AANA bulletin
Nairobi, Kenya. All Africa News Agency,. [1998-. v..

Aan aerosol exposure system for immunization of pigs against Actinobacillus pleuropneumoniae infection
Hensel, Andreas
1994. 153 S..
ISBN 90-393-0784-9

¬Die¬ Aanaesthesiologie in ihrer Darstellung der Zeitschrift "Anaesthesiologie und Reanimation - Zeitschrift für Anaesthesiologie, Intensivtherapie und Dringliche Medizinische Hilfe": (Band 6, 1981 bis Band 10, 1985)
Scheugenpflug, Cordula Praxedis
1989. 276 S..

AAn al-Aaqarib wa'l-òhubb wa'òt-òtibb wa'l-masaégin
AAbd-al-òHalim
[Al-Qahira] . al-AArabi li'n-Naésr .

Aan alles komt een eind: een onderzoek maar beëindiging van tehuishulpverlening
Smit, Monika
Leiden. Drukkereij Fac. der Soc. Wetensch.. 1993. 289 S..
ISBN 90-9005659-9

¬Die¬ aan alle wateren zaait: uit het leven van William Chalmers Burns zendeling en evangelist
Valen, L. J. ¬van¬
Ede. Hardeman. [1989]. 146 S..
ISBN 90-71272-22-2

A Analyse lernen
A Kühn, Clemens
Kassel. o.A.. 1999.

¬A¬ analytic Catalogue of the contents of the two editions of "An English garner"
Seccombe, Thomas ¬[Hrsg.]¬ ; Arber, Edward ¬[Sammler]¬
Manchester. 1909. VI, 221 S..

¬Aan¬ analysis of exports and growth in India: cointegration and causality evidence (1971 - 2001)
Sharma, Abhijit ; Panagiotidis, Theodore
[Elektronische Ressource]. 2004. Online-Ressource, 21, [1] p. = 182 kb, text. Economic research paper ; 04,07.

AAn¯aq, malk¯a we-umman ham-miþsòh¯aqîm
Aini, Lea.
Tel Aviv. Hakibbutz Hameuchad Publ. House,. 2004.. 143 S..

A - Anat.
Leipzig [u.a.]. Brockhaus,. 2006.. 816 S.

Aanbesteding en aansprakelijkheid: preventie, vergoeding en afwikkeling van schade bij aanbestedingsgeschillen
Boom, W. H. van. ; Jansen, C. E. C. ; Weijnen, J. V.
Den Haag. Boom Juridische Uitgevers,. 2001.. xii, 183 p..

Aanbestedlingsrecht en aanbestedingspraktijk in de Nederlandse Euregio
Nijholt, H.
Delft. Delftse Univ. Pers. 1987. 143 S. : Kt.. VF-projekt Beleidsvelden regelgeving ; 1.
ISBN 90-6275-351-5

Aanbeveilingen voor een keuze tussen verschillende voermen van een voorlopig rijbewijs: aan de hand een analyse van de verkeersonveiligheid van jonge automobilisten en van een literatuurstudie over het voolopig rijbewijs
Wittink, R. D.
Leidschendam. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid,. [1987]. 37 p. ;.

Aanbevelings rakende die tekort aan hoëvlakmannekrag in die natuurwetenskappe en wiskunde
Jansen, C. P.
Pretoria. Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing,. 1983.. x, 109 p. ;.

Aanboddeterminanten van deeltijdarbeid
Grift, Yolanda K. ; Siegers, Jacques J.
s'Gravenhage. Staatsdrukkerij. 1988. 68 S. : graph. Darst. OSA-werkdocument ; 46.
ISBN 90-346-1528-6

Aanbodeconomie acht jaar later: de theorie en de praktijk van Reaganomics
Sinderen, Jarig van
Rotterdam. Stichting Rotterdamse Monetaire Studies. 1989. 64 S. : graph. Darst. Rotterdamse monetaire studies ; 35.
ISBN 90-6658-035-6

Aanbod en gebruik van non-profit voorzieningen: een analyse van de positie van de Randstad ten opzichte van de rest van Nederland
Molenaar, Gerrit ; Floor, Johan ; DRAAK, JAN
Zoetermeer. Min. van Onderwijs en Wetenschappen [u.a.]. 1988. V, 67 S.. Trendrapport / Stedelijke Netwerken ; 1.
ISBN 90-346-1577-4

Aanbod en opname van stikstof bij hoge produktieniveaus van wintertarwe op klei- en zavelgrond
Darwinkel, Albert
1. dr.. Lelystad. 1995. 34 S.. Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond ; 205.

