¬A¬ feeling for books: the Book-of-the-Month Club, literary taste, and middle class desire
Radway, Janice A.
Chapel Hill ¬[u.a.]¬. Univ. of North Carolina Press. 1997. XIII, 424 S. : Ill..
ISBN 0-8078-2357-0

A feeling for books: the Book-of-the-Month Club, literary taste, amd middle-class desire
Radway, Janice A.,
Chapel Hill, [N.C.] ; . University of North Carolina Press,. c1997.. xiii, 424 p..

The Cove: the Book-of-the-Month Club, literary taste, and m357nM2.01200024 h
Coulter, Catherine
New York, NY. Jove Books. 1996. 366 p..
ISBN 0-515-11865-6

A feeling for systems development work: Design of the rosa project
Boedker, S. ; Greenbaum, J.
1988. 15 S.. DAIMI ; PB-246.

A feeling for the land: employment, deployment, enjoyment ; food, farming, rural life and work
Sinclair, John ; Heppel, Berkeley
London. BB Communications. 1986. 119 S. : graph. Darst.
ISBN 0-9511196-0-5

A feeling for the organism: the life and work of Barbara MacClintock
Keller, Evelyn Fox
New York. Freeman. 1983. 235 S..
ISBN 0-7167-1433-7

A feeling for the organism: the life and work of Barbara McClintock
Keller, Evelyn Fox
7. print. New York. Freeman. 2000. XXVII, 235 S..
ISBN 0-7167-1504-X (pbk.)

A feeling for the organism: the life and work of Barbara McClintock
Keller, Evelyn Fox
San Francisco. W.H. Freeman. 1983. xix, 235 p..
ISBN 0-7167-1433-7

A feeling of belonging: Asian American women's public culture, 1930 - 1960
Lim, Shirley Jennifer
New York, NY [u.a.]. New York Univ. Press. 2006. IX, 239 S.. American history and culture.
0-8147-5194-6

A feeling of quiet power: the siege of Lucknow, 1857
Taylor, P.J.O.
New Delhi. Indus. 1994. 163 S..
ISBN 81-7223125-3

Af efterladte papirer
Rubin, Edgar
[K benhavn]. [Munksgaard]. 1956. 41 S.. Nordisk psykologi's monografiserie ; 8.

Af efterladte papirer
Rubin
[København] . [Munksgaard] .

A fegyencélet fintorai: Románia, 1956 után
Varga, László
Budapest. Püski. 1998. 147 S..
ISBN 963-904088-6

A fehérbot árnyékában: verseskötet
Csente, Juliánna
Tatabánya. Alfadat-Press. 1999. 153 S..
ISBN 963-8103-19-1

A Fehér dámszarvas: mai türkmén elbeszélîok : [antológia]
Tagan, Atajan,
Budapest. Európa,. [1980]. 310 p. ;.

A fehér mágus: elbeszélések
Szerb, Antal
Budapest. Osiris Kiadó. 1999. 158 S.. Millenniumi könyvtár ; 8.
ISBN 963-379-583-4

A fehérterror néhány jelensége: Pest megye 1919 - 1920
Pásztor, Mihály
Budapest. Pest Megyei Levéltár. 1985. 361 S.. Pest Megyei Levéltári füzetek ; 8.
ISBN 963-01-6186-9

A fehér tigris
Lázár, Ervin
Budapest. Osiris k.. 1998. 151 S..
ISBN 963-379-358-0

¬A¬ feira anual de Sorotchinski
Gogol', Nikolaj V. ; Spirin, Gennadij ; Schönfeldt, Sybil ; Belinky, Tatiana
2. ed.. São Paulo. Ed. Ática. 1993. [16] Bl. : überw. Ill.. Série clara luz.
ISBN 85-08-04061-x

A feira dos assombrados
Agualusa, José Eduardo
Lisboa. Vega. 1992. 79 S..
ISBN 972-699302-4

A feira dos assombrados e outras estórias inverosímeis
Agualusa, José Eduardo
Lisboa. Publicações Dom Quixote,. 2001. 147 s..

