'Ala hamis a-sira
Husain, Taha
Kairo. 195 S..

'Ala hamis as-sira
Husain, Taha
Bairut. Dar al-Kitab al-Lubnani. Husain, Taha: +al- Magmu'a 'l-kamila ; ....

°AlÅa hÅamiÏs as-sÅira
ÖHusain, ÖTÅahÅa
MiÖsr . DÅar al-Ma°Åarif.

°AlÅa hÅamiÏs as-sÅira al-HilÅalÅiya: (li-Ïs-ÏsabÅab)
°Abd-al-BÅaqÅi, SamÅir
ÖTab°a 1. al-QÅahira. al-MaÏglis al-A°lÅa li-'Øt-ØTaqÅafa. 2005. 178 S.. IbdÅa°Åat at-tafarruÇg ; 26.

°Alåa håamish al-adab wa-al-naqd
Ad§ham, °Alåi
al-Qåahirah. Dåar al-Ma°åarif,. [1979]. 240 p. ;.

al-Ahamm¯iyah al-istir¯at¯ij¯iyah wa-al-niòz¯am al-q¯an¯un¯i lil-òtar¯iq al-mil¯aòh¯i al-baòhr¯i f¯i al-Khal¯ij al-°Arab¯i
òHusayn, òHusayn Nad¯a
[ ]. D¯ar al-Rash¯id lil-Nashr. 1980.. 158 p., [1] folded leaf of plates : ill. ; 24 cm..

al-Ahamm¯iyah al-siy¯as¯iyah wa-al-q¯an¯un¯iyah wa-al-iqtiòs¯ad¯iyah lil-Khal¯ij al-°Arab¯i wa-Maòd¯iq Hurmuz, wa-dir¯as¯at ukhrá °an Maòd¯iq Hurmuz f¯i al-dawr¯iy¯at al-°Arab¯iyah
[ ]. J¯ami°at al-Baòsrah, Markaz Dir¯as¯at al-Khal¯ij al-°Arab¯i, Shu°bat Dir¯as¯at al-°Ul¯um al-Ijtim¯a°¯iyah,. 1980.. 130 leaves ; 28 cm..

al-Ahammåiyah al-stiråatåijåiyah wa-al-nidzåam al-qåanåunåi lil-dtaråiq al-milåadhåi al-badhråi fåi al-Khalåij al-°Arabåi
dHusayn, dHusayn Nadåa.
[Baghdad]. al-Jumhåuråiyah al-°Iråaqåiyah, Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-I°låam. 1980.. 158 p..

Alahan: an early Christian monastery in Southern Turkey ; based on the work of Michael Gough
Gough, Michael ; Gough, Mary [Hrsg.]
Toronto, Ont.. Pontifical Inst. of Mediaeval Studies. 1985. XVIII, 235 S., [24] S.. Studies and texts ; 73.
ISBN 0-88844-073-1

Alahan, an early Christian monastery in southern Turkey: based on the work of Michael Gough
Gough, Mary,
Toronto, Ont., Canada. Pontifical Institute of Mediaeval Studies,. c1985.. xviii, 235 p., [25] p. of plates : ill. ; 26 cm..

ALA Handbook.
Chicago [etc.]. p. cm..

ALA handbook of organization: an annual guide to member participation
Chicago, IL. American Library Association. 2004.

ALA handbook of organization: alaorg ; an annual guide to member participation
Chicago, Ill.. ALA. 1971.

ALA handbook of organization and membership directory
Chicago, Ill.. Assoc.. 1980.

Alahan Monastir: un monumento dell'arte Tardo-Romana in Isauria
Verzone, Paolo
Torino. Viglongo. 1956. XIX, 65 S. : Ill..

Alahan Monastir; Un monumento dell' arte tardo-romana in Isauria
Verzone, Paolo ; Bean, George Ewart ; Usman, M.
1956.

al-ÅAÕhar...al-ÖhiwÅar...al-muwÅaÖzana: mafÅahÅim wa-iÏskÅalÅiyÅat wa-ÕhibrÅat miÖsrÅiya wa-°ÅalamÅiya
Murqus, SamÅir
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat aÏs-ÏSurÅuq ad-DuwalÅiya. 2005. 203 D.
ISBN 977-09-1213-1

al-ÅAÕharÅun: riwÅaya
MiÖsbÅaÖhÅi, ÖHassÅuna al-
TÅunis. Tibr az-ZamÅan. 1998. 258 S..
ISBN 9973-757-51-3

Alaharvennusten vaikutus männikön tuotokseen ja arvoon
Mielikäinen, Kari
Helsinki. Metsäntutkimuslaitos. 1979. 23 S.. Folia forestalia ; 401.
ISBN 951-40-0405-1

al-¯Ah¯at: al Ahat
Aòhmad, Zakar¯iy¯a. ; Umm Kulth¯um, ; Bayram al-T¯unis¯i, Maòhm¯ud,
Cairo. òSawt al-Q¯ahirah ;. [199?]. 1 sound disc.

