A Dalitz plot analysis of p¯p Annihilation at rest into Kõskõ± [pi] õ± and a measurment of the branching ratio of [omega] --> [eta gamma]
Lakata, Mark Thomas.
xii, 297 p..

Adalék a chytridiumfélék ismeretéhez
Entz, Géza
1873.

Adalék a magyar közjoghoz: Észrevételek. Lustkandl Venczel munkájára: "Das ungarisch-österreichische Staatsrecht"
Deák, Ferencz ; Kovács, István
[Nachdr. der Ausg.] Pest 1865 / mit Erl. im Anh. írta: Kovács István. Budapest. Közgazdasági [u.a.]. 1987. 188 S..
ISBN 963-221-921-X

Adalék a morál genealógiajához: vitairat
Nietzsche, Friedrich ; Török, Gábor
[Budapest]. Holnap Kiadó. 1997. 197 S..
ISBN 963-346-147-2

Adalék a XVIII. század magyar stílustörténetéhez: (Péczeli és Szilágyi Henriade-fordítása)
Némedi, Lajos
Debrecen. 1936. 27 S..

Adalékok a 16 - 20. századi magyar mÍuvelÍodés történetéhez
Bálint, István János
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár. 1987. 269 S.. Országos Széchényi Könyvtár kiadványai ; Új sorozat, 2.
ISBN 963-200-032-3

Adalékok a Belváros történetéhez
Mészáros, György ; Vízy, László
Budapest. Budapesti VárosvédÍo Egyesület Kiadása. 1993.
ISBN 963-8146-16-8

Adalékok a feldolgozottsági fok értelmezéséhez és szerepéhez az élelmiszer-termelésben: Agrárgazdasági Kutató Intézet
Kóbor, Kálmán
Budapest. 1983. 91 S.. Agrárgazdasági Kutató Intézet. 1983, 13.
ISBN 963-491-163-3

AdalÐkok a Horthy-hadsereg szervezetÐnek Ðs hÐborÐs tevÐkenysÐgÐnek tanulmÐnyozÐsÐhoz (1938-1945)
Csima, JÐnos
[Budapest] . HonvÐdelmi MinisztÐrium KLzponti IrattÐr. 1961. 423 S..

Adalékok a közigazgatás reformjához: állami szerepkörök, választási rendszerek, önkormányzati fejlesztési utak
Balázs, István ; Kökényesi, József
Budapest. MKI. 1992. 180 S.. Közigazgatási füzetek ; 6.
ISBN 963-7127-76-3

Adalékok a külsÍo terézváros történetéhez
Végváry, Annamária
Budapest. Budapesti VárosvédÍo Egyesület. 1998. 535 S..
ISBN 963-03-4627-3

Adalékok a magyar nyelvészet szövegtani dizkurzusához: három közelítés
PetÍofi, János S.
Debrecen. Debreceni Egyetem, MNT. 2005. 123 S.. Officina textologica ; 11.
ISBN 963-472-906-1

Adalékok a magyarországi koncepciós perekhez: ein Beitrag zur Interpretation des § 128 Satz 1 HGB
Zinner, Tibor
Ammersbek. Verl. an d. Lottbek Jensen. 1989. XXV, 123 S.. Wissenschaftliche Beiträge aus europäischen Hochschulen : Reihe 02 ; 7.
ISBN 3-926987-26-X brosch. : DM 47.00

Adalékok a mai tîokés pénz, a konjunktúraingadozások és a gazdasági válságok elméletéhez
Erdîos, Péter.
Budapest, . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,. 1966.. 437 p..

Adalékok a Margitsziget történetéhez
Dercsényi, Balázs
[Budapest]. Budapesti VárosvédÍo Egyesület. 2003. 96 S..
ISBN 963-7537-14-7

Adalékok a meg igekötó funkciójának vizsgálatához a mai magyar nyelvben (Enquête sur le fonctionnement de la particule meg en hongrois moderne, ungar.)
Perrot, Jean (Philologe)
1966.

