Alda
Hermann
1. Aufl.. 1989. 46 S.. _Die_ Türme von Bos-Maury ; 5.
ISBN 3-551-02625-4

Alda
Guarino
Basileae . apud Pamphilum G.. mense Iulio anno 1517. [8] S..

Alda: Melodramma tragico in quattro Atti
Ventura, Lionello ; Buono, Michele
Torino. Giudici e Strada,. [18--?]. 1 klav..

"... Aldaar is vrijheid": Amsterdamse opstellen voor Ernst J. Beker, na zijn afscheid als hoogleraar aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam
Beker, Ernst Johannes ; Heemst, Jan van
Kampen. Kok. 1985. 196 S..
ISBN 90-242-2935-9 : fl 30.00

°Al da°at ham-mÅaqôm: me.hqÅarîm bÅa-hagût hay-yehûdît û-ve-tôledôtêhÅa
RavîÖsqî, Avî°Åezer
YeruÏsalayim. Keter. 1991. 254 S..
ISBN 965-07-0167-2

°Al da°at ham-maqom: meÖhqarim be-hagut hay-yehudit u-ve-toledoteha
RaviÖsqi, Avi°ezer
YerûÏsÅalayim. Bet HoÖsa°at Keter. 1991. 254 S..
ISBN 965-07-0167-2

Aldaawah: monthly Islamic magazine.
Riyadh, Saudi Arabia. Al-Daawah Islamic Press Establishment in collaboration with the Ministry of Islamic Affairs, Endowment, Call and Guidance. v..

Aldaba: lengua castellana 1 ; ESO 1er ciclo
Echazarreta, Carmen ; Ezquerra, Francisca ; Gutíerrez Gamero, Isabel
2. ed.. Barcelona. Ed. Barcanova. 2002. 246 S..
ISBN 84-489-0724-8

Aldaba en vivo: antología de jóvenes poetas--Aragua, Carabobo, Miranda
Oropeza, José Napoleón.
Caracas, Venezuela. Dirección General de Cultura y Fundarte,. 1978.. 111 p. ;.

Aldabonazo
Hart Dávalos, Armando ; Fernández Retamar, Roberto
La Habana. Ed. Letras Cubanas. 1997. 310 S..
ISBN 959-100406-0

Aldabonazo: inside the Cuban revolutionary underground ; 1952-58 ; a participant's account
Hart Dávalos, Armando
1. ed. New York. Pathfinder. 2004. 387 S..
ISBN 0-87348-968-3

Aldabra: la tartaruga che amava Shakespeare: romanzo
Gandolfi, Silvana
Milano. Salani. 2000. 135 S..
ISBN 88-7782-898-6

Aldabra alone
Beamish, Tony
London. Allen,Unwin. 1970. 222 S..
ISBN 0-04-591013-8

Aldabra Island 1:25 000: vegetation
Tolworth . Directorate of Overseas Surveys. 1978. 2 Karten.

Alda, Carmen degiacum
Veronensis ; Suringar
Leidæ . 1867. 1 bd..

Aldae comoedia
Guilelmus Blesensis ; Lohmeyer, Carolus
Leipzig. Teubner. 1892. 86 S..

al-òDa°f al-ma°naw¯i wa-atharuhu f¯i suq¯uòt al-umam: °aòsr mul¯uk al-òtaw¯a®if f¯i al-Andalus anm¯udhajan : dir¯asah t¯ar¯ikh¯iyah taòhl¯il¯iyah
Suòhayb¯an¯i, òHamad ibn òS¯aliòh.
[London]. al-Muntadá al-Isl¯am¯i,. 2002.. 272 p. ;.

al-Daf° al-mat¯in f¯i al-radd °al¯a Haòdrat Q¯asim Bak Am¯in.
Khayr¯i, °Abd al-Maj¯id.
1899.. 92 p..

al-Daf° bi-°adam al-ikhtiòs¯aòs f¯i al-maw¯add al-madan¯iyah wa-al-jin¯a®¯iyah: ma°a aòhdath aòhk¯am Maòhkamat al-Naqòd
òHasan, °Al¯i °Awaòd.
[Cairo. s.n.],. 1994.. 207 p. ;.

al-Daf° bi-°adam al-qub¯ul wa-niòz¯amuhu al-q¯an¯un¯i f¯i q¯an¯un al-mur¯afa°¯at al-madan¯iyah wa-al-tij¯ar¯iyah.
°Umar, Nab¯il Ism¯a°¯il
al-Iskandar¯iyah, . 1981.. 363 p..

al-Daf° bi-°adam jaw¯az naòzar al-da°wá li-s¯abiqat al-faòsl f¯ih¯a
òHasan, °Al¯i °Awaòd.
al-Iskandar¯iyah. D¯ar al-Fikr al-J¯ami°¯i,. 1994.. 188 p. ;.

