AGV: system specification, procurement, and implementation guide ; a step-by-step guide to purchasing and installing an automated guided vehicle system
Castleberry, Guy A.
Port Washington, Wis.. AGV Decisions. 1992. XVIII, 206 S..
ISBN 0-9627038-2-6

Ag vÄe tÄe káglÄel mÄu
Gakran, Nanblá
Nürnberg. Mabase-Verl.. 2000. 57 S..
ISBN 3-9805186-3-9 geh. : DM 15.00 (freier Pr.)

AGV Daten-Informationen.
Schirmer, W.
Bonn, . [1967]. 20 p..

AgV-Forum: Argumente zur Verbraucherpolitik ; eine Publikation der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbñde (AgV) e.V., Bonn.
Bonn. AgV,. 1999-2001..

¬The¬ AGV handbook: a handbook for the selection of automated guided vehicle systems
Castleberry, Guy A.
Ann Arbor, Mich.. Braun-Brumfield. 1991. XIX, 263 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 0-9627038-1-8

AG Video Piano--Organ learning system--For Organ.
1983.. 1 videocassette (VHS).

AG Video piano-organ learning system--for piano.
1983.. 1 videocassette (VHS).

Notes on Frederick Deck (also known as Johan Frederick Deck), b. 2 Feb. 1741-d. 9 June 1820, and his wife Maria Veronica Seirer, Aug. 1743-28 Mar. 1828, of Tulpehocken Township, Berks Co., Pennsylvania, and some of their ancestors and descendants: gedenkalbum (1 Maart 1878-10 Junie seireraug174328mar1828oftulpehockentownshipberkscopennsylvaniaandsomeoftheirancestorsanddescendants
Brossman, Schuyler C. ; Visser, Andries Gerhardus,
Rehrersburg, Pa.. Brossman,. 1973.. 66 leaves.

Agvistos pasiansi: sant°lis Ïsuk°ze sakit°xavi bulvaruli romani
MorÏc°ilaje, Aka
1. gamoc°ema. T°bilisi. Sulakauri. 2001. 188 S..
ISBN 99928-5256-9

¬Der¬ AG Vorstand: Praxishandbuch mit Mustern und Checklisten
Dornbusch, Gregor
1. Aufl.. Neuwied. Luchterhand in Wolters Kluwer Deutschland. 2005. 400 S..
ISBN 3-472-06115-4

AGVS & AS/RS: a winning manufacturing combination
Schwind, Gene F.
p. 49-50, 52-54.

AGVS at work: automated guided vehicle systems
Hammond, Gary C.
Kempston, Bedford. IFS (Publications) [u.a.]. 1986. 232 S. : zahlr. Ill. u. graph. Darst..
ISBN 0-948507-23-3

AGVS at work: automated gulded vehicle systems
Hammond, Gary C.
Kempston ¬[u.a.]¬. IFS Publ. ¬[u.a.]¬. 1986. 232 S..

AGVS at work
Hammond
Bedford . IFS .

AGV-Standpunkte
Bonn. AGV. 1981.

AGV system specification, procurement, and implementation guide: a step-by-step guide to purchasing and installing an automated guided vehicle system
Castleberry, Guy A.
Port Washington. AGV Decisions. 1992. XVIII, 206 S..
ISBN 0-9627038-2-6 ( )

AGVW-Umfrage "Aufwand für Betrieb und Instandhaltung von Fernwärmeschächten"
1 Aufl.. Frankfurt am Main. AGFW. 1993. 62 S. : graph. Darst.. AGFW-Mitgliederinformation ; 4,1,21.

Agwambo: Raila Amolo Odinga : Kenya's political master strategist : a lesson in political maneuvers, schemes, and stratgem.
[Nairobi]. Ginseng Publishers,. [2004?]. 28 p..

Agweddau ar dwf Piwritaniaeth yng Nghymru yn yr ail ganrif ar bymtheg
Jones, J. Gwynfor [Hrsg.]
Lewiston, NY [u.a.]. Mellen. 1992. IX, 240 S.. Welsh studies ; v. 6.
ISBN 0-7734-9452-9 (: No price) : Formerly CIP

Agweddau ar hanes dysg Gymraeg: StbJb
Williams, Griffith John ; Lewis, Aneirin [Hrsg.]
Ail-argraffiad. Köln. Schmidt. 1950. IX, 3buch.

