al-°Ajz al-ghidh¯a®¯i f¯i T¯unis al-Khaòdr¯a®: man al-mas®¯ul?
Sitham,òH¯afiòz.
T¯unis. D¯ar Sir¯as lil-Nashr,al-Ma°had al-A°l¯a lil-Tarbiyah wa-al-Takw¯in al-Mustamirr,. [1990]. 217,67 p. ;.

AlakÅa
"NirÅalÅa", SÅuryakÅanta TripÅathÅi
3. saÖmskaraÖna. NayÅi DillÅi [u.a.]. RÅajakamala PrakÅaÂsana. 1990. 140 S..
ISBN 81-7178077-6

¬al-¬ akÅadÅimÅiya: maÏgallat AkÅadÅimÅiyat al-Mamlaka al-MaÇgribÅiya
ar-RibÅaÖt. al-HilÅal al-°ArabÅiya. 1984.

Çalakalem: [(elestiriler)]
Günyol, Vedat
Istanbul. Çan Yay†nlar†. 1977. 342 S.. Çan yay†nlar† ; 62.

Çalakalem: deneme
Günyol, Vedat
1. bas†m. ÇIstanbul. Türkiye ÇIÐs Bankas† Kültür Yay†nlar†. 1999. 242 S.. Bütün eserleri / Vedat Günyol ; 2.
ISBN 975-458-172-X

Alakaline igneous rocks
Fitton, J. G. [Ed.]
Oxford. Blackwell. 1987. 14, 568 S.. Geological Society (London). Special publication ; No. 30.
ISBN 0-632-01616-7

Alaka's no-fault proposal: a report
Mckinnon, Joe.
[Juneau]. The Committee,. 1978.. 61 p..

<<A>> lake beneath the crescent moon: some of the history, legends & folkart from around Zürich, ranging from prehistoric times through the 18th century, along with the families thereabout named Bachman, Hiestand, Ringger & Strickler
Baughman, J. Ross
Edinburg, Virginia . Shenandoah History. 2000. 254 S..

¬A¬ lake beyond the wind: a novel
YaØhlif, YaÖhyÅa ; Jayyusi, May
1. publ. in Engl.. New York. Interlink Books. 1999. 215 S. : Kt.. Emerging voices.
ISBN 1-56656-301-1

al-¯Akhar: masraòh¯iyat¯an
°All¯am, Y¯asir,
[Cairo]. al-Majlis al-A°lá lil-Thaq¯afah,. 1999.. 119 p. ;.

al-¯Akhar¯un: riw¯ayah
Miòsb¯aòh¯i, òHass¯unah.
al-Rab¯aòt. Mansh¯ur¯at al-Zaman,. 2003.. 207 p. ;.

al-Akhawåan Radhbåanåi: dhayåah wa-masradh : khadsåa®ids al-kitåabah al-diråamåiyah
Abåu Muråad, Nabåil
[Beirut]. Dåar Amjåad lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 1990.. 259 p..

Alakh Azadi Ki
Singh
Delhi . Va\0304ni Prakashan. 1998. 89 s..

al-Akhbåar al-dtiwåal
Dåinawaråi, Abåu dHanåifah Adhmad ibn Dåawåud, ; dTabbåa°, °Umar
Bayråut, Lubnåan. Sharikat Dåar al-Arqam ibn al-Arqam,. 1995.. 417 p. ;.

al-Akhbåar wa-al-åathåar
åAl Båu sa°åidåi, Såalim ibn °Abd Allåah ; dSulaybåi, Mudhammad °Alåi
[Muscat]. Saldtanat °Umåan, Wizåarat al-Turåath al-Qawmåi wa-al-Thaqåafah,. 1985-. v..

al-Akhdar ibn Y¯usuf wa-mash¯aghiluh.
Y¯usuf, Sa`d¯i.
.1972. p. cm..

al-Akhddar ibn Yåusuf wa-mashåaghiluh: [qadsåa®id]
Yåusuf, Sa°dåi
[Baghdåad]. al-Jumhåuråiyah al-°Iråaqåiyah, Wizåarat al-I°låam, Mudåiråiyat al-Thaqåafah al-°åAmmah,. 1972.. 118 p. ;.

al-Akhlåaq
Aristotle ; Badawåi, °Abd al-Radhmåan ; Isdhaq ibn dHunayn,
al-Kuwayt. Wakåalat al-Madtbåu°åat,. 1979.. 500 p. ;.

al-Akhtal,: ft s¯iratihi wa-nafs¯iyatihi wa-shi`rih.
al-H¯aw¯i, ¯Il¯iy¯a Sal¯im.
Bayr¯ut, . D¯ar al-Thaq¯afah. [1971]. 664 p..

