\05D3\05D9 ü\05E0\05D9\05D9\05E2\05E1\05D8\05E2 \05D5\05D5\05E2\05E8\05E7 \05E4\05D5\05DF \05E9\05DC\05D5\05DD-\05E2\05DC\05D9\05DB\05DD
\05E9\05DC\05D5\05DD \05E2\05DC\05D9\05DB\05DD ; Sholem Aleichem
Warszawa . Tsentral. [19--?].

\05D3\05D9 ü\05E0\05D9\05D9\05E2\05E1\05D8\05E2 \05D5\05E2\05E8\05E7 \05E4\05D5\05DF \05E9\05DC\05D5\05DD-\05E2\05DC\05D9\05DB\05DD
\05E9\05DC\05D5\05DD \05E2\05DC\05D9\05DB\05DD ; Sholem Aleichem
Warszawa . Progres. [19--?]. 2 bd. i 1 bd..

\05D3\05D9 ü\05E0\05E9\05DE\05D4 \05E4\05D5\05DF \05D0 \05E4\05E8\05D5\05D9
\05E1\05D0\05D1\05D0\05D8\05D9 ; \05D8\05D5\05D5\05E2\05DF ; Sabbati ; Twain
Warszawa . Yidish. [1920?]. 147, 202 s. (2 bd. i 1 bd.).

\05D3\05D9 ü\05E0\05E9\05DE\05D4 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05E8\05D5\05E1\05D9\05E9\05E2\05E8 \05E8\05E2\05D5\05D5\05D0\05DC\05D5\05E6\05D9\05E2
\05D0\05DC\05D2\05D9\05DF ; Olgin
[New York] . Gurevitsh. 1921. 2 bd..

\05D3\05D9 ü\05E0\05E9\05DE\05D4 \05E4\05D5\05DF \05DE\05D9\05D9\05DF \05E4\05D0\05DC\05E7
\05E8\05D0\05E7\05D0\05D5\05D5 ; Rakow
Warszawa . M. Goldfarb. 1926. 40 s..

\05D3\05D9 ü\05E1\05D0\05D5\05D5\05E2\05D8\05D9\05E9\05E2 \05D4\05E8\05D5\05D2\05D9-\05DE\05DC\05DB\05D5\05EA
\05E4\05D0\05DE\05E2\05E8\05D0\05E0\05E5 ; Pomerantz
Buenos Aires . Yivo. 1962. 498 s..

\05D3\05D9 ü\05E2\05DC\05D9\05D4 \05D0\05D5\05DF \05D9\05E8\05D9\05D3\05D4
\05D4\05E2\05E8\05E9 ; Hersch
Warszawa . Arbeter Emigratsye-byuro. 1927. 46 s..

\05D3\05D9 ü\05E2\05E0\05D8\05E9\05D8\05E2\05D4\05D5\05E0\05D2 \05E4\05D5\05DF \05E7\05E8\05D9\05E1\05D8\05E2\05E0\05D8\05D4\05D5\05DD
\05D2\05D9\05E0\05D6\05D1\05D5\05E8\05D2 ; Ginzburg
New York . Forverts. 1917. 243 s..

\05D3\05D9 ü\05E2\05E7\05D0\05E0\05D0\05DE\05D9\05E9\05E2 \05DC\05D0\05D2\05E2 \05E4\05D5\05DF \05D0\05D9\05D3\05D9\05E9\05DF \05E9\05D8\05E2\05D8\05DC
\05E1\05D5\05D3\05D0\05E8\05E1\05E7\05D9 ; Sudarski
Moskva . 1929. 27 s..

\05D3\05D9 ü\05E2\05E7\05D0\05E0\05D0\05DE\05D9\05E9\05E2 \05DC\05D0\05D2\05E2 \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9 \05D9\05D9\05D3\05DF \05D0\05D9\05DF \05E4\05D5\05D9\05DC\05DF \05D0\05D5\05DF \05D3\05D9 \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2 \05E7\05D0\05D0\05E4\05E2\05E8\05D0\05E6\05D9\05E2
\05E9\05D0\05DC\05D9\05D8 ; Shalit
Vilnius . 1926.

\05D3\05D9 ü\05E2\05E7\05D0\05E0\05D0\05DE\05D9\05E9\05E2 \05DC\05D0\05D2\05E2 \05E4\05D5\05DF \05D9\05D9\05D3\05DF \05D0\05D9\05DF \05E4\05D5\05D9\05DC\05DF
\05DC\05E2\05E9\05E6\05D9\05E0\05E1\05E7\05D9 ; Lestchinsky
Berlin . 1931. 152 s..

\05D3\05D9 ü\05E2\05E7\05D0\05E0\05D0\05DE\05D9\05E9\05E2 \05DC\05E2\05D4\05E8\05E2 \05E4\05D5\05DF \05E7\05D0\05E8\05DC \05DE\05D0\05E8\05E7\05E1
\05E7\05D0\05D5\05D8\05E1\05E7\05D9 ; Kautsky
Vilnius . Di üVelt. 1906. 80 s..

Cardiac auscultation and phonocardiography in dogs, horses and cats
Kvart, Clarence, ; Kvick, Michael ; Häggström, Jens
Uppsala. C. Kvart,. 2002 . 128 s..

\05D3\05D9 ü\05E2\05E7\05D6\05E2\05E7\05D5\05D8\05D9\05D5\05D5 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05E6\05D9\05D5\05E0\05D9\05E1\05D8\05D9\05E9\05E2\05E8 \05D5\05D5\05E2\05DC\05D8-\05D0\05E8\05D2\05D0\05E0\05D9\05D6\05D0\05E6\05D9\05E2
Jerusalem . 1954.

