¬A¬ budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek
Csapodi, Csaba
Budapest. 1984. 112 S. : Ill.. Magyar Tudományos Akadémia <Budapest> / Könyvtár: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei / Új sor. ; 15 = 90.
ISBN 963-7301-59-3

A budai SÐandor-PalotÐaban törtÐent, 1919-1941
Karsai, Elek.
Budapest. TÐancsics KönyvkiadÐo,. 1963.. 566 p..

A budai ásványvizel elsö vegyvizsgálata
Szabadvary, Ferenc
1962.

A budai szandzsák 1546-1590.: demográfiai és gazdaságtörténeti adatok
Káldy-Nagy, Gyula.
Budapest. [s.n.],. 1985 . 746 p..

A budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai: demográfiai és gazdaságtörténeti adatok ; ([Mit polygl. Zsfassung. Dt. Zsfassung:] Die Erhebungen des Sandschaks von Buda, 1546-1590. Bevölkerungs- und wirtschaftsgeschichtliche Angaben)
Káldy-Nagy, Gyula
Budapest. 1985. 746 S.,1 Kt.. Pest megye múltjából ; 6.
ISBN 963-01-6184-2

A budai Szent György-Relief =: Der St. Georg von Ofen
Horváth, Henrik.
Budapest, . 1934.. 40 S..

A budai Szent Margit Intézet története 1920-1948
Szálka, Irma
Budapest. 1991. 240 S..
ISBN 963-400-418-8

A budai vár
Zolnay, László
2. kiad. Budapest. Gondolat. 1986. 125 S.. Gondolat Zsebkönyvek.
ISBN 963-281-661-7

A Budai Várnegyed
GerÍo, László
[Budapest]. Corvina Kiadó. 1979. 71 S..
ISBN 963-13-0357-8

A budai Várnegyed
Révész, Tamás ; Major, Ottó
Budapest. Officina Nova. 1989. [Circa 95] S..
ISBN 963-7835-05-9

A budai vár és ostromai
Sugár, István
Budapest. 1979. 356 S..
ISBN 963-326-274-7

A Buda melletti kánai apátság feltárása
Gyürky, Katalin H.
1. kiad. Budapest. Akad. Kiadó. 1996. 155, XXXVI S., [2] Faltbl.
3-446-11838-1

A budaörsi német nyelvjárás Alaktana
Riedl, Franz
Budapest. 1933. Német philologiai dolgozatok ; 54.

A Budapesten élÍok idÍofelhasználása 1986/1987 és 1999/2000
KÍovári, Lajos
Budapest. 2003. 149 S.. Életmód - idÍomérleg.
ISBN 963-215-622-6

¬A¬ Budapest Galéria katalógussorozata
Budapest. Budapest Galéria. 0000.

A Budapesti 0 éves népesség demográfiai, egészségügyi és antropometriai vizsgálata
Lukács, Ágnes B. ; ÍOry, Imre
Budapest. 1981. 191 S.. A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének és a Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Bizottságának Közleményei ; 50.
ISBN 963-340-304-9

¬A¬ budapesti agglomeráció kölcsönkapcsolatai
Budapest. Regionális Kutatási Alapítvány. 1999.

A Budapesti alkoholisták és leszármazottaik biodemográfiai vizsgálata: (elîozetes jelentés)
Mikes, Gábor.
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal, Népességtudományi Kutató Intézet,. 1974-. v..

A budapesti Duna-hidak
Gáll, Imre
Budapest. MÍuszaki Könyvkiadó. 1984. 145 S..
ISBN 963-10-5385-7

A budapesti fiatalok helyzete, 1997: kutatási zárótanulmány
Gazsó, Ferenc ; Laki, László
Budapest. Baloldali Ifjúsági Társ.. 1998. 74 S..
ISBN 963-00-2180-3

A Budapesti Filhármoniai Társaság zenekarának 125 esztendeje (1853-1978)
Breuer[Hrsg.], János
Budapest. ZenemÍukiadó. 1978. 72 S..
ISBN 963-330-261-7

¬A¬ budapesti Fogorvosi Fakultás évi Közleményei
Budapest. Orvostudományi Egyetem fogorvostudományi kara. 1962.

