21-seiki e no Girisha tetsugaku
Chiba-ken Matsudo-shi. Ris¯osha,. 2000.. 245, 7 p. ;.

21-seiki e no kyoj¯u: k¯oky¯o sekut¯a no yakuwari to kokusai ky¯oryoku : Kokusai Kyoj¯u Kaigi, Yokohama Kaigi h¯okokusho : kokusai kyoj¯unen kinen = International Symposium on Housing, Yokohama, Japan
Yokohama-shi. Kokusai Kyoj¯u Kaigi Jikk¯o Iinkai,. 1988.. 62 p..

21-seiki e no michi: Nissan Jid¯osha 50-nenshi
T¯oky¯o. Nissan Jid¯osha Kabushiki Kaisha,. Sh¯owa 58 [1983]. 282 p..

21-seiki e no shin kagaku gijutsu: yume no kakehashi : Nihon no sentanteki kenky¯u kaihatsu kikan no zenb¯o
Yonemori, Mikio.
T¯oky¯o. Jihy¯osha,. 1979.. 349 p., [2] leaves of plates.

21-seiki e no teigen.
Koyama, Ken®ichi,
PHP 1978-1981.. 3 v..

21-seiki e no tenb¯o: wareware wa ikanaru kiyo o nashiuru ka
Horie, Tadao, ; Yamaoka, Kikuo, ; Namiki, Mikio,
T¯oky¯o. Gakuy¯o Shob¯o,. 1985.. vii, 203 p..

21-seikigata kigy¯o to nettow¯aku =: 21st century oriented form of firms and networking
Imai, Kenþichi.
T¯oky¯o. NTT Shuppan,. 1992.. viii, 270 p..

21-seikigata shakai e no k¯ozu =: A Paradigm toward the 21st century-envisioned society
T¯oky¯o. Daiyamondosha,. 1991.. x, 365 p..

21-seiki gengogaku kenky¯u: Suzuki Yasuyuki Ky¯oju koki kinen ronsh¯u
Suzuki, Yasuyuki,
T¯oky¯o. Hakuteisha,. 2004.. vii, 571 p..

21-seiki Hokutåo Ajia no chiiki hatten
Uno, Shigeaki, ; Masuda, Yåuji,
Tåokyåo. Nihon Hyåoronsha,. 2002.. x, 290 p..

21-seiki jiy¯u toshi, Ch¯u¯o-ku =: Tokyo Chuo city.
T¯oky¯o. Nihon Chiiki Shakai Kenky¯ujo,. Heisei 6 [1994]. 194 p..

21-seiki kazoku e
Ochiai, Emiko
Shinpan, dai 6-satsu. TÅokyÅo. YÅuhikaku. 2001.2. IX, 281 S. : Ill., graph. Darst.. YÅuhikaku sensho ; 1613.
ISBN 4-641-18294-9

21-seiki kenchiku no shinario
Ojima, Toshio,
T¯oky¯o. Nihon H¯os¯o Shuppan Ky¯okai,. Sh¯owa 60 [1985]. 409 p..

21-seiki k¯odo j¯oh¯oka, gur¯obaru-ka shakai ni okeru ningen shakai kankei
Suita-shi. Kansai Daigaku Keizai Seiji Kenky¯ujo,. 2003.. 198 p..

21 seiki kodomo hyakka
Hazu, Seiji ; Hidaka, Toshitaka ; Yamada, TakuzÅo
[3. Dr.]. TÅokyÅo ShÅogakukan. 2005. 493 S..
ISBN 4-09-221103-1

21-seiki k¯oky¯o tetsugaku no chihei =: In search of public philosophy in Japan
Sasaki, Takeshi, ; Kim, T°ae-ch°ang
T¯oky¯o. T¯oky¯o Daigaku Shuppankai,. 2002. x, 434 p..

21-seiki Nichi-Bei kyosei no jidai: gurobaru jidai no kokka to keizai no yakuwari
Sakaiya, Taichi, ; Inamori, Kazuo,
Tokyo. PHP Kenkyujo,. 1998.. 263 p. ;.