A Feitura das leis: comunicações apresentadas no curso organizado pelo Instituto Nacional de Administração, no âmbito do Departamento de Administração Pública (9 al 11 outubro de 1985, 4 a 15 novembro de 1985, 20 de novembro de 1985)
Miranda, Jorge, ; Sousa, Marcelo Rebelo de. ; Almeida, Marta Tavares de. ; Varela, João de Matos Antunes.
Oeiras [Portugal]. Instituto Nacional de Administração,. 1986.. 2 v..

¬A¬ fejedelemasszony
Kertész, Erzsébet
Budapest. Kossuth Könyvk.. 1986. 174 S. : Ill..
ISBN 963-09-2711-x

A fejedelem sírja felett
Bertha, Bulcsu
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1980. 390 S..
ISBN 963-15-1515-X

A fejedelem útja
Santavuori, Martti
Ungvár [u.a.]. Intermix [u.a.]. 1993. 455 S.. Klasszikus kaland könyvek.
ISBN 963-8129-43-3

A fejedelmek kora: a korai magyar történet idÍorendi vázlata kb. 800 - 1000
Baják, László
Budapest. Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság Honfoglalás és Államalapítás Kora II. Szekciója. 1996.
ISBN 963-04-6459-4

Nonlinear signal and image processing: theory, methods, and applications
Barner, Kenneth E. ; Arce, Gonzalo R.
Boca Raton, Fla. [u.a.]. CRC. 2004. XXII, 535 S.. Electrical engineering and applied signal processing series.
ISBN 0-8493-1427-5 hbk. : $ 99.95

A fejlesztések finanszirozása
Cseresznyák, Istvánné ; Kismarty, Lórándné ; Járai, Zsigmond
Budapest. Saldó. 1986. 109 S. : graph. Darst. Szabályozórendszer.
ISBN 963-621-314-3

A fejlesztési források keletkezésének és felhasználásának területi és szakmai allokációja a kereskedelemben
Engel, Gábor
Budapest. 1986. 90 S.. Tanulmány / Belkereskedelmi Kutató Intézet.
ISBN 963-7202-83-8

A fejlett szocialista társadalom építésének útján
Kádár, János
[Budapest]. Kossuth. 1975. 209 S..
ISBN 963-09-0506-X

A fejlett szocializmus elméleti kérdései
Kónya, István [Hrsg.] ; Révész, Ferenc
Debrecen. 1977. 188 S..
ISBN 963-471-029-8

A fejlett szocializmus építése: propagandisták elméleti tanácskozása Balatonaliga, 1978
Markó, Lajos
[Budapest]. Kossuth. 1978. 380 S..
ISBN 963-09-1336-4

A fejlett szocializmusért: Az SZKP stratégiájának és taktikájának néhány idÍoszerÍu kérdésérÍol
Csernyenko, Konstantyin ; Gorbacsov, Mihail
Budapest. Kossuth Kvk.. 1985. 110 S..
ISBN 963-09-2646-6

A fejlett tÍokés országok exportpolitikája
Somogyi, Dorottya
Budapest. Közgazd. és Jogi Kvk.. 1985. 277 S.. IdÍoszerÍu Közgazdasági KérdéseBN 0-423-51230-7.

A fejlett tÍokés országok munkanélkülisége: átmeneti strukturális zavarok vagy tartós változások?
Zboróvári, Katalin
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1988. 150 S..
ISBN 963-221-920-1

A fejlett tÍokés országok világgazdasági alkalmazkodása
Palánkai, Tibor
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1986. 365 S..
ISBN 963-221-580-X

A fejlîodÐes Ðes együttmîuködÐes szÐasadvÐegi fordulÐopontjai
BognÐar, JÐozsef.
Budapest. KözgazdasÐagi Ðes Jogi KönyvkiadÐo,. 1980.. 353 p. ;.

