Äiatar: romaan
Põder, Rein
Tallinn. Eesti Raamat. 1998. 252 S..
ISBN 9985-65194-4

A. Eibink (1893 - 1975), J. A. Snellebrand (1891 - 1963): de lange weg van de Amsterdamse School tot Forum
Pijpekamp, Arjan van de ; Eibink, Adolph
Rotterdam. Stichting BONAS. 2003. 171 S..
ISBN 90-76643-16-4

AEI defense review
Washington, D.C..

Äideistä parhain
Hietamies, Heikki
Nid. lait. 1. pain. Helsingissä. Otava. 2005. 256 S.. Seven.
ISBN 951-1-20472-6

Äideistä parhain: runoja äidille
Simola, Tuula
Helsinki. Otava. 1997. 319 S..
ISBN 951-1-14668-8

Äideistä parhain
Härö, Klaus ; Majaniemi, Topi ; Maijala, Marjaana ; Lundqvist, Maria ; Nyqvist, Michael ; Matila, Ilkka
[s.l.]. Matila Röhr Productions. 2005.

Äidin alkoholinkäytön haitat sikiölle ja vastasyntyneelle
Romanov, Kalle
1988. 76 S..
ISBN 952-90011-1-8

Äidin ansiotyö ja perhe.
Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriö, Tutkimusosasto,. 1984.. 121, 74 p..

Äidin elämän politiikka: naissukupuolisuus, valta ja itsesuhde Suomessa 1880-luvulta 1960-luvulle
Helén, Ilpo
[Helsinki]. Gaudeamus. 1997. 406 S..
ISBN 951-662-705-6

Äidin hauta
Siekkinen, Keijo
2. painos. Jyväskylä [u.a.]. Gummerus. 1985. 174 S..
ISBN 951-20-2727-5

Äidin hoivasta yhteishuoltoon: lapsen edun muuttuvat oikeudelliset tulkinnat : oikeusvertaileva tutkimus
Kurki-Suonio, Kirsti
Helsinki. Suomalainen Lakimiesyhdistys. 1999. XLVII, 583 S.. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja : A-sarja ; 222.
ISBN 951-855-175-8

Äidin ja lapsen kommunikaatio ja lapsen kielen omaksuminen
Nieminen, Pirkko
Tampere. Yliopisto. 1991. 203 S.. Acta Universitatis Tamperensis : Ser A ; 323.
ISBN 951-44-2974-5

Äidin ja mummun koulu: elämää Hämeenlinnan tyttölyseossa 1924-1976
Rytkönen, Raili
[Tyrväntö]. Kustannus Herniä. 1994. 165 S..
ISBN 952-502000-2

Äidinkielen aineistoja
Lehikoinen, Laila ; Larmola, Maija
2. painos. Porvoo [u.a.]. WSOY. 1993. 413 S..
ISBN 951-0-17477-7

Äidinkielen didaktiikka
Kauppinen, Sirppa
Helsingissä. Kustannusosakeyhtiö Otava. 1986. 223 S..
ISBN 951-1-09188-3

Äidinkielen merkitykset
Herlin, Ilona ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2002. 618 S.. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 869.
ISBN 951-746-379-0

Äidinkielen opetuksen uudet kehykset
Pöntinen, Aulikki [Hrsg.] ; Ruokokoski, Sirkka [Hrsg.]
(Helsinki). (Äidinkielen opettajain liitto). 1984. 295 S.. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja ; 31.
ISBN 951-9062-12-2

Äidinkielen opetus ja nuorisokulttuuri lukion 1. luokalla: ABC-projektin raportti 11
Sarmavuori, Katri
Helsinki. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. 1986. 135 S.. Tutkimuksia. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos ; 46.
ISBN 951-45-4120-0

Äidinkielen opetustieteen perusteet
Sarmavuori, Katri
Espoo. Äidi8. X, 229 S.. Thematic studies in Latin America.
ISBN 0-04-497027-7

Äidinkielen oppiaineksen arviointia
Saukkonen, Pauli
Oulu. Acad. Press. 1995. XXII, 329 S.. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja ; 32.
ISBN 0-12-396440-7

Äidinkielen perustaidot peruskoulun päättövaiheessa
Sarmavuori, Katri
Turku. Yliop.. 1986. II,134 S.. AO-projektin raportti ; 7.
ISBN 951-642-853-3

Äidinkielen tuntien kyselevän opetuksen siirrot: AO-projekt in raportti 5
Sarmavuori, Katri
Turku. Julkaisija Turun Yliopiston Kakvatustieteiden Laitos. 1985. 104 S.. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja B ; 15.

