282045-9

Al final de una época
Morello, Augusto Mario
La Plata. LEP, Libreria Ed. Platense. 2001. XVII, 209 S..
ISBN 950-536-138-6

Al fin del día
Garfunkel, Jorge
1. ed. Buenos Aires. Emecé. 1991. 246 S..
ISBN 950-04-1025-7

Al fin diviene amante: cantata for alto & basso continuo
Scarlatti, Domenico ; Garri, Alejandro [Hrsg.]
Full score & 1 part, 1. ed., Urtext. Frankfurt am Main. Garri. 2008. 13 S.. Canti di terra ; 149.

Alfini hatte das Lexikon im Kopf: der "Mental-Magier des Ostens" begeisterte die Zuschauer mit seinen phänomenalen Gedächtnisleistungen
Seiffert, Rolf
2003. Bemerkenswerte Mecklenburger.

al-F¯in¯iq: majallat al-thaq¯afah al-°Arab¯iyah f¯i Amr¯ik¯a.
Houston, TX. Markaz al-F¯in¯iq lil-Abòh¯ath wa-al-Nashr f¯i al-Wil¯ay¯at al-Muttaòhidah,. [2005]-. v..

Al fin, la libertad: (un parado en el "Top-less")
Zaragoza, Cristóbal
3. ed. Esplugues de Llobregat, Barcelona. Plaza & Janes. 1986. 254 S..
ISBN 84-01-80723-9

Alfin m'ucciderete: cantata for mezzo-soprano & basso continuo
Scarlatti, Alessandro, ; Garri, Alejandro
Frankfurt am Main. Garri,. c 2006.. 16 S. +.

Al fin mujer
Benavente y Martínez, Jacinto
2. ed.. Buenos Aires [u.a.]. Espasa-Calpe Argentina. 1945. 170 S.. Colección austral ; 387.

Al fin, mujer
Benavente, Jacinto
4. ed.. Madrid. Espasa-Calpe. 1981. 170 S.. Colección austral ; 387..
ISBN 84-239-0387-7

Alfin polymerization of styrene
Cleland, Robert L.
[1951]. 121 leaves.

¬Al¬ fin Serafin: Kinderverse aus vielen Ländern
Hüsler, Silvia
Zürich. Verl. pro juventute. 1993. 48 S. : Ill.. atlantis Kinderbücher.
ISBN 3-7152-0265-3

Al fin Serafin: Kinderverse aus vielen Ländern
Hüsler-Vogt, Silvia
Zürich . Verlag Pro Juventute. 1993. 48 S..

Al fin solos ...: la nueva televisión del Mercosur
Albornoz, Luis Alfonso ; Capparelli, Sérgio ; Santos, Suzy dos ; García Rubio, Carlos
1. ed.. Buenos Aires. Ed. CICCUS. 2000. 289 S.. Colección Signo.
ISBN 987-935504-4

Al fin y al cabo: (prosas)
Bergamin, Jose
Madrid. Alianza Ed.. 1981. 282 S.. ALIANZA TRES ; 63.
ISBN 84-206-3063-2

al-Fiqd al-thamåin fåi dawåawåin al-shu°aråa® al-thalåathah al-jåahilåiyåin.
òTarafah ibn al-°Abd. [from old catalog] ; Zuhayr ibn Abåi Sulmåa. [from old catalog] ; Imru° al-Qays,
[1886]. 120 p..

al-Fiqh: wa-huwa shardh istidlåalåi °alÐa kitåab al-°Urwah al-wuthqÐa li-åAyat Allåah al-mardhum al-Sayyid Mudhammad Kåadzim al-dTabåadtabåa®åi al-Yazdåi "Quds"
Shåiråazåi, Mudhammad al-Mahdåi al-dHusaynåi.
Qum, åIråan. Madtba°at Sayyid al-Shuhadåa®,. <1403-1404> [<1983-1984>]. v. <57 > ;.

al-Fiqh: lil-òsaff al-th¯an¯i al-mutawassiòt
al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah. Wiz¯arat al-Ma°arif,. 1994.. 71 p..

al-Fiqh al-Isl¯am¯i: aòtw¯aruhu f¯i al-m¯aòd¯i wa-al-òh¯aòdir wa-al-mustaqbal
Barr¯i, Zakar¯iy¯a.
Makkah. J¯ami°at Umm al-Qurá, al-Markaz al-°¯Alm¯i lil-Ta°l¯im al-Isl¯am¯i,. 1983.. 48 p. ;.

