Die Affäre Pljuschtsch (L'Affaire Pliouchtch, dt.). Der Psychoterror in der Sowjetunion. Dokumentation
Mathon, Tania [Hrsg.]
Wien ; München. Molden. 1976. 131 S..
ISBN 3-217-00781-6

Affärer
Campbell, Rod
Stockholm. Carlsen/if,. 1987 ; . 1 ettbladstryck.

Affärer efter alla konstens regler: den internationella konstmarknaden
Lind, Ingela,

Affärernas Sverige: efterkrigstidens politiska skandaler
Olsson, Kenth
Stockholm. Contra förlag. 1993. 400 p..
ISBN 91-86092-26-X

¬Die¬ Affäre Roger Garaudy / Abbé Pierre: Bemerkungen zum Revisionismus in Frankreich
Holz, Klaus ; Müller, Elfriede
1997.

Affärer till varje pris: Wallenbergs hemliga stöd till nazisterna
Aalders, Gerard ; Wiebes, Cees
Stockholm. Wahlström. 1989. 319 S..
ISBN 91-32-31515-5

_Die_ Affäre Rue de Lourcine: Komödie
Labiche, EugŠne
Berin. Schaubühne am Lehniner Platz. [1988]. [ca. 80 S.] : Ill., Notenbeisp..

Die Affäre Rue de Lourcine: Spielzeit 1991,92
Labiche, Eugène ; Harlandt, Wilfried [Red.]
Münster. Städtische Bühnen. 1991. 80 S. : Ill.. Städtische Bühnen Münster ; 45.

Die Affäre Rue de Lourcine
Labiche, Eugène-Marin ; Jelinek, Elfriede [Übers.] ; Samel, Udo ; Simonischek, Peter ; Kogge, Imogen ; Behle, Peter ; Grüber, Klaus M.
[Mainz]. ZDF. 1988. 1 Videokassette [VHS] (89 Min.). Schauspiel im ZDF : Die aktuelle Inszenierung.

Die Affäre Semmeling: der TV-Erfolg von Dieter Wedel
Wedel, Dieter ; Adorf, Mario ; Lichtenhahn, Fritz ; Hagen, Antje
München. Universum Film GmbH. 2007.

¬Die¬ Affäre Semmeling: der Roman zum neuen ZDF-Fernsehfilm von Dieter Wedel
Wedel, Dieter ; Hoffmann, Ulrich
1. Aufl. Reinbek bei Hamburg. Wunderlich. 2001. 348 S..
ISBN 3-8052-0618-6

Affäre Stadt
Thiessen, Rudi ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Berlin. Medusa. 1982. Notizbuch ; 7.
ISBN 3-88602-304-0

¬Die¬ Affäre Stanley Adams: Multinationale Unternehmen und Menschenrechte
Glinne, Ernest

Die Affäre Tjul'panov
Bonwetsch
Lüneburg .

Affäre Tubantia: d. Jagd nach d. dt. Gold im holländ. Wrack
Peillard, L‚once
Wien, Berlin. Neff. 1978. 282 S. : Ill., Kt..
ISBN 3-7014-0155-1

Die Affäre Ungnad: Reichsgraf Anton Günther von Oldenburg und die "gottgewollten Unterschiede"
Brand, Frederic B.
Oldenburg. Isensee. 2004. 40 S.. Oldenburger Studien ; 52.
ISBN 3-89995-114-X Pb. : EUR 8.80

"Affäre Walter"
Heitzer
Berlin . Metropol Verl.. 2008.

Die Affär
Colombani, Roger ; Leppert, Annette ; Leppert, Norbert
Getr. Zählung [ca. 220 S.].
ISBN 3-89077-149-1

Die Affäre Weidmann: das Ende eines Dandys ; Roman
Colombani, Roger ; Leppert, Annette ; Leppert, Norbert
1. Aufl. Hamburg. Galgenberg. 1992. 375 S..
ISBN 3-87058-111-5

Affärsapplikationer i 3D p¯ Internet: VRML ny Internetstandard
Isaksson, Tommy
Kista. SISU,. 1996. 44 s..