Al ahat kama vechama: for piano - 4 hands
Hajdu, Andre
Tel-Aviv. Israel Music Institute. c 1982. 8 S..

al-°¯Ah¯at wa-al-tashawwuh¯at wa-al-qatlá al-n¯ajimah °an aòdr¯ar al-òhur¯ub wa-mukhallaf¯atih¯a bi-Minòtaqat Darnah
Ab¯u Sh¯arib, Muòhammad °Al¯i.
Ban¯i Gh¯az¯i, al-Jam¯ah¯ir¯iyah al-°Arab¯iyah al-L¯ib¯iyah al-Sha°b¯iyah al-Ishtir¯ak¯iyah al-°Uòzmá. Markaz Jih¯ad al-L¯ib¯iy¯in lil-Dir¯as¯at al-T¯ar¯ikh¯iyah,. 2000.. 208 p. ;.

A` la hauteur de ses responsabilités mondiales et de ses citoyens: défis pour une Europe Unie
Aubry, Martine
Louvain-La-Neuve. Academia-Bruylant. 2003. 80 S.. COMECE ; 6.2003.
ISBN 2-87209-714-7

¬al-¬ Ahawan Rahabani: hasa is al-kitaba ad-dramiyya
AbÅu-Murad, Nabil
Hazimiyya. DÅar Amgad li-NaÏsr wa-t-Tawzi. 1990. 259 S..

al- Ahb\0101r al-\02BFilm\012Bya min al-ihtiy\0101r\0101t al-fiqh\012Bya li-\0161aih al-isl\0101m Ibn-Taim\012Bya
Ibn-al-La\1E25\1E25\0101m, \02BFAl\012B Ibn-Mu\1E25ammad ; \02BFUtaim\012Bn, Mu\1E25ammad \1E62\0101li\1E25 al- ; Hal\012Bl, A\1E25mad Ibn-Mu\1E25ammad al-
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1.. ar-Riy\0101\1E0D. D\0101r al-\02BF\0100\1E63ima. 1998. 17, 543 S..

¬Al-¬aÕhbÅar aÖt-ÖtiwÅal
AbÅu-ÖHanÅifa ad-DÅinawarÅi ; °ÅAmir, °Abd-al-Mun°im ; ÏSaiyÅal, ÏGamÅal-ad-DÅin ¬aÏs-¬
aÖt-ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar IÖhyÅa± al-Kutub al-°ArabÅiya. 1960. [25], 467 S.. TurÅaØtunÅa.

Al- Ahdaf al-muAlana wa'l-asrar al-Õhafiya li-andiyat ar-rutari wa'l-masuniya
Amin
Al-Qahira . Dar al-Fikr al-AArabi .

al-Ahdåaf al-ra®åisah lil-du°åah ilÐa Allåah
Qadtdtåan, Adhmad °Abd al-°Azåiz. ; Yåasåin, Jåasim ibn Mudhammad ibn Muhalhil.
al-Kuwayt. al-Dåar,. 1989.. 182 p. ;.

¬al-¬ Ahd al-gadid li-rabbina Jasu al-Masih wa-aidan Wasaja 'llah al-asr kama fi 'l-asah al-isrin min sifr al-hurug
1727. 463 S..

¬al-¬ °Ahd al-ÂgadÅid li-rabbinÅa JasÅu° al-MasÅiÖh wa-aiÖdan WaÖsÅaja ±llÅah al-°aÏsr kamÅa fi ±l-aÖsÅaÖh al-°iÏsrÅin min sifr al-ØhurÅuÂg
1727. 463 S..

Al-°ahd al-jadåid lirabbinåa Yasåu° al-Masåidh: wa ®aiddan wadsåayåa Allåah al°ashar kamåa fåi al-idsdhåadh al°ishråin min sifr al-Khuråuj.
Sulaimåan ibn Ya°kåub, al Såaliliåanåi,
[London. Society for Promoting Christian Knowledge],. 1727.. 463 p. ;.

