A gazdasági fejlödés trendvonala és a helyreállítási periódusok
Jánossy, Ferenc
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1966. 282 S..

A gazdasági hatékonyság és növelésének megváltozott feltételei
Hernesz, Ferenc
Budapest. 1983. 90 S.. Politikai Gazdaságtan Füzetek ; 38.
ISBN 963-673-249-3

¬A¬ gazdasági jog harmonizálása az Európai Unióban: magyar és európai aspektusok ; a Friedrich Ebert Stiftung és a Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit által Budapesten 1994 december 12-14-én rendezett Kollokvium elÍoadásai
Vida, Sándor
[Budapest. 1995]. 214 S..

A gazdasági kibontakozás feladatai
Pirityi, Ottó
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete, Országos Tudományos Kutatási Alap. 1989. 121 S..
ISBN 963-608-118-2

A gazdasági kibontakozás feladatai, a mögöttük álló célok és érdekek
Pirityi, Ottó
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1987. 61 S..
ISBN 963-608-097-6

¬A¬ gazdasági mechanizmus reformja és a mezögazdaság
Csizmadia, Ernö
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1967. 149 S..

A gazdasági mechanizmus továbbfejlesztésérÍol a Szovjetunióban
Budapest. Kossuth Könyvk.. 1985. 308 S.. Vélemények, viták.
ISBN 963-09-2727-6

A gazdasági munkaközösség alapítása és mÍuködésének beindítása
[Budapest]. 1989. Getr. Zählung. Társas vállalkozások.
ISBN 963-7325-36-0

A gazdasági növekedés lassulásának, az egyensulyi követelmények elÍotérbe kerülésének életszinvonal-politikai következmenyei: életszinvonal-politika az 1970-es és az 1980-as években
Zafir, Mihály
Budapest. 1980. 107 S..
ISBN 963-608-017-8

A gazdasági növekedés és a jövedelemszabályozás kapcsolatának néhány vonása
Szira, Tamás
Budapest. Akad. Kiadó. 1978. 218 S.. Közgazdasági Értekezések ; 26.
ISBN 963-05-1501-6

A gazdasági növekedés tényezöi a nyugat-európai tökésországokban és Japánban a második világháború után
Erdös, Tibor
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1966. 317 S..

A Gazdaság intenziv fejlÍodése és a statisztika c. konferencia elÍoadásai
Budapest. Magyar Közgazdasági Társaság, Statisztikai Szakosztály. 1984. 254 p..
ISBN 963-340-714-1 : 90.00Ft

A gazdasági reformbizottság összefoglaló dokumentuma
Balassa, Ákos
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1990. 208 S.. Átalakitás, piacgazdaság, stabilizáció sorozat.
ISBN 963-222-283-0

A gazdasági reformbizottság összefoglálo dokumentuma
Antal, László ; Balassa, Ákos
Budapest. Közgazdasági [u.a.]. 1990. 208 S.. Àtalakitás, piacgazdasÂg, stabilizáció.
ISBN 963-222-283-0

A gazdasági reformbizottság programjavaslata 1990 - 1992
Berend, Tibor Iván
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1989. 166 S.. Átalakítás, piacgazdaság, stabilizáció sorozat.
ISBN 963-222-213-X

A gazdasági reformfolyamat húsz éve: reformelképzelések megvalósulása, tanulságok
Nyitrai, Ferencné
Budapest. 1988. 98 S.. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete mÍuhelytanulmányok.
ISBN 963-7700-52-8

A gazdasági rendszerváltás a kispadról
Nagy, Pongrác
1. magyar nyelvÍu kiad. Budapest. Akadémiai Kiadó. 2004. 168 S..
ISBN 963-05-8175-2

Ärztliche Anthropologie: das Problem des Menschen in der Medizin der Neuzeit
Hartmann, Fritz
Bremen. Schünemann Universitätsv.. 1973. 378 S..
ISBN 3-7961-3030-5

A gazdaságirányítás kibernetikai problémái
Petrakov, N.J. ; Palkó, Tamás
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1978. 221 S.. IdÍoszerÍu közgazdasági kérdések.
ISBN 963-220-540-5

