¬A¬ korai erdély (895 - 1324)
Gyula, Kristó
Szeged. Szegedi Középkorász MÍuhely. 2002. 326 S.. Szegedi középkortörténeti könyvtár ; 18.
ISBN 963-482-558-3

A korai humanizmus lírája: tanulmányok
Vadász, Géza
Budapest. Argumentum K.. 1999. 176 S..
ISBN 963-446-098-4

A korai la TÆene-kultura MagyarorszÐagon =: Die FrühlatÆenezeit in Ungarn
Marton, Lajos.
Budapest. [s.n.],. 1933 . 120p., 30 leaves of plates.

A korai magyar államról
Kristó, Gyula
Budapest. História, MTA Történettudományi Intézete. 1996. 36 S.. História könyvtár ; 8.
ISBN 963-8312-38-6

A korai rendiség Európában és Magyarországon
Gerics, József
Budapest. Akad. K.. 1987. 332 S..
ISBN 963-05-4218-8

¬A¬ korai rézkor emlékei Vas megyében
Károlyi, Mária
Szombathely. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága. 1992. 97, 58 S. : zahlr. Ill.. ÍOskorunk ; 1.
ISBN 963-7206-46-9

A kora árpád-kori Magyar pénzverésröl: érmetani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence I. (Szent) István és II. (Vak) Béla uralkodása közötti idöszakának (1000 - 1141) érméiröl
Kovács, László
1 Aufl.. Budapest. Inst. Archaeologici Acad. Scientiarum Hungaricae. 1997. 406 S.. Varia archaeologica Hungarica ; 7.
ISBN 963-7391-72-X

¬A¬ kora Árpád-kori magyar pénzverésrÍol: érmetani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence I. (Szent) István és II. (Vak) Béla uralkodása közötti idÍoszakának (1000-1141) érméirÍol
Kovács, László
Budapest. MTA Régészeti Int.. 1997. 406, 20 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Varia archaeologica Hungarica ; 7.
ISBN 963-7391-72-X

Akora soa: qualité des matériaux et du bâtiment : revue technique trimestrielle du Club QUALIMA.
Antananarivo. Le Club,. [1993-. v..

A korcovány az inventáriumok tükrében
Tompos, Lilla
Budapest. 1993. S. 89 - 98.

¬A¬ Korean century: river & fields ; poems
Ku, Sang ; Anthony <of Taizé> ¬[Übers.]¬
London. Forest Books. 1991. VI, 122 S..
ISBN 1-85610-001-4

A Korean Confucian encounter with the modern world: Yi Hang-no and the West
Chung, Chai-Sik
Berkeley, Calif.. Inst. of East Asian Studies, Center for Korean Studies. 1995. IX, 268 S.. Korea research monograph ; 20.
ISBN 1-55729-046-6

A Korean Confucian encounter with the modern world: Yi Hang-no and the West
ChÆong, Chae-sik
Berkeley, CA. Institute of East Asian Studies. 1995. IX, 268 S.. Korea research monograph ; 20.
ISBN 1-557-29046-6 : $20.00

¬A¬ Korean-English dictionary
Martin, Samuel E. ; Lee, Yang H. ; Chang, Sung-Un
New Haven. Yale Univ.Pr.. 1978. XVIII,1902 S..
ISBN 0-300-00753-1

¬A¬ korean grammar
Ramstedt, G. J.
Helsinki. Suomalais-ugrilainen seura. 1939. IV, 199 S..

¬A¬ Korean grammar
Ramstedt, Gustaf J.
Oosterhout. Anthropological Publ.. 1979. IV, 199 S.. Suomalais-Ugrilainen Seura: Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia ; 82..
ISBN 90-6234-079-2

¬A¬ Korean grammar on semantic-pragmatic principles
Yi, Ki-dong
Soul. Han'guk munhwasa. 1993. 565 S..

A Korean Minjung theology: an Old Testament perspective
Moon, Cyris H.
Maryknoll. Orbis Books. 1985. X, 83 S..
ISBN 0-88344-250-7

A Korean model for the healing of leprosy: the resettlement village movement by spiritual, physical & socio-economic rehabilitation for persons with leprosy
Lew, Joon
Seoul. Lew Institute for Biomedical Research,. 1993. 85 s..