A fejlÍodÍo országok fÍobb tipusainak iparstratégiai válasza a világgazdasági kihivásokra, az újonnan iparosodó országok hatása a fejlett ipari országokra, különös tekintettel magyarországra
Gergely, Judit
[Budapest]. 1982. 184 S.. MTA Világgazdasági Kutató Intézet Tudományos Tájékoztató Szolgálatának Közleményei.
ISBN 963-301-091-8

A fejlÍodÍo országok és gazdasági dekolonizáció
Simai, Mihály
Budapest. Kossuth K.. 1981.
ISBN 963-09-1714-9

A fejlÍodÍo országok szerepe napjaink nemzetközi osztályharcában
Simai, Mihály
Budapest. Kossuth K.. 1978. 50 S..
ISBN 963-09-1224-4

¬A¬ fejlÍodéselméletek történetének vázlata
Szentes, Tamás
1996.

A fejlÍodés megkérdÍojelezése: a gazdasági fejlÍodés modern mítosza és valós alapjai
Szakolczai, Árpád
1. kiadás. Budapest. Akadémiai K.. 1990. 226 S.. KérdÍojel.
ISBN 963-05-5714-2

A fejlÍodés ára: gazdasági nehézségeink fÍobb okainak történeti aspektusa
Bogár, László
Budapest. Közgazd. és Jogi Könyvk. 1983. 189 S.. IdÍoszerÍu Közgazdasági Kérdések.
ISBN 963-221-295-9

¬A¬ fejlÍodés és együttmÍuködés századvégi fordulópontjai
Bognár, József
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1980. 353 S..
ISBN 963-220-931-1

¬A¬ fekete bárány
Illés, Sándor
Budapest. MagvetÍo Könyvk.. 1983. 348 S..
ISBN 963-271-953-0

A fekete hold: esszék, tanulmányok
Utasi, Csilla
Újvidék. Jugoszláviai Magyar MÍuvelÍodési Társaság. 1994. 189 p.. A Jugoszláviai Magyar MÍuvelÍodési Társaság kiskönyvtára : Esszé, irodalmi közírás ; 3.
ISBN 86-8204327-0

¬A¬ Fekete-Körös völgyi magyarság
Györffy, István
Budapest. Európa Könyvk.. 1986. 209 S. : Ill.. Pro memoria.
ISBN 963-07-3879-1

A fekete lovag: IV. (Kun) László király élete, tragédiája és kora
Rakovszky, József
Budapest. Szózat Irodalmi és MÍuvészeti Klubok Országos Központja. 1993. 229 S..
ISBN 963-04-4027-X

A feketeszázak: az orosz szélsÍojobb kialakulása és törénete a századelÍon
Bebesi, György
[Budapest]. Magyar Ruszisztikai Intézet. 1999. 331 S.. Ruszisztikai könyvek ; 6.
ISBN 963-7730-25-7

A fekete város: regény
Mikszáth, Kálmán
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1980. 517 S..
ISBN 963-15-1589-3

Afekt w operach Mozarta i Rossiniego
Mianowski, Jaroslaw
Poznán. Rhytmos. 2004. 411 S..
ISBN 83-92033-04-3

A fekvÍobeteg- és járóbeteg-szakellátás morbiditási adatainak felhasznaÂlási lehetÍosége a lakosság egészségi állapotának vizsgálaztában
Paksy, András
Budapest. 2003. 94 S..
ISBN 963-215-574-2

A feladat
Jókai, Anna
Budapest. 1977. 269 S..
ISBN 963-15-0965-6

A feladat ; Mindhalálig
Jókai, Anna
Budapest. Széphalom Könyvmuhely,. 1996. 328 p. ;.

A feladatra készülni kell: a cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár
Nagy, Attila
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár [u.a.]. 2004. 244 S.. Nemzeti téka.
ISBN 963-200-486-8

A. F. E. Langbeins neuere Gedichte
Langbein, August Friedrich Ernst
Tübingen. Cotta. 1812 - 1823.

A. F. E. Langbeins neuere Gedichte: Mit Aufn. d. bis 1814 zerstreut erschienenen Gedichte
Langbein, August Friedrich Ernst
Wien. Haas. 1816. Neue Taschen-Bibliothek deutscher Dichter und Prosaisten ; ....

