50. Landesschau: Landesmuseum Schloß Gottorf
Kiel. Carius. 2003. 262 S..
ISBN 3-930563-38-X

50, la nouva architettura italiana
Milano . Motta .

50, la nuova architettura italiana: due generazioni a confronto
Falsitta, Massimiliano ¬[Hrsg.]¬
1. ed.. Milano. Motta. 2002. 239 S. : Ill..
ISBN 88-7179-340-4 : 78.00 EUR

50 la nuova architettura italiana ; due generazioni a confronto ; [accompagna la Mostra 50 La Nuova Architettura Italiana. Due Generazioni a Confronto - 50 New Italian Architecture. Two Generations Face to Face, Graz, Haus der Architektur, 18 gennaio - 28 febbraio 2002]
Falsitta, Massimiliano
Mailand. Motta. 2002. 239 S..
ISBN 88-7179-340-4 : 78.00 EUR

50 lat Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu
Szmigiel, Czeslaw [Red.]
Wroclaw. Wydawn. Akad. Ekonomiczna im. Oskara Langego. 1997. 89, [1] S. : Ill.
ISBN 83-7011-276-5

50 lat Akadmeii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu
Szmigiel, Czeslaw.
Wroclaw. Wydawn. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu,. 1997.. 89 p..

50 lat archeologii polskiej na Pomorzu Zachodnim
Wilgocki, Eugeniusz
Szczecin. 1996. 192 S..
ISBN 83-90696-30-4

50 lat architektury i urbanistyki w Polskiej Akademii Nauk
Malachowicz, Edmund
Wroclaw. 2002. 132 S., 32 Ill.
ISBN 83-91091-19-8

50 [PiÑeÂcdziesiÑat] lat Biblioteki Narodowej Warszawa: 1928 - 1978
Warszawa. Biblioteka Narodowa. 1984. 361 S. : Ill., graph. Darst.
ISBN 83-7009-000-1

50 lat Biblioteki Narodowej Warszawa, 1928-1978
Stankiewicz, Witold [Hrsg.]
Warszawa. Biblioteka narodowa. 1984. 361 S., [38] Bl..
ISBN 83-7009-000-1

50 lat DolnoÂslÑaskiego Towarzystwa Muzycznego
Tyszkowska, Krystyna
Wroclaw. 1996. 52 S..
ISBN 83-85689-81-8

50 lat dzialalnoÂsci naukowej i dydaktycznej Zakladu Klimatologii Wydzialu Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego: (1951 - 2000)
Stopa-Boryczka, Maria
Wyd. 1. Warszawa. Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego. 2001. 333 S.. Prace i studia geograficzne ; 28.
ISBN 83-235-0003-7

50 lat dzialalnoÂsci SIMP w regionie czÑestochowskim
CzÑestochowa. Wydawn. Politechn.. 2002. 132 S..
ISBN 83-7193-166-x

50 lat gospodarki ZSRR.
Wroclaw, . 1973.. 230 p..

50 lat Instytutu Fizyki Jñadrowej im. Henryka Niewodniczaânskiego Polskiej Akademii Nauk
Kraków. Polska Akademia Umiejñetnoâsci,. 2005.. 703 p..

50 lat Instytutu Geofizyki PAN 1952 - 2003; bibliografia 1994 - 2003
Jankowski, Jerzy ; Teisseyre, Roman
Warszawa. Inst. Geofizyki. 2004. 209 S.. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences : M, Miscellanea ; 26 = 348.
ISBN 83-88765-20-5

50 lat Kapituly Czñestochowskiej, 1951-2001
Korn, Krystyna.
Czñestochowa. Tygodnik Katolicki "Niedziela",. 2002.. 153 p..