al-Fiqh al-islÅamÅi al-muyassar fi-±l-°aqÅa±id wa-±l-°ibÅadÅat wa-±l-mu°ÅamalÅat °alÅa al-maØdÅahib al-arba°a
MÅusÅa, °Abd-al-ÖHalÅim MaÖhmÅud
[al-QÅahira]. DÅar al-fikr al-°arabÅi. 319 S..
ISBN 977-306-219-8

al-Fiqh al-Islåamåi fåi °ahd abnåa® al-malik °Abd al-°Azåiz sa°åud, wa-Faydsal, wa-Khåalid, radhamahum Allåah, wa-khåadim al-dharamayn al-sharåifayn al-Malik Fahd bin °Abd al-°Azåiz Hafazahu Allåah, min 1373 H dhattÐa °åam 1419 H
Abåa al-Khayl, Sulaymåan ibn °Abd Allåah ibn dHammåud.
al-Riyåadd. al-Idåarah al-°Ammah lil-thaqåafah wa-al-nashr,. 2000.. 545 p. ;.

¬al-¬ Fiqh al-islÅamÅi wa-adillatuhu: aÏs-ÏsÅamil li-l-adilla aÏs-Ïsar°Åiya wa-l-ÅarÅa' al-maØdhabÅiya wa-ahamma n-naÖzarÅiyÅat al-fiqhÅiya wa-taÖhqÅiq al-aÖhÅadÅiØt an-nabawÅiya wa-taÕhrÅiÏgahÅa
ZuÖhailÅi, Wahba ¬az-¬
DimaÏsq. DÅar al-Fikr [u.a.].
ISBN 1-57547-365-8

al-Fiqh al-l¯ahib: wa-huwa tahdh¯ib li-kit¯ab al-Ghiy¯ath¯i li-Im¯am al-òHaramayn al-Juwayn¯i al-Sh¯afi°¯i
Im¯am al-òHaramayn al-Juwayn¯i, °Abd al-Malik ibn °Abd All¯ah, ; R¯ashid, Muòhammad Aòhmad.
F¯an K¯ufar, Kanad¯a. D¯ar al-Miòhr¯ab lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 2002.. 176 p. ;.

al-Fiqh al-M\0101lik\012B wa-al-tur\0101th al-qa\1E0D\0101\02BE\012B bi-al-Maghrib
D\0101r al-Bay\1E0D\0101\02BE. al-Wizarah,. 1980-. v. ;.

al- Fiqh al-muqÅaran
ZafzÅaf, MuÖhammad az-
al-QÅahira . KullÅiyat al-ÖHuqÅuq bi-ÏGÅami°at .

al-Fiqh al-muyassar: min muntaÕhab al-aÖhkÅam al-muÖtÅabiqa li-fatÅawÅa ÅAyatallÅah al-°UÖzmÅa as-saiyid as-SÅistÅanÅi
Ibn-°ÅAÏsÅur, °AlÅi AÖhmad
[S.l.]. [s.n.]. 2004. 329 S..

al-Fiqh al-muyassar bi-d-dalÅil al-munauwar °alÅa maØdhab al-imÅam al-a°Özam AbÅi-ÖHanÅifa an-Nu°mÅan: kitÅab aÖt-ÖtahÅara wa-'Ös-ÖsalÅah
BaqqÅar, ÕHÅalid MaÖhmÅud al-
ÖTab°a 1. ÖTarÅabulus [u.a.]. DÅar al-ImÅam AbÅi-ÖHanÅifa. 2008. 743 S.. al-Minna al-munÅifa min fiqh al-kitÅab wa-'s-sunna °alÅa maØdhab al-imÅam at-tÅabi°Åi AbÅi-ÖHanÅifa.

al-Fiqh al-siy¯as¯i lil-mar®ah al-Muslimah f¯i òdaw® al-kit¯ab wa-al-sunnah al-nabaw¯iyah
Muòtawwa°, Iqb¯al °Abd al-°Az¯iz °Abd All¯ah.
al-Kuwayt. D¯ar Qiròt¯as lil-Nashr,. 2005. 152 p. ;.

