al-Am¯in: qiòsòsat òhay¯at al-ras¯ul al-°Arab¯i Muòhammad òsallá All¯ah °alayhi wa-sallam
Qa°w¯ar, Jam¯al ; °Abb¯as¯i, Maòhm¯ud ; Karkab¯i, Qayòsar
al-N¯aòsirah. Maòtba°at al-òHak¯im,. [1966]. 28 p..

al-AmÅin al-ÕhalÅifa al-muftarÅi °alaihÅi: naÖzra fÅi ÖtabÅi°at aÖs-ÖsirÅa° baina 'l-AmÅin wa-'l-Ma±mÅun
RaÏsÅad, °Abd-al-Mun°im ; NÅurÅi, Muwaffaq SÅalim
ÖTab°a 1. BaÇgdÅad. DÅar aÏs-ÏSu°Åun aØt-ØTaqÅafÅiya al-°ÅAmma. 2001. 161 S..

al-Amin al-Qur'an
Shaleh, H. Qamaruddin, ; Dahlan, Aminah Abdullah, ; Rusamsi, Jus,
Bandung. Diponegoro,. 1971.. 900 p. ;.

A laminar flow diffusion chamber for homogeneous nucleation studies
Lihavainen, Heikki Sakari
Helsinki. Finnish Association for Aerosol Research. 2000. 111 S.. Report series in aerosol science ; 45.
ISBN 952-502721-X

Al'-Amin i Al'-Mamun: Roman
Zejdan, Dzirdzi
Leningrad. Cudozestv. lit.. 1977. 324 S..

al-Amåin wa-al-Ma®måun: Mudhammad al-Amåin, 193-198 H, °Abd Allåah al-Ma®måun, 198-218 H
Shåakir, Madhmåud.
Bayråut. al-Maktab al-Islåamåi,. 2001.. 342 p. ;.

al-Amåir °Abd al-Qåadir al-Jazåa®iråi: mutadsawwifan wa-shåa°iran
Sayyid, Fu®åad dSåalidh.
al-Jazåa®ir. al-Mu®assasah al-Wadtanåiyah lil-Kitåab,. 1985.. 349 p. ;.

al-Amåir al-dHasan: mufakkir siyåasåi wa-°åalim iqtidsåadåi
Zabin, dHasan Mudhammad.
°Ammåan. Markaz al-Fåaris lil-Tadsmåim wa-al-dTibåa°ah,. 1998.. 155 p..

¬al-¬ AmÅir al-ÏgahilÅi aÏs-ÏsÅa°ir Imru'u-'l-Qais al-KindÅi: taÖhlÅil wa-dirÅasa li-Ïsi°rihi wa-liÏs-ÏsaØhÖsiyatihi
ÏGundÅi, °AlÅi A. ¬al-¬
[al-QÅahira]. DÅar al-Fikr al-°ArabÅi. 1988. 320 S..

al-Amåir al-Jåahilåi al-shåa°ir Imru® al-Qays al-Kindåi: taòhlåil wa-diråasah li-shi°rihi wa-shakhòsåiyatih
Jindåi, °Alåi.
[Cairo]. Dåar al-Fikr al-°Arabåi,. 1988.. 320 p. ;.

al- AmÅira wa-'l-usÅud aØt-ØtalÅaØta
BairÅut. DÅar aÏs-ÏSarq al-°ArabÅi. 1995. 15 S.. ÖHikÅayÅat muÖsauwara li-'l-aÖtfÅal.

al-Amåir dHamzah al-Bahlawåan: al-ma°råuf bi-dHamzat al-°Arab.
Bayråut, Lubnåan. Dåar al-Kutub al-°Ilmåiyah,. 1985.. 4 v. in 2 ;.

al-Am¯ir Hamzah al-Bahlaw¯an: al-ma`r¯uf bi-Hamzat al-`Arab.
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Kutub al-`Ilm¯iyah,. 1985.. 4 v. in 2 ;.

