Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd = Assurance de la responsabilité : couverture dans le temps
Cousy, Herman. ; Claassens, Hubert.
Antwerpen. Maklu ;. c1997.. 356 p. ;.

Aansprakelijkheidsverzekeringen op claims made-grondslag: in rechtsvergelijkend perspectief
Spier, Jaap ; Haazen, O. A.
Deventer. Kluwer. 1996. XIII, 169 S.. Recht en praktijk : 98.
ISBN 90-268-3002-5

Aansprakelijkheid van bestuurders
Wezeman, Jan B.
1 Aufl.. 1998. XV, 516 S., S. XVII - LXXXVII.

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
Dijk, P. L.
Zwolle. W.E.J. Tjeenk Willink,. 1986.. xii, 115 p. ;.

Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden
Booij, Johan Arnaud
2003. 411 S..

Aansprakelijkheid van de arts: in het bijzonder voor misluktesterilisaties
Stolker, Carel Jan Jozef Marie
1988. 214 S..

Aansprakelijkheid van de arts in het bijzonder voor mislukte sterilisaties
Stolker, Carel J.
Deventer. Kluwer. 1988. 214 S. + Stellingen.
ISBN 90-312-0494-3

Aansprakelijkheid van de overheid: graadmeter voor de verhouding tussen publiek- en privaatrecht
Huijgen, Willem Gijsbert
Deventer. Kluwer. 1991. XI, 269 S..

Aansprakelijkheid, verzekering en schade: AV & S
Deventer. Kluver. 2000.

Aansprakelijkheid voor bagageschade in het internationaal luchtvervoer: (ontwikkelingen in wetgeving, doctrine, jurisprudentie en luchtvaartpraktijk)
Verwer, Christiaan Pieter
Amsterdam, . 1976. 119 [60] s..

Aansprakelijkheid voor begageschade in het international luchtvervoer: <ontwikkelingen in wetgeving, doctrine, jurissprudentie en luchtvaartpraktijk>
Verwer, Christiaan Pieter
1976. 119 S., 30 gez. Bl..

Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerlegging van vernietigde of terzijde gestelde rechterlijke beslissingen
Rossum, Agnes Angélica ¬van¬
1990. XVII, 265 S..

Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico
Faure, Michael
Antwerpen [u.a.]. Maklu [u.a.]. 1993. 236 S.. Ius commune.
ISBN 90-6215-400-X

Aansprakelijkheid voor milieuschade en financiële zekerheid: een vergelijking van Nederlands, Belgisch en Europees recht
Wiggers-Rust, L. F. ; Deketelaere, K.
Lelystad. Koninklijke Vermande,. 1998.. 172 p. ;.

Aansprakelijkheid voor nalaten: een rechtsvergelijkend onderzoek naar plaats en inhoud van zorgvuldigheidsnormen die verplichten tot een doen ; preadvies
Dam, C. C. ¬van¬
Deventer. Kluwer. 1995. VII, 106 S.. Geschriften van de Nederlandse Verenigung voor Rechtsvergelijking ; 52.

Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen: een onderzoek naar de kwalitatieve aansprakelijkheid volgens Nieuw Burgerlijk Wetboek in rechtsvergelijkend perspectief
Oldenhuis, Fokko Tiemen
Deventer. Kluwer. 1985. XX, 198 S..

Leid-Darstellungen in den Romanen "Ansichten eines Clowns" von Heinrich Böll und "Die Blechtrommel" von Günter Grass: zugleich ein Beitrag zur Theorie interkultureller Interpretation aus koreanischer Perspektive
Yon, Inseon
2004. 261 S..