Agweddau ar weithgarwch llenyddol gwent yn y ganrif ddiwethaf: Darlith Goffa Islwyn ... Caerdydd, 17 Mai 1980
Thomas, Mair Elvet
Caerdydd [ = Cardiff ]. Gwasg Prifysgol Cymru. 1981. 36 S..
ISBN 0-7083-0800-7

Die A.G. "Weser"
Kuckuck, Peter
Bremen. Steintor. 1987. 48 S..
ISBN 3-926028-20-6

Die AG "Weser" in der Nachkriegszeit: (1945 - 1953)
Kuckuk, Peter [Hrsg.]
1. Aufl.. Bremen. Ed. Temmen. 2005. 239 S.. Beiträge zur Sozialgeschichte Bremens ; 24.
ISBN 3-86108-546-1

Die A. G. "Weser" in der Nachkriegszeit (1945-1953)
Bremen . Ed. Temmen .

Die AG "Weser" zwischen Sozialpartnerschaft und Klassenkampf: Arbeitskämpfe und politische Streiks der Bremer Werftarbeiter ; Franz Stapelfeldt, vom Hitler-Förderer zum Widerstandskämpfer?
Wollenberg, Jörg
Berlin-West. Demokratische Verl. -Kooperative, Sozialistische Politik u. Wirtschaft. 1984. 91 p..
ISBN 3-88107-042-7

AÏgwibat al-istiftÅa±Åat
ÕHÅamina±Åi, °AlÅi
BairÅut. ad-DÅar al-IslÅamÅiya. 1999.

AÏgwibat at-TusÅulÅi °an masÅa'il al-amÅir °Abd-al-QÅadir fÅi l-ÏgihÅad
TusÅulÅi, °AlÅi Ibn-°Abd-as-SalÅam at- ; ÖSÅaliÖh, °Abd-al-LaÖtÅif AÖhmad ¬[Hrsg.]¬
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-ÇGarb al-IslÅamÅi. 1996. 400 S..

AG WL
[Dortmund]. AOK-Bildungszentrum.

The Agwu deity in Igbo religion: a study of the patron spirit of divination and medicine in an African society
Aguwa, Jude C. U.
Enugu. Fourth Dimension Publ.. 2002. IX, 162 S.. Igbo life and culture series.
ISBN 978-156-399-0

Agyagcsónak: (esszék)
Margittai, Gábor ; Oláh, János
Budapest. Széphalom KönyvmÍuhely [u.a.]. 1999. 160 S..
ISBN 963-902847-9

A gyanú
Ambrus, Zoltán
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1981. 534 p..
ISBN 963-15-1880-9

A gyanútlan utazó
Ács, Margit
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1988. 343 S..
ISBN 963-14-1278-4

¬A¬ gyarmati kérdés és a fejlódó világ szociáldemokrata értelmezéséról a második világháború után
Tokody, Gyula
1 Aufl..

A gyarmati rendszer története, 1870-1955
László, Salgó ; Balogh, András
Budapest. Kossuth K.. 1980. 453 S..
ISBN 963-09-1636-3

ÇaÆg Yay†nlar† umumi neÐsriyat
ÇIstanbul. ÇaÆg Yay†nlar†.

Agybank [összeállította]
Gulay, István.
[Budapest. MTESZ Sajtó- és Propagandatitkársága,. 1984]. 183 p..

Agydaganat avagy Káderezés a (zseb) Parnasszuson
Duba, Gyula
1. kiad. 2000. 351 S..
ISBN 80-7149373-2

A gyengéd óriás: Emlékezések Gelléri Andor Endrére
Vilmon, Gyula [Hrsg.]
Budapest. 1977.
ISBN 963-270-504-1

A Gyep szellöztetØsØvel Øs trÆgyÆzÆsÆval Kapcsolatos ujabb adatok: [mit engl., russ. u. dt. Zsfassg.]
Ecker, IstvÆn
[Keszthely]. Keszthelyi agrÆrtud. Föiskola. 1970. 39 S. ; 8-o. A Keszthelyi agrÆrtudomÆnyi Föiskola KözlemØnyei ; Évf. 12, szÆm 15.