Äidinkieli: kielenhuollon vihko
Kauppinen, Anneli ; Mikkola, Anne-Maria ; Valkonen, Kaija
Porvoo [u.a.]. Söderström. 1994. 105 S..
ISBN 951-19401-8

Äidinkieli: kurssi-vihko A ; kieli tiedon hankkimisen ja välittämisen keinona
Mikkola, Anne-Maria
Porvoo [u.a.]. Söderström. 1994. 68 S..
ISBN 951-0-19402-6

Äidinkieli 1972: siirtymäkauden opetusoppia keskikouluja varten
Paavolainen, Marja
Helsinki. 1972. 333 S.. Äidinkielen Opettajain Liiton vuosikirja ; 19.
ISBN 951-9062-00-9

Äidinkieli 1974: tavoitteet ja päämäärä
Johanssen, Urho
Helsinki. 1974. 189 S.. Äidinkielen Opettajain Liiton vuosikirja ; 21.
ISBN 951-9062-02-5

Äidinkieli ja kirjallisuus: käsikirja
Mikkola, Anne-Maria
1.-2. pain. Porvoo [u.a.]. Söderström. 1998. 512 S..
ISBN 951-0-22310-7

Äidinkieli ja kirjallisuus: kirjoittamisen vihko
Mikkola, Anne-Maria ; Julin, Anita ; Valkonen, Kaija
1. pain. Porvoo [u.a.]. Söderström. 2000. 140 S..
ISBN 951-0-23586-5

Äidinkieli käsikirja
Kauppinen, Anneli [Mitarb.]
2. painos. Porvoo [u.a.]. WSOY. 1999. 482 S..
ISBN 1999

Äidinkieli, koulu ja kulttuuri
Kirstinä, Leena
Helsinki. 1981. 250 S.. Äidinkielen Opettajain Liiton vuosikirja ; 28.
ISBN 951-9062-09-2

Äidinkieli, koulu ja tutkimus
Sarmavuori, Katri [Hrsg.] ; Kauppinen, Sirppa
Helsinki. Yliop.. 1986. 398 S.. Tutkimuksia. Helsingin Yliopiston Opettajankoulutuslaitos ; 37.
ISBN 951-45-3832-3

Äidin masennus, imetys ja varhainen vuorovaikutus
Tamminen, Tuula
Tampere. Tampereen Yliopisto. 1990. 177 S.. Acta Universitatis Tamperensis : series A ; 304.
ISBN 951-44-2787-4

Äidin suru alle seitsenvuotiaan lapsen kuoleman jälkeen
Laakso, Hilkka
Tampere. Tampereen yliopisto. 2000. 117 S.. Acta Universitatis Tamperensis : [A] ; 724.
ISBN 951-44-4740-9

Äidin tanssikengät [Mother's Dancing Shoes]: Kaarina Kaikkosen taide[Kaarina Kaikkonen's Art]
Kaikkosen, Kaarina,
Helsingissä. Maahenki Oy (Ltd.),. 2005. 120 s..

Äidin tyttö
Tabet, Sirpa
Helsingissä. Otava. 1998. 320 S..
ISBN 951-1-15586-5

Äidin vatsassa on talo
Andreae, Giles ; Vainikainen, Virpi ; Cabban, Vanessa
Karkkila. Kustannus-Mäkelä,. 2001. [25] s..

Äidit, isät ja ammattilaiset: sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa
Vuori, Jaana
2. pain. Tampere. Tampereen Yliopistopaino. 2002. 433 S..
ISBN 951-44-5050-7

Äidit ja tyttäret
Sarsa, Aini
s.l.. Suomen sukututkimusseura. 1992. 115 S.. Suomen sukututkimusseuran julkaisuja ; 44.
ISBN 951-95153-2-1

¬The¬ AEI economist
Washington, DC. 1977.

AEI engineering
London. 1961.

AEI engineering.
[London] . Associated Electrical Industries Limited.. p. cm..

AEI engineering review
London . 1960-.

AEI engineering review.
[London] . Associated Electrical Industries Limited.. p. cm..

