A Kárpát-medence antropológiai bibliográfiája.
Allodiatoris, Irma.
Budapest, . Akadémiai Kiadó,. 1958.. 183 p..

A kárpát-medence domborzata és vizei
Budapest. Cartographia Kft. Dr. Papp-Váry. 1994. 1 Kt..
ISBN 963-352-052-5

A Kárpát-medence etnikai és demográfiai viszonyai a honfoglalástól a török kiÍuzéséig: oktatási segédanyag
Font, Márta
Pécs. JPTE Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék. 1998. 72 S..
ISBN 963-641-635-4

A Kárpát-medence Európában: a Kárpát-medence Európa érdekÍu egysége a geopolitika megvilágításában
Kollányi, Károly
Budapest. HungAvia-Kráter. 1991. 119 p..
ISBN 963-7909-23-0 : 174.00Ft

A Kárpát-medence fatornyai
Sisa, Béla
Nyíregyháza-SóstófürdÍo. Múzeumfalu Baráti Kör. 2001. 365 S.. A Sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára ; 6.
ISBN 963-00-8865-7

A Kárpát-medence földrajza
Bulla, Béla ; Mendöl, Tibor
1999. évi kiad. Budapest. Lucidus K.. 1999. 420 S.. Kisebbségkutatás könyvek.
ISBN 963-8595418

A Kárpát-medencei magyar kisebbségi kérdés: a harmadik évezred küszöbén
Tóth, János C.
Salgótarján. Nógrád Megyei Tudományos IsmeretterjesztÍo Egyesület [u.a.]. 2001. 150 S..
ISBN 963-8203-98-6

A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és elÍoreszámítása, 1991 - 2021
Hablicsek, László ; Tóth, Pál Péter ; Veres, Valér
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 2005. 158 S.. Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének kutatási jelentései ; 78 = 2005,1.
ISBN 963-959704-X

A kárpát-medencei szarmaták temetkezési szokásai
Kulcsár, Valéria
Aszód. PetÍofi Múzeum. 1998. 153, 33 S.. Múzeumi füzetek ; 49.
ISBN 963-03-6590-1

A Kárpátmedence magyar vonatkozású hegymászó és turista irodalma
Neidenbach, Ákos
Budapest. SzerzÍo. 1994. 208, XLV S..
ISBN 963-450-669-0

A kárpát-medence mollusca-faunája
Soós, Lajos
Budapest. Arcanum. 2001. Arcanum digitéka.
963-937-407-5

A Kárpát-medence népi földmÍuvelÍo gazdálkodása: (XVIII. sz. - 1950) ; (ökológiai feltételek és történelmi hagyományok)
Surányi, Béla
Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke. 2005. 200 S.. Studia folkloristica et ethnographica ; 47.
ISBN 963-472-880-4

A Kárpát-medence régiói
Horváth, Gyula
Budapest; Pécs. Dialóg Campus K.. 2003.
ISBN 963-905233-7

A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig)
Kristó, Gyula
Szeged. Szegedi Középkorász Mühely. 1993. 299 S.. Szegedi középkortörténeti könyvtár ; 3.
ISBN 963-04-2914-4

A Kárpát-medence és a steppe
Márton, Alfréd
Budapest. Balassi Kiadó. 2001. 198 S.. Magyar Íostörténeti könyvtar ; 14.
ISBN 963-506-403-9

A Kárpát-medence természeti értékei: válogatás az ELTE Természetföldrajzi Tanszék Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárában és a Magyar Állami Földtani Intézet tudománytörténeti gyÍujteményében Íorzött képanyagból
Kubassek, János
Érd. Magyar Földrajzi Múz.. 2004. 428 S..
ISBN 963-216-438-5

A Kárpát-medence természeti szépségei: növények, állatok, életközösségek
Nagy, György Gy. ; Oláh, Zsuzsa
1. kiad. Budapest. Nemzeti Tankönyvk.. 1999. 77 S..
ISBN 963-18-9615-3

A Kárpát-medence történeti földrajza
Frisnyák, Sándor
Nyíregyháza. [BGYTF]. 1996. 388 S..
ISBN 963-7170-83-9

A Kárpát-medence várai
Szabóky, Zsolt
Budapest. Pázmány Péter Katolikus Egyetem. 1996. 207 S..
ISBN 963-04-7014-4

