Aan Flarden: Tooneelspel in vier bedrijven
Naeff, Top
2. druk. Amsterdam. 1906.

A anáfora nominal em textos de alunos: a língua no discurso
Figueiredo, Olívia Maria
Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian. 2003. 430 S.. Textos universítários de ciências sociais e humanas.
ISBN 972-311031-8

A - Ang
1981. 360 S.
ISBN 3-411-01921-2

Aangaande Boeli: uitgave ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Boeli van Leeuwen 10 oktober 1997
Broek, Aart G. ; Leeuwen, Boeli van
Haarlem. in de Knipscheer. 1997. 206 S..
ISBN 90-6773-022-X

Aangapaste versie van het verslag van een onderzoelnaar de aard en de omvang van de belastingfraude: uitgebracht in april 1979 aan de Minister en aan de Staatssecretaris van FinanciÍer door W. J. van Bijsterveld
Bijsterveld, W. J. van
's-Gravenhage. Staatsuitg. 1980. 355 S..
ISBN 90-12-02959-7

AANGEBOREN AFWIJKINGEN VAN DE UTERUS EN GESTOORDE VOORTPLANTING : EEN LITERATUUROVERZICHT EN EEN KLINISCHE STUDIE BETREFFENDE DE DIAGNOSTIEK, DE SYMPTOMATOLOGIE EN DE BETEKENIS VAN STOORNISSEN IN DE KOOLHYDRAATSTOFWISSELING VOOR DE THERAPIE BIJ PATIENTEN MET EEN AANGEBOREN AFWIJKING VAN DE UTERUS ; (WITH A SUMMARY IN ENGLISH) / DOOR JAN EDUARD GERARD MARIE STOOT
STOOT, JAN E.
1978. 200 S. : 19 ILL. UND GRAPH. DARST..

Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen
Bossina, Klaas Kornelis ; Ing, Tio Gwat ; Stutterheim, Jan
Leiden. Stafleu's Wetenschappelijke U. M.. 1969. 267 S.. Nederlandse bibliotheek der geneeskunde ; Deel 50.
ISBN 90-6016-050-9

Aangekleed gaat uit: streekkleding en cultuur in Noord-Holland 1750 - 1900
Havermans-Dikstaal, Marianne ; Ghallchobháir, Máire Ní
Zwolle. Waanders. 1998. 264 S..
ISBN 90-400-9215-X

Aangekondigde publikaties =: Publications annoncées.
Brussel. Koninklijke Bibliotheek. v. ;.

¬A¬ angelologia de Karl Rahner: à luz dos seus princípios hermenêuticos
Terra, João Evangelista Martins
Aparecida, SP. Ed. Santuário. 1996. 405 S.. Coleção Teológica ; 2.
ISBN 85-7200-388-6

Aangename kennis (tekeninge deur Kobus Esterhuyzen)
Johannesburg, . Afrikaanse Pers-Boekhandel,. 1946.. p. cm..

Aan gene zijde van het vers: Talmoedische studies en essays
Levinas, Emmanuel
Hilversum. Gooi & Sticht. 1989. 250 S..
ISBN 90-304-0460-4

Aangenomen vader
Oosterhuis, Huub ; Charpentier, Geertrui
Baarn. Ambo. 1990. 46 S..
ISBN 90-263-1035-8

Aangenomen werk: opstellen aangeboden aan A. J. van Wijngaarden in herinnering aan prof. mr. M. A. van Wijngaarden
Beek, Hendrik Laurens van der ; Berg, Matheus Antonius Marinus Cornelis van den ; Wijngaarden, Maarten Aart van
[Zwolle]. Tjeenk Willink. 2003. IX, 403 S..
ISBN 90-13-01066-0

Aangenomen werk: conjugacy classes and complex characters
Wijngaarden, A. J. van. ; Wijngaarden, Maarten Aart van. ; Berg, M. A. M. C. van den. ; Chao-Duivis, M. A. B. ; Langendoen, H. ; Wijngaarden, Maarten Aart van.
Chichester ; . Wiley,. c1985.. xii, 544 p..

