Abu: der kleine Elefant, der ein Eisbär sein wollte
Brezina, Thomas ; Kumpf, Gottfried (Künstler)
2. Aufl.. St. Pölten ; Wien ; Linz. NP-Buchverl.. 2003. [24] Bl..
ISBN 3-85326-269-4 geb. : EUR 15,90

Abu: der kleine Elefant, der ein Eisbär sein wollte
Brezina, Thomas ; Kumpf, Gottfried (Künstler)
[Rheda-Wiedenbrück u.a.]. RM-Buch-und-Medien-Vertrieb. [2003]. [26] Bl..
ISBN geb. : EUR 12,95 (nur für Mitglieder)

Abu\0304 Nas\0323r Mans\0323u\0304r's approach to spherical astronomy as developed in his treatise "The Table of Minutes"
Jensen
Aarhus . 1970. 31 bl..

Abu\0304 Tamma\0304m
Farru\0304h\0332
Bayru\0304t . 1964. 200 s..

Abu\0304 Ya\02BFqu\0304b al-Sijista\0304ni\0304
Walker
London . I.B. Tauris in association with the Institute of Ismaili Studies. 1996. xv, 132 s..

Ab¯u_d¯iya und maww¯al: Untersuchungen zur sprachlich-musikalischen Gestaltung im südirakischen Volksgesang
Wegner, Ulrich.
Hamburg. K.D. Wagner,. 1982.. 2 v..

Ab¯u _Zarr
Sahh¯ar, `Abd al-Ham¯id J¯udah. ; Shar¯i`at¯i, `Al¯i.
[Tihr¯an]. Husayn¯iyah-'i Irsh¯ad,. [1357 i. e. 1978]. 8, 307 p..

Abu Aaòhmad yaòhya 'bn Aali 'bn al-munaægægim: risalatu fi Almusiqi ; ein Beitrag zum Verständnis des Abstraktionsvorgangs bei der Entstehung und zur Charakteristik des antiken Tonsystems
Bielitz, Mathias ; Jensen, J. H. D.
Neckargemünd. Männeles Verlag. 1999. II, 345 S..
ISBN 3-933968-10-0

Abu Abdallach al-Chorezmi: 10 vek
Chajrullaev, Muzaffar MuchitdinoviÏc ; Bachadirov, Raik MadÏzidoviÏc ; Karimov, U. I. [Hrsg.] ; Sokolov, V. V. [Hrsg.]
Moskva. Nauka. 1988. 140 S.. NauÏcno-biografiÏceskaja literatura.
ISBN 5-02-008019-5

Abu Abdallach DÏzafar Rudaki
Braginskij, Iosif S.
Moskva. Nauka. 1989. 135 S..
ISBN 5-02-016530-1

Abu 'Abdallah Muhammad Ibn Al-Hasan Asch-Schaibani und sein corpus juris "al-gami as-sagir".
Dimitroff, Iwan,
1908.. 147 p..

Abu AbdulloÑh al-Horazmij va ilmlar tasnifi tarihidan
Bachadirov, Roik M.
ToÏskent. ÆUzbekiston. 1995. 142 S..
ISBN 5-640-01687-6

Abu 'ahmad yahya 'bn 'ali 'bn al-munaggim: Übersetzung und Kommentar ; ein Beitrag zum Verständnis des Abstraktionsvorgangs bei der Entstehung und zur Charakteristik des antiken Tonsystems
Bielitz, Mathias ; Jensen, Hans Daniel
Neckargmünbuch Verl.. 1995. XXXIV, 929 S.. dtv ; 5024 : Beck-Texte im dtv.
ISBN 3-423-05024-1

Abu 'ahmad yahya 'bn 'ali 'bn al-munaggim: Übersetzung und Kommentar ; ein Beitrag zum Verständnis des Abstraktionsvorgangs bei der Entstehung und zur Charakteristik des antiken Tonsystems
Bielitz, Mathias ; Jensen, Hans Daniel
Neckargmünd. Männeles-Verl.. 1999. 345 S..
ISBN 3-933968-10-0

abu ahmad yahya'bn ali'bn al-munaggim risalatu fi'lmusiqi: Abhandlung Luber die Musik, Übersetzung und Kommentar; ein Beitrag zum Verständis und zur Charakteristik des antiken Tonsystems
Bielitz, Mathias ; Ibn al-Munaggim ; Jensen, Hans Daniel
Neckargemünd . Männeles. 1999. 345 S..