al-Daf° bi-°adam qab¯ul al-da°wá f¯i q¯an¯un al-mur¯afa°¯at wa-al-qaw¯an¯in al-kh¯aòsòsah: al-daf° bi-°adam al-qab¯ul al-mawòd¯u°¯i, al-daf° bi-°adam al-qab¯ul al-ijr¯a®¯i
òTaw¯il, Hish¯am.
al-Iskandar¯iyah. Munsha®at al-Ma°¯arif,. [1988]. 365 p. ;.

al-Daf° bi-al-taq¯adum wa-al-suq¯uòt wa-al-inqiòd¯a®
òHasan, °Al¯i °Awaòd.
B¯ab al-Khalq [Cairo]. D¯ar Maòhm¯ud lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 1995.. 214 p. ;.

al-Daf° bi-buòtl¯an al-taft¯ish f¯i òdaw® aòhk¯am Maòhkamat al-Naqòd: dir¯asah taòhl¯il¯iyah wa-ta®òs¯il¯iyah li-aòhk¯am Maòhkamat al-Naqòd al-Miòsr¯iyah
Jind¯i, òHusn¯i.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Nahòdah al-°Arab¯iyah,. 1988-1989 [i.e. 1988?]. 160 p. ;.

al-Daf° bi-q¯uwat al-shay® al-maqòd¯i bih: dir¯asah muq¯aranah
Bakr, Fatòh¯i al-Miòsr¯i.
[Cairo]. N¯ad¯i al-Quòd¯ah,. 1995.. 343 p. ;.

al-Daff¯an wa-al-ghajar¯iyah: riw¯ayah
Muhsin, Hamm¯ud¯i `Abd.
al-Suw¯id. D¯ar al-ManfÆ,. 1997.. 103 p. ;.

al-Daff wa-al-dsundåuq: [qidsads qadsåirah]
°Abd Allåah, YadhyÐa al-dTåahir, ; Kharråadt, Idwåar,
[Baghdåad]. Wizåarat al-I°låam, al-Jumhåuråiyah al-°Iråaqåiyah,. 1974.. 136 p. ;.

al-D¯afi°¯iyah wa-al-ibtik¯ar ladá al-aòtf¯al: dir¯asah tajr¯ib¯iyah °alá tal¯am¯idh riy¯aòd al-aòtf¯al bi-al-Mad¯inah al-Munawwarah
Mans¯i, Maòhm¯ud °Abd al-òHal¯im òH¯amid.
Jiddah, al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah. Markaz al-Nashr al-°Ilm¯i, J¯ami°at al-Malik °Abd al-°Az¯iz,. 1987.. 7, 176 p..

°Al daf lavan
òHarponovits, Rinah.
Tel-Aviv. Sa°ar,. c1999.. 32 p. ;.

Alì dagli occhi azzuri
Pasolini, Pier Paolo
Milano. Garzanti. 1965. 512 S..

Alì dagli occhi azzurri
Pasolini, Pier Paolo
Milano. Garzanti. 1965. 515 S.. Collezione romanzi moderni..

Alda Guarini Veronensis. Carmen elegiacum.
Suringar, Willem Hendrik Dominicus,
Leyden, . 1865.. 110 p..

Alda Gvarini Veronensis. Carmen elegiacvm.
1374-1460 <Veronensis> ; Suringar, Willem H. D.
Ex editione Lipsiensi a. 1511 repetitum, collatis tribus codd. mstis Vindobonensi, Leidensi et Gothano correctum, et annotione instructum ed. W. H. D. Suringar. Leidae. Brill. 1867. 110 S..

al-Dahik lam ya`ud mumkinan
Qu`ayd, Muhammad Y¯usuf.
[Cairo]. al-Hay'ah al-`¯Ammah lil-Kit¯ab,. [1987]. 87 p. ;.

al-Dai\0315qah al-Sakaniyah f\012B al-Ar\1E0D al-Mu\1E25tallah
Abu Kishk, Bakir.
J\0101mia\0315t B\012Brz\012Bt. Niq\0101bat A\1E63\1E25\0101b al-Mihan al-Handas\012Byah,. 1980.. 91 p..

al-Dajjåalah: majmåu°ah qidsadsåiyah
°Abdawåanåi, dSåadiq ibn dHasan
[Oman. s.n.,. 1989] . 121 p..

