A. Kirsten, Hamburg
Möring, Maria
Hamburg. Christian. 1952. 214 S. : Ill..

A. Kirsten Hamburg: broker and ship-owner
Kirsten, Adolph Paul
Hamburg. Christians. o.J.. 30 S. ; 21 cm.

Akiért a harang szól: regény
Hemingway, Ernest ; Sîotér, István
Budapest . Európa Könyvkiadó. 1963. 454 S..

Akiért a harang szól: regény
Hemingway, Ernest ; Sîotér, István
Budapest . Zrínyi Honvéd Kiadó. 1957. 509 S..

Ak'irus-Æui nalgaero t'aeyang-Æul hyanghae nalda
An, KyÆong-hwan
Seoul. HyohyÆong ch'ulp'an. 2002. 340 S..
ISBN 89-8636158-2

¬A¬ kisajátításra vonatkozó jogszabályok
Kampis, György ; Varga, József ; Varsányi, József
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk. 1966. 212 S..

A Kisalföld agrometeorológiai és öntözésmeteorológiai kérdései;: a Magyar Meteorológiai Társaságnak a Cseh és Szlovák Meteorológiai Társaságokkal együtt megrendezett XIV. vándorgyîulésén elhangzott elîoadások és hozzaszólások, Mosonmagyaróvár, 1968, augusztus.
Koppany, György, [from old catalog]
Budapest, . Magyar Meteorológiai Társaság,. 1969.. 237 p..

A Kisalföld földtani térképsorozata
Scharek, Péter [Hrsg.]
Budapest. Magyar Állami földt. intézet. 1990.
ISBN 963-671-145-3

A kisalföldi bazalt tanúhegyek edényes flórája
Mesterházy, Attila ; Bauer, Norbert ; Kulcsár, László
Sopron. Nyugat-Magyarországi Egyetem ErdÍomérnöki Kar, Növénytani Tanszék. 2003. 341 S.. Tilia ; Vol. 11.
ISBN 963-7180-47-8

A kisalföldi Duna-Szakasz ökológiája: ökológiai tanulmányok a Duna kisalföldi szakaszáról
Dvihally, Zsuzsa [Hrsg.]
[Veszprém]. VEAB. 1987. 232 S..
ISBN 963712182

¬A¬ Kisalföld népi építészete: (a GyÍorött 1993, május 24 - 25-én megrendezett konferencia anyaga)
Cseri, Miklós ¬[Hrsg.]¬
Szentendre. Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum ¬[u.a.]¬. 1993. 417 S. : Ill., Kt..
ISBN 963-7376-20-8

A kisantant és Európa, 1920 - 1929
Ádám, Magda
Budapest. Akad. Kiadó. 1989. 279 S..
ISBN 963-05-4999-9

A kisapostagi korabronzkori urnatemetÍo
Mozsolics, Amália
Budapest. 1942. Archaeologia Hungarica ; 26.

A kisbereki böszörmények: tragikomédia három felvonásban
SzÍocs, Géza
Kolozsvár. Erdélyi Híradó [u.a.]. 1994. 68 S..
ISBN 973-958095-5

A kisbéri mecénás: Kossuth külügyminisztere ; történelmi dráma három felvonásban
Sulyok, Kálmán
[Nagyigmánd]. [Multi Grafi Kft.]. 1998. 108 S..
ISBN 963-03-5484-5

A kisbéri és a magyar királyi ménesbirtok története
Bódai, József
Budapest. Publi-CITY "1492" K.. 1999. 157 S..
ISBN 963-85926-2-1

¬A¬ kis csáva: piccolóra, harsonára és gitárra ; op. 15b
Kurtág, György
Játszópartitúra. Budapest. Ed. Musica. 1981. 12 S..

A kis csáva: piccolóra, harsonára és gitárra op. 15.b = Die kleine Klemme : für Pikkoloflöte, Posaune und Gitarre = The little fix : for piccolo, trombone and guitar
Kurtág, György.
Budapest. Editio Musica,. c1981.. 1 score (12 p.) ;.