50 lat Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze: materialy z konferencji popularno-naukowej 10.10.1998 r.
Brylla, Wolfgang J.
Zielona Góra. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zielonej Górze. 1998. 97 S..
ISBN 83-91015-50-5

50 lat pilki rÑecznej na Pomorzu Zachodnim
Eider, Jerzy
Wyd. 1. Szczecin. Wydawn. Naukowe Uniwersytetu SzczeciÂnskiego. 2004. 218 S.. Rozprawy i studia ; 608 = 534.
ISBN 83-7241-408-4

50 lat polskich badaân nad sztukña Szczecina i Pomorza Zachodniego: materialy z seminarium 29-30 wrzesieân 1995
Gliânska, Maria.
Szczecin. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddzial Szczeciânski,. 1996.. 177 p..

50 lat polskich wykopalisk w Egipcie i na Bliskim Wschodzie Uniwersytet Warszawski Stacja Archeologii SrÐodziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Micha±owskiego
Micha±owski, Kazimierz ; Kiss, Zsolt
Warszawa . Uniwersytet warszawski. 142 S..

50 lat polskiej gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim
Dunin-Kwinta, Izabella ; Stanielewicz, Józef
Szczecin. OÂsrodek MyÂsli Morskiej Stowarzszenia "Civitas Christiana. 1995. 255 p..
ISBN 83-90105-83-7

50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej
StempczyÂnska, Barbara
Wyd. 1. Katowice. Wydawn. Uniwersytetu ÂSlÑaskiego. 1999. 268 S.. Prace naukowe Uniwersytetu ÂSlÑaskiego w Katowicach ; 1857 : Seria Historia literatur slowiaÂnskich.
ISBN 83-226-0920-5

50 lat Polski na Pomorzu Zachodnim: polityka - spoleczeÂnstwo - kultura ; materialy z sesji naukowej Szczecin 19 - 20 maja 1995 r.
Kozlowski, Kazimierz
Szczecin. "Dokument". 1996. 232 S..
ISBN 83-86992-13-1

50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Pólnocnych
Grzech, Adam
Wroclaw [u.a.]. Ossolineum. 1996. 198 S..
ISBN 83-04-04300-9

50 lat Stowarzyszenia 1946 - 1996
KamiÂnski, Wlodzimierz
Warszawa. SIGMA-NOT. 1996. 304 S..
ISBN 83-90635-70-4

50 lat Szkoly Muzycznej Im. Józefa Elsnera w Warszawie
Radziwonowicz, Anna
Warszawa. 1996. 218 S..
ISBN 83-85892-18-4

50 lat teatru Lalek "Guliwer"
Koecher-Hensel, Agnieszka
Warszawa. Wyd. Teatru Lalek "Guliwer". 1995. 94 S..
ISBN 83-85177-06-X

50 lat Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego: seminarium naukowe ; Warszawa, 20 - 21 grudnia 1984 r.
Warszawa. Zaklad Poligraficzny PWE. [1986]. 207 S. : graph. Darst., Kt..

50 lat Towarzystwa Ziemi Glogowskiej: referaty wygloszone w dniu 16.XII.1995 r. podczas uroczystoÂsci 50-lecia Towarzystwa Ziemi Glogowskiej w Sali Marmurowej Zamku KsiÓaÇzÓat Glogowskich
Bok, Antoni
Glogoów. 1996. 20 S.. Biblioteka Encyklopedii Ziemi Glogowskiej ; 23.

50 lat transportu ZSRR.
Burnewicz, Jan, [from old catalog]
Gdaânsk . [Wydawn. Uczelniane Uniwersytetu Gdaânskiego]. 1973.. 120 p..