al-Akhtåam al-Akadåiyah fåi al-Matdhaf al-°Iråaqåi
Rashid, Subhi Anwar ; dHåuråi, dHayåat °Abd °Alåi
Baghdåad. al-Jumhåuråiyah al-°Iråaqåiyah, Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-I°låam, al-Mu®ssasah al-°åAmmah lil-åAthåar wa-al-Turåath,. 1983.. 205 p..

al-Akht¯am al-Akad¯iyah f¯i al-Matòhaf al-°Ir¯aq¯i
Rashid, Subhi Anwar ; òH¯ur¯i, òHay¯at °Abd °Al¯i
Baghd¯ad. al-Jumh¯ur¯iyah al-°Ir¯aq¯iyah, Wiz¯arat al-Thaq¯afah wa-al-I°l¯am, al-Mu®ssasah al-°¯Ammah lil-¯Ath¯ar wa-al-Tur¯ath,. 1983.. 205 p..

al-Akhtåam al-dulmåunåiyah al-mubakkirah min Såar: al-fann wa-al-tijåarah fåi al-adsr al-brunzåi fåi al-Badhrayn
Crawford, Harriet E. W.
Bayråut. al-Mu®assasah al-°Arabåiyah lil-Diråasat wa-al-Nashr,. 2004.. 295 p..

al-Akhtam al-uòsuliyah wa-al-shaair al-taqaddumiyah: maòsair al-mashru al-thaqafi al-Arabi
òHarb, Ali.
al-Dar al-Bayòda. al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi,. 2001.. 224 p. ;.

al-Akhtåam wa-al-sadåim: riwåayah
Barakåat, Salåim.
Bayråut. al-Mu®assasah al-°Arabåiyah lil-Diråasåat wa-al-Nashr,. 2001.. 147 p. ;.

Al-Akida and Fort Jesus, Mombasa
Hinaway, Mbarak A.
2. ed.. Nairobi [u.a.]. East African Literature Bureau. 1970. VI, 78 S..

Al- Akida and Fort Jesus, Mombasa
Hinawy, Mbarak A.
2. ed.. Nairobi u. a.. East African Literature Bureau. 1970. 79 S. : Kt..

Alakölím - ajdynym: taÖndamaly
Imanasov, Säken
Almaty. ÏZazuÏsy. 1998. 491 S..
ISBN 5-605-00677-2

A lakÐohely mint közLossÐege
Nemes, Ferenc. [from old catalog] ; SzelÐenyi, IvÐan, [from old catalog]
Budapest, . AkadÐemiai Kia 17.
ISBN 3-406-03017-3

Alakok
Kosztolányi, DezsÍo ; Kéri, Piroska ; Molnár, C. Pál
Repr. der Ausg. Budapest 1929. Budapest. Seneca Könyvk.. 1999. 144 S..
ISBN 963-916207-8

Alakok, álmok
Granasztói, Pál
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1974. 243 S..
ISBN 963-15-0009-8

Alakorkalon ja Niskanperän historia
Annanpalo, Heikki
[Rovaniemen Maalaiskunta]. Rovaniemen Maalaiskunnan Kulttuuritoimi. 1997. 216 S..
ISBN 951-97053-4-1

A Lakos-gyilkosság
Barta, László ; Virágos, István
Szentes. Szentes Város Polgármesteri Hivatala. 1992. 153 p..
ISBN 963-03-3401-1

A lakossúgadóztatási eljárás szabályozása
Martonyi
Szeged . (Facultas scientiarum politicarum et juridicarum Universitatis Szegediensis).. 1957. 27 s..

A lakosság Divisia-pénz tartási viselkedése Magyarországon
Zsoldos, István
Budapest. 1997. 23 S.. MNB füzetek; 1997,6.
ISBN 963-9057-13-4

A lakossági fogyasztás szerkezetének alakulása néhány európai tÍokés országban és Magyarországon 1060 és 1980 között
Lukács, Ottó
Budapest. Belkereskedelmi Kutató Intézet. 1986. 19 S., 26 Tab. Szemle a külföldi kereskedelemrÍol.
ISBN 963-7202-87-0

A lakossági jövedelmek alapvetÍo statisztikai mutatói és számitásuk módszertana
Budapest. SKV. 1980. 26 S.. Statisztikai Hivatalok és Nemzetközi Szervezetek Statisztikai TevékenységébÍol, Ismertetések és Forditások, Központi Statisztikai Hivatal ; 49.
ISBN 963-02-1570-5

A lakossági pénzügyi szolgáltatások jogi kérdései
Szentiványi, Iván
Budapest. Közgazd. és Jogi K.. 1979. 521 S..
ISBN 963-220-796-3

A Lakossági szolgáltatások hálózata, 1977
Arányi, Emil.
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal,. [1977]. 205 p. ;.

