Ändrade regler om annonser i TV-sñdningar.
Stockholm. Fritzes offentliga publikationer. 2001 ; . 33, [2] s. ;.

Aendrade regler om ansvarigheten foer oljeskador till sjoess
Stockholm. Fritze. 1994. 216 S..
ISBN 91-38-13811-5

Ändrade regler om ansvarigheten för oljeskador till sjöss.
Stockholm. Fritze,. 1994 ; . 216 s..

Ändrade regler om begränsning av redares ansvar.
[Stockholm]. Justitiedepartementet. 1997]. 64 p..

Ändrade regler om begrñsning av redares ansvar.
Stockholm. Fritze,. 1997 ; . 64 s..

Ändrade regler om enskilt anspråk vid förundersökning och rättegång m. m.
Stockholm. Liber/Allmänna Förl.. 1986. 80, [9] S.. Ds Ju ; 1986,10.
ISBN 91-38-09588-2

Ändrade regler om förvärv av hyresfastigheter.
[Stockholm]. Justitiedepartementet. [1982]. 115 p. ;.

Ändrade regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, m.m
[Stockholm]. Allmänna Förl.. 1991. 81 S.. Departementsserien ; 1991,56.
ISBN 91-38-10869-0

Ändrade regler om åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare, m. m.
Stockholm. Allmänna Förl.. 1987. 87 S.. Ds Ju ; 1987, 11.
ISBN 91-38-09868-7

Ändrade regler om utländska företagsförvärv
Stockholm. Allmänna Förl.. 1989. 72 S..
ISBN 91-38-10415-6

Ändrade regler om utlñdska företagsförvärv.
Stockholm. Allmñna förl.,. 1989 ; . 72 s..

Ändrad indelning?: en översyn av reglerna för indelningsändringar ; betänkande av Kommundemokratikommittén
Stockholm. Fritzes. 2002. 168 S.. Statens offentliga utredningar ; 2002,33.
ISBN 91-38-21660-4

Ändrad instansordning för vissa ärendegrupper inom jordbruksdepartementets omr¯de m.m.
Stockholm, . 1989. 26 s..

Ändrad instansordning i miljöskyddsärenden
[Stockholm]. Liber/Allmänna Förl.. 1985. 29 S.. Ds Jo ; 1985,3.
ISBN 91-38-08897-5

Ändrad organisation för det statliga plan-, bygg- och bostadsväsendet
Stockholm. Fritze. 1997. Getr. Zählung. Statens offentliga utredningar ; 1997,90.
ISBN 91-38-20627-7

Ändrad vattenhushållning i Hjälmaren: betänkande avgivet av Hjälmarutredningen 1976 (Jo 1976:10)
Stockholm. 1979. getr,. Zählung. Ds Jo 1979:10.
ISBN 91-38-05110-9

"Ändra p¯ det man tñker - det g¯r väl inte?": om värderingar i hälso- och sjukv¯rden : sjukdomars och medicinska specialiteters status
Ekström, Gunnel ; Parmander, Marianne
Huddinge. Centrum för hälso- och sjukv¯rdsutveckling, Samhällsmedicin Syd, Stockholms lñs landsting,. 1996. 12, [7] bl..

Ändras
Larsson, Stig
Stockholm. Alba. 1990. 82 S..
ISBN 91-7458-109-0

Aendring af adoptionsloven
København. 1971.

Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion
Stockholm. Fritze. 2004. 101 S.. Ds departementsserien ; 2004,33.
ISBN 91-38-22176-4

Ändringar i det kommunala utjämningssystemet enligt proposition 2003/04:155: preliminära utfallsberäkningar
Stockholm. Fritzes Offentliga Publ.. 2004. 92 S.. Ds : departementsserien ; 2004,26.
ISBN 91-38-22158-6

Ändringar i det kommunala utjämningssystemet enligt proposition 2003/04:155-- preliminära utfallsberäkningar.
Stockholm. Regeringskansliet,. [2004]. 92 p..