al-Dal\0101l\0101t al-thaq\0101f\012Byah lil-mu\1E63\1E6Dala\1E25\0101t al-ma\1E25all\012Byah f\012B al-\02BBim\0101rah al-Khal\012Bj\012Byah: al-\02BBim\0101rah al-taql\012Bd\012Byah f\012B dawlat al-Im\0101r\0101t al-Mutta\1E25idah ; Musammay\0101t al-\1E25u\1E63\016Bn f\012B al-Jaz\012Brah al-\02BBArab\012Byah wa-dal\0101l\0101tuh\0101 al-lughaw\012Byah ; Dawr al-tur\0101th al-m\0101d\012B f\012B istimr\0101r al-thaq\0101f\0101t ; Athar al-naf\1E6D \02BBalá al-\02BBim\0101rah al-taql\012Bd\012Byah f\012B mintaqat al-Khal\012Bj.
al-Daw\1E25ah, Qa\1E6Dar. Markaz al-Tur\0101th al-Sha\02BBb\012B li-Majlis al-Ta\02BB\0101wun li-Duwal al-Khal\012Bj al-\02BBArab\012Byah,. [2000]. 111, 49 p..

al-Dala'il al-irshadiyah li-a`mal tasmim wa-tansiq al-nabatat: al-marakiz al-siyahiyah, al-Bahr al-Ahmar : best practices
[Giza]. [Tourism Development Authority/Red Sea Sustainable Tourism Initiative,]. [2003?]. 50.

al-Dalåil al-°amalåi li-°alåamåat al-dsun° wa-al-tijåarah aw al-khidmah fåi ddaw® al-Qåanåun al-Jadåid Raqm 97-17 al-muta°alliq bi-dhimåayat al-milkåiyah al-dsinåa°åiyah =: Guide pratique des marques de fabrique, de commerce ou de service LOI No17-97 relative Æa la propriÐetÐe industrielle
°Addråawåi, °Abd al-°åAlåi.
al-Rabåadt. Dåar al-Qalam,. 2000.. 121 p. ;.

al-Dal¯il al-°amal¯i li-°al¯am¯at al-òsun° wa-al-tij¯arah aw al-khidmah f¯i òdaw® al-Q¯an¯un al-Jad¯id Raqm 97-17 al-muta°alliq bi-òhim¯ayat al-milk¯iyah al-òsin¯a°¯iyah =: Guide pratique des marques de fabrique, de commerce ou de service LOI No17-97 relative à la propriété industrielle
°Aòdr¯aw¯i, °Abd al-°¯Al¯i.
al-Rab¯aòt. D¯ar al-Qalam,. 2000.. 121 p. ;.

al-Dalåil al-°amalåi lil-ta°dåilåat al-jadåidah li-qåanåun al-kiråa®
°Addråawåi, °Abd al-°åAlåi.
al-Rabåadt. Dåar al-Qalam,. 2000.. 213 p. ;.

al-Dal¯il al-°amal¯i lil-taòhl¯il al-mawòd¯u°¯i wa-al-taksh¯if
Itayyim, Maòhm¯ud Aòhmad.
T¯unis. j¯ami°at al-Duwal al-°Arab¯iyah, al-Am¯anah al-°¯Ammah, Markaz al-Tawth¯iq wa-al-Ma°l¯um¯at,. 1987.. 223 p..

al-Dalil al-amin lil-siyahah al-bahiyah fi al-aqtar al-muqaddasah al-shamiyah.
Salih, Nakhlah
[S.l.], . 1875. 63 s..

al-Dal¯il al-`¯amm lil-j¯ami`¯at al-`Arab¯iyah
`Amm¯an. al-Am¯anah,. 1988.. 302 p. ;.

al-Dal¯il al-`¯amm lil-Jumh¯ur¯iyah al-`Arab¯iyah al-Muttahidah wa-al-duwal al-`Arab¯iyayh.
-1970.. v..

al-Dal¯il al-`Arab¯i al-Khal¯ij¯i al-muwahhad lil-tasn¯if wa-al-taws¯if al-mihn¯i.
al-Man¯amah. al-Maktab al-Tanf¯idh¯i, Majlis Wuzar¯a' al-`Amal wa-al-Shu'¯un al-Ijtim¯a`¯iyah bi-Duwal Majlis al-Ta`¯awun li-Duwal al-Khal¯ij al-`Arab¯iyah,. 1993.. 935 p..

al-Dal¯il al-°Arab¯i lil-tasw¯iq wa-al-i°l¯an wa-rij¯al al-a°m¯al =: Arab guide for marketing, advertising & business men.
[Cairo]. Sharikat M¯uduk¯u,. 1994-. v..

al-Dal¯il al-bibliy¯ughr¯af¯i li-raw¯a'i` al-¯ad¯ab al-`¯alam¯iyah: mashr¯u` khittah lil-tarjamah ilÆ al-`Arab¯iyah min ikhtiy¯ar Lajnat al-Tarjamah bi-al-Majlis al-A`lÆ lil-Thaq¯afah.
[Cairo]. al-Hay'ah al-Misr¯iyah al-`¯Ammah lil-Kit¯ab,. 1992-. v. <1 > ;.

