Af banen!
Valby . Egmont Serieforlaget. 2004 . 254 sider.

AFB-Arbeitsberichte
Stuttgart. 1971.

Af Baronesse Mary Vecsera's Dagbogsblade og Breve
Kbh . 1889.

A.F. Batalin--vydaëiìushchiæisëiìa russkiæi botanik XIX veka.
Manoæilenko, K. V.
Leningrad, . Izd-vo Akademii nauk SSSR [Leningradskoe otd-nie]. 1962.. 130 p..

A. F. B. bulletin.
[Washington? etc.]. p. cm..

AFB directory of services for blind and visually impaired persons in the United States and Canada
New York, NY. AFB Press,. c1998-. CD-ROMs ;.

Afbeelding der Cust van Vlaendren voor Duynkercke ende Grevelinge, met de diepten, drooghten ende streckingen van dien: Mitsgaders hoedanich de wachten bij tijden Jonckr. Willem van Nassau Admirael etc[etera] in't voorleden jaer 1625 daer voor beset sijn geweest
Codde, Willem
[S.l.]. [1626]. 68 x 51 cm.

Afbeeldinge der Zeecusten, tusschen de C[abo] de S. Vincente ende de Strate van Gibraltar: als een deel van Algarve, de groote Condaat, ende de custen van Andalusien, vertoonende de rechte gelegentheijt alle Rivieren, Havenen, ende Reeden aldaar gheleghen: Item alle Sanden, Bancken, Clippen, ende Rudsen, diemen in't beseijlen der-selver plaatsen te schouwen ende te mijden heeft
Amsterdam. Jan Janßon. 1620. 1 Kt. : Kupferstich ; 55 x 25 cm. Blaeu, Willem J.: Licht der Zee-vaert ; 11.

Afbeeldinge ende levens-beschryvinge van de heeren en graven van Egmondt
Schmelzer, Wim
Haarlem. Schmelzer. 2002. Getr. Zählung : Ill., Kt..

Afbeeldingen =: Reproductions
Rotterdam. De museum,. 1950.. 72 p..

Afbeeldinge nae't leven der Zee-custen van Barbarien, van de C. Cantin zuijdwaert tot verbij de C. de Geer, mitsgaders de gelegentheijt van't eijlant Mogoder, alles op zijne rechte streckinge ende hoochte gestelt
Amsterdam. Jan Janßon. 1620. 1 Kt. : Kupferstich ; 54 x 24 cm. Blaeu, Willem J.: Licht der Zee-vaert ; 13.

Afbeeldinge nae't leven der Zeecusten van Barbarien, van de C. Cantin zuijdwaert tot verbij de C. de Geer, mitsgaders de gelegentheijt van't eijlant Mogodor, alles op zijne rechte streckingen ende hoochte gestelt
[Nachdr. d. Ausg. Amsterdam, 1612]. Amsterdam. N. Israel u.a.. 1964. 1 Kt. ; 55 x 24 cm. Blaeu, Willem J.: Light of navigation ; 13.

Afbeeldingen der voornaamste Historien, soo van het oude als nieuwe Testament
Amsterdam. s.a..

Afbeeldingen der voornaamste Historien soo van het Oude als Nieuwe Testament, door verscheide van de geestrykste en vermaardste Tekenaars en Plaatsnyders seer konstig afgebeeld: Zynde tot verklaringe van ieder Afbeeldinge daar bygevoegt, Sinryke Rymen, in de Latynske, Franse, Engelse, Hoog-en Nederduitse Talen, mitsgaders een kort historisch verhaal in Prosa, van ieder Afbeeldinge, tot Amsteldam, uitgegeven door Nicolaus Visscher.
Visscher, Nicolaes,
Amsteldam. Nicolaus Visscher,. [17--?]. [02], 121 bl..

Afbeeldingen schilderijen
Rotterdam. 1959. 47 S., 144 S..

Afbeeldingen van de ontwerpen voor het Pantheon der menschheid: bijschrift in verzen door Henriette Roland Host van der Schalk
Berlage, Hendrik Petrus
Rotterdam . Brusse. 1915. 26 blz..

Afbeeldinge Van De Wydvermaarde En Beroemde Koopstad Amsteldam: Met D'Omleggende Landen ; met Octroy van d'Ed. Hoogmog Heeren Staten General der vereenigde Nederlanden
Droogenham, Gerrit ; Stoopendael, Daniel ; Visscher, Nicolas
[Amsterdam]. s.a. [zwischen 1677 u. 1679]. 1 Kt. : Kupferstich ; 57 x 49 cm. Atlas maior sive collectio mapparum variis autoribus / 5 ; 136.

