Adam Mickiewicz
Dernalowicz, Maria
Warsaw. Interpr. Publ.. 1981. 83 S..
ISBN 83-223-1953-3

Adam Mickiewicz: poet of Poland ; a symposium
Kridl, Manfred [Hrsg.]
1. Greenwood reprinting. New York. Greenwood Press. 1969. XII, 292 S..
ISBN 0-8371-2783-1

Adam Mickiewicz
Knaflewska, Joanna
PoznaÂn. Podsiedlik-Raniowski i Spólka. 1999. 48 S.. Portrety Polaków.
ISBN 83-7212-189-3

Adam Mickiewicz: homme et poète
Régamey, Constantin
Lausanne. Rouge & Cie.. 1949. Publications de l'Université de Lausanne ; 6.

Adam Mickiewicz: une Øtude de LØon Kolodziej ; avec un choix de poLmes, 35 ill., une chronologie bibliographique
Kolodziej, LØon ; Mickiewicz, Adam
Paris. Seghers. 1970. 190 S.. PoLtes d'aujourd'hui ; 195.

Adam Mickiewicz: dwa wieki kultury polskiej ; studia
MaciÓag, Kazimierz ¬[Hrsg.]¬
Rzeszów. Wydawn. Uniw. Rzeszowskiego. 2007. 708 S..
ISBN 978-83-7338-297-8

Adam Mickiewicz: Ausstellung der Deutschen Staatsbibliothek
Schwarz, Gerhard ¬[Hrsg.]¬ ; Mickiewicz, Adam
Berlin. Deutsche Staatsbibliothek. 1956. 30 S..

Adam Mickiewicz: tajemnice wiary, miloÂsci i Âsmierci
Urbankowski, Bohdan
Warszawa. Atena. 1999. 358 S..
ISBN 83-85894-06-3

Adam Mickiewicz: 1798 - 1855 ; der große Dichter der polnischen Nation ; [Internationales Mickiewicz-Symposium in Wien 1998]
Wytrzens, Günther
Sonderausg.. Wien. Eigenverl. d. Verb. d. Polen in Österreich "Strzecha". 1998. 66, VI S..

Adam Mickiewicz: 1798 - 1855 ; wystawa jubileuszowa zorganizowana w dwusetnÑa urodzin poety
Chromy, Jacek ; DÑabrowski, Kazimierz ; Kossowski, Lukasz ; Mieckiewicz, Adam
Wydawn. Muzeum Literatury. 1998. 206 S..
ISBN 83-904307-0-3

Adam Mickiewicz: en minnesbok till tvåhundraårsdagen av diktarens födelse
Teodorowicz-Hellman, Ewa ; Mickiewicz, Adam
Stockholm. Stockholm Univ., Slaviska Inst.. 1998. 133 S.. Stockholm Slavic papers ; 7.
ISBN 91-7153-809-7

Adam Mickiewicz: (1798 - 1855) ; Katalog der Buchausstellung in Thorn (ToruÂn), 14. November 1998 - 31. März 1999
Much, Irena
Als Ms. gedr. Göttingen. Seminar für Slavische Philologie der Georg-August-Univ.. 2001. VII, 66 S.. Der blaue Turm ; 23.

Adam Mickiewicz: poète national de la Pologne
Gille-Maisani, Jean-Charles
Montréal. Bellarmin. 1988. 878 p..
ISBN 2-89007-623-7

Adam Mickiewicz: kreacja autolegendy
Szymanis, Eligiusz
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy Im. OssoliÂnskich. 1992. 174 S.. Biblioteka Towarzystwa Literackiego Im. Adama Mickiewicza ; 13 = 21.
ISBN 83-04-03526-X

Adam Mickiewicz: studium psychologiczne ; od dzieciÂnstwa do Dziadów czÑeÂsci trzeciej
Gille-Maisani, Jean-Charles
Wyd. 1. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN. 1996. 456 S..
ISBN 83-01-12018-5

Adam Mickiewicz.: zarys biogrficzno-literacki
Chmielowski, Piotr
Krakðw {[u.a.]. Gebethner i Wolff,. 19XX..

