\05D0\05D5\05E8 \05D4\05D7\05D9\05D9\05DD
\05D9\05E2\05D1\05E5 ; Jabez
Ferrara . Abraham Usque. 1554. [28] bl..

\05D0\05D5\05E8\05D5\05EA \05DE\05D0\05D5\05E4\05DC
\05DC\05E0\05D3\05D5\05D9 ; Landau
New York . Research Institute of Religious Jewry. 1957. 99 s..

\05D0\05D5\05E8\05D7 \05D7\05D9\05D9\05DD
\05E0\05D5\05E8\05E6\05D9 ; Norzi
Venezia . Giovanni di Gara. 1579. 31 bl..

\05D0\05D6\05D5\05D9 \05D0\05D9\05D6 \05E2\05E1 \05D2\05E2\05E9\05E2\05DF
\05E8\05D9\05D9\05D6\05E4\05E2\05D3\05E2\05E8 ; Reisfeder
Warszawa . Kultur-Lige. 1931. 231 s..

\05D0\05D6\05D5\05D9 \05D0\05D9\05D6 \05E2\05E1 \05D2\05E2\05E9\05E2\05DF \05D0\05D9\05DF \05DC\05D9\05D8\05E2
\05D2\05D0\05E8 ; Gar
Tel-Aviv . Ha-ümenora. 1965. 157 s..

\05D0\05D6\05D5\05D9 \05D4\05D0\05D8 \05E2\05E1 \05E4\05D0\05E1\05D9\05E8\05D8
\05E9\05D5\05DC\05E0\05E2\05E8 ; Shulner
Chicago . 1942. 108 s..

\05D0\05D7\05D3 \05D4\05E2\05DD
\05D3\05E8\05D5\05D6\05D3\05D5\05D1 ; Drosdoff
Chicago . 1940. 233 s..

\05D0\05D7\05E8\05D9\05D5\05EA\05D5 \05D4\05E4\05DC\05D9\05DC\05D9\05EA \05E9\05DC \05D4\05DC\05E7\05D5\05D9 \05D1\05E0\05E4\05E9\05D5
\05D1\05D6\05E7 ; Bazak
Jerusalem . Qiryat Sefer. 1964. xi, 276 s..

\05D0\05D9\05D1\05E2\05E8 \05D9\05DE\05D9\05DD \05D0\05D5\05DF \05D8\05D9\05D9\05DB\05DF
\05D1\05E2\05E8\05E2\05D6\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9 ; Berezowski
1921 . Kultur-lige. 1921. 36 s..

\05D0\05D9\05D1\05E2\05E8\05DC\05E2\05D1\05D5\05E0\05D2\05E2\05DF \05E4\05D5\05DF \05D0 \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05DF \05E4\05D0\05E8\05D0\05E9\05D5\05D8\05D9\05E1\05D8
\05D4\05D5\05E8\05D5\05D5\05D9\05E5 ; Horowitz
New York . 1948. 298 s..

\05D0\05D9\05D1\05E2\05E8 \05DC\05E2\05E0\05D3\05E2\05E8 \05D0\05D5\05DF \05D9\05DE\05E2\05DF
\05E9\05D9\05E0\05D3\05DC\05E2\05E8 ; Schindler
Vilnius . 1937. 47 s..

\05D0\05D9\05D1\05E2\05E8 \05E6\05D5\05D5\05D0\05E0\05E6\05D9\05E7 \05DC\05D0\05D8\05D9\05D9\05DF-\05D0\05DE\05E2\05E8\05D9\05E7\05D0\05E0\05E2\05E8 \05DC\05E2\05E0\05D3\05E2\05E8
\05D1\05E2\05DC\05E2\05E8 ; Beller
Buenos Aires . 1953. 339 s..

\05D0\05D9\05D3\05DF \05D0\05D5\05DF \05D0\05D9\05D3\05D9\05E9\05E7\05D9\05D9\05D8 \05D0\05D9\05DF \05D3\05D9 \05E9\05E8\05D9\05E4\05D8\05DF \05E4\05D5\05DF \05D3\05E8. \05D7. \05D6\05E9\05D9\05D8\05DC\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9
\05DC\05D9\05D1\05E2\05E8\05DE\05D0\05DF ; Lieberman
New York . Pardes. [1944]. 117 s..