Adalékok a meg igekötÍo funkciójának vizsgálatához a mai magyar nyelvben
Perrot, Jean
Budapest. Akad. Kiadó. 1966. 70 S.. Nyelvtudományi értekezések ; 52.

Adalékok a Népköztársaság útja történetéhez
Berta, István [Hrsg.]
2. kiadás. Budapest. Budapesti VárosszépítÍo Egyesület. 1988. 99 S..
ISBN 963-02-5718-1

Adalékok a pilisi szlovákok identitástudatának kutatásához
Fehér, László
Budapest. MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont. 1997. 38 p.. Dokumentum-füzetek ; 7.
ISBN 963-909834-5 Hung. Nat. Lib.

Adalékok a pénzügyi közigazgatási bíróság mÍuködésének történetéhez: (1884 - 1885)
Stipta, István
Szeged. Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának. 1999. 22 S.. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : Acta juridica et politica ; 57,9.

Adalékok a tartósitóipar hosszutávu fejesztésének megalapozásához
Lányfalvi, Sándor ; János, Vajda
Budapest. 1984. 115 S.. Agrárgazdasági Kutató Intézet, 1984 ; 21.
ISBN 963-491-199-4

Adalékok a társadalmi lét és a társadalmi tudat fogalmához: az anyag és a társadalmi lét, a tudat és a társadalmi tudat
Erdödi, József.
1970.. 23 p..

Adalékok a társadalmi tulajdonviszonyok elemzéséhez
Bódi, Erzsébet
Budapest. MÍuvelÍodési Minisztérium, Marxizmus-leninizmus Oktatási FÍoosztálya. 1986. 76 S.. Politikai gazdaságtan füzetek ; 53.
ISBN 963-673-341-4

Adalékok az ideológia és a jelentés elméletéhez: Tanulmányok ; ([Mit engl. u. russ. Zsfassungen. Engl. Zsfassung:] Contributions to the theory of ideology and meaning.)
Józsa, Péter
Budapest. NépmÍuvelési Propaganda Iroda. 1979. 247 S..
ISBN 963-562-448-4

AdalØkok az újabbkori magyar törtØnelemhez
Parizs. 1982.

Adalékok Büchler Sándor és Kohn Sámuel történetírói munkásságához: a magyarországi zsidóság történetíróinak emlékezete, avagy egy kézirat legendája
Frojimovics, Kinga ; Schweitzer, Gábor
Budapest. Magyar Zsidó Levéltár. 1997. 106 S.. Makor ; 2.
ISBN 963-04-9900-2

Adalékok Györök Leó György életéhez, 1847-1899
Nádasdy, Lajos
Pápa. Jókai Mór Városi Könyvtár. 1989. 122 p.. Jókai füzetek ; 2.
ISBN 963-01-9878-9

Adalékok háromszék iskolatörténetéhez: Cs. Bogáts Dénes bejegyzései ...
Coroi, Artúr
Kolozsvár. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása. 1998. 32 S.. Erdélyi Tudományos füzetek ; 225.
ISBN 973-98579-0-6

Adalékok Hunfalvy Pál életéhez: (tudományos tevékenységének eszmei elÍoképei 1850-ig)
Heverdle, László
Szombathely. Berzsenyi-Hochschule, Seminar für Uralische Philologie. 1998. 150 S.. Az Uralisztikai Tanszék kiadványai ; 6.
ISBN 963-9017-36-7

Adalékok Iván község helytörténetéhez
Németh, László
[Iván]. Ivániak Baráti Köre. 1998. 349 S..
ISBN 963-03-6200-7

Adalékok Újfehértó XVIII. századi történetéhez
Sípos, Ferenc
Újfehértó. Újfehértó Önkormányzata. 1994. Újfehértói füzetek ; 7.
ISBN 963-03-2996-4