Adam Mickiewicz
Kallenbach, Jðzef
Lwðw {[u.a.]. Zak±ad Narodowy Im. Ossoli´nskich,. 19XX..

Adam Mickiewicz
Schwarz
Berlin . 1956. 58 s..

Adam Mickiewicz: w dwusetnæa rocznicæe urodzin poety : prace laureatÐow i uczestnikÐow konkursu historycznoliterckiego dla uczniÐow szkÐo± Ðsrednich
Kuczera-Chachulska, Bernadetta. ; Chachulski, Tomasz.
Warszawa. Instytut BadaÐn Literackich PAN,. 1999.. 319 p. ;.

Adam Mickiewicz: g±os z fortepianem
Lissa, Zofia ; ¡ada, Olga ; Mickiewicz, Adam,
Cracow. Polskie Wydawnictwo Muzyczne,. c1955.. 1 score (225 p.) ;.

Adam Mickiewicz: ksi¸ega w stulecie zgonu = the centenary volume = livre du centenaire = libro del centenario.
Londyn. Polskie Towarzystwo Naukowe,. [ca. 1955]. 539 S..

Adam Mickiewicz: w opiniach rosyjskich i radzieckich
ÂSwidziÂnski, Jerzy
Wyd. 1. PoznaÂn. Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1992. 152 S.. Seria Filologia rosyjska ; 27.
ISBN 83-232-0557-4

Adam Mickiewicz
Makowski, Stanislaw ; Szymanis, Eligiusz
Wyd. 1. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 1992. 511 S.. Biblioteka "Polonistyki".
ISBN 83-02-04592-6

Adam Mickiewicz: Kontext und Wirkung ; contexte et rayonnement ; Materialien der Mickiewicz-Konferenz in Freiburg/Schweiz 14.-17. Januar 1998
Fieguth, Rolf
Freiburg, Schweiz. Univ.-Verl.. 1999. 369 S.. Seges ; N.F., 22.
ISBN 3-7278-1270-2 (brosch.) : ca. DM 78.00, ca. sfr 65.00, ca. S 570.00

Adam Mickiewicz (1798-1855): ein großer polnischer Dichter
Grucza, Franciszek
Wien [u.a.]. Wiener Zentrum der PAdW. 1999. 138 S.. Bibliothek des Wiener Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften ; 1.
ISBN 83-90879-59-X

Adam Mickiewicz 1798-1855: In commemoration of the centenary of his death
The Hague. Nijhoff. 1955. 1 Portr.,X,295 S.,Taf..

Adam Mickiewicz, 1798-1855: selected poetry & prose
Mickiewicz, Adam, ; Helszty\0144ski, Stanis\0142aw.
Warsaw. Polonia Pub. House,. 1955.. 191, [1] p., [13] leaves of plates.

Adam Mickiewicz, 1798-1855: selected poems,
Mickiewicz, Adam,
New York, . Noonday Press. [1956]. 124 p..

Adam Mickiewicz, 1798-1855-2005: wielkoâsâc, tradycja, pamiñeâc
Kruszewski, Zbigniew P. ; Pólturzycki, Józef.
Plock. Wydawn. Nauk. "Novum",. 2006.. 175 p..

[Adam Mickiewicz, 1798-1855, head-and-shoulders portrait, facing right]
[1902?]. 1 photomechanical print.

Adam Mickiewicz, [1798-1948;: katalog wystawy jubileuszowej.
Semkowicz Aleksander, [from old catalog]
Warszawa, . 1949?]. p. cm..

Adam Mickiewicz (1855-1955), Ksiega w stulecie zgonu, The centenary volume, Livre du centenaire, Libro del centenario
Londyn. Polskie Tow. naukowe. 1962. 539 S. : Ill..