Ändringar i förvaltningslagen: Allmänna överväganden, partiella reformer
Stockholm. Liber Förl.. 1981. 186 S.. Statens offentliga utredningar ; 1981,46 = Justitiedepartementet.
ISBN 91-38-06324-7

Ändringar i hyresförhandlingslagen Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m.
Stockholm. Fritze. 1995. 145 S.. Statens offentliga utredningar ; 1995,119.
ISBN 91-38-20094-5

Ändringar i jaktlag och jaktstadga: betänkande avgivet av jakt- och viltrådsberedningen
Stockholm. 1979. 85 S.. Ds Jo ; 1979,12.
ISBN 91-38-05169-9

Ändringar i jordförvärvslagen (1979:230)
Stockholm : . 2004. 64 s..

Ändringar i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden
[Stockholm]. Liber/Allmänna förl.. 1986. 28 S.. Ds Ju : Justitiedepartementet ; 1986,6.
ISBN 91-38-09472-X

Ändringar i lagen (1974:191) om bevakningsföretag m. m.
Stockholm. Allmänna Förl.. 1987. 39 S.. DS Ju ; 1987,4.
ISBN 91-38-09801-6

Ändringar i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel
Stockholm. Allmänna Förl.. 1988. 79 S.. Departementsserien ; 1988,69.
ISBN 91-38-10249-8

Ändringar i lönegarantisystemet
Stockholm. Liber Förl.. 1983. 77 S.. Ds. A. Arbetsmarknadsdepartementet ; 1983,15.
ISBN 91-38-08006-0

Ändringar i patentlagen m. m.: riksdagsbehandling
Stockholm, . 1978. Var. pag..

Ändringar i räntelagen
Stockholm. Liber Förl./Allmänna Förl.. 1983. 33 S.. Ds Ju ; 1983,16.
ISBN 91-38-07957-7

Ändringar i utsökningslagstiftningen 1.1.1987: lag om ñdring av utsökningslagen och vissa till den anslutna lagar och förordningar samt regeringens proposition 234/1985 och andra lagutskottets betñkande 1/1986
Hfors. [Justitieministeriet],. 1987. 47, [1] s. ;.

Ändringar i utsökningslagstiftningen 1.1.1990: Lag om ñdring av 4. kap. utsökningslagen och vissa till den anslutna lagar och förordningen samt regeringens proposition 4/1988 och andra lagutskottets betñkande 5/1988
Hfors. [Justitieministeriet],. 1989. 37 s. ;.

Ändringar i växtförädlarrättslagen
Stockholm. Liber Förl./Almänna Förl.. 1981. 95 S.. Ds Ju ; 1981,19.
ISBN 91-38-06497-9

Ändringar i vapenlagstiftningen
[Stockholm]. LiberForlag. 1979. 142 p. in various pagings. Ds Ju : Justitiedepartementet ; 1979:17.
ISBN 91-38-05258-X

Ändringbar i konsumentköplagen: genomförande av EG:s konsumentköpsdirektiv
Stockholm. Fritzes. 2001. 148 S.. Justitiedepartementet , Regeringskansliet ; 2001,55.
ISBN 91-38-21549-7

Aendringeri ulcussygdommens fremtraeden (1907-1936) Beleyste ved en ny sectionsstatistisk Methode.: Ledsageord af Lector, Dr. phil. G. Rasch ..
Hansen, Jens Laurits.
København, . E. Munksgaard,. 1943.. 314 p..

Ändring fr¯n stopp- till väjningsplikt: effekt p¯ antal personskadeolyckor
Brüde, Ulf ; Larsson, Jörgen
Linköping. Väg- och trafikinstitutet (VTI),. 1992. 10, 8 bl..

Ändring i socialtjñstlagen.
Stockholm, . 1997. 266 s..

Änd¯ rör den sig: slagrutan som instrument förr och idag : dokumentation inför ett endags-symposium lördagen den 12 oktober 1996
Mörner, Nils-Axel,
Stockholm. Stockholms universitet, Paleogeofysik & geodynamik,. 1996. 66 s..

Ändschtation Paradies
Born
[S.l.] . Sound Star .