A "kisdedóvás" elsÍo száz évének története nagykovácsi községben 1895 - 1995: [angyalkerttÍol a mai óvodáig]
Szatmári, Lajos B.
[Nagykovácsi]. Nagykovácsi Önkormányzat. 1996. 87 S..
ISBN 963-03-4130-1

<<A>> kisebbsÐegi jogok vÐedelmÐenek kÐezikönyve: a faji, vallÐasi Ðes nyelvi kisebbsÐegeket vÐedîo nemzetközi szerzîodÐesek eredeti szövege Ðes magyar fordÐitÐasa
Baranyai, ZoltÐan ; Wlassics, Gyula
Berlin . Voggenreiter Verlag. 1925. 318 S..

A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában
Nagy, Lajos
Reprint. [Székelyudvarhely]. [Haáz Rezs\0151 Kulturális Egyesület u.a.]. 1994. III, 300 S.. Múzeumi füzetek / Haáz Rezs\0151 Kulturális Egyesület ; 9..

A kisebbségekbÍol álló társadalom konfliktusai: multikulturális oktatási program
Gombos, József
2., bÍov. és jav. kiad. Szeged. Juhász Gyula FelsÍooktatási k.. 1998. 196 S..
ISBN 963-916704-5

A kisebbségek helyzete Közép-Kelet-Európában és Magyarországon: tudományos konferencia, Komárom, 1997. április 29.
Beszteri, Béla
[Veszprém]. MTA Veszprémi Területi Bizottság. 1998. 216 S..
ISBN 963-7385-41-X

A kisebbségek jogai Magyarországon
Pálok, Judit ; Cseresnyés, János ; Timár, Éva
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1994. 377 S..
ISBN 963-222-722-0

A kisebbségek kulturális jogai: a konferencia rövidített jegyzÍokönyve (1991. szept. 27.)
Budapest. Vita. 1991. 36S. Kulturális modell kutatások.
ISBN 963-521-230-5

A Kisebbségek nemzeti-kulturális autonómiájának jogi státusa: külföldi és hazai tapasztalatok
Jaroszlav, Lazur ; Gajdos, István
Ungvár [u.a.]. Intermix Kiadó. 2006. 112 S.. Kárpátaljai magyar könyvek ; 148.
ISBN 963-86626-7-0

<<A>> kisebbségi jogok védelmének kézikönyve: a faji, vallási és nyelvi kisebbségeket védîo nemzetközi szerzîodések eredeti szövege és magyar fordítása
Baranyai, Zoltán ; Wlassics, Gyula
Berlin . Voggenreiter Verlag. 1925. 318 S..

A kisebbségi kérdés: válogatott írások, beszédek, interjúk
Esterházy, János ; Molnár, Imre
Budapest. Ister K.. 2000. 299 S..
ISBN 963-924305-1

A kisebbségi élet ajándékai: publicisztikai írások, tanulmányok 1929-1940
DezsÍo, László
Kolozsvár. Minerva MÍuvelÍodési Egyesület és a Szabadság Napilap K.. 1997. 283 S.. Minerva könyvek ; 6.
ISBN 973-957194-8

A kisebbségi tér változatai
Keményfi, Róbert
Budapest. Magyar Tudományos Akad. Társadalomkutató Központ. 2003. 166 S.. Magyarország az ezredfordulón : MÍuhelytanulmányok.
ISBN 963-508-379-3

A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században
Szalayné Sándor, Erzsébet
Budapest. MTA Kisebbségkutató Intézet [u.a.]. 2003. 247 S.. Kisebbségi monográfiák ; 3.
ISBN 963-950037-2

¬A¬ kisebb uráli népek irodalmának kialakulása
Domokos, Péter
Budapest. Akad. K.. 1985. 353 S..
ISBN 963-05-4056-8

A Kisfaludyak és kortársaik GyÍor és Tét vonzáskörében
Szabó, László Z.
GyÍor. Hazánk. 1994. 101 p..
ISBN 963-7586-27-X

A kisfaludy Kisfaludy család története
Kisfaludy, László
Debrecen. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága. 2004. 224 S.. Régi magyar családok ; 2.
ISBN 963-7218-41-6

A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár jubileumi évkönye, 1898 - 1998
Horváth, József
GyÍor. 1998. 331, [16] S..
ISBN 963-7541-43-8

A kisfiú és a vámpírok
Baka, István
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1988. 179 p..
ISBN 963-15-3629-7

A KisgazdapÐart regÐenye: a kezdetektîol napjainkig
GyîorivÐanyi, SÐandor,
[Budapest]. ÐUtmutatÐo,. [1995]. 128 p. ;.

