Af Had til de sorte
Edmunds ; Otzen
[Odense] . 1947. 205 s..

Af had til de sorte
Edmunds, Murrell
København. Skand. bogforlag,. [196-]. 223 s..

Afhaengighed og identitet: kulturmødeproblemer i forbindelse med dansk mission i Sydindien mellem de to verdenskrige
Hansen, Bent Smidt
Aarhus. Aarhus Univ.-Forlag. 1992. 411 S..
ISBN 87-7288-355-3

Afhandlingar hörande till Läran om Crediten
Nordström
Stockholm . 1853. 1 bd..

Afhandlingar i Faedrenelandets Cultur-, Stats-, Kirke- og Litteraer-Historie
Baden, Gustav L.
Ciobenhavn. Beeken. 1820 - 1822.

Afhandlingar i Fysik, Kemi och Mineralogi
Hisinger, Wilhelm ; Berzelius, Jöns Jacob
Stockholm. 1806 - 1810. Del 1 - 6.

Afhandlingar om Jordbruk och Slögde Näringar
Liljenheim
Upsala . 1810.

Afhandlinger i faedrenelandets culturstats- kirke- og litteraer-historie
Baden, Gustav Ludvig
København. 8-o.

Afhandlinger og Breve
Thorsen, Peder Kristian ; Byskov, J. ; Kristensen, Marius
København. Schønberg. 1927 - 1930.

Afhandlinger om Johannes V. Jensen
Andersen, Harry
300 ex.. Rødovre. Rolv forl.. 1982. 327 s..
ISBN 87-88142-10-8

Afhandlinger til dansk bog- og biblioteks historie
Petersen, Carl
København. Nordisk Forl.. 1949. XVI, 331 S..

Afhandling, indeholdende Besvarelse paa det Spørsmaal: Hvor vidt det kunde ansees gavnligt eller skadeligt, at Rundfisk bliver virket i Romsdals Fogderie og Tronhiems Stift?
Schultz
Bergen . 1775. 28 s..

Afhandling i svenska hush¯lls-lagfarenheten om jordbrukets hinder och hjälp genom författningar vid städsel, lego och fardag i 16 cap.jorda balken.: [Diss.Resp.Erik Fahlström.]
Christiernin, Pehr Niclas

Afhandling i Svenska sjö-lagfarenheten, om sjörätts-saker, och theras handterande vid laga domstol
Brandt, Johan Alexander
Upsala. Tryckt hos Johan Edman. [1772].

Afhandling om Ben-Sjukdomar. Erster erkande Auctorers Arbeten och Anmarkningar samlad af Roland Martin, M.D.
Stockholm. Brodin. 1782. 585 S., 14 Bl..

Afhandling om bitter- selzer -. spa - och pyrmontervatten samt deras tillredande genom konst.
Bergman, Torbern,
[Stockholm], . [1775].

Afhandling om brñneri-redskap, och förm¯nligaste sättet att af de i Finland wanliga sädesslag och potäter tillwerka brñwin, med underrättelse om potäters anwñdande till brödbakning. P¯ anmodan af kejserl. finska hush¯llnings-sällskapets: berednings-utskott författad af Joh. Julin senior. Åbo, 1815. Tryckt hos Joh. C. Frenckell & son.
Julin, Johan,
Åbo, . 1815. 48 s.; [1] pl. ;.

Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske folkes Ogrindelse: som Indledning til den Norske Historie, med et Anhang om Tiids-Regningen i den gamle Nordiske Historie til Harald Haarfagers Tiider
Schøning, Gerhard
Sorøe. 1769. 8 Bl., 318, 96 S. : 1 Ill..

Afhandling om förwaltningen af hollñderi, i synnerhet med afseende p¯ smörets tilredning och ans. Af J. Anderson ... Öfwersättning med anmärkningar af Anders Jahan Retzius ... Lund 1802. Tryckt hos professorn, doct. Joh. Lundblad.
Anderson, James, ; Retzius, Anders Jahan,
Lund, . 1802. [02] , 62 s.; [1] pl. & omsl. ;.

Afhandling om galvanismen
Berzelius, Jacob,
Lund. Berzelius sällskapet ;. 2004 . [4], xxi, [7], 145, [9] s., [1] vikt pl.-s. ;.