Afbeeldinge van 't zeervermaarde Eiland Geks-kop. gelégen in de actie-zé, ontdekt door Mons Laurens, werdende bewoond door een verzámeling van alderhande volkeren, die men dézen generálen naam (Actionisten) geeft
[Place not named. Publisher not named,. 1720]. 1 print.

Afbeeldinge Van Zeker Concept Tot Bedykinge, Van De Haarlemer, Leydse En Andere Byleggende Meeren: met Octroy van d'Ed. Hoogmog. Heeren Staten General, der vereenigde Nederlanden
Veeris, Jacob B. ; Breen, Daniel ¬van¬ ; Visscher, Nicolas
[Amsterdam]. s.a. [zwischen 1677 u. 1679]. 1 Kt. : Kupferstich ; 71 x 46 cm. Atlas maior sive collectio mapparum variis autoribus / 5 ; 132.

Afbeeldinghe der Zeecusten van Coerlant ende Lijflant met alle de eijlanden ende Jnwijcken tußchen der Memel ende Revel aende selve custen geleghen, vertoonende hoemen in't beseijlen der selver landen alle ondiepten, Reven, bancken, dwaelgronden, ende periculeuse plaetsen daer aen ende omme geleghen bequamelijck sal moghen mijden ende wijcken
Amsterdam. Jan Janßon. 1620. 1 Kt. : Kupferstich ; 55 x 25 cm. Blaeu, Willem J.: Licht der Zee-vaert ; 26.

Afbeeldinghe der Zeecusten van Coerlant ende Lijflant met alle de eijlanden ende Jnwijcken tußchen der Memel ende Revel aende selve custen geleghen, Vertoonende hoemen in't beseijlen der selver landen alle ondiepten, Reven, bancken, dwaelgronden, ende periculeuse plaetsen daer aen ende omme gheleghen bequamelijck sal moghen mijden ende wijcken
[Nachdr. d. Ausg. Amsterdam, 1612]. Amsterdam. N. Israel u.a.. 1964. 1 Kt. ; 55 x 25 cm. Blaeu, Willem J.: Light of navigation ; 26.

Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen, ende and're notable geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, Geduerende d'oorloghe teghens den Coningh van Spaengien: Onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau etc. Van weghen de Hooch-Moghende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden
Baudart, Willem
t'Amsterdam. Colijn. 1616. 5 Bl., 880 S., 6 Bl. ; quer-8-o.

Af-beeldinghe Van D'Eerste Eevwe Der Societeyt Iesv Voor Ooghen Ghestelt Door De Dvyts-Nederlantsche Provincie Der Selver Societeyt
Bolland, Johannes [Hrsg.] ; Tollenaer, Jean de [Hrsg.] ; Uwens, Laurentius [Übers.] ; Poirters, Adrien [Übers.]
Antwerpen. Plantin. 1640. [4] Bl., 712 S., [4] Bl..

Afbeeldingsrelaties: een taal- en letterkundig essay over Huygens'Donne-vertalingen
Streekstra, Nanne Frederik
1994. XIV, 388 S..
ISBN 90-9007193-8

Afbeelding van bewigingen om een punkt in R2, R3, en R4
Lelyveld, D. N.
Amsterdam: Paris. 1943. 55 S..

Afbeelding van de Belegering der Stad Belgrado: door de Troepen van syn Keiserlyke Majestyt Carolis de Sesden, Gekommandeert door syn Hoogheit de Prins Eugenius van Savojen, Ao. 1717
Ottens, Joachim
Gedrukt na't Orsinel van Weenen. Amsterdam. Joachim Ottens. [ca. 1719]. 1 Kt. : Kupferstich ; 36 x 33 cm. Atlas maior sive collectio mapparum variis autoribus / 4 ; 68.

Afbeelding van een Koeselbasje, of Persiaansch Soldaat
1732. 1 figürl. Darst. : Kupferstich ; 10 x 18 cm.

Afbeelding van Schoorsteen werken
Post, Pieter
Amsterd..

Afbeeldzels der vermaerdeste Lusthoven in de nederlandse provinzien. uyt Liefhebery door een liefheber by een versamelt. 1714. NB. unicum hoc, splendore et nitidate praecipuum opus. Nicol. Vischer Amstelodami in propios usus collegit.
Visscher, Nicolaes
Amstelodami. 1714.

A.F. Bergqvist - aerial vessel: Patented Oct. 17, 1893.
[between 1890 and 1900]. 1 negative.

AFB II and bioguide: final report ; ALTENER programme
Luxembourg. Off. for Official Publ. of the Europ. Communities. 1996 [erschienen] 1998. 48 S..
ISBN 92-828-3759-9

Afbildning af Nordmands-Dalen i den Kongelige Lyst-Hauge ved Fredensborg
Grund
Kbh. . 1773. 16 s., 33 tav..