Aangepaste werkgelegenheid: Wet sociale werkvoorziening.
['s-Gravenhage. . Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid,. between 1969 and 1971]. [16] p..

Aangeraakt door goden
Gussinklo, Wessel te
Amsterdam. Querido. 2003. 282 S..
ISBN 90-214-6456-X

Aangetekende sterftes
Pretoria. Die Statistiekdiens. v. ;.

Aangewaaid: sterke verhalen
VanDenBroeck, Walter
[Antwerpen]. H. 1986. 126 S..
ISBN 90-5067-009-1

Aan God doen: een vingerwijzing
Kuitert, Harry M.
Baarn. Ten Have. 1997. 74 S..
ISBN 90-259-4692-5

Aangrijpende achterkanten
Toonder, Marten,
Amsterdam. Cornamona Pers,. 1982.. 59 p. : ill. ; 26 cm..

A angústia da ação: poesia e política em Drummond
Said, Roberto
Curitiba [u.a.]. Ed. UFPR [u.a.]. 2005. 118 S.. Série Pesquisa ; 105.
ISBN 85-7041-461-7

Aanhalingen, overdenkingen, beschouwingen: rede ...
Noyons, E. C. H. J.
Nijmegen [u.a.]. Dekker & Van de Vegt. 1951. 15 S..

Aanhangsel op de Kerkelyke Oudheden van Nederland: Behelsende van Ryns Algemeene Voorrede op dat werk, eenige verbeterde en vermeerderde Lysten der Proosten en Dekenen, so van de vyf Kerken van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een Brief aan den Heer Hoynck van Papendrecht, Aartspriester van Mechelen
Drakenborch, Arnold ¬[Hrsg.]¬
T'Utrecht. Besseling. 1744.

Aanhangsel op de proeve van Bredaasch taaleigen
Hoeufft, Jacob Hendrik
Breda. Sterk. 1838. 71 S..

Aanhangsels, Gekose Komitee oor Huurbeheer =: Appendices, Select Committee on Rent Control.
[Pretoria]. Republiek van Suid-Afrika. [1982]. 311 p..

Aanhangzel, dienende tot een vervolg, of derde deel van de geschiedenisse der Mennoniten,: (wel eer in het Latyn beschreeven door den heere Hermannus Schyn ...) : In het welke noch negentien leeraars der Mennoniten, op nieuws in het koper gebragt, kortelyk beschreeven, en hunne nagelaatene schriften aangeweezen worden,
Maatschoen, Gerardus ; Schyn, Hermannus
Te Amsteldam. by Kornelis de Wit .. 1745. xviii, [2], 519, [5] p..

Aan het einde van de middag
Vredenbregt, Jacob
2., herziene en aangevulde dr. Amsterdam. Nijgh & van Ditmar. 1989. 176 S..
ISBN 90-236-8201-7

Aan het einde van de regenboog
Visser, Carolijn
Amsterdam. Meulenhoff. 2004. 142 S. : Kt.. Meulenhoff editie ; 2081.
ISBN 90-290-7516-3

Aan het einde van de tunnel
Deändtsheer, Patricia
Antwerpen [u.a.]. De Vries-Brouwers. 2000. 121 S..
ISBN 90-6174-639-6

Aan het hof: de monarchie onder koningin Beatrix
Meijer, Remco
Amsterdam. B. Bakker. 1999. 302 p..
ISBN 90-351-2162-7

Aan het slagveld ontsnapt: over oorlogen die niet plaatsvonden : een liber amicorum voor Hylke Tromp
Tromp, Hylke. ; Gerrits, André. ; Wilde, Jaap de.
Zutphen. Walburg,. c2000.. 254 p..