Ändå skrattade vi..: ett krigsbarns första minnen i livet
Pfaus, Oscar J.
Uppsala. Nyblom. 1980. 125 p., [8] leaves of plates.
ISBN 91-85040-35-5 : kr42.00

Dasänd Südtirol
Tumler, Franz
4. Aufl. München u.a.. 1984. 485 S.. Serie Piper ; 352.
ISBN 3-492-00652-3

Ändå tycks allt vara osagt: August Strindberg som brevskrivare
Dahlbäck, Kerstin
Stockholm. Natur och Kultur. 1994. 456 S..
ISBN 91-27-03825-4

A enduring spirit: the art of Georgia O'Keeffe
Hoffman, Katherine
Metuchen, NJ [u.a.]. Scarecrow Press. 1984. XII, 185 S..
ISBN 0-8108-1672-5

Ändyteförsegling av björkstockar för att förhindra missfärgning vid lagring =: End coating for prevention of discoloration of stored birch-logs
Olsson Tegelmark, Dag, ; Karlmats, Ulf,
Garpenberg. Högskolan Dalarna,. 2004. vi, 20 bl..

Aeneae Commentarius Poliorceticus
Aeneas <Tacticus> |9 118643916 ; Hug, Arnold [Hrsg.] |9 101113390
Lipsiae. Teubner. 1874. XII, 88 S..

[Commentarius poliorceticus] Aeneae Commentarius poliorceticus
Aeneas <Tacticus> ; Hercher, Rudolph ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Berolini. Weidmann. 1870. 71 S..

Aeneae episc. Senensis ad Johannem eccl. 1. S. Angelii diaconum card. epistola
Götze, Zacharias
Osnabrugi. Kisling. 1715. 6 Bl..

Aeneae Silvii De Bohemorum origine ac gestis historia
1405-1464 <Papst, II.>
Coloniae. 1524.

Aeneae Silvii ... De Bohemorum origine ac gestis historia, uariarum rerum narrationem complectens: cui nunc primum copiosus acceßit index, quo facilius studioso lectori sit obviam, quicquid de una quaque re, cuius in hoc libello fit mentio, scire desiderat
Pius <Papa, II.>
Coloniae. apud Heronem Alopecium. 1524. [7] Bl., 189 S. ; 8o.

Aeneae Silvii [Pius II. Papa] De Bohemorum origine ac gestis historia, variarii rerii narrationem complectens: [Cui nunc primum copiosus accessit index, quo facilius ... lectori sit obviam, quicquid ... scire desiderat]
Pius II. Papa
Coloniae. Alopecius. 1524. 189 S. 8".

Aeneae Silvii De liberorum educatione
Pius ; Silvius ; Nelson
Washington, D.C. . 1940. ix, 231 s..

Aeneae Silvii episcopi Senensis, postea Pii Papae II Historia rerum Friderici Tertii imperatoris: ex mscto. optimae notae nunc primum edita, cum specimine annotationum Jo. Henrici Boecleri ... in eandem : accesserunt diplomata et documenta varia rebus Friderici III. illustrandis ... : subjuncti sunt praeterea alii ad Germanicam historiam pertinentes scriptores ... ita ut vicem voluminis rerum Germanicarum novi praestare hoc opus possit ...
Pius ; Boecler, Johann Heinrich,
Argentorati. Typis & sumptibus Josiae Staedelii & Joh. Friderici Spoor,. 1685.. [8], 148, [2], 326, 378 [i.e. 420], 98, [68] p..

Aeneae Silvii, Episcopi Senensis Postea Pii Papae II. Historia Rerum Friderici Tertii Imperatoris: Accesserunt Diplomata, Et Documenta Varia, Rebvs Friderici III. ... Subjuncti sunt praeterea alii ad Germanicam Historiam pertinentes Scriptores nonnulli rariores ... & Indice duplici
Pius <Papa, II.> ; Boeckler, Johann Heinrich ¬[Hrsg.]¬ ; Kulpis, Johann Georg ¬von¬
Ex Mscto Optimae Notae, Nunc Primum Edita, Cum Specimine Annotationum Jo. Henrici Boecleri In Eandem. Argentorati. Staedel & Spoor. 1685. [16] Bl., 148 S., [1] Bl., 326, 378, 98 S., [34] Bl. : Ill. ; 4-o [i.e. 2-o].