al-Fiqh al-s¯iy¯as¯i wa-al-dust¯ur¯i f¯i al-Isl¯am: dir¯asah muq¯aranah f¯i maòs¯adir al-niòz¯am al-dust¯ur¯i ...
Waòh¯id¯i, Fatòh¯i,
[Ghazah. s.n.],. 1988 . 453 p..

al-Fiqh al-ótibb¯i, y¯a ótibb-i q¯an¯un¯i =: Medical jurisprudence : ótibb-i q¯an¯un¯i par Urd¯u meön mukammal va benaòz¯ir kit¯ab
Aòhmad, öKöhv¯ajah Riózv¯an.
Kar¯ac¯i. D¯arutt¯al¯if¯at,. [1977?]. 18, 402 p. ;.

al-Fiqh aÏs-ÏsÅamil: fiqh al-aimÅan wa-'n-nuØdÅur wa-'Ös-Ösaid wa-'Ød-ØdabÅa±iÖh wa-'l-aÖt°ima wa-'l-malÅabis wa-fiqh al-ÖhudÅud wa-'t-ta°ÅazÅir wa-'l-qiÖsÅaÖs wa-'d-diyÅat wa-fiqh al-imÅara wa-'l-qaÖdÅa± wa-'Ïs-ÏsahÅada wa-'l-mawÅarÅiØt
AiyÅub, ÖHasan
al-QÅahira. DÅar at-TauzÅi° wa-'n-NaÏsr al-IslÅamÅiya. 1999. 319 S..
ISBN 977-265-251-X

al-Fiqh lil-mughtaribåin
Såiståanåi, °Alåi al-dHusaynåi. ; dHakåim, °Abd al-Håadåi al-Sayyid Mudhammad Taqåi.
Landan. Mu®assasat al-Imåam °Alåi,. 1998.. 401 p..

¬al-¬ Fiqh wa-'s-siyÅasa: dirÅasa fÅi 't-tafkÅir as-siyÅasÅi °inda '-MÅawardÅi
Binsa°Åid, Sa°Åid
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar al-ÖHadÅatØta. 1982. 159 S..

Al-fiq lil-mughtarbin
Sistani, al-Sayyid `Ali al Husayni
London. Imam Ali Foundation,. 1999 [1419]. 432 s..

Al-firaq al-islÅamÅiya min ÕhilÅal al-KaÏsf wa-'l-bayÅan
QalhÅatÅi, AbÅu-Sa°Åid MuÖhammad Ibn-Sa°Åid al- ; Ibn-°Abd-al-ÏGalÅil, MuÖhammad [Hrsg.]
TÅunis. al-ÏGÅami°a at-TÅunisÅiya. 1984. 305 S.. Silsilat ad-dirÅasÅat al-islÅamÅiya. Markaz ad-dirÅasÅat wa-'l-abÖhÅaØt al-iqtiÖsÅadÅiya wa-'l-iÏgtimÅa°Åiya ; 8.

al- Firaq al-islÅamÅiya wa-Öhaqq al-umma as-siyÅasÅi
FaiyÅumÅi, MuÖhammad IbrÅahÅim al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira [u.a.]. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1998. 447 S..
ISBN 977-09-0456-2

al-Firaq al-kalåamåiyah al-Islåamåiyah: madkhal wa-diråasah
Maghribåi, °Alåi °Abd al-Fattåadh.
°åAbidåin, [Cairo]. Maktabat Wahbah,. 1986.. 447 p. ;.

al-Firaq wa-al-jamåa°åat al-Islåamåiyah
Zumayzim, Sa°åid Rashåid.
Bayråut, Lubnåan. Mu®assasat al-Balåagh,. 2002.. 184 p. ;.

al-Firaq wa-al-madh¯ahib al-Isl¯am¯iyah mundhu al-bid¯ay¯at: al-nash®ah - al-t¯ar¯ikh - al-°aq¯idah - al-tawazzu° al-jughr¯af¯iyah
Rustum, Sa°d.
Dimashq. al-Aw¯a®il,. 2004.. 400 p. ;.

al-Firaq wa-'l-maØdÅahib al-islÅamÅiya munØdu 'l-bidÅayÅat: an-naÏs±a - at-tÅarÅiÕh - al-°aqÅida - at-tawazzu° al-ÏguÇgrÅafÅi
Rustum, Sa°d
ÖTab°a 1. DimaÏsq. al-AwÅa±il. 2004. 400 S..