\05D3\05D9 ü\05E2\05E8\05E6\05D9\05D4\05D5\05E0\05D2
\05E1\05E4\05E2\05E0\05E1\05E2\05E8 ; Spencer
New York . 1910. 279 s..

\05D3\05D9 ü\05E2\05E8\05E9\05D8\05E2 \05D6\05E2\05E7\05E1 \05E4\05E8\05E2\05D6\05D9\05D3\05E2\05E0\05D8\05E2\05DF
\05E8\05D0\05D2\05D0\05E3 ; Rogoff
New York . 1926. 407 s..

\05D3\05D9 ü\05E2\05E8\05E9\05D8\05E2 \05D9\05D3\05D9\05E2\05D5\05EA \05E4\05D5\05DF \05E0\05D0\05D8\05D5\05E8\05D5\05D5\05D9\05E1\05E2\05E0\05E9\05D0\05E4\05D8
\05E7\05D0\05D8\05D9\05E7 ; Kotik
Warszawa . 1920. 135 s..

\05D3\05D9 ü\05E2\05E8\05E9\05D8\05E2 \05DC\05D9\05D1\05E2 \05E4\05D5\05DF \05E7\05D0\05E4\05DC \05DE\05D0\05D8\05E9
\05E9\05D8\05E8\05D9\05D2\05DC\05E2\05E8 ; Strigler
Paris . Yidisher Folk-Farband. 1948. 171 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05D0\05DE\05D9\05DC\05D9\05E2 \05DE\05D5\05E9\05E7\05D0\05D8
\05D6\05D9\05E0\05D2\05E2\05E8 ; Singer
New York . 1950. bd..

\05D3\05D9 ü\05E4\05D0\05DE\05D9\05DC\05D9\05E2 \05E1\05D8\05E8\05D5\05E0\05E2\05E1 \05E4\05D5\05DF \05DE\05D0\05D2\05D9\05DC\05D9\05D0\05D5\05D5-\05E4\05D0\05D3\05D0\05DC\05E1\05E7
\05D3\05D0\05D5\05D5\05D9\05D3\05DE\05D0\05DF ; Davidman
New York . Sabvey-bibliotek. 1949. 130, 126 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05D0\05E8\05D9\05D6\05E2\05E8 \05E7\05D0\05DE\05D5\05E0\05E2 \05D0\05D9\05DF \05D9\05D0\05D4\05E8 1871
Warszawa . Idishes Togeblat. [19--?]. 4 bd. i 1 bd..

\05D3\05D9 ü\05E4\05D0\05E8\05E9\05D5\05D5\05E2\05E8\05D5\05E0\05D2 \05E4\05D5\05DF \05E4\05D9\05E2\05E1\05E7\05D0 \05D0\05D9\05DF \05D2\05E2\05E0\05D5\05E2
\05E9\05D9\05DC\05E2\05E8 ; Schiller
Vilnius . 1929. 244 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05D5\05D9\05DC\05D9\05E9\05E2 \05D9\05D9\05D3\05DF \05D0\05D9\05DF \05D0\05D5\05D9\05E4\05E9\05D8\05D0\05E0\05D3 \05E4\05D5\05DF \05E7\05D0\05E9\05D8\05E9\05D5\05E9\05E7\05D0 - 1794
\05E8\05D9\05E0\05D2\05E2\05DC\05D1\05DC\05D5\05DD ; Ringelblum
Warszawa . Yivo. 1937. 217 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05D5\05E0\05E7\05E2\05DF \05E4\05D5\05DF \05D8\05D9\05E7\05D5\05DF
\05E9\05DE\05E8\05D9 ; Shamri
Tel-Aviv . Y. L. Perets. 1960. 172 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05D9\05D6\05D9\05D0\05DC\05D0\05D2\05D9\05E2 \05E4\05D5\05DF \05DE\05E2\05E0\05E9\05E2\05DF
\05DE\05E2\05E8\05D9\05E1\05D0\05DF ; Maryson
New York . 1925. 4 bd. i 1 bd..

\05D3\05D9 ü\05E4\05D9\05DC\05D0\05D6\05D0\05E4\05D9\05E2 \05D0\05D9\05DF \05E2\05E8\05E9\05D8\05DF \05D3\05E8\05D9\05D8\05DC \05E4\05D5\05DF \05E0\05D9\05D9\05E0\05E6\05E0\05D8\05DF \05D9\05D0\05E8\05D4\05D5\05E0\05D3\05E2\05E8\05D8
\05D3\05E8\05E2\05D5\05D5\05E1 ; Drews
Warszawa . Yatshkovski. 1931. 129 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05D9\05DC\05D0\05D6\05D0\05E4\05D9\05E2 \05E4\05D5\05DF \05D0\05D9\05D3\05E0\05D8\05D5\05DD
\05DB\05D4\05DF ; Cahn
New York . 1958. 2 bd..

\05D3\05D9 ü\05E4\05D9\05E4\05E2\05DC\05E1 \05E8\05E2\05DC\05D9\05E2\05E3 \05E4\05D5\05DF \05D0\05DE\05E2\05E8\05D9\05E7\05D0
[New York] . [1924]. xxxvii, 778 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05D9\05E8 \05D6\05D9\05D9\05D8\05DF \05E4\05D5\05DF \05DE\05D9\05D9\05DF \05D5\05D5\05E2\05DC\05D8
\05E8\05D0\05D5\05D5\05D9\05D8\05E9 ; Ravitch
Vilnius . B. Kletskin. 1929. 127 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05D9\05E9\05E2\05E8 \05E4\05D5\05DF \05D0\05D9\05E1\05DC\05D0\05E0\05D3
\05DC\05D0\05D8\05D9 ; Loti
Warszawa . 1927. 282 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05E2\05E8\05D0\05D9\05D9\05E0\05D9\05D2\05D8\05E2 \05E9\05D8\05D0\05D8\05E2\05DF \05E4\05D5\05DF \05D0\05DE\05E2\05E8\05D9\05E7\05D0
St. Peterburg . 1908.