Al-°ahd al-jad¯id lirabbin¯a Yas¯u° al-Mas¯iòh: wa ®aiòdan waòs¯ay¯a All¯ah al°ashar kam¯a f¯i al-iòsòh¯aòh al°ishr¯in min sifr al-Khur¯uj.
Sulaim¯an ibn Ya°k¯ub, al S¯alili¯an¯i,
[London. Society for Promoting Christian Knowledge],. 1727.. 463 p. ;.

al-°Ahd al-sirr¯i lil-da°wah al-°Abb¯as¯iyah, aw min al-Umaw¯iy¯in ilá al-°Abb¯as¯iy¯in
°Ulab¯i, Aòhmad.
Bayr¯ut. D¯ar al-F¯ar¯ab¯i,. 1988.. 159 p. ;.

al-°Ahd wa-'l-bai°a °inda 's-sÅada aÖs-ÖsÅufÅiya
ÏGubÅurÅi, FalÅaÖh ÖHasan SÅalim al-
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2006. 107 S..
ISBN 2-7451-4745-5

Al-°Ahd wa-±Ïs-ÏsurÅuÖt allatÅi ÏsaraÖtahÅa MuÖhammad rasÅul AllÅah li-ahl al-milla an-naÖsrÅanÅiya =: Testamentvm Et Pactiones Initæ Inter Mohamedem Et Christianæ fidei cultores
MuÖhammad ; Hotman, François ; Sionita, Gabriel
Parisiis. Vitray,. 1630.. 16, 16 S ;.

Al- Ahd wa-'s-surut allati sarataha Muhammad rasul 'llah li-ahl al-millat an-nasranija
Muhammad
Paris. Vitray ; Collegio Longobardorum. 1630. 16, 16 S..

Al- Ahd wa-'s-surut allati sarataha Muhammad rasul 'llah li-ahl al-millat an-nasranija sive Testamentum. Inter Muhamedem legatum Dei, et Christianae religionis populos olim initum. Cujus Textus authenticus hic noviter recusus, à mendis quam plurimis probè castigatus, nunc primùm figuris vocalium nobilitatus nec non versione Latinâ Gabrielis Sionitae adornatus. Quo pariter Editionis Parisiensis multivaria hinc inde eaque grandia errata deteguntur, loca corrupta debitae integritati restituuntur; totiusque hujus memorabilis facti cognitio dilucida, atque plana redditur. Ut et Suratarum Alcorani. Decimae-quartae, et Decimae-quintae. Textus originalis E probatiss. Codd. MSS. fidelissime depromptus cum quam plurimis Exemplaribus accuratè, ac diligentissime collatus, nec non commodioris: interpretationis ergò Triplici Versione Latinâ Duabus noviter compositis ac unà Veteri Petri Cluniacensis vestitus. Operâ [et] studio Johannis Georgii Nisselii
Muhammad ; Nissel, Johann G. [Hrsg.] ; Sionita, Gabriel [Bearb.]
Lugduni Batavorum. Elsevier. 1655. 13, 21, 14, 11 S..

al-Ahkam
Ahmad Ibrahim,
Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia,. 1990-. v. ;.

al-Aòhk¯am al-°¯ammah f¯i al-q¯an¯un al-dawl¯i lil-biòh¯ar: (ma°a dir¯asah taòtb¯iq¯iyah °alá al-Khal¯ij al-°Arab¯i)
°Awaòd¯i, Badr¯iyah °Abd All¯ah.
al-Kuwayt. B.°A.A. al-°Awaòd¯i,. 1988.. 509 p..

al-Ahkam al-nahwiyah lil-a`lam fi al-`arabiya
`Amrusi, Muhammad Ahmad
[S.l.]. [s.n.],. 1989 ; . 143 s..

al-Aòhk¯am al-naòhw¯iyah lil-a°l¯am f¯i al-°Arab¯iyah
°Amr¯us¯i, Muòhammad Aòhmad.
[Cairo. s.n.],. 1989 . 143 p. ;.

al-Aòhk¯am al-shar°¯iyah wa-al-q¯an¯un¯iyah f¯i al-waòs¯iyah wa-al-zaw¯aj wa-al-òtal¯aq °inda al-Dur¯uz: bi-al-muq¯aranah ma°a anòzimat al-madh¯ahib wa-al-òtaw¯a®if al-ukhrá f¯i Lubn¯an
A°war, Saj¯i° Y¯usuf.
Lubn¯an. D¯ar al-Nah¯ar,. [198-]. 238 p. ;.

al-Aòhk¯am al-shar°¯iyah wa-mun¯af¯atuh¯a lil-qaw¯an¯in al-waòd°¯iyah
¯Al Maòhm¯ud, °Abd All¯ah ibn Zayd.
Bayr¯ut. al-Maktab al-Isl¯am¯i,. [1397 i.e. 1976]. 15 p. ;.