Aeneae Silvii, Episcopi Senesis Postea Pii Papae II. Historia Rerum Friderici Tertii Imperatoris Ex Mscto Optimae Notae, Nunc Primum Edita, Cum Specimine Annotationum Jo. Henrici Boecleri, V.CL. In Eandem. Accesserunt Diplomata, Et Documenta Varia, Rebus Friderici III. Illustrandis Ut Et Figurae, Imagines, Nummi, Subjuncti sunt praeterea alii ad Germanicam Historiam pertinentes Scriptores nonnulli rariores, quorum nomina paginis proxime sequentibus consignantur; ita ut vicem Volumensis Rerum Germanicarum Novi praestare hoc opus possit ....
Pius,
Argentorati. Staedel et Spoor,. 1685..

Aeneae Silvii Historia rerum Friderici III imp. ex Mscto optimae notae nunc primum edita, cum specimine annotationum Jo. Henr. Boecleri, in eandem. Accesserunt Diplomata et Documenta varia, rebus Friderici III illustrandis ut et figurae, imagines, nummi. Subjuncti sunt praeterea alii ad Germanicam Historiam pertinentes Scriptores nonnulli rariores, quorum nomina paginis proxime sequentibus consignantur, eta ut vicem Volumensis rerum Germanicarum novi praestare hoc opus possit
Pius <Papa, II.> ; Boeckler, Johann H. [Komm.]
Argentorati. 1685.

Aeneae Silvii Piccolomini Senensis qui postea fuit Pius 2 Pont. Max. (Pius papa 2). Opera inedita
Pius <papa 2>
[Nachdr. d. Ausg.] Roma 1883. Farnborough. Gregg. 1968. 371 S.. Accademia dei Lincei (Rom). Classe di Scienze Morali Storiche e Filologiche. Memorie. Serie 3a ; Vol. 8.

Aeneae Silvii, postea Pii papae II. Historia rerum Friderici tertii imperatoris
Pius <Papa, II.> ; Boeckler, Johann H. [Hrsg.] ; Kulpis, Johann G. von
Argentorati. Staedel & Spoor. 1685. Getr. Zählung ; 4-o (2-o).

Aeneae Silvii Senensis De Bohemorum origine ac gestis historia variarum rerum narrationem complectens. Cui copiosus accessit index, quo facilius studioso lectori sit obviam, quicquid de unaquaque re, cuius in hoc libello fit mentio, scire desiderat.
Piccolomini, Enea S.
Solingen. Soter. 1538. [14], 164, [1] S..

Aeneae Silvii senensis de Bohemorum origine ac gestis historia, variarum rerum narrationem complectens. Cui nunc primum copiosus acceßit index, quo facilius studioso lectori sit obviam, quic quid de una quaq. re, cuius in hoc libello fit mentio, scire desiderat
1405-1464 <Papst, II.>
Köln. Alopecius. 1524. [8] Bl., 189, [1] S..

Aeneae Silvii senensis de Bohemor~u origine ac gestis historia, variar~u rer~u narrationem complectens. Cui nunc primum copiosus acceßit index, quo facilius studioso lectori sit obviam, quic quid de una quaq. re, cuius in hoc libello fit mentio, scire desiderat.
Piccolomini, Enea S.
Köln. Alopecius. 1524. [14], 189, [1] S..

Aeneae Sylvii Commentariorum libri III de Concilio Basilensio
Pius <Papa, II.>
Francof ; Lipsiae. 1791.

Aeneae Sylvii historia Gothorum
Pius
Francofurti .

Aeneae Sylvii libellus aulicorum miserias copiose explicans
Pius «Papa, II.»
Maguntiae. Schoeffer. 1517. 4\FFFF.

Aeneae Sylvii libellvs avlicorvm miserias copiose explicans
Pius «Papa, II.»
Moguntini. Schoeffer. 1517. [21] Bl..

Aeneae Sylvii libellvs avlicorvm miserias copiose explicans ...
1405-1464 <Papst, II.> ; Auerbach, Heinrich
Maguntiaci. Schöffer. 1517. [22] Bl..