al-Dalil al-bibliyujrafi lil-intaj al-fikri al-Arabi fi majal al-maktabat wa-al-tawthiq
Abd al-Hadi, Muòhammad Fatòhi
al-Qahirah. Jamiat al-Duwal al-Arabiyah, al-Munaòzòzamah al-Arabiyah wa-al-Thaqafiyah wa-al-Ulum, Idarat al-Tawthiq wa-al-Ilam,. 1976.. 20, 394 p. ;.

al-Dalåil al-bibliyåujråafåi lil-intåaj al-fikråi al-°Arabåi fåi majåal al-maktabåat wa-al-tawthåiq
°Abd al-Håadåi, Mudhammad Fatdhåi,
al-Qåahirah. Idåarat al-Tawthåiq wa-al-I°låam,. 1979.. 760 p. ;.

al-Dalåil al-bibliyåujråafåi lil-qiyam al-thaqåafåiyah al-°Arabåiyah al-mu°åadsirah
[al-Qåahirah]. al-Hay®ah al-Midsråiyah al-°åAmmah lil-Kitåab,. 1973-1975.. 2 v. ;.

al-Dalåil al-båilibåujråafåi [i.e. bibliyåujråafåi] lil-intåaj al-fikråi al-°Arabåi fåi al-°ulåum al-ijtimåa°åiyah: °ilm al-ijtimåa° wa-al-anthråubåulåuzhiyåa wa-al-fåulklåur
°Abd al-Håadåi, Mudhammad Fatdhåi,
al-Qåahirah. al-Munadzdzamah al-°Arabåiyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqåafah wa-al-°Ulåum, Idåarat al-Tawthåiq wa-al-Ma°låumåat,. 1979.. 18, 760 p. ;.

al-Dal¯il al-dhahab¯i al-òhad¯ith li-Miòsr wa-al-duwal al-°Arab¯iyah
al-Q¯ahirah. al-Mu®assasah,. [1975?-. v..

al-Dal¯il al-fiqh¯i lil-ma®dh¯un al-shar°¯i: khul¯aòsah li-ahamm mas¯a®il al-aòhw¯al al-shakhòs¯iyah wa-al-m¯ir¯ath òhasab al-madh¯ahib al-fiqh¯iyah
Khar¯ash¯im Muòhammad òT¯ahir.
[Cairo]. Jam°iyat al-Ma®dh¯un¯in al-Shar°iy¯in, bi-Jumh¯uriyat Misr al-°Arab¯iyah,. 1982.. 173 p. ; ill. ; 24 cm..

al-Dal¯il al-hij¯a®¯i lil-qaw¯an¯in wa al-mar¯as¯im wa al-qar¯ar¯at al-mansh¯urah f¯i al-Jar¯idah al-rasm¯iyah khil¯ala ...
[Beirut]. al-Jumh¯ur¯iyah al-Lubn¯an¯iyah, Ri®¯asat Majlis al-Wuzar¯a®, Mu®assasat al-Maòhf¯uòz¯at al-Waòtan¯iyah. v. ;.

al-Dal¯il al-iòhòs¯a®¯i li-mu®assas¯at al-ta°l¯im al-°¯al¯i al-Filasòt¯in¯i li-°¯am ...
al-Quds, Filasòt¯in. Wiz¯arat al-Ta°l¯im al-°¯Al¯i, al-Id¯arah al-°¯Ammah lil-Takhòt¯iòt wa-al-Taòtw¯ir wa-al-Iòhòs¯a®. v..

al-Dal¯il al-°ilm¯i li-a°òd¯a® al-hay®ah al-tadr¯is¯iyah f¯i Kull¯iyat al-¯ad¯ab.
[Amman, Jordan]. Al-Kull¯iyah. v. ;.

al-Dal¯il al-iqtis¯ad¯i wa-al-tij¯ar¯i.
San`¯a'. al-Jumh¯ur¯iyah al-`Arab¯iyah al-Yaman¯iyah, Wiz¯arat al-Iqtis¯ad wa-al-Tamw¯in wa-al-Tij¯arah,. 1989.. 282, 60 p. ;.

al-Dalåil al-måujaz li-ashhar al-mawåaqi° al-atharåiyah wa-funåun al-°åalam al-°Arabåi
Ansary, A. R.
al-Qåahirah. Jam°åiyat al-åAthåaråiyåin al-°Arab,. 2001-. v. <1 > ;.

al-Dal¯il al-m¯ujaz li-tadr¯ib al-mudarrib¯in f¯i maj¯al al-qaòd¯a® wa-al-n¯iy¯abah al-°¯ammah f¯i Filasòt¯in
Filasòt¯in. Ma°had al-òHuq¯uq, J¯ami°at B¯ir Zayt,. 2001.. 50 p..