Adalékok Makád község történetéhez: a letelepüléstÍol a felszabadulásig
Pataki, Ferenc
Ráckeve. Nagykozségi Közös Tanács VB. 1986. 119 S.. Ráckevei füzetek ; 11.
ISBN 963-03-2486-5

Adalékok Tapolca történetéhez: (1944 - 1956)
Veress, D. Csaba
Tapolca. Tapolcai városszépitÍo Egyesület u.a.. 1990. 99 S.. Tapolcai füzetek ; 7.
ISBN 963-04-0476-1

Adaléktár: dokumentumok a Sárospataki Református Kollégium Adattárában
Deák, Istvánné ; Laczkó, Gabriella
Sárospatak. Sárospataki Református Kollégium Tudományos GyÍujteményei. 2000. VII, 296 S.. Acta Patakina ; 3.
ISBN 963-00-3092-6

¬A¬ dal mesterei
Adám, Jenö ¬[Hrsg.]¬
(mély hangra). Budapest. Editio Musica.

Adalminan helmi
Topelius, Zacharias ; Karma, Maija ; Lappalainen, Irja
Helsinki. Tammi. 1990. 31 S..
ISBN 951-30-9262-3

Ada Lovelace: the computer wizard of Victorian England
Lethbridge, Lucy ; Kerman, Lesley
London. Short. 2001. 93 p..

Ada-Lovelace-Schriften
Koblenz. Univ. Koblenz-Landau.

Adalskipulag 1988-2008
Kópavogur. 1990. 88 S..
ISBN 9979-90600-6

Adalskipulag Reykjavíkur: 1962 - 83
Bredsdorff, Peter
Reykjavík. 1966. 265 S. : zahlr. Ill. und Kt. + 3 Beil..

Adalskipulag Reykjavíkur 1962-83: Master Plan for Reykjavík
Hallgrímsson, Geir
[Reykjavík]. Reykjavíkurborg. 1966. 265 S..

Adalsteinn: saga aeskumanns
Sigurdsson, Páll
Akureyri. Sveinsson. 1877. 412 S..

AD ALTARE DEI : 1912 - 1922 / F. GONZALEZ GUERRERO
González Guerrero, Francisco
MEXICO. ED. CULTURA. 1930. 132 S..

ad altare S. Petri infra Coloniam: zu den Ringkrypten römischer Prägung im Alten Kölner Dom, ihrer Datierung und zu der Frage ihrer Reliquien
Beuckers, Klaus Gereon
2004.

A. d'Altri
Altri, Arnold ¬d'¬ ; Courthion, Pierre
Zürich. NZN-Buchverl.. 1952. [70] S. : überw. Ill.. Zeitgenössisches Kunstschaffen ; 4.

A dal változásai
Tandori, DezsÍo
Budapest. ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet. 1994. 48 S.. ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet füzetei ; 3.
ISBN 963-7966-25-0

Adalya
Antalya. Suna-ÇInan K†raç Akdeniz Medeniyetleri AraÐst†rma Enstitüsü.

Adam: der Mythus vom Urmenschen
Benz, Ernst
München. Barth. 1955. 328 S..

Adam
Alas, Sibel
Istanbul. Sony Müzik. 1995. 1 Cassette.

Adam: der männliche Körper in der Kunst
Lucie-Smith, Edward
Dt. Erstausg.. München. Knesebeck. 1999. 192 S..
ISBN 3-89660-053-2

Adam
Hausner, Rudolf ; Bockelmann, Manfred [Hrsg.]
Stuttgart. Belser. 1974. 131 S. : ueberwiegend Ill..

Adam
Paris: Wittersheim. 1855. 78 S. 4".

Adam
Offenbach. Fotokunst-Verl.. 1985.

Adam: Ein Vorspiel
Lipiner, Siegfried
Bern. Lang. 1974. 153 S..

Adam
Halle (Saale). Niemeyer. 1927. XV, 176 S..

