Ahj¯ar al-z¯inah bi-al-Mamlakah al-`Arab¯iyah al-Sa`¯ud¯iyah: dal¯il istikhd¯am al-ahj¯ar, 1410 H-1989 M.
[Riyadh]. Wiz¯arat al-Batr¯ul wa-al-Tharwah al-Ma`din¯iyah, al-Mud¯ir¯iyah al-`¯Ammah lil-Tharwah al-Ma`din¯iyah,. [1990?]. 46, 46 p. ;.

Ah! Je meurs
Castro, Jean de
[s.a.].

Ah! Je ris de me voir si belle: (Faust)
Gounod, Charles

Ah! Jeunesse! ...
Courteline, Georges
11. mille. Paris. Flammarion. 1924. 314 S.. Les auteurs gais.

Ah, jeunesse: Et autres contes. Préf. de Colette
Courteline, Georges ; Peynet, Raymond
Paris. Gründ. 1948. 241 S.,Taf..

Ah! - Jeunesse et autres contes
Courteline, Georges
[Paris]. Nouv. Libr. de France [u.a.]. 1948. 243 S. : Ill..

Ah, Julian!: a memoir of Julian Brodetsky
Wibberley, Leonard
1. Borgo ed.. San Bernardino, Calif.. Borgo Pr.. 1988. 154 S. : Ill.. Borgo bioviews ; 3.
ISBN 0-89370-341-9

Ah! ka apot sepsngi: ((ban tei ia ka tbynriew bad ka long ling longsem ba tipbriew tipblei))
Tiewsoh, R. Richard
(Sien shon 1). Shillong. Hima Book Stall. 1994. 48 S..

Ah kad†nlar!...
Yavuz, Hilmi
1. bask†. ÇIstanbul. Parantez yay.. 1996. 99 S..
ISBN 975-793924-2

Aòhk¯am al-aòhw¯al al-shakhòs¯iyah: al-zaw¯aj, al-òtal¯aq, al-taòtl¯iq, al-li°¯an ...
Mil¯ij¯i, Ya°q¯ub Muòhammad.
Iskandar¯iyah. al-Maktab al-J¯ami°¯i al-òHad¯ith,. 1990.. 12, 292 p. ;.

Aòhk¯am al-aòhw¯al al-shakhòs¯iyah ladá jam¯i° al-òtaw¯a®if al-Lubn¯an¯iyah f¯i qaw¯an¯in al-aòhw¯al al-shakhòs¯iyah wa-al-madh¯ahib wa-al-òtaw¯a®if ...
Nahr¯a, Y¯usuf.
[Beirut]. Y. Nahr¯a,. 1986.. 263 p. ;.

Aòhk¯am al-aòhw¯al al-shakhòs¯iyah lil-Muslim¯in: khiòtbah, zaw¯aj, òtal¯aq, °iddah, nafaqah, òhaòd¯anah ...
Qamòh¯aw¯i, Muòhammad òH¯amid. ; °Abd All¯ah, al-Sayyid °Umar.
Iskandar¯iyah. D¯ar al-Maòtb¯u°¯at al-J¯ami°¯iyah,. 1986.. 765 p. ;.

Aòhk¯am al-aòhw¯al al-shakhòs¯iyah lil-Muslim¯in f¯i al-Gharb
R¯afi°¯i, S¯alim °Abd al-Ghan¯i.
al-Riy¯aòd. D¯ar al-Waòtan lil-Nashr,. 2001.. 640 p. ;.

Ahk¯am al-ar¯adi.
al-Hanbali, Sh¯akir. [from old catalog]
1928.. 491 p..

Ahkam al-aura wa-'n-nazar: badil an-nass wa-'n-nazar
Falih, Musaid I. ¬al-¬
at-Taba 1.. ar-Riyad. Maktabat al-Maarif. 1993. 472 S..

Aòhk¯am al-daf° bi-buòtl¯an al-i°tir¯af f¯i òdaw® qaòd¯a® Maòhkamat al-Naqòd al-Miòsr¯iyah
Jind¯i, òHusn¯i.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Nahòdah al-°Arab¯iyah,. 1990.. 92 p. ;.

Aòhk¯am al-òdam¯an: dir¯asah muq¯aranah bayna al-fiqh al-Isl¯am¯i wa-al-q¯an¯un al-waòd°¯i
°Al¯i, Sayyid °Aww¯ad.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-òTib¯a°ah al-Muòhammad¯iyah,. 1992.. 447 p. ;.

Aòhk¯am al-ifl¯as wa-tawaqquf al-maòs¯arif °an al-daf°.
°¯Id, Idw¯ar. [from old catalog]
1972-73.. 2 v..