Affärsbankerna: samtliga bankaktiebolag
Stockholm. 1984. Sveriges officiella statistik.

Affärsbankernas aktieförvärvsrätt under 1900-talets första decennier
Fritz, Sven
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1990. 181 S.. Stockholm studies in economic history ; 14.
ISBN 91-22-01337-7

Affärsbankernas räntabilitet, soliditet och tillväxt
Werding, Jan
1979. 345 S..
ISBN 91-38-05181-8

Affärsbankernas versamhet
Stockholm. Affärsbankernas Service. 1974. 79 S..
ISBN 91-7064-002-5

Affärsetablering i Polen: en studie av fyra svenska företags erfarenheter
Nilsson, Tommy ; Wiklund, Stefan
Lund. Lunds universitet,. 1994. 59 bl..

Affärsetik: en studie av etiska bedömningar
Westlund, Kristin
Stockholm. 1991. Getr. Zählung. Research report : Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm ; 331.
ISBN 91-7258-331-2

Affärsetik inom den svenska klädbranschen
Saukkoriipi, Lasse ; Skaffman, Karl-Magnus
Göteborg. Chalmers tekniska högsk.,. 2002. 114 s..

Affärsförfr¯gningar i databaser: en Update-rapport
Göteborg. Update,. [1987]. 15 bl..

Affärshemligheter i samtid och fram tid
Helgesson, Christina
Stockholm. Stockholms Univ.. 1999. 557 S.. Rättshistoriska biblioteket ; 13.
ISBN 91-7223-075-4

Affärsidéer: en empirisk studie av hur företags verksamhetsinriktning kan analyseras och beskrivas utifrån ett affärsidébegrepp
Ekvall, Arne
Stockholm. Företagsekonomiska Inst., Stockholms Univ.. 1990. 322 S. : graph. Darst.
ISBN 91-7146-853-6

Affärs- & industrimagazinet.
Sundbyberg. Svenska mediaförlaget,. 1991-1992 ; .

Affärsjuridiska problem
Andersson, Jan-Olof
Uppl. 1:2. Malmö. Liber Ekonomi. 1998. 70.
ISBN 91-47-04335-0

Affärsjuridiska problem: fakta och övningar i affärsjuridik
Andersson, Jan-Olof
3. uppl.. Malmö. Liber Ekonomi. 1999. 256 S..
ISBN 91-47-04441-1

Affärskommunikation på svenska
Hamp, Birgitta Hagebratt
1. uppl., 2. tr. Malmö. Gleerups. 1995. 95 S..
ISBN 91-40-61482-4

Affärskooperation över gränserna.
Odhe, Thorsten,
Stockholm. KF. 1961 ; . 70, 4 s..

[Affärskort]
Stockholm,c[1900]. 1 kort.

Affärsnyttan hos dokumenthanteringssystem =: Business use of document management systems
Axberg, Carl ; Terning, Stephan
Stockholm, . 2005. 34 bl..

Affärsobjekt: dagsläge, trender, visioner
Berild, Stig,
Kista. SISU,. 1997. 27 s..

Affärs- och kontorsfastighet i Nordstan: ventilations- och kyltekniska systems uppbyggnad och funktion = Nordstan commercial center : design and performance of HVAC-systems
Karlsson, Andreas
Göteborg. Chalmers tekniska högsk.,. 2001. 46 bl..

Affärsomr¯de seat heating vid Scandmec AB: fallstudie
Carlsson, Anders
Mölndal. IVF,. 1996. 27 bl..

Affärsrätt
Stockholm. Stiftelsen. 1.1984 - 3.1986.

