A.C.S.: (Automobil und Touristik)
Bern . 1898-1930.

ACS: Fachmesse für Computersysteme im Bauwesen ; 10. - 12. November 1999 ; Messegelñde Frankfurt am Main, Halle 9
Wiesbaden. Architektenkammer,. [1999]. 9 S..

ACSA/American Wood Council ... annual student design competition.
Washington, DC. Association of Collegiate Schools of Architecture,. [1991-1993]. 3 v..

ACSA/American Wood Council Carl E. Darrow student design competition.
Washington, DC. Association of Collegiate Schools of Architecture,. v..

ACSA/American Wood Council student design competition.
Washington, D.C.. Association of Collegiate Schools of Architecture,. [1984-1990]. 7 v..

ACSA and the Wood Products Promotion Council competition results [of] Carl E. Darrow student design competition.
Washington, DC. Association of Collegiate Schools of Architecture,. v..

ACSA ... annual student design competition
Washington, D.C.. Association of Collegiate Schools of Architecture,. -[1983].. v..

A csabai Szajnán
Sarusi, Mihály
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1981. 195 S..
ISBN 963-271-505-5

Ací s'acaba tot
Piera, Josep
2. ed. Barcelona. Ed. 62. 1993. 179 S.. El balancí ; 255.
ISBN 84-297-3635-2

ACSA faculty directory.
Washington, DC. . Association of Collegiate Schools of Architecture.

¬A¬ család, a magántulajdon és az állam eredete: Lewis H. Morgan kutatásaí nyomán
Engels, Friedrich
Budapest. Kossuth. 1982. 219 S..
ISBN 963-09-2013-1

¬A¬ családdal kapcsolatos jogszabályok Magyarorszagon 1980 - 98-ig
Tárkányi, Ákos
Budapest. KSH NKI. 2001. 180 S.. ¬A¬ Népességtudományi Kutató Intézet kutatási jelentései ; 67.
ISBN 963-7109-78-1

A családdal kapcsolatos jogszabályok Magyarországon 1980 - 98-ig
Tárkányi, Ákos
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 2001. 180 S.. Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének kutatási jelentései ; 67 = 2001,2.
ISBN 963-7109-78-1

<<A>> csalÆdfa ÆrnyØka
Kolozs, PÆl |9 HU000045603
Budapest. Magvetö K.. 1965. 355 S..

A családi gazdaságok finanszírozásának helyzete Magyarországon
Alvincz, József ; Szajkó, Pál ; Tunyoginé Nechay, Veronika
Budapest. Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet. 1994. 61, [7] S..
ISBN 963-491-352-0

A családi jövedelmek szinvonala és szóródása 1972-ben: az 1973. évi reprezentativ jövedelmi felmérés összefoglaló adatai
[Budapest]. KSH. 1975. 111 p.. Statisztikai idÍoszaki közlemények ; 351. köt.
ISBN 963-340-061-9 : 50.00Ft

A családi jövedelmek szinvonala és szóródása 1977-ben
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1980. 215 p.. Statisztikai idÍoszaki közlemények ; 462. köt.
ISBN 963-340-272-7 : 113.00Ft

A családi élet mai problémái, ahogyan hazai szakértÍoink látják
Szilágyi Vilmos
Budapest. Tankönyvk. 1980. 151 S..
ISBN 963-17-5092-2

A családi támogatások és a gyermekszegénység három országban
Förster, Michael F. ; Tóth, István György
2000.

A családjogi törvény: (a legfelsÍobb B†róság állásfoglalásaival)
Makai, Katalin [Red.]
Lezárva: 1987. november 30. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1988. 284 S.. Kis jogszabály sorozat.
ISBN 963-221-773-X

A családjog kézikönyve
Bajory, Pál ; KÍorös, András [Hrsg.]
[A kézirat lezárva: 1995. május 31.]. Budapest. HVG-ORAC Lap- és Könyvk.. 1995. VII, 874 S..
ISBN 963-8213-16-7

A családjog kézikönyve
KÍorös, András ; Bajory, Pál
Budapest. HVG-ORAC Lap- és Könyvk.. 1997.
ISBN 963-8213-61-2

A családok lelki gondozása
Budapest. Márton. 1994. 151 S.. Studia theologica Budapestinensia ; 11 : Subsidia ; 3.
ISBN 963-7947-66-3