al-Ahkam as-Sultaniyyah: the laws of Islamic governance
Mawardi, Ali Ibn-Muhammad al- ; Yate, Asadullah ¬[Uebers.]¬
London. Ta-Ha Publ.. 1996. 381 S..
ISBN 1-897940-41-6

al- Ahkam as-Sultaniyyah
MÅawardÅi, °AlÅi Ibn-MuÖhammad al- ; Yate, Asadullah
London. Ta-Ha. 1996. 381 S..
ISBN 1-89794-041-6

al-AÕhlÅaq fi 'l-iqtiÖsÅad al-islÅamÅi
ÏGundÅi, °Abd-al-ÖHalÅim al-
al-QÅahira. DÅar al-Ma°Åarif. 1997. 371 S..
ISBN 977-02-5415-0

al-AÕhlÅaq fi 'n-naqd al-°arabÅi: min al-qarn aØt-ØtÅaliØt Öhatta 'l-qarn as-sÅadis al-hiÏgrÅi
°Abd-al-ÕHÅaliq, ÇGassÅan IsmÅa°Åil
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. al-Mu±assasa al-°ArabÅiya [u.a.]. 1999. 208 S..

Al-aÕhlÅaq wa-'d-dÅin baina °ilm al-iÏgtimÅa° wa-'Öt-ÖtaÖsauwuf
ÏGabrÅi, °UØtmÅan
TÅunis: DÅar at-turkÅi. 1988. 356 S..
ISBN 9973-71508-X

al-AÕhÖtÅa± al-maqÖsÅuda
AbnÅudÅi, °Abd-ar-RaÖhmÅan al-
al-QÅahira. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 2001. 319 S.. MahraÏgÅan al-qirÅa±a li-'l-ÏgamÅi° : Maktabat al-usra 2000.
ISBN 977-01-6956-0

¬al-¬AÕhÖtabÅuÖt: qiÖsÖsa
Frankel, Zygmunt
[BairÅut]. DÅar al-MaÏsriq. 1987. 95 S..

A la hora de escribir
Bioy Casares, Adolfo ; Cross, Esther [Hrsg.] ; Della Paolera, Félix [Hrsg.]
Barcelona. Tusquets. 1988. 128 S.. Ensayo.
ISBN 84-7223-852-0

A la hora de la tarde y de los juegos
Rivera Martínez, Edgardo
Lima. PEISA Promoción Ed. Inca. 1996. 91 S.. Serie del río hablador.
ISBN 9972-40035-2

A la hora del crespúsculo: ["... cuando los Españoles fueron más lobos que canes"]
Acquaroni, José Luis
1. ed. Esplugues de Llobregat (Barcelona). Plaza & Janes. 1983. 218 S.. Novelistas del día.
ISBN 84-01-30387-7

A la hora del tiempo
Bravo, José Antonio
1. ed.. Barcelona [u.a.]. Seix Barral. 1977. 237 S.. Nueva narrativa hispánica.
ISBN 84-322-1372-1

Alahor in Granata: melo-dramma per musica : da rappresentarsi nel Real Teatro Carolino : per prima opera dell'anno teatrale 1830 e 1831.
Donizetti, Gaetano, ; Monteleone, Andrea. ; De Carlo, Leonardo. ; Gentile, Antonino. ; Trapani, Onofrio. ; Tasca, Luigi. ; Marsolini, Innocente. ; Sinigagliese, Vito. ; Manzocchi, Almerinda. ; Fischer, Annetta. ; Dossi, Carlo.
Palermo. Società tipografica,. 1830.. 36 p. ;.

¬al-¬ ahrÅam: ÏgarÅida yaumÅiya siyÅasÅiya tiÏgÅarÅiya adabÅiya
al-QÅahira. DÅar al-AhrÅam. 1875.

al Ahr¯am.
L.I.C. [i.e. Long Island City] NY. Al Ahram,. v..

al-Ahråamåat al-Midsråiyah
Fakhry, Ahmed
[al-Qåahirah]. Maktabat al-Anjlåu al-Midsråiyah,. [1963]. 16, 384 p..

Das Al-Ahram-Zentrum für Strategische und Politische Studien und die neue Weltordnung
Fürtig
Opladen .

