Advies duurzame energie: advies aan de Minister van Economische Zaken, April 1999
±s-Gravenhage. 1999. 20 S..
ISBN 90-74357-23-7

Advies ecologie en ontwikkelingssamenwerking
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1978. 44 S.. Publikaties van de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 57.
ISBN 90-12-02151-0

Advies economische en monetaire samenwerking EG
DenHaag. 1986. 73 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1986,3.
ISBN 90-6587-234-5

Advies economische infrastructuur
Den Haag. 1987. 59, 100 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 87,03.
ISBN 90-6587-274-4

Advies eenpersoonsvennootschappen: advies inzake het voorstel voor een 12. vennootschapsrichtlijn van de Raad betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
's-Gravenhage. 1989. 43 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 89,14.
ISBN 90-6587-363-5

Advies EG-beleid
's-Gravenhage. 1982. 158 S.. Publikatie ; 1982,7.
ISBN 90-6587-037-7

Advies EG-controle op nationale steun aan ondernemingen
's-Gravenhage. 1991. 84 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 91,04.
ISBN 90-6587-434-8

Advies EG en ontwikkelingssamenwerking
's-Gravenhage. 1989. 129 S.. Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 96.
ISBN 90-346-2155-3

Advies EG-landbouwbeleid en de Derde Wereld
's-Gravenhage. 1987. 119 S.. Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 91.
ISBN 90-346-1267-8

Advies EG-landbouwstructuurbeleid
's-Gravenhage. 1984. IV, 32 S.. Publikatie ; 1984,3.
ISBN 90-6587-139-X

Advies EG-olijfolieproblematiek
's-Gravenhage. 1983. 37 S.. Publikatie ; 1983,27.
ISBN 90-6587-122-5

Advies emancipatie als sociaal-economische doelstelling
's-Gravenhage. 1989. 22 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1989,2.
ISBN 90-6587-345-7

Advies emigratiebeleid
Den Haag. 1985. 129 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 85,12.
ISBN 90-6587-198-5

Advies ende vertoog - schrift aen borgermeesteren, schepenen ende raed der stad Antwerpen
S.l.. [1788]. 40 S..

Advies energieonderzoek en industriebeleid
DenHaag. 1986. 62 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1986,8.
ISBN 90-6587-245-0

Advies energieproblematiek van ontwikkelingslanden
's-Gravenhage. 1981. Publikaties van de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 72.
ISBN 90-12-03670-4

Advies Europese Groepering tot Samenwerking (EGS)
's-Gravenhage. 1983. 28 S.. Publikatie ; 1983,9.
ISBN 90-6587-096-2

Advies Evaluatie en aanpassing Mededingingswet: uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 2003. 128 S.. Publicatienummer ; 03,6.
ISBN 90-6587-846-7

Advies Evaluatie van de Lissabon-strategie: uitgebracht aan de Minister President ...
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 2004. 76 S.. Publicatienummer ; 04,10.
ISBN 90-6587-883-1

Advies ex-deelnemers pensioenfondsen: advies inzake de positie van gewezen deelnemers bij pensioenfondsen
Den Haag. 1987. 44 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 87,09.
ISBN 90-6587-281-7

Advies externe advisering bijstandbeleid
DenHaag. 1986. 66 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1986,1.
ISBN 90-6587-221-3

Advies fiscale aspecten interne markt EG
's-Gravenhage. 1987. 87 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 87,23.
ISBN 90-6587-302-3

Advies forensische psychiatrie en haar raakvlakken
Zoetermeer. Nationale Raad voor de Volksgezondheid,. [1991]. 62, [14] p. ;.

Advies gelijke behandeling in beroepsregelingen
DenHaag. 1986. 84 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1986,4.
ISBN 90-6587-235-3

Advies gelijke behandeling in de AOW
's-Gravenhage. 1984. 192 S.. Publikatie ; 1984,2.
ISBN 90-6587-138-1

Advies gelijktijdige OR-verkiezingen: advies inzake gelijktijdige verkiezingen voor ondernemingsraden
's-Gravenhage. 1988. 19 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 88,08.
ISBN 90-6587-319-8

Advies geluid op de arbeidsplaats: Advies over het voorkomen en beperken van overmatig geluid in frabrieken en werkplaatsen
Zürich. Verl. der Fachvereine. 1991. 68 S..
ISBN 3-7281-1780-3