Aeneae Sylvii Opera Geographica Et Historica: Cum Praefatione De Ejusdem Vita Et Libris Tum Editis Tum Manucsciptis
1405-1464 <Papa, II.>
Francof. ; Lipsiae. 1707.

Aeneae Sylvii Piccolominei postea Pii II. Papae Opera geographica et historica
Pius <Papa, II.>
Helmstadii. Sustermann. 1699. 374 S. ; 8-o.

Aeneae Sylvii Piccolominei Postea Pii II. Papæ Opera Geographica Et Historica: Cum Præfatione De Eiusdem Vita Et Libris Tum Editis Tum Manvcsciptis
1405-1464 <Papa, II.>
Francof.. Süstermann. 1707. [5] Bl., 374 S., [27] Bl., 128 S., [9] Bl., 160 S., [8] Bl., 224 S., [11] Bl., 256 S., [18] Bl., 54 S., [1] Bl..

Aeneae Sylvii postea Pii II. Pontificis Romani Commentariorum historicorum libri 3 de Concilio Basileensi.
Pius <Papa, II.>
Francofurti ; Lipsiae. 1791. 218 S..

Aeneae Sylvii postea Pii II. Pontificis Romani Commentariorum historicorum libri III. de Concilio Basileensi
Pius <Papa, II.>
Helmstadii. Sustermann. 1700. 160 S..

¬[De¬ obsidione toleranda] Aeneae Tactici De obsidione toleranda: commentarius
Aeneas <Tacticus>
1 Aufl.. Lipsiae. Teubner. 1911. XXIV, 205 S..

Aeneae Tactici De obsidione toleranda commentarius
Aeneas <Tacticus> ; Schoene, Richard ¬[Hrsg.]¬
Lipsiae. Teubner. 1911. XXIV, 205 S..

Aeneae Troiani Navigatio: Ad Virgilij sex priores Aeneidos
Amstelodami. Ioannes Ianssonius ; [Jan Janssons Erben]. [1675]. 1 Kt. : Kupferstich ; 48 x 38 cm. Jansson, Jan: Atlas Maior / 10 ; 71.

Aeneae Troiani Navigatio
Dordrechti. Adrianus Bottius. 1610. 1 Kt. : Kupferstich ; 18 x 14 cm. Hondius, Jodocus: Atlas Minor ; 683.

Aeneae Troiani Navigatio
Amsterodami. Apud Cornelium Nicolai item apud Ioannem Ianßonium. 1607. 1 Kt. : Kupferstich ; 18 x 15 cm. Hondius, Jodocus: Atlas Minor ; 769.

Aeneam suscipite, Pium recipite: Aeneas Silvius Piccolomini : Studien zur Rezeption eines humanistischen Schriftstellers im Deutschland des 15. Jahrhunderts
Weinig, Paul
Wiesbaden. Harrassowitz,. 1998. viii, 168 S. ;.

Aeneas: der Sohn der Göttin
Lechner, Auguste
5. Aufl.. Würzburg. Arena Verl.. 1992. 261 S.. _Die_ großen Sagen packend erzählt.
ISBN 3-401-01371-8

Aeneas: d. Sohn d. Göttin
Lechner, Auguste
2. Aufl.. Würzburg. Arena-Verl.. 1985. 261 S.. Arena-Taschenbuch ; 1371..
ISBN 3-401-01371-8

Aeneas: der Sohn der Göttin
Lechner, Auguste ; Kunzenmann, Alfred ¬[Ill.]¬
Innsbruck ; Wien ; München. Tyrolia-Verl.. 1971. 313 S..
ISBN 3-7022-1018-0

Aeneas: Sohn der Göttin
Lechner, Auguste
11. Aufl.. [Würzburg]. Arena. 2004. 269 S.. Arena-Taschenbuch ; 1371.
ISBN 978-3-401-01371-8 kart. : EUR 5.95

Aeneas;: ballet in 1 act, op. 54.
Roussel, Albert, ; Martinon, Jean, ; Weterings, Joseph.
Musical Heritage Society. [1976].. 1 disc..