Adam Mickiewicz: polack, litauer och europé: [... papers delivered at a symposium devoted to the Polish Romantic poet Adam Mickiewicz ... took place on 4th April 1998 ...]
Törnquist Plewa, Barbara ¬[Hrsg.]¬
Lund. Lunds Univ., Slaviska Institutionen. 1998. 72 S.. Slavica Lundensia ; 18.

Adam Mickiewicz als Dramatiker: Dichtung und Bühnengeschichte Dziady - Totenfeier, deutsche Übersetzung
Hagenau, Gerda
Frankfurt am Main [u.a.]. Lang. 1999. 319 S. : Ill.. Europäische Hochschulschriften : Reihe 16, Slawische Sprachen und Literaturen ; 61.
ISBN 3-631-34084-2

Adam Mickiewicz als "Drehbuchautor"
Raecke, Jochen
Tübingen. Univ., Slavisches Seminar. 1999. 36 S.. Vorträge am Slavischen Seminar der Universität Tübingen ; 28.

Adam Mickiewicz aux yeux des français
Mitosek, Zofia
Wyd. 1. Warszawa. Wydawn. Naukowe PWN. 1992. 388 S..
ISBN 83-01-10974-2

Adam Mickiewicz aux yeux des Franñcais
Mitosek, Zofia.
Warszawa. Wydawn. Naukowe PWN,. 1992.. 388 p..

Adam Mickiewicz czasów emigracji i Rosjanie
Mucha, Boguslaw
Wyd. 1. LódÂz. Wydawn. Uniwersytetu Lódzkiego. 1997. 160 S..
ISBN 83-7171-069-0

Adam Mickiewicz czlowiek: studium psychologiczne ; Tlumaczenie z francuskiego
Gille-Maisani, Jean-Charles ; KuryÂs, Agnieszka [Übers.]
Warszawa. PaÂnstwowy instytut wydaw.. 1987. 458 S..
ISBN 83-06-01542-8

[Adam Mickiewicz, half-length portrait, facing left]
[between 1880 and 1886]. 1 photographic print on carte de visite mount..

Adam Mickiewicz i Belarus': god Adama MickiewiÏca
Mal'dzis, Adam
Minsk. NNAC imja F.Skaryny. 1997. 317 S..
ISBN 985-6419-06-9

Adam Mickiewicz i jego epoka
Szpota´nski, Stanis±aw
Warszawa {[u.a.]. Mortkowicz,. 19XX..

Adam Mickiewicz i kultura âswiatowa: materialy z miñedzynarodowej konferencji Grodno-Nowogródek, 12-17 maja 1997 r. w piñeciu ksiñegach
Makowski, Stanislaw. ; Szymanis, Eligiusz.
Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,. 1999-. v. <1 > ;.

Adam Mickiewicz in deutscher Sprache: e. bibliogr. Überblick
Mack, Manfred
1998.

Adam Mickiewicz in world literature: a symposium
Lednicki, Waclaw ¬[Hrsg.]¬
Berkeley, Calif. [u.a.]. Univ. of Calif. Press. 1956. XVI, 626 S. : Ill..

Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata: studium romantycznego millenaryzmu
Ruszkowski, Janusz
Wrocaw. Wydawn. Leopoldinum. 1996. 273 S.. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
ISBN 83-85220-63-1

Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w Collège de France
WodzyÂnska, Maria
Wyd. 1.. Warszawa. Wydawn. Naukowe. 1976. 280 S..

Adam Mickiewicz jako nauczyciel i pedagog
Pólturzycki, Józef
ToruÂn. Marszalek. 1998. 174 S..
ISBN 83-7174-299-1

Adam Mickiewicz Museum in Stamboul: catalogue-guide ; Museum of Turkish and Islam Art in Stamboul, oct. 1984
Warsaw. 1984. [70] S..