Al-' Amiri on the afterlife: a translation with commentary of his "Al-Amad 'Ala Al-Abad"
Rowson, Everett Keith
1 Aufl.. 1982. 544 S..

al-Am¯ir Shak¯ib Arsal¯an.
al-Dahh¯an, S¯am¯i. [from old catalog]
.1960. p. cm..

al-Am¯ir Shak¯ib Arsl¯an: Ban¯u ma`r¯uf, ahl al-`ur¯ubah wa-al-Isl¯am : Nus¯us mukht¯arah ma`a fihrist sh¯amil bi-mu'allaf¯at al-Am¯ir wa-bi-m¯a kutiba f¯i-hi wa-`anh
MawlÆ, Sa`¯ud.
Bayr¯ut. al-Majlis al-Durz¯i lil-Buh¯uth wa-al-Inm¯a'. 1990.. 196 p. ;.

Housing associations: policy and practice
Cope, Helen F. ; MawlÐa, Sa°åud.
Basingstoke, Hampshire [u.a.]. Macmillan. 1990. XVIII, 318 S. : graph. Darst.. Macmillan building and surveying series.
ISBN 0-333-46363-3

al-Am¯ir Shak¯ib Arsl¯an wa-tahaddiy¯at `asr al-nahdah, 1869-1946.
Arsl¯an, Shak¯ib,
al-Mukht¯arah, Lubn¯an. Jar¯idat al-Anb¯a',. 1989.. 128 p..

A la mitad del cambio
Carrasco Altamirano, Diódoro
Oaxaca. Gobierno del Estado de Oaxaca. 1995. 61 S..
ISBN 968-755104-6

A la mitad del camino
Díaz-Trechuelo López-Spinola, Lourdes.
Madrid. Rialp,. 1997.. 157 p. ;.

A la mitad del foro: poemas de abogados zacatecanos de los siglos XIX y XX
Enciso Contreras, José.
Zacatecas, Zac., México. H. Ayuntamiento de Zacatecas,. c1997.. 155 p. ;.

A la mitad del puente: [poesía 1992 - 1994]
Brash, Jorge
1. ed.. Veracruz, Veracruz, Méx.. Inst. Veracruzano de Cultura. 1995. 37 S.. Cuadernos del baluarte.
ISBN 968-627147-3

°åAlamåiyat al-Islåam
dDayf, Shawqåi
al-Qåahirah, J.M.A.. Dåar al-Ma°åarif,. [1996]. 119 p. ;.

°ÅAlamÅiyat al-islÅam wa-mÅaddÅiyat al-°aulama
BairÅut. ManÏsÅurÅat ÏGam°Åiyat ÖHalaqÅat al-Fikr wa-'d-DirÅasÅat al-IslÅamÅiya. 1999. 264 S..

°ÅAlamÅiyat al-islÅam wa-mÅaddÅiyat al-°aulama
Zain, SamÅiÖh °ÅAtif az-
ÖTab°a 1. BairÅut. aÏs-ÏSarika al-°ÅAlamÅiya li-l-KitÅab. 2002. 300 S..
ISBN 995-314000-6

Alamiyyah-yi Mashriq¯i P¯akist¯an
[Kar¯ac¯i. Ra®¯is Ak¯aòd¯im¯i,. 1974-]. v. ;.

Alam jurutera
Abdul Rahim Abdul Manaf
Kuala Lumpur. Universiti Malaya. 1999. XXIV, 562 S..
ISBN 983-100-075-7

Alamkara: 5000 years of Indian art. (... on the occasion of "Alamkara: 5000 years of India", an exhibition org. by Asian Civilisations Museum, National Heritage Board, Singapore and National Museum, New Delhi held at National Museum, Singapore, 1 July 1994 - 1 January 1995)
Sharma, R. C. ; Ku, Pansy ¬[Hrsg.]¬
Singapore. National Heritage Board. 1994. 143 S. : Ill..
ISBN 0-944142-97-4

Alaòmk¯ara school of poetics and Bhaòtòta Udbhaòtòta, a study: a critique on Udbhaòta's system of Alaòmk¯aras vis-a-vis Benedetto Croce's Ornament and Expression and Raniero Gnoli's published fragments of Udbhaòta's vivaraòna
Basistha, Chitta Ranjan.
Kolkata. Sanskrit Pustak Bhandar,. 2003.. 372 p. ;.