Afhandling om gikt eller ledvärk och fluss, samt botemedel deremot. Ur Beckers medicinska skrifter. Öfversatt af C.L. Bergqvist. Stockholm, tryckt hos A.J. Nordström, 1804.
Becker, Gottfried Wilhelm, ; Bergqvist, C L.
Stockholm, . 1804. 24 s. =(s. 23/24 blank).= ;.

Afhandling om jordbruk: efter engelsmannen herr Tulls grandsatser ... ester en ny förbättrad och tilökt uplaga, ifrÅn fransyskan, uppÅ befallning, öfwersatt af Carl Nordenflycht
Duhamel du Monceau
Stockholm. Tryckt hos Peter Hesselberg. 1760. 2 v. in 1.

Afhandling om kulors rörelse uti ett medium, hvars motst¯nds kraft är proportional emot hastigheternas quadrater.
Leijonmarck, Gustaf Adolph
[Stockholm], . [1783.].

Afhandling om lands-vägar
Trozelius, Clas Blechert ; Nyman, Anders
Lund. Tryckt hos C.G. Berling. [1766]. 37 p..

Afhandling Om Medel At kunne förekomma Flodvatnets ofversvämningar
Gadd, Pehr Adrian ; Schaeffer, Carl Johan
1 Aufl.. Åbo. 1786. 22 S..

Afhandling om Mennesker og Fruentimmer ført i en Samtale og udført for Billighedens Ret i en poetisk Procedure ved tvende Advocater Deels Original, deels oversat
Reiser
Kbh . 1785.

Afhandling om nägra varieteter af Bronchitis acuta
Kalm, Matthias ; Holstius, Nils R.
Helsingfors. 1832.

Afhandling om numeriska equationers loesning genom convergenta operationer
Hill, Carl Johan Danielsson ; Elfvendahl, Carl Eberh.
Lund. 1834. [P. 1]. - 16 S..

Afhandling om Siälenes Frid och Sinnets Förnöjelse
DuMoulin, Pierre
3. upl. Wästerås. Horrn. 1774. 509 S..

Afhandling om Siälenes Frid och Sinnets Förnöjelse
DuMoulin, Pierre
Stockholm ; Upsala. Kiesewetter. 1745. XII, 640 S..

Afhandling om Sielens Udødelighed og Bibelens Ægthed, udviklet i Spørgsmaal og Giensvar mellem Tvende, navnlig Christopher og Hans
Willadsen
Aalborg . 1819. XVI, 164, XLVIII s..

Afhandling om Skibes Kiølbrækkelighed, som viser Aarsagen dertil og Midlerne derimod, saa vidt som disse ere muelige at anbringe i gode seylbare Krigsskibe, af hvis Skabninger man kan beregne, hvorvidt at et Skib er underkast at kiølbrydes meere end et andet
Stibolt
Kbh. . 1784. 50 s..

Afhandling, om skÅnska biskötslen
Trozelius, Clas Blechert ; Holm, Hans ; Linderqvist, Pehr ; Atterbaum, Niclas D.
Wien. Red.. 1928. 2 pts. in 4.

Afhandling om slafveriet och slafhandeln, särdeles rörande negrerne, s¯ väl i Africa, som West-Indien. Skrift, som vunnit stora priset vid universitetet i Cambridge 1785. Af Thomas Clarkson. Öfversatt fr¯n engelskan. Stockholm, trykt: hos A. Jacobson Nordström, 1796.
Clarkson, Thomas,
Stockholm, . 1796. [02] , 198 s. ;.

Afhandling om urinrörets, urinbl¯sans, prostata's och ñdtarmens sjukdomar, af Charles Bell ... med kritiska anmärkningar af John Shaw. Öfversättning fr¯n tyskan. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1824.
Bell, Charles, ; Shaw, John.
Stockholm, . 1824. [02] , xii, 216 s.; [1] pl. ;.

Afhandling, som har vunden den udsatte Priis over Spørsmaalet: Hvorfor tale Menneskene saa lidet og sielden om Gud i deres Omgang og Selskaber, da dog deres Samtale ej kunde have nyttigere Indhold?
Bang
Kbh . 1791.

Afhandling som wunnit utfäste priset i fr¯go-ämnet Hwarföre tala mñniskorna s¯ litet, och sällan om Gud i deras omgñgen och samqwäm, ñskönt deras samtal ej kan inneh¯lla nyttigare förem¯l? Författad af Friedrich Ludvig Bang ... Öfwersatt: ifr¯n danskan. Götheborg, tryckt och uplagd af Lars Wahlström. 1792.
Bang, Frederik Ludvig,
Göteborg, . 1792. 40 s. ;.

