al-Barakah f¯i sharòh al-Qaòs¯idah al-naòhw¯iyah al-mushtarakah: al-naòzm lil-shaykh al-°all¯amah Muòhammad ibn òHamad ibn S¯alim al-Z¯amil¯i wa-al-shaykh Sa°¯id ibn Khalaf ibn Muòhammad al-Khar¯uòs¯i
F¯aris¯i, Sayf ibn Muòhammad ibn Sulaym¯an ibn Sayf. ; Z¯amil¯i, Muòhammad ibn òHamad. ; Khar¯uòs¯i, Sa°¯id ibn Khalaf.
[Oman]. Maktab al-Mustash¯ar al-Kh¯aòsòs li-Jal¯alat al-Sulòt¯an lil-Shu®¯un al-D¯in¯iyah wa-al-T¯ar¯ikh¯iyah,. 1999.. 211 p. ;.

al-Bar¯amij wa-al-khidm¯at al-irsh¯ad¯iyah f¯i al-ta`l¯im al-th¯anaw¯i f¯i al-watan al-`Arab¯i: al-tatb¯iq¯at al-irsh¯ad¯iyah wa-tadr¯ib al-murshid al-tarbawi athn¯a' al-khidmah f¯i al-mad¯aris wa-al-j¯ami`¯at
Ma`r¯uf, Subh¯i `Abd al-Lat¯if.
Baghd¯ad. S.`A.al-L. Ma`r¯uf,. 1988.. 144 p..

al-Baråaråi
Abåu dSubaydh, Jamåil
Dimashq. Ittidhåad al-Kuttåab al-°Arab,. 1993.. 85 p. ;.

al-Barasikulujiya bayna al-mitraqah wa-al-sindan: bahth tajribi ra'id fi al-khawariq ql-Muhammadiyah lil-tariqah al-Kasnazaniyah
Husayn, Jamal Nassar ; Futuhi, Lu'ayy
Bayrut [Beirut]. Dar al-Tali`ah,. 1995. 269 s..

al-Baråazåil wa-al-sharq: al-mudhåaddarah allatåi ilqiyat§håa fåi al-Majmu° al-°Ilmåi al-°Arabåi fåi Dimashq wa-fåi Dåar al-Råabidtah al-Sharqåiyah fåi al-Qåahirah ba°d tawassu° jiddåi ma°a ta°låiqåat al-dsudhuf al-sharqåiyah °alayhåa wa-bayåan mudtawwal fåi °alåaqåat bi-al-Baråazåil bi-Såuråiyåa wa-Midsr
Kuraym, MåusÐa.
Såan Båawlåu. [s.n.],. 1928.. 119, 57 p..

al-Barbar °arab qudÅamÅa: fÅi ÏguØdÅur al-mas±ala al-qaumÅiya
°ArbÅawÅi, MuÖhammad al-MuÕhtÅar al-
ÖTab°a 2 muÖsallaÖha wa-bihÅa iÖdÅafÅat muhimma. TÅunis. al-Mu±allif. 2000. 453 S..
ISBN 9973-31673-8

Alba - recent works
Enström
[Khb.] . [Alba Enström]. 2004 . 48 sider.

Alba Regia
Székesfehérvár.

Alba Regia
Fitz, Jenö
1960.

The üblack cliffs: a Szent István Király Múzeum évkönyve
Gunnarsson
Madison . University of Wisconsin Press. 1967. XXXVIII, 220 s..

Alba regia liberata 1688 - 1830: emlékkiállítás a török hódoltság alól 300 éve felszabadult Székesfehérvár újjászületésérol
Kovács, Péter ¬[Hrsg.]¬
1. Aufl.. Köln. Diederichs. 1986. 190 S.. Neue chinesische Bibliothek.
ISBN 3-424-00854-0

Alba regia liberata 1688 - 1830: emlékkiállítás a török hódoltság alól 300 éve felszabadult Székesfehérvár újjászületésérÍol
Kovács, Péter [Hrsg.]
Székesfehérvár. István krály Múzeum. 1988. 54 S., ^circa 17 ungez. Bl. Abb.
ISBN 963-7131-85-2

Alba Regia - Székesfehérvár: címerek, pecsétek
Fülöp, Gyula
Székesfehérvár. Riport Fotó Stúdió [u.a.]. 1994. 16 p.. A Szent István Király Múzeum közleményei : Sorozat B ; 39.
ISBN 963-7390-34-0

Alba, reina de las avispas
Cohen, Emma. ; González, Elena.
Madrid. Anaya,. 1986.. 118 p..

