ABD: aviation, aerospace buying guide
Stamford, Conn.. 1968.

A. B. da Costa Cabral, Comte de Thomar
Bavoux
Paris . 1846. 1 bd..

Ab dafür, nach Afrika ...: e. Bubengeschichte aus vergangenen Tagen
Weller, Tüdel
6. Aufl.. München. Zentralverl. d. NSDAP, Eher. 1943. 51 S.. Soldaten, Kameraden ; 24..

Abdahn Effendi
May, Karl
1909 u. 1911. Nachdr. Bamberg. 1977. 80 S.. Bibliothek Saturn ; 3/4.
ISBN 3-7802-0248-4

Abdai talányok: a Radnóti-mítosz cáfolata
Gerencsér, Miklós
Lakitelek. Antológia K.. 1998. 275 S..
ISBN 963-7908-75-7

A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet élÍovilága
Uherkovich, Ákos
Pécs. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága. 1992. 272 S.. Dunántúli dolgozatok : A, Természettudományi sorozat ; 6.

¬Die¬ Abdal (Äynu) in Xinjiang
Ladstätter, Otto ; Tietze, Andreas
Wien. Österreich. Akad. d. Wiss.. 1994. 106 S. : Ill..
ISBN 3-7001-2076-1

°Abd-al-°AÖzÅim: Sa°Åid.
°Abd-al-°AÖzÅim, Sa°Åid
1999.. 96 S..

°Abd-al-°AÖzÅim WaliyÅan bi riwÅayat-i asnÅad-i SÅawÅak
ÏCÅap 1. TihrÅan. 2000. 43, 527 S.. RiÏgÅal-i °aÖsr-i PahlawÅi ; 5.
ISBN 964-579812-4

°Abd al-°Aziz al-Bishråi.
[1963]. p. cm..

`Abd al-`Az¯iz al-D¯ur¯i: ins¯anan, wa-mu'arrikhan, wa-mufakkiran
`Abb¯as, Ihs¯an. ; `Ajl¯un¯i, Ibr¯ah¯im. ; Ab¯u al-H¯ajj, Zayd.
`Amm¯an. Mu'assasat `Abd al-Ham¯id Sh¯um¯an ;. 2000.. 261 p. ;.

Abd Al-Aziz Al Saud, King of Saudi ARabia, 1881-1953
c1949 Aug. 19.. 1 photographic print.

°Abd al-°Az¯iz ¯Al Sa°¯ud wa-Bar¯iòt¯aniy¯a: dir¯asah f¯i al-siy¯asah al-Bar¯iòt¯an¯iyah tij¯aha Im¯arat Najd, 1915-1927
Zayd¯i, Muf¯id.
Bayr¯ut. D¯ar al-òTal¯i°ah lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr,. 2002.. 368 p. ;.

`Abd al-`Az¯iz al-Tha`¯alib¯i f¯i al-shi`r al-`Arab¯i
Sha`b¯un¯i, Muhammad.
Qart¯aj. al-Mu'assasah al-Watan¯iyah lil-Tarjamah wa-al-Tahq¯iq wa-al-Dir¯as¯at, Bayt al-Hikmah,. 1991.. 154 p. ;.

°Abd-al-°AzÅiz aÏs-ÏSinnÅawÅi mu±arriÕhan
°IlwÅan, BahÅa±-ad-DÅin MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar SanÅabil li-n-NaÏsr. 1999. 191 S..
ISBN 977-5657-60-1

°Abd-al-°AzÅiz aØt-ØTa°ÅalibÅi: min-ÅaØtÅarihi wa-aØhbÅarihi fÅi-±l-MaÏsriq wa-°l-MaÇgrib
ØTa°ÅalibÅi, °Abd-al-°AzÅiz aØt- ; ØHarifÅi, ÖSÅaliÖh al-
aÖt-ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-ÇGarb al-IslÅamÅi. 1995. 485 S..

°Abd al-°Azåiz dHusayn wa-dhilm al-tanwåir al-°Arabåi
Al-Askari, Sulaiman Ibrahim
al-dSafåah, al-Kuwayt. Dåar Su°åad al-dSabbåadh,. 1995.. 560 p..

°Abd al-°Azåiz dHusayn wa-dhulm al-tanwåir al-°Arabåi
Al-Askari, Sulaiman Ibrahim.
al-Kuwayt. Dåar Su°åad al-dSabåadh,. 1995.. 560 p..

`Abd al-`Az¯iz Husayn wa-hulm al-tanw¯ir al-`Arab¯i
Al-Askari, Sulaiman Ibrahim.
al-Kuwayt. D¯ar Su`¯ad al-Sab¯ah,. 1995.. 560 p..