Adam Mickiewicz, poet of Poland;: a symposium. With a foreword by Ernest J. Simmons.
Kridl, Manfred, ; Mickiewicz, Adam,
New York, . Greenwood Press. [1969]. xii, 292 p..

Adam Mickiewicz, poet of Poland;: a symposium.
Kridl, Manfred,
New York, . Columbia University Press,. 1951.. xii, 292 p..

¬Adam Mickiewicz¬ Sämmtliche Werke
Mickiewicz, Adam ; Blankensee, Karl ¬von¬
Berlin. Nauck. 1836.

Adam Mickiewicz und die Deutschen: eine Tagung im Deutschen Literaturarchiv Marbach am Neckar
Mazur-Keblowska, Ewa ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Wiesbaden. Harrassowitz. 2000. 230 S.. Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt ; 13.
ISBN 3-447-04305-9

Adam Mickiewicz und die Deutschen: eine Tagung im Deutschen Literaturarchiv Marbach am Neckar
Mazur-KÓeb/lowski, Eva
Wiesbaden. Harrassowitz. 2000. 226 S.. Deutsches Polen-Institut <Darmstadt>: Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt ; 13.
ISBN 3-447-04305-9

Adam Mickiewicz w oczach Francuzów
Mitosek, Zofia
Wyd. 1. polskie. Warszawa. Wydawn. Nauk. PWN. 1999. 448 S..
ISBN 83-01-12639-6

Adam Mickiewicz w opiniach rosyjskich i radzieckich
ÂSwidziÂnski, Jerzy
Wyd. 1. PoznaÂn. UAM. 1992. 152 S.. Seria filologia rosyjska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 27.
ISBN 83-232-0557-4

Adam Mickiewicz w piesni polskiej i obcej.: Adam Mickiewicz in Polish and foreign song.
Lissa, Zofia ; Lada, Olga ; Mickiewicz, Adam,
Krakow, . Polskie Wydawn. Muzyczne. [1963]. 203 p..

Adam Mickiewicz w Wilnie
ÏSalna, Rimantas ; Senkus, Linas
Vilnius. Mieszkanie-Muzeum Wieszcza. 2000. 15 S..
ISBN 9986-68513-3

Adam Miëtìskevich.
1956.. p. cm..

Adam Mitskevitsh.
Mark, Bernard,
Varshe, . Farlag "Yidish Bukh,". 1955.. 101, [6] p..

Adam Miëtìskevych i Ukraïna: zbirnyk naukovykh praëtìs§
Verves, H. D., ; Radyshevs§kyæi, R. P.
Kyïv. Vyd-vo "Biblioteka ukraïnëtìsëiìa",. 1999.. 345 p. ;.

Adam MitzkewiÖtÏs
Mark, Bernard
WarÏse. Farl. "JidiÏs Buch". 1955. 101 S. : Ill..

Adam Mouse's book of poems
Moore, Lilian ; MacCord, Kathleen Garry
1. ed. New York. Atheneum [u.a.]. 1992. 44 S.. A Jean Karl book.
ISBN 0-689-31765-4

Adam mu°ad: shirim.
Oren, Miriam.
[Tel Aviv]. °Edked,. [1971]. 63 p. ;.

ADAM MUELLER
BAXA

Adam Müller: Lebensbild e. pfälz. Bauern
Kohl, Hermann
Pirmasens. Selbstverl.. 1929. 79 S. : 1 Portr. u. Ill..

Adam Müller
Baxa, Jakob
Tübingen. Mohr. 1929.

Adam Müller: ein Lebensbild aus den Befreiungskriegen und aus der deutschen Restauration ; mit 1 Titelbild
Baxa, Jakob
1 Aufl.. Jena. Fischer. 1930. X, 490 S..

Adam Müller: ausgewählte Abhandlungen
Baxa, Jakob
Jena. Fischer. 1921. V, 251 S..

Adam Müller
Hagenau, Dietlind
2002.