21-seiki Nihon no neo komyuniti: New perspectives on Japanese community
Hasumi, Otohiko ; Okuda, Michihiro
Shohan. T\014Dky\014D. T\014Dky\014D Daigaku Shuppankai. 1993. vii, 278 p..
413050116X

21-seiki Nihon n¯osei no kadai: Nihon n¯ogy¯o no gendankai to shin kihonh¯o
Kond¯o, Yasuo,
T¯oky¯o. N¯orin T¯okei Ky¯okai,. 1998.. xiii, 341 p..

21-seiki Nihon no sentaku: enerug¯i, ekoroj¯i, ekonom¯i no ch¯owa o motomete = Agenda for Japan in the 21st century
Kond¯o, Jir¯o, ; Kishida, Junnosule,
T¯oky¯o. Daiyamondosha,. 1994.. 11, 202 p..

21 seiki ni idomu Nihon to Doitsu: Rôman Herutsôku Doitsu Renpô Kyôwakoku daitôryô Waseda Daigaku meiyo hakase gakui zôteishiki kôenshû
Herzog, Roman
[Tôkyô]. Waseda Daigaku. [1997]. 68 S..

21 seiki (nijÅuisseiki) wo hiraku NGO, NPO
TÅokyÅo. Akashi Shoten. 2001. 240 S..
ISBN 4-7503-1401-3

Verleugnet, verdrängt, verschwiegen: die seelischen Auswirkungen der Nazizeit
Müller-Hohagen, Jürgen
München. Kösel. 1988. 239 S..
ISBN 3-466-34216-3

21-seiki ni mukete no j¯utaku seisaku no shiten.
T¯oky¯o. J¯utaku Seisan Dantai Reng¯okai,. 1999.. 88 p..

21-seiki ni nokoshitai Nihon no shizen: rett¯o no f¯ukeibi o saihakkensuru = Japanese nature
T¯oky¯o. Asahi Shinbunsha,. 1990.. 154 p..

21-seiki ni okeru hai-teku bench¯a kigy¯o shiensaku no arikata ni kansuru ch¯osa h¯okokusho.
[Tokyo]. Nomura S¯og¯o Kenky¯ujo,. Heisei 10 [1998]. 245 p..

21-seiki-ni-okeru-sÅuchi-kaiseki-no-shin-tenkai: kenkyÅu-shÅukai-hÅokokushÅu
Mitsui, Taketomo
KyÅoto. Kyoto University, Research Institute for Mathematical Sciences. 2005. 2, 203 S.. SÅuri-Kaiseki-KenkyÅusho-kÅokyÅuroku ; 1441.

21-seiki no anzen hosh¯o to Nichi-Bei Anpo taisei
Kan, Hideki, ; Ishida, Masaharu,
Ky¯oto-shi. Mineruva Shob¯o,. 2005.. vi, 376 p..

21-seiki no ch¯ush¯o kigy¯o bijon: aratanaru s¯osei to ky¯osei o mezashite
T¯oarmstadt. Techn. Hochsch., Fachbereich Mathematik,. 1997.. 17 S..

21-seiki no ch¯ush¯o kigy¯o bijon: aratanaru s¯osei to ky¯osei o mezashite
T¯oky¯o. Sh¯ok¯o Ch¯ukin. 1997.. iv, 256 p..

21-seiki no daigaku: Tsukuba Daigaku 10-nen no ch¯osen
Fukuda, Nobuyuki,
T¯oky¯o. Saimaru Shuppankai,. 1984.. 4, 268 p., [8] p. of plates.

21-seiki no danjo byåodåohåo
åOwaki Masako, ; Nakajima Michiko. ; Nakano, Mami,
Tåokyåo. Yåuhikaku,. 1996 . xiii, 260 p..

21-seiki no gurando dezain: kanky¯o, toshi, j¯oh¯o = Grand design for 2001
Ky¯oto-shi. Shibunkaku Shuppan,. 1993.. vi, 412 p..