\05D0\05D9\05D5\05D1 \05E4\05D5\05DF \05DC\05E2\05DE\05D1\05E2\05E8\05D2
\05D8\05E2\05E0\05E2\05E0\05D1\05D5\05D9\05DD ; Tenenbaum
New York . 1967. 414 s..

\05D0\05D9\05D5\05E3 \05E7\05D9\05D3\05D5\05E9 \05D4\05E9\05DD
\05D1\05E8\05D9\05E7\05E1 ; Bryks
New York . 1952. 144 s..

\05D0\05D9\05D9\05D1\05D9\05E7\05E2 \05D5\05E2\05D2\05DF \05E4\05D5\05DF \05D0\05D9\05D9\05D1\05D9\05E7\05DF \05E4\05D0\05DC\05E7
\05D2\05D0\05DC\05D0\05DE\05D1 ; Golomb
Mexico . 1964. 417 s..

\05D0\05D9\05D9\05D2\05E0\05E1 \05D0\05D5\05DF \05E4\05D5\05DF \05E0\05D0\05E2\05E0\05D8\05E2 \05E7\05D5\05D5\05D0\05DC\05DF
\05E9\05E4\05D9\05D2\05DC ; Spiegel
Israel . Yeshayahu Spiegel. 1987. 320 s..

\05D0\05D9\05D9\05D3\05E2\05E8 \05E2\05E1 \05D5\05D5\05E2\05E8\05D8 \05E0\05D0\05DB\05D8
\05D2\05D0\05D8\05DC\05D9\05D1 ; Gotlib
Montreal . 1962. 217 s..

\05D0\05D9\05D9\05DB\05DE\05D0\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D0\05D9\05D9\05D1\05E2\05E8\05D4\05D0\05E8 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05E0\05D0\05E6\05D9 \05DE\05D0\05E8\05D3-\05DE\05D0\05E9\05D9\05DF
New York . 1961. 23 s..

\05D0\05D9\05D9\05DF ü\05DE\05E2\05E9\05D4 \05E4\05D5\05DF \05D1\05E2\05DC \05D4\05EA\05D5\05E1\05E4\05D5\05EA \05E8' \05E9\05DE\05E9\05D5\05DF
\05E9\05DE\05E9\05D5\05DF \05D1\05DF \05D0\05D1\05E8\05D4\05DD ; Samson ben Abraham
Lemberg . 1843.

\05D0\05D9\05D9\05DF ü\05E0\05D9\05D9\05E2 \05E9"\05E1 \05EA\05D7\05E0\05D4 \05E4\05D5\05DF \05D9\05E8\05D5\05E9\05DC\05D9\05DD
Warszawa . [19--?]. 168 s..

\05D0\05D9\05D9\05E8\05D0\05E4\05E2\05D9\05E9\05E2 \05D0\05D5\05DF \05D9\05D5\05D3\05D9\05E9\05E2 \05DC\05D9\05D8\05E2\05E8\05D0\05D8\05D5\05E8
\05E8\05D9\05D9\05D6\05E2\05DF ; Reisen
Warszawa . Progres. 1914. 6 bd..

\05D0\05D9\05DA \05D4\05D0\05D1 \05DC\05D9\05D1 \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9
Goldsmith
[New York] . [1977]. [14] bl..

\05D0\05D9\05DA \05D6\05E2 \05DC\05D0\05E0\05D3
\05D5\05D5\05D9\05E7\05D8\05D0\05E8 ; Viktor
New York . 1942. 159 s..

\05D0\05D9\05DA \05E7\05D5\05DD \05E4\05D5\05DF \05D9\05E9\05E8\05D0\05DC
\05E7\05D0\05D1\05E8\05D9\05E0\05E1\05E7\05D9 ; Kobrynski
Vilnius . Di üTsayt. [19--?]. 46 s..

\05D0\05D9\05DC ü\05E1\05D9\05DE\05D1\05D5\05DC \05D3\05D9 \05DC\05D0\05E1 \05EA\05E7\05D9\05E2\05D5\05EA
\05E8\05D0\05D1\05D9\05E0\05E2\05E8, ; Rabbiner
Sofia . 1907. 16 s..

\05D0\05D9\05DC ü\05E4\05E8\05D5\05E4'\05D9\05D8\05D4 \05D0\05DC\05D9\05D4\05D5
\05E8\05D0\05D1\05D9\05E0\05D9\05E8, ; Rabbiner
Plovdiv . 1907. 19 s..