Aanbod van agrotoerisme in Nederland
Koulil, M. C. C. van ; Teeuwen, J. L. ; Voskuilen, M. J.
Den Haag. LEI-DLO, Afdeling Structuuronderzoek. 1998. 49 S.. Publikatie ; 2,210.
ISBN 90-5242-451-9

Gorkhaland: a study in ethnic separatism
Samanta, Amiya K.
New Delhi. Khama Publ.. 1996. 248 p..
ISBN 81-8549540-8

A and A' binding in Korean and English: government-binding parameters
Hong, SÆong-sim
1985. VI, 148 S. : graph. Darst..

Aandachtig bidden: een psychologische studie over de eigenschappen, de mogelijkheden en de grenzen der gebedsconcentratie
Fortmann, Henricus Martinus Maria
Nijmegen. Dekker en van de Vegt N.V.. 1945. 212 p..

Aandachtspunten: de a priori analyse van leerteksten voor wiskunde bij het voortgezet onderwijs
Dormolen, J.
Utrecht . 1982. 255 p..

Aandacht voor Cats bij zijn 300-ste sterfdag: studies naar aanleiding van de herdenking op 12 september 1960, op verzoek van het desbetreffende Comité bijeengebracht
Minderaa, Pieter
Zwolle. Tjeenk Willink. 1962. 200 S. : Ill.. Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies ; 12.

Aandacht voor Cats bij zijn 300-ste sterfdag
Minderaa
Zwolle . W. E. J. Tjeenk Willink. 1962. 200 s..

Aandacht voor Nescio;: een bibliografie van de reacties op het werk en de figuur van J.H.F. Grönloh, met een bloemlezing uit die reacties en een toegift.
Amsterdam, . Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit,. 1972.. ix, 121 p..

Aandacht vor [Jacob] Cats bij zijn 300ste sterfdag: studies naar aaleiding van de herdenking op 12 September 1960
Menderaa, P.
Zwolle. Willink,. 1962.. 200 S..

Aandagtig Beschouw, naaukeurig Onderfoek, ende uitvoerige Verklaaring van den Behemoth en den Leviathan, Job 40. en 41.
Boerhave, Jacob
Te Leiden. 1737.

Aandagtig beschouw, naauwkeurig ondersoek, ende uitvoerige verklaaring van den Behemoth, en den Leviathan: afgetekend van den Heere God in het XLsten en XLIste hoofdstuk van het Boek Jobs, als de Heere Job uit een onweder andermaal antwoordde
Boerhave, Jakob
Leiden. Luchtmans. 1737. 341 S. : Ill..

Aan de andere kant van het water
Boumaâza, Nicole
2. dr. Leuven. Davidsfonds/Infodok. 1995. 165 S.. Davidsfonds/Infodok jeugd.
ISBN 90-6565-699-5

Aan de ... bruid van den erfprins
Beets, Nicolaas
Haarlem. Bohn. 1839. 12 Bl..

aandeel der minderbroeders in onze middeleeuwse literatuur: inleiding tot een bibliografie der Nederlandse franciscanen
Schmitz, Wilhelmus Antonius
Nijmegen. Dekker & Van de Vegt [u.a.]. 1936. XX, 170 S. : Ill..

Aandeelhoudersbezwaren tegen het Ontwerp van wet van voorzieningen met betrekking tot de structuur der naamloze en besloten vennootschap
Constandse, A. C.
Den Haag, . 1970.. 1 v. (various pagings).