A Korean mother's cooking notes
Chang, Sæon-yong,
Seoul, Korea. Ewha Womans University Press,. 1997.. 211 p..

¬A¬ Korean nationalist entrepreneur: a life history of Kim Songsu, 1891 - 1955
Kim, Chung-sun
Albany, NY. State Univ. of New York Press. 1998. XIV, 237 S.. SUNY series in Korean studies.
ISBN 0-7914-3721-3

A Korean nuclear weaponfree zone: a perspective
Shim, Jae-Kwon
Canberra. Peace Research Centre, Research School, Australian National Univ.. 1991. 24 S.. Working Paper ; 110.
ISBN 0-7315-1258-8

A Korean reader for Chinese characters
Cho, Choon-Hak ; Sohn, Yeon-ja ; Yang, Heisoon
Honolulu, HI. University of Hawai'i Press. 2002. 384 S.. Klear textbooks in Korean language.
ISBN 0-8248-2499-7

A Korean storyteller&apos;s miscellany
Lee, Peter H.
Princeton, N.J.. Princeton University Press. 1989. XVIII, 312 S.. Princeton library of Asian translations.
ISBN 0-691-06771-6

A Korean storyteller's miscellany: the Paegwan chapki of O Sukkwon
O, Suk-kwon ; Lee, Peter H. [Hrsg.]
Princeton, N.J [u.a.]. Princeton University Press. c1989. XVIII, 312 S..
ISBN 0-691-06771-6

A Korean theology
Diaz, Hector
Immensee. Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft. 1986. xxi, 466 p.. Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft. Supplementa ; 35.
ISBN 3-85824-064-8

¬A¬ Korean Village: between farm and sea
Brandt, Vincent S. R.
Cambridge, Mass.. Harvard Univ. Pr.. 1971. 252 S. ; 8-o. Harvard East Asian Series ; 65.

A Korean village between farm and sea
Brandt, Vincent Selden Randolph
Cambridge Mass.. Harvard Univ. Press. 1971. 252 S.. Harvard East Asian Series, The East Asian Research Center at Harvard University ; 65.
ISBN 0-674-50565-4

A kor falára: Áprily Lajos emlékezete
Pomogáts, Béla ; Áprily, Lajos
[Budapest]. Nap. 2002. 306 S.. Emlékezet.
ISBN 963-940217-6

A Korfa tetején: az idÍosek helyzete Magyarországon
Daróczi, Etelka
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal, Népességtudományi Kutató Intézet. 2000. 180 S.. Kutatási jelentései ; 64 = 2000,3.
ISBN 963-7109-68-4

A kor halad, a vér marad: a vércsoportok jelentÍosége a magyar Íostörténet kutatásában
Nagy, Ákos
Budapest. Magyar ÍOstörténeti Kutató és K.. 2000. 114 S.. "A magyarság keleti gyökerei" könyvsorozat.
ISBN 963-86084-2-0

¬A¬ koriander: 24 ábrával
Szujkó-Lacza, Júlia
Budapest. Akadémiai K.. 1992. 74 S. : Ill.. [Magyarország kultúrflórája / 4] ; 4.
ISBN 963-05-6401-7

A kor lelke
Levendel, Júlia ; Horgas, Béla ; Bohus, Magda
[Budapest]. "Egészség" Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület. 1991. 225 S.. Liget könyvek.
ISBN 963-7907-00-9

A korlátolt felelÍosségÍu társaság
Bodor, Mária
Budapest. HVG Orac Lap- és Könyvkiadó. 2001. 287 S..
ISBN 963-940402-0

A korlátolt felelÍosségÍu társaság
Vezekényi, Ursula ; Wellmann, György
Budapest. HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. 1995. 260 p.. A Bírói gyakorlat zsebkönyve.
ISBN 963-8213-25-6

A kormÐanyzÐo, Horthy MiklÐos
Gosztony, Peter
Budapest. TÐeka,. c1990.. 173 p., [12] p. of plates.

A kormánybiztos: szatíra 3 felvonásban
Guthi, Soma.
Budapest. Népmîuvelési Propaganda Iroda,. 1971.. 55 p. ;.