\05D0\05D9\05DF \05D0\05D5\05D9\05E1\05D2\05E2\05D1\05E2\05E0\05E7\05D8\05DF \05DC\05D0\05E0\05D3
\05D4\05E2\05E8\05D1\05E1\05D8 ; Herbst
Jerusalem . 1976. 264 s..

\05D0\05D9\05DF \05D0 \05DC\05D9\05D8\05E2\05E8\05D0\05E8\05D9\05E9\05E2\05E8 \05E9\05D8\05D5\05D1
\05E6\05D9\05D9\05D8\05DC\05D9\05DF ; Zeitlin
Buenos Aires . 1946. 238 s..

\05D0\05D9\05DF \05D0\05E0\05D4\05D9\05D9\05D1 \05E4\05D5\05DF \05D0 \05E4\05E8\05D9\05DC\05D9\05E0\05D2
\05D6\05D0\05E7 ; Zak
Buenos Aires . 1962. 329 s..

\05D0\05D9\05DF \05D0\05E4\05D2\05E8\05D5\05E0\05D8
Paris . [19--?].

\05D0\05D9\05DF \05D2\05D0\05E0\05D2 \05E4\05D5\05DF \05D2\05E2\05E9\05E2\05E2\05E0\05D9\05E9\05DF
\05E9\05D8\05D0\05E7\05E4\05D9\05E9 ; Shtokfish
Tel-Aviv . Israel-Book. 1982. 783 s..

\05D0\05D9\05DF \05D2\05D0\05E0\05D2 \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9 \05D9\05D0\05E8\05DF
\05D3\05D9\05D9\05D5\05D5\05D9\05E1 ; Davis
Tel-Aviv . 1974. 240 s..

\05D0\05D9\05DF \05D2\05D0\05E0\05D2 \05E4\05D5\05DF \05DC\05E2\05D1\05DF
\05E8"\05DE\05E8"\05D6 ; Ramraz
New York . 1936. 128 s..

\05D0\05D9\05DF \05D2\05D0\05E0\05D2 \05E4\05D5\05DF \05DC\05E2\05D1\05E2\05DF
\05E8\05D5\05D1\05D9\05DF ; Rubin
New York . 1941. 389, 90 s..

\05D0\05D9\05DF \05D2\05E2\05DC\05D5\05D9\05E3 \05E4\05D5\05DF \05D7\05E8\05D5\05D1\05E2 \05D4\05D9\05D9\05DE\05E2\05DF
\05D2\05D0\05E8 ; Gar
New York . 1952. 135 s..

\05D0\05D9\05DF \05D2\05E2\05E8\05D5\05D9\05E9 \05E4\05D5\05DF \05DE\05D0\05E9\05D9\05E0\05E2\05DF
\05D4\05D0\05E8\05D0\05E0\05D8\05E9\05D9\05E7 ; Horontchik
Warszawa . Kultur-lige. 1930. 394 s..

\05D0\05D9\05DF \05D3\05D9 \05D8\05E2\05D2 \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9 \05E0\05D1\05D9\05D0\05D9\05DD
\05E1\05D9\05D9\05DE\05D0\05DF ; Simon
New York . Matones. [19--?]. 256 s..

\05D0\05D9\05DF \05D3\05D9 \05D8\05E2\05D2 \05E4\05D5\05DF \05E8\05E2\05D5\05D5\05D0\05DC\05D5\05E6\05D9\05E2
\05E7\05D0\05D6\05E9\05D3\05D0\05DF ; Kazdan
Warszawa . 1928. 111 s..

\05D0\05D9\05DF \05D3\05D9 \05D9\05D0\05E8\05DF \05E4\05D5\05DF \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05DF \05D7\05D5\05E8\05D1\05DF
New York . Unzer Tsayt. 1948. 342 s..

\05D0\05D9\05DF \05D3\05D9\05E0\05E1\05D8 \05E4\05D5\05DF \05E4\05D0\05DC\05E7
New York . Yidisher Folks-Ordn. 1947. 531 s..

\05D0\05D9\05DF \05D3\05D9 \05E0\05E2\05D2\05E2\05DC \05E4\05D5\05DF \05E7\05E8\05D9\05E2\05D2
\05DC\05D0\05E6\05E7\05D0 ; Latzko
New York . Forverts. 1919-1920. 194 s..

\05D0\05D9\05DF \05D3\05D9 \05E4\05D0\05D1\05E8\05D9\05E7\05DF \05E4\05D5\05DF \05D8\05D5\05D9\05D8
\05E9\05D8\05E8\05D9\05D2\05DC\05E2\05E8 ; Strigler
Buenos Aires . 1948. 429 s..