A lakosság jövedelme és fogyasztása, 1970 - 1987
Fajth, Gáspár [Hrsg.]
Budapest. 1988. 99 S..
ISBN 963-340-844-X

A lakosság lakásépítési. -korszerÍusítési tevékenysége: (az 1986/87. és az 1999/2000. évi életmód-idÍomérleg felvétel alapján)
Farkas, E. János ; Székely, Gáborné
Budapest. 2001. 35 S.. Életmód, idÍomérleg.
ISBN 963-215-410-X

A lakosság megtakarítási és portfólió döntései Magyarországon 1980 - 96
Zsoldos, István
[Budapest]. 1997. 20 S.. MNB füzetek ; 1997,4.
ISBN 963-9057-10-X

A Lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások vállalási ideje 1978., 1980. és 1982. években
Arányi, Emil.
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal,. [1983]. 65 p..

A lakosság szolgálatában
Ligeti, László ; Gyapay, Dénes
1974.

A Lakosság szolgáltatás-fogyasztási szokásai
Arányi, Emil.
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal,. [1983]. 115 p..

A Lakota woman's story
Swan, Madonna ; St. Pierre, Mark
1. ed. Norman [u.a.]. Univ. of Oklahoma Pr.. 1991. XI, 209 S..
ISBN 0-8061-2369-9

Alakoulu: romaani
Hyry, Antti
Helsinki. Otava. 1973. 252 S.. Delfiinikirjat.
ISBN 951-1-00104-3

al-AkrÅad: Ïsa°b al-mu°ÅanÅah nÅafiØda °alÅa wÅaqi°ihim fÅi LubnÅan wa-'l-°Åalam
AbÅu-ÏSaqrÅa, ÖSalÅaÖh °IÖsÅam ; Nu°mÅan, °IÖsÅam
BairÅut. DÅar al-HÅadÅi. 1999. 207 S..

al-AkrÅad: at-tÅarÅiÕh wa-'l-ÏguÇgrÅafÅiya ×.
°AunÅi, DurrÅiya
ÖTab°a 1. al-QÅahira. AbÅu-LulÅu. 1999. 309 S..
ISBN 977-506-728-6

al- AkrÅad wa-'l-°alÅaqÅat al-°arabÅiya al-kurdÅiya
MuftÅi, °AdnÅan al-
ÖTab°a 1. Markaz al-MaÖhrÅusa li-'l-BuÖhÅuØt wa-'t-TadrÅib wa-'n-NaÏsr. 203 S..
ISBN 977-565-293-6

¬A¬ lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években
HegedÍus, József ; Várhegyi, Éva
1999.

A lakásgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok: a magyar közlönyben megjelent jogszabályoknak az idÍoközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (Lezárva 1982. szeptember 30)
Budapest. Lapk. Váll.. 1982. 135 S..
ISBN 963-02-2438-0

Alakska-Yukon kompakt
Pitcher, Don ; Castleman, Deke
Luzern/Switzerland. Reich. 2000. 541 S.. Terra magica : Clever reisen.
ISBN 3-7243-0355-6 kart. : DM 49.90

A lakásállomány minösége, állapota
Farkas, János
Budapest. 1998. 103 S..
ISBN 963-215-194-1

A lakásállomány minÍosége, állapota
Farkas, János
Budapest. 1998. 103 S. : graph. Darst.
ISBN 963-215-194-1

Alak- és mondattani gyîujtelék.
Pais, Dezsîo, [from old catalog] ; Benkîo, Loránd, [from old catalog]
Budapest, . Akadémiai Kiadó,. 1965.. p. cm..

A lakások bérletének új szabályai
Bálint, Tibor
S.l.. Agrocent. 1993. 247 p.. Cent könyvek.
ISBN 963-7691-11-1

A lakás- és üdülÍotulajdon kézikönyve
Rakvács, József
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1988. 333 S..
ISBN 963-221-986-4

A lakásviszonyok regionális jellemzÍoi 1999
Farkas, Veronika
Budapest. 2000. 46 S.. Társadalomstatisztikai füzetek ; 30.
ISBN 963-215-348-0

Alaktan és értelmezéstörténet: novellatípusok a századforduló magyar irodalmában
Dobos, István
Debrecen. Kossuth Egyetemi Kiadó. 1995. 233 S.. Csokonai könyvtár ; 4.
ISBN 963-472-102-8

