Ada, the enchantress of numbers: a selection from the letters of Lord Byron's daughter and her description of the first computer
Byron, Augusta A. ; Toole, Betty A. ¬[Hrsg.]¬
1. ed.. Mill Valley, Calif.. Strawberry Press. 1992. XV, 439 S. : Ill..
ISBN 0-912647-09-4

Adat im unerforschten Neu-Guinea
Kampen, Anthony ¬van¬
Hamburg [u.a.]. Dt. Hausbücherei. [circa 1960]. 468 S. : Ill., 1 Kt..

Adat in Balinese discourse and practice: locating citizenship and the commonwealth
Warren, Carol
2007.

Adat in central Sulawesi: contemporary deployments
Li, Tania M.
2007.

Adat i ÏSariat v rossijskoj pravovoj sisteme: istoriÏceskie sud'by juridiÏceskogo pljuralizma na Severnom Kavkaze
Misrokov, Zamir Ch.
Moskva. MGU. 2002. 251 S..
ISBN 5-211-04630-7

Adat, islam, and christianity in a Batak homeland
Siregar, Susan R.
Athens. Ohio Univ.. 1981. V, 108 S.. Papers in international studies : Southeast Asia series ; 57.
ISBN 0-89680-110-1

Adat, Islam und Staat: Rechtspluralismus in Indonesien
Benda-Beckmann, Franz von ; Benda-Beckmann, Keebet von
2005.

Adat istiadat daerah Kalimantan Selatan
Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah,. 1982. vii, 205 p..

Adat istiadat daerah Nusa Tenggara Barat.
Amin, Ahmad.
Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,. 1997.. xiv, 208 p..

Adat istiadat Jawa: sedari seseorang masih dalam kandungan hingga sesudah la tiada lagi
Hardjowirogo, Marbangun
Bandung. Penerbit Patma. [ca. 1979]. 166 S..

Adat istiadat Sunda
Mustapa, Hasan
Cet. 2. Bandung. Alumni. 1991. xii, 224 S..
ISBN 979-414170-4

ADA title II action guide for state and local governments
Horsham, Pa.. LRP Publications,. c1992.. iv, 160 p. ;.

Adatlapok Cassandráról
Pardi, Anna
Budapest. MagvetÍo. 1985. 100 S..
ISBN 963-14-0557-5

Adat law and legal anthropology: in memoriam Johan Frederik (Hans) Holleman (18 December 1915 - 28 August 2001) ; with a bibliography
Benda-Beckmann, Franz von ; Vermeulen, Han F.
2001.

Adat law in Indonesia
Haar, Barend ter
Djakarta. Bhratara. 1962.

Adat law in Indonesia
Haar, Barend ¬ter¬
[Nachdr. d. Ausg. New York, NY, 1948]. Ann Arbor, Mich.. U.M.I.. 1994. 255 S..

Adat law in Indonesia
Haar, Barend ¬ter¬
New York. Inst. of Pacific Relations. 1948. XIV, 255 S..

Adat law in modern Indonesia
Hooker, Michael B.
Kuala Lumpur [u.a.]. Oxford Univ. Press. 1978. VIII, 181 S.. East Asian historical monographs.
ISBN 0-19-580394-9

Adat laws in modern Malaya: land Tenure, traditional government and religion
Hooker, M. B.
Kuala Lumpur [u.a.]. Oxford Univ. Press. 1972. XIV, 293 S..

Adat, Macht und lokale Eliten: eine Studie zur Machtstruktur der Pfarrei Habi in Sikka, Flores/Indonesien anhand der Einführung der Institution Gabungan Kontas 1975/76
Nunheim, Paul Rudolf
Wiesbaden. Steiner. 1982. XVI, 345 S.. Beiträge zur Südasienforschung ; 73.
ISBN 3-515-03834-5

Adat, Macht und lokalen Eliten: eine Studie zur Machtstruktur der Pfarrei Hybi in Sikka, Flores/Indonesien anhand der Einführung der Institution Gabungan Kontas
Nunheim, Paul Rudolf
Wiesbaden . Franz Steiner. 1982. 345 S..