The alaòmk¯ara-section of the Agni-pur¯aòna
Bhattacharyya, Suresh Mohan.
Calcutta. Firma KLM,. 1976.. iv, 240 p. ;.

Alam Kubur: Saer-saer Gayo
Rasjid, Harun ; Ara, L.K. ; Alam Kubur
Jakarta: Balai Pustaka, . 1983.. 82 S. 8"..

°åAlam kåurah kåurah: masradhåiyah fåi thalåath fudsåul
°Abd al-Maqdsåud, Jamåal
[Cairo]. al-Hay®ah al-Midsråiyah al-°åAmmah lil-Kitåab,. 1988.. 135 p. ;.

'Alam laisa lana
Kanafani, Gassan
At-tab'a 2. Bairut. Mu'assasat al-'Abhat al-'Arabiya. 1980. 163 S.. Kanafani, Gassan: Silsilat 'a'mal Gassan Kanafani ; 4..

al- A'mãl al-kãmila li-s-sã'ir Sam¯i.h al-Qãsim
Sam¯i.h
a.s-.Safãt . 1993.

°ÅAlam mÅa ba°d 11 sibtimbir 2001: al-iÏskÅalÅat al-fikrÅiya wa-'l-istirÅatÅiÏgÅiya
Wuld AbÅah, as-Saiyid
ÖTab°a 1. BairÅut. ad-DÅar al-°ArabÅiya li-l-°UlÅum. 2004. 176 S..
ISBN 995-329976-5

°åAlam Madhmåud dTarshåunah al-riwåa®åi wa-al-qidsadsåi
dTaråabulusåi, Mudhammad al-Håadåi.
Tåunis. Dåar al-Khidmåat al-°åAmmah lil-Nashr,. 1998.. 174 p. ;.

`¯Alam Mahm¯ud Tarsh¯unah al-riw¯a'¯i wa-al-qisas¯i
Tar¯abulus¯i, Muhammad al-H¯ad¯i.
T¯unis. D¯ar al-Khidm¯at al-`¯Ammah lil-Nashr,. 1998.. 174 p. ;.

A°lÅam MÅalaqa
Ibn-°Askar, AbÅu-°AbdallÅah ; Ibn-ÕHamÅis, Abu-Bakr ; MurÅabiÖt at-TarÇgÅi, °AbdallÅah al-
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. DÅar al-ÇGarb al-IslÅamÅi [u.a.]. 1999. 432 S..
ISBN 9981-94103-4

A Lammas Ladymass: 13th and 14th century English chant and polyphony.
Los Angeles, CA. Harmonia Mundi France,. p1998.. 1 sound disc.

La composition de Salammbô d'après la Correspondance de Flaubert <1857-1862> avec un essai de classement chronologique des lettres
Blossom, Frederick A.
Baltimore ; Paris. 1914. Elliott Monographs in Romance languages and literatures ; 3.

Alam Melayu: sejarah dan kebudayaan Campa
Abd. Rahman al Ahmadi.
Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan ;. 1988.. 329 p..

°Alam min °AsÅir °AbdallÅah Ibn-°AlÅi Ibn-ÖHumaiyid (1326 - 1399): dirÅasa tÅarÅiÕhÅiya ÏsÅamila
°AdnÅan, ÖSÅaliÖh Ibn-°Aun Ibn-HÅaÏsim ; Ibn-ÖHumaiyid, °AbdallÅah Ibn-MuÖhammad Ibn-°AbdallÅah
ÖTab°a 1. ar-RiyÅaÖd. NÅadÅi AbhÅa al-AdabÅi. 1998. 344 S..
ISBN 9960-1623-18-1

A°låam min jazåirat Jarbah: majmåu°at al-mudhåaddaråat allatåi ulqiyat °alÐa minbar Jam°åiyat dSiyåanat Jazåirat Jarbah.
[Tunis. s.n.,. 1995]. 187 p..