\05D0\05D9\05DF \05D3\05D9 \05E9\05D5\05D5\05E2\05E8\05E2 \05D8\05E2\05D2 \05D0\05D5\05D9\05E3 \05D0\05D5\05E7\05E8\05D0\05D9\05E0\05E2
\05E8\05E2\05D5\05D5\05D0\05D5\05E6\05E7\05D9 ; Revusky
Berlin . Yidisher Literarisher. 1924. 317 s..

\05D0\05D9\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D5\05D5\05E2\05DC\05D8 \05E4\05D5\05DF \05D2\05E2\05D6\05D0\05E0\05D2\05E2\05DF
\05D0\05DC\05D2\05D9\05DF ; Olgin
New York . Forverts. 1919. 311 s..

\05D0\05D9\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D5\05D5\05E2\05DC\05D8 \05E4\05D5\05DF \05E2\05E7\05D3\05D5\05EA
\05D0\05E9\05E2\05E8\05D0\05D5\05D5\05D9\05E5 ; Osherowitch
Tel-Aviv . Ha-ümenora. 1975. 175 s..

\05D0\05D9\05DF \05D3\05E2\05E8 \05DE\05D3\05D9\05E0\05D4 \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9 \05DB\05D5\05D6\05E8\05D9\05DD
\05E9\05D0\05DB\05E0\05D0\05D5\05D5\05D9\05D8\05E9 ; Schachnowitz
Vilnius . B. A. Kletskin. 1924. 285 s. (2 bd. i 1 bd.).

\05D0\05D9\05DF \05D3\05E2\05E8 \05DE\05DC\05D5\05DB\05D4 \05E4\05D5\05DF \05DE\05D5\05E8\05D0\05E9\05E7\05E2\05E1 \05D0\05D5\05DF \05E9\05D5\05D5\05D0\05DE\05E2\05DF
\05E7\05D0\05E0\05D8\05D0\05E8 ; Kantor
Bialystok . Dos üBukh. 1920. 15 s..

\05D0\05D9\05DF \05D3\05E2\05E8 \05EA\05E7\05D5\05E4\05D4 \05E4\05D5\05DF \05E8\05E2\05D5\05D5\05D0\05DC\05D5\05E6\05D9\05E2
\05D8\05E9\05E2\05E8\05D9\05E7\05D0\05D5\05D5\05E2\05E8 ; Cherikover
Berlin . Yidisher Literarisher. 1924. 393 s..

\05D0\05D9\05DF \05D4\05D0\05E8\05E5 \05E4\05D5\05DF \05D2\05D9\05D4\05E0\05D5\05DD
\05D2\05E8\05D0\05D3\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9 ; Gradovski
Jerusalem . 1979. 154 s..

\05D0\05D9\05DF \05D5\05D5\05E2\05D2 \05E6\05D5\05DD \05D0\05DC\05D8\05DF \05DE\05D0\05DF
\05E8\05D0\05E4\05E4 ; Rapp
Jerusalem . Eygens. 1976. 148 s..

\05D0\05D9\05DF \05D8\05D0\05DC \05E4\05D5\05DF \05D8\05D5\05D9\05D8
\05DC\05D9\05D1\05E2\05E8\05DE\05D0\05DF ; Lieberman
New York . 1938. 36 s..

\05D0\05D9\05DF \05D9\05E2\05E0\05E2 \05E6\05D9\05D9\05D8\05E2\05DF
\05E9\05D8\05D9\05D9\05E0\05D1\05E2\05E8\05D2 ; Steinberg
Warszawa . Velt-bibliotek. 1910. 105 s..

\05D0\05D9\05DF \05DC\05D0\05DE\05D3 \05E4\05D5\05DF \05E8\05D9\05D9\05E0\05E7\05D9\05D9\05D8
\05D0\05D9\05D2\05E0\05D0\05D8\05D0\05D5\05D5 ; Ignatoff
New York . Amerika. 1921. 19 bl..

\05D0\05D9\05DF \05DC\05D0\05E0\05D3 \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9 \05D0\05D1\05D5\05EA
\05E4\05E2\05D8 ; Pett
New York . 1957. 148 s..