A&F-Handreichungen: Materialien zur radiojournalistischen Aus- und Fortbildung in nichtkommerziellen Radios ; Praxishandbuch für Lehrende und Lernende
Israel, Udo ; Reimann, Andreas
München. kopaed. 2005. 519 S..
ISBN 3-938028-58-0

Afhankelijkheid en het beëindigen van partnergeweld
Opdebeeck, Sybille
Leuven. Katholieke Univ.. 1993. Getr. Zählung. Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Departement Sociologie ; 13.
ISBN 90-5350-253-X

Afhankelijkheid zonder dominantie: over de sociale en politieke filosofie van Philip Pettit
Vanmechelen, Xavier
1. dr. Leuven. Acco. 2002. 204 S..
ISBN 90-334-5079-8

Af hans Fylde eller Overgivelse og Overflod
Von
Kbh. . 1897. 24 s..

Af hensyn til konsekvenserne: Danmark og flygtningespørgsmålet ; 1933 - 1940
Rünitz, Lone
1 Aufl.. Odense. Syddansk Universitetsforlag. 2005. 577 S.. University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences ; 303.
ISBN 87-7838-988-7

Afhganistan's regional economic cooperation: conference report.
Kabul. 2004.. 88 p. ;.

Af hjertens grund
Ørum, Poul
[Copenhagen]. Gyldendal. 1992. 218 p..
ISBN 87-00-10786-7

Afh¯llsamhets-katechismus.: Öfvers. [af P.H. Odhner.]
Andresen, Kjeld Nicolai Gotthard
Mariestad, . 1847..

Afhængighed af nerve- og sovemedicin
Helweg-Jørgensen ; Østergaard
Århus . Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 1998 . 95 sider.

Afholds-Banneret. Organ for kristelig Alliance
Kbh . 1889-90.. 1 bd..

Afholdsdagbladet Reform
Aarhus . 1907. 32 S..

Afholds-Katekismus eller Spørgsmaal og Svar angaaende Afholdsreformen, til Veiledning for den norske Ungdom
Andresen
Christiania . 1846. 32 s..

Af Holstein, Chr. Greve; Sørge-tale over Dronning Lovise, Hendes dødelige Afgang, holden udi det Kgl. Vidensk. Selsk. offentlige Forsamling den 28. Febr. 1752. Kbh. 1752. 4. P. [Med kobberst. Vigneter.]
Febr. . 1752. <48 s..

Afhopperen Kiriov
Sela
Kbh . Forum. 1976. 221 s..

Af Hugo Davids liv: Roman
Nathansen, Henri
Ny gennemset udg.. Kjöbenhavn. Busck. 1933. 644 S..

Af Hugo Davids liv
Nathansen, Henri
Klbenhavn. Pios Boghandel ,. 1917. 4 b..

Af Hugo Davids liv,: roman.
Nathansen, Henri,
København, . Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag,. 1948 [c1933]. 2 v..

Afi: [CD]
Afi
Huntington Beach, CA. Nitro Records. [ca. 2006]. 1 CD.

Afiaith yng Ngwent
Thomas, Mair Elvet
Caerdydd. 1978. 149 S..
ISBN 0-7083-0685-3

A fiú, akinek angyalarca volt
Fejes, Endre
Budapest. MagvetÍo Kiadó. 1982. 640 S..
ISBN 963-271-751-1

A fiatal Bessenyei és íróbarátai
Bíró, Ferenc
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1976. 351 S.. Irodalomtörténeti könyvtár ; 31.
ISBN 963-05-0879-6 : 64.00Ft

A fiatal Deák Ferenc: a felkészülés és a zalai pályakezdet évei, 1803 - 1833
Molnár, András
Budapest. Osiris K.. 2003. 351 S.. Millenniumi magyar történelem : Életrajzok.
ISBN 963-389-509-X

A fiatal gyermekes özvegy nÍok helyzete
Lakatos, Mária
Budapest. 1979. 55 S.. A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének és Magyar Tudományos Akadémia Demográfia Bizottságának Közleményei ; 46.
ISBN 963-340-265-4

¬A¬ fiatal Hegel: a dialektika és az oekonómia oesszefueggéseiroel
Lukács, Georg
Kossuth Koenyvkiadó. Akad. Kiadó. 1976. 566 S..
ISBN 963-09-0468-3