A kormánybiztosi intézmény kialakulása 1848-ban
Szocs, Sebestyén
Budapest, . 1972. 217 s..

¬A¬ kormányzó, Horthy Miklós
Gosztony, Peter
Budapest. Téka Könyvk.. 1990. 173 S. : Ill..
ISBN 963-7357-79-3

A kormÐnyzÐ, Horthy MiklÐs
Gosztonyi, PÐter
[S.l.] . TÐka KLnyvkiadÐ. 1990. 173 S., Taf..

A kormÆnyzð Horthy Miklðs Øs az emigrÆcið
Gosztonyi, PØter,
Budapest. SzÆzszorszØp,. 1992.. 162 p..

A kormányzó Horthy Miklós és az emigrácio
Gosztonyi, Péter
2. jav.és bÍov. kiadás. Budapest. Százszorszép Kiadó. 1992. 162.
ISBN 963-7673-05-9

A korán jött ember: válogatás Verseghy legérdekesebb mÍuveibÍol
Verseghy, Ferenc ; Szurmay, ErnÍo
Szolnok. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. 1996. 169, [22] S..
ISBN 963-7613-33-1

A Korán világa
Róbert, Simon
Budapesten. Helikon Kiadó. 1987. 553 S..
ISBN 963-207-854-3

A Korányi Sándor Társaság tudományos ülései
Budapest. Akad. Kiadó. 1963 - 1979.

A korona: regnum Marianum ; a valóság mítosza, a mítosz valósága
Molnárfi, Tibor
Budapest. Szent István Társulat. 1994. 127 S..
ISBN 963-360-790-6

<<A>> korona elrablÐasa: Kottanner JÐanosnÐe emlÐekirata, 1439-1440
Kottanner, JÐanosnÐe Wolfram Ilona ; Mollay, KÐaroly
Budapest . EurÐopa KönyvkiadÐo Magyar Helikon. 1979. 95 S..

A korona elrablása
Kottannerin, Helene
Budapest. 1978. 105 S..
ISBN 963-207-444-0

A korona kalandjai
Pintér, József
(Budapest). Móra. 1986. 78 S..
ISBN 963-11-4431-3

A korona kilenc évszázada: történelmi források a magyar koronáról
Katona, Tamás
Budapest. Európa Könyvkiadó. 1979. 599 S..
ISBN 963-07-1414-0

A Korona kilenc évszázada: történelmi források a magyar koronáról
Katona, Tamás
[Budapest]. Magyar Helikon. 1979. 454 p.. Bibliotheca historica.
ISBN 963-207-198-0 : 300.00Ft

¬A¬ korona napja
Boldizsár, Iván
Budapest. Szépirodalmi Könyvk.. 1983. 384 S..
ISBN 963-15-2269-5

A korona árnyékában: kísérletek a Horthy-dinasztia megalapítására
Krizsán, László
Budapest. BIP. 2002. 97 S..
ISBN 963-945006-5

A koroncói lelet és a honfoglaló magyarok nyerge
László, Gyula
Budapest. 1943. Archaeologia Hungarica ; 27.

¬A¬ KORONCOI LELET ES A HON FOGLA
LASZLO
1943.

A koroncÐoi lelet Ðes a honfoglalÐo magyarok nyerge =: Der Grabfund von KoroncÐo und der altungarische Sattel
LÐaszlÐo, Gyula,
Budapest. OrszÐagos Magyar TörtÐeneti MÐuzeum,. 1943.. 191 p., 19 leaves of plates.

A koronás tízes: válogatott elbeszélések
Bánffy, Miklós
Kolozsvár. Polis Könyvk.. 1998. 294 S.. Remekírók diákkönyvtára.
ISBN 973-926750-3

A koronázási jelvények okmányai
Szvitek, Róbert József
Budapest. Magyar Nemzeti Múzeum. 2003. 270 S.. Bibliotheca humanitatis historica ; [N.S.] 18.
ISBN 963-3046-65-5

A korosztályi elszámolás Magyarországon
Gál, Róbert Iván ; Simonovits, András ; Zilahi-Szabó, Miklós Géza ; Tarcali, Géza
Budapest. TÁRKI. 2000. 46 S.. Tárki társadalompolitikai tanulmányok ; 22.
ISBN 963-7869-29-8

A Korovkin type approximation theorem for set-valued functions
Keimel, Klaus. ; Roth, Walter
Darmstadt, . 1987.. 13 S..