A`l¯am Misr f¯i al-qarn al-`ishr¯in: maws¯u`at Wak¯alat Anb¯a' al-Sharq al-Awsat
[Cairo]. Wak¯alat Anb¯a' al-Sharq al-Awsat,. 1996.. 516 p. ;.

al-°¯Amm¯iyah wa-al-intif¯aòd¯at al-fall¯aòh¯iyah, 1850-1918: f¯i Jabal òH¯ur¯an
òHann¯a, °Abd All¯ah
Dimashq. al-Ah¯al¯i lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 1990.. 400 p..

al-°åAmmåiyah wa-al-intifåaddåat al-fallåadhåiyah, 1850-1918: fåi Jabal dHåuråan
dHannåa, °Abd Allåah
Dimashq. al-Ahåalåi lil-dTibåa°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 1990.. 400 p..

¬al-¬ °ÅAmmÅiya wa-'l-intifÅaÖda al-fallÅaÖhÅiya fÅi ÏGabal ÖHaurÅan: 1850 - 1918
ÖHannÅa, °AbdallÅah
aÖt-ÖTab°a 1.. DimaÏsq. al-AhÅalÅi. 1990. 400 S..

A la mémoire de Blaise Pascal
Bridel, Ph.
Lausanne. La Concorde,. [ca. 1925]. S. 196 - 276..

A la mémoire de Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau,: 10 février 1810-12 janvier 1892.
[Lille, . Imp. L. Danel,. 1893?]. 111 p., 2 l..

A la Mémoire d'Emile Mayrisch
[Luxembourg]. [Buck]. [1928]. 134 S. : Ill. ; 8-o.

A la mémoire de M. le Professeur Georges Waitz 1813-1886: Hommage respectueux de ses anciens élèves Gabriel Monod et Marcel Thévenin
Monod, Gabriel ; Thévenin, Marcel
Paris. s.n.. 1886. 11 S..

A la mémoire de Monsieur le Chevalier Paul de Fabribeckers de Grace: [Gedächtnisschrift]
Schröder, Joseph
[Coloniae]. [1889]. 36 S. ; 8-o.

¬A¬ la mémoire de Monsieur le Chevalier Paul de Fabribeckers de Grace, + a Liege 3.2.1889
Schröder, Josef
[S.l.].

A la mémoire de Paul d'Estournelles de Constant, 1852-1924.
La Flèche, . Impr. du 'Journal fléchois',. 1932.. 3 p.l., [5]-91 p., 1 l. incl. facsim. front. (port.) pl..

A la mémoire de Paul Guiton,
Avezou, René. [from old catalog]
Grenoble, . B. Arthaud. [1946]. p. cm..

A la mémoire de Paul Lemoine, 1878-1940.
[Saintes . (Charente-Mar) Impr. Délavaud, préf.. 1958]. p. cm..

¬A¬ la mémoire de Richard Duprierreux zans qui les marionnettes bruxelloises yyy plus
Dupierreux, Richard
1971.

¬A¬ la mémoire d'Ernest Labrousse: [hommage à Ernest Labrousse]
Vovelle, Michel ; Labrousse, Ernest
Paris. 1989. S. 100 - 167. Annales historiques de la Révolution Française ; 276 : Tome 61 : Numéro spécial.

A la mémoire de S.A.R. Monseigneur le duc d'Orléans, prince royal.
Curez, Léopold.
Paris. Daguin Frères, quai Malaquais, 7. 15 juillet 1842 . 8 p. ;.

A la mémoire de Witold Lutoslawski: (1994); for 2 trumpets & 2 horns
Xenakis, Iannis
1 Aufl.. 1 Compact Disc.

A la mémoire d'Émile Roy.: Dijon Bellais [etc.];
Roy, Émile,
Paris, . Éditions Auguste Picard,. 1929.. p. cm..

A la mémoire d'un héros: élégie porankfurt am Main [u.a.]
Glazunov, Aleksandr K.
Ullstein-Verl.. 1997. 617 S.. Ullstein-Buch ; 35670.
ISBN 3-548-35670-2

A la mémoire d'un héros: élégie pour grand orchestre, op. 8
Glazunov, Aleksandr K.
Leipzig . Belaieff. [188-?]. 1 Klavierauszug.

A la mémoire immortelle de feu Monsieur Morus ...
Morus, Alexander
Charenton. chez Olivier de Varennes. [1670?]. 8 S..