A Kárpát-medence várai
Szabóky, Zsolt ; Csukovits, EnikÍo ; Halmágyi, Pál
2., jav. kiad. [Budapest]. Novella K.. 2004. 191 p..
ISBN 963-944237-2

A Kárpát-övezetben felfedezett ásványok, kÍozetek és fosszilis gyanták története
Papp, Gábor
Budapest. Magyar Természettudományi Múzeum. 2002. 204 S.. Studia naturalia ; 14.
ISBN 963-7093-75-3

A Kárpátok alatt
Kroó, László
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1988. 323 S..
ISBN 963-09-3163-X

A Kárpátok Cicerója: a szellemi hagyaték ; [ajándékba: Medgyessy Péter önálló gondolatai]
Bayer, Zsolt
[Budapest]. Kairosz. 2003. 190 S..
ISBN 963-948496-2

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség tíz éve
Süli-Zakar, István
Debrecen. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi K.. 2003. 421 S..
ISBN 963-472-683-6

A Kárpátok menyasszonya
Domonkos, László
Budapest. Közdok. 2000. 119 S..
ISBN 963-552-347-5

A Kárpátok éneke: csehszlovákiai ukrán költÍok antológiája
Roman, Mychajlo
Bratislava. Madách,. 1988.. 213 S..

A Kárpátokon majd talákozunk
Alföldy, Géza
Schloss Teising. Hortobágy. 1954. 96 S..

A Kárpátokon majd találkozunk
Alföldi, Géza
1954.

A kárpátukrán néprajzkutatás története: (1914-ig)
Rudlovcsák, Olena
Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Néprajzi Tanszék. 1986. 95 S.. Folklór és etnográfia ; 23.
ISBN 963-471-439-0

A kráter peremén: gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez
Kuklay, Antal
2., javított, bÍovített kiad. Sárospatak. Római katolikus Egyházi gyÍujtemény. 1988. 327 S.,8 Bl.Abb.
ISBN 963-01-8253-X

¯Akôrti =: Akriti : quarterly art journal.
Jayapura. R¯ajasth¯ana Lalita Kal¯a Ak¯adam¯i. v. ;.

A kártérítési jog: az élet, testi épség, egészség megsértésével szerzÍodésen kívül okozott károk megtérítése
Petrik, Ferenc
Budapest. HVG-ORAC. 2002. 290 S..
ISBN 963-940438-1

A kártérítési jog
Petrik, Ferenc ; Bártfai, Béla
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1991. 270 p.. A Gyakorló jogász kézikönyve ; 5.
ISBN 963-222-384-5

A kártya papjai: [magyar írók a kártyásokról]
Urbán, László
Budapest. Arión K.. 2004. 184 S..
ISBN 963-937564-0

A. Krüss: Geschichte eines Hamburger Familien-Unternehmens
Krüss, Andres ; Krüss, Paul
Hamburg. 1966. 35 S..

A. Krüss, Hamburg: 1796, 1844, 1966 ; Geschichte eines Hamburger Familien-Unternehmens
Krüss, Andres
Hamburg. 1966. 34 S..

A. Krüss, Hamburg: 1796 - 1844 - 1966 ; [Geschichte eines Hamburger Familien-Unternehmens]
[Hamburg]. [Wohlfeld]. 1966. 35 S..

Akryl, alkyd, vinyl - g¯r de att skilja ¯t?: enklare identifikationsanalyser av syntetiska bindemedel i färg, deras historia och kemi
Winther, Thea
Göteborg. Univ., Avd. för kulturv¯rd, Institutionen för miljövetenskap och kulturvv¯rd,. 1999. 45 s..

A Krylov subspace method meets TREC
Blom, Katarina,
Göteborg . Chalmers tekniska högsk.,. 2004. 26 s..

AKS:n tiellä
Hytönen, Mattiesko
Helsinki. Kirjayhtymä. 1982. 192 S..
ISBN 951-26-2260-2

Aksakov
Lobanov, Michail P.
Moskva. Molodaja Gvardija. 2005. 352 S.. ÏZizn½ zameÏcatel½nych ljudej ; 1123 = (923).
ISBN 5-235-02744-2

Aksakovy
Annenkova, Elena Ivanovna
Sankt-Peterburg. Nauka. 1998. 365 p.. Predan½ja russkogo semejstva.
ISBN 5-02-026771-6

°Aks al-råidh
Abåu Rayyah, Yåusuf
[al-Qåahirah]. al-Hay®ah al-Midsråiyah al-°åAmmah lil-Kitåab,. 1987.. 99 p. ;.