Ahkam al-imamah wa-al-i'timam fi al-salah.
Mun¯if, °Abd al-Muòhsin ibn Muòhammad
al-Riyad : [s.n.], . 1987.. 491 p..

Ahkam al-Islam bayna al-sa'il wa-al-imam : fatawa.
Khomeini, Ruhollah
Bayrut : Dar al-Wasilah, . 1993..

Aòhk¯am al-jar¯imah wa-al-°uq¯ubah f¯i al-shar¯i°ah al-Isl¯am¯iyah: "dir¯asah muq¯aranah"
Ab¯u òHass¯an, Muòhammad,
al-Zarq¯a®, al-Urdun. Maktabat al-Man¯ar,. 1987.. 595 p. ;.

Ahkam al-mu'amalat al-maliyah fi al-madhhab al-hanbali.
°Abd al-Barr, Mudhammad Zakåi
al-Dawhah, Qatar : Dar al-Thaqafah, . 1986.. 704 p..

Aòhk¯am al-mur¯afa°¯at f¯i al-fiqh al-Isl¯am¯i: wa-taòtb¯iqah¯a al-mu°¯aòsir f¯i al-maòh¯akim al-shar°¯iyah f¯i al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah
òHumayd¯an, òHumayd¯an ibn °Abd All¯ah.
al-Riy¯aòd. òH. al-òHumayd¯an,. 2000.. 502 p..

AhkÅam al-Qur±Åan
Ibn IshÅaq al-MalikÅi, AbÅu IshÅaq IsmÅa°Åil
BayrÅut. DÅar Ibn Hizm. 1462. S. 290.
ISBN 9953-81-112-1

Aòhk¯am al-safar wa-¯ad¯abuh: dir¯asah mawòd¯u°¯iyah muq¯aranah f¯i aòhk¯am al-safar °alá òdaw®i al-Kit¯ab wa-al-sunnah
Subòh¯an¯i, Ja°far.
Bayr¯ut. D¯ar al-H¯ad¯i,. 2002.. 440 p. ;.

Ahkam al-sariqah `alá daw' al-Qur'an wa-al-sunnah: fiqh istidlali : sharh wa-ta`liq `alá kitab Shara'i` al-islam wa-taqrir abhath sayyidina al-ustadh Ayat Allah al-`Uzmá al-Sayyid Shihab al-Din al-Mar`ashi al-Najafi
`Alawi, `Adil ; Najafi, Shihab al-din ; Mar`ashi, Mahmud
Qum. Maktabat Ayat Allah al-`Uzmá al-Mar`ashi al-Najafi,. 2003. 4782 s..

Aòhk¯am al-shaf¯a°ah wa-atharuh¯a f¯i al-òhuq¯uq
òHam¯ash¯a, Khald¯un Muòhammad °Uqlah.
°Amm¯an. D¯ar al-Thaq¯afah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i° wa-al-D¯ar al-°Ilm¯iyah al-Dawl¯iyah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 2001.. 176 p. ;.

Aòhk¯am al-tajr¯if wa-al-bin¯a® °alá al-aròd al-zir¯a°¯iyah f¯i al-q¯an¯un al-jad¯id: al-ta°liq °alá nuòs¯uòs-al-q¯an¯un al-jad¯id raqm 116 li-sanat 1983 bi-ta°d¯il ba°òd aòhk¯am ¯qan¯un al-zir¯a°ah ...
K¯amil, Shar¯if.
[Cairo. s.n.],. 1983.. 86 p. ;.

Aòhk¯am al-òtal¯aq f¯i al-fiqh al-Isl¯am¯i wa-m¯a °alayhi al-°amal f¯i Dawlat al-Im¯ar¯at al-°Arab¯iyah al-Muttaòhidah
òS¯ab¯un¯i, °Abd al-Raòhm¯an.
Dubayy, al-Im¯ar¯at al-°Arab¯iyah. D¯ar al-Qalam,. 1987.. 256 p..

Ahkam al-talaq fi al-fiqh al-Islami wa-ma 'alayhi al-'amal fi Dawlat al-Imarat al-'Arabiyah al-Mutthidah.
òS¯ab¯un¯i, °Abd al-Raòhm¯an.
Dubay, al-Imarat al-'Arabiyah al-Muttahidah : Dar al-Qalam, . 1987.. 356 p..

Aòhk¯am al-òtal¯aq f¯i al-shar¯i°ah al-Isl¯am¯iyah: dir¯asah muq¯aranah ma°a Q¯an¯un al-usrah
Salm¯an, Naòsr. ; Saòtòh¯i, Su°¯ad.
[Algiers]. Naòsr Salm¯an,. [2003]. 224 p. ;.