¬Albari Cienfuegos¬ Aenigma theologicum: seu aenigmatum, et obscurissimarum quaestionum compendium
Cienfuegos, Alvaro
Viennae Austriae. 1717 - 1728. Vol. 1 - 3.

al-BarÅid al-adabÅi: Öhalqa mafqÅuda min Öharakat at-tanwÅir fi 'l-Yaman ; dirÅasa wa-nuÖsÅuÖs
SÅalim, Saiyid MuÖsÖtafÅa
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat MadbÅulÅi. 1999. 416 S..
ISBN 977-208-251-9

al-Barlam¯an al-S¯ur¯i f¯i taòtawwurihi al-t¯ar¯ikh¯i: al-°al¯aq¯at al-Barlam¯an¯iyh ka-°¯amil li-taòtawwur al-sulòtah al-tamth¯il¯iyah f¯i al-Jumh¯ur¯iyah al-°Arab¯iyah al-S¯ur¯iyah
As°¯id, Muòhammad Sh¯akir.
Dimashq. D¯ar al-Madá,. 2002.. 588 p..

al-BarmaÏga bi-luÇga BÅaskÅal
ZaratÅi, °Umar
ÖTab°a 1. BinÇgÅazÅi. DÅar al-Kutub al-WaÖtanÅiya. 1993. 191 S..

Al- Barmaga bi-lugat Baysik
Sarraf, Hasan Sadiq as-
New York [u.a.]. Wiley. 1985. 143 S. : Ill..
ISBN 0-471-80970-5

al-Barmajah al-khatt¯iyah wa-buh¯uth al-`amal¯iy¯at
Safad¯i, Muhammad S¯alim
al-Kuwayt. Wik¯alat al-Matb¯u`¯at,. [19 ]. 384 p. ; 24 cm..

Albarán: español para la empresa
Matellanes Marcos, Carolina
Pamplona. EUNSA. 1997. 146 S.. Aula exterior de lengua y cultura españolas.
ISBN 84-313-1558-X

al-Barn¯amaj al-Ak¯ad¯im¯i lil-Hijrah al-Qasr¯iyah
`Abd Rabbih, Sal¯ah.
N¯abulus. J¯ami`at al-Naj¯ah al-Watan¯iyah,. [1997]. 112 p. ;.

al-Barnåamaj al-°åAmm li-®Inmåa® al-Iqtidsåad al-Wadtanåi al-Filasdtåinåi lil-sanawåat 1994-2000
[West Bank?]. al-Munadzdzamah, al-Dåa®irah,. 1993.. 2 v. (2, 1130 p.).

al-Barn¯amaj al-òhuk¯um¯i lil-taòsn¯i° al-°¯al¯i, niq¯ash f¯i al-maòdm¯un al-iqtiòs¯ad¯i wa-al-m¯al¯i
Beirut-Lebanon. al-Markaz al-istish¯ar¯i lil-dir¯as¯at wa-al-tawth¯iq, 2002.. 103 p. ;.

al-Barnåamaj al-mardhalåi-- 1973-1974: dsiråa°, wadhdah fåi al-muqåawamah al-Filasdtåinåiyah
dHawåatimah, Nåayif. ; °Abd al-Karåim, Qays.
Bayråut. Sharikat al-Taqaddum al-°Arabåi lil-dSidhåafah wa-al-dTibåa°ah wa-al-Nashr,. 2002.. 316 p. ;.