Personalwirtschaft
Olfert, Klaus ; Steinbuch, Pitter A.
6., aktualis. Aufl.. Ludwigshafen (Rhein). Kiehl. 1995. 508 S. : graph. Darst.. Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft.
ISBN 3-470-70826-6 kart. : DM 39.80, sfr 39.80, S 311.00

al-Amn al-ÇgiØdÅa±Åi wa-'t-tanmiya al-iqtiÖsÅadÅiya
SarÅitÅi, MuÖhammad as-
al-IskandarÅiya. DÅar al-ÏGÅami°a al-ÏGadÅida li-n-NaÏsr. 2000. 541 S..
ISBN 977-539-494-5

al-Amn al-islÅamÅi wa-mustaqbal al-umma: al-imÅam al-ÕHumainÅi wa-mafhÅum izÅalat IsrÅa±Åil al-wuÏgÅud wa-taÏgÅarib mu°ÅaÖsira li-wa°y at-taÖhaddiyÅat wa-'l-aulawÅiyÅat
ZÅada, ÖHamÅid ÖHilmÅi ; Ya°qÅub, Sa°Åid
ÖTab°a 1. BairÅut. Mu±assasat al-BalÅaÇg li-Öt-ÖTibÅa°a wa-'n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 2004. 398 S..

¬al-¬ Amn al-mÅa'Åi al-°arabÅi
°AbdallÅah, ÖHasan ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. Markaz ad-DirÅasÅat al-IstrÅatÅiÏgÅiya wa-'l-BuhÅut wa-'t-TauØtÅiq. 1992. 122 S..

al-Amn al-mÅa±Åi al-°arabÅi: a°mÅal al-Mu±tamar ad-DuwalÅi aØt-ØTÅamin allaØdÅi naÖzÖzamahÅu Markaz ad-DirÅasÅat al-°ArabÅi - al-ÅUrÅubbÅi min 21 ilÅa 23 fibrÅayÅir
ISBN 0-935950-30-3

al-Amn al-mÅa±Åi al-°arabÅi baina 'l-ÖhÅaÏgÅat wa-'l-mutaÖtallabÅat
MuÕhÅadimÅi, °Abd-al-QÅadir RizzÅiq al-
ÖTab°a 1. DimaÏsq [u.a.]. DÅar al-Fikr. 1999. 215 S..
ISBN 1-575-47621-5

al-Amn al-ma'i wa-mafhuma al-siyadah wa-al-salam fi duwal haud nahr al-Urdunn
Al-Rubaiy, Sahib,
[Vällingby]. [S. Al-Rubaiy] ;. 2000. 351 s..

al-Amn al-mÅa±Åi wa-mafhÅumÅa as-siyÅada wa-'s-salÅam fÅi duwal ÖhauÖd nahr al-Urdunn
Rubai°Åi, ÖSÅaÖhib ar-
ÖTab°a 1. DimaÏsq. DÅar al-ÖHaÖsÖsÅad. 2000. 351 S..
ISBN 91-630-8504-6

al-Amn al-qaumÅi al-ÅirÅanÅi: maÖsÅadir at-tahdÅid wa-ÅalÅiyÅat al-muwÅaÏgaha
FatÖhÅi, MamdÅuÖh AnÅis
ÖTab°a 1. AbÅu-ZabÅi. Mu±allif. 2006. 544 S..
ISBN 994-803228-4

al-Amn al-qawm¯i al-°Arab¯i f¯i minòtaqat al-Baòhr al-Aòhmar
Buròs¯an, Aòhmad. ; Aòsbaòh¯i, Aòhmad Muòhammad.
°Amm¯an. Markaz Dir¯as¯at al-Sharq al-Awsaòt,. 2001.. 300 p. ;.

Alamán, estadista e historiador
Valadés, José C.
México. Porrúa. 1938. XII, 576 S., 8 Bl..

Alamo: der texanische Unabhängigkeitskrieg 1835/36
Solka, Michael
Wyk auf Foehr. Verl. für Amerikanistik. 1995. 95 S..
3-89510-033-1 |b Pp.