`Aks al-r¯ih
Ab¯u Rayyah, Y¯usuf.
[Cairo]. al-Hay'ah al-Misr¯iyah al-`¯Ammah lil-Kit¯ab,. 1987.. 99 p. ;.

AkÐsam: türkiyenin en eski gazetesi
Hockenheim. 1969 - 1969.

Aksamitny Anschluss
DÑebski, Eugeniusz
Warszawa. Supernowa. 2001. 278 S..
ISBN 83-7054-146-1

A k-sample test for proportional hazards with an application to the strength of materials
Deis, Allan ; Rootzén, Holger,
Lund, . 1993. 14 bl..

Ak Sandhed, ak Gud bedre Dig, hvor tynd er dog din Lykke
Knudsen
Kbh . 1857.

AkÏsa ornjat: azkst, ëfkst
Pinjasov, Jakov MaksimoviÏc
Saransk. Mordovskjaj kniÏznaj izdat.. 2003. 150 S..
ISBN 5-7595-1545-4

°Aks apn¯i zindag¯i ke.
Caònd¯igaòrh. Hary¯anah S¯ahitiyah Ak¯adm¯i,. 1981.. 168 p. ;.

Akòsarakrama viòsayavibh¯agap¯urvakamagu Telugu vr¯atapratula paòtòtika =: An alphabetical subjectwise index of Telugu manuscripts in the Andhra Pradesh Government Oriental Manuscripts Library & Research Institute, Hyderabad.
Haidar¯ab¯ad. ¯Andhraprad¯eâs Prabhutva Pr¯acyalikhita Granth¯alayaòm, Pariâs¯odhan¯alayaòm,. 1983.. x, 292 p. ;.

Aksaray'dan bir perihan
DerviÐs, Suat
1. bask†. ÇIstanbul. OÆglak Yay†nc†l†k ve Reklamc†l†k. 1997. 163 S..
ISBN 975-329-149-3

Ak-Sar-Ben memories
Omaha, Neb.. Knights of Ak-Sar-Ben Foundation,. 2003.. 168 p..

Akòsayamatirnirdeâsas¯utra
Braarvig, Jens.
Oslo. Solum,. 1993.. 2 v. ;.

AKSB-Dokumente, Manuskripte, Protokolle
Bonn.

AKSB-inform: Materialdienst der AKSB-Mitgliedsinformationen
Bonn. AKSB.

AKSB-Werkstatt
Bonn. AKSB. 1998.

A késdobáló fÍomÍuve: Versek <1932-1985>
Rónai, Mihály András
[Budapest]. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1985. 281 S..
ISBN 963-15-2890-1

A késdöfés gyöngédsége
Tompa, Gábor
Kolozsvár. Komp-Press. 1995. 157 p.. Ariadné könyvek.
ISBN 973-963996-8

AkÐsehir: Nasreddin Hoca diyar†
Istanbul. 1956. 60 S. : Ill., Kt..

AkÐsehir'de S†ra Yârenleri
CenikoÆglu, G. Tar†man
ÇIstanbul. Türk Dünyas† AraÐst†rmalar† Vakf†. 1998. 153 S..
ISBN 975-498124-8

Aksel\02B9 Ivanovi\010D Berg: 1893 - 1979
Berg, Aksel\02B9 I. ; Fet, Ja. I.
Moskva. Nauka. 2007. 517 S., [16] Bl.. Informatika: Neograni\010Dennye vozmo\017Enosti i vozmo\017Enye ograni\010Denija.
978-5-02-035020-5

Aksel Bakounce Orpes Anhardh Zolowrdajnouthean Aradzamartik Horhrdahaj Grakanouthean medz
Mkrtdzean, L.
Munich. Inst. for the Study of the USSR. 1959. 111 S.. Research and materials. Series II. Institute for the Study of the USSR ; 70.

Aksel Bakownòcj orp¯es anxardax ézolovrdaynowt'ean arajamartik xorhrdahay grakanowt'ean m¯ej =: Aksel Bakounts as the champion of the true concept of the popular basis of literature in Soviet Armenia
Mkrtéc'yan, Levon,
Munich [München]. Inst. for the Study of the USSR,. 1959.. 111 S. ;.