°Abd-al-°AzÅiz Ibn-°Abd-ar-RaÖhmÅan ÅAl-Sa°Åud wa-'l.iÖslÅaÖh al-islÅamÅi al-mu°ÅaÖsir
KÅilÅanÅi, KamÅal al-
ar-RiyÅaÖd. al-AmÅana al-°ÅAmma li-'l-IÖhtifÅal bi-MurÅur Mi°at °ÅAm °alÅa Ta±sÅis al-Mamlaka al-°ArabÅiya as-Su°ÅudÅiya. 1999. 158 S..
ISBN 9960-660-11-7

°Abd-al-°AzÅiz Ibn-MarwÅan
KÅaÏsif, Saiyida IsmÅa°Åil
[al-QÅahira]. al-Ha'ia al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-'l-KitÅab. 2005. 230 S.. TÅarÅiÕh al-MiÖsrÅiyÅin ; 239.
ISBN 977-01-9469-7

°Abd al-°Az¯iz ibn Rash¯id wa-al-òhim¯ayah a-Bar¯iòt¯an¯iyah
Thanayy¯an, Muòhammad ibn Thanayy¯an.
al-Riy¯aòd. al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah, al-Jam°¯iyah al-T¯ar¯ikh¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah,. 1999.. 112 p. ;.

[°Abd al-°Azåiz Mudhammad Dåa®åud]
Dåa®åud, °Abd al-°Azåiz Mudhammad.
Umm Durmåan. al-Tawzåi° bi-al-Såudåan Sharikat al-Sinnåaråi lil-Intåaj al-Fannåi wa-al-Tawzåi°,. [2003?]. 1 sound cassette (ca. 60 min.).

°Abd al-dHåamåid al-°Alåujåi
Madtba°åi, dHamåid
Baghdåad. al-Jumhåuråiyah al-°Iråaqåiyah, Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-I°låam, Dåar al-Shu®åun al-Thaqåafåiyah al-°Ammah, "åAfaq °Arabåiyah",. 1987.. 218 p..

°Abd al-dHamåid al-°Alwajåi
Madtba°åi, dHamåid.
Baghdåad. Dåar al-Shåu®åun al-Thaqåafåiyah al-°åAmmah "Afåaq °Arabåiyah",. 1987.. 218 p..

°Abd al-dHamåid ibn Båadåis mufassiran
Salwåadåi, dHasan °Abd al-Radhman.
al-Jazåa®ir. al-Mu®assasah al-Wadtanåiyah lil-Kitåab,. 1984.. 301 p. ;.

°Abd al-dHamåid ibn YadhÐa al-Kåatib, wa-måa tabaqqÐa min rasåa®ilih wa-rasåa®il Såalim Abåi al-°Alåa®
°Abbåas, Idhsåan
°Ammåan, al-Urdun. Dåar al-Sharq,. 1988.. 339 p. ;.

°Abd al-dHamåid ibn YadhyÐa al-Kåatib wa-måa tabaqqÐa min rasåa®ilihi wa-rasåa®il Såalim Abåi al-°Alåa®
°Abbåas, Idhsåan. ; Kåatib, °Abd al-dHamåid ibn YadhyÐa, ; Abåu al-°Alåa®, Såalim ibn °Abd al-Radhmåan.
°Ammåan, al-Urdun. Dåar al-Shuråuq ;. 1988.. 339 p. ;.

°Abd al-Fatt¯aòh al-Kaw¯amilah: al-a°m¯al al-shi°r¯iyah ghayr al-mansh¯urah
Kaw¯amilah, °Abd al-Fatt¯aòh ; Ab¯u Laban, Ziy¯ad ; Kaw¯amilah, Aòhmad
°Amm¯an. D¯ar al-Karmal lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 1997.. 120 p. ;.

°Abd al-Ghanåi al-Nåabulusåi wa-tadsawwufuh
Barqåawåi, Zuhayr Khalåil.
°Ammåan. Z.Kh. al-Barqåawåi,. 2003.. 324 p. ;.

°Abd al-òHam¯id ibn Yaòhá al-K¯atib, wa-m¯a tabaqqá min ras¯a®ilih wa-ras¯a®il S¯alim Ab¯i al-°Al¯a®
°Abb¯as, Iòhs¯an
°Amm¯an, al-Urdun. D¯ar al-Sharq,. 1988.. 339 p. ;.

ÆAbd al-Hamid ibn Yahya al-Katib wa-ma tabaqqa min rasa'ilihi wa-rasa'il Salim Abi al-ÆAla'.
°Abbåas, Idhsåan
ÆAmman : Dar al-Shuruq, . 1988.. 339 p..