\05D3\05D9 ü\05E4\05E8\05D0\05D1\05DC\05E2\05DE\05E2\05DF \05E4\05D5\05DF \05DE\05D0\05D3\05E2\05E8\05E0\05E2\05DD \05D9\05D5\05D3\05E2\05E0\05D8\05D5\05DD
\05E7\05DC\05D0\05E6\05E7\05D9\05DF ; Klatzkin
Warszawa . 1930.

\05D3\05D9 ü\05E4\05E8\05D0\05E4\05D1\05D0\05D5\05D5\05E2\05D2\05D5\05E0\05D2 \05E6\05D5\05D5\05D9\05E9\05DF \05D3\05D9 \05D0\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2 \05D0\05E8\05D1\05E2\05D8\05E2\05E8 \05D0\05D9\05DF \05D3\05D9 \05D9\05D0\05E8\05DF \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05E2\05E8\05E9\05D8\05E2\05E8 \05E8\05E2\05D5\05D5\05D0\05DC\05D5\05E6\05D9\05E2
\05E7\05D9\05E8\05D6\05E9\05E0\05D9\05E5 ; Kirzhnits
Moskva . Shul un bukh. 1926. 95 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05E8\05D5\05D9\05E2\05DF \05E4\05D5\05DF \05D0\05D5\05E0\05D6\05E2\05E8 \05E6\05D9\05D9\05D8
\05DE\05D0\05E0\05D8\05D0\05D2\05D0\05E6\05E6\05D0 ; Mantegazza
New York . [19--?]. 122, 64 s. (2 bd. i 1 bd.).

\05D3\05D9 ü\05E4\05E8\05D5\05D9 \05E4\05D5\05DF \05D0\05D5\05E0\05D6\05E2\05E8\05E2 \05D1\05D9\05D9\05E0\05E7\05E9\05D0\05E4\05D8
\05D1\05E8\05D0\05D3 ; Brod
Riga . Bikher far ale. 1928. 220 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05E8\05D5\05D9 \05E4\05D5\05DF \05D0 \05E4\05D9\05DC\05D0\05D6\05D0\05E4\05D9\05E9\05E2\05DF \05DE\05D0\05DF
\05E9\05E0\05D9\05E6\05DC\05E2\05E8 ; Schnitzler
Warszawa . Yehude. 1921. 31 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05E8\05D5\05D9 \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9 \05D1\05D0\05E8\05D9\05E7\05D0\05D3\05DF
\05E8\05D9\05D9\05E1\05E0\05E2\05E8 ; Re\012Dsner
Warszawa . Shloyme Goldfarb. 1929. 316 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05E8\05D5\05D9 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E8\05D9\05D9\05E1\05D9\05E7 \05D9\05D0\05E8
\05D1\05D0\05DC\05D6\05D0\05E7 ; Balzac
Vilnius . 1931. 292 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05E8\05D5\05D9 \05E4\05D5\05DF \05D4\05D9\05D9\05E0\05D8\05D9\05E7\05DF \05E8\05D5\05E1\05DC\05D0\05E0\05D3
\05D3\05E8\05D9\05D9\05D6\05E2\05E8 ; Dreiser
Warszawa . S. Goldfarb. 1931. 73 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05E8\05D5\05D9 \05E4\05D5\05DF \05D9\05DD
\05D0\05D9\05D1\05E1\05E2\05DF ; Ibsen
London . Progres. 1908. 134 s..

\05D3\05D9 ü\05E4\05E8\05D9\05E0\05E6\05D9\05E4\05E2\05DF \05E4\05D5\05DF \05D0\05E0\05D0\05E8\05DB\05D9\05D6\05DD
\05DE\05E2\05E8\05D9\05E1\05D0\05DF ; Maryson
New York . 1934. 62 s..

\05D3\05D9 ü\05E6\05D5\05D5\05D9\05D9\05E9\05E4\05E8\05D0\05DB\05D9\05E7\05D9\05D9\05D8 \05E4\05D5\05DF \05D0\05D5\05E0\05D3\05D6\05E2\05E8 \05DC\05D9\05D8\05E2\05E8\05D0\05D8\05D5\05E8
\05E0\05D9\05D2\05E2\05E8 ; Niger
Detroit . 1941. 156 s..

\05D3\05D9 ü\05E6\05D5\05E7\05D5\05E0\05E4\05D8 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D0\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2 \05E8\05E2\05DC\05E2\05D2\05D9\05E2
\05E7\05D0\05E4\05DC\05D0\05DF ; Kaplan
New York . 1938. 272 s..

\05D3\05D9 ü\05E6\05D5\05E9\05D8\05E2\05E8\05D5\05E0\05D2 \05E4\05D5\05DF \05D1\05D0\05E1\05D8\05D9\05DC\05D9\05E2
\05E7\05E8\05D0\05E0\05E5 ; Krantz
Warszawa . Kleyne folks-bibliotek. 1906. 15 s..

\05D3\05D9 ü\05E6\05D9\05D0\05E0\05D9\05E1\05D8\05DF
\05E9\05E4\05E8\05D0\05DA ; \05DC\05D0\05E0\05D3\05D0\05DF ; \05D0\05D5\05D5\05D9\05E0\05D0\05D5\05D5\05D9\05E6\05E7\05D9 ; Shprakh ; London ; Avinovitski
Kharkov . Stern Bibliotek. 1926 . 72, 26, 27 s. (3 bd. i 1 bd.).