al-Barn¯amaj al-siy¯as¯i al-°¯amm wa-l¯a®iòhat al-niòz¯am al-d¯akhil¯i: al-mu°tamar al-°¯amm al-awwal lil-Hizb, 10-11 Ibr¯il
[ , . 198 ]. 312 p. ; 20 cm..

al-Barn¯amaj al-siy¯as¯i al-sh¯amil lil-wil¯ayah al-th¯alithah: inj¯az¯at al-Ra®¯is f¯i °¯am : 12 Sha°b¯an 1403 H-23 Sha°b¯an 1404 H/25 May 1983 M-24 May 1984 M.
[Khartoum]. J¯umh¯ur¯iyat al-S¯ud¯an al-D¯imuqr¯aòt¯iyah, Ri®¯asat al-Jumh¯ur¯iyah, al-Am¯anah al-°¯Ammah,. [1984]. 93 p..

al-Barn¯amaj al-siy¯as¯i lil-Jabhah al-Sha°b¯iyah f¯i al-Baòhrayn.
[ ], . 1981.. 72 p. ; 17 cm..

al-Barn¯amij al-rub¯a°¯i lil-inq¯adh wa-al-iòsl¯ah wa-al-tanm¯iyah, 1988/89-1991/92
[Khartoum?]. al-Wiz¯arah,. 1988.. 2 v. ;.

al-Barnasiya aw madhhab al-fann lil-fann
Hawi, Iliya
Beirut. Dar al-thaqafa,. 1980.. 203 p..

al-Barn¯as¯iyah, aw, Madhhab al-fann lil-fann f¯i al-shi°r al-Gharb¯i wa-al-°Arab¯i
òH¯aw¯i, ¯Il¯iy¯a Sal¯im.
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Thaq¯afah,. 1980.. 203 p. ;.

Albaro Alonso Barba Berg-Büchlein: darinnen von den Metallen und Mineralien Generalia und Ursprung, ... Natur u. Eigenschaft gehandelt wird ...
Barba, Albaro Alonso
Hamburg. Schultze. 1676. 204 S..

Albaro Alonso Barba, Eines Spanischen Priesters etc. Berg-Büchlein
Barba, Alvaro Alonso
Franckfurt a. M.. 1739.

Albaro Alonso Barba, eines Spanischen Priesters, und Hocherfahnem Natur-Kündigers, Docimasie oder Probir- und Schmelz-Kunst: darinnen besonders von der Röst- Schmelz- und Scheide-Kunst, wie auch den hierzu erforderlichen Oefen gehandelt wird ; Mit nothwendigen Kupfern versehen
Barba, Alvaro Alonso ; Godar, Matthias
Wien. Krauß. 1767. [4] Bl., 165 S., [5], VII Bl..

Albaro Alonso Barba, Eines Spanischen Priesters und hocherfahrnen Naturkündigers Berg-Büchlein.
Barba, Alvaro Alonso
Franckfurt. Fleischer,. 1726..

Albaro Alonso Barba, Eines Spanischen Priesters und hocherfahrnen Naturkündigers Berg-Büchlein Darinnen Von der Metallen und Mineralien Generalia und Ursprung, wie auch von derselben Natur und Eigenschafft, Mannigfaltigkeit, Scheidung und Feinmachung, ingleichen allerhand Edelgesteinen, ihrer Generation etc. ausführlich und nutzbarlich gehandelt wird. Anfangs in Spanischer Sprache beschrieben, und in zwey Theille getheilet. Nun aber Allen Bergwercks-Zugethanen und Bedienten, ingleichen auch andern Ertz- und Natur-Kündigern, und der Alchymie Befliessenen zu Dienst und Gefallen Ins Teutsche übersetzt von I. L. M. C.
Barba, Alvaro Alonso
Franckfurt. Fleischer. 1726.

Alba Roballo: pregón por el tiempo nuevo
Roballo, Alba. ; Chifflet, Guillermo.
Montevideo, Uruguay. Ediciones TAE,. c1992.. 216 p. ;.

Alba Roballo, pregón por el tiempo nuevo
Chifflet, Guillermo
Montevideo. Ed. TAE Tupac Amarú Ed.. 1992. 216 S.. Cuadernos de un militante socialista ; 2.