Advies gemeenschappelijk spoorwegbeleid
's-Gravenhage. 1990. 39 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 90,21.
ISBN 90-6587-416-X

Advies gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats
's-Gravenhage. 1984. Publikatie ; 1984,11.
ISBN 90-6587-148-9

Advies gevolgen van de omwentelingen in "Oost" voor "Zuid": het Nederlandse beleid inzake ontwikkelingssamenwerking
Den Haag. 1991. 48 S.. Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 99.
ISBN 90-346-2774-8

Advies graduatie en integratie van ontwikkelingslanden en de GATT-Handelsronde
's-Gravenhage. 1987. 55 S.. Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 89.
ISBN 90-346-1090-X

Advies grensoverschrijdende fusies
Den Haag. 1987. 41 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 87,02.
ISBN 90-6587-269-8

Advies Groenboeken Europees verkeers- en vervoerbeleid
Den Haag. 1996. 50 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 96,07.
ISBN 90-6587-618-9

Advies Groenboeken Europees verkeers- en vervoerbeleid
DenHaag. SER. 1996. 51 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1996,7.
ISBN 90-6587-618-9

Advies grote technologische instituten
's-Gravenhage. 1984. 25 S.. Publikatie ; 1984,18.
ISBN 90-6587-112-8

Advies handelsbeleid en ontwikkelingslanden
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1978. 49 S.. Publikaties van de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 60.
ISBN 90-12-02332-7

Advies harmonisatie technische voorschriften EG
Den Haag. 1985. 39 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 85,08.
ISBN 90-6587-191-8

Advies herinrichting Algemene Bijstandswet: door de Commissie Sociale Voorzieningen uitgebracht aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenehid
's-Gravenhage. 1990. 36 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 90,04.
ISBN 90-6587-388-0

Advies (her)intredende vrouwen: advies inzake de concept-nota (her)intredende vrouwen
DenHaag. 1987. 28 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1987,13.
ISBN 90-6587-287-6

Advies herstructurering T.N.O.
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1977. 20 S.. Serie Publicaties van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid ; 4.
ISBN 90-12-01823-4

Advies herstructurering verplichte ziekenfondsverzekering
Den Haag. 1987. 68 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 87,01.
ISBN 90-6587-268-X

Advies herziening arbeidswet 1919
DenHaag. 1992. 195 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1992,5.
ISBN 90-6587-482-8

Advies herziening AWW
's-Gravenhage. 1989. 195 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 89,08.
ISBN 90-6587-354-6

Advies herziening Europees Sociaal Fonds
's-Gravenhage. 1983. Publikatie ; 1983,12.
ISBN 90-6587-098-9

Advies herziening ontslagrecht
's-Gravenhage. 1988. 77 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 88,12.
ISBN 90-6587-334-1

Advies herziening Rijtijdenbesluit 1977
Den Haag. 1995. 70 S. : graph. Darst. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 95,10.
ISBN 90-6587-602-2

Advies herziening stelsel van ziektekostenverzekeringen
's-Gravenhage. 1990. 211 S. : graph. Darst. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 90,20.
ISBN 90-6587-412-7

Advies herziening van de fusiecode
Den Haag. 1996. 56 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 96,03.
ISBN 90-6587-609-X

Advies herziening vrijlatingsbepaling in de ABW, IOAW, IOAZ
Den Haag. 1993. 69 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 93,02.
ISBN 90-6587-502-6

Advies het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie en het ontwikkelingsbeleid
Den Haag. 1996. 27 S.. Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 108.

Advies hoofdlijnen gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid
's-Gravenhage. 1984. Publikatie ; 1984,16.
ISBN 90-6587-158-6

Advies huishoudelijke afvalstroom
's-Gravenhage. 1991. 59 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 91,10.
ISBN 90-6587-441-0

Advies huur en verhuur van bedrijfsruimte
DenHaag. SER. 1994. 40 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1994,10.
ISBN 90-6587-560-3

Advies Inburgeren met beleid: advies over duale trajecten taalverwerving en arbeid ; uitgebracht aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Vreemdelingen Zaken en Integratie
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 2003. 151 S.. Publicatienummer ; 03,10.
ISBN 90-6587-864-5

Advies informatieve waarde van reclame
Den Haag. 1986. 89 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 86,16.
ISBN 90-6587-260-4