A korreferencialitás poliglott megközelítése
PetÍofi, János S.
Debrecen. Debreceni Egyetem, MNT. 2005. 133 S.. Officina textologica ; 12.
ISBN 963-472-907-X

A korrupció, a protekció és a többi ...
Szamel, Lajos
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1989. 213 S..
ISBN 963-09-3410-8

AKOR Schrift
Berlin u.a. . Beuth.

A kor szerelme
Pünkösti, Árpád
Budapest. Belvárosi Könyvkiadó. 1997. 334 S..
ISBN 963-7675-91-4

¬A¬ korszeÂrú trágyázás ujabb eredményei
Ecker, István
Budapest. Mezög. és Elelmezesügyi Min. Informacios Központja (Agroinform). 1969. XII, 198 S.. Témadokumentáció.

¬A¬ korszerü talajjavitás
Dzubay, Miklós
Budapest. Mezögazdasági és elelmezesügyi Min. Informácios Központja. 1969. 129 S.. Témadokumentácio.

A korszerü tervezés elÍofeltétele a hatékony gazdálkodásnak: V. vállalati tervezési konferencia
Polonkai, János
Sopron. 1984. 169 S..
ISBN 963-8422-95-5

A Korszerîu hazai és export fîovállalkozás néhány idîoszerîu mîuszaki-gazasági kérdésérîol.
Révész, Miklós, [from old catalog]
Budapest, . 1968.. 137 p..

A korszerÍu ipartelepítés alapjai
KÍoszegfalvi, György ; Pintér, László
Budapest. MÍuszaki Könyvkiadó. 1978. 213 p..
ISBN 963-10-2359-1 : 60.00Ft

A korszerÍu mÍuszaki kémia úttörÍoje <1888-1975>
Móra, Lászlo
Budapest. 1978. 238 S.. Budapesti MÍuszaki Egyetem Központi Könyvtára. MÍuszaki tudománytörténeti Kiadványok ; 26.
ISBN 963-421-007-4

A korszerÍu nemzeti eszme
Asztalos, Miklós ; Szendrei, Ákos
[Nachdr. der Ausg.] Budapest 1933. MáriabesnyÍo [u.a.]. Attraktor. 2004. 234 S.. Historia incognita : az elfeledett magyar társadalomtudományok tára : Sorozat 1, Történettudomány ; 12.
ISBN 963-958018-X

A korszerÍu retorika alapjai
Wacha, Imre
Budapest. Szemimpex Kiadó. 1994.
ISBN 963-85153-6-8

A korszerîusödîo Ðes hagyomÐanyîorzîo ErdÐely: tanulmÐanyok Ðes mÐas ÐirÐasok a XVII-XIX. szÐazad törtÐenetÐebîol
Egyed, ÐAkos.
CsÐikszereda. Pallas-AkadÐemia,. 1997.. 2 v..

A korszerÍusödÍo és hagyományÍorzÍo erdély: tanulmányok és más irások a XVII - XIX. század történetébÍol
Egyed, Ákos
1997. Czíkszereda : Pallas-Akadémia Könyvkiado.
ISBN 973-9287-08-5

A korszerÍusítÍo fejlesztés
Parányi, György
Budapest. Közgazd. és Jogi Kvk.. 1983. 270 S..
ISBN 963-221-274-6

A korszerÍu szocializmus
Bársony, JenÍo
Budapest. MagvetÍo K.. 1988. 341 S.. Gyorsuló idÍo.
ISBN 963-14-1340-3

A korszerÍu üzemfenntartás rendszere
Füstös, Sándor
Budapest. MÍuszaki Könyvkiadó. 1981. 161 S.. A Gazdasági Mérnök.
ISBN 963-10-3856-4

A kortárs filmelmélet útjai: szöveggyüjtemény
Kovács, András Bálint
Budapest. Palatinus. 2004. 444 S.. Palatinus filmkönyvek ; 2.
ISBN 963-948766-X

Ako sa mení les
Sacher, Rainer ; Teren, ÏStefan
Bratislava. Mladé letá. 1986. [12] Bl..