Adam: A literary magazine in English and French ; Dedicated to the memory of Jean Cocteau
Cocteau, Jean ; Grindea, Miron ¬[Hrsg.]¬
London. Adam/Curwen. 1965. 200 S.. Adam International Review. 300.

Adam: Cartoons
Göschl, Klaus
Wien. Omnibus-Verl.. 1980. 30 Bl., Ill. : 29 cm.
ISBN 3-7023-5001-2

Adam: der erste seiner Art
Flicke, Rolf W.
Niebüll. Videel. 2002. 192 S..
ISBN 3-89906-210-8

Adam: die Schöpfungsgeschichte ; 15 Predigten mit Eingangs- und Schlußgebeten
Lüthi, Walter
Basel. Reinhardt Verl.. 1966. 236 S..

Adam: the male figure in art
Lucie-Smith, Edward
New York, NY. Rizzoli. 1998. 192 S..
ISBN 0-8478-2125-0

Adam
Andrews, Keith
New York. Rizzoli. 1977. 178 S..
ISBN 0-8478-0089-X

Adam: Roman einer Begegnung mit dem Fremden
Stewart, Michael ; Brandhorst, Andreas ¬[Übers.]¬
Dt. Erstausg.. München. Heyne. 1992. 446 S.. Heyne-Bücher : 01, Heyne allgemeine Reihe ; Nr. 8408.
ISBN 3-453-05623-X kart. : DM 10.80

Adam
Berkéwicz, Ulla
Frankfurt am Main. Suhrkamp. 1989. 179 S.. Suhrkamp-Taschenbuch ; 1664.
ISBN 3-518-38164-4

Adam: a religious play of the 12. century, also known as the Repraesantatio Adae and Le mystère d'Adam ...
Stone, Edward Noble
2. print.. Seattle, Wash.. Univ. of. Wash. Pr.. 1928. IX, 159 - 201 S. ; 8-o. Publications in Language and literature / Univ. of Wash ; Vol. 4,2.

Adam
Heither, Theresia ; Reemts, Christiana
Münster. Aschendorff. 2007. 334 S.. Biblische Gestalten bei den Kirchenvätern ; [1].
978-3-402-04387-5

Adam: a religious play of the 12. century ; also known as the Repraesentatio Adae and Le mystère d'Adam and containing three parts: Adam and Eve, Cain and Abel, and the processus prophetarum
Stone, Edward Noble ¬[Übers.]¬
2. print. Seattle. Univ. of Washington Pr.. 1928. IX, 201 S.. Publications in language and literature / University of Washington <Seattle, Wash.> ; 4,2.

A.D.A.M.: animated dissection of anatomy for medicine
Atlanta, Ga.. A.D.A.M. Software. 1996. 5 CD-ROM.
ISBN 1-57245-009-6

Adam: exzentrische Geschichten aus Rußland ; 1906 bis 1937
Mierau, Fritz
1. Aufl. Leipzig. Reclam. 1993. 350 S.. Reclam-Bibliothek ; 1456.
ISBN 3-379-01456-7

Adam,: the baby, and the man from Mars
Edman, Irwin,
Cambridge, . Houghton Mifflin company,. 1929.. p. cm..

Adam: die Schöpfungsgeschichte, ausgelegt für die Gemeinde
Lüthi, Walter
Basel . Friedrich Reinhardt. [1966]. 236 S..

Adam;: a twelfth-century play
Muir, Lynette R.
Leeds, . Printed for the Leeds Philosophical and Literary Society by W. S. Maney,. 1970.. 153-204 p..

Adam: a religious play of the twelfth century ; also known as the Repraesentatio Adae and Le mystère d'Adam and cont. 3 parts: Adam and Eve, Cain and Abel, and the Processus prophetarum
Stone, Edward N.
Seattle, Wash.. Univ. of Washington Press,. 1926.. S. 160 - 193..