Abd al-Hamid ibn Yahya al-Katib wa-ma tabaqqa min rasa'ilih wa-rasa'il Salim abi al-'Ala'
°Abb¯as, Iòhs¯an
Amman : Dar al-Shuruq . 1988.

`Abd al-Ham¯id ibn YahyÆ al-K¯atib wa-m¯a tabaqqÆ min ras¯a'ilihi wa-ras¯a'il S¯alim Ab¯i al-`Al¯a
`Abb¯as, Ihs¯an.
`Amm¯an, al-Urdun. D¯ar al-Shur¯uq ;. 1988.. 339 p. ;.

Abd al-òHamid Ibrahim: wasiòtat al-manòzumah al-naqdiyah
Quòtb, Sayyid Muòhammad al-Sayyid.
[Cairo]. al-Hay\U+02bc\ah al-Miòsriyah al-Ammah lil-Kitab,. 2001.. 336 p..

Abd-Al-Kadir Guilânî 1077 - 1166: un grand saint de l'Islam
Aïnî, Mehmed A.
Paris. Libr. Orientaliste Geuthner. 1938. 257 S.. +Les grandes figures de l'Orient ; 6..

°Abd-al-KarÅim QÅasim wa-°irÅaqÅiyÅun ÅaÕharÅun: ØdikrayÅat wa-inÖtibÅa°Åat
ÏSauwÅan, °Abd-al-LaÖtÅif aÏs-
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. DÅar al-WarrÅaq li-n-NaÏsr. 2004. 296 S..
ISBN 1-900700-61-1

Abdalla, Aly: Graeco-Roman funerary stelae from Upper Egypt
Parlasca, Klaus
Berlin. Akad.-Verl.. 1993. Sp. 259 - 262.

Abdallach Kabuli i ego "Tazkirat at-tavarich"
Nuriddinov, ÏSamsiddin
DuÏsanbe. Izdat. DoniÏs. 1988. 160 S..
ISBN 5-8366-0007-4

°Abdalladtåif al-Baçgdåadåi: Ris.fåi MuØgåadalat al-dhakåimain al-kåimiyåa®åi wan-nadzaråi ("Das Streitgespräch zwischen dem Alchemisten und dem theoretischen Philosophen"): eine textkritische Bearbeitung der Handschrift: Bursa, Hüseyin ðCelebi 823, fol. 100-123 mit Uebersetzung und Kommentar
Allemann, Franz
Bern . 1988. 154, 54 Bl..

°Abd al-Ladtåif al-Baçgdåadåis Bearbeitung von Buch Lambda der aristotelischen Metaphysik
°Abd al-Ladtåif, ; Neuwirth, Angelika ; Aristotle
Wiesbaden. Steiner,. 1976.. xiv, 14, 273 p. ;.

Abdallah: an oriental poem ; in 3 cantos ; with other pieces
Gwynne, Horace
[Mikrofiche-Ausg.]. London. Richardson. 1824. X, 162 S..
ISBN 3-628-54229-4

°Abd Allåah al-°Arawåi, min al-tåaråikh ilÐa al-dhubb: dhiwåar
Dåahåi, Mudhammad
al-Dåar al-Bayddåa°. Nashr al-Fanak,. 1996.. 86 p. ;.

°AbdallÅah al-BardÅunÅi: ÖhayÅatuhÅu wa-Ïsi°ruhÅu
IsmÅa°Åil, AÖhmad °Abd-al-ÖHamÅid
ÖTab°a °arabÅiya 1. [al-QÅahira]. Markaz al-ÖHaÖdÅara al-°ArabÅiya. 1998. 211 S.. as-Silsila al-adabÅiya.
ISBN 977-291-119-1

°AbdallÅah al-FaiÖsal: dirÅasa wa-muÕhtÅarÅat
BakkÅar, YÅusuf
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-ManÅahil [u.a.]. 2004. 112 S.. aÏs-ÏSu°arÅa± al-a°lÅam.
ISBN 995-344813-2

°Abd All¯ah al-Ghadhdh¯am¯i wa-al-mum¯arasah al-naqd¯iyah wa-al-thaq¯af¯iyah
Sam¯ah¯ij¯i, òHusayn.
Bayr¯ut. al-Mu®assasah al-°Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr,. 2003.. 249 p. ;.

`Abd All¯ah al-Nad¯im.
al-Had¯id¯i, `Al¯i Muhammad. [from old catalog]
[196-]. p. cm..

`Abd All¯ah al-Nad¯im: qir¯a'¯at wa-abh¯ath
Nad¯im, `Abd All¯ah, ; Sall¯am, Ab¯u al-Hasan.
[Cairo]. al-Hay'ah al-`¯Ammah li-Qus¯ur al-Thaq¯afah,. [1996]. 194 p. ;.