Aòhk¯am al-òtal¯aq wa-al-òt¯a°ah lil-Aqb¯aòt al-Urth¯udhuks
Maqlad, °Abd al-Sal¯am.
Iskandar¯iyah. D¯ar al-Maòtb¯u°¯at al-J¯ami°¯iyah,. 1991.. 259 p..

Aòhk¯am al-usrah f¯i al-Isl¯am: al-òtal¯aq wa-òhuq¯uq al-awl¯ad wa-nafaq¯at al-aq¯arib
òHusayn, Aòhmad Farr¯aj.
Bayr¯ut. al-D¯ar al-J¯ami°¯iyah,. 1988.. 367 p. ;.

Aòhk¯am al-usrah f¯i al-zaw¯aj wa-al-òtal¯aq wa-¯ath¯arihim¯a: dir¯asah fiqh¯iyah muq¯aranah, ma°a sharòh wa-ta°l¯iq¯at °alá al-Q¯an¯un raqm 10 li-sanat 1984 M.
Julayd¯i, Sa°¯id Muòhammad.
Miòsr¯atah, al-Jam¯ah¯ir¯iyah al-°Arab¯iyah al-L¯ib¯iyah al-Sha°b¯iyah al-Ishtir¯ak¯iyah al-°Uòzmá. al-D¯ar al-Jam¯ah¯ir¯iyah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i° wa-al-I°l¯an,. 1986.. 359 p. ;.

Ahkam al-zawaj fi daw' al-kitab wa-al-sunnah.
Adhmad, al-Amåin al-dHåajj Mudhammad
Jiddah, al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah : Dar al-Matbu'at al-Hadithah, . 1987.. 270 p..

Aòhk¯am al-zaw¯aj wa-al-òtal¯aq f¯i al-Isl¯am.
1964.. 415 p..

Aòhk¯am al-zaw¯aj wa-al-òtal¯aq f¯i al-S¯ud¯an.
Farran, Charles d'Olivier. [from old catalog]
[196-?-]. 1 v..

Aòhk¯am al-zaw¯aj wa-al-òtal¯aq wa-al-khul°
Sha°r¯aw¯i, Muòhammad Mutawall¯i.
al-Q¯ahirah. Maktabat al-Tur¯ath al-Isl¯am¯i,. 2000.. 336 p. ;.

AhkÅam aÏs-ÏSi°r fÅi al-fiqh al-islÅamÅi
FÅaris, Muhammad ¬[Hrsg.]¬
T. 1. Dubai. DÅar al-buhÅut li-l-dirasÅat al-islamiyya. 2002. 382 S.. Silsila al-darasÅat al-fuqahiyya ; 9.

Ahkam-i-alamgiri (Anecdotes of Aurangzib)
Aurangzib ; Sarkar
Calcutta . 1912. 144, 72 s..

Ahkam-i-Alamgiri (Anecdotes of Aurangzib) Persian text,: with an English translation, notes, and a Life of Aurangzib,
òHam¯id al-D¯in Kh¯an. ; Sarkar, Jadunath,
Calcutta, . M. C. Sarkar & sons,. 1912.. 3, 144, 72 p..

Ahkam-i Banuvan.
Vadhåidåi, Mudhammad
[Qum] : Hawzah-'i Ilmiyah, . 1368 [1989]. 152 p..

Ahk¯am-i Qur`¯an.
Amïrï Garrüsï Ghuläm Rizä, [from old catalog]
[1949]. p. cm..

Aòhk¯am-i shar°iyyah meön òh¯al¯at o zam¯anah k¯i ri°¯ayat.
Am¯in¯i, Muòhammad Taq¯i,
[1969]. 336 p..

Aòhk¯am qaòd¯aʼ¯iyah rahn al-i°tiq¯al: aòhk¯am al-qaòd¯aʼ al-Miòsr¯i bayna al-ta°òt¯il wa-al-ihd¯ar : dir¯asah taòtb¯iq¯iyah f¯i òdawʼ al-°il¯aqah bayna Q¯an¯un al-Ijr¯aʼ¯at al-Jin¯aʼ¯iyah wa-al-dust¯ur
Bayy¯um¯i, °Amr Riòd¯a.
al-°Aj¯uzah, [Giza]. Markaz òHuq¯uq al-Ins¯an li-Mus¯a°adat al-Sujan¯aʼ,. 2001.. 150 p. ;.

Ahkam Rasul Allah fi qadaya al-qatl, al-rajm, al-sariqah, al-jihad, al-zawaj, al-talaq, al-buyuá, al-wasaya.
Ibn al-Talla', Muhammad ibn Faraj ; Khalaf All¯ah, °Abd al-Mun°im.
al-Àjuzah : Kunuz lil-Intaj al-Iálami, . 1988.. 206 p..