Ako sa máÏs
Murín, Gustáv
Vyd. 1. Bratislava. Illusion. 1998. 244 S..
ISBN 80-9677504-9

Akos and the fire ghost
Djoleto, Amu
Accra. Afram Publ.. 1998. 19 S..
ISBN 9964-70-208-6

A kÍo és az ember: versek
Weöres, Sándor
[Repr. d. Ausg. Pécs 1935]. [Budapest]. (Pannónia Könyvek). 1986. 77 S..
ISBN 963-01-6818-9

Akos Birkás: im Kopf ; Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 21. September 1996 - 10. November 1996
Birkás, Ákos ; Irsigler, Karl A.
Wien. 1996. 143 S. : zahlr. Ill..
ISBN 3-85415-204-3

Akos Birkás - Malerei: Berlin 1995 - 96 [Ausstellung Akos Birkás - Malerei in der daadgalerie Berlin, vom 10. Mai bis 23. Juni 1996]
Birkás, Akos ¬[Ill.]¬ ; Meschede, Friedrich ¬[Hrsg.]¬ ; Ermen, Reinhard
Berlin. DAAD. 1996. 49 S. : zahlr. Ill..
ISBN 3-89357-051-9

Ako si dal: bezsÆanni stichove
VelÏcev, Ilja
1. izd. Sofija. Izdat. BÆalgarski Pisatel. 1998. 78 S..
ISBN 954-443223-X

Ako si kiko, ako si kikay
Philippines. [s.n.],. 1987.. 2 videocassettes of 2.

Ako si krtko vyslúézil nohaviécky
Miler, Zdenéek ; Petiéska, Eduard
Bratislava . Mladé Letá. 1962. 1 Bd. (ohne Seitenzählung).

A kÍo-és kavicsbányászat fejlÍodése, 1950-1959 - Quarrying in Hungary, 1950-1959
Huszár, ErnÍoné
1960..

¬A¬ Kosovo roadmap
Pristina [u.a.]. ICG Balkans report....

A Kossuch ház: képek egy pesti polgárcsalád albumából ; korrajz Bárdos-Féltoronyi Zoltán emlékirata nyomán, Brüsszel, 1973
Buza, Péter
Budapest. Száz M. Falu Könyvesháza. 2004. 227, [12] S..
ISBN 963-86331-4-X

A Kossuth-emigráció fényképeskönyve
Csorba, László
Budapest. Kossuth. 1994. Medienkombination.
ISBN 963-09-3715-8

A Kossuth-emigráció olaszországi kapcsolatai 1849 - 1866
Nyulásziné Straub, Éva
Budapest. Magyar Országos Levéltár. 1998. 837 S.. A Magyar országos levéltár kiadványai : 2, Forráskiadványok ; 34.
ISBN 963-631-104-8

A Kossuth-láz Angliában
Haraszti, Éva H.
Budapest. Balassi. 2003. 160 S..
ISBN 963-506-519-1

A Kossuth Nyomda története
Pataki, Márta N. ; Timkó, György
Budapest. Kossuth. 1994.
ISBN 963-02-9724-8

A kÍoszegi Gyógypedagógiai Intézet 25 éve <1957-1982>
Kiss, Tibor [Hrsg.]
KÍoszeg. 1983. 334 S..
ISBN 963-673-279-5

A KÍoszegi-hegység: kalauz turistáknak és természetbarátoknak
Bariska, István ; Boda, László
Szombathely. B. K. L. K.. 1999. 216 S..
ISBN 963-85705-5-5

A KÍoszegi-hegység edényes flórája
Király, Gergely
Sopron. Erdészeti és Faipari Egyetem, Növénytani Tanszék. 1996. 414 S.. Tilia ; Vol. 3.
ISBN 963-7180-47-8

A KÍoszegi-hegység zuzmó- és mohaflórája ; növényföldrajzi és florisztikai tanulmányok a KÍoszegi-hegységbÍol
Szmorad, Ferenc
Sopron. Soproni Egyetem ErdÍomérnöki Kar, Növénytani Tanszék. 1997. 363 S.. Tilia ; Vol. 5.
ISBN 963-7180-54-0