A gazdaságirányítás reformja s Szovjetunióban: válogatott, annotált bibliográfia
Fóti, Istvánné ; Szvitecz, Zsuzsanna
Budapest. 1986. 78 S.. Szakbibliográfiák : KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat ; 3.
ISBN 963-02-4103-X

A Gazdaságirányítás és a szakszervezetek
Fogarasi, László ; Dankovits, László
Budapest. Népszava. 1985. 191 p..
ISBN 963-322-253-2 : 33.00Ft

A gazdaságirányítás és a vállalatok
Sárközy, Tamás
Budapest. Kossuth K.. 1979. 173 S..
ISBN 963-09-143-X

A gazdaságirányítás szervezetének joga (Nemzetközi áttekintés)
Sárközy, Tamás
Budapest. Közgazd. és Jogi Kvk.. 1983. 231 S.. Gazdasági-Jogi Tanulmányok ; 1.
ISBN 963-221-314-9

A gazdaságirányítás továbbfejlesztése a szocialista országokban
Bársony, JenÍo
Budapest. Közgazdasági és Könyvkiadó. 1987. 360 S.. IdÍoszerÍu közgazdasági Kérdések.
ISBN 963-221-673-3

A gazdasági részfolyamatok népgazdasági összefüggéseinek elemzési és tervezési módszereirÍol: mit russ. und engl. Résumé: On the methods of analysing and planning the relations to the people's economy of component economic processes
Simon, György ; Kondor, György
1961.

A gazdasági és társadalmi struktura változásának néhány jellemzóvonása Szegeden a felszabadulás után (1945-1962)
Feher, Istvan.
1969.. 50 p..

A gazdasági szerkezetátalakitás külföldi tapasztalatai és hazai lehetÍoségei: tények - problémák - perspektivák
Kovács, István
Budapest. Informatik. 1989. 125 S.. Info + plusz.
ISBN 963-7029-08-7

A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása és az osztályozás elemeinek tartalmi meghatározása
Komárom. Komáromi Ny. és K. Kft.. 1994. 51 S.. Statisztikai nómenklatúrák.
ISBN 963-8288-08-6

A gazdasági szervezetek tulajdonforma valamint gazdálkodási forma szerinti csoportosítása és a csoportosítások tartalmi meghatározása
Budapest. 1982. 28 S.. Statisztikai Nomenklaturák, Központi Statisztikai Hivatal.
ISBN 963-340-364-2

A Gazdasági tervezés új rendje és korszerîu módszerei
Koblencz, József. [from old catalog]
Budapest, . Építésügyi Tájékoztatási Központ,. 1971.. 271 p..

A gazdasági átmenet etnikai tájképei
Kovács, Éva
Budapest [u.a.]. Teleki László Alapítvány [u.a.]. 2004. 281 S.. Regio könyvek.
ISBN 963-86388-9-3

A gazdasági-társadalmi kibontakozás programjáról: a MSZMP Központi Bizottságának 1987. július 2-ai álláfoglalása
[Budapest]. Kossuth. 1987. 37 S..
ISBN 963-09-3200-8

A gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott térségek lehatárolására alkalmas módszerek bemutatása: módszertani tanulmány
Faluvégi, Albert
Komárom. Komáromi Ny. és K.. 1994. 44 S. : Kt..
ISBN 963-8288-18-3

¬A¬ gazdasági társaságakról, a külföldiek magyarországi befektetéseirol szóló törvények és a külföldiek ingatlanszerzésére vonatkozó kormányrendelet
Király, György
Budapest. Typorama. 1992. 235 S..
ISBN 963-02-9169-X

A gazdasági társaságok
Bodnár, Péter Miskolczi
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1998. 388 S..
ISBN 963-224-271-8

A gazdasági társaságok munkajogi kerdesei
Hagelmayer, Istvan ; Szegedine Sebestyen, Katalin
Budapest. Agrocent. 1994. 299 S..
ISBN 963-7691-16-2