Abåu al-°Abbåas al-Qalqashandåi wa-kitåabuhu "dSubdh al-a°shÐa",
al-Qåahirah, . al-Hay®ah al-Midsråiyah al-°åAmmah lil-Kitåab,. 1973.. 270 p..

Ab¯u al-`Al¯a' al-Ma`arr¯i.
Ab¯u al-`Al¯a' al-Ma`arr¯i, ; Qumayr, Y¯uhann¯a, [from old catalog]
[1947.. p. cm..

Ab¯u al-`Al¯a' al-Ma`arr¯i wa-nazrah jad¯idah `ilayh: tamh¯is naqd¯i had¯ar¯i wa-fann¯i
`Abd, `Abd al-Hak¯im `Abd al-Sal¯am.
al-Iskandar¯iyah. D¯ar al-Matb¯u`¯at al-Jad¯idah,. 1993.. 2 v. ;.

Abåu al-A°lÐa al-Mawdåudåi: dsafadhåat min dhayåatihi wa-jihåadihi
Ahmad Idriss
al-Qåahirah. al-Mukhtåar al-Islåamåi lil-dTibåa°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 1979.. 110 p. ;.

Ab¯u al-°Al¯a® ibn Zuhr (d. 525/1130) and his son Ab¯u Marw¯an ibn Zuhr (d. 557/1161): texts and studies
Sezgin, Fuat. ; °Am¯aw¯i, M¯azin. ; Ehrig-Eggert, Carl. ; Neubauer, E.
Frankfurt am Main. Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University,. 1996.. 394 p. ;.

Ab¯u al-anbiy¯a'.
`Abb¯as¯i, Mahm¯ud. [from old catalog]
1969.. 30 p..

Abu al-°Atahiyah
Abu al-°Atahiyah, Isma°il ibn al-Qasim,
Damascus. [S.n.],. [197-?]. 38, 721 p..

Abåu al-°Atåahiyah.
[1962.. p. cm..

Abåu al-°Atåahiyah, ash°åaruhu wa-akhbåaruh
Abåu al-°Atåahiyah, Ismåa°åil ibn al-Qåasim, ; Faydsal, Shukråi,
[Damascus]. Madtba°at Jåami°at Dimashq,. 1965.. 721 p. ;.

Abåu al-°Atåahiyah, ash°åaruh wa-akhbåaruh.: dtab°ah mudhaqqiqah °alåa makhdtåudtatayn wa-nudsåuds lam tunshar min qabl.
Abåu al-°Atåahiyah, Ismåa°åil ibn al-Qåasim, ; Faydsal, Shukråi,
Dimashq, . Madtba°at Jåami°at Dimashq,. 1965.. 721 p..

Abåu al-Barakåat ibn al-Anbåaråi wa-diråasåatuhu al-nadhwåiyah.
al-Såamarråa®åi, Fåaddil dSåalidh. [from old catalog]
[s. l. . : s. n.],. 1975.. p. cm..

Ab¯u al-Barak¯at ibn al-Anb¯ar¯i wa-dir¯as¯atuhu al-nahw¯iyah.
al-S¯amarr¯a'¯i, F¯adil S¯alih. [from old catalog]
[s. l. . : s. n.],. 1975.. p. cm..

Abåu al-dHasan al-dHudsaråi al-Qayrawanåi
al-Marzåuqåi, Mudhammad. ; Ibn al-dHåajj YadhyÐa, al-Jåilåanåi,
Tåunis, . Maktabat al-manåar,. 1963.. 3, 520 p..

Abåu al-dHasan al-Shåadhilåi: al-såufåi al-mujåahid wa-al-°åarif bi-Allåah
Madhmåud, °Abd al-dHalåim
al-Qåahirah. Dåar al-Kåatib al-°Arabåi lil-dTibåa°ah wa-al-Nashr,. 1967.. 216 p. ;.

Abåu al-dHasan ibn Sha°båan: dhayåatuhu wa-shi°ruh
[Tunis]. Wizåarat al-Thaqåafah, al-Markaz al-Wadtanåi lil-Ittidsåal al-Thaqåafåi,. 2001.. 208 p. ;.

Abåu al-dTayyib al-Mutanabbåi: diråasah fåi al 10.
BlachÆere, RÐegis, ; Kåilåanåi, Ibråahåim

Abåu al-dTayyib al-Mutanabbåi: diråasah nadhwåiyah wa- lughawåiyah
°Abd al-Mawjåud, Mudhammad °Izzat
[Cairo]. al-Hay®ah al-Midsråiyah al-°åAmmah lil-Kitåab,. 1990.. 167 p. ;.

