20 shi ji jun shi qing bao zhan mi mi dang an
Jin, Guoren. ; Yu, Fengyang.
Beijing. Guo fang da xue chu ban she,. 1998.. 1 v..

20 shi ji Li Bai yan jiu lun wen jing xuan ji: ji nian Li Bai dan chen 1300 zhou nian, gong yuan 701-2001 nian
Li, Bo,
Xi'an. Taibai wen yi chu ban she,. 2000.. 3, 976 p. ;.

20 shi ji Li Bai yan jiu lun wen jing xuan ji: ji nian Li Bai dan chen 1300 zhou nian (gong yuan 701-2001 nian)
Xi'an. Tai bai wen yi chu ban she,. 2000. [1], 3, 976 p. ;.

20 shi ji lü wai Hua ren san wen bai jia
Yang, Jilan.
Fuzhou Shi. Fujian jiao yu chu ban she,. 1993.. 8, 5, 554 p. ;.

20 shi ji mo 10 nian Zhongguo ke huan xiao shuo jing pin xuan
An, Ran. ; Xinghe. ; Bi, Shumin,
Beijing. Zuo jia chu ban she,. 2003.. 2 v. (1, 3, 388 p.).

20 shi ji mo de wen hua shen shi
Shanghai. Xue lin chu ban she,. 2000.. 3, 366 p. ;.

20 shi ji nü xing san wen bai jia
Lin, Wei.
Fuzhou. Fujian jiao yu chu ban she,. 1993.. 4, 5, 649 p. ;.

20 shi ji ru xue yan jiu da xi
Fu, Yongju. ; Han, Zhongwen.
Beijing Shi. Zhonghua shu ju,. 2003.. 21 v. ;.

20 shi ji san si shi nian dai Zhongguo xiao shuo xu shi
Zhang, Zhongliang, ; Qin, Gong,
Taibei Shi. Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si,. 2004.. iv, 314 p. ;.

20 shi ji shang ban qi Zhongguo wen xue de xian dai yi shi
Zhang, Xinying,
Beijing. Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian,. 2001.. iv, 296 p. ;.

20 shi ji shang ban ye Zhongguo wu li xue lun wen ji cui
Dai, Nianzu.
[Changsha shi]. Hunan jiao yu chu ban she. 1993.. 2, 2, 16, 30, 1263 p..

20 shi ji Shanghai fan yi chu ban yu wen hua bian qian /(B
Zou, Zhenhuan(B
Nanning Shi :(B . Guangxi jiao yu chu ban she,(B. 2000(B . 6, 4, 20, 488 p. ;(B.

20 shi ji Shanghai wen shi zi liao wen ku
Lu, Jianxin ; Lu, Jianxin
Shanghai. Shanghai shu dian,. 1999. 10 v..

20 shi ji shi jie Man xue zhu zuo ti yao
Yan, Chongnian. ; Wang, Chaoxiang. ; Xu, Danliang. ; Zhao, Zhiqiang.
Beijing Shi. Min zu chu ban she,. 2003.. 34, 589 p. ;.

20 shi ji tu shu guan xue qing bao xue
Dai, Weimin.
Beijing. Beijing tu shu guan chu ban she. 2002.. 4, 1, 462 p..

20 shi ji xi fang huo bi jin rong li lun yan jiu: jin zhan yu shu ping = Research on Western money and finance theory in the 20th century ; A review of theory development
Wang, Guangqian,
Beijing. Jing ji ke xue chu ban she. 2003.. 2, 8, 433 p..

20 shi ji xi fang zheng zhi si chao
Xu, Datong.
Tianjin Shi. Tianjin ren min chu ban she. 1991.. 7, 19, 548 p. ;.

20 shi ji xue zhe san wen bai jia
You, Lian . ; Ren, Fengsheng.
Fuzhou Shi. Fujian jiao yu chu ban she. 1993.. 4, 5, 507 p. ;.

20 shi ji Zhongguo ban hua wen xian =: A collection of 20th century Chinese engraving
Qi, Fengge.
Beijing. Ren min mei shu chu ban she,. 2002.. 568 p. ;.