Aan het volk van Nederland: het patriot. program uit 1781
Capellen, Joan D. van der
Amsterdam. Bataafsche Leeuw. 1987. 104 S..
ISBN 90-6707-144-7

Aan het water: over "Het veerhuis" de 2. bundel van Ida Gerhardt
Berkelmans, Frans
Egmond-Binnen. Abdij van Egmond. 1996. 133 S.. Acanthus ; 2.
ISBN 90-800295-5-6

Aan het werk: nieuwe verhalen, gedichten, beschouwingen
Lubberhuizen, Geert
Amsterdam. Bezige Bij. 1981. 567 S.. BBliterair.
ISBN 90-234-6076-6

Aan het woord: 7 toespraken
Mulisch, Harry
Amsterdam. Uitg. De Bezige Bij. 1986. 96 S..
ISBN 90-234-0987-6

Aan hun vruchten zult gij hen kennen: een onderzoek naar het inwending verband tussen geloven en handelen in het evangelie naar Mattheus
Taik, Chung H.
Kampen. Kok. 1989. X, 431 S..
ISBN 90-242-5269-5

Aankhon ki zuban: åAnkhoön kåi zabåan
Shahid, Afzaal ; Qureshi, Iqbal ; Adzm, Dåa°åud Adhmad
[Karachi]. EMI,. p1989.. 1 sound cassette.

Evangelischer Religionsunterricht an höheren Schulen: ¯Ankhoön k¯i zab¯an
Feussner, Irmgard ; Shahid, Afzaal ; Qureshi, Iqbal ; Aòzm, D¯a°¯ud Aòhmad
2. Aufl. Gütersloh. Mohn. 1963. 63 S.. Handbücherei für Gemeindearbeit ; 14.
: 4.80

Aanklacht tegen onbekend: verhalen
Graaf, Hermine ¬de¬
2. dr.. Amsterdam. Meulenhoff. 1987. 187 S.. Meulenhoff editie ; 922.
ISBN 90-290-2209-4

Aanklag en verweer in die Suidwes-Afrika-saak voor die Wêreldhof
Botha, R. F.
Potchefstroom. Sentrum vir Internasionale Politiek. 1974. 63 S.. Perspektief-reeks ; 2.
ISBN 0-620-01305-2

Aankomen in Avignon: relaas
Robberechts, Daniël
Brussel [u.a.]. Manteau. 1970. 136 S.. 5de meridiaan.

Aankomen in Avignon: relaas
Robberechts, Daniël
Antwerpen [u.a.]. Houtekiet. 2004. 158 S.. Vlaamse bibliotheek ; 34.
ISBN 90-5240-808-4

Aankoms in Albanie
Seed, Jenny
1. Afrikaanse uitg.. Kaapstad [u.a.]. Human & Rousseau. 1982. 131 S..
ISBN 0-7981-1380-4

Aankomst van Jean d'Ezquebel ter bevolking van Jamaica, door den Ammiraal Diego Kolumbus, van Hispaniola derwaards gezonden, in 't jaar 1510: verhaalende 't misnoegen der kroon Portugaal ; benevens veel zeldzaame avondturen, rampspoeden en gevaaren aan Alonzo d'Ojeda, Diego de Nicueza, Vasco Nunez, Lopez d'Alano en andere overgekomen ; beneffens de togten naar 't land van Darien en bevolking van Cuba door Diego Velazques gedaan in 't jaar 1511 ; nu aller-eerst in 't Nederduyts vertaald ...
Herrera y Tordesillas, Antonio ¬de¬ ; Esquivél, Juan ¬de¬ ; Colombo, Diego
Leyden. vander Aa. 1707. 144 S. : Ill.. Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee- en land-reysen na Oost- en West-Indiën ; 6,3.

Aankondigingen ingevolge artikel 109, lid 2, van het uitvoeringsbesluit autovervoer goederen
's-Gravenhage. 1954.

Aankondiging ingevolge artikel 51, lid 2, van het uitvoeringsbesluit goederenvervoer binnenscheepvaart
's-Gravenhage. 1954.