21-seiki no hoken iry¯o to fukushi: ¯Osaka-fu Dait¯o-shi ni okeru chiiki rihabirit¯eshon no jissen
Yamamoto, Kazunori, ; Takahashi, K¯oshi, ; Oda, Kenz¯o,
¯Osaka-shi. Erupisusha,. 1990 . iv, 206 p..

21-seiki no Hokut¯o Ajia to sekai
Masuda, Y¯uji,
T¯oky¯o. Kokusai Shoin,. 2001.. 264 p..

21-seiki no iryo
Fukutake, Tadashi, ; Saburi, Teruhiko,
Tokyo. Chuo Hoki Shuppan,. 1985.. 387 p..

21-seiki no j¯oh¯o senmonshoku o mezashite: Kanada to Amerika Gassh¯ukoku ni okeru toshokan j¯oh¯ogaku ky¯oiku to j¯oh¯o kanky¯o
Kurahashi, Eiichi,
Suita-shi. Kansai Daigaku Shuppanbu,. Heisei 10 [1998]. vi, 296 p..

21-seiki no josei seisaku to danjo kyåodåo sankaku shakai kihonhåo
åOsawa, Mari,
Tåokyåo. Gyåosei,. Heisei 12 [2000]. 7, 303 p..

21-seiki no kanky¯o keiei, kanky¯o kanri, kaikei no h¯ok¯osei o saguru
T¯oky¯o. Nihon Keizai Shinbunsha. 1999.. 164 p..

21-seiki no kazokuz¯o
T¯oky¯o. Kaneko Shob¯o,. 1996.. viii, 258 p..

21-seiki no kokumin seikatsuzåo: ningenmi afureru shakai e
Tåokyåo. åOkurashåo Insatsukyoku,. [1979]. 207 p..

21-seiki no Kokuren ni okeru Nihon no yakuwari
Akashi, Yasushi, ; Kubota, Yuka.
T¯oky¯o. Kokusai Shoin,. 2002.. 120 p. ;.

21-seiki no kokuritsu toshokan: kokusai shinpoj¯umu kirokush¯u : 1996, T¯oky¯o, Ky¯oto
T¯oky¯o. Nihon Toshokan Ky¯okai,. 1997.. viii, 214 p..

21-seiki no minp¯o: Ono K¯oji Ky¯oju kanreki kinen ronsh¯u = The civil law in the 21st century : festschrift in honor of Koji Ono on the occasion of his 60th birthday
Ono, K¯oji,
T¯oky¯o. H¯ogaku Shoin,. 1996.. 6, 970 p..

21-seiki no nenkin o "sentaku"suru.
[Tokyo]. K¯oseish¯o Nenkinkyoku,. [1998?]. 328 p..

21-seiki no Nichi-Bei kankei: keizai gaik¯o Anpo no arata na zahy¯ojiku : The changing context of U.S.-Japan relations
Oberdorfer, Don. ; Kojima, Akira,
Tokyo. Nihon Keizai Shinbunsha,. 1998.. 254 p..

21-seiki no n¯o-san-gyoson o ninau fujintachi: n¯o-san-gyoson fujin seikatsu taikenbun : Heisei 3-nendo.
[Kumamoto-shi]. Kumamoto-ken N¯oseibu Keiei Fuky¯uka,. [1992]. 28 p..

21-seiki no paionia = Pioneers of the 21st century
55 [1980]. vii, 405 p., [2] leaves of plates.

21-seiki-no-robotikusu, mekatoronikusu-gijutsu-ni-kakeru-yume: kÅoen-ronbunshÅu
[Elektronische Ressource]. TÅokyÅo. JSME. 2001. 1 CD-ROM.

21-seiki no robotto: arata na hass¯o to chakuganten = 21st century robotics
Kat¯o, Ichir¯o,
T¯oky¯o. K¯ogy¯o Ch¯osakai,. 1993.. 231 p..

21-seiki no "Saitama"zukuri nettow¯aku shiti
Urawa-shi. Saitama-ken,. Sh¯owa 62 [1987]. 108 p..