¬A¬ gyerekek jogairól: írások a jogi elmélet, a tételes jogok elemzése, a jogalkalmazási tapasztalatok és a jogi ismeretterjesztés köréböl
Bíró, Endre
Budapest. Iskolapolgár Alapítvány. 1993. 88 S.. Állampolgári technikák az iskolában.
ISBN 963-8385-00-6

A gyerekeknek nem mindig mondják meg az igazat: a zsidóság a tankönyvekben és a hittankönyvekben
Raj, Tamás
Budapest. Makkabi Kiadó. 1994. 136 S..
ISBN 963-7475-06-0

A Gyermek Altdorfer
Karátson, Gábor
Budapest. MagvetÍo. 1982. 261 S..
ISBN 963-271-573-X

A gyermek a matyó családban
Fügedi, Márta
Miskolc. 1988. 224 S.. Borsodi kismonográfiák ; 29.
ISBN 963-7221-06-9

A gyermekek jogai a Magyar Népköztársaságban
Lukács, Tibor
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1979. 449 p..
ISBN 963-220-770-X : 37.00Ft

A gyermekek és az ifjúság helyzete: (tanulmányok)
Falussy, Béla
Budapest. KSH Népességtudományi Kutató Intézet. 1997. 261 p.. Társadalomstatisztikai füzetek ; 20 = 1997,3.
ISBN 963-215-174-7 Hung. Nat. Lib.

A gyermek es a jatek: A tema ujabb irodalma
Kovacs, Zoltanne
Budapest. Orszagos Ped. Könyvtar es Muzeum. 1970. 21 S.. Temabibliografiak ; 9.

A gyermekes családok támogatásának egyes formái 1990 - 2000
Tokaji, Károlyné
Budapest. 2002. 92 S..
ISBN 963-215-466-5

A gyermekgondozási díj igénybevétele és hatásai
Miltény, Károly
Budapest. Statisztikai K. Vállalat. 1988. 56 S.. Tarsadalomstatisztikai közlemények.
ISBN 963-340-831-8

¬A¬ gyermekgondozási segély ... éve
Budapest. Statisztikai K. Vállalat. 1969.

A gyermekkönyvek titkos kertje: tanulmányok, esszék, kritikák
Komáromi, Gabriella
[Budapest]. Pannonica K.. 1998. 409 S..
ISBN 963-8469-78-1

A gyermekkönyvtári munka
Károlyi, Ágnes [Hrsg.]
Budapest. Népmüvelési Propaganda Iroda. 1979. 207 S..
ISBN 963-201-063-9

A gyermekkönyvtári munka segédkönyvei: (ajánló bibliogr.)
Halmosi, Józsefné
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár. 1988. 88 S..
ISBN 963-7631-38-0

A gyermekkor édessége: regény
Zolnay, Vilmos
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1992. 133 p..
ISBN 963-15-4405-2 : 200.00Ft

A gyermekkor tündöklete: korai önéletrajz
Kovács, István
Budapest. Kortárs K.. 1998. 152 S..
ISBN 963-8464-56-9

A gyermek Mozart kis zongoradarabok gyÍujteménye: Összeállította, ujjrenddel, jegyzetekkel, frazirozó- és elÍoadási jelekkel ellátta = Kleine Klavierstücke aus Mozart's Kinderjahren
Mozart, Wolfgang Amadeus ; Hernádi, Lajos
Budapest. Ed. Musica,. c 1950.. 23 S..