Aan de ene kant, aan de andere kant: de emigratie van Nederlanders naar Australië 1946 - 1986
Elich, Johannes H.
1987. 285 S..
ISBN 90-70879-68-9

Aandeg
Williams, Shirley P. ; Gauthier, Elizabeth K.
Lakefield, Ont.. Waapoone Publ. & Promotion. 1990. 28 S..
ISBN 0-9692185-5-9

Aan de gelovigen overgeleverd: opstellen over democratie, regering en parlement
Berg, J. T. ¬van den¬
Alphen aan d. Rijn. Sijthoff. 1982. 192 S..
ISBN 90-218-2886-3

Aan de grenzen van het Nederlanderschap =: The confines of Netherlands citizenship
Velden, F. J. A. van der. ; Zilverentant, F. Th.
's-Gravenhage. Ministerie van Justitie, Directie Wetgeving,. 1998.. 204 p..

Aan de grenzen van het rechtspluralisme: over de sociale en juridische betekenis van migrantenrecht in Nederland; rede ... aan de Juridiche Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen ... 22 januari 1993
Strijbosch, F.
Nijmegen. Faculteit de Rechtsgeleerdheid, Kath. Univ.. 1993. 41 S..
ISBN 90-71478-25-4

Aan de hoogste kim: een keuze uit de poëzie
Woestijne, Karel ¬van¬ ¬de¬ ; Musschoot, Anne M. ¬[Hrsg.]¬
Gent. Poëziecentrum. 1989. 250 S..
ISBN 90-70968-38-X

Aan de hoogste kim: een keuze uit de poezie
VanDeWoestijne, Karel ; Musschoot, Anne Marie ¬[Hrsg.]¬
2. druk. Gent. Poeziecentrum. 1994. 250 S..
ISBN 90-70968-38-X

Aan de hoogste kim: een keuze uit de poÉezie
VanDeWoestijne, Karel ; Musschoot, Anne Marie ¬[Hrsg.]¬
Gent. PoÉeziecentrum. 1989. 250 S..
ISBN 90-70968-38-X

Aan de hoogste kim: een keuze uit de poëzie van Karel van de Woestijne
VanDeWoestijne, Karel ; Musschoot, Anne Marie ¬[Hrsg.]¬
Gent. Poeziecentrum. 1989. 250 S..
ISBN 90-70968-38-X

Aan de hoogste kim: een keuze uit de poëzie
Van de Woestijne, Karel. ; Musschoot, Anne Marie
Gent. PoëzieCentrum,. 1994.. 250 S..

Aan de Ketting: boek en bibliotheek in Groningen voor 1669 ; [deze publicatie verscheen bij gelenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Universiteitsmuseum te Groningen, 5 oktober t/m 26 november 1996]
Hermans, Joseph M. M.
Groningen. Univ.-Museum [u.a.]. 1996. 87 S..
ISBN 90-367-0684-X

Aandelen voor werknemers: motivatie door participatie
Voûte, A. ; Voûte, Allard
Deventer. Kluwer. 1991. xii, 319 p.. Vennootschaps- en rechtspersonenrecht ; d. 38.
ISBN 90-268-2203-0

Aandelig Anatomie
København . 1741.

Aandelig Anatomie, d. e. En Beskrivelse paa en sand Christen i al hans Vandring etc. Først skreven paa Engelsk, nu fordansket
Kbh. . 1741. 1 bd..

Aandelig Brønd-Spring, huorudaff ethuert andæctigt Hierte hafuer at læske sig den gandske Vge igiennem med ordentlige Morgen- oc Afftensignelser, saavelsom trøstrige Poenitentz-, Bede-, Trøst-, Lær- oc Tack-Psalmer, saa oc skønne Bønner om Alterens Sacrament etc. Paa Danske udsat aff Joach. Moltken
Moltken
Kbh. . 1640. [1 bd.].

Aandelige Betenckninger over en hver Time paa Dagen, fremførte af Prædickestolen efter Prædicken, holden 1692 udi St. Peders Kirke i Kiøbenhafn over Evangelium paa Mariæ Renselses Dag
Lassenius
Ottense . 1731. 24 upag. s..