Aansprakelijkheid voor schade door grensoverschrijdende milieuverontreiniging: volkenrechtelijke en civielrechtelijke aspecten
Lammers, Johan G. ; Dunné, Jan M. ¬van¬
[Deventer]. Kluwer. 1991. 206 S.. Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht ; 103.
ISBN 90-268-2207-3

Aansprakelijkheid voor schade door grensoverschrijdende milieuverontreiniging: volkenrechtelijke en civielrechtelijke aspecten
Lammers, Johan G. ; Dunné, Jan M. ¬van¬
Deventer. Kluwer. 1993. IX, 60 S.. Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht ; 104.

Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het romeinsche recht
Kuipers, Aert H.
1918. 57 S..

Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen
Engelhard, E. F. D. ; Maanen, Gerrit E. van
Nijmegen. Ars Aequi Libri. 1998. 82 p.. Ars Aequi cahiers : Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis ; 7.
ISBN 90-6916-298-9

Aansprakelijkheid voor zelfstandige hulppersonen: over de achtergrond, reikwijdte en toepassing van art. 6:171 BW
Lubach, Rense Dirk
Deventer. Kluwer. 2005. XXV, 527 S.. Recht en praktijk ; 136.
ISBN 90-13-02949-3

Aansprakelökheid van bestuurders
Wezeman, Jan Berend
[Deventer]. Kluwer. 1998. XV, 516, LXXXVII S..

Die aanspreeklikheid van die motoreienaar vir die nalatige bestuur van sy voertuig deur 'n ander
Brand, Frederik Daniël Jacobus
[Stellenbosch. Universiteit van Stellenbosch]. 1980. 72 p.. Annale Universiteit van Stellenbosch : B 1980 ; 3,1.
ISBN 0-908422-49-0 : R1.60

Aan stille waters
Langenhoven, Cornelis Jakob
Kaapstad [u.a.]. Nasionale Boekhandel. 1951.

¬A¬ answere to the question, whether the Emperor that now is can bee judge in the Bohemian controversie or no?
S.l.. 1620.

A Answers to some questions posed by Howard Nemerov
Moore, Marianne ; Nemerov, Howard
Isle of Skye. Aquila Publ.. 1982. [circa11] S.. Aquila essays ; 12.
ISBN 0-7275-0254-9

¬A¬ anta das Cabeças
Leisner, Georg ; Leisner, Vera
Lisboa. 1951. 31 S.,12 Taf..

Aan tafel!: vijftig jaar eten in Nederland
Montijn, Ileen
Utrecht [u.a.]. Kosmos. 1991. 159 S..
ISBN 90-215-1733-7

Aan tafel: [antieke culinaere gebruiksvoorwerpen ; tien eeuwen eetgewoontes, koken en tafelen]
Glerum, Jan Pieter
Baarn. Tirion. 1997. 224 S..
ISBN 90-5121-568-1

Aan tafel! :eten & drinken in de oudheid ; [schuif aan en ga mee op een smakelijke ontdekkingstocht]
Lunsingh Scheurleer, Robert A.
Amsterdam. Allard Pierson Museum,. 2003.. 48 S..

Aantalsontwikkeling van de bever in het nationaal park De Biesbosch in 1995
Dijkstra, V. A. A.
Utrecht, . 1996.. 34 S..

A ante após até
Marques, Maria Estácio
Lisboa. Ed. Minerva. 1996. 87 S..
ISBN 972-591314-0

Aanteckeningen op de Geschiedenis der Nederlandsche hervormde Kerk
Ijpeij, Annaeus ; Dermout, Isaac J.
Breda. 1819 - 1827. Deel. 1 - 4.

Aant
Thorbecke, Johan Rudolf
251 S.. rororo ; 9196 : rororo-Sachbuch.
ISBN 3-499-19196-2 kart. : DM 12.90, S 100.00

Aantecking op de Grondwet
Thorbecke, Johann R.
2. uitg. Amsterdam.

Aanteekeningen betr. de Kerk van Hattem
Hoefer, Frederic Adolph
Arnhem.

Aanteekeningen betreffende de kerk van Hattem
Hoefer, Frederik Adolf
Arnhem. Gouda Quint. 1900. Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis ; 1.