A családok és háztartások elÍoreszámítása, 1986 - 2021
Csernák, Józsefné ; Szabó, Kálmán
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal, Népességtudományi Kutató Intézet. 1988. 148 p.. Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései ; 35.
ISBN 963-7109-10-2

A csalódott lebernyegi
Tóth-Máthé, Miklós
Hajdúböszörmény. Szabadhajdú Kiadó. 1994. 166 S..
ISBN 963-85189-2-8

A család értékei és lehetÍoségei az ezredfordulón: Családpedagógiai Kongressszus ; Budapest, 1999 december 2. ; kongresszusi kötet
Csizmadia, Ferencné Nemes Márta
[Budapest]. 2000. 161 S..
ISBN 963-00-4319-X

A csallóközi dudáshagyomány
Nagy, Iván
1. kiad. Pozsony. Kalligram Könyvk.. 2002. 213 S.. Csallóközi kiskönyvtár.
ISBN 80-7149498-4

A csallóközi halászat története
Alapy, Gyula ; Koncsol, László
Pozsony. Kalligram Könyvkiadó. 1994. 259 S.. Csallóközi kiskönyvtár.
ISBN 80-7149063-6

A csallóközi Karcsák és a Karcsaiak a középkorban
Bartal, Aurél
Budapest: Sylvester. 1941. VII, 195 S., 8 Stammtaf. 8".

¬A¬ Csallóköz neveirÍol: nyelvészek és történészek feltevései a sziget magyar, latin, német és szlovák neveinek eredetérÍol és jelentésérÍol
Püspöki Nagy, Péter
Pozsony. Dh-Press. 1991. 323 S. : Ill., Kt..
ISBN 963-7228-004

A Csallóköz neveirÍol: nyelvészek és történészek feltevései a sziget magyar, latin, német és szlovák neveinek eredetérÍol és jelentésérÍol ; <adalék a névfejtések történetéhez> ; [Mit dt. u. slowak. Zsfassung. Dt. Zsfassung:] Über die Namen der Schüttinsel
Püspöki Nagy, Péter
GyÍor. GyÍor-Sopron Megye Levéltára u.a.. 1989. 323 S..
ISBN 963-7228-00-4

A Csallóköz szívében: Dunaszerdahelyi járás
Navrátil, L'ubomír ; Zsigmond, Tibor
2. kiad. Dunaszerdahely. Nap K.. 2002. 351 S..
ISBN 80-8550933-4

A Csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása
Káldy-Nagy, Gyula
Szeged. Csongrad Megyei Levéltár. 2000. 274 S.. Del-Alföldi évszázadok ; 15.
ISBN 963-7237-38-0

ACSA newsletter
Washington, D.C.. The Association,. -1974.. v. ;.

Ðæòac san Nhân b¿an, 28 tháng 04 næam 1991
Annandale, VA. Tòa Soòan và Tròi Sò½,. [1991]. 190 p..

¬A¬ csapadékmennyiség elorejelzése az orografikus többlet figyelembevételével: [Mit engl. Zsfassung]
Jakus, Emma ; Ujváry, Katalin
Budapest. 1984. 45 S.. Az Országos meteorológiai Szolgálat kisebb kiadvanyai ; 57.

A csapadékmennyiség változékonyságának Elemzése Közép-Európában
Koflanovits, Erika A.
Budapest. 1977. 71 S.. Az Országos Meteorológiai szolgálat kisebb Kiadványai ; 42.
ISBN 963-7701-06-0

A csapadék valószinüségének és mannyiségének becslése müholdképek alapján
Tänczer, Tibor ; Saikó, János
Budapest. OMSZ. 1985. 42 S.. Országos Meteorológiai Szolgálat kisebb kiadványai ; 58.
ISBN 963-7702-04-0

ACSA/precast concrete student design competition: results of the national student design competition.
Washington, DC. Association of Collegiate Schools of Architecture,. [1990?-. v..

A César o que é de César, mas quem é César?: estudos sobre as relações entre a religião e a sociedade no Brasil
Barbosa, Marcos Aurélio. ; Maraschin, Jaci C.
São Bernardo do Campo, SP, Brasil. IMS--Ciências da Religião,. 1984.. 74 p. ;.