Afbildning af Terrainet, ifølge Bestemmelser for den franske école d'application du corps Royal de l'état-major
Olsen
Kbh. . 1829. 14 s..

To establish justice, to insure domestic tranquility;: final report.
Washington; . For sale by the Supt. of Docs., U.S. Govt. Print. Off.. [1969]. xxxii, 338 p..

Afbildningar af förem¯l i Nordiska Museet, äfvensom af nordiska Ansiktstypen, Klädedräkter og Byggnader ...
Hazelius
Stockholm . 1888-92. 1-7 i 1 bd., 52 tav..

Afbildningar af nordiska drägter: s¯dana de burits eller bäras uti olika landskap = Costumes nationaux Scandinaves : tels qu'ils sont encore portés ou qu'ils étaient portés a une époque plus ou moins récente
Kramer, J.H. ; Thulstrup, H.
Stockholm. P. B. Eklund,. 1895. [29] s., [14] pl.-bl..

Afbildningar af svenska national dräkter sådana de burits eller bäras i olika landskap.
Stockholm P. . B. Eklund. [1906-08]. p. cm..

Afbildninger af Danske oldsager og mindesmaerker
Madsen, Andreas Peter
Kjøbenhavn.

Afbildninger af samtlige hidtil kendte danske mønter fra tidsrummet 1241 - 1377/ af Jørgen Sømod
Sømod, Jørgen
Skibby. Skilling. 2000. 128 S..
ISBN 87-87832-61-5

Afbildninger af samtlige hidtil kjendte danske Mønter fra Tidsrummet 1241-1377
Mansfeld-Bûllner ; Holm
Kbh. . 1954. 61, [25] s..

Afbildninger paa de Planter, som voxe vildt i Kongerigerne Danmark og Norge, i for Latin verse composition.
Oeder ; Müller ; Vahl ; Hornemann ; Liebmann ; Lange
Oxford, . B. Blackwell.. v..

AFB-Info: Mitteilungen der Arbeitsstelle Friedensforschung Bonn
1 Aufl.. Bonn. AFB. 1996.

Afblijven
Slee, Carry
Licentie van Prometheus Kinderboeken, Amsterdam. Groningen. Wolters-Noordhoff. 2004. 182 p.. Jonge Lijsters ; 2004.
ISBN 90-01-55853-4

Af blöðum Jóns forseta
1811-1879 ; 1970-
Reykjavík. Almenna Bókafélagið. 1994. 327 S..
ISBN 9979-40169-9

AFBMA Standards for ball and roller bearings and balls
Arlington, Va.. 1964-1983. Ringbuch..

AfB-Materialien
Berlin [West]. Dt. Bibliotheksverband.

AFB newsletter
New York, N.Y. The Foundation,. [1971-1983]. v..

af Böhmen) The letters of Elizabeth, Queen of Bohemia
Wedgwood
London . 1953. 361 s..

Afbön hos döden för den missfirman han led d¯ fordom r¯dmannen i Stockholm, ehreborne och högachtad herr Anders Johanson til sitt hwilorum i Stockholms stora stads kyrckia ¯hr 1700 den 14 januarii hederligen ledsagades; dit ock nu dess kiäre maka hos Gud ewinnerlig salig, fordom ehreborne och dygdesamme matrona, hustru Chatarina Geöding, den 13 octobris 1707 äfen gick at hwila. Framstäld af Olof Olofsons Olof. Upsala tryckt hos Johann H. Werner, Kongl. May:ts och Ups. Acad. Boktr.
Olof Olofsons Olof,
Uppsala, . [1707?]. [04] s. ;.

Af bogstaver laver man ord
Alexandrovitsch ; Fløe
Kbh. . Børnekulturstedet. 2004 . 31 sider.

Afbraak van alfalfa mosaic virus door pancreasribonuclease: strutuur-onderzoek
Bol, John F.
[S.l.]. 1969. 106 S..

A fábrica
Silva, Antunes da
Lisboa . Ed. Estampa .

A fábrica colombo e a cerâmica artística no Brasil
Carneiro, Newton.
[Curitiba, Paraná. Banco de Desenvolvimento do Paraná,. 19 ]. 20 p. : ill. ; 29 cm..