Adam,: a religious play of the twelfth century,
Stone, Edward Noble,
Seattle, . University of Washington press,. 1926.. p. cm..

ADAM: the gateway to art, design, architecture & media information on the Internet.
Surrey Institute of Art & Design,. [1998?]-.

Adam
1983.. 2 videocassettes.

Adam.
[Los Angeles, . Knight Pub. Corp.]. v..

Hausner, Rudolf ; Hacker, Friedricriends? Tenderly. New D.B. blues. Jumpin' at the woodside. I can't believe that you're in love with me. Oh, lady, be good! Another mambo. Come rain or come shine. Rose room. Somebody loves me. Touch me again. It don't mean a thing (if it ain't got that swing). - CD 4Hacker, Friedricriends? Tenderly. New D.B. blues. Jumpin' at the woodside. I can't believe that you're in love with me. Oh, lady, be good! Another mambo. Come rain or come shine. Rose room. Somebody loves me. Touch me again. It don't mean a thing . - CD 4:I'm in the mood for love. Big top blues. Mean to me. That's all. Red boy blues. Pennies from heaven. She's funny that way. One o'clock jump. It's the talk of the town. I've found a new baby. I guess I'll have to change my plan. :

Adam-12.: And you want me to get married
Webb, Jack,
United States. NBC,. [1968-10-26] ; .

Adam-12.: Boy, the things you do for the job
Webb, Jack,
United States. NBC,. [1969-03-22] ; .

Adam-12.
1989.. 1 videocassette of 1.

ADAM15 decreases RGD-dependent integrin avb3-mediated ovarian cancer cell adhesion to vitronectin without affecting cell proliferative activity
Herold, Hannes Florian
2007.

Adam 300: a special edition of the 300th issue of "Adam" published in the memory of Jean Cocteau;
Cocteau, Jean, ; Grindea, Miron,
London, . Curwen P.; distributed by London, Stanmore P.,. 1966.. [8], 200 p..

Adam : Mein Kind Hat Leukämie. - (heyne-Bücher ; 10 ; Heyne-Report ; 67)
Adair, Katherine
München : Heyne, 1989.
ISBN 3-453-03369-8 : 12,80

ADAM: Verteilung und Multirank
Berger, Jutta ; Edler, Lutz ; Weber, Ernst
Heidelberg. Abt. Biostatistik, Dt. Krebsforschungszentrum. [1989]. 33 S. : graph. Darst.. Technical report / Deutsches Krebsforschungszentrum <Heidelberg> / Abteilung Biostatistik ; 1989,1.

Adama: Roman
ÖHamad, TurkÅi al-
Dt. Erstausg.. München. Heyne. 2004. 319 S.. Heyne original.
ISBN 3-453-87766-7 kart. : EUR 9.00, sfr 16.80

Adama: Ballett von Jennifer Hanna ; Musik von Greg Smith ...
Adamiak, Jan
München. Staatstheater am Gärtnerplatz. 2004. [4] Bl.. Staatstheater am Gärtnerplatz «München»: Programmheft ; 64,2.

[Besprechung von:] Adam, A.: Messen und Regeln in der Betriebswirtschaft. Würzburg 1959
Wetzel, Wolfgang ; Adam, A.
1960..

¯Adama aura havv¯a k¯i kah¯an¯i =: the story of Adam and Eve.
Lucknow. American Methodist Mission Press,. 1875.. 15 p..

°Adama® aura unak¯i âs¯ayar¯i.
Abdulhamid. [from old catalog]
[1959]. p. cm..

ÅAdam Abu-'l-BaÏsar: radd °alÅa kitÅab ad-dÅuktÅur °Abd-aÖs-ÖSabÅur ÏSÅahÅin (AbÅi-ÅAdam ... qiÖsÖsat al-ÕhalÅiqa baina 'l-usÖtÅura wa-'l-ÖhaqÅiqa)
MauÏgÅan, °AbdallÅah Ibn-ÖHusain al-
al-QÅahira. ar-RawÅafid aØt-ØTaqÅafÅiya. 1998. 150 S..