ACSA/STI hollow structural sections student design and engineering challenge
Washington, DC. ACSA,. [1998]. 44 p..

ACSA/The Lois Pope National Institute for Teaching Commitment: student design competition results, 1991 : design challenge 2.
Washington, DC. Association of Collegiate Schools of Architecture ;. [1991]. 36 p..

A csatlakozás egyik kulcskérdése: mezÍogazdasági árak a társult országokban és az Európai Unióban
Somai, Miklós
Budapest. 1998. 19 S.. MÍuhelytanulmányok ; 10.
ISBN 963-301-322-4

A csavargó esztétikája
Szakolczay, Lajos
Budapest. Balassi Kiadó. 1996. 245 S..
ISBN 963-506-098-X

ACSA/Wood Products Council Carl E. Darrow international student design competition.
Washington, DC. Association of Collegiate Schools of Architecture,. [2000]-. v..

ACS bulletin AEC.
Montréal, Québec, Canada . Association for Canadian Studies. 1994-.

ACS chemical biology
Washington, DC. Soc.. 2006.

ACS/CSJ Chemical Congress: Honolulu, Hawaii, April 1-6, 1979
Washington, D.C.. ACS. Abstracts of papers / ACS National Meeting; 177.

ACS directories on disc
Washington, D.C.. American Chemical Society,. c1993-. computer laser optical discs ;.

A cseh eszmetörténet antinómái
Berkes, Tamás
Budapest. Balassi Kiadó. 2003. 349 S.. Res publica nostra ; 8.
ISBN 963-506-514-0

¬A¬ Csehszlov'akiai magyar irodalom v'alogatott bibliogrÆfiÆja
Bratislava. 1986.

A csehszlovák fejlÍodés néhány vonása a két világháboru között
Lengyel, György
[Budapest]. 1980. 60 S.. MTA Világgazdasági Kutató Intézet, Tudományos Tájékoztató Szolgálatának Közleményei.
ISBN 963-301-066-7

A csehszlovákiai magyar irodalom, 1945-1980
Görömbei, András
Budapest. Akad. Kiadó. 1982. 443 S.. Irodalomtörténeti könyvtár ; 37.
ISBN 963-05-2905-X

A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918 - 1995
Fónod, Zoltán
1. kiad. Bratislava. Madách-Posonium. 1997. 384 S..
ISBN 80-7089266-8

A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918 - 2004
Fónod, Zoltán
2., jav., bÍov. kiad. Pozsony. Madách-Posonium. 2004. 478 S..
ISBN 80-7089391-5

A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája
Szoke, József
Bratislava. Madách Könyv- és Lapk..

A (cseh)szlovákiai magyar mÍuvelÍodés története 1918 - 1998
Tóth, László ; Filep, Tamás Gusztáv
Budapest. Ister. 1998.
ISBN 963-85870-0-8

A csehszlovákiai magyar nyelvÍü könyvkiadás bibliográfiája (1967-1988)
Nádor, Orsolya B.
Bratislava. Madách. 1992. 418 S..
ISBN 80-7089089-4

A Csehszlovák szakadár katolikus akció: kommunista kisérlet a katolikus egyház nemzeti egyházzá formálására Csehszlovákiában
Hal'ko, Jozef
Piliscsaba [u.a.]. PPKE BTK Szlavisztika [u.a.]. 2004. 205 S.. Pons Strigoniensis : Studia ; 3.
ISBN 963-929683-X

A csejtei várúrnÍo: Báthory Erzsébet
Péter, Katalin
[Budapest]. Helikon Kiadó. 1985. 110 S..
ISBN 963-207-652-4

A csekei monológ
Szabó, Magda
Budapest. Európa Könyvk.. 1999. 263 S..
ISBN 963-07-6503-9

ACS electronic journals; ACS journal archives
Washington. Society.

ACS Electronic Supporting Information.
[Washington, D.C.]. American Chemical Society,.