50 lat Wydzialu Budowy Maszyn Politechniki CzÑestochowskiej
Ladyga, Ewa
CzÑestochowa. Wydawn. Politechn.. 1999. 295 S..
ISBN 83-7193-073-9

50 lat Wydzialu Metalurgii i InÇzynierii Materialowej Politechniki CzÑestochowskiej
Dyja, Henryk
CzÑestochowa. Wydawn. Wydzialu Metalurgii i InÇzynierii Materialowej Politechn.. 2000. 216 S.. [Prace naukowe] : Seria Metalurgia ; 14.
ISBN 83-87745-75-8

50 lat Zakladu Geografii Regionalnej w Uniwersytecie Warszawskim
Kantowicz, Ewelina ¬[Red.]¬
Wyd. 1.. Warszawa. Wyd. Uniw. Warszawskiego. 2004. 188 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Prace i studia geograficzne ; 34.
ISBN 83-235-0190-4

50 lat Zakladu Geografii Regionalnej w Uniwersytetcie Warszawskim
Klos-Kantowicz, Ewelina
Wyd 1. Warszawa. Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego. 2004. 186 S.. Prace i studia geograficzne ; 34.
ISBN 83-235-0190-4

50 lat ZwiÑazku Kompozytorów Polskich
Erhardt, Ludwik [Hrsg.]
Warszawa. 1995. 206 S..
ISBN 83-903753-00-3

50 lat ZwiÓazku Radzieckiego i stosunki polsko-radzieckie: Materialy z sesji naukowej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 11-12 grudnia 1972 roku
OchmaÂnski, Jerzy
PoznaÂn. Uniw. im. Adama Mickiewicza. 1973. 139 S..

50 lat z Zespolem PieÂsni i TaÂnca Politechniki Warszawskiej
Czupratowska-Semczuk, Maria
Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 2001. 216 S..
ISBN 83-7207-276-0

50 Lebenshilfe-Klassiker: Die wichtigsten Werke von Dale Carnegie, Deepak Chopra, Dalai Lama, Mihaly Czikszentmihalyi, Daniel Goleman, Joseph Murphy und vielen anderen
Butler-Bowdon, Tom
Frankfurt am Main. Mvg-Verl.. 2004. 424 S..
ISBN 3-478-73480-0 : 19,90 ž

50 Lebenshilfe-Klassiker: die wichtigsten Werke von Dale Carnegie, Deepak Chopra, Dalai Lama ...
Butler-Bowdon, Tom
1. Aufl. (Sonderausg.). Heidelberg. mvg-Verl.. 2006. 413 S..
ISBN 3-636-07156-4 : fest geb. : EUR 10.00

50 Lebenshilfe-Klassiker: die wichtigsten Werke von Dale Carnegie, Deepak Chopra, Dalai Lama, Mihaly CsikszentmihPublic Relations optimieren
Butler-Bowdon, Tom
1. Aufl.. Wiesbaden. Gabler. 2002. 224 S..
ISBN 3-409-11679-6

50-lecie 16 Pu±ku U±anÐow Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera: 29.XII.1918-29.XII.1969
Jab±oÐnska, Maria. ; Kowalski, Henryk.
Londyn. Wydana staraniem Ko±a 16 Pu±ku U±anÐow Wielkopolskich im. Genera±a Dywizji Gustawa Orlicz-Dreszera,. 1970.. v, 276 p..

50-lecie 16 Pulku Ulanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera: 29.XII.1918-29.XII.1969
Jabloânska, Maria. ; Kowalski, Henryk.
Londyn. Wydana staraniem Kola 16 Pulku Ulanów Wielkopolskich im. Generala Dywizji Gustawa Orlicz-Dreszera,. 1970.. v, 276 p..

50-lecie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (1951 - 2001): Warszawa, 1 - 2 czerwca 2001 ; referat programowy i streszczenia prac oryginalnych
LódÂz. 2001. 54 S.. Acta haematologica polonica ; 32, Supl. 3.

50-lecie krakowskiej placówki geologicznej Polskiej Akademii Nauk ; (1954-2004)
Birkenmajer, Krzysztof
Kraków. Inst. Nauk Geologicznych PAN. 2004. 187 S.. Studia geologica Polonica ; 122.
ISBN 83-91808-12-2

50-lecie krakowskiej placówki geologicznej Polskiej Akademii Nauk (1954-2004) = 50th anniversary of the Cracow Geological Laboratory Polish Academy of Sciences (1954-2004)
Kraków. Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Oâsrodek Badawczy w Krakowie,. 2004.. 187 p..