Abåu al-dTayyib al-Mutanabbåi: diråasah fåi huwåiyatihi wa-shi°rihi wa-al-mukhtåaråat
°Allåush, Nåajåi, ; Mutanabbåi, Abåu al-dTayyib Adhmad ibn al-dHusayn,
Bayråut. al-Ruwwåad lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 1993.. 495 p. ;.

Abåu al-dTayyib al-Mutanabbåi fåi Midsr wa-al-°Iråaqayn
Shak°ah, MudsdtafÐa
Bayråut. °åAlam al-Kutub,. 1983.. 514 p. ;.

Abualeq
Hidalgo, Juan Francisco
1. ed.. [S.l.]. Morandi. 1998. 95 S.. Morandi ; 19 : Poesía.
ISBN 84-8198-254-7

Abåu al-Faraj al-Idsfahåanåi, 284-362H/897M-972M: adåib shaharahu kitåab
Fransåis, Tåanyus
Bayråut. Dåar al-Fikr al-°Arabåi. 1996.. 136 p. ;.

Ab¯u al-Faraj al-Isfah¯an¯i f¯i al-Agh¯an¯i
Haqq¯i, Mamd¯uh.
Bayr¯ut. D¯ar Maktabat al-Hay¯at,. [1971]. 103 p..

Abåu al-Fatdh al-Ya°muråi: dhayåatuhu wa-åathåaruhu wa-tadhqåiq Ajwibatih
Råawandåi, Mudhammad ; Ibn Sayyid al-Nåas, Mudhammad ibn Mudhammad,
[Rabat]. al-Mamlakah al-Maghribåiyah, Wizåarat al-Awqåaf wa-al-Shu®åun al-Islåamåiyah,. 1990.. 2 v. ;.

Ab¯u al-Fatòh al-Ya°mur¯i: òhay¯atuhu wa-¯ath¯aruhu wa-taòhq¯iq Ajwibatih
R¯awand¯i, Muòhammad ; Ibn Sayyid al-N¯as, Muòhammad ibn Muòhammad,
[Rabat]. al-Mamlakah al-Maghrib¯iyah, Wiz¯arat al-Awq¯af wa-al-Shu®¯un al-Isl¯am¯iyah,. 1990.. 2 v. ;.

Abåu al-Fawåaris.
Abåu dHadåid, Mudhammad Faråid
[1969]. 183 p..

Abåu al-Fawåaris, °Antarah ibn Shadåad
Abåu dHadåid, Mudhammad Faråid
Midsr, . Dåar al-Ma°åarif,. [1961]. 183 p..

Abåu al-Fawåaris, °Antarah ibn Shaddåad
Abåu dHadåid, Mudhammad Faråid
al-Qåahirah, J.M.°A.. Dåar al-Ma°åarif,. 1979. 183 p. ;.

Abåu al-Faðzl Bayhaqi va jami°ah-i Ghaznavåi: aösar-i muntashir nashudih
dTabaråi, Idhsåan.
Berlin. dHizb-i Tåudah-i åIråan,. 1380 [2001]. 113 p. ;.

Ab¯u al-òHasan al-òHuòsar¯i al-Qayrawan¯i
Marz¯uq¯i, Muòhammad ; Ibn al-òH¯ajj Yaòhyá, al-J¯il¯an¯i
T¯unis, . Maktabat al-man¯ar,. 1963.. 3, 520 p..

Abu al-òHasan al-Shushtari wa-falsafatuhu al-òSufiyah
Idrisi, Muòhammad al-Adluni.
al-Dar al-Bayòda. Dar al-Thaqafah,. 2005.. 415 p. ;.

Ab¯u al-Hudá al-òSayy¯ad¯i f¯i ¯ath¯ar mu°¯aòsir¯ih
Suwayd¯an, òHasan al-Sam¯aòh¯i.
Dimashq. D¯ar al-Bash¯a®ir lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 2002.. 392 p..

Ab¯u °Al¯i al-Hajar¯i: wa abòh¯athahu f¯i taòhd¯id al-maw¯aòdi°,
J¯asir, òHamad
al-Riy¯aòd, . D¯ar al-Yam¯amah lil-Baòhth wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr. [1968]. 443 p..

Abåu °Alåi al-Hajaråi: wa abdhåathahu fåi tadhdåid al-mawåaddi°,
Jåasir, dHamad
al-Riyåadd, . Dåar al-Yamåamah lil-Badhth wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr. [1968]. 443 p..