A lakótelep
Csizmady, Adrienne
Budapest. Gondolat. 2003. 317 S.. Doktori mestermunkák.
ISBN 963-950064-X

AL ¬AL-1¬: d. Spiegelreflexkamera mit Quick Focus
Richter, Günter
1. Aufl.. Herrsching/Ammersee. Knülle. 1982. 236 S. : Ill., graph. Darst.. Canon..
ISBN 3-88369-043-0

al-Al°¯ab wa-al-algh¯az al-sha°b¯iyah f¯i Dawlat al-Im¯ar¯at al-°Arab¯iyah al-Muttaòhidah
Sh¯amis¯i, Naj¯ib °Abd All¯ah,
al-°Ayn. Markaz Z¯ayid lil-Tur¯ath wa-al-T¯ar¯ikh,. 2000.. 279 p..

Alía, la hechicera
Manzanares Japón, José Luis
Sevilla. Guadalquivir Ed.. 1999. 497 S.. Colección Altozano ; Nr. 1.
ISBN 84-8093-077-2

al-¯Alah, m¯iz¯an qudd¯am baw¯akir al-m¯ayah: Al-Âla, mizân quddâm bawâkir al-mâya
Ibriy¯ul, Muòhammad.
[Rabat]. al-Mamlakah al-Maghrib¯iyah, Wiz¯arat al-Thaq¯afah,. p1992.. 2 sound discs.

al-åAlah wa-al-adåah: wa-måa yatba°uhumåa min al-malåabis wa-al-maråafiq wa-al-hanåat
Rudsåafåi, Ma°råuf, ; Rashåudåi, °Abd al-dHamåid
Baghdåad. Dåar al-Rashåid lil-Nashr,. 1980.. 516 p. ;.

al-°AlÅa±iq as-siyÅasÅiya li-d-daula al-°alawÅiya
Ibn-ZaidÅan, °Abd-ar-RaÖhmÅan ; ÏSaØdilÅi, °Abd-al-LaÖtÅif aÏs-
ar-RibÅaÖt. al-MaÖtba°a al-MalikÅiya. 1999. 413 S..
ISBN 9981-90522-4

¬The¬ Alalakh cylinder seals
Collon, Dominique
Oxford. BAR. 1982. British archaeological reports / International series ; 132.
ISBN 0-86054-161-4

Alalakh levels VI and V: a chronological reassessment
Gates, Marie-Henriette Carre
Malibu. Undena Publ.. 1981. 39 S.. Monographic journals of the Near East : Syro-Mesopotamian studies ; 4,2.
ISBN 0-89003-050-2

al-Alam: al-kitÅab aØt-ØtÅanÅi min as-sÅira aØd-ØdÅatÅiya
BÅaÖtmÅa, al-°ArabÅi
ÖTab°a 2. ad-DÅar al-BaiÖdÅa±. DÅar TÅubqÅal. 1998. 91 S.. ØDÅakirat al-ÖhÅaÖdir.
ISBN 9981-88048-5

¬al-¬ A°lÅam: qÅamÅus tarÅaÏgim li-aÏshar ar-riÏgÅal wa-'n-nisÅa' min al-'Arab wa-'l-musta'ribÅin wa-'l-mustaÏsriqÅin
ZiriklÅi, ÕHair-ad-DÅin ¬az-¬
BairÅut. Dar al-°Ilm li-'l-MalÅayÅin.

al-°ÅAlam aØd-ØdihnÅi fÅi "AurÅaq" °AbdallÅah al-°ArawÅi
ÏSÅigar, MuÖhammad aÏs-
ad-DÅar al-BaiÖdÅa±. AfrÅiqiyÅa aÏs-ÏSarq. 2004. 159 S..
ISBN 9981-25293-X

al-A'lÅam al-'alÅiya fÅi manÅaqib Ibn TaimÅiya
BazzÅar, 'Umar b. 'AlÅi al-1289-1348 ; ÏSawÅiÏs, Zuhair aÏs-
1976.

al-A'lÅam al-'alÅiya fÅi manÅaqib ÏSaih al-islÅam Ibn TaimÅiya
BazzÅar, 'Umar b. 'AlÅi al- ; MunaÆgÆgid, SalÅahaddÅin al-
1976.

al-°åAlam al-°Arabåi.
Karåamåi, Nadiyåa. [from old catalog] ; Karåamåi, Nawwåaf, [from old catalog]
[s. n.], . 1956. p. cm..