A gazdasági társaságok pénzügyi megítélése: (nemzetközi számviteli és elemzési eljárások)
Bordáné Rabóczki, Mária
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1989. 279 S..
ISBN 963-222-119-2

¬A¬ gazdasági társaságokról, a külföldiek Magyarországi befektetéseirÍol szóló törvények és a külföldiek ingatlanszerzésére vonatkozó kormányrendelet
Király, György ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Typorama. 1992. 235 S..
ISBN 963-02-9169-X

A gazdasági társaságok társadalombiztos†tása: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelÍosségÍu társaság
Csékiné Varga, Éva
Lezárva: 1991. június 15. [Budapest]. Unió Könyvk.. 1991. 112 S..
ISBN 963-7890-70-X

A gazdasági társulások formái és szerepük az ÁFÉSZ-ek egymás közötti, valamint az ÁFÉSZ-ek és más gazdálkodó szervezetek együttmÍuködésében és hatékonyságának növelésében
Kádár, István ; Török, Lajos
Budapest. Szövorg. 1982. 138 S..
ISBN 963-7005-27-7

A Gazdasági társulásokról szóló 1970. évi 19. sz. tvr elîokészítése
Tanka, Endre. ; Petrik, Ferenc.
[Budapest]. Igazságügyi Minisztérium Tudományos és Tájékoztatási Fîoosztála,. 1985.. 245 p. ;.

A gazdasági verseny jogi kérdései
György, ErnÍo
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1976. 518 S..
ISBN 963-220-281-3

A gazdasági vezetøk bütetøgi feleløssége
Wiener, A. Imre
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1974. 368 S..

A gazdasági vezetés túlzott központosítása: kritikai elemzés könnyÍuipari tapasztalatok alapján
Kornai, János
2. kiadás. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1990. XVI, 211 S..
ISBN 963-222-225-3

A gazdasági világválság magyar visszhangja: (1929 - 1936)
Ormos, Mária
Budapest. Eötvös Univ. Pr. [u.a.]. 2004. 378 S..
ISBN 963-930662-2

A gazdaság jogi szabályozása
Kálmán, György
Budapest. Közgazd. és Jogi K.. 1979. 725 S..
ISBN 963-220-714-9

A gazdaság mozgásformáiról
Bródy, András ; Farkas, Miklós
1987.

A gazdaság nyitottságáról: akad. székfoglaló 1986. április 30.
Hoch, Róbert
Budapest. Akad. K.. 1987. 33 S.. Értekezések, emlékezések.
ISBN 963-05-4444-X

A gazdaságossági és jövedelmezÍoségi számítások alapjai
Illés, Mária
Budapest. Szakszervezetek Gazdaság- és Társadalomtudomkutató Intézete. 1990. 144 S..
ISBN 963-608-120-4

A gazdaságosság kategóriájának tartalma a különbözÍo termelési módokban
Jánossy, Ferenc
1976.

A gazdaságpolitika, a gazdasággirányítás és a hatalmi struktúra fontosabb jellemzÍoi Lengyelországban a hatvanas években: milyen gazdaságpolitikai, gazdaságirányítási és politikai ellentmondások idézték elÍo 1968 - 1970/71-es válságot Lengyelországban?
Balogh, László
Budapest. MÍuvelÍodési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási FÍoosztálya. 1986. 66 S.. Tudományos szocializmus füzetek ; 90.
ISBN 963-673-370-8

A gazdaságpolitika kérdései és a szakszervezetek tevékenysége néhány európai szocialista országban Szovjetunió, 1979-1980
Farkas, Attila
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1980.
ISBN 963-608-024-0 v. 1

A gazdaságpolitika változó súlypontjai
Veress, József
Budapest. Akad. K.. 1994. 215 S. : graph. Darst.
ISBN 963-05-6772-5

A gazdaság pártirányítása
Merényi, Ferenc ; Simon, Ferencné
Budapest. 1978. 112 S..
ISBN 963-09-1299-6

A gazdaság és a foglalkoztatás új tendenciái és a szakszervezeti válasz Olaszországban és Magyarországon: Olasz-Magyar Szakszervezeti Szeminárium
Borbély, Szilvia
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1987. 39 S..
ISBN 963-608-096-8