Aandelige Lyst-Skouff af hellige oc gudfryctige Betænckninger. Fordansket af Henr. Andersøn Herstad. Derhos føyet samme Autoris Tractat: En god Vexel oc glædelige Forandring. Item It hundrede eenfoldige Sprog oc Vers. Kbh. 1681. [Den anden Afh., der er Forf.s Liigtale over Jo. Fr. Brandt, har særsk. Pag. og forts. Sign.; den tredie er trykt som en selvstændig Bog med Titel: Minutiæ piarum cogitationum. It hundrede eenfoldige Sprog oc Vers, af Frieder. Brandt]
Brand ; Ifverson
Kbh. . 1681. xxiv, 124 s., 76 s., 102 s..

Aandelige Psalmer Og Bønner, For Hans Kongl. Mayest. Skibs-Folckis Brug forordnede
[Kbh.] . Tryckt hos Joh. Phil. Bockenhoffer, Kongl. Mayest. og Universit. Bogt.. 1691. 166, [2] s..

Aandelige Psalmer Og Bønner, Til Hans Kongelige Majestæts Skibs-Folkes Brug forordnede
Kbh. . Trykt hos Andreas Hartvig Godiche. [17--?]. 164, [4] s..

Aandelige Psalmer Og Bønner, Til Hans Kongel. Majestæts Skibs-Folkes Brug forordnede
Kbh. . Trykt udi Kongl. Majst.. og Universit. privil. Bogtrykkerie udi Studie-Stræde. 1710. 164, [4] s..

Aandelige Psalmer Og Bønner, Til Hans Kongl. Majestets Skibs-Folkes Brug forordnede
Kbh. . Trykt udi H. K. M. og Universitetets Bogtrykkerie. [17--?]. 164, [4] s..

Aandelige Psalmer og Bønner, til Hans Kongl. Majestæts Skibs-Folkes Brug forordnede
Kbh. . 1781.

Aandelige Sange
Henningsen
Kbh . 1895.

Aandelige Sange
Ahnfelt ; Dick
Skien . 1858. 232 s., IV.

Aandelige Sange: Dels samlede, dels bearb. samt udg. af Oscar Ahnfelt. Overs. fra det Svenske ved A.L. Gennemseet og rettet af Chr. Dick. [Overs. af Chr. Dick.]
Christiania, . 1876.

Aandelige Sange: Dels samlede, dels bearbejde samt udgivne af Oscar Ahnfelt. Overs. fra Svensk ved A. L. Gennemset og rettet af Chr. Dick
Rønne, . 1923.

Aandelige Sange: Samlede, bearb. og udg. af Oscar Ahnfelt. Overs. af Chr. Dick
Christiania, . 1869-1877.

Aandelige Sange af Brorson, Dick, m. Fl.
Christiania . 1860. 31 s..

Aandelige Sange til Guds Ære og hans Riges Udbredelse
Nelson
Nykjøbing M. . [1895]. 136 s..

Aandelige Tacter paa Hiertens Strengeleeg
Wingaard
Kbh. . 1692. x, 54 s..

Aandelig Huus-offer, bestaaende aftolf Lefnets Regler, hvilcke som nyttige Middeler til at befordre Gudfrygtighed ere af Chr. Scrivers Siæle-Skat tilsammendragne
Kbh. . 1724. 54 s..

Aandeligt Brønd-Spring, huor udaff et huert Andæchtigt Hierte hafuer at læske sig den gandske Uge igiennem, med ordentlige Morgen oc Afftensignelser, oc huer Dags Betractelse, saa vel som ocsaa Trøstrjge Psalmer
Kbh . 1640.

Aandelig Vækkelse ved et Universitet. Et Foredrag holdt ved Forbundets Konference i Eisenach Juli 1898.
Mott
Kbh . 1899.

Aan de Mens nabij: over de situatie der godsdienstpsychologie en haar reden van bestaan ; rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de psychologie der cultuur met bijzondere inachtneming van de godsdienstpsychologie aan de katholieke univ. te Nijmegen op vrijdag 1 maart 1957
Fortmann, H. M. M.
Nijmegen [u.a.]. Dekker & van de Vegt. 1957. 21 S..