Alamo: John Waynes Freiheitsepos
Rennschmid, Andrea |b [Hrsg.] |9 113519311
[Landshut, Niedermayerstr. 18 c]. &lt;&lt;[R.&gt;&gt; Weber]. 1997. 159 S..
3-9802987-3-6 |b Pp. : DM 39.00

Alamo
Grant, James Edward ; Wayne, John ; Widmark, Richard ; Harvey, Laurence
Frankfurt/Main. MGM Home Entertainment. 2004. 1 DVD-Video (PAL, 154 Min.).

¬The¬ Alamo: an illustrated history
Hoyt, Edwin P.
Dallas, Tex.. Taylor Pub. Co. 1999. IX, 189 p..
ISBN 0-87833-204-9

¬The¬ Alamo: an epic
Lind, Michael
Boston [u.a.]. Houghton Mifflin. 1997. x, 351 p..
ISBN 0-395-82758-2

The Alamo
Thompson, Frank T.
San Diego, Calif.. Thunder Bay Press. 2002. 128 S..
ISBN 1-571-45840-9

¬The¬ Alamo: an original sound-track recording ; De Guella and The green leaves of summer ; David Crockett ; Raid for cattle ; Tennessee babe ; Her's to the ladies ; Ballad of the Alamo ; General Santa Anna ...
Tiomkin, Dimitri ¬[Komp.]¬ ; Webster, Paul Francis ¬[Komp.]¬ ; Wayne, John ¬[Sprecher]¬ ; Robbins, Marty ¬[Gesang]¬
[S.l.]. Columbia. [ca. 1970]. 1 Schallplatte.

The Alamo: original score
Burwell, Carter. ; Weiss, David. ; Seaton-Finn, Laura. ; Kim, Lisa. ; Rinehart, Robert. ; Stepansky, Alan.
Burbank, CA. Hollywood Records,. p2004.. 1 sound disc.

The Alamo: an original sound track recording
Tiomkin, Dimitri. ; Webster, Paul Francis, ; Robbins, Marty. ; Wayne, John,
[New York]. Columbia,. [1960]. 1 sound disc (44 min.).

The Alamo
Drooker, Arthur ; Berenger, Tom,
[New York?]. A&E Home Video. c1996.. 2 videocassettes (ca. 100 min.).

The Alamo: flash point between Texas and Mexico
Wade, Mary Dodson.
Carlisle, Mass.. Discovery Enterprises,. c1996.. 64 p..

The Alamo
Wayne, John ; Wayne, John ; Widmark, Richard
Santa Monica, Calif.. Metro Goldwyn Mayer Home Entertainment,. 1998.. 2 Videokassetten [VHS] (193 Min.) : farb..

The Alamo 1836: Santa Anna's Texas campaign
Hardin, Stephen L.
Westport, Conn. [u.a.]. Praeger. 2004. 96 S.. Praeger illustrated military history series.
ISBN 0-275-98460-5 alk. paper

The Alamo, 1836: Santa Anna's Texas campaign
Hardin, Stephen L. ; McBride, Angus
Oxford. Osprey Military,. 2001. 96 s..

Ala Moana, greater Honolulu's shopping center: the development of the Ala Moana Tract for the Hawaiian Land Company, Limited.
Kaiser, Henry J.,
[S.l.. s.n.,. 1949?]. 19, 15, [23] p..

¬The¬ Alamo and other Texas missions to remember
Foster, Nancy H.
Houston, Tex.. Gulf Publ. Co.. 1984. VIII, 88 S. : Ill., Kt..
ISBN 0-88415-033-x

¬The¬ Alamo and the Texas War of Independence, September 30, 1835 to April 21, 1836: heroes, myths, and history
Nofi, Albert A.
1. Da Capo Press ed., Reprint [der Ausg.] Conshohocken, Pa., 1982. New York, NY. Da Capo Press. 1994. 222 S. : Ill., Kt..
ISBN 0-306-80563-4

&lt;&lt;The&gt;&gt; Alamo and the War of Texan Independence 1835-36: Philip Haythornthwaite. Col. pl. by Paul Hannon
Haythornthwaite, Philip ; Hannon, Paul
London London. Osprey Osprey. 1986. 48 S., S. A-H. Men-at-arms series ; 173.