Abu Ali Hussdin Ibn Abdullah Ibn Sina Avicenna: 980 - 1037 ; zur 1000. Wiederkehr des Tages seiner Geburt (nach mohammedanischer Zeitrechnung)
Weller, Eva-Elisabeth ; 980-1037
Berlin. Zentralvorstand der Ges. der Dt.-Sowjet. Freundschaft in Zusammnearbeit mit der Dt. Friedenskomitee. 1952. 55 S..

Abu Ali Ibn Sina: K 100-letiju so dnja roÏzdenija
Avicenna Ibn Sina, Abu-'Ali al Husain ; Baratov, M. B. ¬[Hrsg.]¬
TaÏskent. Fan. 1980. 248 S..

Abu-Ali Ibn-Sina: (Avicenna)
Semenov, Aleksandr A.
Stalinabad. TadÏzikgosizdat. 1953. 62 S..

Abu Ali ibn Sina: k 1000-letiëiìu so dnëiìa rozhdeniëiìa
Baratov, M. B. ; Bulgakov, P. G. ; Karimov, Usmon.
Tashkent. Izd-vo "Fan" Uzbekskoæi SSR,. 1980.. 248 p. ;.

Abu Ali Ibn Sina: k 1000-letiëiìu so dnëiìa rozhdeniëiìa / redkollegiëiìa: M.B. Baratov, P.G. Bulgakov, U.I. Karimov
Tashkent. Fan Uzbekskoæi SSR,. 1980. 248 p. ;.

Abu 'Ali Ibn Sina. al-BurhaÅn min kitÅab asÏ-SÏifaÅa',
Avicenna ; BadawÅi, 'AbdarraÖhmÅan
1954.

Ab¯u °Al¯i ibn S¯in¯a (d. 428/1037): texts and studies
Sezgin, Fuat. ; Avicenna, ; °Am¯aw¯i, M¯azin. ; Ehrig-Eggert, Carl. ; Neubauer, E.
Frankfurt am Main. Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University,. 1999.. 5 v. ;.

Abu Ali Ibn Sina i estestvennye nauki: materialy jubilejnoj nauÏcnoj sessii, posvjaÏsÏcennoj 1000-letiju so dnja roÏzdenija Abu Ali Ibn Siny (Avicenny) ; Buchara, 24 - 26 sentjabrja 1980 g.
Sadykov, A. S. ; Avicenna
TaÏskent. Izdat. FAN Uzbekskoj SSR. 1981. 249 S..

Abu Ali ibn Sina--velikiæi myslitel§, uchenyæi-çenëtþsiklopedist srednevekovogo Vostoka
Boltaev, M. N. ; ëIþUsupov, çE. ëIþU. ; Karpushin, V. A.
Tashkent. Izd-vo "Fan" Uzbekskoæi SSR,. 1980.. 162 p. ;.

Abuali Ibn-Sino i ego medicinskie vozzrenija: (kratkij istoriko-medicinskij oÏcerk k 1000-letiju so dnja roÏzdenija)
Ischakov, Sadyk I. ; Avicenna Ibn Sina, Abu-'Ali al Husain ; Ischaki, Ju. B. ¬[Hrsg.]¬
DuÏsanbe. Izdat. DoniÏs. 1980. 43 S..

Abuali Ibn Sino i ego épocha: (k 1000-letiju so dnja roÏzdenija)
DuÏsanbe. DoniÏs. 1980. 215 S..

Abu Ali Ibn Sinoning ilmij asospangan chajkal obrazini jaratis
Otabekov, Ju. O. ; Chamidullin, S. Ch.
Taskent. Izd. Medicina. 1980. 95 S..

Abu Ali Ibn Sino tarÏzimai holi
Karimov, U.I. [Hrsg.] ; Avicenna
ToÏskent. Üzbekiston SSR "FAN" naÏsriëti. 1980. 27 S..

Abu Ali Ibn-Tsina, qui hactenus perperam dictus est Avicenna Canon Medicinae
Avicenna ; Plemp, Vopiscus Fortunatus [Übers.]
Lovanii. Hieronymus Nempaeus.

Abualj Ibn-Tsina qui hactenus perperam dictus est Avicenna Canon medicinae
Avicenna ; Plemp, Vopiscus F.
Lovanii. Nempaeus.

Abu al-Kalam Azad: al-muòsliòh al-dini wa-al-zaim al-siyasi fi al-Hind
Nimr, Abd al-Munim.
[Cairo]. al-Hayah al-Miòsriyah al-Ammah lil-Kitab,. 1993.. 2 v. in 1 (566 p.).