°ÅAdat mÅi-kunÅim
PÅirzÅad, ZuyÅa
ÏCÅap 5. TihrÅan. NaÏsr-i Markaz. 2004. 266 S..
ISBN 964-305798-4

Adat mi'kunim
Pirzad, Zuya
Tihran. Nashr-i Markaz,. 2005. 266 s..

Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang
Amir M. S.
Jakarta. Pt. Mutiara Sumber Widya. 2003. 185 S..
ISBN 979-801189-9

Adatmodellek, adatbázis-filozófiák
Hannák, László ; Radó, Péter
(Budapest). (Int.). 1985. 33 S.. Tanulmányok. Számitástechnikai és automatizálási kutató Intézet. Magyar tudományos Akadémia ; 175.
ISBN 963-311-197-8

Adatmutató a nyelvi, faji és vallási kisebbségk jogi, politikai, kulturális és gazdasági helyzetérol, különös tekintettel a magyar kisebbségekre
Lugos . Husvéth és Hoffer .

ADA today: a newsletter for liberal activists
Washington, DC. 1987.

ADA today: a newsletter for liberal activists from Americans for Democratic Action.
Washington, D.C.. ADA,. 1985-. v..

Adatok a chondralis csontfejlodéshez, különös tekintettel a foszfátészterkekre és a mucopolysacharidákra
Földes, István.
1963.. 9 p..

Adatok a dél-bükki Odorvár történetéhez
Varga, Lajos
Szolnok [u.a.]. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága. 1994. 60 S.. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum kiadványa.
ISBN 963-04-3954-9

Adatok a füszer-majorána értékeléséhez
Miklós, Janicsek
Papa. Föiskolai könyvnyomda. 1931. 24 S. ; 8-o.

Adatok a Gazdasági Együttmîuködési és Fejlesztési Szervezet országairól
Lenotti, Sándorné. ; Holka, Gyula.
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal,. 1997.. 67 p..

Adatok a gyermekkori meningitis tuberculosa kórtanához
Erdâós, Zoltán.
1963.. 5 p..

Adatok a haláloki struktúra változásáról Magyarországon 1990 - 2001 között
Gárdos, Éva
Budapest. 2002. 178 S..
ISBN 963-215-555-6

Adatok a hart_aczél tulajdonságainak ismertetéséhez
Kerpely, Antal
1880.

Adatok a hódmezÍovásárhelyi nyomdászat, sajtó és könyvkiadás történetéhez: (1852 - 1944)
KÍoszegfalvi, Ferenc
Békéscsaba. Gyoma. 1991. 68 S.. A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei ; 19.
ISBN 963-02-7576-7

Adatok a három Grassalkovich életérÍol 1694 - 1841
Demény-Dittel, Lajos
Hatvan. 1999. 11 Bl..
ISBN 963-640-929-3

Adatok a kisérletes gyulladás és gyulladás-gátlás mechanizmusához
Görög, Péter.
1969.. 13 p..

Adatok a kollagen betegségek morphologiájához
Szinay, Gyula.
1967.. 13 p..

Adatok a kÍotelki népoktatás 250 éves történetéhez
Boros, Imre
Szolnok. Nagyközségi Közös Tanács KÍotelek u.a.. 1986. 83 S., 49 S.Abb.
ISBN 963-01-7683-1

Adatok a magyar hivatalos helységnévadáshoz
MezÍö, András
Nyíregyháza. Bessenyei György TanárképzÍo FÍoiskola, Magyar Nyelvészeti Tanszéke. 1999. 574 S..
ISBN 963-913032-X

Adatok a Magyar Tudományos Akadémia és a XIX. század elsîo felének történetéhez.
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia,. 1926-. v. <1 > ;.

Adatok a mesterséges láz oktanához és anyagforgalmához
Frank, József
Budapest. 1913. 33 S..

Adatok a parailurus-nem ismeretéhez,
Kormos, Theodor,
Budapest. Stádium sajtóvállalat részvénytársaság,. 1935.. 38, [2] p., 1 l..