¬al-¬ °ÅAlam al-°arabÅi °alÅa °ataba al-qarn al-ÖhÅadÅi wa-'l-°iÏsrÅin
Ni°mÅan, NÅaÏgÅi
ÏGÅuniya. DÅar Nu°mÅan liØt-ØTaqÅafa. 1993. 131 S..

al-°¯Alam al-°Arab¯i °alá òsaf¯iòh s¯akhin: dir¯asah lil-manòz¯ur al-tarbaw¯i li-ishk¯al¯iyat al-aòs¯alah wa-al-mu°¯aòsarah
Katsh, Muòhammad.
Miòsr al-Jad¯idah, al-Q¯ahirah. Markaz al-Kit¯ab lil-Nashr,. 2001.. 285 p. ;.

al-°¯Alam al-°Arab¯i bi-al-arq¯am: mustakhlaòs¯at min al-nashar¯at al-dawl¯iyah = Arab world in figures : abstracts from international sources.
al-Q¯ahirah. Majlis al-Waòhdah al-Iqtiòs¯ad¯iyah al-°Arab¯iyah, al-Am¯anah al-°¯Ammah, al-Maktab al-Markaz¯i al-°Arab¯i lil-Iòhòs¯a®,. 1978.. xiv, 583 p. ;.

al-°¯Alam al-°Arab¯i f¯i al-baòhth al-°ilm¯i =: Le monde arabe dans la recherche scientifique = The Arab World in scientific research.
Paris. Institut du monde arabe,. [1993?-1999]. 11 v. ;.

al- °ÅAlam al-°arabÅi °inda muftaraq aÖt-Öturuq
ÏGalÅal, MuÖhammad Nu°mÅan
al-QÅahira. DÅar al-Ma°Åarif. 1999. 171 S.. Iqra± ; 643.
ISBN 977-02-5847-4

al-°ÅAlam al-°arabÅi min al-ÕHalÅiÏg ilÅa ±l-MuÖhÅiÖt
ÖHabÅib, °AzÅiz MuÖhammad
[al-QÅahira]. Maktabat al-AnÏglÅu al-MiÖsrÅiya. 1971.

al-°åAlam al-°Arabåi wa-al-Islåamåi wa-dhuqåuq al-insåan: a°måal al-nadwah allatåi nadzdzamahåa Markaz al-Diråasåat al-°Arabåi-al-åUråubbåi bi-al-ta°åawun ma°a hay®åat ukhrÐa bi-tåaråikh 28/9/2000 fåi Jinåif.
Paris. al-Markaz,. 2000.. 263 p. ;.

al-°åAlam al-°Arabåi wa-tadhaddiyåatuhu fåi dzill al-nidzåam al-°åalamåi al-jadåid.
Båaråis. Markaz al-Diråasåat al-°Arabåi - al-åUråubbåi,. [1993]. 544 p. ;.

al-`¯Alam al-`Arab¯i wa-tahaddiy¯atuhu f¯i zill al-niz¯am al-`¯alam¯i al-jad¯id.
B¯ar¯is. Markaz al-Dir¯as¯at al-`Arab¯i - al-¯Ur¯ubb¯i,. [1993]. 544 p. ;.

¬al-¬ °ÅAlam al-fikrÅi lil-ImÅam ÏGa°far aÖs-ÖSÅadiq
ØHair-ad-DÅin, °ÅAdil
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar wa-Maktabat al-HilÅal. 1993. 376 S..

al-°ÅAlam al-islÅamÅi: dirÅasÅat ÏguÇgrÅafÅiya fi 'l-ÏgawÅanib al-ÖhaÖdÅarÅiya
IsmÅa°Åil, AÖhmad °AlÅi
al-QÅahira. DÅar aØt-ØTaqÅafa. 1999. 330 S..
ISBN 977-249-029-3

Al- °ÅAlam al-islÅamÅi
KaÖhÖhÅala, °Umar RiÖdÅa
DimaÏsq . aÏs-ÏSarika al-MuttaÖhida li't-TauzÅi°.

al- °ÅAlam al-islÅamÅi al-yaum
ÏSÅakir, MaÖhmÅud
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar aÖs-ÖSaÖhwa. 1985. 99 S..
ISBN 977-14-3009-2

al-°ÅAlam al-islÅamÅi fi 'l-istrÅatÅiÏgÅiyÅat al-°ÅalamÅiya al-mu°ÅaÖsira
ÖTÅahir, °AlÅa±
ÖTab°a 1. Paris. Markaz ad-DirÅasÅat al-°ArabÅi al-ÅUrÅubbÅi [u.a.]. 1998. 752 S..
ISBN 2-8445-2002-2

al-°¯Alam al-Isl¯am¯i wa-al-Gharb: dir¯asah f¯i al-q¯an¯un al-dawl¯i al-Isl¯am¯i
°Abd al-Razz¯aq, òSal¯aòh.
London. Mu®assasat D¯ar al-Isl¯am,. 2002.. 534 p. ;.

al-°¯Alam al-jad¯id =: The New world.
Niy¯uyurk. S. Mukarzil. v..