A. F. E. Langbein's sämmtliche Gedichte
Langbein, August F.
Neue Classiker-Ausg.. Stuttgart. Rieger.

<<A>> felderítîo elégiája: válogatott és új versek
Simon, Lajos
Budapest . Zrínyi. 1985. 172 S..

A feledékeny Európa: beszédek, elÍoadások, interjúk (1990 - 1999)
Markó, Béla ; Markó, EnikÍo
Marosvásárhely. Mentor K.. 2000. 427 S..
ISBN 973-800225-7

A feledés egyenletes növekedése
Papp, András
Budapest. Széphalom KönyvmÍuhely. 1994. 117 S.. Totagas könyvek ; 4.
ISBN 963-8277-24-6

A feledés homályából: Szélpál Árpád hazai irodalmi munkássága
Fehér, Imre
Törökszentmiklós. Városi Könyvtár. 1981. 184 S.. Helyismereti füzetek ; 8.
ISBN 963-01-3085-8

A felekezetek hatása az erdélyi keresztnévhasználatra a reformáció és ellenreformáció korában
Gergely, Piroska B.
Budapest [u.a.]. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 2003. 104 S.. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai ; 219.
ISBN 963-7530-55-X

A felelÍosség új határai
Gáll, ErnÍo
1. kiad. Budapest. Napvilág K.. 1999. 228 S..
ISBN 963-908241-4

¬A¬ felelosségrendszer és a pénzügyi jogi felelosség: <korszerusítési elképzelések a vállalati érdekeltség és kockázat figyelembevételével>
Szentiványi, Iván
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1983. 303 S..
ISBN 963-221-197-9

A felelÍosség szorításában: jelek a társadalomnak 1945 - 1975
Németh, László ; Németh, Ágnes
Budapest. Püski. 2001.
ISBN 963-933721-8

A felemelkedés útjan: A Tolna megyei cigányok életének alakulásával foglalkozó tanulmányok gyüjteménye
Vadas, Ferenc [Hrsg.]
Szekszárd. 1979. 176 S..
ISBN 963-01-1762-2

A feleségem története: Störr kapitány feljegyzései
Füst, Milán
Budapest. Fekete Sas K.. 2000. 399 S..
ISBN 963-8254-79-3

A felgyÍoi avar síp és történeti háttere
Csajághy, György
Budapest. Püski. 1998. 112 S..
ISBN 963-904080-0

A felicidade é azul: crônicas
Cavalcante, Denis
Belém. Paka-Tatu Ed.. 2003. 132 S..
ISBN 85-87945-46-7

¬A¬ felicidade nao se compra
Kirst, Hans Helmut
Mem Martins. Europa-América. [1981?]. 262 S.. Livros de bolso Europa-América ; 277.

"A felicitous idea - a product of bereft old age - a drama with too many heroes?": notes on the reception, concept and editions of Johannes Brahms's double concerto op. 102
Struck, Michael
Bangor. Univ. of Wales School of Music. 2004. 41 S. : Notenbeisp.. Bangor Monographs in Musicology.
ISBN 1-8422-0066-6

¬A¬ felidézett toronyszoba
Csukás, István
Budapest. Szépirodalmi Könyvk.. 1977. 227 S..
ISBN 963 15 0924 9

A Felipe IV. el Mayor Señor del orbe etc.: Rogacion en detestacion de los grandes abusos en los traxes y adornos nuevamente introducidos en España
Carranza, Alonso
Madrid. 1636.

¬A¬ Fellowe and his Wife
Howard, Blanche W. ; Sharp, William
Boston. 1892.

A FELLOWE AND HIS WIFE. BY BLANCHE WILLIS HOWARD AND WILLIAM SHARP. BOSTON (U. A.): HOUGHTON, MIFFLIN AND CO. 1893. 255 S.
TEUFFEL, BLANCHE W. ; Sharp, William
1893.