Alba roja
Vargas Vila, José María,
Mexico. D.F. [Editorial Don Quijote,. 1954]. xx, 279 p..

Alba roja.
Vargas Vila, José María,
Barcelona. R. Sopena,. [pref. 1919]. 2 p. l., [vii]-xx, 279, [1] p..

Albarose, ou les apparitions de Baffo: histoire du XIVe. siécle
Marchais de Migneaux, D. M.
[Mikrofiche-Ausg.]. Paris. Domère. 19XX.
ISBN 3-628-57923-6

Alba rossa
Lussu, Joyce ; Lussu, Emilio
Ancona [u.a.]. Transeuropa. 1991. 261 S..
ISBN 88-7828-040-2

Alba rota.
Soriano Badani, Armando.
Cochabamba, Bolivia. [Editorial Canelas],. 1969.. p. cm..

al-Barq al-lamm¯a° f¯im¯a f¯i al-Mughn¯i min ittif¯aq wa-iftir¯aq wa-ijm¯a°: wa-huwa fihris li-tilka al-mas¯a®il kam¯a f¯i Kit¯ab al-mughn¯i
Ibn Qud¯amah al-Maqdis¯i, Muòhammad ibn Aòhmad,
Bayr¯ut. D¯ar al-Jin¯an,. 1986.. 368 p. ;.

¬Al-¬ Barq al-lamma fima fi 'l-Mugni min ittifaq wa'ftiraq wa-igma: wa-huwa fihris li-tilka 'l-masail kama fi kitab al-Mugni l'Ibn-Qudama al-Maqdisi
Barudi, Abdallah Umar ¬al-¬
Taba 1. Bairut. Dar al-Ginan. 1986 = 1406 h.. 368 S..

Al-barq al-lammÅa° fÅimÅa fi 'l-MuÇgnÅi min ittifÅaq wa-iftirÅaq wa-iÏgmÅa°: wa-huwa fihris li-tilka al-masÅa±il kamÅa fÅi KitÅab al-MuÇgnÅi li-Ibn-QudÅama al-MaqdisÅi al-mutawaffÅa sanat 630 H
BÅarÅudÅi, °AbdallÅah °Umar al-
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-ÏGanÅan. 1986. 368 p..

al-Barq al-Yam¯an¯i f¯i al-fatòh al-°Uthm¯an¯i: t¯ar¯ikh al-Yaman f¯i al-qarn al-°¯ashir al-Hijr¯i ma°a tawassu° f¯i akhb¯ar ghazaw¯at al-Jar¯akisah wa-al-°Uthm¯an¯iy¯in li-dh¯alika al-quòtr
Nahraw¯al¯i, Muòhammad ibn Aòhmad, ; J¯asir, òHamad
al-Riy¯aòd, al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah. D¯ar al-Yam¯amah lil-Baòhth wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr,. 1967.. 80, 543 p..

al-BÅarÅud aÖd-ÖdÅa±i°: 10 sanawÅat fÅi kawÅalÅis al-anÖzima al-°arabÅiya
Sa°d, FÅayiza
ÖTab°a 1. al-QÅahira [u.a.]. DÅar al-ÕHayÅal. 2000. 214 S..
ISBN 977-597-901-3

¬al-¬ BÅarÅudÅi: rÅa'id as-Ïsi'r al-ÖhadÅiÕt
ÖDaif, ÏSauqÅi
al-QÅahira. DÅar al-Ma'Åarif. 1964. 230 S.. Maktabat ad-dirÅasÅat al-adabÅiya ; 37..

al-Båaråumah Umm Adhmad.
Taymåur, Madhmåud,
[1967]. 118 p..

¬Al-¬ BÅarÅuna Umm AÖhmad wa-qiÖsaÖs uØhrÅa
TaimÅur, MaÖhmÅud
ÖSaidÅa u.a.. DÅar al-Maktaba al-'AÖsrÅiya. 1975 ca.. 110 S..