Affärsrelationen mellan SQM Pork och svinleverantören: en studie av avhoppade svinleverantörers attityder krin SQM Porks nya leveranskontrakt = The business relation between a Swedish slaughterhouse cooperative and its suppliers : a study of ex-suppliers' attitudes towards the new supply contract
Elmers, Fredrik
Uppsala. Sveriges lantbruksuniv.,. 2001. 54 s..

Affärsspråk och affärsbrev
Jonsson, Sigfrid ; Carlström, Harald
Stockholm. Norstedt. 1931. 191 S.. Stockholms Stads Handelsskolas Läroboksserie. ; Nr. 2..

Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden
Ahlström, Petter,
Linköping. Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet,. 2005. 172 s..

Affärsstrategiskt ledarskap: en studie av samband mellan ledarskap, konkurrensstrategi och prestation i logistikintensiva handelsföretag
Skaug, Jan Edvard
Göteborg. Bokförl. BAS. 2000. 384 S. : graph. Darst..
ISBN 91-7246-163-2

Affärssystemet: en studie om teknikens aktiva och passiva roll i en organisation
Askenäs, Linda
Linköping. Univ.,. 2000. 164 s..

Affärstidningen dialog.
Göteborg. JJ Editor förlag,. 1998- ; .

Affärstryck.
Stockholm, . 1910-1912. 8 tryck.

Affärsupplägg biobrñsle Västerbotten: en undersökning av större biobrñsleanvñdares syn p¯ biobrñslemarknaden i Västerbotten = Business conditions for bio energy in Västerbotten : a survey of larger bio energy consumers' views of the bio energy market in Västerbotten
Johansson, Per
Uppsala. Sveriges lantbruksuniversitet,. 2005. 43 s..

Affärsutveckling: med exempel fr¯n H&M, Ikea, ABB och Volvo
Söderman, Sten,
Stockholm. Ekerlid,. 2002 . 432 s..

Affärsvälden, the trade journal of Sweden,
[Stockholm, . 19. p. cm..

Affärsvärlden.
Stockholm. Affärsvärlden,. 1974-.

Affärsvärldens hundra år: en bok om politik, finansmarknader, företag och entreprenörer under det tjugonde århundradet
Fagerfjäll, Ronald
Stockholm. Affärsvärldens Förlag. 2001. 240 S..
ISBN 91-85804-74-6

Affärsverken och deras företag: betänkande av Verksledningskommittén
Stockholm. Liber Allmänna Förl.. 1985. 131 S.. Statens offentliga utredningar ; 1985,41.
ISBN 91-38-08962-9

Affaiblissement de la natalité en France, ses causes et ses conséquences
Nadaillac
Paris . 1886.

Affaiblissement du lien social, enfermement dans les particularismes et intégration dans la cité: rapport au Premier ministre
Juin 1997. Paris. Documentation Française. 1997. 120 S.. Collection des rapports officiels.
ISBN 2-11-003782-2

Affair!
Guitar, Bonnie.
Hollywood, Calif.. Dot Records,. [196-?]. 1 sound disc.

<<The>> affair: the case of Alfred Dreyfus
Bredin, Jean-Denis ; Mehlmann, Jeffrey |b [Übers.]
2. print. New York. Braziller. 1986. 628 S..

The affair
Snow, Charles P.
Repr. [d. Ausg.] 1962. Harmondsworth. Penguin Books. 1973. 316 S..
ISBN 0-14-001764-X

¬The¬ affair
Snow, Charles P.
New York [u.a.]. Scribner. c 1960. VIII, 374 S.. The Scribner library ; 54.

¬The¬ Affair
Snow, Charles P.
[Repr.]. London. Macmillan [u.a.]. 1960. VI, 375 S.. Strangers and brothers / Snow ; [8].

¬The¬ affair: the case of Alfred Dreyfus
Bredin, Jean-Denis
New York. Braziller. 1986. XII, 628 S. : Ill..
ISBN 0-8076-1109-3

The affair
1995.. 1 videocassette of 1 (VHS).