A gyermeknyelv
Lengyel, Zsolt
Budapest. Gondolat. 1981. 340 S..
ISBN 963-281-013-9

A gyermek- és ifjúsági irodalom elméleti kérdései és kritikái 1975-1980 között: bibliográfia
Szécsi, Ferencné
Debrecen. Debreceni Városi Könyvtár [u.a.]. 1991. IV, 108 S..
ISBN 963-04-1428-7

¬A¬ gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai alapjai
Veczkó, József
Budapest. Tankönyvk.. 1990. 313 S..
ISBN 963-18-2783-6

¬A¬ gyermekvédelmi szakellátás helyzete a XX. században
Tóth, Judit Nikoletta
Budapest. 2004. 68 S..
ISBN 963-215-729-X

A gyermekvállalásról és a népesedéspolitikáról alkotott vélemények több gyermeket gondozó anyák körében
Pongrácz, Tiborné ; Molnár, Edit S.
Budapest. 1980. 152 S.. A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének és a Magyar tudományos Akadémia Demográfiai Bizottságának Közleményei ; 48.
ISBN 963-340-280-8

A gyertyák csonkig égnek
Márai, Sándor
[Budapest]. Helikon K.. 1998. 128 S..
ISBN 963-208-505-1

A gyestÍol a gyedig
Horváth, Erika
[Budapest]. A Magyar NÍok Országos Tanácsa ^u.a.. 1986. 158 S..
ISBN 963-09-2789-6

A gyðgyitð viz
OlÆh, Andor
Budapest. MezögazdasÆgi Kiadð. 1988. 47 S.. Biofüzetek.

¬A¬ Gyógypedagógiai TanárképzÍo FÍoiskola évkönyve
Budapest. 1965.

A Gyógypedagógiai TanárképzÍo FÍoiskola évkönyve = UÏcenye zapiski Instituta Special'noj Pedagogiki = Wissenschaftliches Jahrbuch der Hochschule für Heilpädagogik
Budapest. 1965-1974.

A gyógyító halál: magyar írók novellái az elmúlásról és a gyászról
KÍorössi, P. József
Budapest. Palatinus-Könyvek Kft.. 2000. 388 S..
ISBN 963-925962-4

A gyógyító öröm mágiája
Szepes, Mária.
Budapest. Holnap Kiadó,. 1991.. 81 p. ;.

¬A¬ gyógyítás diadalútja
Glaser, Hugo
Budapest. Athenaeum. 1960. 314 S..

A gyógyító táltos: kígyók - lelkek - sárkányok : lélekveszteséges betegségek a magyar néphagyományban
Szekeres, Gyula
Hajdúböszörmény. Polgármesteri Hiv.. 2000. 134 S.. A Hajdúság néprajza ; 2.
ISBN 963-00-2911-1

Agyieus and Baluster: aniconic monuments in Roman art
Reeder, Jane Clark
Providence. Dép. dArchéologie et dHistoire de lArt. 1995. 258 S.. Publications d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université Catholique de Louvain ; 85.

A gyilkos és én: kisregények
Déry, Tibor
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1977. 436 S.. Déry Tibor munkai : életmÍusorozat.
ISBN 963-15-0956-7

A gyimesi fonáján varrott
Vákár, Katalin
1. kiad. Csíkszereda. Pallas-Akadémia Könyvk.. 1998. x, [6], 53 p..
ISBN 973-928745-X

A gyimesvölgyi csángó magyarok hitvilága
Antal, Mária
Budapest. General Press K.. 2004. 317, [16] S..
ISBN 963-945987-9

Agyjdel dulkynnary: aktanyÏs tÈobÈage jazuÏcylary iÂgaty
Gyjl½manov, GalimÂgan
Kazan. Tatarstan kitap nÈasrijaty. 1997. 302 S..
ISBN 5-298-00836-4

AgyjdelneÑn ar¾jagynda ...
Zäjnullin, Zäki
Kazan½. Idel-Pr. 2001. 436 S..
ISBN 5-85247-087-2

A gymnasium building for a Catholic parish
Maritz, Raymond E.
[1948]. 31 leaves.

Altersabhängiges Proliferationsverhalten ortsständiger Zellen am normalen und mechanisch geschädigten N. Ischiadicus ! des Kaninchens: autoradiographische Untersuchung
Schupmann, Alhard
1976. 43 S. : Ill..