A Lahrbuch der harmonischen Analyse
A Krämer, Thomas
Wiesbaden. o.A.. 1997.

al-AÕhtal - Dichter der Umaiyaden: Untersuchungen zu Bau, Funktion und Rezeption von al-AÕhtals ÕHaffa l-qaÖtÅin
Brinkmann, Stefanie
Frankfurt am Main [u.a.]. Lang. 2005. 438 S.. Europäische Hochschulschriften : Reihe 27, Asiatische und Afrikanische Studien ; 95.
ISBN 3-631-53315-2 Pb. : EUR 68.50, EUR 68.50 (AT)

Al- AÕhtÅam al-usÖtuwÅanÅiya fÅi SÅuriya baina 3300 wa 330 q.m
Kühne, Hartmut
Tübingen. Ma°had al-LuÇgÅat aÏs-ÏSarqÅiya al-QadÅima. 1980. 194 S.. Ausstellungskataloge der Universität Tübingen ; 11.

Al- Aùhtam al-usòtuwaniya fi Suriya baina 3300 wa 330 q.m
Tübingen . MaAhad al-Luçgat aés-éSarqiya al-Qadima. 1980.

¬al-¬AhÕtÖabÅutÖ: qisÖsÖa
Frankel, Zygmunt
[BairÅut]. DÅar al-MaÏsriq. 1987. 95 S..

al-Aòhw¯aòd al-nahr¯iyah bbelgeschichten für Kinder ; Altes Testament
N¯afi°, Rash¯idah.
Giessen [u.a.]. Brunnen-Verl.. 1998. 128 S..
ISBN 3-7655-6584-9 (Pp.) : ca. DM 39.00

al-Aòhw¯al al-mun¯akh¯iyah f¯i al-ar¯aòd¯i al-Filasòt¯in¯iyah: al-taqr¯ir al-sanaw¯i
R¯am All¯ah, Filasòt¯in. al-Jih¯az,. v..

al-Aòhw¯al al-shakhòs¯iyah: 1, al-Wil¯ayah. 2, al-Wiòs¯ayah. 3, al-òTalaq.
òHuòsar¯i, Aòhmad.
[al-Q¯ahirah] . Maktabat al-Kull¯iy¯at al-Azhar¯iyah,. 1968.. 4, 742 p..

al-Aòhw¯al al-shakhòs¯iyah lil-Muslim¯in òtibqan li-aòhdath al-ta°d¯il¯at
òHasan, òHilm¯i °Abd al-°Aòz¯im.
al-Q¯ahirah. al-Hay®ah al-°¯Ammah li-Shu®¯un al-Maòt¯abi° al-Am¯ir¯iyah,. 1984.. 7, 101 p ;.

al-Aòhw¯al al-shakhòs¯iyah wa-maòh¯akimuh¯a lil-òtaw¯a®¯if al-Mas¯iòh¯iyah f¯i S¯ur¯iyah wa-Lubn¯an
M¯alik, òHann¯a.
Bayr¯ut. D¯ar al-Nah¯ar lil-Nashr,. 1978.. 450 p. ;.

al-Aòhw¯al al-shakòs¯iyah lil-Muslim¯in òtibqan liaòhdath al-ta°d¯il¯at
al-Q¯ahirah. al-Hay®ah al-°¯Ammah li-Shu®¯un al-Maòt¯abi° al-Am¯ir¯iyah,. 1987.. 7,122 p. ;.

¬Al-¬aØhwan al-muslimÅun wa-l-tanÖzÅim as-sirrÅi
RamaÖdÅan, °Abd-al-°AÖzÅim
Kairo. A-Hay'a al-MisrÅiya al-°Ama Li-L-KitÅab. 1993. 545 S..
ISBN 977-01-3554-3

al-Aòhy¯a®, lil-òsaff al-awwal al-th¯anaw¯i (al-°¯ashir)
Najj¯ar, Aòhmad J¯asim.
al-Im¯ar¯at al-°Arabiyah al-Muttaòhidah. Wiz¯arat al-Tarb¯iyah wa-al-Ta°l¯im wa-al-Shab¯ab,. 2003.. 2 v..

al-Aòhz¯ab al-Isr¯aʼ¯il¯iyah: dir¯asah f¯i al-mawqif al-siy¯as¯i, 1949-1999.
Ab¯u òZaby. Markaz Z¯ayid lil-Tans¯iq wa-al-Mut¯aba°ah,. 2001.. 85 p. ;.

al-Ahz¯ab al-Misr¯iyah, 1922-1953
H¯amid, Ra'¯uf `Abb¯as. ; Rizq, Y¯un¯an Lab¯ib.
[Cairo]. al-Ahr¯am, Markaz al-Dir¯as¯at al-Siy¯as¯iyah wa-al-Istir¯at¯ij¯iyah,. [1995]. 381 p. ;.