21 seiki no seiji mokuhyÅo: Nihon minzoku no yakuwari wo hatashite iku tame ni
Sukeyasu, Yoshikichi
TÅokyÅo. Eitosha. 2001. 239 S..
ISBN 4-87164-278-X

21-seiki no shakai hosh¯oh¯o
Ky¯oto-shi. H¯oritsu Bunkasha,. 2001.. xii, 308 p..

21-seiki no shakai shisutemu
Honda, Yukio,
Tokyo. Nihon K¯ogy¯o Shimbunsha,. 1981 . xii, 294 p. : ill. ; 20 cm..

21-seiki no shin gur¯eto g¯emu: enerug¯i shigen kakutoku no shinch¯ory¯u
Shima, Toshio, ; Nakatsu, K¯oji,
Ky¯oto-shi. K¯oy¯o Shob¯o,. 2001.. iii, 177 p..

21-seiki no shinshakai shisutemu: jinrui shakai o sukuu gutaiteki teian
Honda, Yukio,
T¯oky¯o. Purejidentosha,. 1994.. 246 p..

21-seiki no tenb¯o no kansuru seron ch¯osa.
56 [1981]. 211 p..

21-seiki no Tåokyåo-zukuri ni kansuru seron chåosa
[Tokyo]. Tåokyåo-to Seikatsu Bunkakyoku,. Shåowa 57 [1982]. 93 p. : ill. ; 25 cm..

21-seiki no ts¯ushin chiseigaku: gur¯obaru terekomu bijinesu no saizensen = The global telecommunications business
T¯oky¯o. Nikkan K¯ogy¯o Shinbunsha,. 1993.. x, 291 p..

21-seiki no w¯ot¯a furonto: uruoi sore wa-- = 21 century water front
T¯oky¯o. Nihon Kaiy¯o Kaihatsu Kensetsu Ky¯okai. Heisei 4 [1992]. 151 p..

"21-seiki no yutaka na seikatsu o sasaeru j¯utaku, takuchi seisaku ni tsuite" ch¯ukan h¯okoku.
[Tokyo]. J¯utaku Takuchi Shingikai J¯utaku Bukai, Takuchi Bukai,. Heisei 11 [1999]. 3 v..

21-seiki o dezain-suru: shin sangy¯o shakai s¯oz¯o e no ch¯osen
T¯oky¯o. Nikkan K¯ogy¯o Shinbunsha,. Sh¯owa 60 [1985]. v, 292 p..

21-seiki o mezashita sup¯otsu kenk¯ozukuri katsud¯o ni kansuru ch¯osa kenky¯u h¯okokusho =: Sports & happiness for all
T¯oky¯o. Nihon Shisutemu Kaihatsu Kenky¯ujo,. 1991.. vii, 236 p..

21-seiki o misueru kigy¯o senryaku, 90-nendai no ch¯osen: y¯ub¯o kigy¯o 168-sha no seich¯oryoku sono sh¯osan.
T¯oky¯o. T¯oshi Keizaisha,. 1990.. 252 p..

21-seiki-o-mukaeta-enjin-shisutemu: 17.-Nainen-Kikan-Shinpojiumu-kÅoen-ronbunshÅu, TÅokyÅo, Oct. 9 - 11, 2002
TÅokyÅo. Japan Soc. of Mechanical Eng. [u.a.]. 2002. 12, 472 S..

21-seiki o ninau kodomotachi: kodomo no kenri j¯oyaku no gutaika o mezashite
Yawata-shi. H¯osei Shuppan,. 1992 . 5, iii, 357 p..

21-seiki shotåo no jåohåo kagaku gijutsu yosoku: ankåeto chåosa håokokusho
Tåokyåo. Jåohåo Kagaku Kyåokai,. 1990.. 268 p..

21 selected piano works: [Noten + CD]
Liszt, Franz ; Banowetz, Joseph ¬[Hrsg.]¬
[Van Nuys, Cal.]. Alfred Publ.. c 2001. 96 S.. Alfred masterwork library.
ISBN 0-7390-4345-5

21 shih chi tu shu ching pao tzu liao kung tso chan wang
Pei-ching. Pei-ching tu shu kuan chu pan she,. 1997.. 2, 238 p..