al-Dal¯il al-muwahhad li-maf¯ah¯im wa-mustalah¯at al-takht¯it f¯i duwal Majlis al-Ta`¯aw¯un li-Duwal al-Khal¯ij al-`Arab¯iyah
al-Kuwayt. al-Ma`had al-`Arab¯i lil-Takht¯it,. 1996.. 344 p. ;.

al-Dalåil al-muwassa° li-a°låam dhaddåarat Måa bayna al-Nahrayn
åAjåi, °Azåiz
al-Suwåid. Dåar Sarkåun,. 1997.. 131 p..

al-Dal¯il al-m¯uwassa` li-a`l¯am had¯arat M¯a Bayna al-Nahrayn
¯Ah¯i, `Az¯iz.
al-Suwayd. D¯ar Sark¯un,. 1997.. 131 p. ;.

al-Dal¯il al-q¯an¯un¯i lil-mar®ah al-Maghrib¯iyah: al-zaw¯aj wa-al-òtal¯aq
Bin al-R¯aòd¯i, Mulaykah.
[Rabat]. al-Munaòzòzamah al-Maghrib¯iyah li-òHuq¯uq al-Ins¯an,. [1999]. 67 p. ;.

al-Dal¯il al-qaw¯im f¯i dhikr shay® min °¯ad¯at Tar¯im
Ibn Shih¯ab al-D¯in, òH¯amid ibn Muòhammad ibn °Abd All¯ah. ; Mashh¯ur, °Umar ibn Aòhmad ibn °Abd All¯ah.
Tar¯im. Maktabat Tar¯im al-òHad¯ithah,. 2002.. 245 p. ;.

al-Dal¯il al-qawm¯i lil-òsin¯a°¯at al-handas¯iyah.
Baghd¯ad. al-Jumh¯ur¯iyah al-°Ir¯aq¯iyah, Wiz¯arat al-òSin¯a°¯ah wa-al-Ma°¯adin, al-Mu®assasah al-°¯Ammah lil-òSin¯a°¯at al-Handas¯iyah, al-Ma°had al-Mutakhaòsòsiòs lil-òSin¯a°¯at al-Handas¯iyah, D¯a®irat al-Tawth¯iq wa-al-I°l¯am al-òSin¯a°¯i,. 1980.. 453 p..

al-Dal¯il al-òsagh¯ir Qaòtar 2000 =: Small Qatar directory 2000.
al-Dawòhah. Alw¯an al-Dawòhah lil-°Al¯aq¯at al-°¯Ammah,. [2000]. 198 p..

al-Dal¯il al-òsin¯a°¯i
Ruw¯i, Salòtanat °Um¯an. Ghurfat Tij¯arat wa-òSin¯a°at °Um¯an. v..

al-Dal¯il al-òsuòhòh¯i: al-mahraj¯an al-awwal lil-b¯i®ah wa-al-ghidh¯a®, (falyanòzur al-ins¯an ilá òt°¯amihi), 13-18 Ukt¯ubir 2002 m
B¯ah¯ar¯un, Zaynah òHusayn.
Ab¯u òZaby. Jam°¯iyat al-Im¯ar¯at al-òTibb¯iyah,. 2002.. 23 p..

al-Dal¯il al-tanòz¯im¯i lil-dawlah.
[San°a]. al-Jumh¯ur¯iyah al-°Arab¯iyah al-Yaman¯iyah, Wiz¯arat al-Khidmah al-Madan¯iyah wa-al-Iòsl¯aòh al-Id¯ar¯i, Qiòt¯a° al-Tanòz¯im wa-al-Id¯arah, al-Id¯arah al-°¯Ammah lil-Tanòz¯im wa-òTuruq al-°Amal,. [1985]. 495 p..

al-Dal¯il al-tij¯ar¯i al-Sa°¯ud¯i.
-1907.. v..

al-Dal¯il al-tij¯ar¯i lil-Minòtaqah al-Sharq¯iyah
[al-Damm¯am]. al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah, al-Ghurfah al-Tij¯ar¯iyah al-òSin¯a°¯iyah lil-Minòtaqah al-Sharq¯iyah bi-al-Damm¯am,. 1986.. 576, 66, [4] leaves of plates.

al-Dal¯il ilá al-kan¯a®is wa-al-adyirah al-qad¯imah min al-J¯izah ilá Asw¯an
Tawaòdr¯us, òSam¯u®¯il,
[Cairo]. al-Qism,. [198-]. 88 p., 48 p. of plates..

al-Dalåil ilÐa tadtbåiq al-ta®måinåat al-ijtimåa°åiyah.
Bindåaråi, Mudhammad,
1969 [cover 1970]. 139, [2] p..