Abu al-Khussib: (wujuh fi al-suq al-qadim)
Al-Mubarak, Mahmud Badr `Atiyah
Stockholm. Mahmud B. A. Al-Mubdarak,. 2005 . 90 s..

Abu Al Makarem, Bishop Samuel: history of the churches and monasteries in lower Egypt in thr 13th cent.
Abbaseyah, Cairo. Institute of Coptic Sudies, Anba Rewis,. 1992.. 276 p. ;.

Abåu al-Qåasim al-åAmidåi wa-Kitåab al-muwåazanah
Abåu dHamdah, Mudhammad °Alåi
Bayråut, . Dåar al-°Arabåiyah lil-dTibåa°ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzåi°. [1969]. 16, 142 p..

Abu al-Qasim al-Shabbi: rihlat ta'ir fi dunya al-shi`r
Nu`mani, `Abd al-`Aziz
al-Qahirah [Kairo]. al-Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah,. 1997. 88 s..

Abåu al-Qåasim al-Shabbåi.
al-Naqqåash, Rajåa®. [from old catalog]
[1962]. p. cm..

Abåu al-Qåasim al-Shåabbåi
°Awadd, Råitåa ; Shåabbåi, Abåu al-Qåasim
Bayråut. al-Mu®assasah al-°Arabåiyah lil-Diråasåat wa-al-Nashr,. 1983.. 63 p. ;.

Abåu al-Raydhåan Mudhammad ibn Adhmad al-Båiråunåi,: al-°åalim al-falakåi al-jiyåulåujåi wa-al-riyåaddåi al-mu®arrikh mutarjim thaqåafat al-Hind.
Tawåanisåi, Abåu al-Futåudh Mudhammad
[al-Qåahirah] . al-Majlis al-A°lÐa lil-Shu®åun al-Islåamåiyah,. 1967.. 158 p..

Ab¯u al-shuhad¯a'.
al-`Aqq¯ad, `Abb¯as Mahm¯ud,
[1967.. p. cm..

Abåu al-Shuhadåa® al-dHusayn ibn °Alåi
°Aqqåad, °Abbåas Madhmåud,
[al-Qåahirah]. Dåar al-Hilåal,. [1969]. 161 p. ;.

Ab¯u al-Shuhad¯a' al-Husayn ibn `Al¯i.
al-`Aqq¯ad, `Abb¯as Mahm¯ud,
[1965]. p. cm..

Ab¯u al-Shuhad¯a' Husayn ibn `Al¯i.
al-`Aqq¯ad, `Abb¯as Mahm¯ud,
[1946?]. p. cm..

Ab¯u al-òTayyib al-Mutanabb¯i: qalaq al-shi°r wa-nash¯id al-dahr
Mann¯a°¯i, Mabr¯uk ; Mutanabb¯i, Ab¯u al-òTayyib Aòhmad ibn al-òHusayn,
T¯unis. D¯ar al-Yam¯amah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 1991.. 207 p. ;.

Ab¯u al-òTayyib al-Mutanabb¯i: dir¯asah naòhw¯iyah wa- lughaw¯iyah
°Abd al-Mawj¯ud, Muòhammad °Izzat
[Cairo]. al-Hay®ah al-Miòsr¯iyah al-°¯Ammah lil-Kit¯ab,. 1990.. 167 p. ;.

Ab¯u al-òTayyib al-Mutanabb¯i: dir¯asah f¯i huw¯iyatihi wa-shi°rihi wa-al-mukht¯ar¯at
°All¯ush, N¯aj¯i, ; Mutanabb¯i, Ab¯u al-òTayyib Aòhmad ibn al-òHusayn,
Bayr¯ut. al-Ruww¯ad lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 1993.. 495 p. ;.

Ab¯u al-Tayyib al-Mutanabb¯i.
Ism¯a`¯il, `Izz al-D¯in. [from old catalog]
[1974]. p. cm..

Abu al-Tayyib al-Mutanabbi : hayatuhu wa-shi'ruhu.
Sarim, Samir
Dimashq : Dar Karam, . [196-].. 174 p..

Ab¯u al-òTayyib al-Mutanabb¯i f¯i Miòsr wa-al-°Ir¯aqayn
Shak°ah, Muòsòtafá
Bayr¯ut. °¯Alam al-Kutub,. 1983.. 514 p. ;.