Aan de mond van al die rivieren: een geschiedenis van de Nederlandse poÉezie sinds 1945
Fokkema, Redbad
1 Aufl.. Amsterdam [u.a.]. Uitg. de Arbeiderspers. 1999. 318 S..
ISBN 90-295-1622-4

Aan de mond van al die rivieren: een geschiedenis van de Nederlandse poëzie sinds 1945
Fokkema, Redbad
Amsterdam [u.a.]. Arbeiderspers. 1999. 318 p..
ISBN 90-295-1622-4

'Aan den arbeid!': In de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid, 1945 - 1995
Bottenburg, Maarten van
Amsterdam. Bakker. 1995. 277 S. : Ill.
ISBN 90-351-1558-9

AAN DEN EINDER
Janssen, Miek ; TOOROP, JAN ¬[Ill.]¬
(AMSTERDAM). (VEEN). (1915). 119 S., TAF..

Aan den ... heer J. C. Koopman lui tenant bÿ de K. marine, gekwetst in de overwinning bij Palémbang, Junij 1821, ... en ter zijner verwelkoming ...
Koopman, J. C.
S.l.. 1821. 4 Bl..

Aanden i naturen: 1. og 2. del
Ørsted, Hans Christian
4. udg., [optr. efter 3. udg.]. København. Vinten. 1978. 295 S.. Stjernebøgernes kulturbibliotek.
ISBN 87-414-8972-1

Aanden i Naturen ...
Ørstedt, Hans Christian
Kjöbenhavn. Höft. 1850. XII, 206 S..

Aandenken aan de Warden Oom-hulde te Beselare: 1861-1961; verslag familie-stamboom.
Langemark, . Drukkerij Vonksteen,. 1962.. 79 p..

Aan den ouderwetsen Nederlandschen Patriot by deszelfs verryzenis.
o.O., . 1782..

A An den Quellen des Nils: Die Abenteuer der Weltentdeckung
A Meissner, Hans-Otto
Stuttgart. Cotta-Verl.. 1988.

Aan den waterkant: Een verhaal uit het leven der speldenwerksters
Baccaert, Herman
Antwerpen. 1911.

Aan den weledelen gestr. Heer J. C. Koopman, Luitenant bij de Koninklijke Marine, gekwetst in de overwinning bij Palémbang, in de maand Junij des jaars 1821 ...
Loots, Cornelis
Amsterdam. 1821. 4 Bl..

Aan de oevers van de Theems en Nieuwe Rijn: nostalgie en burgerplicht in beschrijvingen van London (1598) en Leiden (1614)
Verbaan, Eddy
2008.

Aan de oever wacht de rust: een bloemlezing van bekende en minder bekende religieuze gedichten van Willem Bilderdijk
Bilderdijk, Willem,
Kampen. De Groot Goudriaan,. c1992.. 48 p. ;.

Aan de onbekende God: reiken naar religie in een geseculariseerde cultuur
Janssen, Jacques
Amsterdam. SUN. 2002. 47 S..
ISBN 90-5875-074-4

Aan de oorsprong van de schilderkunst: vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit
Vos, Rik ; Os, H. W. ¬van¬
's-Gravenhage. SDU. 1989. 288 p..
ISBN 90-12-06044-3 : fl 49.89

Aan de orde van de dag: opstellen over orde en veiligheid
Rosenthal, Uriel, ; Pop, J. J. H.,
's-Gravenhage. Raad voor het Binnenlands Bestuur. c1988. 288 p..

Aan de overkant van de rivier
Dreesen, Jaak ; Aertssen, Kristien [Ill.]
Averbode [u.a.]. Altiora. 1991. 76 S..
ISBN 90-317-0914-X

Aan de poorten van een nieuwe tijd;: mogelijkheden en toepassingen der kernenergie.
Edelman, H. C. M. [from old catalog]
Amsterdam, . Elsevier,. 1960.. 186 p..

The Aanderaa cup anemometer: calibration, angular- and dynamical response
Mikkelsen, Harald Elmo
Aarhus. Inst., Univ.. 1988. 24 S.. Geoskrifter ; 26.
ISBN 87-87529-56-4

Aan de rand van de Dibese.
Denolf, Prosper. ; Bulck, Gaston van.
Bruxelles. J. Duculot,. 1955.. 515 p..