al-Fir°awn¯iyah kam¯a òsawwarah¯a al-Qur®¯an al-Kar¯im
°Awaòd, Muòhammad °Abd al-Raòhm¯an al-Sayyid.
[Cairo]. Maktabat al-Sal¯am al-°¯Alam¯iyah,. 1981.. 119 p. ;.

al-Firdaus ad-dÅamÅi: 31 yauman fi 'l-ÏGazÅa±ir
ÏGarrÅaÖh, NÅurÅi al-
ÖTab°a 1. BairÅut. RiyÅaÖd ar-Raiyis li-l-Kutub wa-'n-NaÏsr. 2000. 467 S..
ISBN 1-85513-471-3

al-Firinsiyun fi òSaid Miòsr: al-muwajahah al-maliyah (1798-1801)
Ibrahim, Naòsir Aòhmad.
[al-Qahirah]. Maòtbaat Dar al-Kutub wa-al-Watha\U+02bc\iq al-Qawmiyah bi-al-Qahirah,. 2005.. 278 p..

al-Firqa al-hÅamiÏsÅiya fi 'l-islÅam: baÖhØt fÅi takauwun as-sunnÅiya al-islÅamÅiya wa-naÏs±at al-firqa al-hÅamiÏsÅiya wa-siyÅadatihÅa wa-istimrÅarihÅa
Ibn-°Abd-al-ÏGalÅil, al-MunÖsif
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. DÅar al-MadÅar al-IslÅamÅi [u.a.]. 2005. 924 S..
ISBN 995-929218-5

al-Firqa al-hÅaÏsimÅiya fi 'l-islÅam: baÖhØt fi takauwun as-sunnÅiya al-islÅamÅiya wa-naÏs±at al-firqa al-hÅaÏsimÅiya wa-siyÅadatihÅa wa-istimrÅarihÅa
°Abd-al-ÏGalÅil, al-MunÖsif ; ÏSarafÅi, °Abd-al-MaÏgÅid aÏs-
ÖTab°a 1. TÅunis. Markaz an-NaÏsr al-ÏGÅami°Åi. 1999. 742 S..
ISBN 9973-937-38-4

al-Firqah al-nåajåiyah: munåadzaråat wa-muråasalåat fåi al-°aqåa®id wa-al-tåaråikh °an sabab iftiråaq al-Muslimåin ilÐa 73 firqah
Suldtåan al-Våa°idzåin Shåiråazåi, Mudhammad,
Bayråut. Dåar al-°Ulåum,. 2002.. 2 v. in 1 (958 p.) ;.

Alfisols and in the semi-arid tropics: proceedings of the consultants' workshop on the state of the art and management alternatives for optimizing the productivity of SAT alfisols and related soils, 1-3 Dec 1983, ICRISAT Center, India
Patancheru. ICRISAT. 1987. 188 S..
ISBN 92-9066-103-8

Alfisols in the semi-arid tropics: Proceedings
Raghavan, N. [Hrsg.] ; Beckerman, S. R. [Hrsg.]
Patancheru, India. ICRISAT. 1987. 188 S..
ISBN 92-9066-079-1

Alfissimo!: the postwar four cylinder twin-overhead camshaft Alfa Romeos : 1900, Giulietta, Giulia, Alfetta, New Giulietta
Owen, David,
London. Osprey,. 1979.. 311 p..

Alfisti!: Club-Journal
Köln. Club Klassischer Alfa-Romeo-Fahrzeuge.

al-Fåitåamåinåat,: ghidhåa® wa-dawåa®.
Dabdåub, Faydsal.
Baghdåad, . al-Maktabah al-Ahlåiyah. [1965]. 164 p..

al-Fitna al-muqaddasa: °aqlÅiyat at-taÕhÅaÖsum fi 'd-daula al-°arabÅiya al-islÅamÅiya
MaÖhmÅud, IbrÅahÅim
ÖTab°a 1. Beirut. Riad El-Rayyes. 1999. 354 S..
ISBN 1-85513-261-3

al-Fitna aØt-ØtÅaliØta al-kubrÅa: mÅaØdÅa a°adda al-muslimÅun lahÅa?!!
TuhÅamÅi, °AlÅa±-ad-DÅin at- ; °Uwais, °Abd-al-ÖHalÅim
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar at-TaisÅir. 1997. 239 S..
ISBN 977-586-903-X

¬al-¬Fitna wa-waq°at al-Ïgamal
Ibn-°Umar, Saif ; °ArmÅus, AÖhmad RatÅib
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar an-NafÅa±is. 1993. 207 S..