Abåu al-Yuman Tåaj al-Dåin Zayd ibn al-dHasan al-Kindåi al-Baghdåadåi, 520-613 h: dhayåatuhu wa-måa tabaqqÐa min shi°rihi
°åAnåi, Såamåi Makkåi ; Nåajåi, Hilåal
Baghdåad. Madtba°at al-Ma°åarif,. 1977.. 89 p. ;.

Ab¯u al-óZiy¯a, Parv¯in.
1348 [1970]. 73 p..

Ab¯u °Amm¯ar, Y¯asir °Araf¯at f¯i mas¯ar al-qaòd¯iyah al-Filasòt¯in¯iyah
°Ann¯ab¯i, Zahr,
Irbid. D¯ar al-Kit¯ab al-Thaq¯af¯i. 2004.. 172 p. ;.

Abåu °Amr ibn al-°Alåa®: al-lughawåi wa-al-nadhwåi wa-makåanatuhu al-°ilmåiyah
UsdtÐa, °Abd Allåah Mudhammad
Midsråatah, al-Jamåahåiråiyah al-°Arabåiyah al-Låibåiyah al-Sha°båiyah al-Ishtiråakåiyah al-°UdzmÐa. al-Dåar al-Jamåahåiråiyah lil-Nashr wa-al-Tawzåi° wa-al-I°låan,. 1986.. 224 p. ;.

Ab¯u `Amr ibn al-`Al¯a': al-lughaw¯i wa-al-nahw¯i wa-mak¯anatuhu al-`ilm¯iyah
Ustá, `Abd All¯ah Muhammad.
Misr¯atah, al-Jam¯ah¯ir¯iyah al-`Arab¯iyah al-L¯ib¯iyah al-Sha`b¯iyah al-Ishtir¯ak¯iyah al-`Uzmá. al-D¯ar al-Jam¯ah¯ir¯iyah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i` wa-al-I`l¯an,. 1986.. 224 p. ;.

Ab¯u °Amr¯u ibn al-°Al¯a®: al-lughaw¯i wa-al-naòhw¯i wa-mak¯anatuhu al-°ilm¯iyah
Usòtá, °Abd All¯ah Muòhammad
Miòsr¯atah, al-Jam¯ah¯ir¯iyah al-°Arab¯iyah al-L¯ib¯iyah al-Sha°b¯iyah al-Ishtir¯ak¯iyah al-°Uòzmá. al-D¯ar al-Jam¯ah¯ir¯iyah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i° wa-al-I°l¯an,. 1986.. 224 p. ;.

Abuan-English English-Abuan dictionary
Gardner, Ian
Jos. Univ. of Port Harcourt [u.a.]. 1980. 112 S..
ISBN 978-2321-08-7

abÅu 'aÖhmad yaÖhyÅa 'bn 'alÅi 'bn al-munaÏgÏgim: Übersetzung und Kommentar ; ein Beitrag zum Verständnis des Abstraktionsvorgangs bei der Entstehung und zur Charakteristik des antiken Tonsystems
Bielitz, Mathias ; Jensen, J. H. D.
Neckargmünd. Männeles-Verl.. 1999. 345 S..
ISBN 3-933968-10-0

AbÅu ±AÖhmad YaÖhyÅa ±bn °Ali ±bn al-MunaÏgÏgim: RisÅalatu fÅi ±lmÅusÅiqÅi: Übersetzung und Kommentar ; ein Beitrag zum Verständnis des Abstraktionsvorgangs bei der Entstehung und zur Charakteristik des antiken Tonsystems
Bielitz, Mathias
Neckargmünd. Männeles-Verl.. 1999. 345 S..
ISBN 3-933968-10-0

AbÅu 'AÖhmad YaÖhyÅa 'bn 'AlÅi 'bn al-MunaÏgÏgim, RisÅalatu fÅi 'lmÅusÅiqÅi
Bielitz, Mathias ; Jensen, Hans Daniel
Neckargemünd. Männeles-Verl.. 1999. II, 345 S. : Notenbeisp..
ISBN 3-933968-10-0

[Abua-Ogbia language publications].
[S.l.. s.n.],. <1971- >. <1 > v. ;.

AbÅu aÏs-ÏsuhadÅa' al-ÖHusain Ibn-°AlÅi
°AbbÅas MaÖhmÅud al-°AqqÅad
BairÅut [u.a.]. ManÏsÅurÅat al-Maktaba al-°AÖsrÅiya. 1981. 143 S..