Affair a gogo
Italy. Cruisin' Records,. [198-]. 1 sound disc.

The affair at 7, Rue de M---
Steinbeck, John, ; Henry, James L.
p. 40-46 ;.

¬The¬ Affair at the inn
Wiggin, Kate Douglas
Copyright ed.. Leipzig. Tauchnitz. 1905. 278 S. ; 8-o. Collection of British authors ; Vol. 3808.

The affair at the inn,
Wiggin, Kate Douglas Smith, ; Findlater, Mary, ; Findlater, Jane Helen, ; Stewart, Charlotte,
Boston, . Houghton, Mifflin and Company,. 1904. 3 p. \U+25a1\., 220 p., 1 \U+25a1\..

The affair at the inn as seen by Philo the innkeeper & the taxgatherer of Rome
Finger, Charles Joseph,
Camden, N.J.. The Haddon Craftsmen,. 1937.. [28] p..

¬Die¬ Affaire: Roman
Snow, Charles P.
Stuttgart. Deutsche Verl.-Anst.. [1963]. 404 S. ; 8-o. Fremde und Brüder [Strangers and brothers, deutsch] / Snow ; 8.

Die Affaire
Dillon, Anna ; Übelhör, Theresia
1. Aufl. Frankfurt am Main. Krüger. 2007. 384 S..
ISBN 978-3-8105-0451-7 Pb. : EUR 14.90, sfr 26.80

¬Die¬ Affaire: Roman
Dillon, Anna ; Übelhör, Theresia ¬[Übers.]¬
Dt. Erstveröff.. [Rheda-Wiedenbrück u.a.]. RM-Buch-und-Medien-Vertrieb. 2006. 366 S.. Club-Premiere.
ISBN geb. : EUR 17,95 (nur für Mitglieder)

Affaire Abdoella c. Pays-Bas: A ; arrêt du 25 novembre 1992
Köln [u.a.]. Heymann. 1993. 36 Doppels. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Série A, Arrêts et décisions ; 248.
ISBN 3-452-22597-6

Affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali: 1983 - 1985
Köln ; Berlin ¬[u.a.]¬. Heymanns. 1990. 9 S., Doppels. 10-51, S. 52 - 311. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Sér. B ; 77.
ISBN 3-452-21766-3

Affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali: 1. décision du 22 mai 1984 (dessaisissement), 2. arrêt du 28 mai 1985
Abdulaziz, Nargis ; Cabales, Arcely ; Balkandali, Sohair
Köln u.a.. Heymanns. 1985. 63 Doppels. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Série A. Arrêts et décisions ; 94.
ISBN 3-452-20448-0

Affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali: 1. décision du 22 mai 1984 (dessaisissement), 2. arrêt du 28 mai 1985 = Case of Abdulaziz, Cabales and Balkandali : 1. decision of 22 May 1984 (relinquishment of jurisdiction), 2. judgment of 28 May 1985.
Abdulaziz, Nargis, ; Cabales, Arcely, ; Balkandali, Sohair,
Strasbourg. Greffe de la Cour, Conseil de l'Europe ;. 1985.. 63, 63 p. ;.

Affaire Acquaviva c. France: arrêt du 21 novembre 1995
Köln ; Berlin ; Bonn ; München. Heymann. 1996. 61 Doppels. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Série A, Arrêts et décisions ; 333.
ISBN 3-452-23469-X (kart.) : DM 25.00

Affaire Adolf
Adolf, Gustav
Köln. Heymann. 1985. 40 Doppel-S., S.41-150. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série B. Mémoires, plaidoiries et documents ; 43.
ISBN 3-452-20366-2

Affaire Adolf
Adolf, Gustav
Köln u.a.. Heymann. 1982. 23 Doppel-S. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Sér. A. Arrêts et décisions ; 49.
ISBN 3-452-19244-X

Affaire Adolf
Cour ; l'Europe ; Court ; Europe
Strasbourg . Council of Europe. 1982. [46] s..