A cselekmény-isten ha egyszer lábra kap
Marno, János ; Hencze, Tamás [Ill.]
Budapest. Holnap Kiadó. 1990. 104 S..
ISBN 963-345-023-3

A cselekvés szerelmese: Duczynska Ilona élete
Dalos, György
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1984. 164 S.. NÍok a történelemben.
ISBN 963-09-2468-4

A Csemadok és a Prágai Tavasz: (beszélgetések, cikkek, elÍoadások, dokumentumok)
Szabó, RezsÍo
1. kiad. Pozsony. Kalligram. 2004. 477, [8] S..
ISBN 80-7149645-6

A csend: novellák, úti levelek
Balázs, Béla ; Lenkei, Júlia
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1985. 321 S..
ISBN 963-14-0425-0

<<A>> csendes amerikai: hÐarom regÐeny
Greene, Graham ; SzÐasz, Imre ; Szöllîosy, KlÐara ; UngvÐari, TamÐas
Bukarest . Kriterion KönyvkiadÐo. 1979. 684 S..

<<A>> csendes amerikai: regény
Greene, Graham ; Szöllîosy, Klára
Budapest . Európa Könyvkiadó. 1968. 194 S..

A csendes-óceáni térség: erÍoforrások, fejlÍodési utak, kapcsolatok
Hernádi, András
Budapest. Kossuth. 1982. 167 S..
ISBN 963-09-1944-3

¬A¬ csend harmóniája: nagyzenekarra ; (1980)
Lendvay, Kamilló ; Petró, János ¬[Dir.]¬
P 1986. 1 Schallplatte.

A csend kiáltása: válogatott versek
Horváth, Ibolya F.
Budapest. Uránusz K.. 2000. 158 S..
ISBN 963-930400-x

A csend vége: (korszerÍutlen gondolatok 1988-1991)
Szabó, Tibor
Szeged. [Szabó]. 1991. 109 p..
ISBN 963-400-620-5

ACS' English pronouncing dictionary: English-Thai
1 Aufl.. [S.l.]. ACS. [¬o.J.¬]. 780 S..

A csepegÍo kövek igézetében: az égerszögi Szabadság-barlang feltárásának története éredeti naplójegyzetek alapján
Balázs, Dénes
Érd. Balázs. 1994. 124 S..
ISBN 963-450-490-6

¬A¬ Csepel-sziget helynevei
Hajdú, Mihály
Budapest. Akad. Kiadó. 1982. 332 S..
ISBN 963-05-2906-8

¬A¬ Csepel-sziget helynevei
Hajdu, Mihály
Budapest. Akadémiai K.. 1982. 332 S. : Kt..
ISBN 963-05-2906-8

ACSE/presentation: transaction processing API (XAP-TP)
Reading. X/Open Company. 1995. XVIII, 236 S.. X/Open document : C, CAE specification ; no. 409.
ISBN 1-85912-091-1 (kart.)

ACSE/presentation services API (XAP)
Reading. X/Open. 1993. XIV, 234 S.. X Open document : C, CAE specification ; 303.
ISBN 1-87263-091-X (kart.) : No price

A cseremiszek múltja, jelene, jövÍoje
Ksenofont, Sanukov ; Kemény, Attila [Übers.]
Budapest. ELTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék. 1996. 27 S.. Budapesti finnugor füzetek ; 2.
ISBN 963-463-062-6

AÏc sereÖnne miÖna
MöÇeminova, ÇEnÏge
Kazan. Tatar kitaby näÏsrijaty. 1998. 159 S..
ISBN 5-298-00670-1

A Cserhát-Mátra-Bükkalji lignitterület áttekintîo térképe
Jámbor, Áron. ; Elsholtz, Lászlóné. ; Radócz, Gyula.
[Budapest?]. Kiadja a Magyar Állami Földtani Intézet,. 1982.. 4 maps.

<<A>> Cserhát-Mátra-Bükkalji lignitterület áttekintîo térképe 1:200 000: [Karte der Braunkohlenlager im Vorland von Cserhát-Mátra-Bükk]
Budapest . Magyar Állami Földtani Intézet. 1982. 4 Karten.

A Csernobili Atomerîomîu balesetével kapcsolatos légköri radioaktivitás- és meteorológiai mérések elîozetes eredményei =: Preliminary results of the atmospheric radioactivity as well as meteorological measurements carried out in Hungary in connection with Chernobyl Nuclear Power-Plant accident
Simon, Antal. ; Ambrózy, Pál.
Budapest. Országos Meteorológiai Szolgálat,. 1986.. 160 p..