Aanteekeningen betreffende eene reis door de Molukken van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal A.J. Duymaer van Twist in de maanden September en October 1855
Quarles van Ufford, H. ; Duymaer van Twist, A J.
's-Gravenhage. Nijhoff,. 1856.. viii, 157 p. ;.

Aanteekeningen bij de Limburgsche liederen
Lambrechts, Lambrecht,
[Gent. Samenw. Maatschappij Volksdrukkerij,. 1937]. 85 p..

Aanteekeningen bij lectuur
Deyssel, Lodewijk ¬van¬ ; Prenen, H. L.
Amsterdam. Elsevier [u.a.]. 1950. 51 S..

Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de journalen van Constantijn Huygens, den zoon
Hora Siccama, Jacob H.
Amsterdam. Müller. 1915. 811 S.. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap te Utrecht ; Ser. 3, 35.

Aanteekeningen en Verbeteringen op het in 1906 uitgegeven Register op de Journalen van Constantijn Huygens den Zoon
Huygens, Constantijn <der Jüngere> ; Siccama, Jacob Hendrik Hora
Amsterdam. Müller. 1915. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap ; Ser. 3, 35.

Aanteekeningen en Verbeteringen op het in 1906 uitgegeven Register op de Journalen van Constantijn Huygens den Zoon door J. H. Hora Siccama
Huygens, Constantijn ; Siccama, Jacob H. [Hrsg.]
Amsterdam. 1915. Werken uitg. door het Historisch Genootschap. Derde Serie ; 35.

Aanteekeningen gehouden op eene reis om de wereld: met het Fregat de Maria Reigersberg en de Korvet de Pollux, in de Jaren 1824, 1825, en 1826 ; Met platen
Troost, P.
Rotterdam. Allart.

Aanteekeningen gehouden op eene Reis om de Wereld met het fregat de Maria Reigersberg un de korvet de Pollux, in de jaren 1824, 1825, en 1826
Troost, P.
Rotterdam. de Weduwe J.Allart,. 1829.. XVI, 378 S.

Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkijen, Natolien, de Krim en Rusland, in de jaaren 1784-89. Met plaaten.
Woensel, Pieter van
[1790]. [2], XX, 452, [2] S., 4 Stiche..

Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland: in de jaaren 1784 - 89
Woensel, Pieter ¬van¬
Constantinopolen.

Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland, in de jaaren 1784 - 89: Mit platen
Woensel, Pieter ¬van¬
Constantinopolen [i.e. Amsterdam]. Holtrop.

Aanteekeningen op de wet van 12. Febr. 1901, staatsblad 63
Groeneveld, Hendrik Willem
Amsterdam. Clausen. 1901. [133 S.].

Aanteekeningen op de wet van 12 Februari 1901, Staatsbl. 63
Groeneveld, Hendr.W.
Amsterdam. J. Clausen,. 1901.. 133 p. ;.

Aanteekeningen op het artikel Simon Stevin in de Bibliotheca belgica.
Haan, D. Bierens de
[Leiden?] . 18--.. p. [126]-128..

Aanteekeningen op het systematisch- en pharmacognostisch-botanische gedeelte der Pharmacopoea Neerlandica
Oudemans, Cornelis Antoon Jan Abraham
Rotterdam . Petri. 1854-1856. 2 vol..

Aanteekeningen over de spraak, wetenschappen en kunsten der Mallabaren
Cellarius, Johan Adam
[S.l.]. [nach 1781]. S. 188 - 212.

Aanteekeningen over handschriften met miniaturen
Byvanck, Alexander W.
[Utrecht]. [Osthoeck].

Aanteekeningen ter toelichting va den strijd over de praedestinatie in het gereformeerd protestantisme: II. Heinrich Bullinger
Gooszen, Maurits A.
Zug. Inter Documentation Co.. 1980. 1 Mikrofiche : 14x. Reformed protestantism ; 327..