¬A¬ Fellow of infinite jest
Yoseloff, Thomas
New York, NY. Prentince Hall. 1945. XII,232 S..

A fellow of infinite jest
Yoseloff, Thomas
Repr.. Westport, Connecticut. Greenwood Press. 1970. XII, 232 S..
ISBN 0-8371-3385-8

A FELLOW OF INFINITE JEST / THOMAS YOSELOFF
Yoseloff, Thomas
NEW YORK. PRENTICE-HALL. 1945. XII,232 S..

A fellowship of discontent
Hillerbrand, Hans Joachim.
New York, . Harper & Row. [1967]. xiv, 176 p..

A fellowship of valor: the battle history of the United States Marines
Alexander, Joseph H.
New York, NY. HarperCollins. 1997. XV, 414 S..
ISBN 0-06-018266-0

<<A>> fellow-up study of 128 closed head injuries in twins using co-twins as controls
Dencker, Sven Jonas
Copenhagen . Munksgaard. 1958. 125 S..

A fell-side parson: Joseph Brunskill and his diaries ; 1826 - 1903
Breay, John
Norwich. Canterbury Press. 1995. XIV, 257 S..
ISBN 1-85311-104-X (kart.) : £ 14.95

A felnÍottkori alapmÍuveltség és önmÍuvelés általános - és szakmunkásképÍo iskolai megalapozottságának összefüggései, továbbfejlesztésének irányai
Horváth, Margit [Hrsg.]
(Szombathely). (Berzsenyi Dániel TanárképzÍo FÍoiskola Szombathely). 1985. 247 S.. KözmÍuvelÍodés kutatás gyakorlat.
ISBN 963-01-6556-2

A Felnîottkori alapmîuveltség és önmîuvelés általános- és szakmunkásképzîo iskolai megalapozottságának összefüggései, továbbfejlesztésének irányai
Horváth, Margit.
Szombathely. Berzsenyi Dániel Tanárképzîo Fîoiskola,. 1985.. 247 p. ;.

A felnÍottkori nevelés sajátosságai és társadalmi funkciói: tanulmányok ; [Mit engl., dt. u. russ. Zsfassung]
Durkó, Mátyás [Hrsg.]
Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegy.. 1990. 210 S.. Acta Andragogiae et culturae ; 11.
ISBN 963-471-600-8

A felnÍott népesség olvasási és olvasmánybeszerzési szokásai: egy reprezentativ országos vizsgálat eredményei
Gereben, Ferenc
Budapest. 1989. 121 S..
ISBN 963-201-292-5

A felÍorlÍodés logikája: (esszék, értelmezések, jegyzetek)
Bretter, György ; Tóth, László
Budapest. Enciklopédia k. [u.a.]. 1998. 318 S..
ISBN 963-8477-28-8

A felsöoktatás sportjának jelene és jövöje: III. OTSH - DSB Sporttudományos Szimpozium Pécs - Veszprém 1991. szeptember 19-24.
Makkár, Márta
Budapest. Sporthivatal. 1991. 106 S..
ISBN 963-7084-22-3

A felsîofokú diploma a mîuszaki gyakorlatban
Tóth, József,
Budapest. Oktatáskutató Intézet,. 1982.. 63 p. ;.

A Felsîofokú mezîogazdasági technikumok évkönyve =: Year-book of the agricultural technical highschools
Budapest. Mezîogazdasági Könyvkiadó Vállalat. v..

A Felsîofokú mîuszaki végzettségîuek demográfiai és foglalkozási jellemzîoi: (munkaanyag)
Klinger, András. ; Kepecs, József. ; Saródyné Havas, Éva.
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal,. 1983.. 347 p. ;.