A Kisgazdapárt regénye: a kezdetektÍol napjainkig
GyÍoriványi, Sándor
1. kiad. [Budapest]. Útmutató. 1995. 128 p.. Változó világ ; 5.
ISBN 963-900106-6

A Kisgazdapárt rövid története: (párttörténeti vázlat)
Virágh, Ferenc
Budapest. FKGP Országos Elnöksége Tudománypolitikai Int.. 1996. 128 S.. A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Tudománypolitikai Intézetének kiadványa ; 17.
ISBN 963-00-1994-9

A Kisgazdapárt története Heves vár/megyében, 1908-1990
Szecskó, Károly
Budapest. FKGP Orsz. Elnökség Tudpol. Int.. 1995. 72 S.. A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Tudománypolitikai Intézetének kiadványa ; 15.
ISBN 963-00-1879-9

A kisgazdaságok hazánkban
Markó, István
Budapest. Kossuth Könyvk.. 1986. 105 S.. Gazdaságpolitikai füzetek.
ISBN 963-09-2849-3

A kisgyermekkori idegennyelv-oktatás rendszere és pedagógiai kérdései
Basel, Péter [Hrsg.]
Budapest. Tudományos ismeretterjesztÍo Társulat. 1984. 128 S.. Gyermek nyelvoktatási konferencia ; 2.
ISBN 963-412-078-4

A kishegyesi földmÍuvelés és állattartás szókincse
MarkoviÂc, Radmila
Újvidék. Magyar Nyelv, Irodalomés Hungarológiai Kutatások Intézete. 1991. 147, [16] S.. A jugoszláviai magyar nyelv rétegei ; 1.
ISBN 86-7551008-X

A Kisipar 1982-ben
Arányi, Emil. ; Tóth, Mihályné.
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal,. 1983.. 59 p..

A kisiskolák szervezése és mÍuködése - ma: tanítás-tanulás az összevont osztályú tanulócsoportokban
Sántha, Attiláné
Pécs. Baranya Megyei Pedagógia Intézet. 1992. 233 S..
ISBN 963-04-2106-2

¬A¬ kiskereskedelem és a fogyasztási szolgáltatások ¬1988¬ [ezerkilencszáznyolcvannyolc]-ban
Budapest. Statisztikai K. Vállalat. 1989. 42 S..

A kiskereskedelmi szerzÍodéses üzletek árképzése, áralkalmazása
Réti, Gábor
Budapest. Belkereskedelmi TovábbképzÍo Intézet. 1986. 37 S..
ISBN 963-01-7004-3

A kis ködmön: [képes mesekönyv]
Arany, László, ; Heinzelmann, Emma.
Budapest. Móra,. 1977.. [24] p..

A kiskÍorösi PetÍofi-kultusz története: visszaemlékezések, hiteles elbeszélések, eredeti dokumentumok
Istenes, József
KiskÍorös. PetÍofi-Sándor Társaság. 1987. 163 S..
ISBN 963-01-8169-X

A Kiskunság népmÍuvészete: Honismereti tanácskozás Kiskunfélegyházán 1978. okt. 9.
Korkes, Zsuzsanna [Hrsg.] ; Péter, László [Hrsg.]
Szeged. 1980. 95 S..
ISBN 963-7581-24-3

A Kiskunság és a Forrás repertóriuma, 1955-1978
HegedÍus, Júlia [Hrsg.] ; Lisztes, László [Hrsg.]
Kecskemét. 1980. 626 S..
ISBN 963-7561-01-3

A KISMEDENCE ES A HAS ULTRAHANGVIZSGALATA / SZOEKE BELA ; KISS DEZSOE
SZOEKE, BELA ; KISS, DEZSOE
BUDAPEST. MEDICINA KOENYVK.. 1980. 124 S. : ZAHLR. ILL..
ISBN 963-240-677-X

A kis Mukk
Hauff, Wilhelm
Budapest. Móra. 1991. [16] S.. Mama, mesélj!.

ÅAki-sofuto
TÅokyÅo. Inoue shoin. 1983.

¬A¬ kis országok alkalmazkodása a változó világgazdasági környezethez: görögország példája
Panajotisz, Rumeliotisz
1988.