A gyámügyi igazgatás kézikönyve
Csizmadia, Judit ; Németh, László
Budapest. Novorg. 1994. VI, 323 S..
ISBN 963-485-104-5

A gyökerek alatt: kisregény
Papp, Ferenc
Marosvásárhely. Mentor K.. 1999. 124 S..
ISBN 973-800228-1

A gyökös polimerizáció kinetikája aromás szénhidrogének és vinilvegyületek jelenlétében
Földensé, Bereznich Tamara.
19--.. 4 p..

A gyökérember és a sziréntulajdonos
Vészi, Endre
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1984. 457 S..
ISBN 963-14-0164-2

A gyöngy és a divat: [Ausstellung: Iparmüvészeti Múzeum, Budapest]
Tompos, Lilla
[Budapest]. [s.t.]. [6] Bl..

a györi verrel könnyezö szüzanya kultusztörtenete
Janos, Heteny
Neprajzi Tanszek. Szeged. 2000. 236 S. , Abb..
ISBN 963-482-319-X

A Györ-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Kiállításvezetöje.
Györ, . 2006-2007..

¬A¬ gyomnövények triazin rezisztenciája
Hunyadi, Károly ; Tamás, Török ; Katalin, Karpatine Györffy
Budapest. Mezögazdasagi és Elelmezesügyi Min.. 1982. 59 S..

A GyÍori Egyházmegye ezer éve
Kiss, Tamás
GyÍor. GyÍori Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár. 2000. 159, [20] S..
ISBN 963-03-9939-3

A GyÍori Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa: 1850 elÍotti kéziratok
Bánhegyi, Miksa B.
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár. 1991. 113 S.. Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai ; 8.
ISBN 963-200-319-5 : 120.00Ft

¬A¬ GyÍori Egyházmegyei Levéltár kiadványai
Mainz. Landesamt für Wasserwirtschaft,. 1992.. 17 S., [10] Bl..

A gyÍori izraelita hitközség története <1930-1947>
Domán, István ; Scheiber, Sándor [Vorr.]
Budapest. 1979. 68 S.. A magyarországi zsidó hitközségek monográfiái ; 9.
ISBN 963-7010-14-9

A GyÍori Kórház jubileumi évkönyve a 250. évfordulóra: Petz Aladár Megyei Kórház 1749 - 1999
Gecsényi, Lajos
GyÍor. Petz Aladár Megyei Kórház Igazgatói Testülete [u.a.]. 1999. 374, [8] S..
ISBN 963-03-6731-9

A GyÍori Püspöki Kincstár
Kolba, Judit H. ; Hapák, József
Budapest. Magyar Könyvklub. 2001. 136 S..
ISBN 963-547-507-1

A GyÍori Ügyvédi Kamara története. 1875 - 2000
Horváth, Sándor Domonkos ; Tuba, László
GyÍor. GyÍor-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara. 2000. 259 S..
ISBN 963-00-4507-9

A gyÍori vár
Veress, Csaba D.
Budapest. Zrínyi Kiadó. 1993. 195 p..
ISBN 963-327-187-8

¬A¬ GyÍori Xántus János Múzeum és kiállításai
Czigány, Béla
GyÍor. Xántus János Múzeum. 1965. 48 S.. ¬A¬ GyÍori Xántus János Múzeum Közleményei ; Füzet 2.

A gyors-neutron-adatok és a fúziós reaktorok: akadémiai székfoglaló, 1986. január 29
Csikai, Julius,
Budapest. Akadémiai Kiadó,. c1987.. 48 p..

A gyÍor-sokoróaljai szÍolÍovidék hegyközségi törvényei 1672 - 1825
Néma, Sándor
GyÍor. Palatia. 1995. 126, [2] S.. GyÍor-Moson-Sopron Megye GyÍori Levéltárának kiadványa.
ISBN 963-7228-03-9

A gyÍorszabadhegyi Lucaszék
Perger, Gyula
GyÍor. 1992. 22 S.. Artificium et historia ; 2.
ISBN 963-04-1994-7

A gyÍozelem ára
Debreczeni, József
Budapest. Osiris K.. 2000. 247 S..
ISBN 963-379-852-3

A Gypsy Bibliography: provisional issue
Black, George F.
Liverpool. Constable,. [1909]. 139 S..