al-Dalåil lil-akhidsdsåa®åiyåin fåi tadsdhåidh al-mudhåidt.
°Akrah, Aftåim, ; Ibråahåim, Jåak, [from old catalog] ; Massåudh, Suhayi, [from old catalog]
.1971. 65, [21] l..

al-Dal¯il lil-akhiòsòs¯a®¯iy¯in f¯i taòsòh¯iòh al-muòh¯iòt.
°Akrah, Aft¯im, ; Ibr¯ah¯im, J¯ak, [from old catalog] ; Mass¯uòh, Suhayi, [from old catalog]
.1971. 65, [21] l..

al-òDaman al-dawii lil-istithmarat al-ajnabiyah.
Shihata, Ibrahim F. I.,
1971.. 171 p..

al-Dammj al-tarbaw¯i lil-mu°¯aq¯in: bayna al-ta®k¯id wa-al-mu°¯araòdah f¯i mad¯aris dawlat al-Im¯ar¯at al-°Arab¯iyah al-Muttaòhidah, (dir¯asah mayd¯an¯iyah)
Kayy¯al, M¯uzah Muòhammad
al-Im¯ar¯at al-°Arab¯iyah al-Muttaòhidah. Wiz¯arat al-tarbiyah wa-al-Ta°l¯im wa-al-Shab¯ab, al-Bar¯amij wa-al-Man¯ahij al-Ta°l¯im¯iyah, Id¯arat al-ma°l¯um¯at wa-al-Iòhòs¯a® wa-al-Buh¯uth al-Muassas¯iyah,. 2002.. 94 p. ;.

Aldamótakonur og íslensk listvakning
Dagný Heiðdal
Reykjavík. Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands. 1992. 86 p.. Ritsafn Sagnfræðistofnunar ; 31.
ISBN 9979-90132-2

Aldamót og endurreisn: bréfaskipti Valtýs Guðmundssonar og Jóhannesar Jóhannessonar 1895 - 1909
1860-1928 ; 1866-1950 ; 1944-
Reykjavík. Nýja Bókafelagið. 1999. 320 S..
ISBN 9979-9418-1-2

¬al-Damurdashi's¬ chronicle of Egypt: 1688 - 1755
AÖhmad KatÕhudÅa ad-DamurdaÏsÅi ; Crecelius, Daniel ¬[Übers.]¬
Leiden ¬[u.a.]¬. Brill. 1991. 424 S. : Ill.. Arab history and civilization ; 2.
ISBN 90-04-09408-3

¬Al-¬Damurdashi's Chronicle of Egypt: 1688 - 1755 ; al-Durra al-musana fi akhbar al-kinana
DamurdÅaÏsÅi, AÖhmad KatÕhudÅa °AzbÅan ¬ad-¬ ; Crecelius, Daniel ; °Abd-ar-RaÖhÅim, °Abd-ar-RaÖhÅim °Abd-ar-RaÖhmÅan
Leiden [u.a.]. Brill. 1991. 424 S.. Arab history and civilization : Studies and texts ; 2.
ISBN 90-04-09408-3 (Gewebe) : hfl 220.00

al-Dam wa-al-måilåad: shi°r
dHabåib, Shafåiq.
al-Nåadsirah. Madtba°at al-dHakåim,. 1988.. 104 p. ;.

Aldanack.
Philadelphia, . Aldan rubber company c1939-. p. cm..

Aldanna børn
Beiti, Ólavur í
1. uppl. Sørvágur. Forl. Grønholmur. 2001. 152 S..
ISBN 99918-960-0-7

Aldan og onnur brot: yrkingar, søgur og røður í úrvali
Debess, Nyholm ; Næs, Martin
[Fuglafirði]. Sprotin. 1998. 180 S..
ISBN 99918-44-32-5

Aldan†Ðslar
Kisfaludy, Károly ; Karatay, Sadrettin
Ankara. Millî EÆgitim Bas†mevi. 1948. IX, 72 S. : Ill.. Dünya edebiyat†ndan tercümeler / Macar klâsikleri ; 13..

al-òDaraib ghayr al-mubashirah
Mitit, Abu al-Yazid Ali.
Iskandariyah. al-Maktab al-Jamii al-òHadith,. 1987.. 245 p. ;.

al-òDaraib wa-al-rusum alá al-aòtyan al-ziraiyah
Abu al-Suud, Abbas Aòhmad. ; Muòhammad, òHusni Sayyid. ; Id, Muòhammad Aòhmad. ; Abu al-Majd, Tawfiq Bahjat.
[Cairo]. Wizarat al-Maliyah, Maòslaòhat al-òDaraib al-Aqariyah, Mahad al-Muòhaòsòsilin wa-al-òSayarif,. 1982-1983, [i.e. 1982]. 136 p. ;.