A kisróka
Tarbay, Ede ; Stuiber, Zsuzsa
Budapest. Móra Könyvk.. 1980. 61 S..
ISBN 963-11-1954-8

A kisérleti (rugalmas) keresetszabályozás néhány általános tanulsága: a Bér- és Keresetzszabályozási Tudományos Osztály tanulmánykötete
Szeben, Éva
Budapest. Statisztikai K. Vállalat. 1985. 142 S.. Munkaügyi Kutatóintézete kiadványai.
ISBN 963-01-6729-8

A kiss a day: 77 Andachten führen uns tiefer in das Hohelied un in Gottes Liebe
Lash, Jamie
2. Aufl.. Rosbach-Rodheim. teamwork 17.12. 2006. 186 S..
3-9807415-8-3

¬A¬ kiss a day keeps the corpses away
Yardley, James
London. Joseph. 1971. 191 S..

A kiss and a rose: (En kyss och en ros) : slowfox
Connor, Tommie ; Toohey, Patrick ; Roberta ; Essex, Kenn
Stockholm. Ehrling & Löfvenholm,. 1953. 11 st..

A kiss and other love songs
Lanza, Mario, ; Sinatra, Ray.
Germany. RCA,. [1955?]. 1 sound disc.

¬A¬ kiss before dying
Levin, Ira
Bath. Lythway Pr.. 1976. VIII, 424 S.. Lythway classics of crime and detection..

¬A¬ kiss before dying
Levin, Ira
17. [ed.]. London [u.a.]. Pan Book. 1970. 238 S.. Pan Book : fiction.
ISBN 0-330-02429-9

A kiss before dying
Levin, Ira ; Cornish, F. H.
This ed. 1. publ.. Oxford. Macmillan Heinemann. 2005. 103 S.. Macmillan readers : Intermediate level.
3-19-172958-5

A kiss before dying
Levin, Ira
New York. Pocket books,. 1991. 300 s..

A kiss before dying.
Levin, Ira
Harmondsworth. Penguin books,. 1960. 221 s..

A kiss before dying
Levin, Ira.
London. Michael Joseph,. 1976, c1954, 1978 printing.. 254 p. ;.

A kiss before dying.
Levin, Ira.
New York. Simon and Schuster,. 1953.. 244 p..

<<A>> Kiss before dying
Levin, I.
London . Joseph. 1956. 224 p..

A kiss before dying
Oswald, Gerd, ; Wagner, Robert, ; Hunter, Jeffrey, ; Leith, Virginia ; Woodward, Joanne,
Santa Monica, CA. MGM/UA Home Video,. c1996. 1 videocassette (ca. 94 min.).

A kiss beside the monkey bars: stories by four new writers
Ameerali, Sultan, ; Lee, Jennifer. ; Veltri, Rosa.
Toronto. Life Rattle Press,. 2004.. 289 p..

A kiss for a blow, or, A collection of stories for children ; showing them how to prevent quarreling
Wright, Henry Clarke,
Boston. B.B. Mussey,. c1842.. xii, [13]-180.

¬A¬ kiss for cinderella
Barrie, James M.
London. Hodder & Stoughton. 1924. 139 S.. The plays of J. M. Barrie.

A Kiss for Cinderella: a comedy
Barrie, J. M.
New York. Scribner's,. 1923 [c1920]. 139 p. ;.

A kiss for Cinderella;: a comedy
Barrie, J. M.
New York. C. Scribner's Sons,. 1920. [4], 139 p. (prelim. p. [2] advertisement).

A KISS FOR CINDERELLA. A COMEDY. JAMES MATTHEW BARRIE. LONDON: HODDER AND STOUGHTON 1929. 139 S.
Barrie, James M.
1929. THE UNIFORM EDITION OF THE PLAYS OF J. M. BARRIE..

A KISS FOR CINDERELLA / J. M. BARRIE
Barrie, James M.
UNIFORM ED.. LONDON. HODDER AND STOUGHTON. 1922. 139 S.. THE PLAYS OF J. M. BARRIE.

A kiss for Corliss
Wallace, Richard. ; Temple, Shirley, ; Niven, David,
1949.. 3 reels of 3 (88 min.).

A kiss for Daddy
1951.. 1 photographic print..

A kiss for little bear
Minarik, Else Holmelund ; Sendak, Maurice ¬[Ill.]¬
New York, NY. Harper Trophy. 1984. 32 S. : zahlr. Ill.. An I can read book.
ISBN 0-06-024298-1

A kiss for Little Bear
Minarik ; Sendak
(Kingswood) . World's Work. (1974). 32 s..