Affaire Agosi: 1984 - 1986
Köln ; Berlin ¬[u.a.]¬. Heymanns. 1991. 7 S., Doppels. 8 - 43, S. 45 - 194. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Sér. B ; 91.
ISBN 3-452-22088-5

Affaire AGOSI
Köln u.a.. Heymann. 1987. 42 S.. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série A. Arrêts et décisions ; 108.
ISBN 3-452-20846-X

Affaire Agrotexim et autres c. Grèce: arrêt du 24 octobre 1995
Köln ; Berlin ; Bonn ; München. Heymann. 1996. 64 Doppels. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Série A, Arrêts et décisions ; 330.
ISBN 3-452-23442-8 (kart.) : DM 26.00

Affaire Air Canada c. Royaume-Uni: arrêt du 5 mai 1995
Köln ; Berlin ; Bonn ; München. Heymann. 1996. 96 Doppels. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Série A, Arrêts et décisions ; 316.
ISBN 3-452-23321-9 (kart.) : DM 39.00

Affaire Airey: arrêt du 6 février 1981 (article 50)
Köln ; Berlin ; Bonn ; München. Heymann. 1981. 9 Bl. [zweiseitig bedr.]. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Sér. A ; 41.

Affaire Airey
Airey, Johanna
Köln u.a.. Heymann. 1982. 38 Doppel-S., S.39-222. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série B. Mémoires, plaidoiries et documents ; 30.
ISBN 3-452-19336-5

Affaire Airey
Köln u.a.. Heymann. 1980. 30 Doppel-S. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série A. Arréts et décisions ; 32.
ISBN 3-452-18719-5

Affaire Airey: arrêt du 6 février 1981 (Article 50) = Airey case : judgment of 6 February 1981 (Article 50).
Airey, Johanna,
Strasbourg. Greffe de la Cour, Conseil de l'Europe,. 1981.. 9, 9 p. ;.

Affaire Airey
Strasbourg . Council of Europe. 1980. 1 bd..

Affaire Albert et LeCompte: arrêt du 24 octobre 1983 (article 50)
Köln ; Berlin ; Bonn ; München. Heymann. 1983. 8 Doppels.. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Sér. A, Arrêts et décisions ; 68.
ISBN 3-452-19679-8

Affaire Albert et LeCompte
Albert, Alfred ; LeCompte, Herman
Köln u.a.. Heymann. 1983. 29 Doppel-Bl. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série A. Arrêts et décisions ; 58.
ISBN 3-452-19493-0

Affaire Albert et Le Compte: arret du 24 octobre 1983 (article 50) = Case of Albert and Le Compte : judgment of 24 October 1983 (article 50).
Albert, Alfred, ; Le Compte, Herman,
Strasbourg. Greffe de la Cour, Conseil de l'Europe ;. 1983.. 8, 8 p. ;.

Affaire Albert et Le Compte
Köln . Carl Heymann. 1986. 1 bd..

Affaire Allan Jacobsson: arrêt du 25 octobre 1989
Jacobsson, Allan
Köln u.a.. Heymann. 1990. 33 Doppels. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme ; 163.
ISBN 3-452-21774-4

Affaire Allenet de Ribemont c. France: arrêt du 10 février 1995 = Case of Allenet de Ribemont v. France : judgment of 10 February 1995
Köln. Heymann,. 1995. 34, 34 s. ;.

Affaire Ambatielos: (Grèce/Royaume Uni)
Leyde. Sijthoff. 1951 -. Cour Internationale de Justice ; ....

Affaire Ambatielos: (Grèce c. Royaume-Uni) ; arrêts des 1er juillet 1952 et 19 mai 1953
[La Haye]. [circa 1953]. 607 [teilweise Doppel-]S.. Cour Internationale de Justice ; 116.