Aankopen op de veiling van de verzameling van wijlen de heer W. J. R. Dreesmann voor het Amsterdams Historisch Museum door de Stichting tot Bevordering van de inrichting van een nieuw Historisch Museum en door de Gemeente Amsterdam: Gemeentemuseum Amsterdam zomer 1960
Amsterdam. 1960. 22 Bl. : zahlr. Ill.. Catalogus / Gemeentemusea Amsterdam ; 242.

Aan leden en congresafgevaardigden van de Ned. Bond van Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf
Hilgenga, Jan
Utrecht. [ca. 1945. 4] Bl..

Aanleiding tot de Kennis der Anatomie, in de Teken kunst, betreklyk tot het Menschbeeld
Amstel
Amsterdam . 1783. 1 bd., 27 tav..

Aan leven helpen: omgang met psychisch hulpbehoevende oudere mensen
Beerthuizen, J.
Nijmegen. Dekker & Van de Vegt,. 1978.. 112 p. ; 20 cm..

A análise social filosófico-cristã
Ladusãns, Stanislavs.
Rio de Janeiro, RJ. Presença,. 1988.. 421 p. ;.

Aanloop tot een rechtsvergelijkende studie van het nederlandse en het surinaamse staatsrecht
Ooft, C. D.
Alphen a. d. Rijn. Samson. 1966. 46 S..

Aanmerkelijke en geheugenis-waardige scheeps-togt van Eduard Lopez, Portugeez, gedaan na 't vermaarde koninkrijk Congo in Africa, anno 1578: bevattende een curieuse beschrijving van 't selve, nevens de landen van Angola, Loango, Batta, en meer andere ; ... nu alder-eerst uyt het Portugys vertaald
Lopes, Duarte
Leyden. vander Aa. 1707. 121 S. : Ill., Kt.. Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee- en land-reysen na Oost- en West-Indiën ; 18,3.

Aanmerkelyke voyagie gedaan na't gedeelde van Noorder America: behelzende een nieuwe ontdekkinge van een seer groot land, gelegen tusschen Nieuw Mexico en de Ys-zee ...
Hennepin, Lodewyk
[Mikrofiche-Ausg.]. Te Rotterdam. Barent Bos. 1794. 260 S. in various pagings. CIHM/ICMH Microfiche series ; 36678.

Aanmerkingen op de gedenkschriften wegens het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst, door Lourens Janszoon Koster...: vermeerdert met eenige aanteekeningen, strekkende om aan te toonen dat door dit werk aan de gaak van Haarlem nadeel is toegebragt
's Gravenhage. 1824.

Aanmerkingen op de neederduitsche taale en Naaberrecht
Leupenius, Petrus ; Caron, Willem J.
Groningen. Wolters. 1958. XXVII, 1 Taf.,69 S.. Trivium. ; Nr. 4..

Aanmerkingen op de Verbetering der ontlasting van Rhijnlands Boezemwater op het Ye, en het project van doorgraaving uit de Wijken-Meer names de Noord-Zee
Amsterdam . 1774. 1 bd..

Aanmerkingen op het Jets over het Nut der ijzeren Wegen van Dirk Donker Curtius door den Schrijver van De Stoomwegen [i.e.: A. F. Bouricius]
Bouricius
Arnhem . 1837. 1 bd..

Aanmerkingen op het werkje, genaamd: Het politiek systema van de regeering van Amsterdam, in een waar daglicht voorgesteld, en haar gedrag tegens de beschuldiging van den ridder Yorke, bescheidenlyk verdeedigd in een brief aan een heer van regeering in Zeeland. Vervat in een brief van een heer uit Leeuwaarde, aan zyn vriend te Amsterdam.
[n.p., . 1781?]. 32 p..

Aanmerkingen over den Koophandel en het Geldt: Meede en beschryvinge van Louisiana ...
Law, John
Amsterdam. Steenhouwer. 1721. 320 S..

Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haerlemmer meer: waar in wert aangetoont hoe noodzaakelyk die moet werden droog-gemaakt, en op wat syze dit kan geschieden, dat de Steden Haerlem, Leyden, en Amsterdam, als mede het Hoog-Heemraadschap van Rhynland, wegens de gevreesde ongemakken in de plaats van erger, van veel beter natuur zullen weezen als tegenwoordig
Velsen, Cornelis.
Schiedam. Interbook International,. [1973?]. 40 p..

Aanmerkingen over de thans zo veel gerucht makende wet van spaarsaamhet, die de Heer de Maupertuis tragt in te voeren ...
Martens
Amsterdam . 1752. 39 s..

Aanmerkingen over de thans zo veel gerucht makende wet van spaarsaamkeit, die de Heer de Maupertius tragt in te voeren
Martens, Martinus
Amsterdam. 1752.

Aanmerkingen over de thans zo veel gerucht makende Wet van Spaarsamheit die de Heer Maupertuis tragt in te voeren, als of alle veranderingen in de Natuur door de minst mogelyke hoeveelheit van Werking geschieden
Martens
Amsterdam . 1752.

Aanmerkingen over de thans Zo veel gerucht makende Wet van spaarsamkeit ...
Martens, Martinus
Amsterdam. 1752 - 1753.

Aanmerkingen over de thans zu veel gerucht makende wet van Spaarsaamheit ...
Martens, Martin
[S.l.] . 1752.

Aanmerkingen over de ... weet van Spaarsaamheit ...
Martens, Martin
Amsterdam. P. Mortier. 1752. 39 S..

Aanmerkingen over de wreede vervolging die de Gereformeerde Kerke van Vrankryk lijdt en over 't beleidt en handelingen van de laatste vergadering der Geestelijkheit van dat Koninkrijk: ... na de Fransche Dr., met het laatste Edict des Konings, tot vernietiging van 't Edict van Nantes, met verscheyde aanmerkingen over het zelve, en veele merkwaardige gevallen ; neffens een Brief aan d' Afgevallene Gereformeerden ... vermeerdert
Jurieu, Pierre
S.l.. 1685. 226 S..

Aanmerklijke en geheugenis-waardige scheeps-togt van Eduard Lopez, Portugeez,: gedaan na 't vermaarde koningrijk Congo in Africa, anno 1578 ...
Lopes, Duarte.
Leyden, . P. vander Aa. [1706].

Aanmerklijke Reijs, gedaan van Anno 1583 tot 1591 na Ormus, Goa, Cambaya, Bacola, Chonderi, Pegu, Jamahay in Siam
Fitch, Ralph
Leijden. Vander Aa. 1706. 43 S. ; 8-o.

Aanmerklyke reys van Ralph Fitch, koopman te Londen, gedaan van anno 1583 tot 1591: na Ormus, Goa, Cambaya, Bacola, Chonderi, Pegu, Jamahay in Siam, en weer na Pegu ; van daar na Malacca, Ceylon, Cochin, en de geheelde kust van Oost-Indien ; nu aldereerst uyt het Engelsch vertaalt
Fitch, Ralph
Leyden. vander Aa. 1707. 43 S. : Ill., Kt.. Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee- en land-reysen na Oost- en West-Indiën ; 19,2.

Aanmerklyke Zee- en Land-Reysen: naar Oost-Indien van't Jaar 1579 tot het Jaar 1588...
Balbi, Gasparo
Nu aldereerst uyt 't Italiaansch vertaald. ¬Te¬ Leyden. ¬by Pieter¬ vander Aa. 1706. 153 S. : Ill., 1 Kt..

Aanmerklyke zee en land-reysen,: gedaan door Caspar Balby, Venetiaans Koopman, naar Oost-Indien, Van 't Jaar 1579 to het Jaar 1588 ...
Balbi, Gasparo.
Leyden, . P. van der Aa,. 1706..

Aanmerklyke zee- en landreysen, gedaan door Caspar Balby, Venetiaans Koopman, naar Oost-Indien, van't Jaar 1579 tot het Jaar 1588
Balbi, Gasparo
Leyden. Van der Aa. 1706. 86 Sp., 3 Bl.. [Verzameling, Naaukeurige, der gedenkwaardigste zee- en land-reysen ; 14].