20 shi ji Zhongguo de chu ban yan jiu
Zhang, Zhiqiang
Nanning Shi. Guangxi jiao yu chu ban she,. 2004. 3, 7, 380 p..

20 shi ji Zhongguo dian ying li lun wen xuan =: An anthology of Chinese film theory : 20th century
Luo, Yijun,
Beijing. Zhongguo dian ying chu ban she. 2003.. 2 v. ;.

20 shi ji Zhongguo fan yi shi =: The translation history of China in the 20th century
Fang, Huawen,
Xi'an Shi. Xi bei da xue chu ban she,. 2005.. 3, 2, 651 p. ;.

20 shi ji Zhongguo fu nü
Wang, Jinling.
Hangzhou. Zhejiang jiao you zhu ban she,. 1999.. 158 p..

20 shi ji Zhongguo hang tian qi ji shu de jin zhan =: China's advance in spacecraft technology in the 20th century
Wang, Xiji,
Beijing Shi. Yu hang chu ban she,. 2002.. 1 v..

20 shi ji Zhongguo hua: "chuan tong di yan xu yu yan jin" guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
Cao, Yiqiang. ; Fan, Jingzhong.
Hangzhou. Zhejiang ren min mei shu chu ban she,. 1997.. 648 p. ;.

20 shi ji Zhongguo jian zhu =: Chinese architecture of the 20th century
Yang, Yongsheng. ; Gu, Mengchao,
Tianjin. Tianjin ke xue ji shu chu ban she,. 1999.. 5, 13, 660 p..

20 shi ji Zhongguo jiao yu xue ke de fa zhan yu fan si =: 20 shiji Zhongguo jiaoyu xueke de fazhan yu fansi
Jin, Linxiang
Shanghai. Shanghai jiao yu chu ban she,. 2000.. 3, 4, 296 p. ;.

20 shi ji Zhongguo kao gu da fa xian
[Chengdu]. Sichuan da xue chu ban she,. 2000.. 329 p..

20 shi ji Zhongguo lun li si chao =: Trends in twentieth century Chinese ethics
Tang, Kailin ; Wang, Zeying
Beijing Shi. Gao deng jiao yu chu ban she,. 2003. v, 391 p. ;.

20 shi ji Zhongguo ming jia san wen 200 pian
Lin, Fei,
Beijing. Zhongguo guang bo dian shi chu ban she,. 1993 . 2 v. (921 p.) ;.

20 shi ji Zhongguo nong ye ke xue jin zhan =: Development of Chinese agricultural sciences in the 20th century
Hu, Yuegao.
Jinan Shi. Shandong jiao yu chu ban she,. 2004.. 4, 7, 10, 669 p..

20 shi ji Zhongguo nong ye yu nong cun bian qian yan jiu: kua xue ke de dui hua yu jiao liu
Wang, Siming. ; Yao, Zhaoyu.
Beijing Shi. Zhongguo nong ye chu ban she,. 2003.. 2, 2, 426 p..

20 shi ji Zhongguo quan ji lu: Chronicle of China-20th century
Wu, Shaoqiu ; Chen, Fangyuan
Di 1 ban. Taiyuan. Bei yue wen yi chu ban she. 1995. 1315 p..

20 shi ji Zhongguo ren di shan he sui yue =: A journey through China : a pictorial walk, 1927-1997
Taibei Shi. Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong si,. 1997.. 407 p..

20 shi ji Zhongguo ren lei xue min zu xue yan jiu fang fa yu fang fa lun =: Ershi shiji Zhongguo renlei xue minzuxue yanjiu fangfa yu fangfa lun
Ling, Chunsheng. ; Lin, Yaohua,
Beijing Shi. Min zu chu ban she,. 2004.. 2, 3, 8, 460 p. ;.

20 shi ji Zhongguo san ci li shi xing ju bian yan jiu
Zheng, Derong.
Changchun. Dongbei shi fan da xue chu ban she,. 2002.. 2, 384 p. ;.

20 shi ji Zhongguo san wen ying hua.
Gu, Guozhu.
Shanghai. Fu dan da xue chu ban she. 1998.. 9, 5, 18, 496 p. ;.