50-lecie Politechniki âSlñaskiej
Bandrowski, Jan. ; Blaçzkiewicz, Anna.
Gliwice. Wydawn. Politechniki âSlñaskiej,. 1995.. 187 p..

50-lecie Politechniki âSlñaskiej, 30-lecie Wydzialu Automatyki, Elektroniki i Informatyki, 20-lecie Instytutu Elektroniki: zeszyt specjalny poâswiñecony jubileuszowi Profesora Stanislawa Malzachera
Malzacher, Stanislaw. ; Bandrowski, Jan. ; Pogoda, Zdzislaw. ; Leâsko, Elçzbieta. ; Loâs, Roma.
Gliwice. Wydawn. Politechniki âSlñaskiej,. 1994.. 229 p..

50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej Katedry Kartografii Wydzialu Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
Paslawski, Jacek
Wyd. 1. Warszawa. Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego. 2000. 215 S.. Prace i studia geograficzne ; 26.
ISBN 83-235-0177-7

Neuropsychologische Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen: Handbuch zur TÜKI Tübinger Luria-Christensen Neuropsychologische Untersuchungsreihe für Kinder
Deegener, Günther [Mitverf.]
2. Aufl. Weinheim. Beltz, Psychologie-Verl.-Union. 1992. 242, [38] S.. Prace i studia geograficzne ; 26.
ISBN 3-621-27174-0

50-lecie pracy naukowej Urszuli Soczynskiej
Warszawa . Wydawnictwa Uniw. Warszawskiego .

50-lecie pracy naukowej Urszuli SoczyÂnskiej, 30-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Zakladu Hydrologii
Mikulski, Zdzislaw ¬[Red.]¬ ; SoczyÂnska, Urszula
Wyd. 1.. Warszawa. Wyd. Uniw. Warszawskiego. 2002. 278 S. : graph. Darst., Kt.. Prace i studia geograficzne ; 31.
ISBN 83-235-0148-3

50-lecie pracy W. I. Lenina "Imperializm jako najwyÇzsze stadium kapitalizmu"
Grabska, Wirginia ; Lenina, W. I.
1967.

50 Lecons de chant: pour le medium de la voix, op. 9
Concone, Joseph
Koppenhagen [u.a.]. Hansen [u.a.]. s.a.. 92 S..

50 lecons de chant: pour le médium de la voix
Concone, Giuseppe ; Doerffel, Alfred ¬[Bearb.]¬
[mittlere Stimme]. Leipzig. Peters. s.a.. 87 S..

[Lecons de Chant op. 9] 50 [fuenfzig] Lecons de Chant op. 9 fuer mittlere Stimme: Neu rev. von L. Benda
Concone, Giuseppe
Braunschweig. Litolff. [o.J.]. 90 S..
10.00

50 leichte Diktate in der alten & neuen Rechtschreibung
Dohrn, Antje
1 Aufl.. Berlin. Urania. 1997. 111 S..
ISBN 3-332-00579-0

50 leichte Diktate in der alten und neuen Rechtschreibung
Dohrn, Antje
Orig.-Ausg.. Berlin. Urania-Verl.. 1997. 111 S..
ISBN 3-332-00579-0 : 10.00

50 leichte Lücken-Diktate in der alten & neuen Rechtschreibung: [für Schule und Beruf]
Mackowiak, Klaus
Berlin. Urania. 1997. 94 S..
ISBN 3-332-00604-5

50 leçons de chant: opus 9
Concone, Giuseppe ; Friedlaender, Max
Ausgabe für tiefe Stimme. Leipzig. Peters. 1987. 95 S..