Adam Müller: 1779-1829
Müller, Adam ; Langner, Albrecht ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Paderborn [u.a.]. Schöningh. 1988. 143 S.. Beiträge zur Katholizismusforschung : Reihe A: Quellentexte zur Geschichte des Katholizismus ; Bd. 3.
ISBN 3-506-70863-5

Adam Müller (1779 - 1829)
Müller-Schmid, Peter Paul
2002.

Adam Müller 1779 - 1829
Langner, Albrecht [Hrsg.]
Paderborn u.a.. Schöningh. 1988. 143 S.. Beiträge zur Katholizismusforschung, A ; 3.
ISBN 3-506-70863-5

Adam Müller: Ästhetik und Kritik: ein Versuch zum Problem der Wende der Romantik
Künzli, Rudolf Franz
Winterthur. Schellenberg. 1972. 109 S..

Adam Müller: Ästhetik und Kritik ; ein Versuch zum Problem der Wende der Romantik
Künzli, Rudolf Franz
1972. 111 S..

Adam Müller: Vom Geiste der Gemeinschaft. Elemente der Staatskunst. Theorie des Geldes. Zsgefasst u. eingel. v. Friedrich Bülow
Müller, Adam Heinrich ; Bülow, Friedrich
Leipzig. 1931. M. e. Bildnis. Kröners Taschenausg. ; 86.

Adam Müller, ein Lebensbild aus den Befreiungskriegen und aus der deutschen Restauration
Baxa, Jakob,
Jena, . G. Fischer,. 1930. x, 490 p..

Adam Müller-Guttenbrunn: sein Leben u. Werk im Bild
Berwanger, Nikolaus
Bukarest. Kriterion Verl.. 1976. 47 S.,circa 24 Bl.Abb.

Adam Müller-Guttenbrunn: Festnummer
Müller-Guttenbrunn, Adam
München. "Christ unterwegs". 1952. 90 S.. Südostdeutsche Heimatblätter ; 1.

Adam Müller-Guttenbrunn: Mensch und Werk
Pfniß, Ludwig ; Valentin, Anton
Temeschburg. Schwäb. Verl.-Aktienges.. 1943. 127 S..

Adam Müller-Guttenbrunn: sein Leben, Denken und Schaffen
Weresch, Hans
Freiburg i.Br.. Selbstverl.. 1975.

Adam Müller-Guttenbrunn: e. Lebensbild aus fremden u.d. Dichters eigenen Schr.
Müller-Guttenbrunn, Adam
München. Herp. 1966. 122 S..

Adam Müller-Guttenbrunn and the Aryan Theater of Vienna: 1898 - 1903 ; the approach of cultural fascism
Geehr, Richard S.
Göppingen. Kümmerle. 1973. 420 S.. Göppinger Arbeiten zur Germanistik ; Nr. 114.
ISBN 3-87452-227-X

Adam Müller-Guttenbrunn, der Erwecker des Donaudeutschtums: ein Vortrag
Hollinger, Rudolf
Temeschburg. [Schwäb. Verl.-A.-G.]. 1942. 23 S. ; 8-o.

Adam Müller-Guttenbrunn Fest-Nummer
München. [Verl. "Christ Unterwegs". 1952. 90 S.. Südostdeutsche Heimatblätter ; 1,1/2.

Adam-Müller-Guttenbrunn-Reihe
Müller-Guttenbrunn, Adam
Sersheim. Hartmann. 1991.

Adam Mueller-Guttenbrunn Symposion
Wien.

Adam Müller- Guttenbrunn und das Deutschtum im Banat
Kohl, Christine.
1924.. 1 microfilm reel ;.

Adam Müller-Guttenbrunn und seine Banater Heimat
Pfniss, Ludwig ; Müller-Guttenbrunn, Adam
1942.

Adam Müller in Lehre und Leben
Sasse, Eugen
Nürnberg. Hochschulbuchh. Krische. 1935. 79 S..