Adatok a Pesti-síkság Árpád-kori településtörténetéhez
Irásné Melis, Katalin
Budapest. Budapesti Történeti Múzeum. 1983. 69, LXVIII S.. Monumenta historica Budapestinensia ; 4.
ISBN 963-01-6343-8

Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról
Genersich, Antal
Budapest . Genersich Alapitvány [u.a.] .

Adatok a szegedi nÐemet telepesek Ðes cÐeheik törtÐenetÐehez
Jenîofi, ÐEva
Budapest . Pfeifer. 1932. 54, IV S..

Adatok az '56-os forradalom Pest megyei történetéhez
BöÍor, László
Budapest. TIT Teleki László IsmeretterjesztÍo Egyesület. 1997. 199 S..
ISBN 963-412-420-8

Adatok az aktiv hydrogén kémiájához: bölcsészdoktori értekezés
Gold, János.
1929.. 16 p..

Adatok az alkaloidok és alkaloid jellegü vegyületek toxikológiai és farmakológiai analiziséhez
Gyarmati, László.
1969.. 10 p..

Adatok David Chytraeus magyarországi vonatkozásairól
Holl, Béla
Szeged. 1981. S. 55-63. Acta Universitatis Szegediensis. <Sectio Philologica.>.
ISBN 963-481-220-1

Adatok Dél-Magyarország iskolaügyének történetebÍol: tudományos konferencia Szegeden, 1991
Balogh, László
Budapest. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1996. 187 p.. Neveléstörténeti füzetek ; 13.
ISBN 963-7644-46-6

Adatok Kalocsa környékének történeti földrajzához: Homokmégy 1987
Romsics, Imre
Budapest. Országos közmÍuvelÍodési Központ. 1987. 87 S.. Szociográfiai munkafüzetek.
ISBN 963-651-370-8

Adatok kisújszállás régi nyelvérÍol, nyelvjárásáról
Szentpéteri, Géza
Kisújszállás. 2004. 239 S.. Heytörténeti füzetek ; 13.
ISBN 963-216-550-0

Adatok Kissikátor történetébÍol, népének életébÍol
Dobosy, László ; Kocsik, László
Kissikátor. Kissikátori Polgármesteri Hivatal. 1994. 78 S..
ISBN 963-03-3754-1

Adatok Lábatlan történetéhez
Nádasiné Balatoni, Anna
Lábatlan. Önkormányzat. 1997. 116 S.. Helytörténeti olvasókönyv ; 1.
ISBN 963-03-4402-5

Adatok Milano és Magyarország kulturális kapcsolatainak történetéhez
Balogh, Jolán
Budavári. Budavári Tudomanyos Társaság. 1928. 90 S. : Ill.. [Dolgozatok], A budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Müvészettörténeti Gyüjteményének dolgozatai ; 8.

Adatok Nárai nyelvéhez, néprajzához
Guttmann, Miklós
Szombathely. Berzsenyi Dániel TanárképzÍo FÍoiskola. 1991. 143 S..
ISBN 963-400-507-1

Adatok Nyáregyháza, Csév, Pótharaszt történetéhez
Bába, József
Nyáregyháza. Nyáregyháza Község KépviselÍo-Testülete. 1989. 212, [2] S., [1] Faltbl.
ISBN 963-03-4421-1

Adatok Pápoc történetéhez
Horváth, István
Szombathely. Vas Megyei Múz. Igazgatósága [u.a.]. 1998. 174, 22 S.. Vas megye néprajzi kincsestára ; 3.
ISBN 963-7206-74-4

Adatok és források a Nógrád megyei Levéltárból
Salgótarján . Levéltár. 19..-.

Adatok és tények a magyarországi németség történetébÍol, 1945-1949
Zielbauer, György
Budapest. Akademiai Kiadó. 1989. 142 S.. Nemzetiségi füzetek ; 7.
ISBN 963-05-5264-7

Adatok és tények az 1944 - 1945. évi Ideiglenes NemzetgyÍulésrÍol
Jónás, Károly
Budapest. 1992. 145 S..
ISBN 963-8420-09-X

Adatok és tények az 1985-1990. évi Országgyîulésrîol
Budapest. Országgyîulési Könyvtár,. 1990.. 138 p. ;.