A. L. Barye,
Alexandre, Arsène,
Paris, . Librairie de l'Art. [1889]. 112 p..

A. L. Barye: artiste et artisan
Poletti, Michel. ; Richarme, Alain. ; Barye, Antoine-Louis,
Paris. Univers du bronze,. [1992]. 71 p..

al-Baòs¯a®ir: majallah °ilm¯iyah muòhakkamah taòsduru °an J¯ami°at al-Ban¯at al-Urdun¯iyah al-Ahl¯iyah.
°Amm¯an. al-J¯ami°ah,. [1996-. v..

al-BaÏsÅair al-arba'a InÏgÅil wÅahid
KÅamil, MurÅad
1968.

Al- BaÏsÅa±ir al-arba°a InÏgÅil wÅaÖhid
KÅamil, MurÅad
Al-QÅahira . al-KÅatib al-MiÖsrÅi .

Al-Basa ir wai-dhakha ir.
Ali ibn Muhammad, Abu Haiyan,
[1953]. 10, 303 p..

Alba Savoi: segno-campo, 1976-1986 : [Recuperi].
Savoi, Alba. ; Finizio, Luigi Paolo.
Roma. Sala 1,. [1986?]. [20] p..

Alba Schule für Tenorbanjo
Frankfurt/M.. Zimmermann. 29 S..

Al-based SiC or Al\E009V2O\E009V3 metal-matrix-composites
Debel ; Adrian
Roskilde . Risø National Laboratory. [1998]. 61 sider.

Alba sentimental.
Bustamante, Guillermo.
Quito, . Imprenta de la Universidad central,. 1923.. 127 p..

Alba serena: libro di lettura per il 2-o e 3-o anno di scuola
Carloni Groppi, L
2a ed.. Lugano [u.a.]. Grassi. [ca. 1900]. 236 S. ; 8-o.

al-Båashåa: riwåayah
Qåasim, Afnåan
[Baghdåad]. al-Jumhåuråiyah al-°Iråaqåiyah, Wizåarat al-I°låam :[tawzåi° al-Dåar al-Wadtanåiyah,. 1977]. 461 p. ;.

al-Bashåa®ir al-arba°ah injåil wåadhid.
Kåamil, Muråad. [from old catalog]
1968.. 59 p..

Al Basheer: a publication of the Muslim Youth Council.
Silver Spring, Md.. The Council. v..

Al-Basheer.
[Hyderabad, . Henry Martyn Institute]. 5 v..

Verändertes Kinder- und Jugendhilferecht und seine Auswirkungen auf die Praxis: die Umsetzung aktueller Gesetzesänderungen im SGB VIII ; Dokumentation der Fachtagung vom 22. bis 24. Juni 2005 in Berlin
Jessen, Dörte [Red.]
Berlin. Verein für Kommunalwiss., Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugendhilfe. 2005. 294 S.. Aktuelle Beiträge zur Kinder- und Jugendhilfe ; 53.
ISBN 3-931418-57-X kart. : EUR 17.00 (DE), EUR 17.00 (AT)

al-Bashmåuråi: riwåayah riwåayåat
Bakr, SalwÐa
al-Qåahirah. Dåar al-Hilåal,. 1998.. 179 p. ;.

al-Bashmåuråi 2: riwåayat riwåayåat
Bakr, SalwÐa.
[Cairo]. al-Majlis al-A°lÐa lil-Thaqåafah,. 2000.. 151 p. ;.

al-Baòs¯irah: faòsl¯iyat al-fun¯un al-tashk¯il¯iyah = Al pasira art magazine
al-B¯irah, Filasòt¯in. R¯abiòtat al-Tashk¯il¯iy¯in al-Filasòt¯in¯iy¯in,. [2002]-. v..

al-BaÏsÅir ÕHarÅif: ÕHarÅif fÅi °uyÅun an-nuqqÅad
ZamarlÅi, FauzÅi az-
TÅunis. ManÏsÅurÅat IttiÖhÅad al-KuttÅab at-TÅunisÅiyÅin. 2003. 107 S.. al-AiyÅam al-qiÖsaÖsÅiya.
ISBN 9973-86600-2

al-Bas¯ir wa-al-tanw¯ir: rajul wa-qad¯iyah
Rif¯a`¯i, T¯alib.
al-Kuwayt. D¯ar Qirt¯as lil-Nashr,. 2000.. 166 p. ;.