A dam across Mahanadi in Orissa for hydro-electric power irrigation and flood control.
[New Delhi. Ministry of Irrigation and Power,. 1955]. one folded leaf.

¬Adama Czerniakowa¬ dziennik getta warszawskiego: 6 IX 1939 - 23 VII 1942
Czerniaków, Adam ; Fuks, Marian
Wyd. 1. Warszawa. PaÂnstw. Wydawn. Naukowe. 1983. 411 S. : Ill..
ISBN 83-01-05094-2

Adam Adach: exposition du 14 octobre au 14 novembre 2005, Musée National Message Biblique Marc Chagall, Nice
Adach, Adam ; Faray, Jean-Michel
Paris. Réunion des Musées Nationaux. 2005. 119 S..
ISBN 2-7118-5036-6

Adam/Adam: Roman
Haidegger, Christine
Wien. Österreichische Staatsdruckerei. 1985. 200 S.

Adam / Adam
Haidegger
[Wien] . Verl. d. Österr. Staatsdruckerei .

Adam Adami: (1610 - 1663)
Lahrkamp, Helmut
1995.

Adam Adami Relatio historica, sive Brevis atque succincta narratio eorum, quae in pacificatione Osnabrugo-Monasteriensi ex arcana ratione status inter ...
Adami, Adam
Frankfurt a. M.. Knoch. 1707. 112 S..

Adam Adami und seine Arcana pacis Westphalicae: (T. 2,Abschn. 1-4)
Israël, Friedrich
Berlin. 1909. VI,S.122-159.

Adam Adami und seine Arcana pacis Westphalicae
Israël, Friedrich
Vaduz. Kraus. 1965. XVI, 277 S.. Historische Studien ; 69.

Adam Adami und seine Arcana pacis Westphalicae (Teil II, Abschnitt 1-4) ...
Israël, Friedrich,
Berlin, . Ebring,. 1909.. vi, [121]-159 p..

ADAM ADAMI UND SEINE ARCANA PACIS WESTPHALICAE. VON FRIEDRICH ISRAEL. VADUZ: KRAUS 1965. 16,277 S. (REPR. D. AUSG. VON 1909.)
Israël, Friedrich
1909. HISTORISCHE STUDIEN. 69..

A dama de Pê
Santa Cruz, Maria de
Lisboa. Ed. Colibri. 1994. 134 S.. Colecção Autores portugueses : Série Ficção.
ISBN 972-804768-1

[Besprechung von:] Adam, Adolf: Messen und Regeln in der Betriebswirtschaft. Einführung in die informationswissenschaftlichen Grundzüge der industriellen Unternehmensforschung. Würzburg 1959
Schiele, Dietmar ; Adam, Adolf
1960..

A dama do saladeiro: histórias vividas e andadas
Martins, Cyro
2. ed.. Porto Alegre. Ed. Movimento. 2000. 150 S.. Obra completa de Cyro Martins : Ficção.
ISBN 85-7195-007-5

A dama e o unicórnio
Oliveira, Rosiska Darcy de
Rio de Janeiro. Rocco. 2000. 170 S..
ISBN 85-325-1143-0

¯Ad¯am A¯eòs ereòs d¯am: ésîrîm we-sippûr
Netzer, Eli.
Tel-Aviv {[u.a.]. Sifriat Poalim {[u.a.],. 2001.. 49 S..

Adam a Eva
Kozák, Jan
Vyd. 1. Praha. Ceskoslov. Spisovatel. 1982. 242 S. : Ill.. Zatva.