°Abd Allåah al-Nadåim: såiratuhu ma°a bibliyåujråafåiyah mukhtåarah.
[al-Qåahirah]. al-Hay®ah al-°åAmmah li-Dåar al-Kutub wa-al-Wathåa®iq al-Qawmåiyah bi-al-ta°åawun ma°a al-Majlis al-A°lÐa lil-Thaqåafah,. [1995]. 96 p. ;.

°Abd All¯ah al-Ruwayshid 94
[Kuwait]. Markaz °Abd All¯ah al-Ruwayshid lil-V¯idy¯u wa-al-K¯as¯it,. 1994.. 1 sound cassette (ca. 60 min.).

°Abd Allåah al-Såalim al-dSabåadh, al-qåa®id al-khåalid.
[1966]. 60 p..

°Abd Allåah al-Talåalåi: riwåayah
Ghazzåawåi, °Izzat
Bayråut, Lubnåan. al-Mu®assasah al-°Arabåiyah lil-Diråasåat wa-al-Nashr ;. 1998.. 115 p. ;.

°AbdallÅah al-°UrÅubÅi wa-ÖhadÅaØtat ar-riwÅaya: qirÅa'a fÅi nuÖsÅus al-°UrÅubÅi ar-riwÅa'Åiya
NÅur-ad-DÅin, ÖSadÅuq
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. Markaz aØt-ØTaqÅafÅi al-°ArabÅi. 1994. 118 S..

°AbdallÅah an-NadÅim: qirÅa±Åat wa-abÖhÅaØt
SalÅam, Abu-'l-ÖHasan ; NadÅim, °AbdadallÅah an-
al-QÅahira. al-Hai±a al-°ÅAmma li-QuÖsÅur aØt-ØTaqÅafa. 1996. 194 S..
ISBN 977-235-575-2

°AbdallÅah an-NadÅim: sÅiratuhu ma°a bibliyÅuÏgrÅafiya muØhtÅara ; Ötubi°a fÅi iÖtar muÏsÅarakat DÅar al-Kutub fÅi °n-nadwa allatÅi tu°aqqiduhÅa LaÏgnat ad-DirÅasÅat al-AdabÅiya wa-°l-luÇgawÅiya bi-°l-MaÏglis al-A°lÅa li-°Øt-ØTaqÅafa (27.5. - 30.5.1995)
al-QÅahira. DÅar al-Kutub wa-°l-WaØtÅa±iq al-QaumÅiya. 1995. 96 S.. al-A°lÅam ; 1.
ISBN 977-18-0009-4

°AbdallÅah at-TalÅidÅi: al-°allÅama al-murabbÅi wa-'l-muÖhaddiØt al-aØtarÅi
AÏsbÅukÅi, al-ÖHusain al-
ÖTab°a 1. DimaÏsq [u.a.]. DÅar al-Qalam [u.a.]. 2004. 160 S.. °UlamÅa± wa-mufakkirÅun mu°ÅaÖsirÅun ; 25.

Abdallah bei den Beduinen: durch Städte und Steppen des Irak
Stein, Lothar
Leipzig. Brockhaus. 1964. 253 S..
: DM-Ost 14.80

Abdallah Benanteur, le peintre des poètes: exposition présentée à l'Institut du monde arabe avec du 18 fevrier au 13 avril 2003
Khazindar, Mona [Hrsg.]
Paris. Institut du Monde Arab. 2003. 63 S..
ISBN 2-8430-6101-6

Abdallah, der Fischer: die wunderbare Geschichte von Abdallah, dem Landbewohner und Abdallah, dem Meermann
Bauer, Jürg ; ÏCapek, Jindra
Zürich [u.a.]. Bohem-Press. 1983. [13] Bl..
ISBN 3-85581-162-8

Abdallah der Fischer: d. wunderbare Geschichte von Abdallah d. Landbewohner u. Abdallah d. Meermann, nacherz. aus 1001 Nacht
Bauer, Jürg ; ÏCapek, Jindra
Zürich u.a.. Bohem Press. 1983. ca. 26 S. : überwiegend Ill..
ISBN 3-85581-162-8

°AbdallÅah ÏGamÅal-ad-DÅin al-MÅilÅadÅi: al-fannÅan, al-mÅusÅiqÅi , 1881 - 1963
MiÖsrÅatÅi, °AlÅi MuÖsÖtafÅa al-
ÖTab°a 2. MiÖsrÅata. ad-DÅar al-ÏGamÅahÅirÅiya li-n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi° wa-'l-I°alÅan. 1999. 256 S..
ISBN 995-900020-6

°AbdallÅah GannÅun
[S.l.]. Mu±assasat AunÅa. 1997. 239 S.. A°lÅam al-MaÇgrib.
ISBN 9981-88802-8

°Abd Allåah ibn °Abbåas: dhabr al-ummah wa-turjumåan al-Qur®åan
Abåu al-Nadsr, Mudhammad Adhmad
Bayråut. Dåar al-Jåil,. 1992.. 384 p. ;.