¬A¬ Budapesti görög keleti hittudományi föiskola kiadványai
Budapest. Királyi Mag. Egyetemi Nyomda. 1945.

A Budapesti gyermekek növekedése 14 éves korig: társadalmi-gazdasági helyzetük, életmódjuk és megbetegedési viszonyaik 12 éves korban
Eiben, Ottó.
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal Népességtudomány Kutató Intézet,. c1988.. 100 p..

A Budapesti helynevgyüjtes füzetei
Budapest.

¬A¬ Budapesti Kaland: regØny
Körmendi, Ferenc
44. - 50. ezer. [Budapest]. Pantheon. [Cop. 1932]. 543 S. ; 8-o.

¬A¬ Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának jelentése a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelmügyi Magyar Királyi Minister úr Ío nagyméltóságához a Kamarai kerület kereskedelmi és forgalmi viszonyairól az ... évben
Budapest. 1876.

¬A¬ Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem MÍuvészettÈorténeti és Keresztényrégészeti Intézetének dolgozatai
Budapest. 1941.

¬A¬ Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Könyvtárának czímjegyzékek mellékletei
Budapest.

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-egyetem tanulmányi, fegyelmi és tandíj-szabályzata
6. kiadás. Budapest. 1912.

A Budapesti Kir. Magyar tudományegyetemi Könyvtár olvasó termének czímjegyzéke
Budapest. 1906. (XI, 350 S.)..

A Budapesti kir. magy. Pázmány Péter-Tudományegyetem Bölcsészeti Kara Magyarságtudományi Intézetének muködése az 1940/41. tanévben
Budapest. 1941. 30 S..

A Budapesti Kir. Magy. Tudományegyetemi Könyvtár címjegyzékének mellékletei
Budapest.

A budapesti közkönyvtárakba 1928 évben járó folyóiratok címjegyzéke
Budapest. 1928. Orzágos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ. A sorozat ; 2.

A budapesti Madách Imre Gimnázium
Véghelyi, József
Budapest. Tankönyvkiadó. 1991. 131 S.. Iskolák a múltból.
ISBN 963-18-3154-X

A budapesti Martos Flóra gimnázium emlékkönyve
Lukács, Józsefné [Hrsg.] ; Bánkuti, Imréné [Hrsg.]
[Budapest]. 1984. 136 S..
ISBN 963-01-5396-3

A Budapesti metró elsîo vonala,
[Budapest, . Lapkiadó Vállalat;. 1970.. 128 p..

A budapesti mozi 100 éve: [... kiállítás az Ernst Múzeum ...]
Fehérvári, Zoltán
Budapest. 2001. 359 S..
ISBN 963-00-7013-8

A BUDAPESTI MUESZAKI EGYETEM KEMIAI TECHNOLOGIA TANSZEK SZAZEVES TOERTENETE. MORA LASZLO. BUDAPEST: BUDAPESTI MUESZAKI EGYETEM KOEZPONTI KOENYVTARA 1975. 306 S.: ILL.
MORA, LASZLO
1975. MUESZAKI TUDOMANYTOERTENETI KIADVANYOK. 23..

<<A>> Budapesti müszaki egyetem általános és analitikai kémiai tanszékének tudományos munkássága, 1847-1975: (bibliográfia)
Vegh, F.
Budapest . 1975. VI, 245 p..

A Budapesti MÍuszaki Egyetem 200 éves évfordulójára: Ünnepi kiadvány
Budapest. Közdok. 1982. 179 S.. Tudományos közlemények. Budapesti MÍuszaki Egyetem ÉpítÍomérnöki Kar ÉpítÍoanyagok Tanszék ; 34.
ISBN 963-552-061-1

A Budapesti MÍuszaki Egyetem és az ÉpítÍoipari és Közlekedési MÍuszaki Egytem résvétele az 1956-os forradalomban
Pedroni, Emma Anna
1994. Budapest : MÍuegyetem-1956' Alapítvány.
ISBN 963-04-4130-6

A budapesti nagyvásártelep mikrotoponímiája
Berényi, Zsuzsanna Ágnes
Budapest. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 1983. 65 S.. Magyar névtani dolgozatok ; 34.
ISBN 963-461-710-7

A Budapesti nemzeti színház tervpályazáta az 1965-ben megtartott tervpályázat anyagának és eredményeinek ismertetése.: Competition for the Budapest National Theatre; review of both subject matter and result of the competition launches in 1965.
Reischl, Antal.
[Budapest, . Revai,. 1968?]. 246 p..