Alamo anthology: from the pages of the alamo journal
Austin, TX. Eakin Press,. 2005.. p. cm..

Alamo bay
United States. Tri-Star Pictures,. 1985 ; . 1 videocassette of 1 (Beta) (ca. 99 mins.).

The Alamo chain of missions: a history of San Antonio's five old missions
Habig, Marion Alphonse,
Chicago. Franciscan Herald Press,. 1976.. 308 p..

A la mode
Wachtel, Joachim
1963.

A la mode: women's fashions in French art, 1850-1900
Feeney, Maura.
Williamstown, Mass. Sterling and Francine Clark Art Institute,. 1982.. [37] p..

A la mode ;: Real time
Rolnick, Neil B. ; Rolnick, Neil B. ; Rolnick, Neil B. ; Taylor, Marshall. ; Jackson, Douglas.
New York, NY. CRI,. p1987.. 1 sound disc.

A-la-mode
[England]. Pub. Jan. 1, 1789 by S.W. Fores, No. 3 Piccadilly,. 1789.. 1 print.

The alamode: containing the English, French, and United States winter fashions for ...
Philadelphia. J.H. Chappell,. 1836-. v. ;.

Der A la Mode-Kalender, auf das Jahr 1760
Leipzig. Rumpf. 1760. 190 S..

The Alamode musician: being a new collection of songs composed by some of the most eminent masters & ingrav'd from the originalls : with a through bass for the harpsichord or bass-violl : and for the easier playing ye trebles upon the flu, each song is transpos'd where necessary to a key proper for that instrument.
[London]. Sould by Henry Playford at his shop ...,. 1698.. 1 score ([16] p.).

A-la-mode phlebotomy no good fashion, or, The copy of a letter to Dr. Hungerford: complaining of and instancing in the phantastick behaviour and unfair dealing of some London physitians when they come to be consulted withal about sick perns living at a distance from them in the country : whereupon a fit occasion is taken to discourse of the profuse way of blood-letting formerly unheard of, though now adays so mightily in request amongst vs here in England
Griffith, Richard,
London. Printed by T.B. for Joseph Hindmash ...,. 1681.. [30], 209 [i.e. 193], [3] p..

A la moderna: comedia en dos actos
López Acebal, Francisco.
Madrid. Renacimiento,. 1914.. 3 p.l., [11]-189 p. ;.

Alamode-Teuffel: nach der heutige[n] Hoffarth in Kleydern, Haaren, Schmincken, Entblößen etc. Mannigfaltigkeit und Abscheuligkeit: Der Entschuldigunge[n] Nichtigkeit und Abstellung Nothwendigkeit
Hartmann, Johann Ludwig
[Mikrofiche-Ausg. der Ausg.] 1675. München ; New Providence ; London ; Paris. Saur. [ca. 1995]. 1 Mikrofiche : 42x. Bibliothek der deutschen Literatur ; 14411.
ISBN 3-598-51100-0

Alamode-Teuffel
Freud
Hamburg . Ziegler .

Alamode-Teuffel, Oder Gewissens-Fragen Von der heutigen Tracht und Kleider-Pracht, Aus wohlmeinenden Gemuet und Christlichem Eifer, auff sonderbares Begehren, beschrieben, mit seinen rechten Farben illuminiret, und im oeffentlichen Druck auff das Theatrum dargestellet, durch Michaelem Freud, den Aeltern ...
Freud, Michael
Hamburg. Ziegler. 1682. [6] Bl., 304 S..

Alamodischer Politicus ...
Moscherosch, Johann Michael
Cölln. Binghen. 1647.

Alamodischer Politicus ...: sambt der Oration des Bauern an der Donau an den Magistrat zu Rom
Moscherosch, Johann Michael ; Bingen, Andreas
Hamburg. Naumann. 1666.

Alamodischer Politicus: sammt der Rent-Cammer und peinlichen Process in drey Theile abgetheilet ó
Moscherosch, Johann Michael [Hrsg.] ; Guevara, Antonio de [Beitr.] ; Albertinus, Aegidius [Übers.]
Franckfurt & Hamburg. Liebezeit. 1697. 288, [24] S..