al-Ahz¯ab al-siy¯as¯iyah al-Urdun¯iyah: `ard m¯ujaz
H¯ur¯ani, H¯an¯i.
`Amm¯an. Markaz al-Urd¯un al-Jad¯id lil-Dir¯as¯at,. 1993.. 166 p..

al-Aòhz¯ab al-siy¯as¯iyah al-Urdun¯iyah: °aròd m¯ujaz
òH¯ur¯an¯i, H¯an¯i.
°Amm¯an. al-Markaz. 1997.. 219 p..

al-Aòhz¯ab wa-al-òharak¯at al-Shuy¯u°¯iyah wa-al-M¯arkis¯iyah al-°Arab¯iyah
Mad¯in¯i, Tawf¯iq. ; Darr¯aj, Fayòsal. ; B¯ar¯ut, Muòhammad Jam¯al.
Dimashq. al-Markaz al-°Arab¯i lil-Dir¯as¯at al-Istir¯at¯ij¯iyah,. [200-]. 2 v..

al-Aòhz¯ab wa-al-òharak¯at wa-al-jam¯a°¯at al-Isl¯am¯iyah
B¯ar¯ut, Jam¯al.
Dimashq. al-Markaz al-°Arab¯i lil-Dir¯as¯at al-Istir¯at¯ij¯iyah,. 1999.. 2 v. ;.

al-Ahz¯ab wa-al-tanmiyah f¯i al-watan al-`Arab¯i wa-kh¯arijih
Sayed, Moustafa Kamel. ; Zarn¯uqah, Sal¯ah S¯alim. ; `Abd al-Mun`im, Ahmad F¯aris.
al-Q¯ahirah. J¯ami`at al-Q¯ahirah, Kull¯iyat al-Iqtis¯ad wa-al-`Ul¯um al-Siy¯as¯iyah, Markaz Buh¯uth wa-Dir¯as¯at al-Duwal al-N¯amiyah ;. 1997.. 393 p. ;.

Al- Aòhzab wa'l-quwa as-siyasiya fi Lubnan
Bairut . Manésurat al-MuAassasa al-Lubnaniya li's-Silm al-Ahli ad-DaAim .

Alaia
Baudot, François
Autoris. dt-spr. Ausg.. München [u.a.]. Schirmer [u.a.]. 1996. 79 S. : überw. Ill..
ISBN 3-88814-816-2

¬Ein¬ adaptives Bewegte-Gitter-Verfahren zur Berechnung von Aufschmelz- und Erstarrungsvorgängen
Wintruff, Ingo ; Cook, Jim ¬[Text]¬
Karlsruhe. Forschungszentrum Karlsruhe GmbH. 2000. VIII, 143 S. : Ill., graph. Darst.. Wissenschaftliche Berichte / Forschungszentrum Karlsruhe, Technik und Umwelt ; 6449.

Alaia : images ; Martine Barrat, Gilles Bensimon, Patrick Demarchelier, Arthur Elgort, Jean-Paul Goude, Horst P. Horst, Paul Kasmin ...
Göttingen. Steidl,. 1998.. ca. 250 p..

Alai! Alai!: Arbeiten und Erlebnisse der Deutsch-Russischen Alai-Pamir-Expedition
Rickmers, Willi Rickmer
Leipzig . Brockhaus. 1930. 299 S..

<<al->>'Aib
Idris, Yusuf |9 FU00191774
al-Qahira. Maktabat Misr. o. J.. 146 S..
977-11-000-8

Alaica: sbornik nauÏcnych trudov rossijskich vostokovedov, podgotovlennyj k 70-letnemu jubileju professora, doktora istoriÏceskich nauk L. B. Alaeva
Nepomnin, Oleg E. ; Alaev, Leonid B.
Moskva. Izdat. Firma VostoÏcnaja Literatura RAN. 2004. 454 S..
ISBN 5-02-018361-X

ALAI copyright-Internet world: report on the Neuchâtel study session, 16-17 September 2002
Brügger, Paul.
Lausanne ; . Groupe Suisse de l'ALAI,. c2003.. 401 p. ;.

¬al-¬ °ÅA'id al-WaÖhÅid
°AllÅan, MarwÅan ¬al-¬
°AmmÅan. aÏs-ÏSarika ad-daulÅiya. 1986. 53 S..

al-°AidarÅus und seine Erben: eine Untersuchung zu Geschichte und Sufismus einer ÖhaÖdramitischen SÅada-Gruppe vom fünfzehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert
Peskes, Esther
Stuttgart. Steiner. 2005. 321 S.. Freiburger Islamstudien ; 23.
ISBN 3-515-08444-4 Kt. : EUR 64.00, sfr 102.40

Al- AidÅi an-nÅa°ima
ÖHakÅim, TaufÅiq al-
[Al-QÅahira] . Maktabat al-ÅAdÅab .