al-Dara'ir wa-ma yasughu lil-sha'ir duna al-nathir
a-Alusi, Mahmud Shukri ; Athari, Muhammad Bahjat
al-Qahirah, . 1341 [1922/23]. 346 s..

al-Daraj al-Mu®addåi ilÐa aghwåarinåa
dHaddåad, Måishåil,
Tall Abåib. Dåar al-Nashr al-°Arabåi,. 1969.. 157 p..

al-Daråaråi al-muddåiyah shardh al-Durar al-bahåiyah
Shawkåanåi, Mudhammad ibn °Alåi, ; Shawkåanåi, Mudhammad ibn °Alåi,
Bayråut, Lubnåan. Mu®assasat al-Rayyåan,. 1996.. 2 v. in 1 (427 p.) ;.

al-Daråaråi al-muddåiyah shardh al-Durar al-bahåiyah
Shawkåanåi, Mudhammad ibn °Alåi, ; Shawkåanåi, Mudhammad ibn °Alåi,
al-Qåahirah. Maktabat al-Turåath al-Islåamåi. [1986]. 2 v. in 1 (511 p.) ;.

al-Daråaråi al-muddåiyah shardh al-Durar al-bahåiyah fåi al-masåa®il al-fiqhåiyah
Shawkåanåi, Mudhammad ibn °Alåi, ; dHallåaq, Mudhammad dSubdhåi dHasan.
dSin°åa®, al-Jumhåuråiyah al-Yamanåiyah. Maktab al-Irshåad,. 1993.. 2 v. ;.

Alda Renzoni: Roman
Sloot, Nicolina Maria Christina ; Tepe, Leo
Köln. Bachem. [1885]. 408 S. ; 8-o. Bachems Roman-Sammlung ; Bd 3.

Aldarför: (erindi, ávörp og greinar)
1947-
Reykjavík. Bjartur. 1999. 129 S.. Neon ; 6.
ISBN 9979-865-52-0

al-òDar¯iòh al-¯akhir: s¯irah dh¯at¯iyah
Ab¯u al-°Azm, °Abd al-Ghan¯i
al-Rab¯aòt, al-Maghrib. Mu®assasat al-Ghan¯i lil-Nashr,. [1996]. 228 p. ;.

Aldar Kçose: qazaq erteg¯iler¯i
Bakhretdinova, G.
Almaty. Almatyk¯itap,. 2001.. 7 v..

Aldar çorgçon Mongol
Lkhamsçurçen, Ch. ; Pçurçevsçurçen, Pçurçevzhavyn.
Ulaanbaatar. Mongolyn Zokhiolchdyn çEvlçel,. 2002.. 208 p. ;.

al-Dars al-awwal: ru®yah nafs¯iyah li-azmat al-th¯an¯i min Aghusòtus
Duray°, Fawz¯iyah.
al-Kuwayt. D¯ar Su°¯ad al-òSab¯aòh,. 1993.. 295 p. ;.

Aldartu kçumçus-çun ger-çun surçgal-un çuliger
Yu, Xinyan, ; Bolod.
[Kçoke Qota]. çObçor Mongçgol-un Baçgacud Keçuked-çun Keblel-çun Qoriy-a,. 1987.. 5, 1, 147 p. ;.

Al día siguiente
Derbez, Julio
1. ed.. México, D.F.. Grupo Ed. Planeta. 1995. 130 S.. Colección: Seix Barral.
ISBN 968-694119-3

Aldatan hayal, görünen gerçek
San, Cevdet.
Ankara. Ekonomik ve Sosyal Yay¸nlar,. 1977.. xii, 247 p. ;.

Aldatmak: roman
Altan, Ahmet
2. bas†m. ÇIstanbul. Can Yay†nlar†. 2002. 239 S.. Türk yazarlar†.
ISBN 975-070217-4

al-òDaw¯abiòt al-shar°¯iyah lil-taòhk¯im
òHasan, òS¯aliòh ibn Muòhammad.
[Riyadh. s.n.],. 1996.. 106 p. ;.

al-Da°wah: òsawt al-òhaqq wa-al-q¯uwwah wa-al-òhurr¯iyah = Aldaawah.
Isl¯am¯ab¯ad, Pakistan. Sheikh Waseem Ahmed. v..

al-Da°wah.
L¯ahaur. Am¯ir òHamzah. v..

al-Da°wah al-Islåamåiyah: manhaj qawåim wa-dåa°iyah badsåir
dHusayn, Jamåal Mudhammad Adhmad
Filasdtåin. Jam°åiyat al-Qur®åan wa-al-Sunnah,. 2000.. 91 p. ;.