Abu Badges ±oÂse hayyîm: sipurim
ÖHasôn, AvrÅahÅam
Tel Aviv. °Am °Ôved. 1996. 163 S..
ISBN 965-13-1105-3

Abu Badjis genießt das Leben: Erzählungen
ÖHasôn, AvrÅahÅam ; Siebers, Stefan ¬[Übers.]¬
1. Aufl.. Berlin. Aufbau-Verl.. 2000. 224 S..
ISBN 3-351-02887-3 Pp. : DM 32.00

AbÅu-Bakr: ÖhawÅarÅi MuÖhammad
LÅuqÅa, NaÖzmÅi
[al-QÅahira]. DÅar al-HilÅal. 1971. 177 S.. KitÅab al-HilÅal ; [242].

AbÅu Bakr al-ÏGazzÅar, el poeta de la Aljafería: DÅiwÅan ; edición bilingÄue
Barberá Fraguas, Salvador ; ÏGazzÅar as-SaraqusÖtÅi, AbÅu-Bakr YaÖhyÅa Ibn-MuÖhammad al-
Zaragoza. Prensas Univ. de Zaragoza. 2005. CCCLXV, 212 S.. Larumbe ; 33 : Filología.
ISBN 84-7733-740-3

Abåu Bakr al-Råazåi wa-atharuhu fåi al-dtibb.
Råazåi, Abåu Bakr Mudhammad ibn Zakaråiyåa,
[Baghdad]. Wizåarat al-Ta°låim al-°åAlåi wa-al-Badhth al-°Ilmåi, Markaz Idhyåa® al-Turåath al-°Ilmåi al-°Arabåi, Jåami°at Baghdad,. 1988.. 175 p. ;.

Abåu Bakr ibn Durayd al-Azdåi al-°Umåanåi a°lam al-°ulamåa® wa-ash°ar al-shu°aråa®
dHamåudåi, Håadåi dHasan
[Muscat]. Suldtanat °Umåan, Wizåarat al-Turåath al-Qawmåi wa-al-Thaqåafah,. 1994.. 95 p. ;.

Abu Bakr se "Uiteensetting van die godsdiens": 'n Arabies-Afrikaanse teks uit die jaar 1869
AbÅu-Bakr ; Selms, Adrianus van [Bearb.]
Amsterdam [u.a.]. North-Holland Publ. Co. 1979. XVII, 259 S.. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde ; N.R., 101.
ISBN 0-7204-8450-2

¬Die¬ Abu-Ballas-Formation (Lingula Shale) (Apt?) der nubischen Gruppe Südwest-Ägyptens: eine Beschreibung der Formation unter besonderer Berücksichtigung der Paläontologie
Böttcher, Ronald
1982. 145 S., 17 Taf..

Die Abu Ballas Formation <Lingula Shale> <Apt?> der Nubischen Gruppe Südwest-Ägyptens: Eine Beschreibung d. Formation unter bes. Berücks. d. Paläontologie ; [Mit engl. u. franz. Zsfassung.] 52 Abb., 5 Tab., 17 Taf.
Böttcher, Ronald
Berlin. Reimer. 1982. 145 S.. Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen. Reihe A. Geologie und Paläontologie ; 39.
ISBN 3-496-00225-5

<<A>> bubble chamber study of negative muon absorption in carbon
Fatur, Leo M.
Pittsburgh - Pa. . Carnegie Institute of Technology. 1963. 1 Mikrofiche.

A bubble with low inflation: a model of the Japanese economy in the eighties
Ninomiya, Kenshiro ; Sanyal, Amal
Shiga. 2005. 13 S.. Working paper series ; 83.

¬Abu Becri Mohammedis Ebn Hoseini Ebn Doreidi Azdiensis¬ Katsijda 'l Mektsoura sive Idyllium Arabicum: Latine redditum & brevissimis scholiis illustratum
Ibn-Duraid, Muhammad Ibn-al-Hasan ; Scheidius, Everardus
Herderovicum Gelrorum. Van Kasteel. 1786. 6 Bl., 71, 16 S..

Abu Becri Mohammedis Ebn Hoseini Ebn Doreidi Azdiensis Katsijda 'l Mektsoura sive Idyllium Arabicum latine redditum et brevissimis scholiis illustratum.
Ibn-Duraid al-AzdiÅ, AbÅu-Bakr MuÖhammad Ibn-al-ÖHasan
Harderovici Gelrorum. van Kasteel,. 1786..

Abu Bekr Muhammed ben el-Hasan ibn Doreid's Genealogisch-etymologisches handbuch.
Mudhammad ibn al-dHasan, ; Wüstenfeld, Ferdinand,
Göttingen, . Dietrichsche buchhandlung,. 1854.. viii, [370] p..