Aan de rand van de ramp: [het eiland van Dordrecht en de watersnood van 1953]
Baarda, Frits ; Engelen, Gert van ; Wijk, Wim van
2., herziene dr. Dordrecht. Gemeente Dordrecht. 2003. 287 S..
ISBN 90-803175-3-5

Der aander en tindrende Sommerluft varmt over Hardangerfjords Vande...
Haverkamp, Frode ; Lange, Marit Ingeborg
Oslo. 2003.
ISBN 82-90744-87-0

Aan de Rio de la Plata
May, Karl ; Maitland-¬van¬ Bemmelen, A. F. ¬[Übers.]¬
Utrecht [u.a.]. ¬Het¬ Spectrum. 1962. 319 S.. Karl May Pockets ; 14.

A. Andersen's (eines gebornen Dänen) kleine Fuß-Reise durch einen Theil von Seeland: aus dem Englischen übersetzt
Feldborg, Andreas A.
Weimar. Verl. des F. S. pr. Landes-Industrie-Comptoirs. 1807. VI, 109 S.. Bibliothek der neuesten und wichtigsten Reisebeschreibungen zur Erweiterung der Erdkunde ; Bd. 34, Teil 2.

A. Andersen's [Feldborgs] (eines gebornen Dñen) Kleine Fusz-Reise durch einen Theil von Seeland
Andersen-Feldborg
Weimar . 1807. vi, 109 s..

A. Andersons Geschichte des Handels von den ältesten bis auf jetzige Zeiten, (1762, fol.)
Andersons
Riga . 1773-79. 7 bd..

Aan de slag met de Europese ondernemingsraad: toelichting op de wet
Woltmeijer, Arie
1. dr.. [Utrecht]. Vakcentrale CNV. 1996. 35 S.. Visie op arbeid.

Aan de slag met de wet op de ondernemingsraden
Woltmeijer, Arie
7e gewijzigde dr.. [Utrecht]. 1998. 70 S. : Ill.. Handleiding voor ondernemingsraden.

Aan de slag met de wet OR: een handleiding voor ondernemingsraden
Utrecht. 1985. 79 S. : Ill..

Aan de Vlaamsche Studenten: rechtskundige raadpleging nopens de weontrol laws - two case studies: krug winery 1972 united states steel 1974
Berkeley: . University of California,. 1982. 101 l..

Aan de voet van de piramide: overheidsinstellingen en plattelandsontwikkeling in Egypte ; een onderzoek aan de basis ; [Engl. Zsfassung:] At the foot of the pyramid
Otto, Jan Michiel
Leiden. DSWO-Pr.. 1987. XIX,413 S., 1 Faltkt.
ISBN 90-9001894-8

Aan de voet van het Belfort
Mussche, Achilles
3. dr. Hasselt. Heideland. 1966. 175 S.. Vlaamse Pockets ; <200>.

Aan de vruchten kent men de boom: de boom in tekst en beeld in de middeleeuwse Nederlanden
Baert, Barbara ; Fraeter, Veerle ; Pleij, Herman
Leuven. Univ. Pers Leuven. 2001. 293 S.. Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis : Series B.
ISBN 90-5867-137-2

Aan de Wannsee: libretto voor een kamer-opera
Ferron, Louis
Amsterdam. Nijsen/Operatief. 1986. 67 S.. Opera [en] literatuur ; 1.
ISBN 90-70630-14-1

Aan de waterkant
Kuypers, Julien
3. dr. Hasselt. Heideland. 1965. 155 S.. Vlaamse pockets ; 161.

Aan de wieg van het nieuwe Nederland: Nederland en de Algerijnse oorlog 1954 - 1962
Pas, Niek
Amsterdam. Wereldbibliotheek. 2008. 207 S..
ISBN 978-90-284-2251-3

Aan de zus van Anton: dagboek, brieven en tekeningen uit Indië, 1942-1945
Brückel-Beiten, Mary,
Zutphen. Walburg Pers,. 2004.. 207 p..