A Kiss 'for my future Queen': a further break from sonata form
Morrow, Ann
[S.l.]. KMP K!,. 1981. 25 p. ;.

A kiss for the desert from Harry Oliver.
Stohler, Betty J..
Indio, Ca. . Desert Printing Company. c. 1978. 203p..

¬A¬ kiss for the enemy
Fraser, David
London. Collins. 1985. 476 S..
ISBN 0-00-222831-9

A kiss for the leper,: and Genetrix.
Mauriac, François, ; Mauriac, François,
London, . Eyre & Spottiswoode,. 1950.. 207 p..

A kiss from Maddalena
Castellani, Christopher,
Chapel Hill, N.C.. Algonquin Books of Chapel Hill,. 2003.. 338 p. ;.

^A^ kiss from Marilyn
Monroe, Marilyn
Berlin. FNM. 2004. 1 CD.

A kiss goodnight
Fitzgerald, Ella
TIM.
DM 14.90

A kiss goodnight: fox trot
Herman, Woody, ; Herman, R. N. ; Victor, Floyd. ; Slack, Freddie.
United States. Columbia,. [1949]. 1 sound disc.

A Kissinger-korszak
Avar, János
Budapest. MagvetÍo K.. 1980. 217 S.. Gyorsuló IdÍo.
ISBN 963-271-293-5

A kiss in space: poems
Salter, Mary Jo
1st ed. New York, NY. Knopf. 1999. 84 S..
ISBN 0-375-40531-3 alk. paper

¬A¬ kiss in the dark: Orange blossoms
Herbert, Victor ; Lanza, Mario ¬[Gesang]¬

A kiss in the dark: from the Paramount film "The great Victor Herbert"
Booth, Webster. ; De Sylva, B. G. ; Herbert, Victor, ; Dubin, Al.
Camden, N.J.. Victor,. [1940]. 1 sound disc.

A kiss in the dark: a farce in one act
Buckstone, John Baldwin,
New York. S. French,. [18--]. 20 p..

A kiss in the dark: a farce, in one act
Buckstone, John Baldwin,
London. T.H. Lacy,. [1850].. 17 p. ;.

A kiss in the dark
Kreisler, Fritz, ; Lamson, Carl. ; Poldini, Ede, ; Herbert, Victor,
Camden, N.J.. Victrola,. [1924]. 1 sound disc.

A kiss in the dark
Steele, Silas Sexton.
Alexandria, VA. Bell & Howell Information and Learning Company.,. 2000.

A kiss in the dark: from "Orange blossoms" ; Gypsy love song : from "The fortune teller"
White, Lew. ; Herbert, Victor, ; Herbert, Victor,
Camden, N.J.. Victor,. [1941]. 1 sound disc.

A KISS IN THE DARK : A FARCE, IN ONE ACT / BY JOHN BALDWIN BUCKSTONE
Dance, Charles
LONDON. DICKS. 1887. 21 S.. DICKS' STANDARD PLAYS ; 852.

A Kiss In The Dark (From Orange Blossoms)
De Sylva, B. G. ; Galli-Curci, Amelita, ; Herbert, Victor,
Victrola. [19--]. [on 1 side of 1 sound disc :].

A Kiss In The Dark (From Orange Blossoms)
Herbert, Victor, ; DeSylva, B. G. ; Kirsten, Dorothy, ; Case, Russ,
Victor. [19--]. [on 1 side of 1 sound disc :].

[A Kiss in the dark] [Sound recording]
Wyman, Jane,
[n.p.] . American Forces Radio and Television Service RU 44-5, 3B. [1976]. p. cm..

A kiss in the night: fox trot
Goodman, Benny, ; Lund, Art. ; Young, Eve. ; Gershwin, Ira, ; Gershwin, George,
United States. Columbia,. [1946]. 1 sound disc.

A Kiss In The Night
Mayne ; Carolis, De ; Tauber, Richard, ; Geehl, Henry Ernest,
Parlophone. [19--]. [on 1 side of 1 sound disc :].

A kiss in Xanadu.
Ames, Winthrop,
c1932..

A kiss in Xanadu: pantomime in three scenes
Taylor, Deems, ; Ames, Winthrop,
New York. J. Fischer,. [c1924]. 29 p. ;.