Al- Aidi 'n-nÅa°ima
ÖHakÅim, TaufÅiq al-
[Al-QÅahira] . Maktabat al-ÅAdÅab .

al-°åA®idåun ilÐa Allåah: majmåu°ah min qidsads al-tåa®ibåin min mashåahåir wa-°ulamåa® wa-du°åah ...
Musnid, Mudhammad ibn °Abd al-°Azåiz.
al-Riyåadd. Tawzåi° Mu®assasat al-Juraysåi,. [1990?-. v. <1 > ;.

al-Aidun min òhuqul al-nafòt: amal al-nadwah allati naòzòzamaha Muntadá al-Fikr al-Arabi òhawla al-taawun al-Arabi fi majal al-amalah wa-istikhdamiha fi òhiqbat al-taraju al-nafòti : Amman, 26-27 Kanun al-Thani 1986
Abd al-Jabir, Taysir. ; Böhning, W. R. ; Musllam, Abd al-òHusayn.
Amman. al-Muntadá,. [1986?]. 150 p. ;.

Die Alai-Expedition 1928: vorläufige Berichte der deutschen Teilnehmer (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
Berlin. Siegismund [in Komm.]. 1929. 196 S.. Deutsche Forschung ; 10.

A la igualdad por la desigualdad: la acción positiva como estrategia para combatir la discriminación de las mujeres
Dema Moreno, Sandra.
Oviedo. Universidad de Oviedo. [2000]. 254 p. ;.

°Alaih-i bÅikÅarÅi: naÏsriya-i KumÅiti-i IttihÖÅad-i "IttihÖÅad-i KÅargarÅi-i °Alaih-i BikÅarÅi"
¬[S.l.]¬. 1980.

Alaikäisiin kohdistuneet siveellisyysrikokset ja niiden tekijät;: kriminologinen tutkimus. Summary: Sex offences on minors and their perpetrators.
Anttila, Inkeri.
[n.p.] . Suomalainen Lakimiesyhdistys. [1956]. 179 p..

Alaikäisyys ja rikollisuuden muuttuvat tulkinnat suomalaisessa lainsäätämiskäytännössä
Harrikari, Timo
Helsinki. Nuorisotutkimusverkosto. 2004. 343 S.. Julkaisuja ; Nuorisotutkimusseura.
ISBN 952-546415-6

al-°åAilah fåi al-Islåam aw makåanat al-mar'ah fåi al-Islåam. Manhaj al-tafakkur. Mas'alat al-dhijåab
Banåi dSadr, Abåu al-dHasan
Bayråut. Dåar al-Tawjåih al-Islåamåi,. 1981.. 104 p. ;.

al-`¯A'ilah f¯i al-Isl¯am, aw, Mak¯anat al-mar'ah f¯i al-Isl¯am ; Manhaj al-tafakkur ; Mas'alat al-hij¯ab
Ban¯i Sadr, Ab¯u al-Hasan.
Bayr¯ut. D¯ar al-Tawj¯ih al-Isl¯am¯i,. 1981.. 104 p. ; 20 cm..

Al- A±imma al-iØtnÅa-°aÏsar
SubÖhÅanÅi, ÏGa°far
BairÅut . DÅar al-AÖdwÅa± .

Ala impar: dos décadas de poesía en Puebla
Ayala, Juan Jorge
1. ed. Puebla, Pue.. Benemérita Univ. Autónoma. 2004. 296 S.. Colección Asteriscos.
ISBN 968-863713-0

Alain: Souvenirs, pages inédits, lettre sur le sujet du coeur et de l'esprit
Mondor, Henri
5. éd.. [Paris]. Gallimard. 1953. 262 S..

Alain
Maurois, André
Paris. Domat. 1951. 148 S..

Alain
Foulquié, Paul
Paris. Ed. de l' école. [1952]. 175 S. ; 8-o. Penseurs et philosophes ; 335.

Alain: Souvenirs,gogik der Neuen Linken
Mondor, Henri
5., neu bearb. Aufl., 30. - 33. Tsd.. München [u.a.]. ¬E.¬ Reinhardt. 1980. 274 S..
ISBN 3-497-00933-4

Alain: un sage dans la cité ; 1868-1951
Sernin, André
Paris. Laffont. 1985. 478, [8] S.. Biographies sans masque.
ISBN 2-221-01307-7

Alain: Lecteur de Balzac et de Stendhal
Robinson, Judith
Paris. Corti. 1958. 284 S..