A fiatal Kaffka Margit
Rolla, Margit
Budapest. MTAK. 1980.
ISBN 963-7301-44-5

A fiatal kutatási asszisztencia az akadémiai kutatóhálózatban
Erdélyi, Judit
Budapest. 1979. 86 S.. Tudományszervezési Füzetek, Megjelenik a Magyar Tudományos Akadémia Tudományszervezési Csoportjának gondozásában.
ISBN 963-05-2033-8

A fiatal Lukács: Egy gondolatkör rekonstrukciójának kísérlete
Földényi, F. László
(Budapest). (MagvetÍo Kiadó). 1980. 156 S.. Gyorsuló idÍo.
ISBN 963-271-124-6

A fiatal Móricz és Esztergom: Móricz Zsigmond és az Esztergom vármegye monográfia
Bodri, Ferenc
Tatabánya. 1984. 63 S..
ISBN 963-7631-31-3

A fiatalok: Ferenczy KÐaroly, Grünwald BÐela, Katona NÐandor, Magyar-Mannheimer GusztÐav, Rippl-RÐonai JÐozsef
Malonyay, Dezsîo,
Budapest. Lampel,. 1906.. 224 p..

A fiatalok egészségi állapota és biológiai fejlÍodése
Tahin, Tamás [Hrsg.]
Budapest. MSZMP KB Társadalomtud. Intézete. 1986. 335 S.. Ifjúság és társadalom.
ISBN 963-7700-32-3

A fiatal Vörösmarty barátainak levelezésébÍol
Taxner-Tóth, ErnÍo
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 1987. 183 S.. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei : Új sorozat ; 17 = 92.
ISBN 963-7302-23-9

Afiavi magazine.
Bordeaux. SARL Afiavi,. v..

A fibber - or - A head in chancery
[England. Publisher not named,. undated]. 1 print.

¬A¬ fiber beam-column element for seismic response analysis of reinforced concrete structures
Taucer, Fabio F. ; Spacone, Enrico ; Filippou, Filip C.
Berkeley, Calif.. Univ. of California. 1991. V, 142 S. : graph. Darst.. Report / Earthquake Engineering Research Center ; 91/17.

München. Dt. Taschenbuch-Verl.. 1984. 120 S.. Dtv-Taschenbuch ; 9204 : dtv zweisprachig.
ISBN 3-423-09204-1

A fiber-optic probe design for combustion chamber flame detection applications: design criteria, performance specifications, and fabrication technique
Borg, Stephen E. ; Harper, Samuel E.
Hampton, Va.. National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center ;. [2001]. 1 v..

A fibre channel based architecture fon Internet multimedia server clusters
Chen, Shenze ; Thapar, Manu
Palo Alto, Calif.. Hewlett Packard Laboratories. 1996. 19 S.. HP Laboratories technical report ; 96-125.

A fibrinogen-binding protein from Staphylococcus epidermidis
Pei, Lei,
Stockholm. [Karolinska institutets bibl.],. 2001 . [4], 52 s. ;.

AFI catalog: American Film Institute catalog.
Ann Arbor, MI. Chadwyck-Healey,. c2002-.

Aficiones peligrosas
Pardo Bazán, Emilia ; Paredes Núñez, Juan
Madrid. Palas Atenea Ed.. 1989. 93 S.. Colección Atenea ; 2.
ISBN 84-7817-007-3

A ficção vida
Leite, Sebastião Uchoa
Rio de Janeiro. Ed. 34. 1993. 103 S..
ISBN 85-85490-12-8

A ficção vida
Uchoa Leite, Sebastião
1a. ed. [Rio de Janeiro]. Editora 34. 1993. 103 S..
ISBN 85-85490-12-8

A "fictio iuris" no direito Romano: ("actio ficticia") ; época clássica
DosSantos Justo, Antònio
Coimbra. Gráfica de Coimbra.

A fictional history of the United States: with huge chunks missing
Cooper, T. ; Mansbach, Adam
New York. Akashic. 2006. 300 S..
ISBN 978-1-933354-02-6

A fiction for the tribe: Toni Morrison's "The bluest eye"
Doughty, Peter

A fiction of authenticity: contemporary Africa abroad : Siemon Allen, Fatma Chafri ...
Britto Jinorio, Orlando. ; Fitzgerald, Shannon. ; Mosaka, Tumelo.
St. Louis, Mo.. Contemporary Art Museum St. Louis ;. c2003.. xvi, 148 p..