A Budapesti nemzeti Színház tervpályázata;
Reischi, Antal, [from old catalog] ; Bîojthe, Tamás, [from old catalog]
Budapest, . Mîuszaki Könyvkiadó Vállalat,. 1968]. 246 p..

A budapesti német fÍokonzulátus jelenti ...: az 1918 - 1919-es forradalmak és az ellenforradalom német diplomáciai iratok tükrében
Tokody, Gyula [Hrsg.]
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1989. 222 p..
ISBN 963-09-3385-3

A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata: honos népcsoportok és bevándorlók
Demeter Zayzon, Mária
Budapest. Demeter Zayzon. 1994. 192 S..
ISBN 963-450-526-0

A budapesti operaház 100 éve
Staud, Géza [Hrsg.]
Budapest. ZenemÍukiadó. 1984. 592 S..
ISBN 963-330-524-1

¬A¬ Budapesti Piarista Diákszövetség ... esztendeje: a szövetség hiv. kiadványa
Budapest. SzÂkesfÍovárosi Háziny. 1925.

¬A¬ Budapesti Piarista Diákszövetség ... evkönyve
Budapest. Budapesti SzÂkesfÍováros Háziny. 1934.

A Budapesti Piarista Gimnázium jubileumi évkönyve: az 1991/92. iskolai tanévrÍol az iskola fennállásának 275. évében
Borián, Tibor
Budapest. Budapesti Piarista Gimnázium. 1992. 196 S..
ISBN 963-04-2430-4

A budapesti prostitúció története
Miklóssy, János
[Budapest]. Népszava Kiadó Vállalat. 1989. 134 S..
ISBN 963-322-900-6

A budapesti Pázmány Egyetem sorskérdései
Hekler, Anton
Budapest: Magyar egyet. Ny.. 1931. 30 S. 8".

A Budapesti Református Gimnázium második (csonka) félszázadának szellemi arculata 1909/10 - 1951/52
Draskóczy, István
Budapest. Budapesti Református Öregdiákok Török Pál Egyesülete [u.a.]. 1993. 223, [16] S..
ISBN 963-04-3343-5

A budapesti értéktÍozsde: a magyarországi értékpapírpiac a két világháború között
Scheuer, Gyula
Budapest. Magyar TÍozsdealpítvány Kiadványa. 1990. 122 S.. TÍozsdeelméleti tanulmányok ; 4.
ISBN 963-03-3121-7

A budapesti sajtó adattára 1873 - 1950
Voit, Krisztina
[Budapest]. Argumentum K.. 2000. 783 S..
ISBN 963-446-141-7

A Budapesti SzépmÍuvészeti Múzeum
Bodnár, Szilvia
[Budapest]. Corvina. 1995. 167 S..
ISBN 963-13-3874-6

¬A¬budapesti történeti múzeum az alapitástól az ezredfordulóig
Végh, Katalin K.
Budapest. Budapesti Történeti Múzeum. 2003. 239 S.. Monumenta historica Budapestinensia ; 11.
ISBN 963-934022-7

A Budapesti Történeti Múzeum az alapítástól az ezredfordulóig
Végh, Katalin K.
Budapest. Budapesti Történeti Múzeum. 2003. 240 S.. Monumenta historica Budapestinensia ; 11.
ISBN 963-934022-7

A Budapesti Történeti Múzeum elsö félévszázada <1887-1938> ; [Mit dt. Zsfassung:] ^Die ersten fünfzig Jahre des Historischen Museums von Budapest <1887-1938>
Végh, Katalin K.
Budapest. Budapesti Történeti Múzeum. 1988. 109 p.. Pest-budai hírmondó ; 1.
ISBN 963-7096-07-8

¬A¬ Budapesti Történeti Múzeum kiadványai és munkatársainak szakirodalmi tevékenysége: bibliográfia
Budapest. Múzeum. 1989.