°Abd Allåah ibn °Abbåas: dhabr al-ummah wa-turjumåan al-Quríåan
Khinn, MudsdtafÐa Sa°åid
Dimashq. Dåar al-Qalam,. 1978.. 210 p. ;.

°Abd Allåah ibn °Abbåas: al-imåam al-badhr °åalim al-°adsr
dTahmåaz, °Abd al-dHamåid Madhmåud
Bayråut ; . Dåar al-Salåam,. 1979.. 127 p. ; 20 cm..

°Abdall¯ah ibn Aòhmad ibn al-Bayòt¯ar (d. 646/1248): texts and studies
Sezgin, Fuat.
Frankfurt am Main. Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University,. 1996.. 2 v. ;.

°Abd Allåah ibn al-Muqaffa°: diråasah fåi al-adab wa-al-tåaråikh
Ghurayyib, Jåurj
Bayråut. Dåar al-Thaqåafah,. [1966?]. 111 p. ;.

'Abd Allah Ibn al-Muqaffa'.
Jannåan, Ma®måun ibn Mudhyåi al-Dåin
Bayrut, Lubnan : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, . 1993.. 128 p..

°Abd Allåah ibn al-Muqaffa°
Khuråasåanåi, Mudhammad Ghufråanåi
[Cairo]. al-Dåar al-Qawmåiyah lil-dTibåa°ah wa-al-Nashr,. [1965]. 16, 635 p. ;.

°Abd Allåah ibn al-Muqaffa°: hayåatuhu wa-åathåaruh
Ibn al-Muqaffa°, ; dHåajåiyåat, °Abd al-dHamåid
al-Jazåa®ir. al-Mu®assasah al-Wadtanåiyah lil-Kitåab,. 1990.. 108 p. ;.

°Abd Allåah ibn al-Mu°tazz shåa°iran
Ghadsåub, Ghadsåub Khamåis Mudhammad.
al-Dawdhah, Qadtar. Dåar al-Thaqåafah,. 1986.. 636 p. ;.

`Abd All¯ah ibn al-Mu`tazz wa-kit¯ab al-Bad¯i`
Ab¯u Hamdah, Muhammad `Al¯i.
`Amm¯an. D¯ar al-Bash¯ir,. 1999.. 118 p. ;.

'Abd Allah ibn 'Amir.
Mashhadani, Muhammad Jasim
1988..

°Abd AllÅah Ibn LahÅi°a: (97-174/715 - 790) ; juge et grand maître de l'Ecole Egyptienne ; avec éd. crit. de l'unique rouleau de papyrus arabe conservé à Heidelberg
Khoury, Raif Georges
Wiesbaden. Harrassowitz. 1986. IX, 359 S.. Codices Arabici antiqui ; 4.
ISBN 3-447-02578-6

°Abd-AllÅah Ibn-LahÅi°a (97 - 174, 175 - 790): juge et grand maître de l'École Égyptienne: avec éd. crit. de l'unique rouleau de papyrus arabe conservé à Heidelberg
Khoury, Raif Georges
Wiesbaden. Harrassowitz. 1986. IX, 359 S.. Codices Arabici antiqui ; 4.
ISBN 3-447-02578-6 (Pp.) : DM 98.00

°Abd AllÅah Ibn LahÅi°a (97-174/715 - 790): juge et grand maître de l'Ecole Egyptienne ; avec éd. crit. de l'unique rouleau de papyrus arabe conservé à Heidelberg
Khoury, Raif Georges
Wiesbaden. Harrassowitz. 1986. IX, 359 S.. Codices Arabici antiqui ; 4.
ISBN 3-447-02578-6

'Abd-AllÅah Ibn-LahÅi'a (97 - 174/715 - 790): juge et grand maître de l'école égyptienne: avec éd. crit. de l'unique rouleau de papyrus arabe conservé à Heidelberg
Khoury, Raif Georges
Wiesbaden. Harrassowitz. 1986. IX, 359 S.. Codices Arabici antiqui ; 4.
ISBN 3-447-02578-6

°Abd-AllÅah Ibn-LahÅi°a (97 - 174, 715 - 790), juge et grand maître de l'École Égyptienne: avec éd. crit. de l'unique rouleau de papyrus arabe conservé à Heidelberg
Khoury, Raif Georges ; Ibn-LahÅi°a al-MiÖsrÅi, AbÅu-°Abd-ar-RaÖhmÅan °AbdallÅah
Wiesbaden. Harrassowitz. 1986. IX, 359 S.. Codices Arabici antiqui ; 4.
ISBN 3-447-02578-6

°AbdallÅah Ibn-Mas°Åud
RÅaÏgiÖhÅi, °Abduh ¬ar-¬
al-QÅahira. DÅar aÏs-ÏSa°b. 1970. 119 S..