A. and G. motor vehicle year book.
Armstrong & Gans, pub. [from old catalog]
Atlanta, . Armstrong and Gans,. p. cm..

Aandhi: [from the original soundtrack]
Burman, Rahul Dev. ; Gulaz¯ara.
Dum Dum, India. His Master's Voice,. p1976.. 1 sound disc.

Aan D. M. G. Koch op zijn vijfenzeventigste verjaardag
Batten, Fred, ; Vries, E de
's-Gravenhage ; Bandung. W. van Hoeve,. 1956.. 67 p. ;.

Aandoeningen in het urethro-trigonale gebied der urineblaas als oorzaak voor chronische, niet-specifieke urineweginfecties bij het kind.
Bakker, Nicolaas Johannes
Leiden, . 1968. 206 s..

A and P ¬A & P¬: A study in price-cost behavior and public policy
Adelman, Morris A.
Cambridge, Mass.. Harvard Univ.Pr.. 1959. XIV,537 S.. Harvard economic studies ; 113..

A AND P. A STUDY IN PRICE-COST BEHAVIOR AND PUBLIC POLICY. BY MORRIS ALBERT ADELMAN. CAMBRIDGE, MASS.: HARVARD UNIV. PR. 1959. 14,537 S.
Adelman, Morris Albert
1959. HARVARD ECONOMIC STUDIES. 113..

¬A¬ andras vägnar: LL-boken som litteratur-, kultur och handikappolitiskt experiment; en kommunikationsstudie
Wennström, Karin M.
Linköping. Linköpings Univ., distr.. 1995. 372 S.. Linköping studies in arts and science ; 131.

A(andré) Lefevre & R. Vanderauwer «reds.» Vertaalwetenschap
Lefevere, André
1979.

A André Martinet, estructuralismo e historia
Catalán, Diego ; Martinet, André
Madrid. Gredos. 1957. Biblioteca filológica : Miscelánea homenaje ; 1.

Aan een droom vol weelde ontstegen
Komrij, Gerrit
Amsterdam: Meulenhoff. 1982. XI, 291 S. 8". (Meulenhoff editie ; E. 357).
ISBN 90-290-0177-1

AANEM annual scientific meeting: [meeting abstracts]
San Francisco, CA. Wiley.

A ^A^ new Alestes and little known Barbus from Gaboon: aus: American Museum Novitates
A Nichols, J.T.
New York. o.A.. 1953.

A ^A^ new cyprinoid fish from Tanganyika territory: aus: The Annals and Magazine of natural History
A Norman, J.
o.O.. o.A.. 1923.

Aanewenge: Leuteleben und plattdeutsches Leutegut im Sauerland
Bürger, Peter
Eslohe. Maschinen- und Heimatmuseum Eslohe. 2006. 702 S. : Ill..
ISBN 3-00-020224-2

A ^A^ new fish catfish: aus American Museum Novitates
A Nichols, J.T.
New York. o.A.. 1933.

A ^A^ new fish of the genus Clarias Gronov from Lake Nyasa: aus: Proceedings of the Zoological Society in London
A Jackson, P.
London. o.A.. 1955.

A ^A^ new genus and species of cat-fish from the seeper waters of Lake Victoria: aus: The Annals and Magazine of natural history
A Grennwood, P.
London. o.A.. 1958.

A A new species of Clariallabes (Pisces, Clariidae), from the Nile : in: Proceedings of the Zoological Society of London ; Bd. 127, 1956
A Greenwood, P.H.

A A new species of Clariallabes (Pisces, Clariidae) from the Upper Zambezi River : in: The Annals and Magazine of natural History ; Serie 13, Bd. 7, 1965
A Jubb, R.A.

AA New Zealand illustrated atlas.
Auckland, N.Z.. Hodder Moa Beckett,. 1995.. 1 atlas (112 p.).

Aan façades voorbij: interactief handelen in een context van financiële schaarste bij enkele Nederlandse gemeenten
Jochoms, Theo
Delft. Eburon. 1997. 690 S..
ISBN 90-5166-588-1