A felsÍofokú továbbtanulási igény kialakulásának és megvalósulásának feltételei hátrányos társadalmi helyzetÍu fiataloknál
Molnár, Péter
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1989. 146 S..
ISBN 963-05-5252-3

A Felsîofoku oktatási végzettségüek demográfiai és foglalkozási jellemzîoi: munkaanyag
Klinger, András. ; Kepecs, József. ; Saródnyé Havas, Éva.
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal,. 1982.. 142 p..

A felsÍo-magyarországi iskolai filozófia lexikona
Mészáros, András
1. kiad. Pozsony. Kalligram. 2003. 287 S..
ISBN 80-7149540-9

A felsÍooktatás fejlesztése: tények és szempontok
Ladányi, Andor
Budapest. OI. 1992. 39 S.. Kutatás közben ; 174.
ISBN 963-404-256-2

A felsÍooktatási felvétel, alkalmasság és beválás problémái a testnevelÍo tanárképzésben
Rókusfalvy, Pál [Hrsg.]
Budapest. Oktatáskutató Intézet. 1988. 110 S.. Tanulmányok a felsÍooktatásba történÍo bejutás témakörébÍol.
ISBN 963-404-126-4

A felsÍooktatás irányításának történeti alakulása
Ladányi, Andor
Budapest. Ts-4 Progamiroda. 1991. 69 p.. A FelsÍooktatás fejlesztését szolgáló kutatások.
ISBN 963-404-218-X

A felsÍooktatás konzultációs rendszere
Ficzere, Lajos
Budapest. FelsÍooktatási Koordinációs Iroda. 1992. 89 p.. A felsÍooktatás fejlesztését szolgáló kutatások.
ISBN 963-7647-11-2

A felsÍooktatás mennyiségi fejlÍodésének nemzetközi tendenciái: összehasonlító statisztikai elemzés
Ladányi, Andor
Budapest. FelsÍooktatási Koordinációs Iroda. 1992. 176 S.. A felsÍooktatás mennyiségi fejlÍodésének nemzetközi tendenciái.
ISBN 963-7647-06-6

A felsÍooktatásról 1993.évi LXXX. törvény egységes szerkezetben az 1996. évi LXI. törvény rendelkezéseivel
Budapest . Nemzeti Tankönyvk. 1996. 81. Magyar felsÍooktatás könyvek ; 4.
ISBN 963-18-7530-X

A felsÍooktatás és az állam: összehasonlító tanulmányok a felsÍooktatás állami irányításának körébÍol
Szamel, Katalin
Budapest. 1990. 221 S.. A felsÍooktatás fejlesztését szolgáló kutatások.
ISBN 963-404-182-5

A felsÍooktatás sportjának jelene és jövÍoje: III. OTSH - DSB Sporttudományos Szimpózium ; 3. Ungarisch - Deutsches Sportsimposium ; Pécs - Veszprém, 1991. szeptember 19-24
Makkár, Márta
[Budapest]. 1992. 106 S..
ISBN 963-7084-22-3

A felsÍooktatás területi kapcsolatai
Nemes Nagy, József [Hrsg.]
(Budapest). F(elsÍooktatási) P(edagógiai) K(utatóközpont). 1980. 165 S..
ISBN 963-401-116-0

¬A¬ felsoszintu vezetoi tevØkenysØg struktúrÆja mezogazdasÆgi termeloszövetkezetekben
Nemes, KornØlia
Keszthely. 1988. 37 S. : Ill.. ¬A¬ Keszthelyi MezogazdasÆgtudomÆnyi Kar közlemØnyei ; 30,1.
ISBN 963-7742-387

A FelsÍo-Tiszavidék népi építészete
Gilyén, Nándor ; Mendele, Ferenc ; Tóth, János
2., javított kiad. Budapest. MÍuszaki Könyvkiadó. 1981. 203 S..
ISBN 963-10-3652-9

A Felszabadulás Fefér megyében.
Bodnár, László, [from old catalog]
Székesfehérvár, . 1970.. 717 p..