Ala Lama oder der König unter den Schäfern: auch e. goldner Spiegel
Bahrdt, Carl Friedrich
Frankfurt ; Leipzig.

Ala Lama oder der König unter den Schäfern, auch ein goldener Spiegel
Bahrdt, Karl Friedrich
Görlitz. Hermsdorf & Anton,. 17XX..

¬al-¬ °ÅAlam ar-riwÅa'Åi °inda NaÏgÅib MaÖhfÅuÖz
FatÖhÅi, IbrÅahÅim
al-QÅahira. DÅar al-Fikr al-Mu°ÅaÖsir. [1978]. 161 S..

¬al-¬ °Alam aÏs-ÏsÅamiØh fÅi ÅiØtÅar al-Öhaqq °ala 'l-ÅabÅa' wa-'l-maÏsÅayiØh
MaqbalÅi, ÖSÅaliÖh Ibn-ÖHamdallÅah ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 2.. BairÅut. DÅar al-ÖHadÅiØt. 1985. 528 S..

al-°Alåamåat al-tijåaråiyah fåi duwal Majlis al-Ta°åawun al-Khalåijåi: al-qawåanåin wa-al-andzimah wa-al-lawåa®idh al-tanfåidhåiyah
al-Dammåam. al-Ittidhåad, al-Amåanah,. 1996.. 246 p. ;.

al-°ÅAlam bi-°uyÅun amrÅikÅiya: tadÅa°ÅiyÅat Öharb al-ÕHalÅiÏg aØt-ØtÅaliØta ; al-aurÅaq as-sirrÅiya li-l-Bait al-AbyaÖd wa-'l-BintÅaÏgÅun
MihannÅa, SÅamÅi al-
ÖTab°a 1. al-ÏGÅiza. DÅar al-MirrÅiÕh li-n-NaÏsr. 2004. 537 S..
ISBN 977-5120-38-5

Al-Alamein revisited: proceedings of a symposium held on 2 May 1998, at the American University in Cairo ; the Battle of al-Alamein and its historical implications
Edwards, Jill ; Howard, Michel
Cairo. The American Univ. in Cairo. 2000. XII, 104 S..
ISBN 977-424-571-7

¬al-¬ A°lÅam fÅi kitÅab mu°Ïgam al-buldÅan li-YÅaqÅut al-ÖHamawÅi
ÏSibistriÅi, °Abd-al-ÖHusaiyin
[BairÅut]. DÅar IÖhyÅa' at-TurÅaØt al-°ArabÅi. ca. 1988. 720 S..

al-A°låam fåi kitåab Mu°jam al-buldåan li-Yåaqåut al-dHamawåi
Yåaqåut ibn °Abd Allåah al-dHamawåi, ; Shabastaråi, °Abd al-dHusayn
Bayråut, Lubnåan. Dåar Idhyåa® al-Turåath al-°Arabåi,. [1985]. 720 p. ;.

al-°åAlam fåi sahrah: qidsads qadsåirah
Saråay al-Dåin, Wahåib
Dimashq. Ittidhåad al-Kuttåab al-°Arab,. 1994.. 173 p. ;.

al- °ÅAlamÅiya wa-'l-°aulama
YÅasÅin, Saiyid
al-QÅahira. DÅar NahÖdat MiÖsr. 2000. 435 S..
ISBN 977-14-1221-3

A la lampe d'Aladdin
Liège.

al-°åAlam wa-al-irhåab: wathåa®iq ijtimåa°åat al-lajnah al-tadhddåiråiyah lil-nadwah al-dawlåiyah lil-irhåab, al-Qåahirah, 29 wa-30 Måayåu 1996
Muråad, Madhmåud
al-Qåahirah. Wakåalat al-Ahråam,. 1997.. 157, 155 p..