Akseleraatioteoriaan perustuvia investointifunktiokokeiluja yritystason aineistolla
Karhu, Veli ; Ahde, Pasi
Vaasa. 1982. 43 Bl.. Kansantaloustiede ; 9.
ISBN 951-683-160-5

AÐkseleu Sejdímbek: bibliografijalyÐk körsetkíÏs
Astana. Kultegín. 2002. 93 S..
ISBN 5-7667-9836-9

Akseli Amerikassa: Akseli ja Mary Gallen-Kallelan kirjeenvaihtoa vuosilta 1915 - 1931
Raivio, Kaari
Helsinki. Söderström. 2005. 315 S..
ISBN 951-0-30654-1

Akseli Gallen-Kallela: de magie van Finland
Jackson, David
Rotterdam. NAI. 2006. 208 S..
ISBN 978-90-5662-523-8

Akseli Gallen-Kallela: the spirit of Finland
Jackson, David
Rotterdam. NAI. 2006. 264 S..
ISBN 978-90-5662-523-8

Akseli Gallen-Kallela: katsoin outoja unia
Gallén-Kallela, Akseli ; Kämäräinen, Eija
3. pain. Helsinki [u.a.]. WSOY. 2005. 127 S.. WSOY-Galleria.
ISBN 951-0-19217-1

Akseli Gallen-Kallela: elämäkerrallinen rapsodia
Martin, Timo ; Sivén, Douglas ; Vesa-Kukkonen, Ritva [Mitarb.]
1984. 256 S..
ISBN 951-99488-4-8

Akseli Gallen-Kallela: Ateneum, 16. 2. - 26. 5. 1996 ; Turku Art Museum, 26. 6. - 1. 9. 1996
Gallen-Kallela, Akseli ; Ilvas, Juha
Helsinki. Ateneum. 1996. 408 S. : überw. Ill.. Ateneum publications ; 1.
ISBN 951-53-0899-2

Akseli Gallen-kallela
Ilvas, Juha
2., tark. pain. Helsinki. 1996. 404 S.. Ateneumin julkaisut ; 1.
ISBN 951-53-0630-2

Akseli Gallen-Kallela
Ilvas, Juha
Helsinki. 1996. 408 S.. Ateneum publications ; No. 1.
ISBN 951-53-0899-2

Akseli Gallen-Kallela: the spirit of Finland ; [on the occasion of the Exhibition Akseli Gallen-Kallela, The Spirit of Finland at the Groninger Museum, Groningen, held from December 17, 2006 to April 15, 2007]
Gallen-Kallela, Akseli ; Jackson, David
Groningen. Groninger Museum [u.a.]. 2006. 264 S..
ISBN 90-5662-524-1

Akseli Gallen-Kallela: artist and visionary = katsoin outoja unia
KämLaräinen, Eija ; Wynne-Ellis, Michael ; Gallen-Kallela, Akseli
Helsinki [etc.] . Söderström. 1994. 127 S..

Akseli Gallen-Kallelan: sanan ja tunteen voimalla kirjeitä ; a self-portrait in words ; the letters of Akseli Gallen-Kallela
Ilvas, Juha
Helsinki. 1996. 175 S.. Kuvataiteen Keskusarkisto ; 3.
ISBN 951-53-0538-1

Akseli Gallen-Kallela's bookplate designs
Malme, Heikki, ; Landon, Philip
[Helsinki]. Finnish National Gallery Ateneum,. 1996. [15] s..

Akseli Gallen-Kallela - the spirit of Finland
Rotterdam . NAi Publ. .

Akseli Matti aikansa patriarkka
Aska, Eero
[Pello]. Pellon Seurakunta. 1994. 277 S..
ISBN 951-97073-1-X

Aksel Jensen
Poulsen
Kbh. . 1946. 59 s..

Aksel Jensen: malerier, tegninger, grafik : Kunsthallen Brandts Klaedefabrik, 30.9.1995-14.1.1996
[Copenhagen]. Brandts klaedefabrik,. 1995. 93 p. ;.

Aksel Jensen - Malerier, tegninger, grafik: (udstillingen "Aksel Jensen, malerier, tegninger, grafik" i) Kunsthallen Brandts Klaedefabrik, 30.9. 1995 - 14.1. 1996
Jensen, Aksel ¬[Ill.]¬ ; Ohrt, Karsten ¬[Red.]¬
Odense. 1995. 93 S. : ueberw. Ill..
ISBN 87-7766-042-0

Aksel Olsen
Olsen
(Hørsholm). . 1967. 27 s..