\05D3\05D9 ü\05E6\05D9\05D5\05E0\05D9\05E1\05D8\05D9\05E9\05E2 \05DC\05D0\05E0\05D3-\05D0\05E8\05D2\05D0\05E0\05D9\05D6\05D0\05E6\05D9\05E2
\05E0\05D5\05D9 ; Noy
Tel-Aviv . 1957. 31 s..

\05D3\05D9 ü\05E6\05D9\05D9\05D8 \05E4\05D5\05DF \05E4\05D0\05E8\05E9\05D8\05D0\05E0\05D3
\05E4\05E2\05D9\05DF ; Paine
New York . [19--?]. 230 s..

\05D3\05D9 ü\05E7\05D0\05DC\05D0\05E0\05D9\05E2\05E1 \05E4\05D5\05DF 1607 \05D1\05D9\05D6 1760
\05E8\05D0\05D2\05D0\05E3 ; Rogoff
New York . 1925. 304 s..

\05D3\05D9 ü\05E7\05D0\05E8\05E2 \05E4\05D5\05DF \05E1\05DE\05D0\05E8\05D2\05D0\05DF
\05D8\05D9\05D9\05D8\05E9 ; Teitsh
Moskva . 1930. 157 s..

\05D3\05D9 ü\05E7\05D4\05D9\05DC\05D4 \05E4\05D5\05DF \05D4\05D0\05E8\05D0\05D3\05DC\05D0
\05D6\05D0\05D5\05D5\05D9\05D3\05D0\05D5\05D5\05D9\05D8\05E9 ; Zawidowicz
Tel-Aviv . 1963. 324 s..

\05D3\05D9 ü\05E7\05D5\05E0\05E1\05D8 \05D0 \05DE\05D0\05DF \05D0\05D5\05D9\05E1\05E6\05D5\05E7\05DC\05D9\05D9\05D1\05E2\05DF
\05DE\05D0\05E0\05D8\05D0\05D2\05D0\05E6\05E6\05D0 ; Mantegazza
New York . [19--?]. 183 s..

\05D3\05D9 ü\05E7\05D9\05E0\05D3\05D4\05D9\05D9\05D8 \05E4\05D5\05DF \05D0 \05D2\05E8\05D5\05D9\05E1\05DF \05DE\05E2\05E0\05E9\05DF
\05E7\05D0\05E1\05E2\05DC ; Kassel
Warszawa . Yudish. 1920-1921. 46 s..

\05D3\05D9 ü\05E7\05E2\05E0\05D9\05D2\05D9\05DF \05E4\05D5\05DF \05D3\05E8\05D5\05DD \05D0\05DE\05E2\05E8\05D9\05E7\05E2
\05D1\05D0\05D8\05D0\05E9\05D0\05E0\05E1\05E7\05D9 ; Botoshansky
Buenos Aires . 1962. 338 s..

\05D3\05D9 ü\05E7\05E8\05D0\05DD \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9 \05E4\05D9\05E8 \05D5\05D5\05D9\05E0\05D8\05DF
\05D0\05E7\05E8\05D5\05D8\05E0\05D9 ; Okrutny
Buenos Aires . 1974. 306 s..

\05D3\05D9 ü\05E7\05E8\05D5\05D9\05E0\05D5\05E0\05D2 \05E4\05D5\05DF \05D0 \05D9\05D5\05E0\05D2\05DF \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05DF \05D3\05D9\05DB\05D8\05E2\05E8 \05D0\05D9\05DF \05D0\05DE\05E2\05E8\05D9\05E7\05E2
\05E8\05D0\05D5\05D5\05D9\05D8\05E9 ; Ravitch
New York . 1953. 71 s..

\05D3\05D9 ü\05E8\05E2\05D2\05D5\05DC\05D9\05E8\05D5\05E0\05D2 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D9\05D5\05D3\05D9\05E9\05E2\05E8 \05E2\05DE\05D9\05D2\05E8\05D0\05E6\05D9\05E2 \05D0\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05E2\05DE\05D9\05D2\05E8\05D0\05E6\05D9\05D0\05E0\05E1-\05E7\05D0\05E0\05D2\05E8\05E2\05E1
\05D1\05D0\05E8\05D0\05DB\05D0\05D5\05D5 ; Borochov
Stanislav . Bildung. 1910. 77 s..

\05D3\05D9 ü\05E8\05E2\05D5\05D5\05D0\05DC\05D5\05E6\05D9\05E2 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05DE\05D0\05D3\05E2\05E8\05E0\05E2\05E8 \05D9\05D5\05D2\05E0\05D8
\05DC\05D9\05E0\05D3\05D6\05D9\05D9 ; Lindsey
Warszawa . 1930. 301 s..

\05D3\05D9 ü\05E8\05E2\05D5\05D5\05D0\05DC\05D5\05E6\05D9\05E2 1760-1783
\05E8\05D0\05D2\05D0\05E3 ; Rogoff
New York . 1925. 320 s..

\05D3\05D9 ü\05E8\05E2\05DC\05D9\05D2\05D9\05D0\05DF \05E4\05D5\05DF \05E7\05D0\05E4\05D9\05D8\05D0\05DC
\05DC\05D0\05E4\05D0\05E8\05D2 ; Lafargue
Warszawa . Di üvelt. 1906. 62 s..