Aanteekening op artikel 138, 2de lid, van het gewijzigd wetboek van strafvordering ...
Rasch, Carel Marius. [from old catalog]
's-Gravanhage, . J. M. van 't Haaff,. 1886.. 4 p.l., 58 p..

Aantekeningen
Emants, Marcellus
1 Aufl.. 'sÁGravenhage. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. 1985. 180 S. : Ill.. Achter het boek ; 20,1/3.

Aantekeningen betreffende laatmiddeleeuwse tapijten met de geschiedenis van Alexander de Grote
Duverger, Jozef
[ca. 1960]..

Aantekeningen betreffende tapijten naar cartons van Jacob Jordaens
Duverger, Jozef
1960.

Aantekeningen bij de geschiedenis van het oude vaderlandse recht
Heöden, Egidius Johannes Josephus van der
Nijmegen [u.a.]. Dekker & van de Vegt. 1950.

Aantekeningen bij de geschiedenis van het oude vaderlandse recht
Heijden, Egidius Johannes Josephus ¬van der¬ ; Hermesdorf, Bernardus Hubertus Dominicus ¬[Bearb.]¬
8. druk / bewerkt door B. H. D. Hermesdorf. Nijmwegen. Dekker & Van de Vegt. 1968. 191 S. & 2 Beil. in Rueckentasche.

Aantekeningen bij Gerrit Achterbergs Spel van de wilde jacht
Schenkeveld, Margaretha H. ¬[Mitarb.]¬ ; Achterberg, Gerrit
Amsterdam. Athenaeum-Polak, Van Gennep. 1973. 142 S.. Athenaeum paperback.
ISBN 90-253-3033-9

Aantekeningen op Art. 1197 B. W. naar aanleiding van de wet van 8 juli 1874
Andries
Leiden . 1884. 95 s..

Aantekeningen over de geschiedenis van de Kwinti en het dagboek van Kraag (1894 - 1896>
Beet, Chris de ; Sterman, Miriam
Utrecht. Centrum voor Caraibische Studies,. 1980. 76 S.. Bronnen voor de studie van bosneger samenlevingen ; D. 6.

Aantekeningen over het grondbezit van de Sint-Bertujnsabdij en in het bijzonder over haar domein te poperinge tijdens de IXe eeuw
Ganshof, François Louis,
Brussel. Paleis der Academiën,. 1972. 35 p. ;.

Aantekeningen van Willem Bilderdijk rond 1811 gemaakt op Mijne droomen (1800) van admiraal J. H. van Kinsbergen: Maatschapij der Nederlandse Letterkunde (Sign. 1099)
Bilderdijk, Willem ; Eijnatten, Joris ¬van¬ ¬[Hrsg.]¬
Amstelveen. 1997. 15 S., [46] Bl.. Amstelveense gastcahiers ; 4.

Aantekeninge oor Die keiser
Wolfaard, Johanna Jacoba ; Meij, Jacobus Coenraad Petrus
1. uitg., 1. dr.. Pretoria. Via Afrika [u.a.]. 1990. 13 S.. Achiever-reeks.
ISBN 0-7994-1295-3

Aantekeninge oor Koning se wingerd
Kaapstad. College of Careers. [1988]. 45 S.. Studiegids / College of Careers.
ISBN 0-7985-0684-9

Aantekeninge oor Senior verseboek: kaap '93 st. 9, 10 ; tvl '93/'94 st. 9
Mönnig, Hein ¬[Hrsg.]¬
Kaapstad. College of Careers. 1993. 92 S.. Studiegids / College of Careers.
ISBN 0-7985-0798-5

Aantekeninge oor Skakering
Meyer, Pieter Nicolaas ; Meyer, Juliana Anita
1. uitg., 1. dr.. Pretoria. Via Afrika [u.a.]. 1990. 20 S.. Achiever-reeks.
ISBN 0-7994-1292-9

Aantekeninge op die konferensie tussen munisipaliteite en die Departement van Naturellesake gehou op Pretoria op 28 en 29 september 1937,: vir bespreking van die bepalings van die Wet tot wysiging van die wette op naturelle (no. 46 van 1937).
Kaapstad, . Gedruk deur Cape Times,. 1937.. 47 p..