Tumi, `Ali Mourt ; Prod.Tumi, `Ali Mourt ; Prod.: 1/33 Productions, Suresnes$$bZwei Männer in karg eingerichtetem Raum an einem Holztisch:
[Grünwald]. RTL 2 ¬[u.a.]¬. 1 Videokassette. ¬Die¬ dicksten Dinger.

AlfÅiya: ou la quintessence de la grammaire arabe
Ibn-MÅalik, MuÖhammad Ibn-°AbdallÅah ; Sacy, Antoine I. ¬de¬
Paris. Oriental Translation Fund. 1833. 254, 143 S..

Alf¯iyat al-òHad¯ith
°Ir¯aq¯i, °Abd al-Raòh¯im ibn al-òHusayn,
°¯Abid¯in, al-Q¯ahirah. Maktabat al-Sunnah,. 1988.. 61, 11, 492 p. ;.

AlfÅiyat ¬Ibn MÅalik¬
Ibn-MÅalik, MuÖhammad Ibn-°AbdallÅah
Kairo. [1836] = 1251 h.. 56 S..

AlfÅiyat Ibn MÅalik ma°a ÏSarÖh Ibn °AqÅil
Ibn-MÅalik, MuÖhammad Ibn-°AbdallÅah
Kairo. DÅar aÖt-ÖTibÅa°a al-°ÅAmira. 1837 = 1252 h.. 289 S..

Alfiyya: ou la quintessence de la grammaire arabe
Ibn-MÅalik, MuÖhammad Ibn-°AbdallÅah ; Sacy, Antoine Isaac Silvestre ¬de¬
Paris. Oriental Translation Fund. 1833. VIII, 254, 143 S..

Alfiyya ou la quintessence de la grammaire arabe
Ibn-MÅalik, MuÖhammad Ibn-°AbdallÅah ; Sacy, Antoine Isaac Silvestre de
Paris . printed for the Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland .

Alfiyya, ou, la quintessence de la grammaire arabe, ouvrage de Djemal-eddin Mohammed, connu sous le nom dé Ebn-Malec
Ibn-Ma\0304lik ; Sacy
Paris . Printed for the Oriental Translation Fund. 1833. 1 bd..

al-F¯izy¯a® lil-òsaff al-th¯an¯i al-th¯anaw¯i al-adab¯i
Qass¯um, Niòd¯al.
al-Im¯ar¯at al-°Arab¯iyah al-Muttaòhidah. Wiz¯arat al-Tarb¯iyah wa-al-Ta°l¯im wa-al-Shab¯ab,. 2003-. v..

Alf laila: Liebesgeschichten aus Tausendundeiner Nacht
Rudolstadt. Greifenverl.. [1954]. 408 S..

Alf laila wa-laila
Qal°aÏgÅi, QadrÅi
BairÅut. ÏSarikat al-MaÖtbÅu°Åat.

Alf laila wa laila: Hrsg. von e. Jesuiten
Beirut. Impr. Catholique. 1888. 320 S. ca..

Alf laila Wa-laila: [from the earliest known sources]
Mahdi, Muhsin S.
Leiden. Brill. 1984. Ca. 440 S. : graph. Darst..
ISBN 90-04-07431-7

Alf laila wa-laila
°AdawÅi, MuÖhammad QiÖtÖta ¬al-¬
BaÇgdÅad. MaktabÅat al-Mu-tannÅa.

Alf laila wa-laila
Wiesbaden . Löwit. 1980.

Alf laila wa-lailatÅan: riwÅaya
RÅahib, HÅanÅi ¬ar-¬
aÖt-ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-ÅAdÅab. 1988. 383 S..

Alf laila wa lailatÅan: riwÅaya
RÅahib, HÅanÅi ¬ar-¬
DimaÏsq. IttiÖhÅad al-KuttÅab al-°Arab. 1977. 385 S..