\05D3\05D9 ü\05E9\05D8\05D9\05DE\05E2 \05E4\05D5\05DF \05D1\05DC\05D5\05D8
\05DC\05D0\05E0\05D3\05D0\05DF ; London
New York . Inzel. 1925. 180 s..

\05D3\05D9 ü\05E9\05D8\05D9\05DE\05E2 \05E4\05D5\05DF \05D1\05DC\05D5\05D8
\05DC\05D0\05E0\05D3\05D0\05DF ; London
Warszawa . Yidish. [19--?]. 139 s..

\05D3\05D9 ü\05E9\05D8\05E8\05E2\05DE\05D5\05E0\05D2\05E2\05DF \05D0\05D9\05DF \05D3\05E2\05E8 \05DC\05D9\05D8\05E2\05E8\05D0\05D8\05D5\05E8 \05E4\05D5\05DF 19-\05D8\05DF \05D9\05D0\05D4\05E8\05D4\05D5\05E0\05D3\05E2\05E8\05D8
\05D1\05E8\05D0\05E0\05D3\05E2\05E1 ; Brandes
Warszawa . Yidish. [19--?]. 233 s..

\05D3\05D9 ü\05E9\05E4\05E2\05D8\05E2 \05D9\05D5\05E8\05E9\05D9\05DD
\05D0\05D9\05D6\05D1\05D0\05DF ; Isban
Buenos Aires . Yidish. 1955. 471 s. i 2 bd..

\05D3\05D9 ü\05E9\05E7\05DC\05D0\05E4\05E2\05E8\05D9\05D9 \05E4\05D5\05DF \05D0\05D5\05E0\05D6\05E2\05E8 \05E6\05D9\05D9\05D8
\05D8\05D0\05DC\05E1\05D8\05D0\05D9 ; Tolstoj
New York . 1912. 28, 238 s..

\05D3\05D9 ü\05EA\05E2\05D5\05EA'\05DF \05E4\05D5\05DF \05DE\05E9\05D4 \05E8\05D1\05D9\05E0\05D5
\05D0\05D9\05E0\05D2\05E2\05E8\05E1\05D0\05DC ; Ingersoll
New York . [1910]. 96 s..

\05D3\05E2\05DD ü\05D0\05E0\05D3\05E2\05E0\05E7 \05E4\05D5\05DF \05D0\05DC\05E2\05E7\05E1\05D0\05E0\05D3\05E2\05E8 \05D1\05E2\05E8\05E7\05E2\05E0\05D4\05D9\05D9\05DD
Warszawa . 1932. 62 s..

\05D3\05E2\05DD ü\05D1\05E2\05DC \05E9\05DE\05E1 \05DE\05D0\05DE\05E8\05D9\05DD \05D0\05D5\05DF \05D0\05E4\05D0\05E8\05D9\05D6\05DE\05E2\05DF
\05D9\05E9\05E8\05D0\05DC \05D1\05DF \05D0\05DC\05D9\05E2\05D6\05E8 ; \05D6\05E2\05E6\05E2\05E8 ; Israel ben Eliezer ; Setzer
New York . Setzer. 1934. 29 s..

\05D3\05E2 \05E4\05E8\05D0\05E4\05D5\05E0\05D3\05D9\05E1
\05D5\05D5\05D9\05DC\05D3 ; Wilde
New York . 1926. 231 s..

\05D3\05E2\05E7\05DC\05D0\05DE\05D0\05D8\05E2\05E8 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05E1\05D0\05D5\05D5\05E2\05D8\05D9\05E9\05E2\05E8 \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2\05E8 \05DC\05D9\05D8\05E2\05E8\05D0\05D8\05D5\05E8
\05D3\05D0\05D1\05E8\05D5\05E9\05D9\05DF ; \05E8\05D0\05D1\05D9\05DF ; \05D2\05D0\05DC\05D3\05D1\05E2\05E8\05D2 ; Dobrushin ; Rabin ; Goldberg
Moskva . Emes. 1934. 410 s..

\05D3\05E2\05E8\05D5\05D5\05D0\05DB\05D5\05E0\05D2
\05E7\05D0\05D3\05E2\05E8 ; Kader
Chicago . 1941.

\05D3\05E2\05E8\05E6\05D9\05D5\05E0\05D2\05E1-\05E4\05E8\05D0\05D2\05E8\05D0\05DD \05E4\05D0\05E8 \05D3\05D9 \05E9\05D5\05DC\05DF \05E4\05D5\05DF \05E6. \05E7. \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9 \05D9\05D9\05D3\05DF \05D0\05D9\05DF \05E4\05D5\05D9\05DC\05DF
\05DC\05D0\05D6\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9 ; \0141ozowski
Warszawa . 1949.

\05D3\05E2\05E8\05E6\05D9\05D9\05DC\05D5\05E0\05D2\05E2\05DF \05E4\05D5\05DF \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2 \05E1\05D0\05D5\05D5\05E2\05D8\05D9\05E9\05E2 \05E9\05E8\05D9\05D9\05D1\05E2\05E8
Moskva . 1969. 832 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05D5\05E4\05E9\05D8\05D0\05E0\05D3 \05E4\05D5\05E0 \05D5\05D5\05D0\05E8\05E9\05E2\05D5\05D5\05E2\05E8 \05D2\05E2\05D8\05D0
\05DE\05D0\05E8\05E7 ; Mark
Moskva . Der üEmes. 1947. 206 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05D5\05E6\05E8 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2\05E8 \05E9\05E4\05E8\05D0\05DA
\05E1\05D8\05D5\05D8\05E9\05E7\05D0\05D5\05D5 ; \05D5\05D5\05D9\05D9\05E0\05E8\05D9\05D9\05DA ; Stutchkoff ; Weinreich
New York . Yivo. 1950. lvi, 933 s..