Äneas: Sagen des klassischen Altertums ; [CD]
Schwab, Gustav ; Zischler, Hanns ¬[Sprecher/in]¬ ; Krüger, Hanspeter ¬[Sonst.]¬
1. Aufl.. Frankfurt am Main. Eichborn. 2006. 1 CD.
ISBN 3-8218-5428-6

Aeneas and the roman hero
Williams, Robert D.
Bristol. Bristol Classical Press. 1999. Inside the ancient World.
ISBN 1-85399-589-4

Aeneas' Arrival in Latinum: observations on legends, history, religion, topography and related subjects in Vergil, Aeneid VII, 1 - 135
Boas, Henriëtte
Amsterdam. Noord-Holl. Uitgeversmaatsch.. 1938. 260 S..

Aeneas' Arrival in Latium: obervations on legends, history, religion, topography and related subjects in Vergil ; Aeneid VII, 1 - 135
Boas, Henriëtte
Amsterdam. Noord-Hollandsche Uitg. mij. 1938. 260 S. ; 8-o.

Aeneas arrival in Latium: observations on legends, history, religion, topography and related subjects in Vergil, Aeneid VII, 1-135
Boas, Henriëtte
Amsterdam. N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers-Mij. 1928. 260 S.. Archaeologisch-historische Bijdragen ; 6.

Aeneas auf der Flucht aus Troja: Die ersten sechs Gesänge der Aeneis Virgils zur Veranschaulichung der poetischen Kunst des Dichters
Vergilius Maro, Publius ; Bock, E. J.
Berlin. Verlag von Wilhelm Ißleib (Gustav Schuhr),. 1885.. 1 Bl., IV S., S. 3-139, 2 Bl ;.

Aeneas, der Sohn der Göttin
Lechner, Auguste
1. Aufl.. Würzburg. Arena. 1981. 261 S.. Arena-Taschenbuch ; Bd. 1371 : Abenteuer, ferne Länder.
ISBN 3-401-01371-8

Aeneas, der Sohn der Göttin
Lechner, Auguste ; Kunzenmann, Alfred
Innsbruck . Tyrolia-Verl.. 1971. 313 S..

Aeneas dux in Vergils Aeneis: eine literarische Fiktion in augusteischer Zeit
Schauer, Markus
1. Aufl.. München. Beck, C H. 2007. 304 S.. Zetemata ; 128.
3-406-56483-6

Aeneas' emotions in Vergil's Aeneid and their literary and philosophical foundations: an analysis of select scenes
Polleichtner, Wolfgang
Austin. 2005. XI, 326 S..

¬Die¬ Aeneasfigur in der Darstellung des Servius
Fleischmann, Petra
2001. 347 Bl..

[De Immortalitate animae <griech., lat.>] Aeneas Gazaeus et Zacharias Mitylenaeus. Philosophi Christiani de immortalitate animae, et mortalitate universi, ex recensione et cum animadversionibus Casparis Barthii, ...
Aeneas Gazaeus ; Zacharias <Gazaeus> ; Barth, Caspar von [Hrsg.]
Lipsiae. Christian Gerlach & Simon Beckenstein ; [Drucker:] Johann Bauer. 1655. 4 (8 )..

Aeneas Gazaeus et Zacharias Mytilenaeus ... de immortalitate animae, et mortalitate universi
Aeneas <Gazaeus> ; Zacharias <Gazaeus> ; Barth, Caspar ¬von¬ ¬[Komm.]¬
Lipsiae. Gerlach & Beckenstein. 1655. 326 S. ; 8-o (4-o).

Die Aeneasgestalt bei Vergil
Liebing, Herbert
1953. VII, 190 Bl..

Aeneas i Carthago: Lyrisk Tragedi i fem actor
Kraus, Joseph M. ; Kellgren, Johan H.
Stockholm. Deleen u.a.. 1799. 49 S..

Aeneas on siegecraft
Aeneas <Tacticus> ; Hunter, Leslie W.
Oxford. Clarendon Pr.. 1927. LXXXIV, 266 S..