Aantekeninge uit Tuynstraat
Plessis, Izak David du
eerste druk. Kaapstad. Tafelberg. 1975. 130 S..
ISBN 0-624-00672-7

Aantekenningen op de Gereformeerde Land-Rechten ende Gewoonten van het Ryk van Nymegen, van de Ampten van tusschen Maas ende Whaal, Over-ende Neder-Betuwen, mitsgaders van de Heerlykheden ende Gerichten daar onder reforterende
Hasselt, Johan Jacob ¬van¬
Nymegen. 1777.

Aan Theodoor Alexander Boeree.: Een libellus amicorum.
Boeree, Theodoor A. [from old catalog]
Zutphen, . De Walburg Pers. [1967]. 40 p. with illus..

A anti-Catastrophe, historia d'elrei d. Affonso 6.>o de Portugal.
Silva e Sousa, Camillo Aurreliano da, ; Gomes Monteiro, José, ; Lopes Serra, João,
Porto, . Typographia da rua Formosa, n.>o. 243, 1845.. p. cm..

<<A>> antiloid cephalopod fauna from the Pennsylvanian Winterset Limestone of Jackson County, Missouri
Miller, Arthur K. ; Lane, J. H. ; Unklesbay, A. G.
Kansas (Kan.) . University. 1947. Taf..

A'antimachiavelisme, de la Renaissance aux Lumières
Dierkens, Alain
Bruxelles. Université de Bruxelles. 1997. 144 S.. Problèmes d'histoire des religions ; 8.
ISBN 2-8004-1169-4

Aan't minnewater: drie schetsen uit het Brugsche leven
Sabbe, Maurits
2. dr.. Bussum. Van Dishoeck. 1921. 137 S. ; 8-o.

Aan 't Minnewater: drie schetsen uit het Brugse leven
Sabbe, Maurits
Hasselt. Uitg. Heideland. 1966. 142 S.. Vlaamse pockets ; 191.

Aantrekkelijke gedachten: beschouwingen over de algemene wet bestuursrecht
Boxum, J. L.
Deventer. Kluwer. 1993. 492 S..
ISBN 90-268-2402-5

A antropología entre facções políticas indígenas: um drama do contacto interétnico
Barata, Maria Helena
Belém, Pará. Museu Paraense Emílio Goeldi. 1993. 140 S.. Coleção Eduardo Galvão.
ISBN 85-7098-037-X

A antropologia da comunicação e a cultura eurotropical do Brasil
Schaden, Egon
1974.

A antropologia dos Tshokwe e povos aparentados: Angola ; colóquio em homenagem a Marie-Louise Bastin (Porto, 1999)
Bastin, Marie-Louise
Porto. Faculdade de letras da Univ. do Porto. 2003. 107 S..

A antropologia na América Latina: trabalhos apresentados durante o Seminario Latino-Americano de Antropologia ; Brasília, 22 - 27 de junho de 1987
Zarur, George de Cerqueira Leite
México, D.F.. Inst. Panamericano de Geografía e Historia. 1990. 229 S.. Publicación ; Nr. 448.
ISBN 968-638406-5

A Antártida no sistema internacional: análise das relações entre atores estatais e não-estatais com base na perspectiva da questão ambiental
Villa, Rafael Duarte.
São Paulo. Hucitec,. 2004.. 165 p. ;.

"Aan 't schipryk Y-- ": oude en jonge monumenten rond de historiche oevers van het IJ
Amsterdam. Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg,. 1995.. 144 p..

Aa, næuinæun sansae chæoræom nara katkuna: naeil e puch°inæun kæu nal æui yaksok
Ko, æUn,
Sæoul. Tonga,. 1989-. v. <1- > ;.