Aksel Olsen. 1887-
København, . Rhododenron-Kredsen, Ø. Farimagsg. 2B,. [1967].. p. cm..

Aksel Sandemose: minner, brev, betraktninger
Vogt, Johan
1 Aufl.. Oslo. Aschehoug. 1973. 117 S..
ISBN 82-03-05680-6

Aksel Sandemose: exile in search of a home
Birn, Randi
1. publ.. Westport, Conn. u.a.. Greenwood Pr.. 1984. XV, 150 S.. Contributions to the study of world literature ; 2.
ISBN 0-313-24163-5

Aksel Sandemose and Canada: a Scandinavian writer's perception of the Canadian Prairies in the 1920s
Hale, Christopher S.
Regina, Saskatchewan. Univ. of Regina,. 2005.. V, 183 S..

Aksel Sandemose først i 20'rne.
Estvad, Leo,
København, . Carit Andersen,. 1967.. 192 p..

Aksel Sandemose og Jante
Vaeth, Johannes
1965.

Aksel Sandemose og Skandinavia: en bibliografi
Johansen, Frits ; Vaeth, Johannes
1 Aufl.. Oslo. Aschehoug. 1969. 266 s..

Aksel Sandemoses Canada
Sandemose ; Væth
Herning . Poul Kristensen. 1994 . 81 sider.

¬The¬ Aksel Schi/otz anthology of nordic solo songs
Schi/otz, Aksel ; Schi/otz, Gerd
S.l.. Ed. Egtved Denmark.

Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands
Schiøtz, Aksel, ; Moore, Gerald. ; Schmidt, Jytte Gorki. ; Jensen, Folmer. ; Schumann, Robert, ; Brahms, Johannes, ; Dowland, John, ; Grieg, Edvard, ; Grieg, Edvard,
Bonn- Bad Godesberg. Bundesamt für Naturschutz. 1998. 434 S.. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz ; 55.
3-89624-110-9

The Aksel Schi²tz anthology of Nordic solo songs
Schi²tz, Aksel, ; Schi²tz, Gerd.
Denmark. Edition Egtved ;. 1984-1986.. 1 score (5 v.) ;.

Aksel Sunnarborgin hymy: romaani
Liimatta, Tommi
Helsinki. Söderström. 2004. 320, [1] S..
ISBN 951-0-29506-X

Aksel Waldemar Johannessen: (1880 - 1922) ; immagini di un dramma nordico ; [Bolzano, Castel Mareccio, 18 novembre - 18 dicembre 1994]
Johannessen, Aksel W. |b [Ill.] ; Steingräber, Erich
Milano. Electa. 1994. 130 S..
88-435-4767-4

Aksel Waldemar Johannessen (1880-1922): Bilder eines nordischen Dramas
Johannessen, Aksel Waldemar, ; Aakvik, Rune ; Mehren, Haakon ; Steingrüber, Erich ; Bjerke, Øivind Storm ; Obrestad, Tor
Milano. Electra ,. cop. 1994. 130 s..

Aksemseddin: (1390 - 1459) ; hayati, eserleri
Aksemseddin <Seyh> ; Yurt, Ali I. [Hrsg.]
Istanbul. Marmara Ueniversitesi Ilahiyat Fakueltesi Vakfi. 1994. 472 S.. Ilahiyat Fakueltesi Vakfi yayinlari ; 74.
ISBN 975-548-035-8

Aksen
København . MS-arbejdslejr afd.. 1983-1987.

Aksenjan onni: romaani
Erhomaa, Ester.
Helsingissä. Otava,. 1979.. 291 p. ;.

Aksent og kvantitet i Vaagaamaalet,
Horne, Helga Marie,
Kristiania, . I kommission hos H. Aschehoug & co.,. 1917.. 27 p. cm..

Aksentu Acija Burjatskogo Jazyka
Budaev, Bal½Ïzinima ÏZambaloviÏc
Moskva. Nauka. 1981. 109 S..

Aksept av risiko: om etablering og bortfall av en rettslig figur i norsk erstatningsrett
Kjønstad, Asbjørn
2002. S. 377-403.

Akses dan indikator tata kelola pemerintahan daerah yang baik =: Access and indicators to good local governance
Syaukani H. R.,
Cijantung, Jakarta. Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah,. 2003.. xiv, 186 p..