¬al-¬ °ÅAlam wa-'l-°Arab sanat 2000: naÖzarÅiya mustaqbalÅiya fÅi burÅuz al-quwÅa wa-'l-ittiÏgÅahÅat al-°ÅalamÅiya al-ÏgadÅida wa-ta'ØtÅiruhÅa °ala 'l-maÖsÅir al-°arabÅi fÅi 'l-qarn 21.
AnÖsarÅi, MuÖhammad ÏGÅabir ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. [BairÅut]. DÅar al-ÅAdÅab. 1988. 185 S..

al-°ÅAlam wa-'l-irhÅab: waØtÅa±iq iÏgtimÅa°Åat al-laÏgna at-taÖhÖdÅirÅiya li-n-nadwa ad-daulÅiya li-l-irhÅab al-QÅahira 29 wa-30 MÅayÅu 1996
MurÅad, MaÖhmÅud
ÖTab°a 1. al-QÅahira. al-AhrÅam li-Ös-ÖSiÖhÅafa. 1997. 157, 154 S..
ISBN 977-13-0197-7

al-Alam wa-mazaquh
òHarb, Ali.
al-Dar al-Bayòda. al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi,. 2002.. 192 p. ;.

al-°AlÅaqa aØt-ØtaqÅafÅiya baina 'Ïs-ÏSarq wa-'l-ÇGarb: (inÖtilÅaqan min maÏgallat al-MabÅaÖhiØt) ; - baÖhØt akÅadÅimÅi mu°ammiq fi 'Øt-ØtaqÅafÅat al-muqÅarina -
HammÅadÅi, Badr-ad-DÅin al- ; Mas°adÅi, MuÖhammad al-
TÅunis. al-Mu±allif. 1996. 171 S..
ISBN 9973-25049-4

al-°Alaqa baina 'd-dÅinÅi wa-'s-sÅiyÅasÅi: MiÖsr wa-'l-°Åalam ; ru±Åa mutanauwi°a wa-ÕhibrÅat muta°didda
ÇGÅanim, IbrÅahÅim al-BaiyÅumÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat aÏs-ÏSurÅuq ad-DuwalÅiya. 2008. 215 S..
ISBN 978-977-09-2267-9

al-°AlÅaqa baina 'l-manÖtiq wa-'l-fiqh °inda mufakkirÅi al-islÅam
MuÖhammad, MaÖhmÅud MuÖhammad °AlÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. °Ain li-d-DirÅasÅat wa-'l-BuÖhÅuØt al-InsÅanÅiya wa-'l-IÏgtimÅa°Åiya. 2000. 328 S..
ISBN 977-322-027-3

¬al-¬ °AlÅaqa baina 'r-raÏgul wa-'l-mar'a fi 'l-°ahdain al-muÖhammadÅi wa-'l-ØhalÅifÅi
°Abd-al-KarÅim, ØHalÅil
aÖt-ÖTab°a 1.. al-QÅahira. SÅinÅa u.a.. 1997. 99 S..

al-°AlÅaqa baina umarÅa± AbÅi-°ArÅiÏs wa-umarÅa± °AsÅir fi 'n-niÖsf al-auwal min al-qarn aØt-ØtÅaliØt °aÏsar al-hiÏgrÅi at-tÅasi° °aÏsar al-mÅilÅadÅi: 1217 - 1264 h/1802 - 1847 m
ÖSumailÅi, °AlÅi Ibn-ÖHusain °AlÅi
ÏGudda. 1998. 292 S.. DirÅasÅat fÅi tÅarÅiÕh ÏganÅub wa-ÏganÅub Çgarb ÏSibh al-ÏGazÅira al-°ArabÅiya ; 1.
ISBN 9960-34-810-5

al-°Alåaqah al-jaråidhah: diråasah nafsåiyah li-namåadhij min al-qidsdsah al-qadsåirah fåi al-Urdun
Zaqdtåan, Zuhayr
°Ammåan. Azminah,. 1995.. 135 p. ;.

al-°Alåaqah bayna al-°Arab wa-al-Furs wa-åathåaruhåa fåi al-shi°r al-Jåahilåi
Abåu Shåarib, MudsdtafÐa Fatdhåi.
al-Riyåadd. Dåar °åAlam al-Kutub,. 1996.. 308 p. ;.

al-`Al¯aqah bayna al-lughah wa-al-fikr: dir¯asah lil-`al¯aqah al-luz¯um¯iyah bayna fikr wa-al-lughah
Hamm¯ad, Ahmad `Abd al-Rahm¯an.
al-Iskandar¯iyah. D¯ar al-Ma`rifah al-J¯ami`¯yah,. 1985.. 97 p. ; 24 cm..

al-°Alåaqah bayna al-måalik wa-al-musta®jir: al-°adåalah wa-al-tanmiyah fåi al-råif
Ibråahåim, Adhmad dHasan
al-Qåahirah. Markaz al-Diråasåat al-Siyåasåiyah wa-al-Istiråatijåiyah bi-al-Ahråam,. 1997.. 127 p. ;.