¬A¬ fábrica dos textos: ensaios de crítica textual acerca de Eça de Queiroz
Duarte, Luiz F.
Lisboa. Ed. Cosmos. 1993. 144 S. : graph. Darst.. Cosmovisões ; 2.
ISBN 972-9170-93-2

¬A¬ fábrica dos vidros de João Beare na Marinha Grande
Correia, Joaquim
Marinha Grande. Ed. Câmara Municipal. 1999. 63, 143 S. : zahlr. Ill..
ISBN 972-98049-1-5

Afbrot og Íslendingar: greinasafn í afbrotafræði
1957-
Reykjavík. Háskólaútgáfan. 2000. 170 S..
ISBN 9979-54408-2

A. F. Büsching's Aesthetische Lehrsätze und Regeln
Büsching
Hamburg . 1776. VIII, 84 s..

A. F. Büschings große Erdbeschreibung
Büsching, A. F.
Troppau. Traßler. 1786.

A. F. Büschings grosse Erdbeschreibung
Büsching, Anton Friedrich
Troppau [u.a.]. Traßler [u.a.].

A. F. Büschings Hauptregister der allgemeinen Erdbeschreibung.
Büsching, Anton Friedrich
Troppau. Traßler,. 1790-..

A. F. ByÏckov
Golubeva, Ol½ga Dmitrievna
Sankt-Peterburg. Rossijskaja Nacional½naja Biblioteka. 1999. 192 S.. Dejateli Rossijskoj nacional½noj biblioteki.
ISBN 5-8192-0030-6

A.-F. Cals, 1810 - 1880: (François Delestre, Paris) Novembre - Décembre 1975
Pillement, Georges
Milan. Matarelli. 1975. 4 ungez. Bl..

AFCAs defensive football drills
Champaign, Ill. (u.a.). Human Kinetics. 1996. VIII, 157 S. : zahlr. Ill..
ISBN 0-88011-476-2

AFCA's offensive football drills
Champaign, Ill. [u.a.]. Human Kinetics. 1998. IX, 171 S. : zahlr. Ill..
ISBN 0-88011-526-2

AFC developer's workshop: [powerful cross-platform building blocks for improved graphics, user interface, and multimedia capabilities]
Young, Michael J.
Redmond, Wash.. Microsoft Press. 1998. XIII, 573 S.. Microsoft programming series.
ISBN 1-572-31697-7

AFCEA/Signal magazine C3I series
Washington, D.C. ¬[u.a.]¬. AFCEA Internat. Press.

AFC East: the Buffalo Bills, the Miami Dolphins, the New England Patriots, and the New York Jets
Woods, Bob.
Chanhassen, Minn.. Child's World,. c2004.. 48 p..

AFCEE pollution prevention resource CD
Brooks Air Force Base, Tex.. 1998.

AFCET informatique
Paris . Bordas. [19..?]-.

AFCET - SICOB bureautique: actes du congrès, Paris, 11-14 mai 1982
Danzin, A. ; Hermieu, M.
Paris . ca.1982. XVII, 473 p..

AFCET - SICOB bureautique
[S.l.] . 1981-.

af Chapman: a full-rigger that became a hostel
Sundfeldt, Jan, ; Franks, Jeremy ; Sehlin, Halvar,
Stockholm. Swedish Touring Club (Svenska turistfören.) (STF),. 1988 ; . 40 s..

AFCMODEL: a Microsoft Excel workspace for modeling combined assimilation-fractional crystallization in igneous systems
Nealey, L. David
Denver, Colo.. U.S. Dept. of the Interior, U.S. Geological Survey. 1992. 11 leaves.

AFC/NFC Hall of Fame game--Detroit Lions vs. Denver Broncos.
United States. [s.n.],. 1991.. 3 videocassettes of 3.

Afcode newsletter.
Kampala. Action for Development,. [ -1990]. v..

¬A¬ fé como ação na história: hermenêutica do Novo Testamento no contexto da América Latina
Cesar, Ely É.
São Paulo. Ed. Paulinas. 1988. 347 S.. Coleção Libertação e teologia.
ISBN 85-05-00810-3

AFC operation and maintenanace
Jelatis, J. G. ; Woodbury, J. W. ; Herreman, H. M.
Cambridge, Mass.. Radiation Laboratory, Massachusetts Institute of Technology,. 1946.. 19 leaves.

AFC-Programmierhandbuch: [das offizielle Handbuch zur schnellen Anwendungsentwicklung mit AFC]
Davis, Stephen R.
Unterschleißheim. Microsoft Press. 1998. XX, 435 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM (12 cm). Fachbibliothek.
ISBN 3-86063-447-X

AFCRC technical report
Cambridge, Mass.. Electronics Research Directorate.

AFCRL SR
Hanscom Air Force Base, Mass.. 1974 - 1974.

AFCRL TR
Bedford, Mass.. 1973 - 1974.

A. F. cue music
1960. 12 sound tape reels (15:00).

A. F. C. Vilmars Zeugnis von der Kirche
Vilmar, August Friedrich Christian ; Wicke, Karl
Gütersloh: Bertelsmann. 1937. XI, 177 S. 8".