21 shi ji: quan qiu jing ji zhan lüe de jiao liang = 21 century : trials of strength in the world economy-strategy
Han, Kang.
Beijing. Jing ji ke xue chu ban she,. 2003.. 9, 454 p. ;.

21 shi ji: Lu Xun he wo men
Yitu.
Beijing. Ren min wen xue chu ban she. 2001.. 2, 4, 546 p. ;.

21 shi ji : he ping, hai shi zhan zheng: jun shi zhan lüe zhuan jia pou xi Beiyue xin zhan lüe he shi jie zhan zheng wei ji
Lü, Bin.
Beijing. Zhongguo guo ji guang bo chu ban she,. 2000.. 3, 4, 384 p. ;.

21 shi ji : wen hua zi jue yu kua wen hua dui hua
Ma, Rong, ; Zhou, Xing.
Beijing Shi. Beijing da xue chu ban she,. 2001-. v. <1 > ;.

21 shi ji bu dui zuo zhan (bai bi shu).
Beijing Shi. Jun shi ke xue chu ban she,. 1996.. 1 v..

21 shi ji Chang Jiang jing ji dai zong he kai fa
Xu, Guodi.
Beijing Shi. Zhongguo ji hua chu ban she. 1999.. xix, 390 p..

21 shi ji Chang Jiang San Xia ku qu de xie tiao yu ke chi xu fa zhan
Wang, Bing. ; Zhu, Nong, ; Li, Wenzhen.
Wuchang. Wuhan da xue chu ban she,. 2002.. 4, 4, 480 p..

21 shi ji Chang Jiang zhong you fa zhan de tu po kou: kuo da kai fang mian, ti gao kai fang du, kai pi zi mao qu
Xia, Guozheng.
Wuchang. Wuhan da xue chu ban she,. 1998.. 3, 4, 436 p. ;.

21 shi ji chu Chang Jiang san jiao zhou qu yu fa zhan zhan lüe yan jiu, 2000
Zhu, Minyan.
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she. 2001.. 4, 6, 453 p..

21 shi ji chu da ji ke xue hui gu yu zhan wang: di san ci quan guo da ji ke xue qian yan xue ke yan tao hui lun wen ji
Beijing. Qi xiang chu ban she,. 2000.. 241 p. ;.

21 shi ji chu de guo ji fa yu Zhongguo =: International law in the early 21st cenbtury and China
Zeng, Lingliang,
Wuhan Shi. Wuhan da xue chu ban she,. 2005.. 3, 4, 428 p. ;.

21 shi ji chu de Zhongguo jing ji =: Chinese economy at the beginning of 21st century
Zheng, Xinli,
Beijing. She hui ke xue wen xian chu ban she,. 2005.. 3, 5, 4, 6, 4, 395 p. ;.

21 shi ji chu de Zhongguo jing ji =: 21st century
Beijing. Ren min chu ban she,. 2001.. 2, 4, 321 p..

21 shi ji chu Dong bei Ya di yuan zheng zhi: qu yu zheng zhi yu guo jia guan xi = The geopolitics of Northeast Asia in the early 21st century : regional politics and relations among nations
Liu, Qingcai.
Changchun Shi. Jilin da xue chu ban she,. 2004.. 2, 2, 285 p. ;.

21 shi ji chu guo ji jing ji ge ju yu Zhongguo jing ji fa zhan
Song, Qun.
Beijing. Ren min chu ban she. 2001.. 2, 3, 8, 289 p. ;.

21 shi ji chu qi Gansu fan pin kun zhan lüe yan jiu
Lanzhou. Dunhuang wen yi chu ban she,. 2003.. 1 v..

21 shi ji chu qi hai xia liang an jing ji guan xi zou xiang yu dui ce.
Beijing Shi. Jiu zhou chu ban she,. 2002.. 262 p. ;.

21 shi ji chu qi Zhongguo jing ji gai ge =: China's economic reform at the beginning of the 21st century
Chi, Fulin.
Beijing Shi. Zhongguo jing ji chu ban she. 2000.. 3, 462 p..