Aan Uw erbarmen is geen einde: joodse gebeden
Petuchowski, Jakob J.
Baarn. Ten Have. 1987. 128 S..
ISBN 90-259-4284-9

Die Aanvaarbaarheid--kommunikasie van staatkundige hervorming in Suid-Afrika: konferensie = The Acceptability--communications of constitutional reforms in South Africa : conference.
[Johannesburg]. Sentrum vir die Ondersoek na Rewolusionêre Bedrywighede, RAU,. c1985.. 35 p. ;.

Aanvaard dit werk: over Middelnederlandse auteurs en hun publiek
Oostrom, Frits P. van
Amsterdam. Prometheus. 1992. 335 S.. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen ; 6.
ISBN 90-5333-137-9

Aanvaarden of respecteren: over de manier waarop gesprekspartners met meningsverschillen omgaan in een onderhandeling en een terzijde
Welmers, Jan
Utrecht. Universiteit Utrecht. 1996. 199 S..
ISBN 90-393-1037-8

Aanvallend spel: vier lezingen over schrijven
Rosenboom, Thomas
2. dr.. Amsterdam. Querido. 2003. 81 S..
ISBN 90-214-7980-X

Die aanvangsjare van die Christelike sending onder die Tlhaping, 1800 - 1825
DuBruyn, J. T.
Pretoria. Staatsdr.. 1989. V, 242 S.. Argiefjaarboek vir Suid-Afrikaanse geskiedenis ; 52,2.
ISBN 0-7970-1405-5

Aanvangsspanningen in voorgespannen lichtbeton
Zoetermeer. Betonvereniging. 1981. 82 S.. CUR-VB rapport ; 103.
ISBN 90-212-6048-8

Aanvankelijs onderwijs in de muzijk en het zingen: Handboekje voor onderwijzen ...
Dapperen, D. van

Aan vorst en vaderland gehecht, doch tevreden zijn zij niet :Limburgse politici in Den Haag 1839 - 1918
Lemmens, Eric
Amsterdam. Wereldbibliotheek. 2004. 454 S.. De natiestaat.
ISBN 90-284-2006-1

Aanvullend advies wijziging enquêterecht
's-Gravenhage. 1989. 19 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1989,21.
ISBN 90-6587-382-1

Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute, vindplaats 46 Nijmegen/Verloren Zeeg
Krist, J. S.
Amersfoort. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 2001. 40 S.. Rapportage Archeologische Monumentenzorg ; 40.
ISBN 90-73104-67-X

Aanvullend Archeologisch Onderzoek op de nieuwbouwiocatie 'Ledelplein 16' te Oostburg, gemeente Oostburg (Z.)
Krist, J. S. ; Roller, G. J. de
Groningen. Archaeological Research & Consultancy. 2003. 37 S.. ARC-Publicaties ; 77.

Aanvullend contractenrecht
Bijnen, Rogier H. J. van
Den Haag. Boom. 2005. XIV, 414 S..
ISBN 90-5454-592-5

Aanvullende archeologische inventarisatie beheersobject Ugchelen-Hoenderloo-Varenna
Odé, O. ; Verhagen, J. W. H. P.
Amsterdam. Stichting R.A.A.P.. 1992. 133 S., Beilage, Abb. R.A.A.P-Rapport ; 060.
ISBN 90-5372-061-8

Aanvullende beschouwingen bij het jaarverslag van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas van België, jaar 1950: opgerich bij de wet van 16 maart 1865, onder staatsgarantie.
Brussel. Algemene Spaar- en Lijfrentekas,. 1951.. 91 p. ;.

Aanvullende inventarisatie van archeologische elementen ten behoeve van het intentieprogramma bodembeschermingsgebieden in de provincie Overijssel.
Visscher, H.C.J.
Amsterdam. Stichting R.A.A.P.,. 1989..