AEI foreign policy and defense review
'Washington, D.C.. AEI.

AEI forum
Washington, D. C..

AEI Hoover policy studies

AEI Hoover policy studies
Washington. AEI.

AEI Hoover research publications
Stanford, Calif.. Hoover Inst. Pr..

Äijä: runoja
Koskinen, Juhani
2. painos. Porvoo [u.a.]. WSOY. 1996. 62 S..
ISBN 951-0-21313-6

Äijänneva: suomen ainoa suonaapuristo
Kontio, Kimmo ; Mikkonen, Harri
Tampere. Laitos, Yliop.. 1987. 181 S.. Virtain tutkimuksia. Historiatieteen Laitos. Tampereen Yliopisto ; 1.
ISBN 951-44-2178-7

A) Eine neue Methode zur Darstellung von beta-Dicarbonylverbindungen. B) Beitrag zur Kenntnis synthetischer Corrin-Komplexe
Roth, Martin
Zürich. Juris. 1971. 140 S..
ISBN 3-260-03006-9

A ^Ein^ Schatten wie ein Leopard: Roman
A Levoy, Myron
München. dtvjunior. 2001.

A. Einsle's Antiquariat: Wiegendrucke
Wien. 1885.

A. Einstein: how I see the world
Einstein, Albert, ; Hurt, William ; Kroehling, Richard
[S.l.]. PBS Home Video ;. 1995. 1 videocassette (56 min.).

A. Einstein--how I see the world =: American masters. A. Einstein--how I see the world
Kroehling, Richard, ; Nathanson, Laura, ; D'Amico, Kirk, ; Hurt, William,
United States. [s.n.],. 1991 ; . 1 videocassette of 1 (ca. 60 min.).

AE in the Irish Theosophist
Russell, George William [1867-1935]

A.E.I.O.U.
Kruntorad, Paul ¬[Hrsg.]¬
Wien. Österreichischer Bundesverlag. 1985. 221 S..
ISBN 3-215-05785-9 Gewebe : DM 38.80, S 268.00, sfr 33.00

Aeiou
Faner, Pau
1. ed. Barcelona. Edicions Destino. 1986. 186 p.. Col·lecció El Dofí.
ISBN 84-233-1465-0

AEIOU: Mythos Gegenwart, d. österr. Beitr. ; Katalogbuch zur Ausstellung
Sterk, Harald
Wien. Brandstätter. 1986. 192 S. : Ill..

A. E. I. O. U.: Austriao Est Imperare Orbi Universo. Alles Erdreich Ist Östreich Unterthan
Luck, W. von
Berlin. Rud. Wayner. 1859. XV, 72. Flugschriften, welche den italienischen Krieg betreffen (71.).

AEIOU: Austriae est imperare orbi universo ; Katalog der Ausstellung AEIOU ; Vom 10.Oktober bis 15.November 1987 ; Im Rahmen der Europalia 87 Österreich ; Im Naturparkzentrum Botrange, Belgien
Liège. Éd. Quaternaire. 1987. 24 S..

AEIOU: Glück und Unglück im österreichischen Kaiserhaus
Größing, Sigrid-Maria
Wien ; [München]. Amalthea. 2007. 318 S..
978-3-85002-633-8 |b :EUR 19.90

A E I O U draußt bist du, draußt bist du noch lange nicht: einschließen - ausgrenzen ; ein Millenniumsbeitrag zur österreichischen Identität quer durch die Künste (Malerei, Graphik, Installationen, Musik, Theater, Film und Vorträge) ; K. L. Mauthausen - Arbeitslager, Schloß Lind bei Neumarkt, Ober-Steiermark
Aramis ¬[Hrsg.]¬
Neumarkt, Stmk.. BauStelle. [1996]. [72] S.. ¬Das¬ andere Heimatmuseum ; 1.

A.E.I.O.U. und drin bist du: 1000 Jahre Österreich
Kogoj, Traude ; Mitschka, Konrad
Wien. Ueberreuter. 1995. 174 S..
ISBN 3-8000-1481-5 (Pp.) : DM 29.80, sfr 29.80, S 198.00

Aeiov: das Vokalspiel Friedrichs III. von Österreich ; Ursprung und Sinn einer Herrscherdevise
Schmidt, Roderich
[S.l.]. 1933. S. [391] - 431.