`Abd All¯ah ibn Saba'.
al-`Askar¯i, Murtad¯a. [from old catalog]
[1961/62-. p. cm..

°AbdallÅah Ibn-SabÅa± baina 'l-wÅaqi° wa-'l-ÕhayÅal
ÕHusrauÏsÅahÅi, HÅadÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. al-Hadaf li-l-I°lÅam wa-'n-NaÏsr. 2003. 160 S..
ISBN 977-575-151-9

Abdallah Kannun wa-mawqiuhu fi al-fikr al-islami al-siyasi al-hadith: ruyah min al-dakhil
Idrisi, Abd al-Qadir,
al-Qahirah. al-Zahra lil-ilam al-arabi,. 1992. 318 s..

Abdallah, King of Jordan, 1882-1951
[no date recorded on caption card]. 1 photographic print..

Abdallah Nirqi 1964: the Hungarian excavation in Egyptian Nubia
Castiglione, L.
Budapest. [ca. 1975]. getr. Zählung.

Abdallah und Godelive: zum Status von Frauen und Mñnern im Spiegel "heiliger Namen"
Mitterauer, Michael

Abdallah und ich: Roman
Abdel-Qadir, Ghazi
Weinheim [u.a.]. Beltz und Gelberg. 1991. 148 S..
ISBN 3-407-80699-X

Abdallah und ich : Roman
Abdel-Qadir, Ghazi
Weinheim. Beltz & Gelberg. 1995. 148 S..
ISBN 3-407-78736-7

Abdallah und sein Esel
Olshausen, Käthe ; Krüger, Bum [Sprecher] [Sprecher] ; Rühmann, Heinz [Sprecher] [Sprecher]
Dortmund. Igel-Records. P 2003. 2 Tonkassetten.
ISBN 3-89353-747-3 : EUR 12.70 (freier Pr.)

°Abd al-LaÖtÅif al-BaÇgdÅadÅi's Bearbeitung von Buch Lambda der aristotelischen Metaphysik
Neuwirth, Angelika
Wiesbaden . Steiner .

°Abd al-Laòt¯if al-Baçgd¯ad¯is Bearbeitung von Buch Lambda der aristotelischen Metaphysik
°Abd al-Laòt¯if al-Baghd¯ad¯i, Muwaffaq al-D¯in, ; Aristotle. ; Neuwirth, Angelika.
Wiesbaden. Steiner,. 1976.. xiv, 14, 273 p. ;.

ABD AL-LATIF AL-BAGDADIS BEARBEITUNG VON BUCH LAMBDA DER ARISTOTELISCHEN METAPHYSIK / VON ANGELIKA NEUWIRTH
'Abd al-LaÖtÅif al-BaÇgdÅadÅi ; Neuwirth, Angelika
WIESBADEN. STEINER. 1976. XIV, 273 S.. VEROEFFENTLICHUNG DER ORIENTALISCHEN KOMMISSION ; BD. 27.
ISBN 3-515-02108-6

Abdallatif's eines arabischen Arztes Denkwürdigkeiten Egyptens in Hinsicht auf Naturreich und physische Beschaffenheit des Landes und seiner Einwohner, Alterthumskunde, Baukunde und Oekonomie, mit vielen medicinischen Bemerkungen und Beobachtungen, historischen, topographischen und andern beiläufig eingestreuten Nachrichten auch vornehmlich einer merkwürdigen Annale der Jahre 1200 und 1201.
°Abd-al-LaÖtÅif Ibn-YÅusuf al-BaÇgdÅadÅi, Muwaffaq-ad-DÅin AbÅu-MuÖhammad
Halle. Verl. des Waisenhauses,. 1790..

AbdÅalla ZÅaØhir: mubtakir al-maÖtab°a al-±arabÅiya
KaÖhÖhÅala, ÏGÅuzÅif IlÅiÅas ; HÅaÏsimÅi, MaÖhmÅud MunqiØd al-
aÖt-Ötab°a 1. ÖHalab. Markaz al-InmÅa± al-ÕHaÖdÅarÅi. 2002. 144 S..