¬A¬ Csernobili atomeromu balesetével kapcsolatos légkörí radioaktivitás- és meteorológiai mérések elozetes eredményei
Simon, Antal ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Országos Meteorológiai Szolgálat. 1986. 160 S.. Meteorológiai tanulmányok ; 60.
ISBN 963-7702-14-8

A cserétÍol a gazdaságpolitikáig
Zala, Júlia
Budapest. Minerva. 1987. 218 S..
ISBN 963-223-386-7

AC-Service: Software, Services & more
Loveland, Mark. ; MacMillan, Ross ; Roth, Alexa
Frankfurt am Main. Dresdner Kleinwort Benson Research,. 1998.. 36 S..

AC-Service: Halten
Frankfurt am Main, . 1999.. 10 S..

AC-Service: realisiert IT-Visionen
Frankfurt am Main, . 1998.. 40 S..

AC-Servo-Antriebstechnik: Grundlagen und Anwendungen
Lehmann, Rolf
München. Franzis. 1990. 156 S.. Elektronik.
ISBN 3-7723-6212-5

ACSES: the automated computer science education system at the University of Illinois
Nievergelt, Jürg.
Urbana. Dept. of Computer Science, University of Illinois at Urbana-Champaign,. 1976.. 163 p..

The ACSI-CCCD experience with routine epidemiologic surveillance: a review based on implementation experience with 13 African countries: Burundi, CAR, Congo, Cote D'Ivoire, Guinea, Lesotho, Liberia, Malawi, Nigeria, Rwanda, Swaziland, Togo, Zaire
Vernon, Andrew.
Atlanta, Ga.. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, International Health Program Office,. [1994?]. 59 p..

ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications: 14-18 July, 2003, Tunis, Tunisia : book of abstracts
[Los Alamitos, Calif.?]. IEEE Computer Society,. c2003. xx, 139 p. ;.

ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications: book of abstracts : 3-6 January, 2005, Cairo, Egypt
Piscataway, N.J.. IEEE,. c2005. xxiv, 150 p. ;.

ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications: Cairo, Egypt, 3 - 6 January. 2005 ; [conference papers]
Piscataway, NJ. IEEE Operations Center. 2005. 1 CD-ROM.
ISBN 0-7803-8735-X

A csillagok nem álmodnak
Horváth, Arany
[Kolozsvár [Cluj-Napoca]]. Romániai Magyar Közgazdászok Társ.. 2002. 142 S..
ISBN 973-002699-8

A csillagos Golgota
Szécsi, Margit ; Buda, Ferenc
[Budapest]. Helikon Kiadó. 1993. 78 S..
ISBN 963-208-272-9

A csillagos ég térképe az 1950-es aequinoctiumra
Kohl, Otto ; Felsmann, Gerhard
Berlin. Akad.-Verl.. 1957. 16 Bl..

A csillagos Pók hálójában: regény
Morlin, Imre
Kecskemét. Korda K.. 1998. 144 S..
ISBN 963-909715-2

A csillagászat magyarországi törtenetébÍolÂ: a klasszikus századok asztronómusai
Gazda, István
Piliscsaba. MTI. 2002. 287 S.. Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 12.
ISBN 963-9276-25-1

A csillagszemîu: regény
Kolozsvári-Grandpierre, Emil,
Budapest. Magvetîo,. 1977, c1954.. 557 p. ;.

A C S jamboree
Acuff, Roy.
[United States]. American Cancer Society,. 1952.. 1 sound disc (14 min.).

"A csíki kaláka: intézmény és jelkép"
Hajdú, Farkas Zoltán
[Budapest]. KözmÍuvelÍodési Információs Intézet. 1986. 42 S.. Folklór, társadalom, müvészet ; 16.
ISBN 963-01-8031-6

A csókok
Csokonai Vitéz, Mihály
Repr. Budapest. 1978. 53 S..
ISBN 963-270-841-5

A Csíksomlyói Ferences Könyvtár kincsei: könyvleletek 1980 - 1985
Muckenhaupt, Erzsébet
Budapest [u.a.]. Balassi [u.a.]. 1999. 247, [48] S..
ISBN 963-506-257-5

A Csíksomlyói és a Kantai iskola története
Sávai, János
Szeged. 1997. 472 S.. Missziós dokumentumok Magyaroszágról és a Hódoltságról : 2, Tanulmányok ; 2.
ISBN 963-458-098-X