A felszabadulás utáni történetünkrÍol
Balogh, Sándor [Hrsg.]
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1987. Vélemények / viták.
ISBN 963-09-3032-3

A felszabadult battonya
Puja, Frigyes
Budapest. 1979. 446 S..
ISBN 963-280-839-8

¬A¬ felszabadult Kecskemét 1946[ezerkilencszáznegyvenhat]-ban
Bozóki, József ¬[Hrsg.]¬
Kecskemét. Városi Tanács. 1988. circa 160 Bl.. Duna-Tisza közi könyvtári füzetek ; 4.
ISBN 963-7561-06-4

¬A¬felszini vizek minösége Magyarországon: a 62931/1966. OVF sz. intézkedés szerint
Budapest. 1980.

A feltételes megálló
Tandori, DezsÍo
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1983. 474 S..
ISBN 963-271-826-7

A felülvizsgálati eljárás szabályainak koncepcionális változásai
Juhászné Zvolenszki, Anikó
Szeged. Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Bizottsága. 2002. 30 S.. Acta Universitatis Szegediensis : Acta juridica et politica ; 62,10.

A felvidéki fizika története 1850-ig
Zemplén, Jolán M.
Piliscsaba. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 1998. 390 S.. Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 8.
ISBN 963-03-6385-2

A felvidéki és kárpátaljai rokkantsági, öregségi és haláleseti kötelezö biztositas rendezése (Frisch, Franz: Die Regelung der obligatorischen Invaliden- u. Altersversicherung und der Versicherung für den Todesfall in Oberungarn u. im Karpathenland)
Frisch, Ferenc
1940.

A felvidék településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai százalékos megoszlásban (1880 - 1941)
Kepecs, József
Budapest. 1996. 604 S..
ISBN 963-215-109-7

A felvidék településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása (1880 - 1941)
Kepecs, József
Budapest. 1995. 656 S..
ISBN 963-215-106-2

A felvilágosodás büntetojogi nézetei és az 1795-ös magyar bünteto-javaslat
Hajdu, Lajos.
1967.. 46 p..

A felvilágosodás Európában és Magyaországon
Kosáry, Domokos
Budapest. MTA Történettudomán yi Intézet [u.a.]. 1987. 23 S.. ElÍoadások a Történttudomynyi Intézetben ; 7.
ISBN 963-8311-46-0

A felvilágosodás gondolatvilága
Antalóczy, Zoltán
Budapest. Medicina Könyvk.. 1996. 141 S..
ISBN 963-243-794-2

¬A¬ felvilágosodás jegyében: tanulmányok H. Balázs Éva 70. születésnapjára
Klaniczay, Gábor ; Balázs, Éva H.
Budapest. ELTE Sokszorosítóüzemében. 1985. VII, 334 S..

A felvilágosodás korának magyar irodalma
Bíró, Ferenc
Budapest. Balassi K.. 1994. 446 S..
ISBN 963-7873-83-X

A felvilágosodás korának magyar irodalma
Bíró, Ferenc
2. kiad. Budapest. Balassi Kiadó. 1995. 431 S.. Szüleim emlékének.
ISBN 963-506-037-8

A felvilágosodás korának magyar irodalma
Bíró, Ferenc ; Komlovszki, Tibor
3., jav. és bÍov. kiad. Budapest. Balassi. 1998. 453 S.. Szüleim emlékének.
ISBN 963-506-235-4

A felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon
Fehér, Katalin
Budapest. Eötvös József Könyvk.. 1999. 126, [35] S..
ISBN 963-902468-6

A Felvilágosodástol a felszabadulásig: tanulmányok a magyar-lengyel irodalmi kapcsolatok körébÍol
Csapláros, István
Budapest. MagvetÍo. 1977. 287 S..
ISBN 963-270-446-0

A felvilágosult abszolutizmus agrárpolitikája a Habsburg- és a Hohenzollernmonarchiában
Barta, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1982. 264 S..
ISBN 963-05-2619-0

[A female aviator with Warren Harding's pet dog Laddie Boy]
[between 1920 and 1923]. 1 photographic print..