A kiss is a whim: poems
Jain, Indu.
New Delhi. Indian Literary Review Editions,. c1981.. 48 p. ;.

A kiss is round;: verses.
Budney, Blossom.
New York. Lothrop, Lee & Shepard Co.,. c1954.. 1 v. (unpaged)..

A kiss is still a kiss
Callaghan, Barry
1. print.. Boston u.a.. Little, Brown. 1995. 370 S. : graph. Darst..
ISBN 0-316-12476-1

A kiss is still a kiss: Kuessen in alten Photographien
Mueller, Melissa
1. Aufl.. Wien. Brandstaetter. 1994. 63 S. : ueberw. Ill.. Reihe LichtBilder ; 1.
ISBN 3-85447-537-3

A kiss is still a kiss
Ebert, Roger,
Kansas city. Andrews. cop. 1984. 256 s..

A kis- és középvállalatok és a gazdasági fejlÍodés: néhány tÍokés gazdaság példája
Bayer, József
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1986. 203 S. : graph. Darst. IdÍoszerÍu közgazdasági kérdések.
ISBN 963-221-914-7

A kis- és középvállalkozások demográfiája nemzetközi összehasonlításban
Román, Zoltán ; Ambrus, Katalin
Budapest. 2000. 63 S..
ISBN 963-215-370-7

¬A¬ kis- és középvállalkozások gazdasági jellemzÍoi, kilátásai
Nyers, József ; Szabó, László <1>
2003.

A kis- és középvállalkozások külpiacra jutásának helyzete, problémái, a továbblépés feltételei
Molnár, Mihály
Budapest. 1997. 52 S. : graph. Darst. MVA kutatási füzetek ; 11.
ISBN 963-911204-6

A kiss lajos néprajzi társaság könyvtára
Szabadka. Grafoprodukt. 2004.

A kiss like this
Anholt, Catherine ; Anholt, Laurence
1st ed. Hauppauge, N.Y. Barron's Educational Series. 1997. p. cm.
ISBN 0-7641-5068-5

¬A¬ kiss of fire
Togawa, Masako ; Grove, Simon ¬[Übers.]¬
1. ed., 1. [Dr.]. New York. Dodd, Mead & Co.. 1988. 245 S..
ISBN 0-396-09260-8

A kiss of fire
Togawa, Masako
Mandarin Paperbacks. 1989. Mandarin: crime fiction.
ISBN 0-7493-0136-8 : DM 11.00

A kiss of life for the withering Doha Round of the multilateral trade negotiations?
Das, Dilip K.
2008.

^A^ kiss of shadows
Hamilton, Laurell K.
New York. Ballantine. 2002. 468 S..
ISBN 0-345-42340-2

A kiss on the bottom: a comedy
Vickery, Frank
London ; . S. French,. c1995. 59 p. ;.

A kiss so deadly
1996.. 2 videoreels of 2.

¬A¬ kiss to build a dream on: from "The strip"
Kalmar, Bert ; Hagen, Earle ¬[Dir.]¬ ; Ruby, Harry ; Hammerstein, Oscar <2> ; Lewis, Monica ¬[Gesang]¬
2 in Album Schallplatte.

A kiss to build a dream on: from "The strip"
Armstrong, Louis, ; Kalmar, Bert, ; Ruby, Harry. ; Hammerstein, Oscar, ; Sanders. ; Cochran, Dorcas. ; Oliver, Sy.
England. Brunswick,. [between 1947 and 1953]. 1 sound disc.

A kiss to build a dream on: from MGM picture "The strip"
Armstrong, Louis, ; Sanders. ; Cochran, Dorcas. ; Kalmar, Bert, ; Ruby, Harry. ; Hammerstein, Oscar,
New York. Decca,. [1951]. 1 sound disc.

Akistatoje su likimu: esÇe
Noak, Jutta ; Kundrotas, Juozas
Kaunas. Varpas. 1997. 175 S..
ISBN 9986-10-054-2

A kistermelés helyzetérÍol és jövÍojérÍol (Egy Hajdú-Bihar megyei felmérés tanulságai alapján) Halász Péter [u.a.]
Halász, Péter
Budapest. AKT. 1990. 143, [23] S.. Agrárgazdasági Kutató Intézet ; 1990,10.
ISBN 963-491-296-6