20 shi ji Zhongguo she hui shu yu Han Ying ci dian
Yuan, Nansheng. ; Zheng, Kaichun.
Beijing. Hua xia chu ban she,. 2004.. 457 p. ;.

20 shi ji Zhongguo she ying wen xian =: 20 shi ji Zhong guo she ying wen xian
Zhao, Dapeng. ; Sun, Chengyi.
Shenyang Shi. Liao-ning mei shu chu ban she,. 1998.. 2 v. (743 p.).

20 shi ji Zhongguo shu hua jia yin kuan xiao ci dian
Xi'an . Shi jie tu shu chu ban gong si. 2005.

20 shi ji Zhongguo wen xue yu xi fang xian dai zhu yi si chao
Tang, Zhengxu. ; Chen, Houcheng. ; Yin, Hong.
Chengdu. Sichuan ren min chu ban she. 1992.. 4, 6, 639 p. ;.

20 shi ji Zhongguo wen xue zuo pin xuan du
Su, Guangwen.
Chongqing. Xi nan shi fan da xue chu ban she. 1997.. 2 v. ;.

20 shi ji Zhongguo xie zuo li lun shi
Wang, Zhibin, ; Wan, Qi. ; Xu, Xinmin.
Nanjing Shi. Nanjing da xue chu ban she,. 2002.. 3, 6, 5, 531 p. ;.

20 shi ji Zhongguo xin shi ci dian =: 20 shiji zhongguo xinshi cidian
Xin, Di, ; Ge, Naifu. ; Wang, Shengsi.
Shanghai. Han yu da ci dian chu ban she. 1997.. 6, 16, 1301 p. ;.

20 shi ji Zhongguo xue shu da dian.
Lin, Tao. ; Liu, Jian, ; Lu, Jianming.
Fuzhou. Fujian jiao yu chu ban she,. 2002.. 24, 2, 14, 5, 349 p. ;.

20 shi ji Zhongguo yi shu shi
Lu
Beijing . Beijing da xue chu ban she. 2007.

20 shiji Zhongguo zhexue zhuzuo da cidian
Li, Chaojie ¬[Hrsg.]¬ ; Bian, Lixin ¬[Hrsg.]¬
1 ban, 1 yinshua. Beijing. Jingguan Jiaoyu Chubanshe. 1994. 2, 53, 1164 S..
ISBN 7-81027-453-8

20 shi ji Zhonghua xue shu jing dian wen ku.
Wang, Chaoguang.
Lanzhou Shi. Lanzhou da xue chu ban she,. 2000.. 2, 2, 486 p. ;.

20 shi ji Zhong wen zhu zuo zhe bi ming lu =: Twentieth-Century Chinese Authors and Their Pen Names
Zhu, Baoliang.
Guilin. Guangxi shi fan da xue chu ban she,. 2002.. xi, 1904 p. ;.

20 short pieces for piano
Satie, Erik ; Martin, Charles [Ill.]
New York, NY. Dover Publ.. 1982. 47 S. : Ill..
ISBN 0-486-24365-6

20 short stories you'll remember, adventure, romance, humor;: favorites from Progressive farmer fiction.
Butler, Eugene,
[Birmingham? Ala., . 1964]. 160 p..

20 siècles d'histoire de Cholet
Chamard, Elie
2. éd. Cholet. 1981. 347 p..

20 siècles en cathédrales
Arminjon, Catherine
Paris. Éd. du Patrimoine. 2001. 527 S..
ISBN 2-85822-642-3

20. SIECLE. VON ANDRE LAGARDE ET LAURENT MICHARD AVEC LA COLLABORATION DE RAOUL AUDIBERT, HENRI LEMAITRE ET THERESE VAN DER ELST. NOUV. ED. PARIS: BORDAS 1975. 704 S.
Lagarde, Andre ; Michard, Laurent
1975. TEXTES ET LITTERATURE 6.