Aanvullende lys van geskikte bilioteekboeke vir Bantoeskole
[Pretoria?]. The Department. v..

Aanvullende milieu-informatie bij het ontwerp-tracébesluit Betuweroute: tweede aanvulling op het MER Betuweroute
Utrecht. Sdu Uitg.. 1996. 28 S..
ISBN 90-399-0991-1

Aanvullende wetten burgerlijk wetboek
Pintens, Walter [Hrsg.]
1. dr., bijgewerkt tot 21 juni 1993. Antwerpen [u.a.]. Maklu Uitg.. 1993. 498 S.. Wetteksten.
ISBN 90-6215-360-7

Aanvullend inspraakrapport hogere waarden geluidbelasting vanwege de Betuweroute
DenHaag. Sdu Uitg.. 1996. 56, [40] S..
ISBN 90-399-1265-3

Aanvullend milieu-effectrapport Schiphol en omgeving: (AMER)
Nanninga-Kryzewski, E.
DenHaag. 1994. Getr. Zaehlung : graph. Darst., Kt.. Project mainport & milieu Schiphol.
ISBN 90-346-3121-4

Aanvullend stikstofbeleid: bedrijfseconomische consequenties op basis van cases
Den Haag. 1999. IV, 90 S..
ISBN 90-5242-503-5

Aanvullingen en verbeteringen op het gebied van dijk- en waterschapsrecht, bodem en water, aardrijkskunde, enz.
Beekman, Anton Albert
's-Gravenhage. Nijhoff. 1941. 610 S.. Middelnederlandsch woordenboek ; 11.

Aanvullingen en verbeteringen op het gebied van dijk- en waterschapsrecht, bodem en water, aardrijkskund, enz.
Beekman, A. A.
1 Aufl.. 1941. 609 S..

Aanvulling op Bob Mendes
Claeys, Etienne.
Schelle. Vlaamse Bibliotheekcentrale,. [1996?]. 1 v. (various pagings).

Aanvulling op Bob van Laerhoven
Claeys, Etienne.
Schelle. Vlaamse Bibliotheek Centrale,. [1995?]. 1 v. (various pagings).

Aanvulling op de inventaris van een verzameling stukken afkomstig van Johannes van den Bosch en enige van zijn nakomelingen
Peschar, H.
Den Haag. Algemeen Rijksarchief, Tweede Afd..

Die Aanwending van 'n elementêre metode vir die bepaling van die konsentrasie van oplossings van verskillende tipes KCA
Vogel, M. C. ; Pizzi, A.
Pretoria. 1982. III,11 S.. Special Report. Council for Scientific and Industrial Research. HOUT ; 252.
ISBN 0-7988-2450-6

Aanwijzing der schilderijen, berustende op 's Rrijks Museum, te Amsterdam: alwaar dezelve voor 60 cents te bekomen is
Amsterdam. 1832. 88 S..

Aanwijzingen voor oorzaken voor de toename van het aandeel afgekeurde levers bij vleesvarkens
Huiskes, Jan H. ; Zonderland, J. J.
Rosmalen. 2000. 48 S. : graph. Darst.. Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij : P 1 ; 251.

Aanwijzingen voor oorzaken voor de toename van het aandeel afgekeurde levers levers bij vleesvarkens
Huiskes, J. H. ; Zonderland, J. J.
Rosmalen. Praktijkonderzoek Varkenshouderij. 2000. 48 S.. Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij : 1 ; 251.

Aanwijzing von uitlegkundige Schiften, zoo over den geheelen Bijbel, als over bysondere gedeelten von denzelven
Amsterdam. Brave. 1816 - 1820. Deel 1 - 4.

Aan Wil besteed: bundel opstellen aangeboden op 22 mei 2003 aan prof. mr. W.G. Ph .E. Wedekind ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag op 26 mei 2003
Wedekind, W. ; Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. ; Piepers, P. A. W.
Deventer. Kluwer,. 2003.. xiv, 628 p..