Adatok Északkelet-Erdély középkor-kezdeti magyar települési képéhez
Ferenczi, István
Székelyudvarhely. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 2003. 80 S..
ISBN 973-926991-5

Adatok Szentjóbi Szabó László prózai munkáihoz: doktori értekezés
Gálos, Rezsö
Budapest. Athenaeum K.. 1908. 36 S..

Adatok Szolnok megye történetébÍol
Tóth, Tibor
Szolnok. Szolnok megyei Levéltár. 1980.
ISBN 963-01-1899-8

Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez
Makkai, Endre ; Nagy, Ödön ; Barna, Gábor
2. bÍov. kiad. Budapest. M. Néprajzi Társ.. 1993. 335 S.. Magyar népköltési gyÍujtemény : Új folyam, 20.
ISBN 963-04-2852-0

Adatok, tények a magyarországi nemzetiségekrÍol
Arday, Lájos ; Hlavik, György
Budapest. Kossuth Könyvk.. 1988. 76 S. : graph. Darst.
ISBN 963-09-3329-2

Adatok Veszprém város temetÍoinek történetéhez
Hogya, György
Veszprém. Hogya. 1997. 124 S..
ISBN 963-550-096-3

Adatom diffusion on fcc (100) surfaces
Xiao, Wei.
2004.. xiii, 117 leaves.

Adatom diffusion on metal surfaces
RoÐsu, Monica
Groningen. 1999. 130 S. : Ill., graph. Darst..

Adatomien ja pinnan välisen vuorovaikutuksen mallintaminen tiheysmatriisimenetelmällä
Paavilainen, Sami
Tampere. Tampereen teknillinen korkeakoulu,. 1998. xii, 85 lehteä.

Adat orang Dayak di Gunung Tabur
Achmad, S.
Jakarta. Yayasun Idayu. 1979. 44 S..

Adat orang-orang Melayu yang bertentangan dengan akidah Islam
Ismail Awang
Cet. 3. Kota Bharu. Pustaka Aman Press. 1988. VIII, 156 S..

Adatîorségen: történetek a Tüköry utcából
Javorniczky, István. ; Majtényi, László.
[Budapest]. Emberi Jogi Informácios és Dokumentációs Központ,. 1999.. 122 p. ;.

AD ¯ato tekunikku =: Advertising production aid
Nakai, K¯oichi,
T¯oky¯o. Seibund¯o Shink¯osha,. Sh¯owa 43 [1968]. 4, 187 p., [4] p. of plates.

Adat Perpatih: Perbezaan dan Persamaannya dengan Adat Temenggung
Ibrahim, Norhalim
Kuala Lumpur. Fajar Bakti. 1993. vi, 172 p..
ISBN 967-65-2610-X

Adat perpatih: a matrilineal system in Negeri Sembilan, Malaysia and other matrilineal kinship systems throughout the world
Tan-Wong, Nellie S. L. ; Patel, Vipin.
Kuala Lumpur, Malaysia. Wintrac (WWB/Malaysia),. c1992.. 121 p., [7] p. of plates.

Adat perpatih dan adat istiadat masyarakat Malaysia
Mohtar bin Md. Dom,
Kuala Lumpur. Federal Publications,. [1977?]. viii, 75 p..

°Adat radja radja Melajoe: naar drie Londensche handschriften, met steun van de Adatrechtstichting
Ronkel, Phillipus Samuel van,
Leiden. E.J. Brill,. 1929.. vii, 113 p. ;.

ADA training manual for managers and supervisors: a guide to Americans with Disabilities Act compliance
Chicago, IL.. Commerce Clearing House,. 1992.. 54 p. ;.

Adat revivalism in western Flores: culture, religion, and land
Erb, Maribeth
2007.

ADATSA follow-up study of extended outpatient care: a comparison of 90 days versus 180 days of outpatient treatment for clients of Washington State's Alcoholism and Drug Addiction Treatment and Support Act
Hyde, Vincent van der.
[Olympia, Wash.]. Office of Research & Data Analysis, Planning, Research, and Development, Dept. of Social and Health Services,. [1995]. xii, 104 p..