Alf Landon--my talk with papa
Kassebaum, Richard Landon,
[United States. Front Porch Films],. c1989.. 1 videocassette of 1 (ca. 26 min.).

Alf layeah wa-laylah, mir®¯at al-òhaòd¯arah.
°Aww¯ad, M¯ikh¯a®¯il. [from old catalog]
.1962. p. cm..

Alf laylah wa-laylah.
Hasan, Jawhar, [from old catalog] ; Muhammad, Adhmad Baråaniq, [from old catalog]
[1952-54] Arabian nights.. 5 v..

Alf laylah wa-laylah.
Jawhar, dHasan Mudhammad ; Baråaniq, Mudhammad Adhmad
Midsr, . Dåar al-Ma°åarif. [1958-1959]. 13 v. in 4..

Alf laylah wa-laylah: bi-al-`¯amm¯iyah al-Misr¯iyah : lay¯al¯i al-hubb wa-al-`ishq
`Abd al-`Az¯iz, Hish¯am. ; `Abd al-Ham¯id, `¯Adil.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Khayy¯al,. 1997.. 253 p. ;.

Alf laylah wa-laylah.
Baghdåad, . Maktabat al-MuthannÐa. [1964?]. 2 v..

Alf laylah wz-laylah. Tausend und Eine Nact Arabisch. Nach einer Handschrift aus Tunis
Habicht
Breslau . 1825-1838. bd..

Alf Lechner: Skulpturen
Honisch, Dieter ; Lechner, Alf ¬[Ill.]¬
Nürnberg. Verl. für Moderne Kunst. 1990. 318 S. : überwiegend Ill., graph. Darst..
ISBN 3-922531-86-5

Alf Lechner: [Skulpturen und Zeichnungen ; 6. Oktober bis 15. November 1991]
Lechner, Alf ¬[Ill.]¬
Berlin. [1991]. 100 S. : überwiegend Ill..

Alf Lechner: [4.8. - 1.9.1991]
Lechner, Alf ; Weibl, Karl
Wasserburg/Inn. 1991. [20] S. : überw. Ill..

Alf Lechner: 3.9. bis 5.10.1975, Museum Folkwang, Essen
Lechner, Alf ¬[Ill.]¬
Essen. 1975. [30] S. : überwiegend Ill..

Alf Lechner: Skulpturen aus Stahl ; [Ausstellung] 8. August - 23. September 1990, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München ...
München. Städtische Galerie. 1990. 87 S..
ISBN 3-88645-089-9

Alf Lechner: Maß und Masse ; Städt. Galerie Regensburg 11. Dez. 1981 - 7. Febr. 1982
Pöhlmann, Wolfger ; Voithenberg, Günter ¬von¬
Regensburg. 1981. 94 S..

Alf Lechner: Linie - Fläche - Körper - Raum ; Städtische Kunsthalle Mannheim, 28. Juni bis 9. September 1984
Lechner, Alf ; Geith, Ingeborg
Mannheim. 1984. 55 S. : überw. Ill..

Alf Lechner: neue Arbeiten ; Ausstellung d. Staatsgalerie Moderner Kunst München, 10. Aug. bis 6. Okt. 1985 ; Nationalgalerie Berlin, Staatl. Museen Preuß. Kulturbesitz, 22. Juni - 17. Aug. 1986 ; Museum Moderner Kunst, Palais Liechtenstein Wien, 3. Sept. - 12. Okt. 1986
Lechner, Alf ¬[Ill.]¬
München. 1985. 119 S. : überwiegend Ill..

Alf Lechner: Skulpturen aus Stahl und Zeichnungen 1992 - 1994 ; 1. Mai bis 12. Juni 1994, Museum St. Wendel, Mia-Münster-Haus
Lechner, Alf ; Lagerwaard, Cornelieke
St. Wendel. 1994. 53 S. : zahlr. Ill..
ISBN 3-928810-14-6

Alf Lechner: Skulpturen aus Stahl ; 8. August - 23. September 1990, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München ...
Geith, Ingeborg ; Lechner, Alf
1 Aufl.. Leipzig. Tauchnitz. 1917. VI, 192 S..
ISBN 3-88645-089-9

Alf Lechner: Arbeiten von 1975-1977 ; Katalog d. Kunsthalle zu Kiel
Lechner, Alf ; Jensen, Jens Christian
Kiel. 1978. 32 S.. Katalog der Kunsthalle zu Kiel.