A. E. I. O. V.
Kralik, Richard,
Wien, . 1934.. p. cm..

AEI public policy forum
Washington, DC. American Enterprise Inst..

A-Eirenes
1944. XI s., 676 sp..

AEI's budget and resource allocation projection model
Courant, Paul N.
Washington, . American Enterprise Institute for Public Policy Research. [1973]. 116 p..

AEI special analyses
Washington, DC ¬[u.a.]¬.

AEI studies in telecommunications deregulation
Cambridge, Massachusetts [etc.] . MIT Press [etc.]. [19..]-.

AEI studies on contemporary economic problems
Fellner, William John,
Washington, D.C.. American Enterprise Institute for Public Policy Research,. c1976.. 369 p..

AEI studies on contemporary economic problems 1976
Fellner, William
Washington, DC. American Enterprise Inst. for Public Policy Research. 1976. 369 S..
ISBN 0-8447-1319-8

Äiti: muistelma
Mäkelä, Hannu
Helsingissä. Otava. 2004. 238 S..
ISBN 951-1-20202-2

Äitien kasvatuskäsityksiä ja arviointeja hyvästä päiväkotikasvatuksesta
Tiilikka, Aila
Oulu. Oulun yliopisto,. 2005. 199 s..

Äitienpäivätyttö: romaani
Hietamies, Eve
Helsingissä. Otava. 1987. 299 S..
ISBN 951-1-09856-X

Äiti ja koira
Snellman, Anja
Helsinki. Otava. 2002. 270 S..
ISBN 951-1-18197-1

Äiti ja minä
Hample, Stuart
Hämeenlinna. Karisto,. 2001. [95] s..

Äiti ja poika ja muita kuunnelmia
Pennanen, Eila
Porvoo u.a.. 1979. 205 S..
ISBN 951-0-09210-X

Äiti ja poika talvisodasta sotakesään: kirjeitä 1940-1941
Armila, Pekka
Helsinki. Yliopistopaino. 1992. 96 p..
ISBN 951-570-123-6

Äiti ja tyttäret
Field, Sandra ; Punnonen, Pasi
[Helsinki]. Harlequin,. 1999. 157 s. ;.

Äitini Kate
Cookson, Catherine ; Haapio, Marja,
Jyväskylä ; . Gummerus,. 1996. 301 s., [16] kuvas..

Äitini puutarhassa: polkuja naiskirjallisuuteen
Tapola, Päivi
Helsinki. Kääntöpiiri. 2002. 333 S..
ISBN 951-898-961-3 (nid.)

Äitintyttö Anita: novelleja
Vallius, Seppo
[Tampere]. Pilot-Kustannus. 2003. 93 S..
ISBN 952-464070-8

Äiti tuu ikkunaan: äitiys - elämä vai kohtalo?
Nopola, Sinikka [Hrsg.]
2. painos. Porvoo u.a.. Söderström. 1991. 257 S..
ISBN 951-0-16938-2

Äitiyshuolto ja naistentautien sairaanhoito
Eskola, Kaarina ; Hytönen, Eeva ; komulainen, Siiri ; Rauramo, Lauri
Porvoo [u.a.]. Söderström. 1978. 310 S..
ISBN 951-0-07695-3

Äitiys ja sosiaalinen tuki: ensisynnyttäjän selviytyminen äitiyden varhaisvaiheessa
Tarkka, Marja-Terttu
Tampere. Tampereen Yliopisto. 1996. 193 S.. Acta Universitatis Tamperensis : Ser A ; 518.
ISBN 951-44-4065-x

Äitiysneuvolassa käytettävien kirjaamislomakkeiden toimivuuden ja jatkokehittämistyön kartoitus
Vinni, Pia-Maaria
Mikkeli. Mikkelin ammattikorkeakoulu,. 2000. 54, [54] s..

Äitiys on mahdollisuus: päihdeongelmaisten äitien kuntoutus Oulunkylän ensikodissa
Holopainen, Katja
Helsinki. Ensi-ja turvakotien liitto [u.a.]. 1998. 159 S.. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu ; 17.
ISBN 951-9227-18-0

Äitsnemise aigu: Hendrik Adamsoni murdeluulevõistlus 1994 - 2002
Viikberg, Jüri
Tarvastun. Eesti Keele Sihtasutus. 2004. 78, [1] S..
ISBN 9985-79073-1