A csíkszentkirályi és krasznahorkai Gróf Andrássy nemzetség története
Csucsomi, ...
2., szerk. kiad. Somorja. Méry Ratio. 2005. 116, [16] S..
ISBN 80-8883770-7

A csíkszépvízi Száva család: (erdélyi családtörténet. 1640 - 2000)
Száva, Tibor-Sándor
Csíkszereda. Pallas-Akad. Könyvk.. 2000. 97, [27] S..
ISBN 973-928791-3

¬A¬ csákvári fazekasság
Kresz, Mária
Székesfehérvár. 1987. 87 S. : zahlr. Ill.. Fejér Megyei Múzeumegyesület: Fejér Megyei Múzeumegyesület kiadványai ; 1..
ISBN 963-01-7087-6

&lt;&lt;A&gt;&gt; csÆkvÆri fazekassÆg
Kresz, MÆria
SzØkesfehØrvÆr. FejØr Megyei Múzeumegyesület. 1987. 87, XLIII S.. A FejØr Megyei Múzeumegyesület kiadvÆnyai; 1.
963-01-7087-6

ACS-Lite algorithmic architecture: applying adaptive control system technology to closed-loop traffic signal control systems
Luyanda, Felipe.

A CSMA/CD compatible MAC for real-time transmissions based on varying collision intervals
Sharon, Oran ; Spratt, Michael
Palo Alto, Calif. [u.a.]. Hewlett Packard Laboratories. 1997. 25 S.. HP Laboratories technical report ; 97-161.

A CSMA/CD compatible MAC for real-time transmissions based on varying collosion intervals
Sharon, Oran ; Spratt, Michael
Palo Alto, Calif.. Hewlett Packard Laboratories. 1997. 36 S.. HP Laboratories technical report ; 97-99.

ACS magazine.
[Akron, Ohio. Babcox Publications. v..

The A. C. S. magazine.
[Singapore]. p. cm..

ACSM bulletin: promoting advancement in surveying and mapping
Falls Church, Va.. ACSM. 1988.

ACSM certification registry.
Indianapolis, IN. American College of Sports Medicine,. v. ;.

ACSM Clinical track certification study guide 1998: Exercise test technologist, Exercise specialist, Program director
Baltimore, Md.. Williams & Wilkins,. c1998.. iii, 48 p..

ACSM clinical track certification study guide 2000
Baltimore. Lippincott Williams and Wilkins. 2000. IV, 42 S..
ISBN 0-7817-2526-7

ACSM fitness book
2. print. Champaign, Ill. [u.a.]. Leisure Press. 1992. IX, 117 S..
ISBN 0-88011-460-6

ACSM fitness book: [a proven, step-by-step program prescribed by the leading experts in health and fitness]
2nd ed. Champaign, Il. Human Kinetics. 1998. viii, 142 p..
ISBN 0-88011-783-4

ACSM fitness book
3rd ed.. Champaign, IL. Human Kinetics. 2003. VIII, 175 S..
ISBN 0-7360-4406-X softcover

ACSM health & fitness track certification study guide 1997: exercise leader, health/fitness instructor, health/fitness director
Baltimore, Md.. Williams & Wilkins,. c1997.. iv, 59 p..

ACSM health & fitness track certification study guide 1998: exercise leader, health/fitness instructor, health/fitness director
Baltimore, Md.. Williams & Wilkins,. c1998.. iv, 59 p..

ACS monograph
Washington, D.C. . American Chemical Society. 1968-1998.

ACSM's advanced exercise physiology
Tipton, Charles M. ¬[Hrsg.]¬
Philadelphia [u.a.]. Lippincott Williams & Wilkins. 2006. XII, 684 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 0-7817-4726-0

ACSM's certification review
Roitman, Jeffrey L. ¬[Hrsg.]¬
2. ed.. Philadelphia, Pa. [u.a.]. Lippincott Williams & Wilkins. 2006. XIV, 302 S. : Ill..
ISBN 0-7817-4592-6

ACSM's certification review: ACSM certinders,
Roitman, Jeffrey L. ; Bibi, Khalid W. ; Thompson, Walter R.
c1989.. xiii, 328 p..