\05D0\05D9\05DF \05DC\05D0\05E0\05D3 \05E4\05D5\05DF \05DE\05D9\05D9\05DF \05D2\05E2\05D1\05D9\05D9\05DF
\05DE\05D0\05DC\05D0\05D3\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9 ; Molodovsky
Chicago . L. M. Stein. 1937. 90 s..

\05D0\05D9\05DF \05DC\05D5\05D9\05E3 \05E4\05D5\05DF \05D9\05D0\05E8\05DF
\05D1\05E2\05E8\05DE\05D0\05DF ; Berman
New York . Unzer Tsayt. 1945. 370 s..

\05D0\05D9\05DF \05DC\05D5\05D9\05E3 \05E4\05D5\05DF \05D9\05D0\05E8\05DF
\05D1\05E2\05E8\05DE\05D0\05DF ; Berman
Paris . 1936. 414 s..

\05D0\05D9\05DF \05DC\05D9\05DB\05D8 \05E4\05D5\05DF \05D3\05D5\05E8\05D5\05EA
\05DC\05D9 ; Lee
Tel-Aviv . Y. L. Perets. 1961. 215 s..

\05D0\05D9\05DF \05DC\05D9\05DB\05D8 \05E4\05D5\05DF \05DE\05D0\05E8\05E7\05E1\05D9\05D6\05DD
\05E7\05D0\05E0\05D8\05D0\05E8\05D0\05D5\05D5\05D9\05D8\05E9 ; Kantorovitch
New York . 1925. 175 s..

\05D0\05D9\05DF \05DC\05D9\05DB\05D8 \05E4\05D5\05DF \05E6\05D9\05D9\05D8
\05DC\05D9\05D1\05DE\05D0\05DF ; Liebman
New York . Vokhnblat. 1953. 222 s..

\05D0\05D9\05DF \05E1\05D5\05E3 \05E4\05D5\05DF \05D8\05E2\05D2
\05D1\05E2\05E8\05D2\05E2\05E8 ; Berger
New York . 1955. 157 s..

\05D0\05D9\05DF \05E4\05D0\05D2\05E8\05D0\05DD
Buenos Aires . 1976. 301 s..

\05D0\05D9\05DF \05E4\05D0\05E8\05DB\05D9\05E9\05D5\05E4\05D8\05DF \05DC\05D0\05E0\05D3 \05E4\05D5\05DF \05DC\05E2\05D2\05E2\05E0\05D3\05D0\05E8\05DF \05D3\05D6\05E9\05D5\05D2\05D0\05E9\05D5\05D5\05D9\05DC\05D9
\05D2\05E8\05D0\05E1\05DE\05D0\05DF ; Grosman
Paris . 1949. 2 bd..

\05D0\05D9\05DF \05E4\05D5\05D9\05DC\05D9\05E9\05E2 \05D5\05D5\05E2\05DC\05D3\05E2\05E8
\05D0\05E4\05D0\05D8\05D0\05E9\05D5 ; Opatoshu
Buenos Aires . 1965. 412 s..

\05D0\05D9\05DF \05E4\05E8\05D0\05E4\05D9\05DC \05E4\05D5\05DF \05E6\05D9\05D9\05D8\05DF
\05E4\05D0\05D3\05E8\05D9\05D0\05D8\05E9\05D9\05E7 ; Podriatshik
Tel-Aviv . I. L. Peretz. 1978. 354 s..

\05D0\05D9\05DF \05E4\05E8\05D3\05E1 \05E4\05D5\05DF \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9
\05D9\05D0\05E0\05D0\05E1\05D0\05D5\05D5\05D9\05D8\05E9 ; Janasowicz
Tel-Aviv . 1980. 251 s..

\05D0\05D9\05DF \05E4\05E8\05D9\05DC\05D9\05E0\05D2 \05E4\05D5\05DF \05D0\05D9\05D3\05D9\05E9\05DF \05E1\05D0\05E6\05D9\05D0\05DC\05D9\05D6\05DD
\05E4\05E8\05D5\05DE\05E7\05D9\05DF ; Frumkin
New York . 1940. 304 s..

\05D0\05D9\05DF \05E7\05D0\05D8\05DF \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05E7\05D9\05E8\05DA
\05E4\05E8\05D0\05E0\05E1 ; France
Warszawa . S. Goldfarb. 1928. 228 s..

\05D0\05D9\05DF \05E7\05D0\05DE\05E3 \05E4\05D0\05E8\05DF \05D2\05E2\05D6\05D5\05E0\05D8 \05E4\05D5\05DF \05D0\05D9\05D3\05D9\05E9\05DF \05E4\05D0\05DC\05E7
\05D5\05D5\05D0\05D5\05DC\05DE\05D0\05DF ; Wulman
New York . 1968. 327, 204 s..