Aanmerklyke zee- en land-reysen, gedaan door Caspar Balby, Venetiaans koopman, naar Oost-Indien, van 't jaar 1579 tot het jaar 1588: bevattende veelerley gevaarlijke bejegeningen, beschrijving van landen en steeden ...
Balbi, Gasparo
Leyden. vander Aa. 1707. 153 S. : Ill., Kt.. Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee- en land-reysen na Oost- en West-Indiën ; 18,5.

Aan mijn veren hand: gedichten
Linden, Gerry van der,
Amsterdam. Nijgh & Van Ditmar,. 1993.. 61 p. ;.

Aan milo sajna
Dutt, Mukul. ; Kumar, Jagdish, ; Kutt, Mukul. ; Parekh, Asha. ; Khanna, Rajesh. ; Khanna, Vinod. ; Bhowmick, Sachin.
Mumbai. Shemaroo Video,. 2003.. 1 videodisc (ca. 181 min.).

Aanéén: bondsblad van AbvaKabo/Gezondheidszorg, Welzijn, Bejaardenzorg en WSW
1 Aufl.. Zoetermeer. AbvaKabo. 1982.

A Anna Katharina Emmerichs Carismen und Gesichter
A Niesse, Johannes
Trier. o.A.. 1918.

AANN core curriculum for neuroscience nursing
Bader, Mary Kay. ; Littlejohns, Linda R.
St. Louis, Mo.. Saunders,. c2004.. xxvii, 1038 p..

Aannemersbedrijven van grond-, water- en wegenbouwkundige werken (algemeen), cultuurtechnische bedrijven, grondwerkbedrijven, straatmakers-, steenzetters- en rijswerkbedrijven, bouwmachineverhuurbedrijven (met bedienend personeel) =: Contractors in civil engineering (general), landdraining and reclamation, earth moving, paving, stone mason's and osier's work and rental service of construction machinery (with operating staff)
Voorburg. Het Bureau,. 1990-. v. ;.

Aanneming en expertise
Aerts, Paul.
Antwerpen. Maklu,. 1998.. 189 p. ;.

Aanneming van werk
Baert, Geert
Antwerpen. Kluwer. 2001. LVI, 680 S.. Algemene praktische rechtsverzameling.
ISBN 90-5583-900-0

¬A¬ annotated Bibliography of cryptography
Shulman, David
1976.

AANN's neuroscience nursing: phenomena and practice : human responses to neurologic health problems
Mitchell, Pamela Holsclaw,
Norwalk, Conn.. Appleton & Lange,. c1988.. xv, 539 p..

AANN's neuroscience nursing: human responses to neurologic dysfunction
Stewart-Amidei, Christina.
Philadelphia. Saunders,. c2000.. p. ;.

Aano kung wala ka na
[1988?]. 2 videocassettes of 2.

A. Anordnung, wie es an dem, in diesen 1755sten Jahre, wegen des am 25. Sept. 1555. im heiligen römischen Reiche, geschlossenen Religions-Friedens, gefälligen Evangelischen Jubel- und Dank-Feste im Chur-Fürstenthum Sachsen ... gehalten werden soll: [Dresden, am 13. Aug. 1755]
1696-1763 <Polska, Król, III.>
[Dresden]. 1755. [6] Bl..

A An overview of psychotherapy of dissociative identity disorder : in: American Journal of Psychiatry ; Jg. 53
A Kluft, J.R.

Aanpassen en jezelf blijven: schoolloopbanen en werkervaringen van meijsjes met een technische opleiding
Braams, M. M. ; Meesters, M. J.
's-Gravenhage. 1991. 133 S. : graph. Darst. OSA-werkdocument ; 86.
ISBN 90-346-2622-9

Aanpassing AMvB artikel 18 WZV: advies van den Gezondheidsraad aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 15 december 1994
Den Haag. 1994. 38 S.. Publikatie / Gezondheidsraad ; 1994,20.
ISBN 90-5549-056-3

Aanpassing en vernummering: onderwijs, voorzitterschap verenigde vergadering, defensie, recht op inlichtingen en enquêterecht, afkondiging, bekendmaking tekst herziene Grondwet.
's-Gravenhage. Staatsuitg.,. 1990.. XIII, 364 S..