A Budapesti Történeti Múzeum kiadványai és munkatársainak szakirodalmi tevékenysége, 1976-1987: bibliográfia
Schwarcz, Katalin
Budapest. Budapesti Történeti Múzeum. 1989. 177 p., [12] p. of plates. Pest-Budai Hírmondó ; 2.
ISBN 963-7096-16-7 : 70.00Ft

¬A¬ Budapesti Történeti Múzeum Könyvtárának és Régészeti Adattárának ismeretetése
Havassy, Péter ¬[Hrsg.]¬
Budapest. 1991. 167, 8 Bl. : Ill.. Pest-Budai hírmondó ; 3.
ISBN 963-7096-25-6

A Budapesti Történeti Múzeum Könyvtárának és Régészeti Adattárának ismertetése
Havassy, Péter
Budapest. Budapesti Történeti Múzeum. 1991. 168 p.. Pest-budai hírmondó ; 3.
ISBN 963-7096-25-6

A Budapesti Történeti Múzeum Várostörténeti Osztályának kéziratos térképei: katalógus
Gál, Éva
Budapest. Budapesti Történeti Múzeum. 1989. 48 S., 24 Bl.. Monumenta historica Budapestinensia ; 6.
ISBN 963-7096-17-5

¬A¬ budapesti Történéti Múzeum kiadványai és munkatársainak szakirodalmi tevékenysége: 1976 - 1987 ; bibliográfia
Schwarcz, Katalin
Budapest. Budapesti Történeti Múzeum. 1989. 177 S. : Ill.. Pest-budai hírmondó ; 2.
ISBN 963-7096-167

A Budapesti XVII. FIDEM kongresszus nemzetközi éremkiállítása
Csengeryné Nagy, Zsuzsa.
[Budapest]. Magyar Nemzeti Galéria,. 1977.. 263 p., [176] p. of plates.

A budapesti XXI. kerületi Jedlik Ányos Gimnázium évkönyve fennállásának 50. évében 1994/1995
[Budapest]. 1996. 109 [11] S..
ISBN 963-04-6291-5

A budapesti zsidó fiú- és a leánygimnázium története
Felkai, László
Budapest. Anna Frank Gimnázium. 1992. 182 p..
ISBN 963-04-2240-9

AbÅu-ØDarr al-ÇGifÅarÅi: al-iÏstirÅakÅi az-zÅahid, ÖsÅaÖhib rasÅul allÅah ; muÖsaddar bi-baÖhØt "al-IÏstirÅakÅiya fi 'l-islÅam"
SaÖhÖhÅar, °Abd-al-ÖHamÅid ÏGÅuda as-
ÖTab°a 9. al-QÅahira. DÅar MiÖsr li-Öt-ÖTibÅa°a. 1970. 188 S..

AbÅu-ØDarr al-ÇGifÅarÅi wa-'Ïs-ÏsuyÅu°Åiya
MaÖhmÅud, °Abd al-ÖHalÅim ; AbÅu-ØDarr al-GifÅarÅi
ÖTab°a 2. MiÖsr. DÅar al-Ma°Åarif. 1976. 86 p..
ISBN 977-246-322-9

A budaszentlÍorinci pálos kolostor
Bencze, Zoltán ; Szekér, György
4. Aufl. Frankfurt am Main. Hirschgraben-Verl.. 1976. 291 S..
ISBN 3-454-21751-2

A budavári lakónegyed
Turjányi Papp, Melinda
[Budapest]. MÍuszaki Könyvkiadó. 1988. 144 S..
ISBN 963-10-7769-1

A budavári Nagyboldogasszonytemplom és a HaÂlaszbástya
Entz, Géza
[Budapest]. Corvina. 1974. 35 S., 35 Abb.
ISBN 963-13-2379-X

A budavári Nagyboldogasszony-templom és a Halászbástya
Entz, Géza
2. kiadás. Budapest. Corvina. 1987. 35, [circa 32] S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt..
ISBN 963-13-2379-X

A budavári szoborlelet
Zolnay, László ; Marosi, ErnÍo
[Budapest]. Corvina. 1989. 175 S..
ISBN 963-13-1993-8

¬A¬ Buddenbrook-ház: egy család alkonya
Mann, Thomas ; Lányi, Viktor ¬[Übers.]¬
Bukarest. Kriterion Könyvk.. 1972. 670 S.. Horizont könyvek.