Biologischer Pflanzenschutz: naturgemässe Abwehr von Schädlingen u. Krankheiten
Kreuter, Marie-Luise
6., durchges. Aufl.. München ; Wien ; Zürich. BLV-Verlagsgesellschaft. 1991. 125 S..
ISBN 3-405-12711-4 kart. : DM 12.80

A gypsy in New York
Baïracli-Levy, Juliette de
London. Faber and Faber,. [1962]. 179 p..

A gypsy rover.: A romantic light opera.
Moller, Peter. [from old catalog]
[n.p.] . [c1912]. Mss., 164 p..

ÉAgypten: Reisen zwischen gestern und morgen ; ein hintergrÉundiger Reise-FÉuhrer
Braun, Ralph-Raymond
Rielasingen. Unterwegsverl.. 1985. 219 S. : Ill., Kt.. Javaanse Jongens unterwegs ; 8.

Agypten: mit tollen Folieneffekten
Chrisp, Peter
München. Dorling Kindersley. 2003. 36 S.. Wissen visuell.
ISBN 3-8310-0361-0

Agypten: Die Pharaonenreiche
Casson, Lionel
[1. - 25. Tsd.]. Reinbek b. Hamburg. Rowohlt. 1971. 188 S.. rororo-sachbuch : Das farbige Life-Bildsachbuch.
ISBN 3-499-18023-5 (kart.) : 7.80

Agypten.
Hickmann, Hans.
Leipzig, . Deutscher Verlag für Musik. [1961]. [188] p..

Agypten: : die kunst der pharaonen
Woldering, Irmgard
Baden-Baden . Holle. 1980. 231 p..

ÉAgypten - Augenblicke der Ewigkeit: unbekannte SchÉatze aus Schweizer Privatbesitz ; Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, 18. MÉarz - 13. Juli 1997 ; MusÂee dArt et dHistoire, GenÁeve (MusÂee Rath), 26. September 1997 - 11. Januar 1998
Page-Gasser, Madeleine ; Wiese, AndrÂe B.
Mainz. von Zabern. 1997. VIII, 339 S. : Ill..
ISBN 3-8053-2004-3

¬Die¬ Agyptenreise des Germanicus
Weingärtner, Dieter Georg
1969.

Agyptische Arzte und agyptische Medizin am hethitischen Konigshof: neue Funde von Keilschriftbriefen Ramses' II. aus Bogazkoy
Edel, Elmar,
Opladen. Westdeutscher Verlag,. c1976.. 140 p., [2] leaves of plates.

Agyptische Kunst: Sonderausstellung der Ägyptischen Abteilung der Staatlichen Museen zu Berlin
Varga, Edith. ; Wenig, Steffen.
Budapest. Museum der Bildenden Künste,. 1963.. 22 p., 16p. of plates.

¬Die¬ agyptische Revolution
SÅadÅat, Anwar ¬as-¬
Düsseldorf [u.a.]. Diederichs Verlag. 1970. 164 S..

ÉAgyptologie in Caliban Éuber Setebos: e. Deutungsversuch
Schwarze, Werner
MÉunchen. Edition Text u. Kritik. 1980. 65 S. : Ill. ; 21 cm. Bargfelder Bote ; Sonderlfg.
ISBN 3-88377-060-4

¬A¬ gyre for a wind quintet
Brettingham Smith, Jolyon
[Partitur]. Berlin. Ed. Corona Budde. 1976. 16 S..

¬A¬ gyrocompass error averaging technique
Williamson, Richard P.
1962. 65 Bl..

Agyrophile Nukleolen, organisierende Regionen (AgNOR) beim radikal operierten Prostatakarzinom: prognostische Relevanz
Cubick, Götz
2002. III, 85 Bl. : Ill., graph. Darst..

A gyrotron with a high Q cavity for plasma scattering diagnostics
Saito, H.
Cambridge, Mass.. Massachusetts Institute of Technology, Plasma Fusion Center,. 1985.. 23 leaves.