21 shi ji chu qi Zhongguo jing ji he she hui fa zhan zhan lüe
Bai, Hejin.
Beijing Shi. Zhongguo ji hua chu ban she,. 2000.. 2, 14, 375 p..

21 shi ji chu Zhongguo hai yang ke xue ji shu fa zhan qian zhan
Liu, Yanhua. ; Ni, Yuefeng.
Beijing. Hai yang chu ban she,. 2000.. 5, 400 p. ;.

21 shi ji chu Zhongguo mian lin de zhong da li lun he dui ce wen ti
Beijing Shi. She hui ke xue wen xian chu ban she,. 2003.. 3, 4, 362 p. ;.

21 shi ji da Ying Han ci dian =
Li, Huaju.
Beijing. Zhongguo ren min da xue chu ban she,. 2003.. 2, 2413 p. ;.

21 shi ji de Qinghai jiao yu yu ke chi xu fa zhan
Bai, Ma.
Xining Shi. Qinghai ren min chu ban she,. 2002.. 4, 334 p..

21 shi ji de she hui ji yi: Zhongguo shou jie dang an xue bo shi lun tan lun wen ji
Beijing. Zhongguo ren min da xue chu ban she,. 2001.. 2, 5, 321 p..

21 shi ji de xin xi hua she qu =: Construct 21st century informatization communnity
Zhang, Zhijiang.
Beijing. Ren min chu ban she,. 2002.. 3, 2, 4, 189 p..

21 shi ji de xin xing zuo zhan bu dui
Zhou, Bisong.
Beijing. Guo fang da xue chu ban she,. 2000.. 2, 4, 262 p. ;.

21 shi ji de Yazhou yu fa lü fa zhan =: Asia and legal development in the 21th century
Nanjing Shi. Nanjing shi fan da xue chu ban she,. 2002.. 1 v..

21 shi ji de Zhongguo nong cun ke chi xu fa zhan
Li, Zhou.
Beijing. She hui ke xue wen xian chu ban she. 2000.. 3, 3, 434 p..

21 shi ji dian ying xia zi
Laozi.
Shanghai. Shanghai hua bao chu ban she,. 2003.. 5, 312 p..

21 shi ji di huang jin di dai, Zhongguo =: China, golden region in the 21st century
Beijing. Jing ji guan lich°u ban she,. 1989.. 307 p..

21 shi ji di ke xue ji shu
Cen, Zhi. ; Guo, Gongyi. ; Fan, Sili.
Shanghai Shi. Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she. 1983.. 2, 3, 3l3 p..

21 shi ji di ren dao zhu yi
Kurtz, Paul,
Beijing. Dong fang chu ban she. 1998.. 4, 6, 413 p. ;.

21 shi ji di Zhongguo she hui =: Chinese society in 21st century
Lu, Xueyi.
Kunming Shi. Yunnan ren min chu ban she,. 1996.. 3, 3, 342 p..

21 shi ji fei gong you zhi jing ji fa zhan yu tong yi zhan xian
Cao, Hongbing.
Shenyang Shi. Liaoning ren min chu ban she,. 2002.. 3, 304 p. ;.

21 shi ji Haerbin cheng shi gui hua dui ce yan jiu
Yu, Binyang.
Haerbin [China]. Haerbin chu ban she,. 2002.. 4, 12, 572 p., [7] p. of plates.

21-shiji Han-Ying cidian
Beijing. Foreign Languages Press. 1999. 814 S..
ISBN 7-11-902400-0

21 shiji Han-Ying cidian =: 21st century Chinese-English dictionary
Liang, Derun ; Zheng, Jiande
Beijing. Waiwen chubanshe,. 2003. 32, 814 s..

21 shi ji han yu xue xi zi dian =: The 21st century learner's dictionary of Chinese
Shanghai. Shanghai wen hua chu ban she,. 2000.. 1008 p. ;.

21 shi ji ke chi xu nong ye zhan wang yu shi jian
Zhang, Boning.
Guilin. Guangxi shi fan da xue chu ban she,. 2001.. 2, 3, 186 p..