Advies informatie werkgelegenheidsstructuur
DenHaag. 1987. 38 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1987,16.
ISBN 90-6587-292-2

Advies informatie werkgelional Energy Sources ... Ed. by Dilawar Singh ...
Delhi. Goldline Publishers. 1997. 734 S..
ISBN 81-8584707-X

Advies informele bedrijvigheid
's-Gravenhage. 1989. 86 S.. Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 94.
ISBN 90-346-1997-4

Advies inkomen jongere werklozen: advies over het voorontwerp van Wet inkomensvoorziening jongere werkloze werknemers
's-Gravenhage. 1989. 51 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1989,3.
ISBN 90-6587-350-3

Advies inkomensvoorziening werkloze schoolverlaters: uitgebr. door de Commissie Sociale Voorzieningen
's-Gravenhage. 1990. 61 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 90,14.
ISBN 90-6587-402-X

Advies inkomensvoorziening werkloze schoolverlaters: advies voorontwerp van Wet inkomenvoorziening werkloze schoolverlaters
's-Gravenhage. 1990. 61 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1990,14.
ISBN 90-6587-402-X

Advies inkomensvorming vrije beroepen
DenHaag. 1985. 109 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1985,2.
ISBN 90-6587-181-0

Advies innovatie en ondernemingsfinanciering
's-Gravenhage. 1984. 38 S.. Publikatie ; 1984,7.
ISBN 90-6587-143-8

Advies Interactie voor innovatie: naar een samenhangend kennis- en innovatiebeleid ; uitgebracht aan de Minister-President en ...
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 2003. 96 S.. Publicatienummer ; 03,11.
ISBN 90-6587-868-8

Advies interimmaatregel pensioenbreuk
Den Haag. 1985. 174 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 85,22.
ISBN 90-6587-212-4

Advies internationaal overleg en besluitvorming
's-Gravenhage. 1989. 104 S.. Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 93.
ISBN 90-346-1962-1

Advies internationale financiële problemen en ontwikkelingslanden: Ervaringen, vooruitzichten en beleid
's-Gravenhage. 1981. 108 S.. Publikaties van de Nationale Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 69.
ISBN 90-12-03448-5

Advies interregionale luchtdiensten
's-Gravenhage. 1981. 65 S.. Publikatie ; 1981,17.
ISBN 90-6587-028-8

Advies invoering sofi-nummer: advies voorontwerp van Wet invoering Sociaal-Fiscaal nummer gemeenten
's-Gravenhage. 1990. 55 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1990,6.
ISBN 90-6587-391-0

Advies inzake aanvaardbare niveaus voor elektromagnetische straling in het golflengtegebied tussen 100 nm en 1 mm (micrometerstraling)
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij,. 1978.. 76 p. ;.

Advies inzake artikel 1637i BW
DenHaag. 1992. 41 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1992,2.
ISBN 90-6587-477-1

Advies inzake artikel 1637i BW: advies inzake artikel 1637i BW (nietigheid arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten)
's-Gravenhage. 1991. 41 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 92,02.
ISBN 90-6587-477-1

Advies inzake de meerjarenvisie 1977-1981 voor het landbouwkundig en visserij-onderzoek
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1978. 18 S.. Serie Publicaties van de Raad van Advies voor het Wetenschapasbeleid ; 8.
ISBN 90-12-02249-5

Advies inzake de omvang van het universitaire onderzoek
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1981. 19 S.. Serie Publikaties van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid ; 23.
ISBN 90-12-03590-2

Advies inzake de wenselijkheid van een bijzondere verhoging van het wettelijke minimumloon
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 1981. 36 p.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; nr. 13, 1981.
ISBN 90-6587-026-1

Advies inzake een ontwerp algemene maatregel van bestuur ex artikel 1637s,
['s-Gravenhage, . 1972]. p. cm..

Advies inzake het chemisch onderzoek
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1980. 15 S.. Serie Publicatie van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid ; 20.
ISBN 90-12-02892-2

Advies inzake het eerste rapport van de commissie harmonisatie studiesteun
's-Gravenhage. 1971. 11 S.. Uitgave van de Sociaal-Economische Raad ; 1971,9.