The ADATSA program: clients, services, and treatment outcomes : a study of indigent persons served by Washington state's Alcoholism and Drug Addiction Treatment and Support Act
Longhi, Dario.
[Olympia]. Dept. of Social & Health Services, Washington State,. [1991]. xv, 175 p. ;.

Adat - ÏSarÅi'a - Zakon: zur Implementierung russischen Rechts in Kaukasien
Auch, Eva-Maria
2004.

Adat Sukat Dayak: benuaq dan tonyooi
Dalmasius Madrah T.
Cet. 1. Jakarta: Puspa Swara. 2001. vii, 152 S..
ISBN 979-938672-1

AdattamenttTo e distinzione nella fonetica latina
Devoto, Giacomo
Firenze. (1923).

Adat & tata cara perkawinan masyarakat Pakpak
Berutu, Tandak,
Medan. Kerjasama Yayasan Cimatama dengan Penerbit Monora,. 2002.. vii, 97 p. ;.

Ad Atticum epistulae
Cicero, Marcus Tullius ; Sjögren, Håkan
Gotoburgi. Eranos. 1916-1960. Collectio scriptorum veterum Upsaliensis..

AdÆat - tova sÆm Az: drami
Canev, Stefan N.
1. izd. Sofija. Biblioteka 48. 1998. 207 S..
ISBN 954-804749-7

AdattÆr &lt;&lt;16-18.&gt;&gt; [tizenhatodik-tizennyolcadik] szÆzadi szellemi mozgalmaink törtØnetØhez: a Szegedi Jðzsef Attila TudomÆnyegyetem RØgi Magyar Irodalomi TanszØkØnek kiadvÆnyai
Szeged. TanszØk. 1983.

Adattár a fiatalok munkábaállásáról, munkaerÍopiaci helyzetérÍol, létszám- é kereseti arányairól
Lázár, György
Budapest. Statisztikai K. Vállalat. 1988. 411 S..
ISBN 963-340-839-3

Adattár a II. világháború történetéhez
Sipos, Péter
Budapest. História. 1994. 150 p.. História könyvtár : Kronológiák, adattárak ; 2.
ISBN 963-8312-09-2 : 272.00Ft

Adattár XVI - XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez
Szeged. Scriptum.

Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez.
Veress, Endre
Budapest. MTAK,. 1983. xlviii, 237 s..

Adat und christlicher Glaube: eine missionswissenschaftliche Studie zur Inkulturation des christlichen Glaubens unter den Toba-Batak (Indonesien)
Tumanggor, Raja Oloan
2006. 301 S..

Tumanggor, Raja OloNr.Tumanggor, Raja OloNr.:98000026:

Adat und Evangelium
Schreiner, L.
1975.

ADAT UND EVANGELIUM. ZUR BEDEUTUNG DER ALTVOELKISCHEN LEBENSORDNUNGEN FUER KIRCHE UND MISSION UNTER DEN BATAK IN NORDSUMATRA. ADAT AND THE GOSPEL. THE RELEVANCE OF THE CUSTOMARY LAW FOR CHURCH AND MISSION WITH THE BATAK IN NORTHERN SUMATRA. WITH SUMMARY IN ENGLISH. BY LOTHAR SCHREINER. GUETERSLOH: MOHN 1972. 315 S. ERSCH. AUCH ALS EV.-THEOL. HAB.-SCHR. HEIDELBERG 1969.
Schreiner, Lothar
1972. MISSIONSWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGEN. [N.S.],7..

Adat und Gesellschaft: eine sozio-etnologische Untersuchung zur Darstellung des Geistes und Kulturlebens der Dajak in Kalimantan
Garang, Johannes E.
Wiesbaden. Steiner. 1974. X, 193 S.. Beiträge zur Südasienforschung ; 9.
ISBN 3-515-02048-9

ADAT UND GESELLSCHAFT. EINE SOZIO-ETHNOLOG. UNTERSUCHUNG Z. DARSTELLUNG D. GEISTES- U. KULTURLEBENS DER DAJAK IN KALIMANTAN. VON JOHANNES ENOS GARANG. WIESBADEN: STEINER 1974. X, 193 S.
Garang, Johannes Enos
1974. BEITRAEGE ZUR SUEDASIENFORSCHUNG. BD. 9..