A kÍoszegi "Hunyadi Mátyás" Katonaiskola története: 1856 - 1918 - 1945
Ráskay, Pál ; Szabó, Zoltán
[Budapest]. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. 1995. 341 S..
ISBN 963-7097-05-8

A kÍoszívÍu ember fiai
Jókai, Mór ; Szekeres, László
Hungarian ed. Budapest. Európa Könyvk.. 2000. 632 S.. Európa diákkönyvtár.
ISBN 963-07-6860-7

A kÍoszívÍu ember unokái: a kiegyezés utáni elsÍo nemzedék, 1867 - 1896
Nemeskürty, István
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1987. 287 S..
ISBN 963-14-1033-1

A koto keys Christmas: music for relaxation, meditation & holiday reflection
2003.. 1 sound disc.

Akoudengba di gu shi
Chengdu. Gai she ;. 1980.. 171 p., [4] leaves of plates : col. ill. ; 21 cm..

Akoun international auction art.
Akoun, J.-A.,
Paris. Editions la Cote de l'amateur,. c1998-. v. ;.

Akoustika: Leben in Musik und für Musik ; Festschrift für Louis Debes
Richter, Thea [Hrsg.] ; Debes, Louis Helmut
Würzburg. Ergon-Verl.. 1998. 179 S..
ISBN 3-932004-97-3 (kart.) : DM 38.00, sfr 35.00, S 277.00

Akoustische Strailing Van Een Cylinder
Ginneken, C.
[S.l.]. Uni Eindhoven. 1970.

Akoustische straling van een cylinder
Ginneken, C. van
Eindhoven. Techn. Hogeschool, Onderafdeling d. Wiskunde. 1970. 30 Bl.. T.H.-Report / Technische Hogeschool <Eindhoven>, Onderafdeling der Wiskunde ; 70-WSK-07.

A, kou xian: Liangshan Yizu Zizhizhou chuang zuo ge qu xuan
Chengdu. Gai she. 1982.. 5, 3 p., 228 p. of music ;.

ÐakovaÏcka i Srijemska biskupija: biskupski procesi i izvjeÏstaji 17 i 18. stoljeÂce
DeviÂc, Antun
Zagreb. Hrvatski DrÏzavni Arhiv [u.a.]. 1999. 550 S.. Monumenta croatica Vaticana : Posebna izdanja ; 2.
ISBN 953-600531-X

ÐakovaÏcka i Srijemska biskupija: spisi generalnih sjednica Kongregacije za Ïsirenje vjere ; 17. stoljeÂce
DeviÂc, Antun
Zagreb. Hrvatski DrÏzavni Arhiv [u.a.]. 2000. 765 S.. Monumenta croatica Vaticana : Posebna izdanja ; 3.
ISBN 953-600536-0

Akoyte: eine Einführung in das Neugriechische auf der Grundlage des Altgriechischen ; LEXIS-Texte in neugriechischer Ausgabe, LEXIS-Texte in neugriechischer Übersetzung, neugriechische Lieder, Dialoge und andere Texte
Eideneier, Niki ; Motzkus, Dieter ; Roeske, Kurt
Frankfurt am Main. Diesterweg. 2000. 1 Compact-Cass..
3-425-06864-4

Ako z cigariet dym
KoleniÏc, Ivan ; BanÏcej, MaroÏs [Hrsg.]
Bratislava. Ars Litera. 1996. 127 S.. EdiÏcná rada Ars Litera.
ISBN 80-8545272-3

... ako z gratulaÏcnej karty ...
BlaÏzková, Jaroslava
1. vyd.. Bratislava. Aspekt. 1997. 303 S..
ISBN 80-967585-2-7

Ako Ïzivot z karát ; (pripamätúvanie udalostí 20. storoÏcia)
Löfflerová, Katarína
Vyd. 1. Bratislava. SNM Múzeum ÏZidovskej Kultúry. 2002. 83 S.. Edícia Judaica Slovaca ; 57.
ISBN 80-8060088-0

¬A¬ kozmosz ablakai
Csanád, Béla
Budapest. MagvetÍo Könyvk.. 1987.
ISBN 963-14-1114-1