20 simple electronic Projects for the ZX81 and Spectrum
Adams, S.
London. Interface Publications. 1984. 110 S..
ISBN 0-907563-11-2

20 simple solar Projects: fun, practical, attractive, easy-to-build projects, all powered by the sun
Calhoun, E.
Emmaus, Penn.. Rodale Pr.. 1983. 271 S..
ISBN 0-87857-476-X

20 Situationen aus dem Beruf - Englisch
Baddock, Barry ; Vrobel, Susanne
1. Aufl., 3. Dr. Ismaning. Hueber. 1996. 2 Tonkassetten. Hueber Viva.
ISBN 3-19-002459-6

20 Situationen aus dem Beruf, Französisch: lebendige Dialoge zum Hören, Sprechen und Üben
Ismaning. Hueber. Medienkombination. Hueber Viva.
ISBN 3-19-003258-0 : DM 29.80

20's Kimono: 100 Royalty Free JPEG Files ; including Win & Mac hybrid CD-ROM
Hamada, Nubuyoshi
Tokyo: BNN Inc. 2006. 98 S., [1] Bl..
ISBN 4-86100-378-4

20 Sloveense grafici.
[Dordrecht, . Dordrechts Museum,. 1968]. 1 v. (unpaged).

20 smaa Sorte: Tegninger
Christoffersen, F.
København, . 1941.

20 smaa sorte. Tegninger. Med Forord af Kjeld Elfelt
Christoffersen
Kbh . 1941. [4] s..

20 smash hits.: [Sound recording]
[n.p.] . Command ABC Records RSSD 969-2. [1973]. p. 4 s. 12 in. 33 1/3 rpm. stereophonic..

20 solid state projects for the car & garage
Marston, R. M.
London. Iliffe. 1970. 115 S..

<<The>> 20% solution: using rapid redisign to create tomorrow's organizations today
Cotter, John J.
New York/NY [etc.] . Wiley. 1995. XXV, 230 S..

20's on a drop
2003.. 1 sound disc.

20 songs: high ; [rediscovered songs from autographs and early editions]
Donizetti, Gaetano ; Paton, John Glenn
High. - [Partitur]. Van Nuys, Calif.. Alfred Publ.. 1996. 160 S.. The Alfred vocal masterworks series.
ISBN 0-88284-808-9

20 songs: for voice and piano
Chausson, Ernest
New York . International Music Company. cop. 1952. 1 Partitur (93 S.).

20 songs : for 3-pt. accompanied or unacc. singing
Lloyd, Albert Lancaster, ; Bush, Alan Dudley,
London : Workers Music Association, . [19-]. score (27 p.) cm..

20 songs for kids.
Nashville, TN. the Benson Company, Inc.,. p1988.. 1 sound cassette.

20. Sonntag
Jockwig, Klemens ; Massa, Willi
Stuttgart. Verl. Kath. Bibelwerk. [1970]. Am Tisch des Wortes : Neue Reihe ; 106.

20. Sonntag nach Trinitatis
Westermann, Claus
1966.

20. Sonntag nach Trinitatis: 12.10.1997 ; Markus 10,2-9 (10-16)
Hutter-Wolandt, Ulrich
1997.

20. Sonntag nach Trinitatis: das Evangelium nach Markus 10,2-9
Damblon, Albert
2003.

20. Sonntag nach Trinitatis: das Evangelium nach Markus 2,23-28
Waldeck, Thomas
2007.

20. Sonntag nach Trinitatis: 9.10.2005 ; 1. Mose 8,18-22
Gerhardt, Joachim
2005.

20. Sonntag nach Trinitatis: 9.10.2005 ; Genesis 8,18-22
Koch, Ernst
2005.

20. Sonntag nach Trinitatis (2.11.2003): Markus 10,2-9 (10-16)
Behrend, Siegfried
2003.

20 southern gospel favorites
Sumner, J. D.
Nashville, TN. Benson Music Group,. p1993.. 1 sound disc.

20 sowjetische Photographen: 1917 - 1940 ; [accompagnies the exhibition "Early Soviet Photography 1917 - 1940", travelling through Europe in the 1990s]
Fiolet, Ger
Amsterdam. Fiolet & Draaijer. 1990. 287 S..
ISBN 90-9003276-2

20 Sowjetische Photographen 1917 - 1940
Hamburg. Olympus Optical Co.. 1990. 287 S..
ISBN 90-9003276-2

20 sowjetische Photographen, 1917-1949 =: 20 Soviet photographers, 1917-1940
Chudakov, G.
Amsterdam. Fiolet & Draaijer Interphoto,. 1990.. 287 p..