A Buddenbrook ház: regény
Mann, Thomas ; Lányi, Viktor
8. kiad. Budapest. Európa Könyvk.. 1981. 670 S..
ISBN 963-07-2456-1

A Buddha from Korea: the Zen teachings of T'aego
Pou ; Cleary, Jonathan C. [Übers.]
1. ed. Boston, Mass. [u.a.]. Shambhala. 1988. XVI, 177 S..
ISBN 0-87773-453-4

A Buddha within: the Tathagatagarbhasutra : the earliest exposition of the Buddha-nature teaching in India
Zimmermann, Michael
Tokyo. International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka University,. 2002. 444 s..

A Buddha within: the Tathagatagarbhasutra
Zimmermann
Tokyo . International Research Inst. for Advanced Buddhology, Soka Univ. .

A Buddha within: the Tathagatagarbhasutra ; the earliest exposition of the Buddha-nature teaching in India
Zimmermann, Michael
Tokyo. The International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka University. 2002. 444 S.. Bibliotheca philologica et philosophica Buddhica ; 6.
ISBN 4-9980622-5-5

A Buddhist Abbot
c1931.. 1 photographic print..

A Buddhist Bible
Goddard, Dwight
Boston. Beacon Press. 1994. XXXII, 677 S..
ISBN 0-8070-5911-0

A Buddhist Bible: the favorite scriptures of the Zen sect : History of early Zen Buddhism ; Self-realization of noble wisdom ; the Diamond sutra ; the Prajna paramita sutra ; the Sutra of the sixth patriarch
Huineng, ; Goddard, Dwight,
Thetford, Vt.. D. Goddard,. 1932.. 316 p. ;.

¬A¬ Buddhist Bibliography ...
March, Arthur Charles
London. 1935.

<<A>> Buddhist catechism: an introduction to the teaching of the Buddha Gotama
Bhikkhu, Subhadra
Colombo . The Maha Bodhi Society. 1949. 75 S..

<<A>> Buddhist catechism: an introduction to the teaching of the Buddha Gotama
Subhadra
Kandy . Buddhist Publication Society. 1970. 102 S..

A Buddhist-Christian logic of the heart: Nishida's Kyoto school and Lonergan's "spiritual genome" as world bridge
Raymaker, John
Lanham, Md. [u.a.]. University Press of America. 2002. X, 214 S..
ISBN 0-7618-2437-5 pbk. : alk. paper

A Buddhist correspondence: the letters of Lo-chen Bsod-nams-rgya-mtsho : facsimile edition of a 15th century Tibetan manuscript
1424-1482 <Khrims-khaÇn Lo-tsÅa-ba> ; Ehrhard, Franz-Karl
Lumbini. Lumbini International Research Institute. 2002. XXI, 423 S.. Facsimile edition series ; 3.
ISBN 99933-3243-7

¬A¬ Buddhist critique of the Christian concept of God
Dharmasiri, Gunapala
Antioch, Calif.. Golden Leaves. 1988. XX, 313 S..
ISBN 0-942353-01-3

¬A¬ Buddhist critique of the Christian concept of god: a critique of the concept of god in contemporary Christian theology and philosophy of religion from the point of view of early Buddhism
Dharmasiri, Gunapala
1. publ.. Colombo. Lake House Investments. 1974. XI, 312 S..

¬A¬ Buddhist doctrine of experience: a new transl. and interpret. of the works of Vasubandhu the Yogacarin
Vasubandhu ; Kochumuttom, Thomas A. ¬[Übers.]¬
Dehli ¬[u.a.]¬. 1982. XXII, 287 S..
ISBN 0-89581-551-6

A Buddhist doctrine of experience: a new translation and interpretation of the works of Vasubandhu the Yogacarin
Kochumuttom, Thomas A. ; Vasubandhu
Delhi. Motilal Banarsidass,. 1982. xxii, 287 p. ;.