Al-Basit
López Gradolí, Alfonso
1a ed. Gijón. Noega. 1982. 40 p.. Aeda. Colección de poesía ; 20.
ISBN 84-86015-12-X

al-Baòskhah al-muqaddasah: alladh¯i yakhdimu min yawm Aòhad al-Sha°¯an¯in ilá ¯akhir °¯id al-qiy¯amah al-maj¯id òhasab tart¯ib al-Kan¯isah al-Qibòt¯iyah al-Urth¯udhuks¯iyah.
[Beni Suef]. Lajnat al-Taòhr¯ir wa-al-Nashr bi-Muòtr¯an¯iyat Ban¯i Suwayf wa-al-Bahnas¯a,. [1981]. 568 p. : port. ; 25 cm..

Al Baslikli Cocuk VE Külkedisi(Cinderel-La)
Yener, Gani
Istanbul : Inkilap VE Aka Yay., 1983.

Alba's medical technology: board examination review and complete clinical laboratory text, volume 1 : featuring detailed outlines of every clinical laboratory subject, extensive glossaries and index.
Alba, Augusto,
Denver, CO. Berkeley Scientific Publications,. c1996.. v, 767 p..

Alba's medical technology: board examination review, volume 1 : a complete text featuring detailed outlines of every clinical laboratory subject, extensive glossaries and index.
Alba, Augusto,
Denver, CO. Berkeley Scientific Pub.,. c1991.. 747 p..

Alba's medical technology: board examination review, volume II : interactive with volume I, 12th edition : thousands of representative questions and answers from recent examinations plus practical math for clinucal [sic] chemistry, board examination tips, and other unusual features.
Alba, Augusto,
Denver, CO. Berkeley Scientific Publications,. c1996.. viii, 471 p..

ALBA'S MEDICAL TECHNOLOGY : BOARD EXAMINATION REVIEW
4. ED. REV. AND UPDATED BY AUTHORITIES IN THE VARIOUS SUBJECTS. ANAHEIM, CALIF.. BERKELEY. 1978. BERKELEY SCIENTIFIC PUBLICATIONS.
ISBN 0-910224-02-1

Alba's medical technology, board examination review, volume II: thousands of representative questions and answers from recent examinations plus practical math for clinical chemistry, board examination tips and other unusual features.
Alba, Augusto,
Anaheim, CA. Berkeley Scientific Publications,. 1987.. 489 p..

¬al-¬ BaÏsmÅurÅi: (riwÅayat riwÅayÅat)
Bakr, SalwÅa
al-QÅahira. DÅar al-HilÅal. 1998. 179 S.. RiwÅayÅat al-HilÅal ; 598.
ISBN 977-07-0591-8

¬al-¬BaÏsmÅurÅi 2: riwÅayat riwÅayÅat
Bakr, SalwÅa
[al-QÅahira]. al-MaÏglis al-A°lÅa li-'Øt-ØTaqÅafa. 2000. 151 S.. Silsilat IbdÅa°Åat at-tafarruÇg ; 4.

Alba sonora
Antolini, Jorge A
Buenos Aires. Plus Ultra,. 1976.. 108 p. ;.

Alba, Spaniens eisener Herzog
Kirchner, Walther
Göttingen [u.a.]. Musterschmidt. 1963. 91 S.. Persönlichkeit und Geschichte ; Bd 29.

Alba - Spaniens eiserner Herzog
Kirchner, Walther
Göttingen u.a.. Musterschmidt. 1963. 91 S.. Persoenlichkeit und Geschichte ; 29.
EUR 8.00

... Alba sul monte, romanzo.
Villa, Amelia Melis de
Roma, . Sapientia,. 1931.. 339, [2] p..

Albas y alboradas en el cancionero tradicional mexicano: herencia y cambio
Masera, Mariana
1999.