Adam Müller literaturische Tätigkeit
Baxa, Jakob ; Müller, Adam
1970.

Adam Müller's 'Agronomische Briefe'
Harada, Tetsushi
2001.

Adam Müllers Begriff der vermittelnden Kritik von 1806 als Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Literaturkritik
Luserke, Matthias
1990.

Suizid nach Partnerverlust durch Verwitwung oder Scheidung: eine Analyse kriminalpolizeilicher Ermittlungsakten
Luserke, Matthias
1984. 171 Bl. : graph. Darst..

Adam Müllers ethische und philosophische Anschauugen im Lichte der Romantik: (Eine strukturpsychol. u. charakterol. Unters.)
Reinkemeyer, Ferdinand
Osterwieck am Harz. Zickfeldt. 1926. IV, S. 21-87.

Adam Müllers ethische und philosophische Anschauungen im Lichte der Romantik: eine strukturpsychologische und charakterologischen Untersuchung
Reinkemeyer, Ferdinand
1 Aufl.. Osterwieck a.H.. Zickfeldt. 1926. IV, 87 S..

Adam Müllers handschriftliche Aufsätze zu den Elementen der Staatskunst: auf Grund seines wiederaufgefundenen Handexemplares mit erklärenden Anmerkungen
Müller, Adam ; Bara, Jakob ¬[Hrsg.]¬
Jena. G. Fischer. 1926. 164 S.. Die Herdflamme ; 18.

Adam Müllers handschriftliche Zusätze zu den "Elementen der Staatskunst"
Müller, Adam ; Baxa, Jakob ¬[Hrsg.]¬
Jena. Fischer. 1926. 160 S.. ¬Die¬ Herdflamme ; 18.

Adam Müllers handschriftliche Zusätze zu den "Elementen der Staatskunst": mit einem Anhang: Verschollene Schriften Adam Müllers aus den Jahren 1812 - 1818
Adam Heinrich Müller *1779-1829*
Jena . 1926. 164 S.

&lt;&lt;Adam Müllers&gt;&gt; handschriftliche Zusätze zu den "Elementen der Staatskunst"
Müller, Adam H. ; Baxa, Jakob |b [Hrsg.]
Jena. Fischer. 1926. 164 S.. &lt;&lt;Die&gt;&gt; Herdflamme ; 18.

Adam Müllers Handschriftliche Zusätze zu den "Elementen der Staatskunst" auf Grund seines wiederaufgefundenen Handex: mit einem Anhang: Verschollene Schriften Adam Müllers aus den Jahren 1812 - 1818
Müller, Adam Heinrich
Jena. G. Fischer. 1926. 164 S.. Die Herdflamme ; 18.

Adam Müller's Handschriftliche Zusätze zu den "Elementen der Staatskunst" auf Grund seines wiederaufgefundenen Handexemplares
Müller, Adam Heinrich ; Baxa, Jakob
1926. Die Herdflamme ; 18.

ADAM MUELLERS HANDSCHRIFTLICHE ZUSAETZE ZU DEN 'ELEMENTEN DER STAATSKUNST' / AUF GRUND SEINES WIEDERAUFGEFUNDENEN HANDEXEMPLARS MIT ERKLAERENDEN ANM. ZUM ERSTENMAL HRSG. VON JAKOB BAXA. MIT E. ANH.: VERSCHOLLENE SCHRIFTEN ADAM MUELLERS AUS DEN JAHREN 1812 - 1818
Müller, Adam Heinrich ; Baxa, Jakob
JENA. FISCHER. 1926. 164 S.. DIE HERDFLAMME ; 18.

Adam Müllers Handschriftliche Zusätze zu den 'Elementen d. Staatskunst' auf Grundseines wiederaufgefundenen Handexemplares mit erklärenden Anm
Mueller, Adam
1926.