¬A¬ gazdaság és a társadalom fÍobb kapcsolatai: helyzetkép a rendszerváltás küszöbén ; (tanulmánykötet)
Budapest. 1990. 250 S..
ISBN 963-770-082-X

A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati mérlegek alapján
Nyitrai, Ferencné
Budapest. 2005. 79, [24] S..
ISBN 963-215-753-2

A gazdaságtörténet kihívásai: tanulmányok Berend T. Iván 65. születésnapjára
Berend, Tibor Iván ; Buza, János [Hrsg.] ; Csató, Tamás ; Gyimesi, Sándor [Hrsg.]
Budapest. 1996. 446 S. : graph. Darst.
ISBN 963-503-154-8

A gazdálkodás egyes szervezeti formáira vonatkozó jogszabályok
Tóth, Györgyné ; László, András
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1982. 445 p..
ISBN 963-221-220-7 : 41.00Ft

A gazdálkodás irányitása és szabályozása a Magyar és a Lengyel mezÍogazdaságban
LÍokös, László
GödöllÍo. 1986. 127 S..
ISBN 963-7176-04-7

A gazdálkodó szervezetek új adózási szabályai: a FigyelÍo különkiadása
Lukács, József
Budapest. Hírlapk. Vállalt. 1987. 111 S..
ISBN 963-7328-02-5

A gazdálkodó szervezetek szerzÍodéseire vonatkozó jogszabályok
Baranyai, János ; Haitsch, Gyula
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1979. 494 p.. Kis jogszabály sorozat.
ISBN 963-220-797-1 : 27.50Ft

A gazdálkodó szervezetek törzskönyvezésérÍol
Jenei, Tiborné
Budapest. SALDO. 1987. 63 S.. Szabályozórendszer.
ISBN 963-621-344-5

Ça gaze à Rennes: cent cinquante ans du gaz à Rennes, 1840-1990 : Rennes, Musée de Bretagne, du 11 avril au 27 août 1990.
Rennes. Le Musée,. 1990.. 92 p..

A gazetteer: containing a general view of the United States, and the several states and territories; with an accurate account of the internal improvements throughout the Union; also, a table of the counties, cities, towns, villages, &c.: In the same; together with a table of the rivers, exhibiting their length and termination; to which is added a table of all the post offices in the United States, and their nett proceeds in 1841.
Akron, Ohio, . Manning and Darby,. 1843.. 409 p..

¬A¬ Gazetteer and atlas of Mycenaean sites
Simpson, Richard Hope
London. Univ., Inst. of Class. Studies. 1965. V, 200 S., 5 Bl. : Kt. ; 4-o. Bulletin / Institute of Classical Studies : Supplement ; 16.

¬A¬ gazetteer of Aegean civilisation in the Bronze Age
Göteborg. Åström. Studies in Mediterranean archaeology ; ....

¬A¬ gazetteer of archaeological sites in Lesbos
Spencer, Nigel
Oxford. Tempus Reparatum. 1995. 76, 32 S.. British archaeological reports : international series ; 623.
ISBN 0-86054-804-X

Alphabetical index of patentees and applicants for patents of invention: formerly: Alphabetical index of patentees of inventions
Buller, R. H. ; Woodcroft, Bennet
2. ed. [Nachdr. d. Ausg.] Calcutta 1908. London . Queen's Printing Office a.o.. 1854-1877. [16 vol.]..

A gazetteer of British Lower and Middle Palaeolithic sites
Roe, Derek Arthur
London. Council for British Archaeology. 1968. [3], xviii, 355 p.. C.B.A. research report ; 8.
ISBN 0-900312-00-9 : 45/-

A gazetteer of Dorset place-names: Dorset Environmental Records Centre
Shuttleworth, Beryl M.
(Dorset). (Environmental Records Centre). 1984. circa 72 Bl..
ISBN 0-85216-330-4

Agazetteer of English urban fire disasters, 1500-1900
Jones, E.L. ; Porter, S. ; Turner, M.
Norwich. Geo Books. 1984. 68 S.. Historical geography research series ; 13.
ISBN 0-86094-165-5

A gazetteer of Indian territory
Gannett, Henry,
Baltimore. Clearfield;. 1905, 2005.. 70 p. ;.