Affaire Ambatielos (Grèce c. Royaume-Uni): arrêts des 1er juillet 1952 et 19 mai 1953
Leyden. Sijthoff. 1954. 607 S.. Mémoires, plaidoiries et documents.

Affaire Armand: Tribunal Civil de Grenoble (Audience du 19 janvier 1865) : Plaidoirie de M. Jules Favre pou M. Armand.
Favre, Jules,
Paris. Imp. Ad. LainÐe et J. Harvard,. 1865.. 44 p..

Affaire Artico
Artico, Ettore
Köln u.a.. Heymann. 1983. 36 Doppel-S., S.37-113. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série B. Mémoires, plaidoiries et documents ; 34.
ISBN 3-452-19522-8

Affaire Artico: arrêt du 13 mai 1980
Köln [u.a.]. Heymann. 1980. 22 Doppels. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série A. Arrêts et décisions ; 37.
ISBN 3-452-18809-4

Affaire Artico: arrêt du 13 mai 1980 = Artico case : judgment of 13 May 1980.
Artico, Ettore,
Strasbourg. Greffe de la Cour, Conseil de l'Europe ;. 1980.. 22, 22 p. ;.

Affaire Artner c. Autriche: A ; arrêt du 28 août 1992
Köln [u.a.]. Heymann. 1993. 58, 58 S.. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Série A, Arrêts et décisions ; 242.
ISBN 3-452-22567-4 (kart.) : DM 24.00

Affaire Asch c. Autriche: arrêt du 26 avril 1991
Köln [u.a.]. Heymann. 1991. 19, 19 S.. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Série A, Arrêts et décisions ; 203.
ISBN 3-452-22165-2

Affaire Ashingdane: 1983 - 1985
1 Aufl.. Köln ; Berlin ; Bonn ; München. Heymann. 1989. 202 Doppel-S.. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Sér. B, Mémoires, plaidoiries et documents ; 76.
ISBN 3-452-21638-1

Affaire Ashingdane: arrêt du 28 mai 1985
Ashingdane, Leonard John
Köln u.a.. Heymanns. 1985. 46 Doppels. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Série A. Arrêts et décisions ; 93.
ISBN 3-452-20470-7

Affaire Autronic AG: 1. décision du 30 juin 1989 (dessaisissement) ; 2. arrêt du 22 mai 1990
Köln ; Berlin ; Bonn ; München. Heymann. 1990. 45, 45 S.. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Sér. A, Arrêts et décisions ; Vol. 178.
ISBN 3-452-21921-6 kart.

Affaire Axen: 1982-1983
Axen, Karl-Heinz
Köln u.a.. Heymann. 1987. 117 S.. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série B. Mémoires, plaidoiries et documents ; 57.
ISBN 3-452-20774-9

Affaire Axen
Axen, Karl-Heinz
Köln u.a.. Heymann. 1984. 15 Doppel-S. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série A. Arrêts et décisions ; 72.
ISBN 3-452-19885-5

Affaire B.: (Requête no 6870/75)
Strasbourg. 1983. 1,IV,136 S..

Affaire Baraona: arrêt du 8 juillet 1987
Wallraf, Ferdinand Franz
Köln u.a.. Heymann. 1987. 31 Doppels. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série A. Arrêts et décisions ; 122.
ISBN 3-452-21086-3

Affaire Barbera, Messegue et Jabardo c. Espagne: (article 50) ; (24/1986/122/171-173) ; judgment ; Strasbourg, 13 juin 1994
Strasbourg. 1994. III, 12 Doppels..