Adatvédelmi kézikönyv: elmélet, történet, kommentár
Jóri, András
Budapest. Osiris K.. 2005. 517 S.. Osiris kézikönyvek.
ISBN 963-389-735-1

°åAdåat wa-taqåalåid al-dhayåah al-sha°båiyah al-°Iråaqåiyah
dHammåudåi, Båasim °Abd al-dHamåid
Baghdåad. Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-I°låam, Dåar al-Shu®åun al-Thaqåafåiyah al-°åAmmah,. 1986.. 235 p. ;.

A Daubert hearing on hedonic damage testimony
Ireland, Thomas R.,
Tucson, AZ. Lawyers & Judges Pub. Co.,. c2001.. 1 CD-ROM ;.

Ad auctionem publicam librorum compactorum et incompactorum catalogus: eo insunt virorum non solum praeclarissimorum opera theologica, juridica, medico-physico-chymica, sed et historica, philosophica et ad elegentiores litteras scripta praestantissima ; acc. quoque app. iconum et tabularum historicarum in aere incisarum, instrumentorum chirurgico-anatomicorum ... Lipsiae in Collegio Rubro die XXX sqq. Octobris 1758 ...
[Leipzig]. 1758. 204, 12, 16 S..

Ada udang di balik Busang: dokumentasi pers kasus Amien Rais
Basyaib, Hamid ; Ali-Fauzi, Ibrahim
Cet. 1. Bandung. Mizan. 1997. xvi, 475 p..
ISBN 4-7943-3129-5

A. Daudet: 1840-1897
Margueritte, Victor ; Margueritte, Paul
Paris. Larousse,. [19-?]. 96 s..

A. Daudet, 1840-1897,
Margueritte, Paul, ; Margueritte, V. ; Geffroy, Gustave, ; Marin, Auguste. ; Gauthier-Ferrières.
Paris, . Larousse. [1908]. 96 p..

Ad audiendam disputationem, qua Demetrius Popoff dissertationem philologico-criticam de Colutho pro obtinenda adiuncti dignitate publice defendet invitat senior sectionis philologicae Dr. Christianus Fridericus Graefe. Insunt observationes criticae in Tryphiodorum
Graefe, Christian F.
Petropoli. Gretsch. 1817. 14 S..

Ad audiendam orationem auspicalem candidati summos in heologia honores expetentis invitat
Zeibich, Christoph Heinrich
Vitembergae. 1744.

Ad audiendam orationem auspicalem pro munere profess. codicis ordin. rite capessendo invitat: [praefatus de scholis iuridicis]
Baudis, Gottfried Leonhard
Lipsia. 1734.

Ad Audiendam Orationem De Anatomiae Pathologicae Primordiis Pro Aditu Muneris Professoris Ordinarii In Ordine Medicorum Universitatis Fridericiae Guilelmiae Rhenanae Die XIX. M. Martis MDCCCLXII Hor. XII In Aula magna Habendam Qua Par Est Observantia Invitat Carolus Otto Weber. Inest Enarratio consumptionis Rachiticae In Puella Viginti Duorum Annorum Observatae Adiectis Nonnullis De Rachitide Et Osteomalacia Adnotationibus: Accedunt Tabulae Duae
Weber, Carl Otto
Bonnae. Georgi. 1862. 20 S., [1] Bl..

Ad audiendam orationem de scholis
Theill, Johannes
Budissa. Baumann. 1659. [4] Bl..

Ad audiendam orationem de temeritate chirurgorum salutari, qua professionem publicam anatomiae et chirurgiae extraordinariam, d. XXVIII. Februarii anno MDCCXXI auspicabitur, Magnificum Academiae Rectorem, illustrissimos comites, ... invitat, et simul de chirurgia artis medicae parente disserit D. Ioh. Zacharias Platner, P.P.
Platner, Johann Zacharias
Lipsiae. 1721. 16 S..

Ad audiendam orationem inauguralem pro capessenda professoris publici provincia d. XXIX. Apr. habendam invitat et quaedam de alcalibus et praecipitationibus chemicis ope eorum factis disserit Ioannes Fridericus Gmelin
Gmelin, Johann F.
Gottinga. Dieterich. 1775. XXVII S..