Albas y combates
Castrillo, Primo ; Rodríguez Peralta, Phyllis
San Juan, Puert.. Ed. Juan Ponce de León. 1971. 221 S..

al-Bat¯alah wa-al-faqr: w¯aqi` wa-tahadd¯iy¯at : al-Urdun, al-Maghrib, Misr, T¯unis, Lubn¯an
Wazn¯i, Kh¯alid W¯asif. ; Shakh¯atirah, Husayn.
`Amm¯an. Mu'assasat `Abd al-Ham¯id Sh¯um¯an,. 2000.. 260 p. ;.

al-Batal al-f¯atih.
`Abd Rabbih, `Abd al-H¯afiz. [from old catalog]
[1961]. 174 p..

al-Batal al-malham¯i f¯i riw¯ay¯at `Abd al-Rahm¯an Mun¯if
Ham¯id¯i, Ahmad J¯asim.
Dimashq. al-Ah¯al¯i lil-Tiba`ah wa-al-Nashr wa-al-Tawz¯i`,. [1987]. 179 p. ;.

al-Baòtal al-muòdòtahad, tha®r Ibn °Antarah,: dir¯asah taòtb¯iq¯iyah f¯i al-adab al-sha°b¯i
òS¯aliòh, Aòhmad °Abb¯as ; Antar
[al-Q¯ahirah, . Maòt¯abi° R¯uz al-Y¯usuf,. 1973]. 178 p..

al-Baòtal gh¯amiòd al-maòs¯ir f¯i ru®y¯a al-Dukt¯ur Y¯usuf °Izz al-D¯in °¯Isá al-riw¯a®¯iyah
°¯Amir, S¯am¯i Mun¯ir òHusayn
al-Iskandar¯iyah. Munsha®at al-Ma°¯arif,. [1989]. 43 p. ;.

al-Batan¯un¯i, Muhammad Lab¯ib.
[1910?]. 266 p..

Al-ba°Øtat al-islÅamÅiya ila 'l-bilÅad al-afranÏgÅiya
HidÅayat, ÖSÅadiq ; ÏCÅubÅina, BahrÅam
ÏCÅap 2. PÅarÅis. Organisation des mouvements nat. des universit., chercheurs et intellectuels iraniens. 1983. 42 S..

al-Ba°th: Al ba®ath political daily.
Dimashq. dHizb al-Ba°th al-°Arabåi al-Ishtiråakåi. v..

al-Ba?th ?an Wal?d Mas??d: riw?yah
Jabr?, Jabr? Ibr?h?m.
Bayr?t. D?r al-?d?b,. 1990.. 382 p. ;.

Alba The Best Of Runrig
Runrig
o.O.. Chryslis Rec.. 1992. 1 Compact-Disc.

Alba, the last wolf
Stephen, David
London. Century P.,. 1986. 198 s..

Alba, The months minde of a melancholy lover
Tofte, Robert
London. Lownes. 1598.

¬al-¬BatÖl al-FilastÖÅinÅi fÅi 'l-hÖikÅaya aÏs-Ïsa°bÅiya
HÕalÅilÅi, °AlÅi
atÖ-TÖab°a 1. al-Quds. Mu'assasÅat Ibn RuÏsd. 1979. 160 S..

Alba, topónimo preindoeuropeo,
Agud Querol, Manuel.
Zaragoza, . Primer Congreso Internacional del Pirineo del Instituto de Estudios Pirenaicos,. 1952.. 13 p. ;.

Alba tragica
Carné, Marcel ; Viazzi, Glauco
Milano. Ed. Domus,. 1945. 120 s..

Alba tragica, di Marcel Carné
Carné, Marcel. ; Viazzi, Glauco.
[Milano. Editoriale Domus,. 1945]. xviii, 120 p..

al-Batr al-tanasuli lil-inath khitan al-banat
Fayyad, Muhammad
al-Qahiran [Kairo]. Dar al-Shuruq,. 1998. 173 s..

Alba-Tramonto: ristampa di primizie 1904-1906
Falzone, Augusto Ferdinando.
Milano. Gastaldi,. [196-?]. 63 p..