Aeneas peregrinans: Oder Der weit-aussehende Argus, welcher sowohl durch verschiedene Staats-Moral und historische Ursachen, als Rechts bewährte Gründe, die pro- & contra- lauffende Endzwecke d. heutigen Moralisirten Welt in Europa auffrichtig eröffnet, u. seine geheime Gedancken hierüber an Tag leget ; In einer Lust-Reise entworffen
Chilemont, ...
Rastenburg. Weinreich.

Aeneas peregrinans, oder der weitaussehende Argus: welcher sowohl durch verschiedene Staats-Moral- u. historische Ursachen, ..., d. pro- u. contra-lauffende Endzwecke d. heutigen moralisirten Welt in Europa ... eröffnet u. seine geheime Gedancken hierüber an Tag leget
Chilemont, ...
Rastenburg. Weinreich.

Aeneas's arrival in Latium;: observations on legends, history, religion, topography and related subjects in Vergil, Aeneid VII, 1-135,
Boas, Henriëtte.
Amsterdam, . N. v. Noordhollandsche uitgevers-mij.,. 1938.. 4 p. l., 260 p..

Aeneas, Sicily, and Rome
Galinsky, G. K.
1 Aufl.. Princeton, New Jersey. Princeton University Press. 1969. 217, 100 S.. Princeton monographs in art and archaeology ; 40.
ISBN 0-691-03533-4

Aeneas, Sicily, and Rome
Galinsky, Karl
Princeton, NJ. Princeton Univ. Press. 1969. XXVI, 278 S.. Princeton monographs in art and archaeology ; 40.
ISBN 0-691-03533-4

Aeneas Silvius de Piccolomini: historia Austrialis ; österreichische Geschichte
Sarnowsky, Jürgen [Hrsg.]
Darmstadt. Wiss. Buchges.. 2005. 532 S.. Freiherr vom Stein - Gedächtnisausgabe. Mittelalterliche Reihe ; 44.
ISBN 3-534-14148-2 Gb. : EUR 109.00, sfr 178.00

Aeneas Silvius de Piccolomini: Historia Austrialis: Österreichische Geschichte
Sarnowsky, Jürgen ¬[Hrsg.]¬
1. Aufl.. Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 2005. 532 S.. Freiherr vom Stein - Gedächtnisausgabe. Mittelalterliche Reihe ; 44.
ISBN 3-534-14148-2

Aeneas Silvius de Piccolomini: österreichische Geschichte
Pius ; Illgen, Theodor.
Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft,. 2005.. 544 p. ;.

Aeneas Silvius Piccolomini als Publizist: in d. Epistola de Ortu et auctoritate imperii romani
Kallen, Gerhard
Stuttgart. Dt. Verl.-Anst.. 1939. 100 S.. Petrarca-Institut <Köln>: [Veröffentlichungen des Petrarca-Hauses / 1] ; 4.

Aeneas Silvius Piccolomini als Publizist in der Epistola de ortu et auctoritate imperii Romani
Kallen, Gerhard
Köln. Petrarca-Haus. 1939. 100 S.. Veröffentlichungen des Petrarca-Hauses : Reihe 1 ; 4.

Aeneas Silvius Piccolomini und Basel: [zweiundvierzigste Vorlesung der Aeneas-Silvius-Stiftung, gehalten am 21. April 2005 anlässlich des Internationalen Studienkongresses: Enea Silvio Piccolomini, Uomo di Lettere e Mediatore di Culture]
Terzoli, Maria Antonietta
Basel. Schwabe. 2005. 61 S.. Vorträge der Aeneas-Silvius-Stiftung an der Universität Basel ; 42.
ISBN 3-7965-2147-9 kart. : EUR 17.00, sfr 24.00

Aeneas Silvius Piccolomini und der Reichtum Deutschlands am Ende des Mittelalters
Lohrmann, Dietrich ; Kühn, Harald
1997.

Aeneas-Silvius-Symphonie: für Orchester
Beck, Conrad
Studie-Partitur. Mainz [u.a.]. Schott. c 1959. 62 S..