50 Leçons de chant pour le médium de la voix: op. 9
Friedländer, Max [Bearb.] ; Concone, Giuseppe [Komp.]
Leipzig. Edition Peters ; 980/a.

50 leçons de chant pour le médium de la voix opus 9
Concone, Giuseppe ; Friedlaender, Max
Ausgabe für mittlere Stimme. Frankfurt [u.a.]. Peters. 1990. 95 S..

50 lessons by Dr. Moshe Feldenkrais
Feldenkrais, Moshé, ; Eshkol, Noa.
Holon, Israel (75 Arlozorov St., Holon). Published by the Movement Notation Society for the Research Centre for Movement Notation, Faculty of Fine Arts, Tel Aviv University,. c1980.. vi, 159 p..

50 lessons for the middle register of the voice.
Concone, Giuseppe, ; Marchesi, Mathilde,
London, . Augener. [189-?]. 87 p..

50 lessons in Sara-Ngambay: final report
Thayer, Linda J.
Bloomington, Ind.. Indiana Univ..

50 let archeologických výzkumÊu Masarykovy Univerzity na Znojemsku ;: [konference, konané v Kravsku u Znojma 31. kvÏetna aÏz 1. Ïcervna 1999]
Podborský, Vladimír ¬[Hrsg.]¬
Vyd. 1.. Brno. Masarykova Univ.. 2001. 339 S..
ISBN 80-210-2546-8

50 let DruÏstva livarjev Slovenije
TrbiÏzan, Milan
Ljubljana. 2003. 32 S..
ISBN 961-901303-4

50 let Edvarda Beneése;: vzpomâinky, svéedectvâi, âuvahy.
[Praha] . Vydala éCeskoslovenskâa obec legionâaérskâa. [1934]. 2 p.l., 7-354, [4] p..

50. let Fakulty Elektrotechnické ÏCeského Vysokého UÏcení Technického v Praze
Starý, OldÏrich
1. vyd. Praha. Nakl. Libri. 2001. 569 S..
ISBN 80-7277-082-9

50 let Geografskega inÏstituta Antona Melika ZRC SAZU
Natek, Milan ; Perko, Drago
Ljubljana. ZaloÏzba ZRC. 1999. 175 S.. Geografija Slovenije ; 1.
ISBN 961-618284-6

50 let glasbene ésole Franca éSturma
Winkler Kuret, Luécka.
Ljubljana. Glasbena ésola Franca éSturma,. 1998.. 88 p..

50 let Groznenskomu ordena Trudovogo Krasnogo Znameni neftëiìanomu institutu imeni akademika M.D. Millionshchikova
Rastorguev, ëIìU. L.
Groznyæi. Checheno-Ingushskoe knizhnoe izd-vo,. 1979.. 127 p..

50 lÏetie svjaÏsÏcennosluÏzenija vysokopreosvjaÏsÏcennÏejÏsago mitropolita Anastasija, predsedatelja archiepejskago synoda russkoj pravoslavnoj cerkvi zagranicej: 23 aprelja 1898 - 23 aprelja 1948
Gribanovskij, Aleksandr A.
Mjunchen. s.n.. 1948. 28 S. : Ill..

50 let instituta fiziceskoj i organiceskoj chimii imeni P. G. Melikisvili AN Gruzinskoj SSR
Cicisvili, G. V. [Hrsg.]
Tbilisi. 1980. 239 S..

50 let Institutu OrganiÏceskoj Chimii Ufimskogo NauÏcnogo Centra Rossijskoj Akademii Nauk
Junusov, M. S.
Ufa. Gilem. 2001. 292 S..
ISBN 5-7501-0263-7

50 let kulturní politiky KSéC v oblasti zájmové uméelecké écinnosti.
Praha, . Ustér. dêum lid. uméelec. tvoérivosti, rozmn. Klub prac., Trutnov,. 1971.. 70 p..