al-°Alåaqah bayna al-rajul wa-al-mar®ah fåi al-°ahdayn al-Mudhammadåi wa-al-Khalåifåi: mujtama° Yathrib
°Abd al-Karåim, Khalåil
al-Qåahirah. Såinåa lil-Nashr ;. 1997.. 99 p. ;.

al-°Al¯aqah bayna i°tiq¯ad wa-sul¯uk al-mudarris tij¯ah ba°òd as¯al¯ib òhifòz al-niòz¯am al-madras¯i bayna al-tal¯am¯idh
òHusn¯i, Muòhammad Maòhm¯ud Muòhammad.
Iskandar¯iyah. D¯ar al-Ma°rifah al-J¯ami°¯iyah,. 1985.. 3, 77 p. ;.

al- 'A'laq al-hatira fi dikr umara' as-Sam wa-'l-Gazira
Ibn-Saddad, Muhammad Ibn-'Ali ; 'Abbara, Yahya
Dimasq. Ihya' at-turat al-'arabi ; ....

al-°AlÅaqÅat ad-diblÅumÅasÅiya al-andalusÅiya ma°a ÅUrubbÅa al-ÇgarbÅiya ÕhilÅal al-mudda al-umawÅiya: 138-366h
ÖHaÏgÏgÅi, °Abd-ar-RaÖhmÅan °AlÅi al-
AbÅu-ÖZabÅi. al-MaÏgma° aØt-ØTaqÅafÅi. 2004. 453 S..
ISBN 994-801089-2

al-°AlÅaqÅat ad-diblÅumÅasÅiya baina 'l-Andalus wa-BÅizanÖta ÖhattÅa nihÅayat al-qarn ar-rÅabi° al-hiÏgrÅi
ÖHaÏgÏgÅi, °Abd-ar-RaÖhmÅan °AlÅi al-
AbÅu-ÖZabÅi. al-MaÏgma° aØt-ØTaqÅafÅi. 2003. 142 S.. as-Silsila al-andalusÅiya ; 9.
ISBN 994-801007-8

¬al-¬ °AlÅaqÅat ad-duwalÅiya fi 'l-fikr al-islÅamÅi
ÏSalabÅi, AÖhmad
aÖt-ÖTab°a 5.. al-QÅahira. Maktabat an-NahÖda al-MiÖsrÅiya. 1987. 4, 210 S.. MausÅu°at al-ÖhaÖdÅara al-islÅamÅiya ; 9.

al-°AlÅaqÅat al-°arabÅiya - al-ÅasyawÅiya
MÅitkÅis, HudÅa
al-QÅahira. Markaz ad-DirÅasÅat al-ÅAsyawÅiya, KullÅiyat al-IqtiÖsÅad wa-'l-°UlÅum as-SiyÅasÅiya, ÏGÅami°at al-QÅahira. 2005. 5, 325 S..
ISBN 977-223-963-9

al-°AlÅaqÅat al-'arabÅiya at-turkÅiya min al-manÖzÅurain al-°arabÅi wa-'t-turkÅi
ÇIhsanoÆglu, Ekmeleddin ; Abu-'l-°Izz, MuÖhammad ÖSafÅi-'d-DÅin
al-QÅahira. Ma°had al-BuÖhÅuØt wa-'d-DirÅasÅat al-°ArabÅiya. 1991. Getr. Zählung.
ISBN 977-518-754-0

al-°Al¯aq¯at al-°Arab¯iyah al-Amr¯ik¯iyah wa-al-òdaghòt al-òSihy¯un¯i
K¯arfil¯i, Andar¯u. ; òHal¯im, As°ad.
[Cairo?]. al-Hay®ah al-Miòsr¯iyah al-°¯Ammah lil-Ta®l¯if wa-al-Nashr,. 1970.. 82 p. ;.

al-°Al¯aq¯at al-°Arab¯iyah-al-¯Asiyaw¯iyah: naòhwa mustaqbal mushriq
Khaòs¯awinah, S¯am¯i °Abd All¯ah.
[°Amm¯an]. al-J¯ami°ah al-Urdun¯iyah,. [2003]. 640, 112 p..

al-°Alåaqåat al-°Arabåiyah al-åIråanåiyah
Qåasåim, Jamåal Zakaråiyåa. ; Rizq, Yåunåan Labåib. ; Jum°ah, Badåi° Mudhammad.
[Egypt]. Ma°had al-Budhåuth wa-al-Diråasåat al-°Arabåiyah,. 1993.. 438 p..

al-°Al¯aq¯at al-°Arab¯iyah al-¯Ur¯ubb¯iyah: qir¯a®ah °Arab¯iyah naqd¯iyah
Amin, Samir.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Am¯in. 2002.. 160 p. ;.