A fiction of sisters: Christina Stead's "Letty Fox" and "For love alone"
Segerberg, Anita

¬A¬ fiction of the past: the sixties in American history
Cavallo, Dominick
1. paperback ed.. New York [u.a.]. Palgrave. 2001. 282 S..
ISBN 0-312-23501-1

A fiction of the past: the sixties in American history
Cavallo, Dominick
1. ed. New York, NY. St. Martin's Press. 1999. VI, 282 p..
ISBN 0-312-21930-X

A fictitious domain approach for a class of Neumann boundary value problems with applications in shape optimization
Haslinger, J. ; Kozubek, Tomas
Jyväskylä. University of Jyväskylä,. 1999. 26, [2] s..

A fictitious domain methods in shape optimization
Haslinger, J. ; Kozubek, Tomas
Jyväskylä. University of Jyväskylä,. 1999. 16, [2] s..

¬A¬ fictive people: antebellum economic development and the American reading public
Zboray, Ronald J.
New York, NY ¬[u.a.]¬. Oxford Univ. Press. 1993. XXII, 326 S. : Ill..
ISBN 0-19-507582-X

AFID-dialog
København . AFID. 1982.

A fiddler's tale: how Hollywood and Vivaldi discovered me
Kaufman, Louis ; Kaufman, Annette
Madison. Univ. of Wisconsin Press. 2003. XV, 462 S..
ISBN 0-299-18380-7 alk. paper

A fidelidade da India para com a Inglaterra
o.O.. [1915].

¬A¬ Fidelidade dos Portuguezes, Agradecimento à nação ingleza, A lei dos dez mandamentos contra Napoleão, Exhortação aos Portuguezes
Lisboa. Impr. Regia. 1810. 8 S..

A FIDESz-jelenség
Wéber, Attila
Budapest. Napvilág Kiadó. 1996. 76 S.. Politikatörténeti füzetek ; 6.
ISBN 963-85557-1-8

A Fiduciary's guide to federal securities laws
Chicago, Ill.. The Association,. c1994.. xvi, 264 p. ;.

¬A¬ Fiedler reader
Fiedler, Leslie
New York. 1977.
ISBN 0-8128-2190-4

AFI education membership newsletter
Washington, D.C.. The Institute,. [1968-. v..

AFI education newsletter
Washington, D.C.. The Services,. [1978-. v..

AFIELD AND AFLOAT / FRANK R. STOCKTON
Stockton, Frank Richard
NEW YORK. SCRIBNER. 1903. IX, 311 S. : 1 ILL.. THE NOVELS AND STORIES OF FRANK R. STOCKTON ; VOL. 19.

A field and echolocation guide
Russ, Jon ; Bennett, Daniel
Glossop. Viper Press,. 2002.. 1 CD-ROM. ;.

A field and laboratory study of fluoride uptake by oysters,
Moore, David J.
[Raleigh, . North Carolina State University,. 1969]. 13 l..

A field and laboratory study of Leptosphaeria maculans in Sweden year 2000
Kuusk, Anna-Karin,
Uppsala. Sveriges lantbruksuniv.,. 2001. 27 s..

A field and laboratory study of the symbiotic behavior of fishes and sea anemones from the tropical Indo-Pacific. By Richard N. Mariscal
Mariscal, Richard N.
Berkeley. Univ. of Calif. P.. 1970. 5, 43 S.. University Of California (Berkeley). Publications in zoology ; Vol. 91.
ISBN 0-520-09349-6

A field and laboratory study of variable flow and channel dimensions: a working paper
Knight, Debbie
1992. 28 S.. Occasional paper ; 18.
ISBN 0-948943-08-4

A field and laboratory study to establish truck escape ramp design methodology.
Wambold, James C. ; Rivera-Ortiz, L. A. ; Wang, M. C.
University Park, PA. Pennsylvania State University, Pennsylvania Transportation Institute,. [1988]. x, 221 p..