Advies inzake het grondstoffenvraagstuk: De betekenis van grondstoffenexporten voor ontwikkelingslanden en voorstellen voor een internationaal grondstoffenbeleid
's-Gravenhage. 1979. 180 S.. Publikatie van de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 64.
ISBN 90-12-02805-1

Advies inzake het klachtrecht van individuele werknemers
's-Gravenhage. 1981. 44 S.. Publikatie ; 1981,14.
ISBN 90-6587-025-3

Advies inzake het nationaal programma voor energieonderzoek
's-Gravenhage. 1977. 40 S.. Serie Publicaties van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid ; 1.
ISBN 90-12-01595-2

Advies inzake het rapport van de Commissie van Advies betreffende het democratisch en doelmatig functioneren van gesubsidieerde instellingen: (rapport Commissie Van der Burg)
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1979. 49 S.. Verslagen, adviezen, rapporten / Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne ; 1979,31.
ISBN 90-12-02604-0

Advies inzake het rapport van de Verkenningscommissie Onderzoek van Belang voor het Ruimtelijk Beleid
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1977. 19, 4 S.. Series Publicaties van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid, R.A.W.B. ; 6.

Advies inzake het sociaal-economische beleid op middellange termijn, 1984-1987.
Den Haag. Sociaal-Economische Raad,. [1984]. 297 p. ;.

Advies inzake intrekking van artikel 6 van het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945,
['s-Gravenhage, . 1970]. p. cm..

Advies inzake minimumvakantiebijslag
's-Gravenhage. 1982. 37 S.. Publikatie ; 1982,25.
ISBN 90-6587-076-8

Advies inzake ombuigingen op het terrein van de sociale verzekeringen per 1 juli 1982
's-Gravenhage. 1982. getr. Pag. Publikatie ; 1982,10.
ISBN 90-6587-050-4

Advies inzake prijsaanduiding en prijsaanduiding per standaardhoeveelheid (pps) van levensmiddelen
's-Gravenhage. 1983. Publikatie ; 1983,8.
ISBN 90-6587-093-8

Advies inzake relatie overheid, industriële R & D
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1978. 40, 7 S.. Serie Publicaties van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid ; 9.
ISBN 90-12-02298-3

Advies inzake ruimtevaart
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1980. 55, 3 S.. Serie Publicaties van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid ; 18.
ISBN 90-12-03099-4

Advies inzake verhoging van de daglonen krachtens artikel 23 van de Wet overgangsregeling Arbeidsongeschiktheids-verzekering en artikel 15,
['s-Gravenhage] . Sociaal-Economische Raad (Bezuidenhoutseweg 60) [1967]. p. cm..

Advies inzake voorontwerp T.N.O.-wet
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1982. 16, 2 S.. Serie Publikaties van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid ; 29.
ISBN 90-12-04196-1

Advies inzake wetenschapsonderzoek II
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1980. 48 S.. Serie Publikaties van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid ; 21.
ISBN 90-12-03352-7

Advies kabinetsvoornemens ZW, AAW en WAO
Den Haag. 1995. 281 S. : graph. Darst. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 95,05.
ISBN 90-6587-596-4

Advies Kennis maken, kennis delen: naar een innovatiestrategie voor het hoger onderwijs ; uitgebracht aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 2003. 106 S.. Publicatienummer ; 03,4.
ISBN 90-6587-850-5

Advies kinderopvang
's-Gravenhage. 1989. 23 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1989,9.
ISBN 90-6587-357-0

Advies kosten rechtsbijstand ondernemingsraden
's-Gravenhage. 1983. 41 S.. Publikatie ; 1983,23.
ISBN 90-6587-117-9

Advies landbouwbeleid en de GATT: Advies over het landbouwbeleid en de GATT
's-Gravenhage. 1990. 44 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 90,05.
ISBN 90-6587-389-9

Advies landbouwontwikkeling
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1981. 95 p.. Publikaties van de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 75.
ISBN 90-12-03807-3

Advies leken-leden in de sociale zekerheidsrechtspraak
's-Gravenhage. 1991. 28 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1991,3.
ISBN 90-6587-431-3

Advies lokaal bestuur tussen bestuurskracht en betrokkenheid
DenHaag. 1996. 42 S..