Ad audiendam orationem insunt vaticinii Valae vindiciae
Simrock, Karl
[Mikrofiche-Ausg.]. Bonn. 1853.

Ad audiendam orationem muneris directoris in illustri Gymnasio Gothano adeundi causa ...
Döring, Friedrich W.
Gotha. Ettinger. 1786. 34 S..

Ad audiendam orationem muneris Directoris in illustri Gymnasio Gothano adeundi causa ... habendam ... praemissa de alatis imaginibus apud veteres commentatione invitat M. Fridericus Guilielmus Doering
Döring, Friedrich W.
Gotha. Reyher u.a.. 1786. 34 S. : Ill..

Ad audiendam orationem qua memoria Augustana Confessionis ex lege ... renovabitur ... cives academicos invitat: Insunt duae epistolae Platonicae ex bibliotheca regia Parisina nuper in lucem protractae
Eichstaedt, Heinrich Carl Abraham
Jenae. Ex officina Braniana. 1833. 8 S..

Ad Audiendam Orationem Qua Memoria Augustanae Confessionis Ex Lege Beneficii Lynckeriani Die XXX Maii Hora XI In Templo Paullino Academico Renovabitur Proceres Utriusque Civitatis Doctoresque Et Cives Academicos Invitat Henricus Carolus Abr. Eichstadius ... Inest Propertii aliquot locorum familiaris expositio.
Eichstadius, Henricus Carolus Abrahamus
Jenae. Bran,. 1835.. 8 S ;.

Ad audiendam orationem qua professoris theologiae ordinarii munus in academia Erlangensi
Winer
Erlangae . Hilpert .

Ad audiendam publicam orationem de discordia inter coelestes maritos pro auditu muneris professoris ordinarii ... invitat: [Einladungsschrift zur Antrittsvorlesung als ordentlicher Professor der Phil. Fak. d. Univ. Bonn am 10. März 1853]
Simrock, Karl
[Mikrofiche-Ausg.]. Bonnae. Georgius. 1853.

Ad audiendam publicam orationem de rationis in religionis negotio usu quam ... theol. cath. ordinis auctoritate ad profess. theol. ord. in univers. litt. Bonnensi rite suscipiendam d. XXV. Aug. a. 1834 ... habebit, ... invitat Iohannes Wilhelmus Iosephus Braun. Inest De Tiberii Christum in deorum numerum referendi consilio commentatio
Braun, Johann Wilhelm Joseph
Bonn. 1834. 31 S..

Ad audiendas crastino die post peracta sacra matutina oratiunculas scholasticas ... dominum ephorum ... senatus patres, caeterosque literarum literatorumque patronos ac fautores ... invitat Christianus Fritsche: [simulque disserit de lingua Latina]
Fritzsche, Christian
Freiberga. Kuhfus. [1703]. [8] S..

Ad audiendas iurisprudentiae naturalis praelectiones publicas in auditorio philosophorum ... habendas, omnes, qui bonis artibus in Academia Regiomontana operam navant, humaniter invitat, et simul introductionem in iurisprudentiae naturalis scientiam breviter tradit Daniel Henricus Arnoldt
Arnoldt, Daniel H.
Regimontum. Reusner. 1730. 12 S..

Ad audiendas orationes quas ... Ern. Guil. Hildebrand, Niedermeisera-Hassus, de labore animae Christi in Olineto, Elias Grav ... de Juda, nefario Christi proditore, Joh. Guil. Bodenstein ... de passione et morte Jesu Christi, Johann. Noltenius .. de salutari Christi de cruce pendentis adspectu ... CI ICCLI ... recitabunt ... invitat Jo. Nicolaus Funccius, Cassellanus
Funck, Johann Nicolaus
Marburgi. 1751. 16 S..

Ad audiendas orationes quibus saeculare confessionis Augustanae Imperatori Carolo V.: traditae festum in Gymnasio Palaeo-Sedinensi ; [Festschr.]
Hasselbach, Karl Friedrich Wilhelm
[S.l.]. [1830].