\05D0\05D9\05DF \05E7\05D0\05DE\05E4\05E3 \05E4\05D0\05E8'\05DF \05DC\05D0\05E0\05D3
\05E0\05D9\05E8\05E2\05E0\05E9\05D8\05D9\05D9\05DF ; Nirenstein
London . 1928. 160 s..

Proceedings of the Third ORSA/TIMS Conference on Flexible Manufacturing Systems--Operations Research Models and applications: held at Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, U.S.A., August 14-16, 1989
\05DC\05D9\05D9\05D5\05tions ; Stecke, Kathryn E. ; Suri, Rajan.
Amsterdam ; . Elsevier ;. 1989.. 388 p..

\05D0\05D9\05DF \05E8\05D0\05D3 \05E4\05D5\05DF \05E6\05D0\05E8\05DF
\05E9\05D8\05D0\05E7\05E4\05D9\05E9 ; Shtokfish
Tel-Aviv . Yisroel-bukh. 1975. 239 s..

\05D0\05D9\05DF \05E9\05D0\05D8\05DF \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9\05E8
\05D8\05E7\05D0\05D8\05E9 ; Tkatch
Chicago . 1939. 64 s..

\05D0\05D9\05DF \05E9\05D0\05D8\05DF \05E4\05D5\05DF \05D4\05D0\05E7\05E0\05E7\05E8\05D9\05D9\05E5
\05E9\05D0\05D9\05D0\05E7-\05D8\05E9\05D0\05E8\05E0\05E2\05D6\05D0\05DF ; Shaiak-Tcharneson
Tel-Aviv . 1944. 134 s..

\05D0\05D9\05DF \05E9\05D0\05D8\05DF \05E4\05D5\05DF \05D4\05D5\05E0\05D2\05E2\05E8
\05DE\05D0\05DC\05E5 ; Maltz
New York . 1933. 94 s..

\05D0\05D9\05DF \05E9\05D0\05D8\05DF \05E4\05D5\05DF \05DE\05D5\05DC\05D3
\05D9\05D5\05E0\05D2\05DE\05D0\05DF ; Youngman
Paris . Di ügoldene pave. 1954. 103 s..

\05D0\05D9\05DF \05E9\05D0\05D8\05DF \05E4\05D5\05DF \05DE\05E2\05D8\05E9\05E2\05D8\05DF
\05D1\05D0\05E8\05D5\05D5\05D9\05DF-\05E4\05E8\05E2\05E0\05E7\05E2\05DC ; Borvine-Frenkel
Paris . 1956. 150 s..

\05D0\05D9\05DF \05E9\05D0\05D8\05DF \05E4\05D5\05DF \05E2\05D1\05E8
\05E9\05D0\05E6\05E7\05D9 ; Shatzky
Buenos Aires . 1947. 239 s..

\05D0\05D9\05DF \05E9\05D8\05D5\05E8\05DD \05E4\05D5\05DF \05DC\05E2\05D1\05E2\05DF
\05D1\05E8\05E2\05E0\05D3\05E2\05E8 ; Brender
Krakow . 1911.

\05D0\05D9\05DF \05E9\05D8\05D5\05E8\05E2\05DD \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05E6\05D9\05D9\05D8
\05E9\05D8\05D9\05D9\05E0\05D1\05E2\05E8\05D2 ; Steinberg
Warszawa . 1928. 388 s..

\05D0\05D9\05DF \05E9\05D8\05D5\05E8\05E2\05DD \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05E8\05D5\05E1\05D9\05E9\05E2\05E8 \05E8\05E2\05D5\05D0\05DC\05D5\05E6\05D9\05E2
\05E7\05D0\05DB\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D0\05D9\05D0 ; Kachowskaja
Warszawa . 1928. 134 s..

\05D0\05D9\05DF \05E9\05D8\05E8\05D0\05DD \05E4\05D5\05DF \05DC\05E2\05D1\05E2\05DF
\05D0\05E8\05D3\05D9\05D8\05E9\05E2\05D5\05D5 ; Ordichev
Vilnius . 1909. 227 s..