Alf Lechner: Maß und Masse ; Städt. Galerie Regensburg, 11. Dezember 1981 - 7. Februar 1982
Lechner, Alf ¬[Ill.]¬
Regensburg. Städt. Galerie. 1981. 94 S..

Alf Lechner: Zeichnungen und Skulptur ; [eine Ausstellung des Instituts für Auslandsbeziehungen]
Lechner, Alf ; Zeller, Ursula
[Stuttgart]. Ifa. 1998. 75 S..

Alf Lechner: Skulpturen 1990 - 1995 ; [anläßlich der Gemeinschaftsausstellung "Alf Lechner - Skulpturen 1990 - 1995" im Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, 24. Juni - 24. September 1995 ...]
Lechner, Alf ¬[Ill.]¬ ; Brockhaus, Christoph ¬[Hrsg.]¬ ; Fehlemann, Sabine
1 Aufl.. München [u.a.]. Prestel. 1995. 181 S..
ISBN 3-7913-1489-0

Alf Lechner: Stahlkonstruktionen
Nowald, Karlheinz
Duisburg. Wilhelm-Lehmbruck-Museum. 1974. [32] S..

Alf Lechner: neue Arbeiten : Ausstellung der Staatsgalerie moderner Kunst, München, 10. August bis 6. Oktober 1985 ; Nationalgalerie Berlin, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, 22. Juni bis 17. August 1986 ; Museum moderner Kunst, Palais Liechtenstein Wien, 3. September bis 12. Oktober 1986
Geith, Ingeborg ¬[Bearb.]¬ ; Lechner, Alf
München. Staatsgalerie moderner Kunst. 1985. 119 S..

Alf Lechner: Stahlkonstruktionen : [Ausstellung,] Wilhelm-Lehmbruck-Museum der Stadt Duisburg, Sommer 1974
Lechner, Alf, ; Nowald, Karlheinz.
Duisburg. Wilhelm-Lehmbruck-Museum der Stadt Duisburg,. [1974?]. [32] p..

Alf Lechner: Arbeiten von 1975-1977
Jensen, Jens Christian ; Lechner, Alf
Kiel . 1978. 33 S..

ALF LECHNER: LINIE-FLACHE-KORPER-RAUM.
[MANNHEIM, GERMANY. STADTISCHE KUNSTHALLE MANNHEIM,. 1984]. [56] p..

ALF LECHNER : ARBEITEN VON 1975 - 1977 ; AUSSTELLUNG VOM 23.4. 31.5.1978 / KUNSTHALLE ZU KIEL ; SCHLESWIG-HOLSTEIN. KUNSTVEREIN. KATALOG: ALF LECHNER. RED.: JENS CHRISTIAN JENSEN
Lechner, Alf ; Jensen, Jens Christian
KIEL. KUNSTHALLE. 1978. 32 S. : ILL.. KATALOG DER KUNSTHALLE ZU KIEL.

ALF LECHNER : LINIE - FLAECHE - KOERPER - RAUM / STAEDT. KUNSTHALLE MANNHEIM, 28. JUNI BIS 9. SEPTEMBER 1984
Lechner, Alf
MANNHEIM. STAEDT. KUNSTHALLE. 1984. 55 S. : UEBERWIEGEND ILL..

Alf Lechner: Neue Arbeiten: Ausstellung d. Staatsgalerie moderner Kunst München, 10. Aug. bis 6. Okt. 1985 ...
Lechner, Alf
München. 1985. 119 S. : zahlr. Ill..

Alf Lechner, Konstruktionen '73: Ausstellung der Staatsgalerie Moderner Kunst, München und der Galerie Stangl vor der Alten Pinakothek und in der Galerie, September - Oktober 1973
Lechner, Alf ¬[Ill.]¬
München. 1973. [16] S. : überw. Ill..

Alf Lechner - Konstruktionen aus Stahlbauprofilen
Nürnberg . Galerie Defet .

Alf Lechner - Linie, Fläche, Körper, Raum: Städt. Kunsthalle Mannheim, 28. Juni bis 9. Sept. 1984
Lechner, Alf
Mannheim. 1984. 55 S. : überwiegend Ill..