21 shi ji kong xi yu fan kong xi =: 21shiji kongxi yu fakongxi
Cui, Changqi. ; Ji, Rongren. ; Min, Zengfu.
Beijing. Jie fang jun chu ban she,. 2002.. 3, 6, 368 p. ;.

21 shi ji liang an san di xian dai wu liu fa zhan yan jiu
Liu, Binglian ; Su, Xiongyi ; Liu, Weiguang
Beijing Shi. Ji xie gong ye chu ban she,. 2003. 7, 290 p..

21 shi ji qian qi Zhongguo dui wai zhan lüe de xuan ze
Li, Erbing.
Beijing shi. Shi shi chu ban she,. 2000.. 2, 4, 499 p. ;.

21 shi ji qi ye zhi sheng xue
Shenyang Shi. Liaoning da xue chu ban she,. 2002.. 1 v..

21 shi ji quan qiu jing ji da zou shi
Zhang, Changfa,
[Guangzhou]. Guangdong ren min chu ban she. 2001.. 2, 3, 455 p..

21 shi ji Riben chen fu bian
Jiang, Lifeng
Beijing. Zhongguo she hui ke xue chu ban she,. 2000. 2, 21, 572 p. ;.

21 shi ji ru xue yan jiu de xin tuo zhan
Zhao, Jihui,
Beijing. She hui ke xue wen xian chu ban she,. 2004.. 8, 8, 463 p. ;.

21 shi ji shang ban ye Zhongguo lao ling wen ti dui ce yan jiu
Beijing Shi. Hua ling chu ban she. 2000.. 2, 1, 1, 477 p..

21 shi ji Shanghai ji shi: 2001-2003
Ma, Xuexin. ; Chen, Jianglan.
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she,. 2004.. 2, 363 p., [6] p. of plates.

21 shi ji shang yong Zhong wen shu xin xie zuo shou ce
Bai, Yunkai.
Xianggang. Xianggang cheng shi da xue chu ban she,. c2001 . vii, 264 p..

21 shi ji Shanxi ren kou yu ke chi xu fa zhan yan jiu
[Xi'an]. Shanxi sheng ren kou pu cha ban gong shi,. 2003.. 168 p..

21 shi ji shui gei ni fan chi: Zhongguo xia gang yu zai jiu ye wen ti ju jiao
Zuo, Fu.
Nanchang Shi. Bai hua zhou wen yi chu ban she,. 1998.. 3, 2, 338 p. ;.

21 shi ji Taiwan yuan zhu min wen xue
Taibei Shi. Taiwan yuan zhu min wen jiao ji jin hui,. Min guo 88 [1999]. 319 p..

21 shi ji Taiwan zhu liu de tu shi luan liu: Taiwan shan di zai bian jie xi yi ji zai hou ren zao nie
Chen, Yufeng. ; Zhang, Fengnian.
Taibei Shi. Qian wei chu ban she,. 2002.. 271 p..

21 shi ji tu shu guan xin lun
Wu, Jiangzhong,
Shanghai. Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she,. 2003.. 3, 2, 4, 223 p. ;.

21 shi ji tu shu qing bao zi liao gong zuo zhan wang
Beijing. Beijing tu shu guan chu ban she,. 1997.. 2, 238 p..

21 shi ji xi fang jun shi yuan xiao jiao yu tou shi
Beijing. Guo fang da xue chu ban she,. 2004.. 256 p. ;.

21 shi ji xin xing zuo zhan bu dui.
Beijing. Guo fang da xue chu ban she,. 2000.. 1 v..

21 shi ji Ya Tai di qu lao dong fa yu she hui bao zhang fa zhan qu shi =: Trends of labour law and social security in the Asia Pacific region in 21st century
Jia, Junling.
Beijing Shi. Zhongguo lao dong she hui bao zhang chu ban she,. 2001.. 4, 2, iii, iv, 526 p..

21 shi ji yu wai xing shi su song li fa zui xin fa zhan
Beijing. Zhongguo zheng fa da xue chu ban she,. 2004.. 1 v..