\05D0\05D9\05DF \05E9\05E2\05D4\05E2\05DF \05E4\05D5\05DF \05D8\05E8\05D5\05D9\05E2\05E8, \05D0\05D9\05DF \05E8\05D2\05E2\05E1 \05E4\05D5\05DF \05E4\05E8\05D9\05D9\05D3
\05D1\05DC\05D9\05D9 ; \05D1\05DC\05D9\05D9 ; Blei ; Blei
Bukarest . 1982. 163 s..

\05D0\05D9\05DF \05E9\05E4\05D9\05D2\05DC \05E4\05D5\05DF \05DC\05D9\05D3
\05DC\05E2\05D3\05E2\05E8\05DE\05D0\05DF ; Lederman
Buenos Aires . Yidish Land. 1978. 278 s..

\05D0\05D9\05DF \05E9\05E4\05D9\05D2\05DC \05E4\05D5\05DF \05E0\05E2\05DB\05D8\05DF
\05DC\05D0\05E0\05D3\05D9\05E0\05E1\05E7\05D9 ; Londynski
[New York] . 1972. 192 s..

\05D0\05D9\05DF 19\05D8\05DF \05D9\05D0\05E8\05D4\05D5\05E0\05D3\05E2\05E8\05D8
\05E4\05E8\05E5 ; Peretz
Buenos Aires . 1962. 268 s..

\05D0\05D9\05E0\05DD \05DC\05D0\05E0\05D3 \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9 \05D9\05E2\05E0\05E7\05D9\05E1
\05D3\05D9\05D9\05D8\05E9 ; Deitch
Chicago . Brikn. 1935. 158 s..

\05D0\05D9\05E0'\05DD \05DC\05D0\05E0\05D3 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05E1\05D0\05E6\05D9\05D0\05DC\05E2\05E8 \05E8\05E2\05D5\05D5\05D0\05DC\05D5\05E6\05D9\05E2
\05E2\05E4\05E9\05D8\05D9\05D9\05DF ; Epstein
New York . Frayhe12 Palgrave. 2001. x, 170 p..

\05D0\05DC\05D1\05D0\05DD \05E4\05D5\05DF \05D0\05D9\05D3\05D9\05E9\05DF \05D8\05E2\05D0\05D8\05E2\05E8 =
\05D6\05D9\05DC\05D1\05E2\05E8\05E6\05D5\05D5\05D9\05D9\05D2, ; Zylberzweig
New York . 1937. 114 bl..

\05D0\05DC\05D2\05E2\05DE\05D9\05D9\05E0\05E2 \05D2\05E2\05E9\05D9\05DB\05D8\05E2
\05E9\05E2\05DC\05E2\05E0\05D2\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9 ; Shelengovski
Warszawa . 1930. 349 s..

\05D0\05DC\05D2\05E2\05DE\05D9\05D9\05E0\05E2 \05D9\05D3\05D9\05E2\05D5\05EA
St. Peterburg . 1905. 51 s..

\05D0\05DC'\05D3\05D0\05E1 \05D2\05D5\05D8\05E1
\05D1\05E8\05D0\05D3\05E2\05E8\05D6\05D0\05DF ; Broderson
Warszawa . Kultur-Lige. 1922. 90 s..

\05D0\05DC \05D4\05E2\05D1\05E8\05D9\05DD
London . H\0323anut-kitve ha-qodesh asher be-Armon Zkhukhit (Crystal Palace). 1867. s. 598-624.

\05D0\05DC\05D4 \05EA\05D5\05DC\05D3\05D5\05EA \05D0\05D3\05DD \05D2\05D3\05D5\05DC ...
\05D0\05D1\05DF \05D1\05E8\05D5\05DA ; Ibn Barukh
Venezia . Daniel Zanetti. 1598-1599. 229, [18] bl..

\05D0\05DC\05D9\05E2-\05DC\05D5\05E7-\05D0\05D9\05E2
\05D0\05E0\05D3\05E2\05E8\05E1\05E2\05DF ; Andersen
Warszawa . Mayselikh. 1914. 46 s..

\05D0\05DC\05E2 \05D5\05D5\05E2\05E8\05E7 \05E4\05D5\05DF \05D0. \05E8\05D9\05D9\05D6\05E2\05DF
\05E8\05D9\05D9\05D6\05E2\05DF ; Reisen
New York . 1918. 12 bd..

\05D0\05DC\05E2 \05D5\05D5\05E2\05E8\05E7 \05E4\05D5\05DF \05D3"\05E8 \05D7\05D9\05D9\05DD \05D6\05E9\05D9\05D8\05DC\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9
\05D6\05E9\05D9\05D8\05DC\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9 ; Zhitlowsky
New York . 1945. 2 bd..