Alf Lechner - Maß und Masse: Städt. Galerie Regensburg, 11. Dez. 1981 - 7. Febr. 1982
Lechner, Alf ; Pöhlmann, Wolfger
Regensburg. Museen d. Stadt Regensburg. 1981. 94 S. : überwiegend Ill..

Alf Lechner Museum
Baumeister, Nicolette
Amberg. Büro Wilhelm. 2005. 32 S.. Baukulturführer ; 16.
ISBN 3-936721-66-1

Alf Lechner Museum/ Dieser Katalog erscheint anläßlich der Eröffnung des Alf Lechner Museums am 20.02.2000
Honisch, Dieter ; Lechner, Alf
München. 2000. 62 S..

Alf Lechner, neue Arbeiten: Ausstellung der Staatsgalerie Moderner Kunst München, 10. August bis 6. Oktober 1985 : Nationalgalerie Berlin, Staatliche Museen, Preussischer Kulturbesitz, 22. Juni bis 17. August 1986 : Museum Moderner Kunst, Palais Liechtenstein Wien, 3. September bis 12. Oktober 1986
Lechner, Alf, ; Geith, Ingeborg. ; Weijers, Willem.
München. Staatsgemäldesammlungen,. c1985.. 119 p..

Alf Lechner, Skulpturen 1990 - 1995: [anläßlich der Gemeinschaftsausstellung "Alf Lechner - Skulpturen 1990 - 1995" im Wilhelm-Lehmbruck-Museum Duisburg (24.6. - 24.9.1995) ...]
Lechner, Alf [Ill.] ; Brockhaus, Christoph [Hrsg.] ; Fehlemann, Sabine
München [u.a.]. Prestel. 1995. 181 S..
ISBN 3-7913-1489-0

Alf Lechner, Skulpturen aus Stahl: 8. August - 23. September 1990, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München ; 8. August - 9. September 1990, Künstlerwerkstätten Lothringer Straße 13, München ; 14. Oktober - 25. November 1990, Kunsthalle zu Kiel, Schleswig-Holsteinischer Kunstverein
Lechner, Alf ; Geith, Ingeborg
München. 1990. 87 S. : überw. Ill..
ISBN 3-88645-089-9

Alf Lechner, Stahlkonstruktionen: Wilhelm-Lehmbruck-Museum der Stadt Duisburg, Sommer 1974
Lechner, Alf ¬[Ill.]¬
Duisburg. 1974. [30] S..

Alf Lechner, Stahlkonstruktionen: Wilhelm-Lehmbruck-Museum d. Stadt Duisburg, Sommer 1974
Lechner, Alf
Duisburg. 1974. [32] S. : überwiegend Ill..

Alf Lechner - Stahlkonstruktionen: [Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg], Sommer 1974
Lechner, Alf
Duisburg . [s.n.]. 1974. 1 Bd..

Alf Lechner - Zeichnungen: 18. Dezember 1990 bis 3. Februar 1991, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein
Lechner, Alf ; Gassen, Richard W.
Ludwigshafen. 1990. 134 S. : überw. Ill..

Alf Lechner, Zeichnungen und Skulpturen: [eine Ausstellung des Instituts für Auslandsbeziehungen]
Lechner, Alf ; Zeller, Ursula
Stuttgart. 1998. 75 S. : überw. Ill..

ALF, lieber ich als keiner
Büttner, Rainer
Bindlach. Loewe. 1989.
ISBN 3-7855-2248-7

Alf Lindberg
Edwards, Folke. ; Lindberg, Alf,
[Stockholm]. Sveriges allmänna konstförening,. 1987.. 175 p..

Alf - locker vom Hocker
Büttner, Rainer
1. Aufl.. Bindlach. Loewe. 1991. 121 S..
3-7855-2395-5

Alf Löhr
Golinski, Hans Günter ; Lunn, Felicity ; Löhr, Alf
Bochum. Museum Bochum. 1999. ca. 50 S..
ISBN 3-8093-0211-2

Alf Lüdtke, Herbert Uhl «Hrsg.» Kooperation der Sozialwissenschaften
Lüdtke, Alf ; Uhl, Herbert
1977.

Alfândega de Corumbá
Brasília-DF. Ministério da Fazenda, Departamento de Administração, Divisão de Documentação,. 1988.. 24 p. ;.