Composition of microbial communities in composts: a tool to assess process development and quality of the final product
Steger, Kristin, ; \05D5\05D5\05D9\05D9\05E0\05E8\05D9\05D9\05DA ; Stutchkoff ; Weinreich
Uppsala. Dept. of Microbiology, Swedish University of Agricultural Sciences,. 2006. 46 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05D5\05E8\05E9\05E4\05E8\05D5\05E0\05D2 \05E4\05D5\05DF \05E4\05E1\05D7
\05D1\05E2\05D6 ; Bass
New York . 1926.

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05D9\05D1\05E2\05E8\05D2\05D0\05E0\05D2 \05E4\05D5\05DF \05E7\05D9\05E0\05D3\05D4\05D9\05D9\05D8 \05E6\05D5 \05D3\05E2\05E8\05D5\05D5\05D0\05E7\05E1\05D5\05E0\05D2
\05D5\05D5\05D9\05D9\05E1\05E0\05D1\05E2\05E8\05D2 ; Weissenberg
Warszawa . Kultur-Lige. 1930. 215 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05D9\05D3 \05D0\05D9\05DF \05E7\05D0\05E0\05D0\05D3\05E2
\05E8\05D9\05D9\05E0\05D5\05D5\05D9\05D9\05DF ; Rhinewine
Toronto . Kanade. 1927.

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2\05E8 \05D2\05D0\05D8 \05D0\05D5\05DF \05E8\05E2\05DC\05D9\05D2\05D9\05D0\05DF
\05E0\05E2\05D8\05D8\05E2\05E8 ; Netter
Brooklyn . Khevre dorshey emes. 1907. 133 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2\05E8 \05E4\05E8\05E2\05D6\05D9\05D3\05E2\05E0\05D8 \05D3\05D9\05D9\05D5\05D5\05D9\05D3 \05D0\05D9\05D6\05E8\05D0\05E2\05DC\05E1
\05E7\05D0\05E4\05DC\05D9 ; Copley
New York . Literarisher. 1916. 71 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05D9\05D9\05D1\05D9\05D2\05E2\05E8 \05D9\05D5\05D3 "\05D0\05D7\05E9\05D5\05E8"
\05D4\05D9\05D9\05E2\05E8\05DE\05D0\05E0\05E1 ; Heijermans
Warszawa . Yavne. 1907. 19 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05D9\05D9\05E0\05D4\05D9\05D9\05D8\05DC\05E2\05DB\05E2\05E8 \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2\05E8 \05D0\05D5\05D9\05E1\05DC\05D9\05D9\05D2
Vilnius . Yivo. 1930. 123 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05D9\05DE\05D0\05D6\05E9 \05E4\05D5\05DF \05E9\05D8\05E2\05D8\05DC
\05DE\05D9\05E8\05D5\05DF ; Miron
Tel-Aviv . I. L. Peretz. 1981. 286 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05DA\05E3-\05D1\05D9\05EA \05E4\05D5\05DF \05D9\05D5\05D3\05E2\05E0\05D8\05D5\05DD
\05E6\05D9\05D9\05D8\05DC\05D9\05DF ; Zeitlin
Warszawa . 1922.

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05DC\05D5\05D5\05E2\05DC\05D8\05DC\05E2\05DB\05E2\05E8 \05E6\05D5\05D6\05D0\05DE\05E2\05E0\05E4\05D0\05E8 \05E4\05D5\05DF \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05DF \05D5\05D5\05D9\05E1\05E0\05E9\05D0\05E4\05D8\05DC\05E2\05DB\05E2\05E8 \05D0\05D9\05E0\05E1\05D8\05D9\05D8\05D5\05D8
Vilnius . Yivo. 1936. 205 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05DC\05D8\05E2\05E8 \05D0\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D9\05DD
\05D4\05E2\05DE\05D9\05E0\05D2\05D5\05D5\05E2\05D9 ; Hemingway
New York . 1958. 135 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05DC\05D8\05E2\05E8 \05E7\05D0\05E0\05D2\05D5\05E8
\05E7\05D9\05E4\05DC\05D9\05E0\05D2 ; \05E7\05D0\05E0\05D8\05D0\05E8 ; Kipling ; Kantor
Bialystok . Dos üBukh. 1921. 16 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05DE\05EA \05D5\05D5\05E2\05D2\05E2\05DF \05D4\05E2\05E0\05E8\05D9 \05E4\05D0\05E8\05D3
\05DE\05E2\05E7\05DC\05E2\05E8 ; Mekler
New York . Pinkes. 1924. 126 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05DE\05EA \05D6\05D0\05DC \05D6\05D9\05D9\05DF \05D3\05D9\05D9\05DF \05E9\05D8\05E2\05E8\05DF
\05D8\05E2\05E0\05E2\05E0\05D1\05D5\05D9\05DD ; Tenenbaum
New York . Futuro Press. 1960-. bd..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05E0\05D4\05D5\05D9\05D1 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2\05E8 \05DC\05D9\05D8\05E2\05E8\05D0\05D8\05D5\05E8 \05D0\05D9\05DF \05D0\05DE\05E2\05E8\05D9\05E7\05E2
\05DE\05E8\05DE\05E8 ; Marmor
New York . 1944. 135 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05E4\05DE\05D0\05DA \05E4\05D5\05DF \05DC\05D0\05E7\05D0\05E8\05E0\05D0
\05D0\05D3\05E2\05DC\05D0\05E1 ; Adelas
Warszawa . 1936. 64 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D0\05E8\05E2\05DD \05E4\05D5\05DF \05DC\05D9\05D1\05E9\05D0\05E4\05D8
\05E9\05D5\05DC\05E9\05D8\05D9\05D9\05DF ; Schulstein
Paris . 1977. 307 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D1\05D0\05DC\05D0\05E0\05E1
\05D3\05D5\05D1\05E2\05DC\05DE\05D0\05DF ; Dubelman
Habana . Havaner Lebn. 1953. 220 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D1\05D5\05D9\05DD \05E4\05D5\05DF \05DC\05E2\05D1\05DF
\05D1\05DC\05D5\05DD ; Blum
New York . Biderman. 1931. 318 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D1\05D5\05E0\05D3 \05D0\05D9\05DF \05D1\05D9\05DC\05D3\05E2\05E8, 1897-1957
\05D4\05E2\05E8\05E5 ; Hertz
New York . Unzer Tsayt. 1958. 188 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D1\05D5\05E0\05D3 \05D0\05D9\05DF \05D3\05E2\05E8 \05E8\05E2\05D5\05D5\05D0\05DC\05D5\05E6\05D9\05E2 \05E4\05D5\05DF 1905-1906
Warszawa . Di üVelt. 1930. 119 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D1\05D9\05DC\05D0\05E0\05E5 \05E4\05D5\05E0'\05DD \05E7\05E8\05DF \05D4\05D9\05E1\05D5\05D3
Berlin . [19--?].