Akses pemanfaatan sumberdaya keanekaragaman hayati Indonesia
Muhtaman, Dwi R. ; Zuhud, Ervizal A. M.
Bogor, Indonesia. Program Konservasi Tumbuhan Obat Hutan Tropika Indonesia, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. 1997.. xvi, 221 p..

Aksfusarium i korn
Nistrup Jørgensen, Lise
Tjele. Danmarks JordbrugsForskning. 2000. 12 S.. Grøn viden : Markbrug ; 219.

Aksha: Mission archéol. franç. au Soudan
Contenson, Henri ¬de¬ ; Heinzelin, J. ¬de¬
Paris. [Klincksieck]. 1966.

Aksha: arqueologia de la Nubia: exposición del material proveniente de las capillas de Seti I y del templo de Ramsés II (Aksha, Nubia sudanesa)
Rosenvasser, Abraham
Buenos Aires . Instituto de Historia Antigua Oriental. 1977. 18 S..

Aksha, arqueología de la Nubia: exposición del material proveniente de las capillas de Seti I y del templo de Ramsés II (Aksha, Nubia sudanesa) : palabras pronunciadas en el acto de la inauguración de al Sala, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, el 20 de diciembre de 1977
Rosenvasser, Abraham,
[Buenos Aires, Argentina]. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Historia Antigua Oriental,. 1977 [i.e. 1978]. 18 p., [1] fold. leaf of plates.

Akshara Divåadlåi, 1985
Bhåave, Sa. ÐSi. ; Paråaänjape, Pra. Nåa. ; Inåamadåara-Såane, Rekhåa
Mumbaåi. Mãejesdtika PrakåaÐsana,. 1986.. 323 p..

Aksharam
1996.. 1 videocassette of 1 (VHS).

Akshar amar rahen
Gairola
Varanasi . Chowkhamba Vidya Bhawan. 1959. 334 s..

Akshata: Gadrhavåalåi gåita-saçngåita medm Narendra Sidmha Negåi kåi upasthiti evadm bhåumikåa, eka måulyåaïnkana
Gadnåi, GadneÐsa KhugaÐsåala. ; Navåanåi, Kåirti.
Naåi Dillåi. Vinasãora PabliÐsiçnga Kampanåi,. 2000.. 127 p., [4] p. of plates.

¬A¬ KSH jelenti
Budapest. 1995.

°Aks-i ilh¯am: majm¯u°ah-yi kal¯am
Ja°far¯i, Aiman,
H¯uòrah. Aiman Ja°far¯i. 1982.. 112 p. ;.

Aksi jamu peluruh (keji beling, kumis kucing, meniran, tempuyung, dan cocor bebek) terhadap kalsium oksalat, kalsium fosfat, dan batu ginjal: laporan penelitian
Herdiansyah.
Banjarmasin. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,. 1997.. 36 leaves.

Aksi Mahasiswa: reformasi total
Jakarta. Mentari. 1998. 307 S..
ISBN 979-95510-0-5

°Aks-i ökhvushbu: Aks-e-khushboo
òHasan, Sh¯ir¯in.
Islamabad, Pakistan. Shalimar Recording Co.,. p1992.. 1 sound cassette.

AksiologiÏceskaja lingvistika: problemy kommunikativnogo povedenija ; sbornik nauÏcnych trudov
Karasik, Vladimir I.
Volgograd. Peremena. 2003. 181 S..
ISBN 5-88234-604-5

Aksiologija kul'tury
VyÏzlecov, Gennadij P.
Sankt-Peterburg. Izdat. S.-Peterburgskogo Univ.. 191996. xi, 236 p.. Critical essays on British literature.
ISBN 0-7838-0034-7 alk. paper

Aksiologija mistiÏceskogo sopriÏcastija i grotesk: problemi semiotiko-narrativnoj kompetencii interdiskursivnogo naÏcala
Sadeckij, Aleksandr
Montréal. Humanitas. 1988. 327 S..
ISBN 2-89396-015-4

Aksiologija povsednevnosti
KoÏzevnikov, Sergej BorisoviÏc
Krasnodar. Kubanskij Gosudarvennyj Universitet. 2003. 246 S..
ISBN 5-8209-0270-X

Aksiomaattinen nopeustutkimus
Vuorela, Esko
Turku. 1998. 28 Bl. : graph. Darst. Research reports : University of Turku, Department of Economics ; 77.
ISBN 951-29-1329-1