Aanpassing in het internationaal privaatrecht
Offerhaus, Johannes
Amsterdam. Noord-Hollandsche Uitg. Maatschappij. 1963. 39 S.. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen <Amsterdam> / Afdeling Letterkunde: [Mededelingen / Nieuwe reeks] ; 26,5.

Aanpassing minimumloon en sociale uitkeringen: advies inzake de vormgeving van het aanpassingsmechanisme van minimumloon en sociale uitkeringen
's-Gravenhage. 1990. 93 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1990,13.
ISBN 90-6587-401-1

Aanpassing onder druk?: Nederland en de gevolgen van de internationalisering
Hout, Wil
Assen. Van Gorcum. 1997. XIII, 239 S. : graph. Darst.
ISBN 90-232-3236-4

Aanpassingsinrichtingsgebied Beek en uitbreiding luchthaven Zuid-Limburg: Deelrapport Centraal Plateau
Graaf, K. van der
Amsterdam. Stichting R.A.A.P.. 1989. R.A.A.P-Rapport ; 018.

Aanpassingskosten en de vraag naar ongeschoolde en geschoolde arbeid
Pfann, Gerard A.
's-Gravenhage. 1990. 57 S. : graph. Darst. OSA-werkdocument ; 78.
ISBN 90-346-2338-6

Aanpassingsproblemen in de NIC's: stagnatie en perspectief
Verbruggen, Harmen
1986.

Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden: uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Den Haag. Sociaal-Economische Raad,. c2003.. 189 p. ;.

Aanpassing van werkgelegenheid: een nadere analyse op bedrijfsniveau
Hassink, Wolter ; Ours, Jan C. van
Den Haag. 1995. 22 S.. OSA-werkdocument ; 134.
ISBN 90-346-3231-8

Aanrijding, schade en aansprakelijkheid
Palm, G. F.
2. dr. Deventer. FED. 1971. 290 S..
ISBN 90-6002-149-5

Aan Robert Feenstra ter gelegenheid van zijn vijftigjarig jubileum bij het Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis
Feenstra, Robert ; Godding, Philippe
The Hague [u.a.]. Kluwer. 2000. S. 233 - 416. Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis ; 68,3.

AANS bulletin.
Park Ridge, Ill.. American Association of Neurological Surgeons,. [1992-. v..

Aanschouwelijke elementen van de wiskunde
Westermann, L R J
1967.

Aanschouwelijkheidsdrang als factor bij de beteekenis-ontwikkeling der latijnsche praepositie
Parigger, Friedrich Hermann
Utrecht. Oosthoek's Uitg.-Maatschappij. 1941. 149 S..

Aanschouwende het nieuw Jeruzalem: een bloemlezing uit zijn gedichten
Revius, Jacobus ; Bezemer, Kees ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Kampen. De Groot Goudriaan. 1986. 48 S..
ISBN 90-6140-152-6

Aansiedade do amor, a angústia de morrer e o apetite da morte nos romances de Camilo
Xavier, Alberto
Lisboa. Ed. Circulo Camiliano. 1950. 16 S..

Aan Silvestre Revueltas, van Mexico, bij zijn dood: klein oratorium voor koor, spreekstemmen en orkest ; 1987
Pluister, Simon ; Neruda, Pablo
[Partitur]. Amsterdam. Donemus. 1988. 14 S..

¬Die¬ aanslag teen selfbeskikking in die RSA
Booysen, Hercules
1. uitg., 1. dr.. Pretoria ¬[u.a.]¬. Haum. 1981. 123 S..
ISBN 0-7986-0700-9

Aansluiting gemist
Helman, Albert
2., herziene dr. 's Gravenhage. Nijgh [en] van Ditmar. 1981. 200 S.. Verhalend proza ; 2.
ISBN 90-236-5504-4

Aan S. .. Maj., 't ootmoedig verzoek
Sidney, Algernon
O. O..