A gazetteer of Japanese place names.
[n. p., . n. d.]. 1 v. (various pagings).

A gazetteer of McLean County: containing historical and descriptive sketches of Bloomington, Le Roy, Lexington, Chenoa, Normal, and the several townships of the county. Together with sketches, memoranda, etc., of the volunteers from McLean who served in the war for the Union. To which is added a city directory of Bloomington, and a directory of the ... townships and villages throughout the county
Chicago. Bailey & Hair,. 1866.. xii 112, 276 p..

A gazetteer of medieval houses in Kent
Pearson, Sarah. ; Barnwell, P. S. ; Adams, A. T.
London. HMSO [for the] Royal Commission on the Historical Monuments of England,. 1994.. xii, 145 p., [1] folded leaf.

A Gazetteer of place names in Hong Kong, Kowloon, and the New Territories.
Hong Kong, . S. Young, Govt. printer. [1969]. 248 p..

A gazetteer of Scotland: a CD version of Francis H. Groome's Ordnance gazetteer of Scotland (1896) with additional material and full search facilities
Spathaky, Mike. ; Groome, Francis Hindes,
Leicester. GENfair,. c2001.. 1 CD-ROM ;.

A gazetteer of the Chihuahuan Desert region
Henrickson, James. ; Straw, Richard M.,
Los Angeles. California State University,. 1976.. xxii, 271 p..

A gazetteer of the pottery kilns of Roman Britain
Swan, Vivien G.
Oxford. Oxbow Books. 1984.

¬A¬ gazetteer of the state of New York: carefully written from original and authentic materials, arranged on a new plan, in three parts
Spafford, Horatio Gates
Albany. Printed and published by H.C. Southwick. 1813. 334 p., [4] leaves of plates.

A gazetteer of the states of Connecticut and Rhode-Island: written with care and impartiality, from original and authentic materials : consisting of two parts ... : with an accurate and improved map of each state
Pease, John C. ; Niles, John M.
Hartford. Printed and published by W.S. Marsh,. 1819.. vii, [1], 389, [1] p..

¬A¬ gazetteer of the world, or dictionary of geographical knowledge: compiled from the most recent authorities, and forming a complete body of modern geography, physical, political, statistical, historical, and ethnographical
London [u.a.]. Fullarton.

¬A¬ gazetteer of the world, or dictionary of geographical knowledge, comiled from the most recent authorities, and forming a complete body of modern geography, physical, political, statistical, historical and ethnographical
Edinburgh [u.a.]. Fullarton. 1856.

A gazetteer of Welsh place names
Davies, Elwyn [Hrsg.]
3. ed., reprint. in paperback. Cardiff. Univ. of Wales Pr.. 1989. XXXVII, 119 S..
ISBN 0-7083-1038-9

¬A¬ gazetter of the most remarkable places in the world: with brief notices of the principal historical events, and of the most celebrated persons connected with them: to which are annexed references to book of history, voyages, travels, and c. intented to promote the improvement of Vouth in Geography, History and Biography
Bourn, Thomas
2. Edition, corrected, and greatly enlarged. London. Mawman. 1815.

A gazetter of Welsh place names
Davies, Elwyn
Cardiff. Univ. of Wales Pr.,. 1989.. XXXVII, 119 S..

±Ag°azi: wada weÏcÏc ±agar ÖheÏgÏg nahbar lebb walladenna tÅarÅik wallad
Walda Giyorgis Walda JoÖhannes
±Addis ±AbabÅa. FasfÅa GÅabra sellasÅe. 1948 [1955/56]. 102 S..

A gaz Mocsolay!
Sándor, György
[Budapest]. Publica. 1992. 158 p..
ISBN 963-04-2081-3

Açgaz wa anégam-i tariùh
Jaspers
Tihran . Intiésarat-i ùHwarazmi .