20 sowjetische Photographen, Soviet photographers, photographes soviétiques, sowjet fotografen: 1917 - 1940 ; [this catalogue accompanies the Exhibition "Early Soviet Photography 1917 - 1940", travelling through Europe in the 1990's]
Fiolet, Ger
Amsterdam. Fiolet & Draaijer Interphoto. 1990. 287 S..
ISBN 90-9003276-2

20 speeches that moved a nation
Quezon, Manuel L.,
Makati City, Philippines. Platypus Pub.,. c2001.. 5 sound discs.

20 speeches that moved a nation
Rizal, José, ; Quezon, Manuel L.,
Pasig City. Anvil Pub. in cooperation with Platypus Pub.,. 2002.. 117 p..

20 Sprechchöre für deutsche Feiern
Eyck, Herbert Adam van
Mühlhausen. G. Danner. 1935. 40 S. : 8.

20 spørgsm¯l til professorerne: - og 220 overraskende svar om atomfysik, sex, arkitektur, psykiatri, kunst, jura, sprog, robotter, musik, teologi og demografi
Kerte
[Kbh.] . Aschehoug. 2001 . 112 sider.

"20 St: orangé Beüme und 40 Lohrbehrbeüme": Anmerkungen zur Gartenkultur des Gutes Seedorf
Matthies, Jörg
Sonderdr. 2001. S. 81-94.

20 Standardfälle - öffentliches Recht: zur gezielten Vorbereitung auf die Übung für Anfänger ; [+ 1 Fall extra]
Lutz, Philipp ; Grothues, Nicole ; Niederle, Jan
Münster. Jan Niederle Media. 2001. 80 S..
3-9806932-3-6

20 Standardfälle - öffentliches Recht: zur gezielten Vorbereitung auf die Übung für Fortgeschrittene
Lutz, Philipp ; Poell, Anne ; Niederle, Jan
Münster. Jan Niederle Media. 2002. 80 S..
ISBN 3-9806932-0-1

20 Standardfälle Strafrecht: zur gezielten Vorbereitung auf die Übung für Fortgeschrittene ; [+ 1 Fall extra]
Niederle, Jan
1 Aufl.. Münster. Jan Niederle Media. 2000. 75 S..
ISBN 3-9806932-7-9

20 Standardfälle Strafrecht: zur gezielten Vorbereitung auf die Übung für Anfänger
Merten, Christine
1 Aufl.. Münster. Jan Niederle Media. 2000. 66 S..
ISBN 3-9806932-4-4

20 Standardfälle Strafrecht: zur gezielten Vorbereitung auf die Übung für Anfänger
Merten, Christine ; Niederle, Jan
2. Aufl. Altenberge. Niederle. 2003. 80 S..
ISBN 3-9806932-4-4

20 Standardfälle Zivilrecht: Fälle, die Fortgeschrittene kennen sollten
Niederle, Jan
Münster. Niederle Media. 1999.
ISBN 3-9806932-8-7

20 Standardfälle Zivilrecht: zur gezielten Vorbereitung auf die Übung für Fortgeschrittene
Niederle, Jan
Münster. Niederle Media. 2000. 67 S..
ISBN 3-9806932-8-7 (Pb.)

20 Standardfälle Zivilrecht: zur gezielten Vorbereitung auf die Übung für Anfänger
Merten, Christine
1 Aufl.. Münster. Niederle Media. 2000. 64 S..
ISBN 3-9806932-5-2

20 Standardfälle - Zivilrecht: zur gezielten Vorbereitung auf die Übung für Anfänger ; [+ 1 Fall extra]
Merten, Christine ; Niederle, Jan
2. Aufl. Altenberge. Niederle. 2002. 80 S..
ISBN 3-9806932-5-2