\05D3\05E2\05E8 ü\05D1\05D9\05E8\05D0\05D1\05D9\05D3\05D6\05E9\05D0\05E0\05E2\05E8 \05E2\05E0\05D9\05DF
\05E2\05DE\05D9\05D0\05D8 ; Emiot
New York . Sol Bogorad. 1960. 190 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D1\05D9\05E8\05D0\05D1\05D9\05D3\05D6\05E9\05D0\05E0\05E2\05E8 \05E2\05E0\05D9\05DF
\05E2\05DE\05D9\05D0\05D8 ; Emiot
Rochester, N.Y. . Shlomo Bogorod. 1960. 191 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D1\05DC\05D5\05D8\05D9\05E7\05E2\05E8 \05D0\05D9\05E0\05D8\05E2\05E8\05E0\05D0\05E6\05D9\05D0\05E0\05D0\05DC \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D5\05D5\05D0\05E4\05DF-\05D0\05D9\05E0\05D3\05D5\05E1\05D8\05E8\05D9\05E2
\05DC\05E2\05D4\05DE\05D0\05DF-\05E8\05D5\05E1\05D1\05D9\05DC\05D3 ; Lehmann-Russbüldt
Warszawa . 1930. 142 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D1\05DC\05D9\05E0\05D3\05E2\05E8 \05D9\05D5\05E0\05D2\05E2\05DC\05E2
\05E7\05D0\05E8\05D0\05DC\05E2\05E0\05E7\05D0 ; Korolenko
Warszawa . Mayselikh. [191-?]. 22, 21 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D1\05E8\05D9\05E3 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05DD \05D0\05E4\05D5\05E1\05D8\05D9\05DC \05E4\05D0\05D5\05DC \05E6\05D5 \05D3\05D9\05D0 \05E8\05D5\05DE\05D9\05D9\05DD
London . [1---?].

\05D3\05E2\05E8 ü\05D1\05E8\05D9\05EA \05D7\05D3\05E9\05D4
\05D0\05D9\05D9\05E0\05E9\05E4\05E8\05D5\05DA ; Einspruch
Baltimore . 1941. 590 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D2\05D0\05D5\05DF \05E4\05D5\05DF \05D5\05D5\05D9\05D9\05DE\05D0\05E8 \05D2\05E2\05D8\05D0
\05E4\05E8\05D9\05D9\05D3\05E7\05D9\05DF ; Freidkin
Warszawa . 1932. 62 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D2\05D5\05E8\05DC \05E4\05D5\05DF \05DE\05E2\05E0\05D8\05E9
\05DE\05D0\05DC\05E8\05D0 ; Malraux
Warszawa . Yidishe Universal-Bibliotek. 1935.

\05D3\05E2\05E8 ü\05D2\05D5\05E8\05DC \05E4\05D5\05DF \05E8\05D5\05DE\05E2\05E0\05D9\05E9\05E2 \05D9\05D9\05D3\05DF
\05E9\05D0\05D9\05D0\05D5\05D5\05D9\05D8\05E9 ; Schajowicz
München . A. Spitzer. 1948. 35 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D2\05E2\05DC\05E2\05DB\05D8\05E2\05E8
\05D1\05E2\05E8\05D2\05E1\05D0\05DF ; Bergson
Warszawa . 1928. 155 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D2\05E2\05E0\05D2\05E1\05D8\05E2\05E8
\05E7\05D0\05D8\05E5 ; Katz
[New York] . Varheyt. [19--?]. 350 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D3\05DC\05D5\05EA \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05E4\05D9\05DC\05D0\05D6\05D0\05E4\05D9\05E2
\05DE\05D0\05E8\05E7\05E1 ; Marx
Vilnius . Tomor. 1939. 235 s..