A Buddhist doctrine of experience: a new translation and interpretation of the works of Vasubandhu the YogÅacÅarin
Vasubandhu ; Kochumuttom*1941-*, Thomas Augustine [Übers.]
Repr. of the ed.: Delhi, 1982. Delhi. Motilal Banarsidass. 1989. XXII, 287 S..
ISBN 81-2080662-X

A Buddhist history of the West: studies in lack
Loy, David R.
Albany. State Univ. of New York Press. 2002. VII, 244 S.. SUNY series in religious studies.
ISBN 0-7914-5259-X

A Buddhist kaleidoscope: essays on the Lotus Sutra
Reeves, Gene
Tokyo. Kosei,. 2002.. 540 S..

A Buddhist leader in Ming China: the life and thought of Han-Shan Te-Ch'ing
Hsu, Sung-peng
Pennsylvania. Univ. Press. 1979. XVII, 221 S..
ISBN 0-271-00542-4

A Buddhist life in America: simplicity in the complex
Halifax, Joan
New York, NY [u.a.]. Paulist Press. 1998. 45 S.. Wit lectures.
ISBN 0-8091-3785-2 alk. paper

A Buddhist manual of psychological ethics: (Buddhist psychology) of the fourth century BC being a translation, now made for the first time, from the original P\0101li, of the first book in the Abhhidhamma Pi\1E6Daka entitled Dhamma-Sa\1E45ga\1E47i (compendium of states or phenomena)
Davids, Caroline Augusta Foley Rhys
[Reprint]. [Whitefish, Mont.]. Kessinger. [ca. 2003]. XCV, 393 S.. Kessinger publishing's rare reprints.
0-7661-4702-9

A Buddhist manual of psychological ethics: being a translation, now made for the first time, from the original Pali, of the first book in the Abhidhamma PiÖtaka, entitled Dhamma-sangaÖni, compendium of states or phenomena
Rhys Davids, Caroline Augusta Foley
3. ed., repr. Oxford. Pali Text Soc.. 1997. CIII, 9, 364 S.. Pali Text Society Translation Series ; 41.
ISBN 0-86013-062-2

A Buddhist manual of psychological ethics.
Davids, Caroline Augusta Foley Rhys,
London, . The Royal Asiatic society,. 1923.. cxii, 364 p..

A Buddhist manual of psychological ethics: being a translation, now made for the first time, from the original Pali, of the first book in the Abhidhamma PiÖtaka, entitled Dhamma-sangaÖni (compendium of states or phenomena)
Rhys Davids, Caroline Augusta Foley
3. ed. London [u.a.]. Routledge & Paul. 1974. CIII, 9, 364 S.. Pali Text Society Translation Series ; 41.
ISBN 0-7100-7934-9

A Buddhist manual of psychological ethics (Buddhist psychology) of the fourth century BC: being a translation, now made for the first time, from the original P¯ali, of the first book in the Abhidhamma-Piòtaka entitled Dhamma-Saçngaòni ( compendium of states or phenomena)
Davids, Caroline A. F. Rhys
New Delhi. Munshiram Manoharlal Publ.,. 1996.. XCV, 393 S..

A Buddhist manual of psychological ethics of the fourth century B.C.: being a translation, now made for the first time, from the original Pali, of the first book in the Abhidhamma piòtaka, entitled Dhamma-sangaòni (compendium of states or phenomena)
Davids, Caroline A. F. Rhys
New Delhi. Oriental Books Reprint Corp. : distributed by Munshiram Manoharlal Publishers,. 1975.. xcv, 393 p. ;.

A Buddhist paradise - The murals of Alchi, Western Himalayas
Pal, Pratapaditya ; Fournier, Lionel
1. ed, <<Sonderauflage von 150 Exemplaren für Förderkreis zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Ladakhs>>. Basel. Kumar [u.a.]. 1982. 67 S mit zahlr. Abb.
ISBN 3-85560-036-8

A Buddhist reader: selections from the sacred books
Warren, Henry Clarke,
Mineola, N.Y.. Dover Publications,. 2004.. xx, 520 p..