Alba triunfante: novela inglesa
Benson, Robert Hugh,
Bercelona. Gili,. 1916. 378 s..

Albatros
1 Aufl.. Weinheim. Beltz, Athenäum.

Albatros: klingende Geschichten für Gitarre und Klavier
Horton, Peter
Fingermagics. P 1991. 1 CD u. Beiheft (Texte).

Albatros: harmonische Instrumental-Musik zum Träumen und Entspannen
Carls, Lawrence
München. Neptun. 1986. CD.

Albatros: Rettung über See ; 115 Tage bis zum Frieden
Gerdau, Kurt
Herford. Koehler. 1984. 136 S..
ISBN 3-7822-0338-0

Albatros: die Compact Disc als Gestaltungselement zur Farbfläche ; Gestaltungsidee von Alpha-C-Performance-Projekt nach einer CD-Produktion, die CD als Abfallelement
VanDeKerckhove, Remy C. ; Campert, Remco
Frankfurt [Main] ; Sulzbach ; Ingoldstadt. Alpha-Presse. 1999. [41] Bl.. WVZ ; 113.
in Holzkiste : DM 2000.00

Albatros: des Russes Æa Paris 1919-1929
AlbÐera, Franðcois, ; PaLini, Dominique.
Milano. Mazzotta ;. c1995.. 181 p..

Albaòtros.
Greenberg, Uri Zvi,
[Yerushalayim, . Bet ha-sefarim ha-le°umi òveha-universita°i,. 738, 1977 or 1978]. 19, 19, 28 p..

Albatros: "den evige sejler," et mixed media drama i tre akter om søfolks liv på havet og i land
[Århus. Aarhus Kunstmuseum,. 1982]. 73 p. : ill. ; 21 cm..

Albatros: Verlag für Kinder und Jugend
Praha . Albatros. [1985]. 79 S..

Albatros: neue Perspektiven in der wissenschaftlichen Forschung
Lugano . Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner.

Der Albatros.
Bremen. Amicale internationale des capitaines au long-cours, Cap Horniers, Deutsche Sektion,. [1956-. v..

Albatros : Gesellschaft für Flugzeug - Unternehmungen M.B.H. Berlin, Johannistal
1918.. 1 photomechanical print.

Albatros advech]
[2. Aufl.]. Unterschleißheim. Microsoft Press. 2002. 159 S..
ISBN 3-86063-836-X kart. : EUR 9.90

Albatros adventure travel
Kbh. . Willumsgaard Marketing. 2003.

Albatros D.Va: German fighter of World War I
Mikesh, Robert C.
Reprinted. Washington/D.C. u.a.. Smithsonian Institution Pr.. 1988. 112 S.. Famous aircraft of the National Air and Space Museum ; 4.
ISBN 0-87474-633-7

Albatros fighters in action
Connors, John F. ; Greer, Don
Carrollton, Tex.. Squadron/Signal Publications,. c1981. 49 s..

Albatros, Rettung über See: 115 Tage bis zum Frieden
Gerdau, Kurt
Herford. Koehler. 1984. 136 S., Ill.
ISBN 3-7822-0338-0

Albatross
Anthony, Evelyn
1. ed.. New York/NY. Putnam. 1983. 239 S..
ISBN 0-399-12773-9

ALBATROSS: a learning based transportation oriented simulation system
Arentze, Theo ; Timmermans, Harry
Eindhoven. EIRASS. 2000. XXV, 518 S..
ISBN 90-6814-100-7

Albatross: en händelse under första världskriget
Hedin, Svante
Enskede. Nya vyer. 2002. 214 S..
ISBN 91-973011-7-5

ALBATROSS: den fotografiska dokumentationen av en händelse under första världskriget ; utställningen visas på Fotografiska Museet, Skeppsholmen, Stockholm, under tiden 23 juni - 10 oktober 1976
Hedin, Svante [Hrsg.]
Stockholm. 1976. 30 S.. Moderna Museet, Fotografiska Museet ; Kat.nr. 137.
ISBN 91-7100-100-X