Aòhk¯am Ras¯ul All¯ah òsallá All¯ah °alayhi wa-sallam f¯i qaòd¯ay¯a al-qatl, al-rajm, al-sariqah, al-jih¯ad, al-zaw¯aj, al-òtal¯aq, al-buy¯u°, al-waòs¯ay¯a
Ibn al-òTall¯a°, Muòhammad ibn Faraj, ; Khalaf All¯ah, °Abd al-Mun°im.
al-°Aj¯uzah, J.M.°A.. Kun¯uz lil-Int¯aj al-I°l¯am¯i,. 1987.. 206 p. ;.

Aòhk¯amulòhaiv¯an
Nu°m¯an¯i, An¯is Aòhmad.
L¯ahaur. Id¯arah-yi Isl¯amiy¯at,. 2000.. 351 p. ;.

Ahk¯am wa-qar¯ar¯at al-Mahkamah al-Uly¯a
`Ashm¯aw¯i, Y¯aq¯ut. ; `Uthm¯an, `Abd al-Ham¯id.
[al-Q¯ahirah?]. al-Hay'ah al-Misr¯iyah al-`¯Ammah lil-Kit¯ab,. 1972-1973.. v. ;.

AHKbalt-Newsletter: Mitteilungen der Deutsch-Baltischen Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen
Tallinn [u.a.]. 2004.

Ahkenaten: [i.e. Akhenaten] : a dramatic suite in 2 movements : opus 51
Gutchë, Gene,
[S.l.]. Regus,. c1979.. 1 score (69 p.) ;.

Ahkeruus, edistys, ylimielisyys: virolaisten Suomi-kuva kansallisen heräämisen ajasta tsaarinvallan päättymiseen (n. 1850 - 1917)
Alenius, Kari
Oulu. Pohjoinen. 1996. 259 S.. Studia historica septentrionalia ; 27.
ISBN 952-988805-8

Ah keskem: [MC]
Tatlises, Ibrahim [Mitarb.]
1992. 1 MC.

Ah King: six stories
Maugham, William Somerset
Repr.. London. Heinemann. 1933. 339 S..

Ah King
Maugham, William Somerset
Zürich. Rascher. 1942. 334 S..

Ah king: 6 stories
Maugham, William S.
Repr.. London. Heinemann. 1972. IV, 339 S.. Maugham, William S.: +The collected edition of the works ; 19..

Ah King: six stories
Maugham, William Somerset
Leipzig. Tauchnitz. 1934. 285 S.. Tauchnitz Edition of British and American authors ; 5138.

Ah King
Maugham
Leipzig . Bernhard Tauchnitz. 1934. 285 s..

Ah King and other stories
Maugham, William Somerset
Singapore [u.a.]. Oxford Univ. Pr.. 1986. 339 S.. Oxford paperbacks.
ISBN 0-19-582673-6

Ah-Kin-Pech, la fascinante: la fundacíon y su entorno
Collí Borges, Víctor Manuel
1. ed.. Campeche, Mex.. Univ. Autónoma de Campeche. 1996. 84 S..
ISBN 968-658553-2

A HókirálynÍo
Andersen, Hans Christian ; Rab, Zsuzsa
Budapest. Móra Ferenc Könyvkiadó. 1982. 86 S..
ISBN 963-11-2602-1

A. H. Klauser's Lehrbuch der Vermessungskunde: für den Gebrauch an Gewerbeschulen zugleich als Hilfsbuch für Bau- und Maschinen-Techniker etc.
Klauser, Adolf H. ; Lahn, Gustav ¬[Bearb.]¬
2., vollst. umgearb. Aufl. mit ... e. Tafel. Reichenberg. Fritsche. 1895. 123 S. : Ill., graph. Darst..

A hkstory of the theories of aether and electricity from the age of Descartes to the close of the nineteenth century
Whittaker, Edmund T.
London. 1910.

Ah-ku and karayuki-san: prostitution in Singapore 1870 - 1940
Warren, James F.
Singapore [u.a.]. Oxford Univ. Press. 1993. XVII, 433 S. : Ill.. South-East Asian social science monographs.
ISBN 0-19-588616-X : No price : Formerly CIP

Ah ku and Karayuki-san: prostitution in Singapore 1870-1940
Warren, James Francis
Singapore. Singapore Univ. Press. 2003. XXI, 433 S.. Singapore : studies in society and history.
ISBN 9971-69-267-8

AHK-Wirtschafts-Magazine ...
Bonn. DIHT.