°Abd al-Malik
Robinson, Chase F.
Oxford. Oneworld Publ.. 2005. 139 S.. Makers of the Muslim world.
ISBN 1-85168-361-5

Abdal Mûsâ velâyetnâmesi
Güzel, Abdurrahman ; Abdal Musa
Ankara. Türk Tarih Kurumu. 1999. XV, 222 S.. Türk Tarih Kurumu yay†nlar† : Dizi 18 ; say† 15.
ISBN 975-161211-X

°Abd al-Mudhsin al-Sa°dåun wa-dawruhu fåi tåaråikh al-°Iråaq al-siyåasåi al-mu°åadsir
°Abd Allåah, Ludtfåi Ja°far Faraj
[Baghdad]. al-Jumhåuråiyah al-°Iråaqåiyah, Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-I°låam, Dåar al-Rashåid lil-Nashr. 1980.. 397 p..

°Abd al-Mu°åin al-Mallåudhåi: amåir shu°aråa® al-rithåa® : al-insåanåiyah wa-al-ibdåa° wa-al-tawåaddu°
Nadsr, Shåahir Adhmad.
Bayråut. Dåar al-Kunåuz al-Adabåiyah,. 1996.. 192 p. ;.

°Abd al-Mu°åin al-Mallåudhåi, amåir shu°aråa® al-rithåa®: al-insåanåiyah wa-al-ibdåa° wa-al-tawåaddu°
Mallåudhåi, °Abd al-Mu°åin, ; Nadsr, Shåahir Adhmad.
Bayråut. Dåar al-Kunåuz al-Adabåiyah,. 1996.. 192 p. ;.

Abdal Musa: translated from the Turkish and introduced by Catherine Pinguet.
Köprülü, Fuat
2002..

Abdal Musa Sultan ve velâyetnamesi
Atalay, Adil A.
ÇIstanbul. Can Yay†nlar†. 1990. 143 S. : Ill..

°Abd al-Nåadsir-- bayna yaday al-tåaråikh: mi®atåa dsåurah lam tunshar li-°Abd al-Nåadsir wa-maqåalåat
Bahåa® al-Dåin, Adhmad. ; °Arabåi, Ibråahåim. ; Sa°åid, Anwar.
[Egypt]. Sharikat Madtåabi° al-Mukhtåar lil-dTibåa°ah wa-al-Nashr,. [198-]. 158 p..

°Abd al-Nåadsir wa-håa®ulåa®.
al-Naqqåash, Rajåa®. [from old catalog]
[1975. p. cm..

°Abd al-N¯aòsir 1962: òHarb al-Yaman wa-inhiy¯ar al-iqtiòs¯ad
°Aòt¯a All¯ah, Alf¯i Anwar.
Mad¯inat Naòsr [Cairo]. D¯ar Am¯ad¯u lil-Nashr,. [199-]. 130 p. ;.

°Abd al-¯Naòsir, al-muftará °alayhi wa-al-muftar¯i °alyn¯a!
Manòs¯ur, An¯is.
al-Q¯ahirah ; . al-Maktab al-Miòsr¯i al-òHad¯ith,. [1988]. 352 p..

`Abd al-Nasir min al-hisar .. lil-inqilab
Fahmi, Faruq
[Kairo]. Mu'assasat Amun al-hadithah,. 1994. 160 s..

°Abd al-N¯aòsir-- wa-al-Isl¯am: [al-siy¯asah lil-d¯in am al-d¯in lil-siy¯asah] : dir¯asah
òHak¯im, Sulaym¯an.
Dimashq. D¯ar al-Karmil,. 1982.. 151 p. ;.

°Abd al-N¯aòsir wa-al-qaòd¯a®: dir¯asah wath¯a®iq¯iyah
òHusn¯i, òHam¯adah.
[Cairo?. s.n.,. 2005?]. 261 p. ;.

°Abd-al-ÖHamÅid Ibn-YaÖhyÅa al-kÅatib wa-mÅa tabqÅa min rasÅa'ilihi wa-rasÅa'il SalÅim Abi-'l-°AlÅa'
°Abd-al-ÖHamÅid Ibn-YaÖhyÅa ; SalÅim Abi-'l-°AlÅa' ; °AbbÅas, IÖhsÅan
aÖt-ÖTab°a 1.. °AmmÅan. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1988. 339 S..

°Abd al-Qåadir al-dHusaynåi, badtal al-Quds.
1975.. 120 p..

°Abd al-Q¯adir al-òHusayn¯i, baòtal al-Quds.
1975.. 120 p..

°Abd al-Qåadir al-Janåabåi wa-al-ddåali°åun fåi ma°åarik min ajl al-raghbah al-ibåadhåiyah
Janåabåi, °Abd al-Qåadir,
Kåulåuniyåa, Almåaniyåa al-Gharbåiyah. Manshåuråat al-Jamal,. c1990.. 144 p..