50 let kvantovoæi mekhaniki: [Materialy konf., 28-29 ëiìanv. 1976 g.
Polak, L. S.
Moskva. Nauka,. 1979.. 134 p. ;.

50 let Pobedy sovetskogo naroda nad faÏsizmom v Velikoj OteÏcestvennoj vojne: materialy nauÏcnoj konferencii
Moskalenko, Aleksej T.
Novosibirsk. 1995. 425 S..

50 let pobedy sovetskogo naroda v Velikoj OteÏcestvennoj vojne 1941 - 1945 gg.: (Respublika Komi v gody OteÏcestvennoj vojny) ; materialy nauÏcnoj konferencii 4, 5 aprelja 1995 g.
Spiridonov, Jurij A.
Syktyvkar. Komi NauÏcnyj Centr UrO Rossijskoj AN. 1995. 187 S..

50 let pobedy v Velikoæi Otechestvennoæi Voæine: tezisy dokladov, 25 aprelëiìa 1995 goda : problemy istorii Velikoæi Otechestvennoæi Voæiny
Skirdo, M. P. ; Vasil§ev, A. F. ; Lipilin, L. V.
Moskva. Moskovskiæi gos. aviaëtìsionnyæi tekhnologicheskiæi univ. im. K.çE. ëTìSiolkovskogo,. 1995.. 69 p. ;.

50 let Puskinskogo doma: [1905 - 1955]
Moskva [u.a.]. Izd. Akad. Nauk SSSR. 1956. 246 S..

50 let Rossiæiskoæi akademii muzyki imeni Gnesinykh: stat§i, vospominaniëiìa, ocherki
Bulatova, L. B. ; Rittikh, M. çE. ; Shirinëiìan, R.
Moskva. Rossiæiskaëiìa akademiëiìa muzyki im. Gnesinykh,. 1995.. 198 p..

50 [pjat'desjat] let Slavisk Institut, Aarhus Universitet
Aarhus. Arkona. 1985. 246 S.. Acta Jutlandica ; 62,[1] : Humanistisk serie ; 59.
ISBN 87-7244-011-2

50 let slavistiki v moskovskom universitete: sb. statej pod red. V. G. Karaseva
Karasev, V. G. [Hrsg.]
Moskva. Univ.. 1989. 180 S..
ISBN 5-211-01300-X

50 let sovetskich finansov
D'jaÏcenko, V. P.
Moskva. Izdat. Finansy. 1967. 349 S..

50 let sovetskogo iskusstva.: [Skyl§ptura, 1917-1967; al§bom.
Abolina, R. ëIþA. ; Ioganson, Boris Vladimirovich ; Serov, Vladimir Aleksandrovich,
Moskva] . Sov. khudozhnik. [1967]. xviii p. 299 plates (part. col.).

50 let sovetskogo iskusstva.: [Zhivopis§. 1917-1967. Al§bom.
Chervonnaëiþa, Svetlana Mikhaæilovna ; Ioganson, Boris Vladimirovich ; Serov, Vladimir Aleksandrovich,
Moskva, . "Sov. khudozhnik,". [1967].. [13], 464 p..

50 [i.e. pëiþat§desëiþat] let sovetskogo iskusstva: Skul§tura;: [albom]
Abolina, R. ëIþA.
Moskva, . Sov. khudozhnik. [1967]. xviii p., 298 illus..

50 let Sovetskoæi Gruzii i Kompartii Gruzii: materialy i dokumenty, 14-15 maëiìa 1971 goda
Manelashvili, A. ; Piradov, L.
[Tbilisi]. Izd-vo ëTìSK KP Gruzii,. [1971?]. 237 p., [1] leaf of plates.

50 let Sovetskoæi Gruzii i Kompartii Gruzii.: Materialy i dokumenty. 14-15 Maëiìa 1971 g.
Manelashvili, A. ; Piradov, L.
[Tbilisi. Izd-vo ëTìSK KP Gruzii,. 1972]. 238 p., 1 l. of illus..