Alamodischer Politicus sambt der Rent-Cammer und peinlichen Process: in 3 Theile abgetheilet
Hamburg. Naumann. 1650. 262 S..

Alamodischer Politicus, Sammt der Rent-Cammer und Peinlichen Proceß: in drey Theile abgetheilet, worinnen heutiger Statisten Machiavellische Griffe und arcana Status sonnenklar abgemahlet zu finden ; Sammt der zu End angehängter Oration des Bauren an der Donau, an den Magistrat zu Rom
Moscherosch, Johann Michael
Franckfurt. Liebezeit. 1697. 288 S..

Alamodischer Politicus, Samt der Rent-Cammer und peinlichen Process: in drey Theile abgetheilet, worinnen heutiger Statisten machiavellische Grieff und Arcana Status sonnenklar abgemahlet zu finden ; Sampt der zu End angehengter Oration des Bauren an der Donau, an den Magistrat zu Rom
Moscherosch, Johann Michael
Hamburgk. Nauman. 1666. 262 S., 12 Bl..

Alamodischer Politicus, Samt der Rent-Cammer und peinlichen Process, in drey Theile abgetheilet. Worinnen Heutiger Statisten Machiavellische Griff u. arcano Status abgemahlet zu finden [et]c.
Hamburg. 1671.

Alamodischer Politicus, welcher heutiger Statisten Machiavellische Griff und Arcana Status sonnenklar an Tag gibt: samt der ... Oration des Bauern an der Thonaw
[Cölln]. [ca. 1640]. 156 S..

Alamodischer Politicus welcher heutiger Statisten Machiavellische Griff und arcana status sonnen klar an Tag gibt ... sambt der Rent-Camer und peinlichem Process ...
Hamburg . 1671. 1 bd..

Alamodischer Politicus welcher heutiger Statisten Machiavellische Griff und arcana status sonnen klar an Tag gibt ... sambt der Rent-Cammer und peinlichen Process ...
Hamburg . 1654. 262 s..

Alamodischer Politicvs: welcher Heutiger Statisten Machiavellische Griff vnd Arcana Status S[o]nnenklar an Tag gibt sampt der zu End angehenckter Oration des Bawren an der Donaw
Moscherosch, Johann Michael,
Cölln. Bey Andreas Binghen, im Lauret vor den Minnenbrüdern,. 1647. 2 v.

A La modischer Secretarius: Das ist Politischer Hoff-stylus
LaSerre, Jean Puget de
Leyden. Marci. 1645. 371 S..

¬Die¬ Alamodische Zeugen/ Uber die Geburt eines Alamodischen Printzens; Oder Widerlegung Des von dem Könige in Engeland/ Zu Behauptung der Rechtmäßigkeit seines vermeinten Printzens von VVallis, Vorgebrachten und sogenannten Eigentlichen Beweißes; ...
Walten, Ericus
Londen. Sonderrath. 1689. 64 S..

¬Die¬ Alamodische Zeugen über die Geburt eines Alamodischen Printzens, Oder Widerlegung des von dem Könige von Engeland, zu Behauptung der Rechtmäßigkeit seines vermeinten Printzens von Wallis, vorgebrachten ... eigentlichen Beweißes
Walten, Ericus
London. Sonderrath. 1689. 64 S..

Alamo (DVD)
Wayne, John ; Grant, James Edward ; Clothier, Williams H. ; Tiomkin, Dimitri ; Widmark, Richard
Frankfurt/Main. Twentieth Century Fox Home. 2000. 1 DVD (154 Min.).
ISBN 0-232-00390-4 : 49,995

°ÅAlam ÖHannÅa MÅinÅa ar-riwÅa'Åi
ÕHaÖtÅib, MuÖhammad KÅamil ¬al-¬ ; °ÅId, °Abd-ar-RazzÅaq
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar al-ÅAdÅab. 1979. 159 S..

[Alamogordo, New Mexico city directory.]
Livonia, MI. Polk Directories, <2002- >.

Alamogordo plus twenty-five years;: the impact of atomic/energy on science, technology, and world politics.
Lewis, Richard S., ; Wilson, Jane,
New York. Viking Press,. [1971, c1970]. vi, 281 p..