20 Standardfälle Zivilrecht: zur gezielten Vorbereitung auf die Übung für Fortgeschrittene ; mit Schuldrechtsreform: Rechtsstand 01.01.2002 ; [+ 1 Fall extra]
Niederle, Jan
2. Aufl.. Münster. Jan Niederle Media. 2002. 80 S. : Ill..
ISBN 3-9806932-8-7

20 Standardfälle - Zivilrecht: zur gezielten Vorbereitung auf die Übung für Anfänger. Mit Schuldrechtsreform: Rechtsstand 01.01.2002
Merten, Christine
2. Aufl.. Münster. Jan Niederle Media. 2002. 80 S..
ISBN 3-9806932-5-2

20 Standardfälle Zivilrecht: mit Schuldrechtsreform: Rechtsstand 01.01.2002 ; zur gezielten Vorbereitung auf die Übung für Fortgeschrittene ; [+ 1 Fall extra]
Niederle, Jan
2. Aufl.. Münster. Jan Niederle Media. 2002. 79 S..
ISBN 3-9806932-8-7

Chaucer and the French love poets: the literary background of the Book of the duchess
Wimsatt, James I.
2. Aufndthefrenchlovepoets. Chapel Hill. Univ. of North Carolina Press. 1968. IX, 186 S.. University of North Carolina <Chapel Hill, NC>: University of North Carolina studies in comparative literature ; 43.

20 standard hits
Fredericks, Dave. [from old catalog]
Winona, Minn. . : Pointer Publications,. [1969?]. 56 p..

20 stars, 40 hits;: for Hammond organ, pre-set and spinet models.
New York, . E. Smith Music Corp.. [c1957]. 96 p..

20 stars, 40 hits;: for all organs.
New York, . E. Smith Music Corp.. [c1961]. 96 p..

20ste [Twintigste] biennale, Middelheim - Japan: Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim, Antwerpen, 18/6 - 29/10/'89
Ivens, Geertrui [Red.]
Antwerpen. [1989]. 201 S. : zahlr. Ill..

20ste BiLennale Middelheim-Japan: Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim, Antwerpen, 18/6-29/10/89.
[Antwerpen]. Europalia '89,. [1989]. 201 p..

The 20s, the lawless decade: a pictorial history of a great American transition from the World War I armistice and Prohibition to Repeal and the New Deal
Sann, Paul.
New York. Da Capo Press,. [1984], c1957.. 240 p. ;.

20. storoÏcie svetla, 20. storoÏcie temna
KováÏc, DuÏsan
Vyd. 1. Bratislava. Q 111. 2000. 208 S..
ISBN 80-85401-88-6

20 × Strindberg
Dahlbäck ; Brundin
Stockholm . Almqvist & Wiksell International. 2003. 290 s..

20 studi di genere e di meccanismo: per clarinetto
Klosé, Hyacinthe Eléonore ; Giampieri, Alamiro ¬[Bearb.]¬
Milano. Ricordi. 1996. 35 S..

20 Studien: für Violoncello ; op. 11
Merk, Joseph ; SÖtûÏcevsqî, YehôyÅaØkîn
[Partitur]. Leipzig. Peters. 1986. 47 S..

20 Studien für Violoncello Opus 11
Merk, Josef
MAV MAHLER. GESAMTWERK HRSG. VON DONALD MITCHELL. UEBERS. D. EINL. U. D. NACHW. AUS D. ENGL. VON JUERGEN SCHWAB. 2. AUFL. BERLIN: PROPYLAEEN- VERL. 1971. 392 S. FRUEHER U. D. T.: MAHLER-WERFEL, ALMA: GUSTAV MAHLER.. 1971.

20 Studien für Waldhorn mit Begleitung des Pianoforte
Leipzig . Hofmeister .

20 studies for clarinet or saxophone
Gornston, David
Musikdruck. New York. Sam Fox Publishing Company. 1939. 24 S..

20 studies for oboe or English horn
Brod, Henri, ; Stacy, Thomas.
New York: . International Music Co.,. c1974.. 19 p. of music ;.

20 Stücke aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach
Bach, Johann Sebastian ; Stingl, Anton ¬[Bearb.]¬
Frankfurt (Main). Hofmeister. [s.a.]. 16 S.. Spielmusik für Gitarre.