Alain Arias-Misson: opere dal 1974 al 1996
Dachy, Marc
Prato. 1996. [ca. 50] Bl..

Alain Badiou: philosophy and its conditions
Riera, Gabriel
Albany, NY. State Univ. or New York Press. 2005. X, 277 S.. SUNY series.
ISBN 0-7914-6504-7

Alain Badiou: a critical introduction
Barker, Jason
London [u.a.]. Pluto Press. 2002. 189 S.. Modern European thinkers.
ISBN 0-7453-1801-0

Alain Badiou: penser le multiple ; actes du colloque de Bordeaux, 21-23 octobre 1999 ; [un Colloque International Consacré à l'êuvre d'Alain Badiou]
Ramond, Charles
Paris [u.a.]. L'Harmattan. 2002. 575 S.. Collection La philosophie en commun.
ISBN 2-7475-2666-6

Alain Bongo
Bongo, Alain.
Los Angeles, Calif.. United Artists,. p1978.. 1 sound disc.

Alain Bosquet: choix de textes, bibliogr., portraits, fac-similés
LeQuintrec, Charles [Hrsg.]
Paris. Seghers. 1964. 191 S.. Poètes d'aujourd'hui ; 117.

Alain Bosquet: Choix de textes, bibliogr., portr., fac-similés
LeQuintrec, Charles
Paris. Seghers. 1964. 185 S.m.Taf.. Poètes d'aujourd'hui. ; 117..

Alain Bosquet: Choix de textes, bibliogr., portr., fac-similés
Bosquet, Alain ; LeQuintrec, Charles
Paris. Seghers. 1964. 191 S. : Ill.. Poètes d'aujourd'hui. ; 117..

Alain Bosquet
Bosquet, Alain
Marseille. Sud Revue littéraire. 1984. 171 S.. Sud ; 53/54.
ISBN 2-86446-037-8

Alain Bosquet.
Bosschère Jean de,
(Bruxelles, r. Marconi, 118), . 1969.. 112 p..

Alain Bosquet
Juin, Hubert.
Paris. P. Belfond,. c1979.. 250, [1] p..

Alain Bosquet. Avant-propos de Hubert Juin
Juin, Hubert [Hrsg.] ; Bosquet, Alain
Paris. Belfond. 1979. 250 S.. Identités.
ISBN 2-7144-1256-4

Alain Bosquet, un poète
Bosquet, Alain
[Paris]. Gallimard. 1985. 128 S. : Ill.. Collection en poésie folio junior ; 54.
ISBN 2-07-034054-6

Alain Bresson, Jean-Michel Degoumois, Laurent De Pury, Jean-Claude Deschamps, Klara Kuchta, Aliska Lahusen, Jean-Louis Perrot, Alain Schaller, Jeanne Schmid, Franðcoise Studer, Christian Wurth: Au Parc Stagni
Bresson, Alain ; Nyffenegger, Franðcoise
[Chãene-Bougeries] . [Commune]. [1993]. 1 Band.

Alain Brousse: die Deutschlandreise des Alain Brousse ; Recklinghausen, Münster, Tours ; [anlässlich der Ausstellung Alain Brousse, Kunstverein Recklinghausen, 4. September - 10. Oktober 2004 ; Château de Tours, 25 février - 3 avril 2005]
Brousse, Alain ; Grewe, Andrea ¬[Hrsg.]¬
Bönen. Kettler. 2004. 183 S. : zahlr. Ill..
ISBN 3-929040-80-8

Alain Brousse: die Deutschlandreise des Alain Brousse
Brousse, Alain ; Grewe, Andrea
Recklinghausen [u.a.]. Kunsthalle [u.a.]. 2004. 183 S..
ISBN 3-929040-080-8

Alain Carrier: Centre de l'Affiche de la Carte et de l'Art Graphique
Gastou, François-Régis
Toulouse. 2001. 24 S..
ISBN 2-912329-06-X

Alain Cavalier
Estève, Michel ¬[Hrsg.]¬ ; Cavalier, Alain
Paris. Lettres Modernes. 1996. 159 S.. Études cinématographiques ; [61] = Nr. 223-231.
ISBN 2-256-90959-X

Alain Charmey: 75 km "sans escale" d'un bout à l'autre du lac Léman
Cameron, Ewen ; Herren, Daniel ; Howald, Hans
Macolin . EFGS. 1987.