\05D3\05E2\05E8 ü \05D3\05E2\05E7\05D0\05D1\05E2\05E8\05D9\05E9\05E2\05E8 \05D1\05D0\05D5\05D5\05D0\05E4\05E0\05D8\05E2\05E8 \05D0\05D5\05E4\05E9\05D8\05D0\05E0\05D3 \05E4\05D5\05E0 1905 \05D9\05D0\05E8
\05D2\05D5\05E8\05E2\05D5\05D5\05D9\05D8\05E9 ; Gurevitsh
Moskva . Der üEmes. 1940. 51 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D3\05E8\05D9\05D8\05E2\05E8 \05D9\05D5\05DD-\05D8\05D5\05D1 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D0\05E7\05D8\05D0\05D1\05E2\05E8-\05E8\05E2\05D5\05D5\05D0\05DC\05D5\05E6\05D9\05E2
\05E4\05E8\05E2\05D0\05D1\05E8\05D0\05D6\05E9\05E2\05E0\05E1\05E7\05D9 ; Preobrazhensky
Wien . Arbeter bukhhandlung. 1921. 26 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D4\05D0\05D8\05E2\05DC \05D5\05D5\05D0\05E1 \05E2\05D2\05D6\05D9\05E1\05D8\05D9\05E8\05D8 \05E0\05D9\05D8
\05D0\05D9\05D0\05DC\05D8\05D9 ; Ayalti
Montevideo . 1944. 2 bd. i 1 bd..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D4\05D9\05D9\05E9\05E2\05E8\05D9\05E7
\05E2\05D5\05D5\05D0\05DC\05D3 ; Ewald
Bialystok . Kultur-lige. 1920. 58 s..

\05D3\05E2\05E8ü \05D5\05D5\05D0\05D5\05E0\05D3\05E2\05E8-\05D0\05D5\05E6\05E8 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D9\05D5\05D3\05D9\05E9\05E2\05E8 \05E9\05E4\05E8\05D0\05DA
\05D6\05DC\05D0\05D8\05E0\05D9\05E7 ; Zlotnik
Warszawa . 1918-1920. 5 bd. i 1 bd..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D5\05D5\05D9\05D9\05D1\05E2\05D9\05E8\05E9\05E2\05E8 \05D2\05D5\05DC\05DD
\05DE\05D0\05E8\05D0\05D8 ; Morath
Paris . [19--?]. 31 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D5\05D5\05E2\05D2 \05E4\05D5\05DF \05D0 \05E4\05D0\05DC\05E7
\05E7\05E2\05E8\05E9 ; Kersh
Tel-Aviv . Yisroel Bukh. 1978. 403 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D5\05D5\05E2\05D2 \05E4\05D5\05DF \05E4\05D9\05D9\05DF
\05D4\05D0\05E4\05E0\05D5\05E0\05D2 ; Hofnung
Lodz . 1949.

\05D3\05E2\05E8 ü\05D5\05D5\05E2\05D2 \05E4\05D5\05DF \05E4\05D9\05D9\05DF
\05E9\05D8\05D9\05D9\05E0\05D1\05E2\05E8\05D2 ; Steinberg
Warszawa . [19--?]. 121, 5 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D6\05D9\05DF \05E4\05D5\05DF "\05D0\05D9\05D7\05D5\05D3"
Tel-Aviv . 1946.

\05D3\05E2\05E8 ü\05D7\05D9\05D5\05D1 \05E4\05D5\05DF \05D0\05D1\05D9\05DC\05D5\05EA
\05D8\05D5\05D9\05D1\05E9 ; Taubes
London . 1944. 77 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D7\05DC\05D5\05DD \05E4\05D5\05DF \05D1\05E8\05D9\05D3\05E2\05E8
\05E7\05D0\05E5 ; Katz
New York . Landslit. 1947. 112 s..

\05D3\05E2\05E8 ü"\05D7\05E4\05E5-\05D7\05D9\05D9\05DD"
Landsberg . [19--?]. 16 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D8\05D5\05D9\05D8 \05E4\05D5\05DF \05D0\05D9\05D5\05D5\05D0\05DF \05D0\05D9\05DC\05D9\05D8\05E9
\05D8\05D0\05DC\05E1\05D8\05D0\05D9 ; Tolstoj
New York . Forverts. 1918. 233 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D8\05E2\05D5\05EA \05E4\05D5\05DF \05D0\05E0\05D0\05E8\05E2 \05D3\05E2 \05D1\05D0\05DC\05D6\05D0\05E7
\05E8\05D9\05D1\05D0\05E7 ; Rybak
Paris . Oyfsnay. 1961. 323 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D8\05E2\05E8\05E7\05D9\05E9\05E2\05E8 \05DE\05E9\05D9\05D7
\05D6\05D0\05E0\05D2\05D5\05D5\05D9\05DC ; Zangwill
London . [19--?]. 257 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D9\05D5\05E0\05D2\05E2\05E8 \05D3\05D6\05E9\05D9\05D9\05E7\05D0\05D1\05E1
\05D6\05D9\05E0\05D2\05E2\05E8 ; Singer
Tel-Aviv . 1963. 513 s..

\05D3\05E2\05E8 ü\05D9\05D7\05D5\05E1 \05E4\05D5\05DF \05D9\05D5\05D3\05D9\05E9
\05D1\05D9\05E8\05E0\05D1\05D5\05D9\05DD ; Birnbaum
Berlin . 1913.

\05D3\05E2\05E8 ü\05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2\05E8 \05D0\05E0\05D8\05D9\05D9\05DC \05D0\05D9\05DF \05D3\05E2\05E8 \05E4\05D0\05E8\05D8\05D9\05D6\05D0\05E0\05E2\05E8-\05D1\05D0\05D5\05D5\05E2\05D2\05D5\05E0\05D2 \05E4\05D5\05DF \05E1\05D0\05D5\05D5\05E2\05D8-\05E8\05D5\05E1\05DC\05D0\05E0\05D3
\05E7\05D0\05D2\05D0\05E0\05D0\05D5\05D5\05D9\05D8\05E9 ; Kaganovich
Rom . 1948. 402 s..