Abd-al-Qadir and the Algerians: resistance to the French and internal consolidation
Danziger, Raphael
New York u.a.. Holmes & Meier. 1977. XV, 300 S. : Ill., Kt..
ISBN 0-8419-0236-4

°Abd al-Q¯ahir al-Jurj¯an¯i f¯i al-naqd al-°Arab¯i al-òhad¯ith: dir¯asah f¯i ishk¯al¯iyat al-ta®w¯il
°Abd al-Ghaff¯ar, Muòhammad °Abd al-Razz¯aq.
Bayr¯ut. Mu®assasah al-°Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr, al-Markaz al-Ra®¯is¯i. 2002.. 416 p. ;.

Abd-al-Quadir and the Algerians
Danziger, Raphael
New York u.a.. 1977.
ISBN 0-8419-0236-4

°Abd al-Radhmåan al-Abnåudåi yuqaddimu al-Såirah al-Hilåalåiyah: al-nudsåuds al-shifåahåiyah lil-shu°aråa® al-sha°båiyåin.
Abnåudåi, °Abd al-Radhmåan.
[Cairo]. Akhbåar al-Yawm, Idåarat al-Kutub wa-al-Maktabåat,. [1988]-. v. <1-3 >.

°Abd al-Radhmåan al-Jabartåi: diråasåat wa-budhåuth
°Abd al-Karåim, Adhmad °Izzat
al-Qåahirah. al-Hay§ah al-Midsråiyah al-°åAmmah lil-Kitåab,. 1976.. 636, 83 p., [24] leaves of plates.

°Abd al-Radhmåan al-Kawåakibåi wa-falsafat al-istibdåad
Abåu dHamdåan, Samåir.
Bayråut. al-Sharikah al-°åAlamåiyah lil-Kitåab. 1992.. 174 p. ;.

°Abd al-Radhmåan al-Khamåisåi, al-kalimah wa-al-mawqif
Mandåur, Mudhammad, ; Khamåisåi, °Abd al-Radhmåan.
[Beirut]. Mu®assasat Nåadsir lil-Thaqåafah, Dåar al-Wadhdah,. 1975.. 164 p..

°Abd al-Radhmåan al-Nåadsir: tashtamil °al§a wadsf bilåad al-andalus wa-dhaddåaratihåa
Zaydåan, Jirjåi,
Bayråut. al-Maktabah al-Adabåiyah,. [19--]. 176 p. ;.

°Abd al-Radhmåan al-Sharqåawåi: al-fallåadh al-thåa®ir
°Alåi, Kamåal Mudhammad.
[Cairo]. al-Hay®ah al-Midsråiyah al-°åAmmah lil-Kitåab,. 1990.. 237 p. ;.

°Abd al-Radhmåan al-Tikråitåi
Madtba°åi, dHamåid
Baghdåad : al-Jumhåuråiyah al-°Iråaqåiyah, Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-I°låam, Dåar al-Shu®åun al-Thaqåafåiyah al-°åAmmah "åAfåaq °Arabåiyah", . 1987.. 123 p..

°Abd al-Radhmåan Majåid al-Rubay°åi fåi qidsadsihi al-qadsåirah tajåawaza al-°åadåi ilÐa idsdtifåa® al-namåudhajåi: diråasåat
Fåaddil, Jihåad.
Bayråut. Dåar al-Niddåal,. [1984]. 328 p. ;.

°Abd al-Radhmåan Majåid al-Rubay°åi riwåa®åiyan: diråasåat
Råa°åi, °Alåi.
Bayråut, Lubnåan. al-Dåar al-°Arabåiyah lil-Mawsåu°åat,. 1984.. 491 p. ;.

°Abd al-Radhmåan Majåid al-Rubay°åi wa-al-badtal al-salbåi fåi al-qidsdsah al-°Arabåiyah al-mu°åadsirah
Qåasim, Afnåan
Bayråut. °åAlam al-Kutub,. 1984.. 516 p. ;.

`Abd al-Rahman al-Abnudi yuqaddimu al-Sirah al-hilaliyah: al-nusus al-shifahiyah lil-shu`ara' al--sha`biyin.
Abnudi, `Abd al-Rahman,
al-Qahirah. Akhbar al-yawm,. 1988. 160 s..

Abd al-Rahman al-Jabarti: dirasat wa-buhuth [ulqiyat finadwah aqamatha al-Jamiyah al-misriyah lil-dirasat at-ta'rikhiyah bi-al-ishtirak maa al-Majlis al-alá li-riayat al-funun wa-al-adab wa-al-ulum al-ijtimaiyah 16-23 abril 1974]
Abd al-Karim, Ahmad Izzat ; Jabarti, `Abd al-Rahman,
al-Qahirah, . 1976. 636, 83 s..

ÆAbd al-Rahman al-Kawabi, falsafat al-istibdad.
Abåu dHamdåan, Samåir
174 p..