Adam Müllers Kritik am Liberalismus
Polter, Georg
Borna-Leipzig. Noske. 1936. XII, 83 S..

Adam Müllers Lebenszeugnisse
Müller, Adam ; Baxa, Jakob [Hrsg.]
München [u.a.]. Schöningh.

Adam Müllers Lebenszeugnisse
Baxa, Jakob
1966.

Adam Müllers Leben und Lehre sowie Bibliographie
Harada, Tetsushi
Yokkaichi. Center for Historical Social Science Literature, University. 1995. 31 S.. Study series ; 33.

Adam Müllers Philosophie, Aesthetik und Staatswissenschaft: eine Gedächtnisschrift zu seinem 100. Todestage
Baxa, Jakob
Berlin. Junker & Dünnhaupt. 1929. IX, 101 S..

Adam Müllers Philosophie, Ästhetik und Staatswissenschaft: eine Gedächtnisschrift ...
Baxa, Jakob
Berlin. 1929.

Farhang-i idsðtilåadhåat-i bankåaråi
Baxa, Jakob
Karåacåi. Anjuman Taraqqåi-yi Urdåu, Påakiståan,. 1951.. xiv, 195 p. ;.

Adam Müllers Shakespeare: e. Verbündeter im romant. Kampf gegen Napoleon
Schlebrügge, Johannes von
1990.

Adam Müllers Staats- und Wirtschaftslehre
Harada, Tetsushi
1 Aufl.. Marburg. Metropolis. 2004. 149 S.. Beiträge zur Geschichte der deutschsprachigen Ökonomie ; 26.
ISBN 3-89518-461-6

Adam Müller Stellung in der ideengeschichtlichen Entwicklung der Sozialökonomie
Marquardt, Heinz
Frankfurt a.M. . 1915. 134 S..

@Adam Müllers vermischte Schriften über Staat, Philosophie und Kunst.
Müller, Adam H.
Wien. Camesina,. 19XX..

Adam Müllers Wirtschaftsphilosophie
Hellenbroich, Hugo
[S.l.]. 1926.

Adam Müller über die Revolutionen in Südeuropa: Bisher unveröffentliche Briefe Adam Müllers an Herzog Ferdinand von Anhalt-Köthen, herausg. u. erläutert
Baxa, Jakob ; Müler, Adam
1955.

Adam Müller über die Revolution und Intervention in Spanien 1823: Bisher unveröffentliche Briefe Adam Müllers an Herzog Ferdinand von Anhalt-Köthen Herausgegeben und erläutert
Baxa, Jakob ; Müler, Adam
1959.

Adam Müller und der preussische Staat
Huber, Ernst Rudolf ; Müller, Adam
1943.

Adam Müller und Goethe: zur Erinnerung an Adam Müllers 150. Geburtstag am 30,. Juni 1929
Baxa, Jakob
1929.

¬A¬ damnable treason
[London]. W. B.. 1641.

A Damnable treason by a contagious plaster of a plague-sore: wrapt up in a letter and sent to Mr. Pym : wherein is discoverd a divellish and unchristian plot against the high court of Parliament, Oct. 25, 1641.
[London?]. Printed for W. B.,. 1641.. [8] p..

Adam Naming and Aesop Fabling: Artist figures in the prose of Dylan Thomas
Mayer, Ann Elizabeth
1991. 313 S..
ISBN 0-315-75372-2

Adamnan's de locis sanctis
Adamnanus <de Iona> ; Meehan, Denis
Dublin. Dublin Inst. for Advanced Studies. 1958. 154 S.. Scriptores latini hiberniae ; 3.

Adamnans Vita Columbae und ihre Ableitungen
Brüning, Gertrud
Halle <Saale>. Karras. 1916. S 213-304.

Adamnans Vita Columbae und ihre Abteilungen
Brüning, Gertrud
Halle/Saale. 1916. 304 S..

Adamnanus / 2
Geyer, Paul
Erlangen.