al-Da°wah al-Isl¯am¯iyah: al-was¯a®il, al-khuòtaòt, al-mad¯akhil : abòh¯ath wa-waq¯a®i° al-liq¯a® al-Kh¯amis lil-Nadwah al-°¯Alam¯iyah lil-Shab¯ab al-Isl¯am¯i, al-mun°aqid f¯i Nayr¯ub¯i bi-K¯iny¯a bi-t¯ar¯ikh 26 min òHamm¯ad¯i al-Th¯an¯i ilá Awwal Rajab 1402 H, al-muw¯afiq 20 min Abr¯il-24 minhu sanat 1982 M.
al-Riy¯aòd. al-Nadwah,. 1405 [1985]. 522 p. ;.

al-Da°wah ilá al-Isl¯am: maf¯ah¯im wa-minh¯aj wa-w¯ajib¯at
Jarr¯ar, òHusn¯i Ad§ham,
°Amm¯an, al-Urdun. D¯ar al-òDiy¯a®,. 1984.. 259 p. ;.

al-Daw¯a®ir wa-al-zaw¯ay¯a: qir¯a®ah f¯i shi°r Aòhmad al-Saqq¯af
Ab¯u Gh¯al¯i, Mukht¯ar °Al¯i.
Kuwayt. R¯abiòtat al-Udab¯a® f¯i al-Kuwayt,. 2001.. 192 p. ;.

al-Dawawin min Kitab al-Kharaj wa-òsinaat al-kitabah
Qudamah ibn Jafar, ; òHayyari, Muòsòtafá.
Amman. Nushira bi-dam min al-Jamiah al-Urduniyah,. 1986.. 6, 107 p. ;.

al-Da¯wòhah al-qad¯imah: òsuwar min al-m¯aòd¯i
Doha. al-Majlis al-Waòtan¯i lil-Thaq¯afah wa-al-Fun¯un wa-al-Tur¯ath, Id¯arat al-Mat¯aòhif wa-al-¯Ath¯ar, Qism al-Wath¯a®iq wa-al-Makhòt¯uòt¯at,. 2005.. 43 [i.e. 68] p..

al-Dawlah al-°Abbåasåiyah: al-Fåadtimåiyåun, 750-1055
Sha°båan, Mudhammad °Abd al-dHayy Mudhammad
Bayråut. al-Ahlåiyah lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 1981.. 254 p. ;.

al-Dawlah al-Filasòt¯in¯iyah: w¯aqi° wa-¯af¯aq mum¯arasat al-istiql¯al wa-al-siy¯adah : awr¯aq al-nadwah allat¯i °uqidat f¯i N¯abulus isti°dadan li-muw¯ajahat istiòhq¯aq 4 M¯ay¯u/Ayy¯ar, 1999
°Amm¯an. [s.n.],. 2000 . 290 p. ;.

al-Dawlah al-Filasòt¯in¯iyah al-mustaqillah
Nawfal, Aòhmad Sa°¯id. ; Mash¯aqibah, Am¯in.
°Amm¯an. Markaz Dir¯as¯at al-Sharq al-Awsaòt,. 2000.. 104 p. ;.

al-Dawlah al-Islåamåiyah
Faddlåi, °Abd al-dHåadåi,
Bayråut. Dåar al-Zahråa®,. [1979]. 119 p. ;.

al-Dawlah al-Islåamåiyah fåi al-°adsr al-°Abbåasåi al-awwal
Shåamåi, Adhmad °Abd al-dHamåid.
al-Dammåam, al-Sa°åudåiyah. Dåar al-Idslåadh,. 1983.. 184, [8] p. ;.

al-Dawlah al-Islåamåiyah wa-al-dawlah al-mu°åadsirah
°Abbåud, °Abd al-Ghanåi
[Cairo]. Dåar al-Fikr al-°Arabåi,. 1981.. 184 p. ;.

al-Dawlah al-Jala'iriyah.
dTurdtåur, Sha°båan Rabåi°
Cairo : Dar al-Hidayah, . 1987.. 174 p..

al-Dawlah al-Khuwarizmiyah wa-al-mughul: ghazw Zhinkiz Khan lil-`alam al-islami wa-atharuhu al-siyasiyah wa-al-diniyah wa-al-iqtisadiyah wa-al-thaqafiyah
Hamdi, Hafiz Ahmad
al-Qahirah. Dar al-Fikr al-`arabi,. [198-]. 346 s..

al-Dawlah al-markazåiyah fåi Midsr
Ayubi, Nazih N. M.
Bayråut, Lubnåan. Markaz Diråasåat al-Wadhdah al-°Arabåiyah,. 1989.. 236 p. ;.

al-Dawlah, al-mujtama° al-madanåi wa-al-tadhawwul al-dåimåuqråadtåi fåi al-°Iråaq
°Abd al-Jabbåar, Fåalidh
al-Qåahirah. Markaz Ibn Khaldåun bi-al-ishtiråak ma°a Dåar al-Amåin lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. [1995]. 253 p..