Ab ubre condita libri I, II.: XXI et XXII...
Livius, Titus. [from old catalog]
1877.. p. cm..

Abu Casems tofflor
Strindberg, August ; Ollén, Gunnar ; Strindberg, August
Nationaluppl. [Stockholm]. Norstedt. 1992. 280 p.. August Strindbergs samlade verk ; 62.
ISBN 91-1-921212-7

A. Bucæatæarie, mîncæaruri, bæauturi, alimente, coloniale, B. Tutun, C. Îmbræacæaminte, încæal¸tæaminte, farduri, podoabe, lucru de mînæa, ....
Sibiu, Leipzig. Muzeul Limbii Române, Harrassowitz,. 1967..

¬A¬ buccaneer's atlas: Basil Ringrose's South Sea waggoner ; a sea atlas and sailing directions of the Pacific coast of the Americas 1682
Ringrose, Basil ; Howse, Derek ¬[Hrsg.]¬
Berkeley ¬[u.a.]¬. Univ. of Calif. Press. 1992. XII, 314 S. : zahlr. Kt..
ISBN 0-520-05410-5

<<A>> buccaneer's atlas: Basil Ringrose's south sea waggoner
Ringrose, Basil ; Howse, Derek ; Thrower, Norman J. W.
Berkeley, Calif. [etc.] . University of California Press. cop. 1992. XII, 314 S..

Slovensko-nemecký slovník: Basil Ringrose's South Sea waggoner ; a sea atlas and sailing directions of the Pacific coast of the Americas, 1682
Balcová, TáÏna ; Howse, Derek [Hrsg.] ; Thrower, Norman Joseph William [Hrsg.] ; Cimolina, Tony A. [Mitarb.] ; Quinn, David B. [Vorr.]
Bratislava. Kniha-SpoloÏcník. 2002. 959 S..
ISBN 80-8881433-2

A Buchan companion: a guide to the novels and short stories
Webb, Paul
Dover. Sutton. 1994. XXII, 126 S..
ISBN 0-86299-870-0

A Buchenwald il mio nome era 34989
Marcato, Giovanni ; Chiara, Enrico
Treviso. Canova. 2000. 136 p..
ISBN 88-87061-93-9 : L16000

A Bucket of blood
Corman, Roger, ; Kellogg, Ray, ; Miller, Dick ; Morris, Barboura ; Carbone, Anthony ; Sullivan, Don ; Graham, Fred ; Simone, Lisa
St. Laurent, Québec. Madacy Entertainment Group,. c2001. 1 videodisc (150 min.).

A bucket of oil;: the humanistic approach to building design for energy conservation
Caudill, William Wayne, ; Lawyer, Frank D. ; Bullock, Thomas A.
[Boston] . Cahners Books. [1974]. 87 p..

A buckeye ballad
Riley, James Whitcomb,
Columbus, O.. Printed by the Ohio State Journal,. c1890.. [10] leaves.

A Buckeye in the land of gold: the letters and journal of William Dennison Bickham
Bickham, William Dennison ; Ham, Randall E.
Spokane, Wash.. Clark. 1996. 286 p.. [American trail series ; 19].
ISBN 0-87062-263-3 alk. paper

¬A¬ buckler against the fear of death
Buckler, Edward ; Benlowes, Edward
Cambridge. Daniel. 1640.

¬A¬ buckler for your rights
Strasbourg. 1963. 47 S. : Ill.. Europe today ; 6.

A buckling load formula for simply supported plates under combined axial load and normal pressure,
Brillantes, Vicente Josue.
1965.. 114, [7] leaves.

Abu-Dabi television broadcast.
Israel. Miâsrad ha-òhuts,. 2001.. 1 videocassette of 1 (VHS) (ca. 12 min.).

A budai, fehérvári, gyÍori és pozsonyi káptalan archontológiája, 1458-1526
Köblös, József
Budapest. Magyar Országos Levéltár. 1987. 247 S.. Forrástudományi segédletek ; 3.
ISBN 963-631-039-4

¬A¬ Budai fels"oeocén meszk"o mikrofácies-vizsgálata
Kázmér, Miklós

A budai hegyvidék
Juhász, Árpád ; Gál, Éva
Budapest. KépzÍomÍuvészeti Kiadó. 1988. 48, [96] S..
ISBN 963-336-446-1

¬A¬ budai ház: pesti történet 3 felvonásban
Ráskai, Ferenc
3. kiad.. Budapest. Légrády. um 1910. 114 S..