A Buddhist's Shakespeare: affirming self-deconstructions
Howe, James
Rutherford [u.a.]. Fairleigh Dickinson Univ. Press [u.a.]. 1994. 273 p..
ISBN 0-8386-3522-9 alk. paper

A Buddhist terminological dictionary: the Mongolian MahÅavyutpatti
Sárközi, Alice [Hrsg.]
Wiesbaden. Harrassowitz. 1995. XXIV, 835 S.. Asiatische Forschungen ; 130.
ISBN 3-447-03591-9

A Buddhist vision for renewing society: collected articles by a concerned Thai intellectual
Sulak Sivaraksa
3. print. with addenda. Bangkok. Thai Inter-Religious Commission for Development. 1994. XXXV, 379 S. : Ill..
ISBN 974-7493-41-1

¬A¬ Buddhist vision for renewing society: collected articles
Sulak Sivaraksa
Bangkok. Thai Watana Panich. 1981. XXVII, 243 S..
ISBN 974-07-5095-8

A Buddhist woman's path to Enlightenment: proceedings of a workshop on the TamiØl narrative Ma.nimÅekalai, Uppsala University, May 25 - 29, 1995
Schalk, Peter [Hrsg.]
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1997. 330 S.. Acta Universitatis Upsaliensis : Historia religionum ; 13.
ISBN 91-554-3900-4

¬A¬ Buddhist woman's path to enlightenment: proceedings of a Workshop on the TamiØl Narrative MaÖnimÅekalai, Uppsala University, May 25 - 29, 1995
Schalk, Peter ¬[Hrsg.]¬
Uppsala. Uppsala Univ.. 1997. 330 S.. Acta Universitatis Upsaliensis : Historia religionum ; 13.
ISBN 91-554-3900-4

--a bude hÊuÏr: roman o tÏrech dílech
Pelc, Jan
1. vyd. Praha. Panorama. 1990. 393 S..
ISBN 80-7038220-1 : KÏcs39.00

... a bude hÊuÏr: román o tÏrech dílech ; DÏeti rodiÏcÊu, DÏeti ráje, DÏeti cest
Pelc, Jan
Praha. MaÏta. 1996. 395 S.. ÏCeská radost ; 0.
ISBN 80-8601307-3

Abu, der kleine Elefant, der ein Eisbär sein wollte
Brezina, Thomas ; Kumpf, Gottfried
St. Pölten. NP. 2003. [24] Bl. : überw. Ill. : 29 cm.
ISBN 3-85326-269-4

A budgetary analysis of NASA's new vision for space exploration.
Washington, DC. Congress of the U.S., Congressional Budget Office. [2004]. xvii, 38 p..

A budgetary and economic analysis of the North American Free Trade Agreement
Washington. US Gov. Print. Off.. 1993. XVII, 117 S.. A CBO study.
ISBN 0-16-041864-X

A budgetary incorporation report for the proposed city of Fremont.
Oakland, . 1955.. 53 leaves.

A budget for America
Antonelli, Angela M. ; Sperry, Peter B.
Washington, DC. Heritage Foundation. 2001. VII, 436 S.. A mandate for leadership project.
ISBN 0-89195-098-2

A budgeting and reporting system for a non-profit organization during the development of its programs
Vora, Anil S.
Berkeley. University of California,. 1979. 97 l..

A budgeting guide for local government
Bland, Robert L.
2. ed. Washington, D.C. International City/County Management Association. 2007. 199 S..
ISBN 978-0-87326-713-7 alk. paper

A budgeting model for an institution of higher education.
Said, Kamal E.
[Austin] . Bureau of Business Research, University of Texas at Austin. [1974]. ix, 202 p..

¬A¬ budget model for small manufacturing companies
Bourne, Frances Yvonne
Authorized facs. 1978. 389 S..

A Budget of humorous poetry.
Philadelphia, . G. G. Evans,. 1859.. 320 p..

A budget of letters,: or, Things which I saw abroad.
Eames, Jane Anthony,
Boston, . William D. Ticknor and company,. 1847-1860.. 3 v..