A gyrotron with a minimum Q cavity
Saito, H.
Cambridge, Mass.. Massachusetts Institute of Technology, Plasma Fusion Center,. 1986.. 24 p., [10] p. of plates.

A gyártmányhatékonyság: modszerek, eszközök, fejlesztési, termelési és felhasználási útmutatások ; hung. transl.
Budapest. Közgaud. és Jogi Kvk. 1984. 194 S..
ISBN 963-221-395-5

A gyártmányok versenyképességének fokozása értékelemzéssel
Irányi, Attila Szilárd
Budapest. Közgazd. és Jogi K.. 1980. 231 S.. Szervezettség és Hatékonyság Sorozat.
ISBN 963-220-961-3

A Gyártmánytervezés és a piac.
Budapest, . 1968.. 154 p..

Agyrto-mastix, or, some brief animadversions
Johnson, William
London. Brome. 1665. 144 S..

A - Gyrus
8. Aufl.. Freiburg. Herder. 1991. 836 S..
ISBN 3-451-22409-7

A gyászmagyar: Kulcsár Antal 45 évi hadifogsága a Szovjetunióban
Csendes, Csaba ; Balogh, Géza
Budapest. Új IdÍo Kft.. 1990. 120 S..
ISBN 963-7950-19-2

Agytörzsi és archicorticalis mechanizmusok jelentösége a feltételes reflexben
Grastyán, Endre.
1958.. 3 p..

¬A¬ gyümölcságazat helyzete az NSZK-ban és Olaszországban
Kiss, László
Budapest. 1978. 84 S..

A gyufacímkétÍol az online hirdetésig: a magyar reklám 25 éve, 1975 - 2000
Vándor, Ágnes
Budapest. Geomédia Szakkönyvek. 2000. 184 p..
ISBN 963-7910-76-X

A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára
Gyulafehérvár. Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség. 2006. Erdélyi római katolikus levéltárak ; ....

A gyulafehérvári székesegyház
Entz, Géza
Budapest: Akad. Kiadó. 1958. 250 S. 4".

A gyulai földész társulatok története: 1858 - 1974
Jároli, József
Gyula. Békés Megyei Levéltár. 1998. 69 S.. Gyulai füzetek ; 9.
ISBN 963-7239-29-4

A Gyulai Református Egyház története
Kósa, László
Gyula. Békés Megyei Levéltár. 1994. 227 S.. Gyulai füzetek ; 7.
ISBN 963-7239-22-7

A gyulai zsidóság és a vészkorszak: dokumentumok
Cseh, Edit Kereskényiné
Gyula. Békés Megyei Levéltár. 1994. 157 S.. Gyulai füzetek ; 6.
ISBN 963-7239-20-0

A gyÍulölet múzeuma: (Manhattani napok)
Federspiel, Jürg ; Szondi, Béla
[Budapest]. Európa Könyvkiadó. 1990. 224 S.. Modern Könyvtár ; 260.
ISBN 963-07-0098-0

A gyÍulölet terhe: esszék, 1997 - 2000
Bíró, Béla
Budapest. Liget MÍuhely Alapítvány. 2000. 243 S.. Liget könyvek.
ISBN 963-7907-97-1

A gyÍulölet vetése: a zsidótörvények és a magyar közvélemény 1938 - 1944
Pelle, János
Budapest. Európa Könyvk.. 2001. 345 S..
ISBN 963-07-6912-3

<<A>> Gyurkovics-fiúk: regény
Herczeg, Ferenc ; Herczeg, Ferenc
Budapest . Singer és Wolfner Irodalmi Intézet. 1933. 204, 131 S..

A gyáva
Sarkadi, Imre
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1986. 104 S.. Olcsó könyvtár.
ISBN 963-15-3185-4

A gyáva: kisregények és elbeszélések
Sarkadi, Imre
Budapest. Európa Könyvk.. 2001. 224 S.. Millenniumi könyvtár ; 155.
ISBN 963-07-6924-7

A gyávák bátorsága: regény
Moldova, György
Budapest. Urbis Könyvkiadó. 2004. 231 p..
ISBN 963-929154-4