Aanspraak bij de opening van de ... vergadering der Tweede Klasse van het Koninklijk Instituut ... en rapporten, aangaande de rigting van derzelver werkzaamheden
Amsterdam. Inst.. 1808.

Aanspraak van Mr. Pieter Paulus, eersten Præsident der Nationale Vergadering, gedaan bij de Opening van dezeloe Vergadering op den 1 Maart 1796
Paulus
Haag . 1796. 1 bd..

Aansprakelijkheden: opstellen rond het thema ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen
Raaijmakers, M. J. G. C. ; Rooij, R. van. ; Spier, Jaap,
Deventer. Kluwer,. 1990.. x, 244 p. ;.

Aansprakelijkheden in het milieurecht
Koeman, N. S. J.
Deventer. Kluwer. 1986. 51 S..
ISBN 90-268-1679-0

Aansprakelijkheid: een teken van kwaliteit
Lent, Laurence A.G.M. ¬van¬ ; Eken, Rob C.W.
Tilburg. Univ.. 1995. 22, VI Bl.. FEW ; 694.

Aansprakelijkheid: gronden en grenzen
Bergh, Roger van den
Deventer. Kluwer. 2001. 154 p.. Kluwer rechtswetenschappelijke publicaties.
ISBN 90-268-3833-6

Aansprakelijkheid bij het beheer van gemeentegelden
Sweens, Josephus C.
1932. 111 S..

Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt
Klaassen, Catharina Johanna Maria
Deventer. Verl. Kath. Bibelwerk. [1969]. XXII, 741 S.. Am Tisch des Wortes : Neue Reihe ; 102.
ISBN 90-13-00517-9

Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt
Klaassen, Catharina Johanna Maria
Deventer. Kluwer. 2003. XXII, 741 S.. Serie onderneming en recht ; 25.
ISBN 90-13-00517-9

Aansprakelijkheid in concernverhoudingen: een rechtsvergelijkende studie naar de positie van crediteuren van concernafhankelijke vennootschappen in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland
Houwen, Louis Gerard H. J. ; Schoonbrood-Wessels, Anna Paulina ; Schreurs, Johannes Anetta W.
Nijmegen. Kluwer. 1993. XXXII, 1197 S..
ISBN 90-268-2371-1

Aansprakelijkheid in het luchtvervoer: goederenvervoer onder de verdragen van Warschau en Montreal
Koning, Ingrid
2007. 476 S..

Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij Faillissement
Cozijn, Corianne
Arnhem. Gouda Quint. 1991. VIII, 82 S.. Onderzoek en beleid / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum ; 111.
ISBN 90-6000-848-0

Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid-Afrikaanse perspectieven ; [de verschillende bijdragen werden in februari 2002 gepresenteerd tijdens een congres dat door de Ius Commune Onderzoeksschool werd georganiseerd aan de Universiteit van Stellenbosch te Zuid-Afrika]
Faure, Michael G.
Antwerpen [u.a.]. Intersentia Uitg.. 2003. XXIV, 230 S.. Ius commune Irakkrieg.

Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid-Afrikaanse perspectieven ; [de verschillende bijdragen werden in feFLAMMARION
Faure, Michael G.
1978. 153 S..
ISBN 2-08-064111-5

Aansprakelijkheidsrecht: actuele tendensen ; referatenbundel samengesteld door het Vlaams Pleitgenootschap - Balie van Brussel op 25 maart 2005
Cornelis, Ludo ; Debaene, Maarten
Gent [u.a.]. Larcier. 2005. I, 246 S..
ISBN 2-8044-1897-9

Aansprakelijkheidsrecht
Balthazar, Tom
Antwerpen [u.a.]. Maklu. 2004. 334 S..
ISBN 90-6215-947-8