50 let sovetskoj istoriÏceskoj nauki: chronike nauÏcnoj Ïzizni 1917 - 1967
Alatorceva, Alevtina I. ; Alekseeva, Galina D.
Moskva. Izdat. Nauka. 1971. 526 S..

50 let spustëiìa: uroki voæiny i sovremennost§
Agaev, Semen L§vovich.
Moskva. Rossiæiskaëiìa akademiëiìa nauk, In-t sravnitel§noæi politologii i problem rabochego dvizheniëiìa,. 1995.. 118 p. ;.

50 let Státní vedecké knihovny v Plzni: staudie, dataa, vzpomínky
Hálová, Marie
Vyd. 1. PlzeÏn. 2000. 264 S..
ISBN 80-8509357-X

50 let umetniéskega dela Julija Betetta.
Betetto, Julij,
[V Ljubljani, . Posebna izd. Gledaliéskega lista Opere,. 1954]. 16 p..

50 let vperedi svoego veka (1946 - 1996 gg.): posvjaÏsÏcaetsja sozdateljam raketno-kosmiÏceskoj techniki
Koptev, Ju. N.
Moskva. Ross. Kosm. Agenstvo. 1998. 254 S..
ISBN 5-7781-0037-X

50 let v politÇekonomiÏceskich diskussijach: (k istorii vozroÏzdenija rossijskoj nauÏcnoj ÇekonomiÏceskoj mysli)
Suslov, Ivan F.
Moskva. Izdat. RAGS. 2003. 177, [1] S..

50 let Vsesojuznyj Leninskij Kommunisticeskij Sojuz Molodezi: Dok. i mat.
Moskva. Molod. gvardija. 1969. 491 S..

50 life safety Q & As for healthcare facilities
Lathrop, James K.
Marblehead, MA. HCPro, Inc.,. c2004.. vii, 90 p. ;.

50 Lights: innovations in design and materials
Byars, Mel
Crans-Prés Celigny. RotoVision. 1997. 159 S.. Pro Design Series.
ISBN 2-88046-265-7

50-littëiìa Ukraïns§koho Zolotoho Khresta v ZSA, 1931-1981
Riznyk, P.
Detroæit, Mich.. Hol. uprava Ukraïns§koho Zolotoho Khresta v ZSA,. 1981.. 260 p..

50 livres de Dorny: 1974 - 1991 ; Bibliothèque Nationale, Département des Livres imprimés [février - mars] 1992
Dorny, Bertrand
Paris. B N. 1992. 39 S.. À la réserve ; 1.
ISBN 2-7177-1857-5

50 livres illustrés depuis 1947: exposition, Bibl. nat., 23 mars - 20 avril 1988
Coron, Antoine [Hrsg.]
Paris. Bibl. nat.. 1988. circa 60 Bl..
ISBN 2-7177-1775-7

50 ljusa idéer: gör dina egna lampor och lyktor
Johre, Gro ; Andersson, Bodil ; Eek, Helge
Malmö. Damm,. 2005 . 64 s., [1] vikt mönsterark.

50 lojas com histórias
Saraiva, José António ; Coutinho, Alexandre
[S.l.]. Expresso. 2001. 209 S..
ISBN 972-918309-0

50 lustige Tiergeschichten
Chambost, Maurice
Erlangen. Müller. 1993. 187 S. : zahlr. Ill..
ISBN 3-86070-007-3

50-luvun teinit: päiväkirjat ja kirjeet 1957-1960
Haavio, Katarina ; Koskimies, Satu
Helsinki. Kirjayhtymä. 1994. 560 S..
ISBN 951-26-3903-3

50 Lux: oeuvres sur papier dans la collection du musée Cantini
Marseille . Musées de Marseille. cop. 1995. 55 S..