Adam a Eva: (biblicky pribeh)
Sliacky, Ondrej ; Kiselova-Sitekova, Jana
Vyd. 1.. Bratislava. Mlade Leta. 1994. (14) Bl. : ueberw. Ill..
ISBN 80-06-00375-0

Adam a Eva
ÏSiktanc, Karel ; Langerová, Marie [Red.]
3. vyd. Praha. ÏCeskosloven. Spisovatel. 1991. 100 S..
ISBN 80-2020191-2

Adam a Eva.
Siktanc, Karel.
Praha, . éCs. spis., t. Stráéz, Vimperk,. 1970.. 77, [1] p..

ADA magazine online
Fort Bliss, TX. U.S. Army Air Defense Artillery School,. 1998-.

<<A>> damage assessment model for agricultural crops: final report, July 1973-September 1974
Garza, P.A. ; Brown, S.L. ; Ryan, J.W.
Springfield - Va. . 1974. 2 Microfiches..

A damage-based interface model: application to the degradation and failure of a polycristalline microstructure
Cannmo, Patrick
Göteborg. 1997. XVI, 160 S.. Doktorsavhandlingar vid Chalmers Tekniska Högskola : Ny serie ; 1310.
ISBN 91-7197-516-0

A damage-based interface model: application to the degradation and failure of a polycrystalline microstructure
Cannmo, Patrik,
Göteborg. Chalmers tekniska högsk.,. 1997 ; . [9] s., s. xii-xvi, 160 s..

¬A¬ damage based tax mechanism for regulation of non-point emissions
Gårn Hansen, Lars
1998.

A damage mechanics approach to high temperature crack growth under mixed-mode loading conditions
Churley, William Edward.
1996.. xi, 74 leaves.

A damage mechanics approach to the three dimensional constitutive modelling of ice deformation
Choi, Kyungsik.
c1989.. 175 leaves.

A damage mechanics based approach to structural deterioration and reliability
Bhattacharya, B. ; Ellingwood, Bruce.
Washington, DC. Division of Engineering Technology, Office of Nuclear Regulatory Research, U.S. Nuclear Regulatory Commission. 1998.. xv, 185 p..

A damage resistance comparison between candidate polymer matrix composite feedline materials
Nettles, A. T.
Marshall Space Flight Center, Ala.. National Aeronautics and Space Administration, Marshall Space Flight Center ;. [2000]. 1 v..

A damage-revelation rationale for coupon remedies
Polinsky, A. Mitchell
Cambridge, Mass.. National Bureau of Economic Research. 2005. 15 S. ; 22 cm. Working paper series / National Bureau of Economic Research ; 11227.

A damage tolerance comparison of IM7/8551 and IM8G/8553 carbon/epoxy composites
Lance, D. G. ; Nettles, A. T.
[Marshall Space Flight Center, Ala.]. National Aeronautics and Space Administration, George C. Marshall Space Flight Center ;. 1991]. 1 v..

A damaging year for copyright infringers: a review of UK developments in 2002 concerning damages
Delafaille, Martin

Adamah: für Klavier [nach dem Bild von Werner Knaupp]
Heider, Werner
Frankfurt ; New York ; London. Litolff / Peters. 1986. 14 ungez. lose Bl. im Umschlag.

Adamah, admati: mivòhar shire Erets-Yiâsra®el
Hazak, Yehiel.
Tel-Aviv. Sifriyat po°alim. c1985.. 154 p., [8] p. of plates.

Adamah - la terre: ELAC, 14 juin-18 septembre 1983, Centre d'échanges - Perrache
Anselmo, Giovanni, ; Loisy, Jean de.
Lyon. ELAC,. [1983]. [54] p..

Adam & Alexis
McDaniel, Lurlene ; Göransson, Kenneth
Malmö. Funtasie tjejbokklubb/Stabenfeldt,. 2005 . 144 s. ;.

°Adam al-indhiyåaz fåi al-thamåanåinåat
Salåim, Mudhammad al-Sayyid, ; Adhmad, Samåir.
al-Qåahirah. Markaz al-Diråasåat al-Siyåasåiyah wa-al-Istiråatåijåiyah bi-al-Ahråam,. 1983.. 143 p. ;.