A field atlas of the seashore
Cremona, Julian
Cambridge [u.a.]. Cambridge Univ. Press. 1988. 100 S.. Cambridge educational.
ISBN 0-521-34799-8

A fieldbook for community college online instructors
Farnsworth, Kent Allen ; Bevis, Teresa Brawner
Washington, DC. Community College Press. 2006. VI, 168 S..
ISBN 978-0-87117-376-8

¬A¬ field calibration of neutron moisture meter and gamma ray density probe in a duplex soil profile
Hignett, C. T. ; Correll, R. L. ; Klem, D. J.
Melbourne. CSIRO. 1980. 9 S.. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization / Division of Soils: Divisional report. ; 46..
ISBN 0-643-02532-4

¬A¬ field calibration of the sediment-trapping characteristics of the Helley-Smith bedload sampler
Emmett, William W.
Washington. US Gov. Print. Off.. 1980. V, 44 S.. Geological Survey professional paper ; 1139.

A Field comparison of in situ meteorological sensors
Kaimal, J. C
Research Triangle Park, NC. U.S. Environmental Protection Agency, Atmospheric Sciences Research Laboratory,. 1985. 6 p..

A Field comparison of in situ meteorological sensors
Kaimal, J. C.
Boulder, CO. U.S. Dept. of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, Environmental Research Laboratories,. [1985]. xi, 96 p..

A field concept of public management
Chevalier, Michel, ; Burns, Thomas.
Ottawa. Environment Canada,. 1977.. iii, 37 p..

A field conference guidebook for the annual meetings,: the Geological Society of America and associated societies, Kansas City, 1965.
[Lawrence? Kan., . 1965]. 5 v..

A field conference on impacts of coalbed methane development in the Powder River Basin, Wyoming
Flores, Romeo M.
Denver, Colo.. U.S. Dept. of the Interior, U.S. Geological Survey,. 2001..

¬A¬ Field Day pamphlet
Derry.

¬A¬ Field Day pamphlet
Lawrence Hill, Derry.

A field demonstration of a permeable reaction wall for the in situ abiotic degradation of halogenated aliphatic organic compounds
O'Hannesin, Stephanie Frances
Ann Arbor. University Microfilms International. 1993. 70 S..
ISBN 0-315-81175-7

A field demonstration of the effects of nonautomated responsive environments on the intellectual and social competence of educable mentally retarded children,
Blatt, Burton, ; Garfunkel, Frank.
Boston, Massachusetts, . Boston University,. 1965.. 223 p..

A field estimation procedure for downed coarse woody debris
Nevill, R. J.
Victoria, BC. 1997. 6 S.. Technology transfer note ; 2.
ISBN 0-662-25798-7

A field evaluation of a national nonformal education system: Acción Cultural Popular
Morgan, Robert M. ; Muhlman, Liliana ; Masoner, Paul H.
Tallahassee, Fla.. Learning Systems Inst.,. 1979. V, 392 S..

A Field evaluation of in-situ biodegradation for aquifer restoration: project summary
Semprini, Lewis.
Ada, OK. U.S. Environmental Protection Agency, Robert S. Kerr Environmental Research Laboratory,. [1988]. 7 p..

A field evaluation of real-time information at tram and bus stops.: Quartet Plus INFO 1 : field trials and user studies 1 Aug 1997
Sekara, Vaso ; Karlsson, MariAnne, ; Engelbrektsson, Pontus,
cop. 1997. 20 bl..

A field evaluation of real-time information at tram and bus stops.: Quartet Plus INFO 1 : field trials and user studies 19 Dec 1997
Sekara, Vaso ; Karlsson, MariAnne,
cop. 1997. 24 bl..

A field evaluation of the UH1FS instructor's guide
Isley, Robert N. ; Miller, Edward J.
Alexandria, Va.. U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences,. [1979]. ix, 24 p. ;.

¬A¬ field excursion guide to the Island of Mallorca
Jenkyns, Hugh C. ; Sellwood, Bruce W. ; Pomar, Lluis
London. The Geologists' Assoc.. 1990. VI, 93 S.. Geologists' Association guide.
ISBN 0-7073-0588-8

A field experimental approach to the study of relevance assessments in relation to document searching;: final report to the National Science Foundation.
Baumanis, George.
Cleveland, . Case Western Reserve Unvi.. [1967?-. 2 v..

¬A¬ field experimental study of the effects of re-evaluation counseling training
Pheterson, Gail I.
[S.l.]. 1974. 1 Mikrofilm ; 35 mm.

¬A¬ field experiment to test the applicability of involvement theory to the segmentation of markets for social goods
Rosen, Barry N.
[Mikrofiche-Ausg.]. 1985. I, 225 S..