Aeneas Silvius und Österreich
Lhotsky, Alphons
1 Aufl.. Basel ; Stuttgart. Helbing & Lichtenhahn. 1965. 56 S. ; 23 cm. Vorträge der Aeneas-Silvius-Stiftung an der Universität Basel ; 5.

Aeneas ; Sohn der Göttin
Lechner, Auguste
Wützburg. Arena Verl.. 1987. 261 S..
ISBN 3-401-01371-8

Aeneas Sylvius: Eurialus und Lukrezia. Übers. von Octovien de Saint-Gelais. Nebst Bruchstücken der Anthitus-Übersetzung. Mit Einl., Anm. u. Glossar hrsg. von Elise Richter
Pius <Papa, II.> ; Richter, Elise [Hrsg.] ; Saint-Gelais, Octovien de [Übers.] ; Richter, Elise [Komm.]
Halle a. S.. 1914.

Äneas Sylvius' Traktat über die Erziehung der Kinder, gerichtet an Ladislaus, König von Ungarn und Böhmen
Pius <Papa, II.> ; Galliker, P.
Freiburg i. Br.. Herder. 1889. S. 226 - 302 ; 8-o. Bibliothek der kathol. Pädagogik ; 2,[2].

Aeneas Tacticus
Aeneas <Tacticus>
Repr. London. Heinemann [u.a.]. 1948. X, 531 S.. The Loeb classical library ; 156.

Aeneas Tacticus
Aeneas <Tacticus>
Repr.. Cambridge, Mass. u.a.. Harvard Univ. Press u.a.. 1977. X, 531 S.. ¬The¬ Loeb classical library ; 156.
ISBN 0-674-99172-9

Aeneas Tacticus ;: Asclepiodotus ; Onasander
Aeneas, ; Asclepiodotus. ; Onasander. ; Oldfather, William Abbott,
London. Heinemann ;. 1923.. x, 532 p. ;.

Aeneas Tacticus, Ascelpiodotus, Onasander
Aeneas <Tacticus> ; Asclepiodotus <Tacticus> ; Onasander
Repr.. London. Heinemann. 1962. X, 531 S.. ¬The¬ Loeb classical library ; 156.

Aeneas Tacticus, Asclepiodotus, Onasander
Aeneas <Tacticus> ; Asclepiodotus <Tacticus> ; Onasander
Reprint.. Cambridge, Mass. [u.a.]. Havard Univ. Press [u.a.]. 1986. X, 531 S.. ¬The¬ Loeb classical library ; 156.
ISBN 0-674-99172-9

Aeneas Tacticus ; Asclepiodotus ; Onasander: [Sammlung]
Onasander ; Aeneas <Tacticus> ; Asclepiodotus
Repr.. London [u.a.]. Heinemann [u.a.]. 1962. 531 S.. Loeb classical library ; [156].

Aeneas Tacticus, Asclepiodotus, Onasander
Aeneas <Tacticus> ; Asclepiodotus ; Onasander
London. Heinemann. 1948. X, 531, 8 S.. The Loeb classical Library.

Aeneas Tacticus, Asclepiodotus, Onasander,
Aeneas, ; Asclepiodotus. ; Onasander. ; Oldfather, William Abbott,
Cambridge. Harvard Univ. Press. 1977.. x, 531 p..

Aeneas takes the Metro: the presence of Virgil in twentieth-century French literature
Cox, Fiona
1. publ. Oxford. Legenda. 1999. 228 S.. Studies in comparative literature ; 3.
ISBN 1-900755-10-6

Aeneas und Augustus: Interpretationen zum 8. Buch der Aeneis
Binder, Gerhard
Meisenheim am Glan. Hain. 1971. 299 S.. Beiträge zur klassischen Philologie ; 38.

AENEAS UND AUGUSTUS. INTERPRETATIONEN ZUM 8. BUCH DER AENEIS. VON GERHARD BINDER. MEISENHEIM/GLAN: HAIN 1971. 299 S. UEBERARB. FASSUNG DER PHIL. HAB.-SCHR. KOELN 1968.
Binder, Gerhard
1971. BEITRAEGE ZUR KLASSISCHEN PHILOLOGIE. 38..