Advies Lomé III
's-Gravenhage. 1983. 18 S.. Publikatie ; 1983,17.
ISBN 90-6587-105-5

Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector
's-Gravenhage. 1983. Publikatie ; 1983,21.
ISBN 90-6587-114-4

Advies maatregelen minimumloon en sociale uitkeringen voor 1986
Den Haag. 1985. 18 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 85,16.
ISBN 90-6587-207-8

Advies maatschappelijke positie van meisjes
's-Gravenhage. 1988. 64 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 88,04.
ISBN 90-6587-313-9

Advies migratie en bilaterale ontwikkelingssamenwerking
's-Gravenhage. 1991. 57 S.. Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 97.
ISBN 90-346-2681-4

Advies milieukeur
's-Gravenhage. 1991. 42 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 91,09.
ISBN 90-6587-440-2

Advies minimum internationale arbeidsnormen
's-Gravenhage. 1984. 97 S.. Publikaties van de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 84.
ISBN 90-12-04950-4

Advies minimum internationale arbeidsnormen
's-Gravenhage. 1983. Publikatie ; 1983,16.
ISBN 90-6587-104-7

Advies minstontwikkelde ontwikkelingslanden
's-Gravenhage. 1981. 85 S.. Publikaties van de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 71.
ISBN 90-12-03639-9

Advies misleidende prijsvergelijking
's-Gravenhage. 1983. 43 S.. Publikatie ; 1983,28.
ISBN 90-6587-128-4

Advies modernisering vestigingsbeleid
Den Haag. 1992. 90 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 92,12.
ISBN 90-6587-492-5

Advies multivezelakkoord
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij]. 1981. 67 p.. Publikaties van de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 74.
ISBN 90-12-03807-3

Advies naar aanleiding van het energierapport 1999: advies aan de Minister van Economische Zaken ; vastgestelld op 27 januari 2000
±s-Gravenhage. 2000. 24 S..
ISBN 90-74357-25-3

Advies Naar een doeltreffender, op duurzaamheid gericht EU-landbouwbeleid: uitgebracht aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag. SER, Sociaal-Economische Raad. 2003. 88 S.. Advies ; 03/07.
ISBN 90-6587-854-8

Advies Naar en nieuw werkprogramma MAC-waarden: een nieuwe opzet voor het tot stand komen van het werkprogramma Vaststelling van wettelijke grenswaarden, alsmede een voorstel voor een overgangsfase ; uitgebracht aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 2003. 54 S.. Publicatienummer ; 03,5.
ISBN 90-6587-851-3

Advies nadere invulling WAGW
's-Gravenhage. 1988. 113 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1988,9.
ISBN 90-6587-322-8

Advies naleving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag: advies inzake de naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag uitgebracht aan de ministers van Sociale Zaken en van Justitie
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 1981. 36 p.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; nr. 10, 1981.
ISBN 90-6587-005-9

Advies Nationaal Milieubeleidsplan
's-Gravenhage. 1989. 45 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1989,17.
ISBN 90-6587-371-6

Advies nieuwe mededingingswet
Den Haag. 1994. 84 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 94,13.
ISBN 90-6587-572-7

Advies normalisatie, certificatie en open grenzen
Den Haag. 1994. 42 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 94,11.
ISBN 90-6587-570-0

Advies Nota ontwikkelingssamenwerking en werkgelegenheid
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 1985. 36 p.. Publikatie ; nr. 3 (22 feb. 1985).
ISBN 90-6587-182-9

Advies Nota Ruimte: uitgebracht aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Den Haag. Sociaal-Economische Raad. 2004. 58 S.. Publicatienummer ; 04,8.
ISBN 90-6587-881-5

Advies Nr. 436 van de Rijkscommissie voor de Archieven inzake het toekomstige beleid met betrekking tot de selectie van archiefbescheiden
Rijswijk. 1994. [Getrennte Zählung].

Advies "Omvang, besteding en financieringswijze van de ontwikkelingshulp"
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1986. 75 S.. Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 87.
ISBN 90-12-05359-5

Advies omzetting voltijd-functies in deeltijd-functies
's-Gravenhage. 1983. 60 S.. Publikatie ; 1983,26.
ISBN 90-6587-121-7

Advies onderwijsemancipatiebeleid meisjes en vrouwen
's-Gravenhage. 1983. 35 S.. Publikatie ; 1983,2.
ISBN 90-6587-082-2

Advies onderwijsretributies en overheidstegemoetkomingen
DenHaag. SER. 1993. 60 S.. Publikatie / So(Wien) kart.) : S 98.00.
ISBN 3-8113-7420-6 ((München) kart.) : DM 17.00