Affaire Barberà, Messegué et Jabardo: 1. Décision du 23 septembre 1987 <dessaisissement> ; 2. Arrêt du 6 décembre 1988
Barberà, Francesc-Xavier ; Messegué, Antonino ; Jabardo, Ferrán
Köln u.a.. Heymanns. 1989. 51,51 S.. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série A. Arrêts et décisions ; 146.
ISBN 3-452-21483-4

Affaire Barfod: arrêt du 22 février 1989
Barfod, Bjørn
Köln u.a.. Heymanns. 1989. 23,23 S.. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série A. Arrêts et décisions ; 149.
ISBN 3-452-21546-6

Affaire Barthold: 1983 - 1985
1 Aufl.. Köln ; Berlin ; Bonn ; München. Heymann. 1989. 197 Doppel-S.. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Sér. B, Mémoires, plaidoiries et documents ; 73.
ISBN 3-452-21541-5

Affaire Barthold
Barthold, Sigurd
Köln u.a.. Heymann. 1985. 40 Doppels. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série A. Arrêts et décisions ; 90.
ISBN 3-452-20417-0

Affaire Barthold: arrêt du 31 janvier 1986 ; (art. 50)
Barthold, Sigurd
Köln u.a.. Heymann u.a.. 1986. 76 Doppels. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Série A. Arrêts et décisions ; 98.
ISBN 3-452-20650-5

Affaire B. contre Autriche: arrêt du 28 mars 1990
Köln u.a.. Heymann. 1990. 31 Doppels. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. ; 175.
ISBN 3-452-21884-8

Affaire Bebilos: 1. décision du 21 mai 1987 (dessaisissement) ; 2. arrêt du 29 avril 1988
Köln ; Berlin ; Bonn ; München. Heymann. 1988. 45 Bl.. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Sér. A, Arrêts et décisions ; Vol. 132.
ISBN 3-452-21298-X kart.

Affaire Beldjoudi c. France: A ; arrêt du 26 mars 1992
Köln [u.a.]. Heymann. 1992. 107, 107 S.. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Série A, Arrêts et décisions ; 234.
ISBN 3-452-22448-1 (kart.) : DM 43.00

Affaire Belilos: 1. décision du 21 Mai 1987 <dessaisissement> ; 2. arrêt du 29 avril 1988
Belilos, Marlène
Köln u.a.. Heymanns. 1988. 45 Doppels. Publications de la Cour Européenne des droits de l'homme. Sér. A. Arrêts et décisions ; 132.
ISBN 3-452-21298-X

Affaire Bendenoun c. France: arrêt du 24 février 1994
Köln ; Berlin ; Bonn ; München. Heymann. 1994. 33, 33 S.. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Sér. A, Arrêts et décisions ; Vol. 284.
ISBN 3-452-22987-4 kart. : DM 13.00

Affaire Bentheim: 1. décision du 22 mai 1984 (dessaisissement) ; 2. arrêt du 23 octobre 1985
Köln ; Berlin ; Bonn ; München. Heymann. 1986. 43 Bl. [zweiseitig bedr.]. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Sér. A, Arrêts et décisions ; Vol. 97.
ISBN 3-452-20535-5 kart. (Pr. nicht mitget.)

Affaire Benthem: 1984 - 1985
Köln ; Berlin ¬[u.a.]¬. Heymanns. 1990. Doppels. 4-58, S. 59-169. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Sér. B ; 80.
ISBN 3-452-21788-4

Affaire Benthem
Benthem, Albert
Köln u.a.. Heymann. 1986. 43 Doppels. Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Série A. Arrêts et décisions ; 97.
ISBN 3-452-20535-5

Affaire Ben Yaacoub: arrêt du 27.11.1987
Ben Yaacoub, Borhane
Köln [u.a.]. Heymann. 1988. 64 S.. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme : Série A, Arrêts et décisions ; 127.
ISBN 3-452-21197-5

Affaire (Bernard Joost) Duinhof et (Robert) Duijf
Duinhof, Bernard Joost ; Duyf, Robert
Köln u.a.. Heymann. 1987. 91 S.. Publications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série B. Mémoires, plaidoiries et documents ; 64.
ISBN 3-452-21063-4