20 Stücke f. Cello & Klavier
Popper, David

20 Stufen zum Verkaufserfolg
Ebeling, Peter
6. Aufl.. Landsberg. Verl. Moderne Industrie. 1986. 158 S. : Ill.. MI-Taschenbücher ; 209.
ISBN 3-478-59209-7

20 Stufen zum Verkaufserfolg
Ebeling, Peter
München. Verl. Moderne Industrie. 1976. 159 S.. mi-Taschenbücher ; 209 : Marketing und Verkauf.
ISBN 3-478-59209-1 (kart.) : DM 7.80

20 Stundenbilder zum grundlegenden Sprach und
Dzierzon, Regina
1967.

20 Stundenbilder zum grundlegenden Sprach- und Sprecherziehungsunterricht im ersten und zweiten Grundschuljahr
Dzierzon, Regina
4., verb. Aufl. Münster. Aschendorff. 1973. 72 S.. Aschendorffs Arbeitsbücher für den Deutschunterricht ; 1.
ISBN 3-402-03083-7

20 Stunden Italienisch für Anfänger: Dialoge. -, elisabetta Cavani Halling.
Cavalli-Wordel, Alessandra
Berlin u.A.: Langenscheidt, 1991..
16,80

20. Stuttgarter Kunststoff-Ke Univ. of New York
Fritz, H.-G.
2001. V, 250 S.. Essays in ancient Greek philosophy ; 6.2001.
ISBN 0-87395-050-X

20. Stuttgarter Kunststoff-Kolloquium: 14. - 15. März 2007
Fritz, H.-G.
1. Aufl.. Stuttgart. IKT [u.a.]. 2007. 1 CD-ROM.

20 succès de Vincent Scotto: Joséphine, Baker, Alibert, Maurice Chevalier, Tino Rossi etc...
Scotto, Vincent ; Baker, Joséphine ; Alibert ; Chevalier, Maurice ; Rossi, Tino
Piano-chant. Paris. Salabert. c 1989. 49 S..

20 succŠs pour piano-chant: interpr‚t‚s par Edith Piaf
Piaf, Edith [Interpr.]
Paris. Salabert. c 1982. 64 S..

20 succès pour piano-chant: [Noten]
Bruant, Aristide
Songbook. Paris. Salabert. c 1982. 64 S..

20 Super hits of the century - 50's
[S.l.]. Companion, [ca p. 1991].

20 Super hits of the century - 70's
[S.l.]. Companion, [ca p. 1991].

20 super huaylas
[S.l.]. Virrey,. [198-?]. 1 sound disc.

20. Symposium: Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin : zusammenfassender Bericht ; Graz 13. bis 15. Oktober 1994, Grazer Congress
Eisbrich, G.
München. Alete Wiss. Dienst. 1994. 250 S.. Alete Wissenschaftlicher Dienst ; 94,3.
ISBN 3-924057-75-3

20. Symposium Neonatologie und Paediatrische Intensivmedizin: zusammenfassender Bericht ; Graz, 13. bis 15. Oktober 1994, Grazer Congress
Mueller, Wilhelm ¬[Hrsg.]¬
Muenchen. 1995. 250 S. : graph. Darst.. Alete-Tagungsberichte.
ISBN 3-924057-75-3

20. Symposium Photovoltaische Solarenergie
Regensburg . OTTI-Energie-Kolleg .

20. századi magyar festészet és szobrászat: [a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításának katalógusa
Csorba, Géza ; Szinyei Merse, Anna ; Egry, Margit ; Aszalós, Endre
Budapest. KépzÍomÍuvészeti Kiadó. 1986. 422 p..
ISBN 963-336-382-9 : 280.00Ft

20. századi magyar történelem 1900 - 1994: egyetemi tankönyv
Pölöskei, Ferenc
2., bÍov. kiad. Budapest. Korona Kiadó. 1997. 460 S..
ISBN 963-8153-55-5

20. századi mÍuvészet kortárs magyar irók gyÍujteményébÍol: [... Budapesti Tavaszi Fesztivál ... 2001. március 18-án ...]
Csaplár, Ferenc
Budapest. 2001. 19 S..
ISBN 963-00-6819-2