Aanwinsten: van het jaar ..
Gent. Hoste. 1926.

Aanwinsten
['s-Gravenhage]. 1952.

Aanwinsten
Zwolle . Waanders [u.a.] .

Aanwinsten 1977 - 1995: schilderkunst, beeldhouwwerken en assemblages, tekeningen, aquarellen en prenten ; moderne meesters 19de en 20ste eeuw
Verschaeren, H
Antwerpen. 1995. 199 S..

Aanwinsten, 1994 - 1997: Guillaume Bijl, Tony Cragg, Wim Delvoye, Luciano Fabro, Michel François, Patrick Van Caeckenbergh, Henk Visch, Lawrence Weiner
Middelheim . Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst. 1998. 63 S..

Aanwinsten, Acquisitions Stedelijk Museum 1985 - 1993
Amsterdam. Stedelijk Museum. 1993. 410 S..

Aanwinsten der provinciale en gemeentelijke musea, 1945-1967: [tentoonstelling], 13 januari-25 februari 1968, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
Wilde, Eliane de.
[Brussel]. Gemeentekrediet van Belgie, Centrum Pro Civitate,. [1968?]. 261 p..

Aanwinstenlijst
Leiden. 1954.

Aanwinsten op het gebied der wis- en natuurkundige wetenschappen
Burger, Combertus Pieter
Amsterdam. Stads-Dr.. 1907. 32 S. ; 8-o.

Aanwinsten Oude Grafiek, 1965-1969, Lucas Van Leyden-Rodolphe Bresdin.
[Rotterdam, Netherlands. Museum Boymans Van Beuningen,. 1970]. [58] p..

Aanwinsten uit de Mr. H. Bos-Bibliotheek
Amsterdam. 1973.

Aanwinsten van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet: een huldbetuiging aan conservator Prof. Dr. L. Voet 1950 - 1981
Antwerpen. 1982. 36 S. : zahlr. Ill..

Aanwinsten von de Bibliotheek der Technische Hogeschool Eindhoven
Eindhoven. Bibliotheek. 1957.

Aanwysing der heilsame politike Gronden en Maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland
Leiden . 1671. 1 bd..

Aan zee: taferelen uit de kinderjaren
Kuyper, Eric de
3. dr. Nijmegen. SUN. 1991. 118 S.. SUN-literair.
ISBN 90-6168-281-9

Aanzetten voor een schoolcatechetische didactiek.: Verslagboek van de Vliebergh-Sencie-leergang, afdeling catechese.
Bulckens, J. [from old catalog]
Antw.-- . Patmos,. 1972.. 188 p..

Aanzet tot een grammaticaal woordenboek
Devos, Rita ; Beheydt, Ludo
Âs-Gravenhage. Stichting Bibliographia Neerlandica. 1989. 92 S.. Voorzetten ; 24.
ISBN 90-71313-23-9

Aanzet tot een studie van de Gothic in Charlotte Brontë's Villette: analyse van de taal en haar Gothic effect in eén fragment
Verbanck, Anne
Kortrijk. 1984. 31 S.. Katholieke Universiteit <Louvain> / Faculteit Wijsbegeerte en Letteren: Paper ; 31.

Aanzicht/uitzicht: het Museum Kurhaus Kleef
Nikkels, Walter ; Werd, Guido de ; Bachér, Ingrid
Nijmegen. Uitgeverij SUN. 1997. 188 S.. Publicaties van Museum Kurhaus Kleef ; nr. 1.
ISBN 90-6168-472-2

Aanzuren van rundermest: mestsamenstelling bö aanzuren vlak voor het uitröden ; ammoniakemissie na toediening van aangezuurde mest op grasland
Hendriks, J. G. L. ; Mulder, E. M. ; Huösmans, J. F. M.
Wageningen. IMAG-DLO. 1994. 40 S.. Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen ; 93-30.
ISBN 90-5406-062-x