\05D0\05DC\05E2 \05D5\05D5\05E2\05E8\05E7 \05E4\05D5\05DF \05DE\05E2\05E0\05D3\05E2\05DC\05E2 \05DE\05D5\05DB\05E8 \05E1\05E4\05E8\05D9\05DD
\05DE\05E2\05E0\05D3\05E2\05DC\05E2 \05DE\05D5\05DB\05E8 \05E1\05E4\05E8\05D9\05DD ; \05DE\05D9\05D9\05D6\05D9\05DC ; Mendele Mokher Sfarim ; Mayzel
Warszawa . Mendele. 1928. 22 bd..

\05D0\05DC\05E2 \05D5\05D5\05E2\05E8\05E7 \05E4\05D5\05DF \05E9\05DC\05D5\05DD \05E2\05DC\05D9\05DB\05DD
\05E9\05DC\05D5\05DD \05E2\05DC\05D9\05DB\05DD ; Sholem Aleichem
New York . Forverts. 1942. 5 bd..

\05D0\05DC\05E3 \05D6\05E2\05D9\05E8\05D0 \05E2\05DC \05D4\05EA\05D5\05E8\05D4
\05D2\05D0\05DC\05D3\05D1\05E2\05E8\05D2\05E2\05E8 ; Goldberger
Beregsas . 1929.

\05D0\05DC\05E4\05D0 \05D1\05D9\05EA\05D0
\05E7\05D0\05E6\05D9\05E0\05E2\05DC\05D9\05E0\05D1\05D5\05D2\05D9\05DF ; Katzenelenbogen
Frankfurt am Main . 1855-1857.

\05D0\05DC \05EA\05D5\05DA \05D4\05D0\05E9
\05D9\05E8\05D3\05E0\05D9 ; Yardeni
Jerusalem . World Zionist Organisation. 1971. 67 s..

\05D0\05DE\05D0\05DC \05D0\05D9\05DF \05D0\05DE\05E2\05E8\05D9\05E7\05E2
\05E7\05D0\05E4\05E2\05DC\05D9\05D0\05D5\05D5 ; Kopeloff
Warszawa . 1928.

\05D0\05DE\05D0\05DC\05D9\05E7\05E2 \05D1\05E2\05DC\05D9 \05D8\05D5\05D1\05D5\05EA
\05DE\05E2\05E0\05D3\05E2\05DC\05E2 \05DE\05D5\05DB\05E8 \05E1\05E4\05E8\05D9\05DD ; \05D1\05D0\05E1\05D8\05D0\05DE\05E1\05E7\05D9 ; Mendele Mokher Sfarim ; Bastomski
Vilnius . Naye yidishe folksshul. 1928. 33 s..

\05D0\05DE\05D0\05DC\05D9\05E7\05E2 \05D9\05D0\05E8\05DF
\05E7\05D0\05E4\05E2\05DC\05D0\05D5\05D5 ; Kopeloff
New York . 1931.

\05D0\05DE\05D5\05E0\05EA \05D7\05DB\05DE\05D9\05DD
\05D1\05D6\05D9\05DC\05D4 ; Basila
Mantova . 1730. 54 bl..

\05D0\05DE\05D9\05E8\05D4 \05DC\05D1\05D9\05EA \05D9\05E2\05E7\05D1
\05D1\05D0\05DE\05D1\05E2\05E8\05D2\05E2\05E8 ; Bamberger
Frankfurt am Main . 1879.

\05D0\05DE\05E8\05D9 \05D3\05D5\05D3
\05E4\05E2\05D3\05E2\05E8 ; Feder
Lvov . 1896.

\05D0\05DE\05E8\05D9 \05D9\05E9\05E8
\05DC\05D5\05D1\05E8\05D1\05D5\05D9\05DD ; Luverbaum
Dyhernfurth . 1815.

\05D0\05E0\05D0 \05E4\05E8\05D0\05E0\05E7, \05D3\05D5 \05D5\05D5\05D0\05E1 \05D4\05D0\05E1\05D8 \05D2\05E2\05D8\05E8\05D5\05E0\05E7\05E2\05DF \05E4\05D5\05DF \05D2\05D0\05D8'\05E1 \05D4\05D0\05E0\05D8
\05D8\05E2\05E0\05E2\05E0\05D1\05D5\05D9\05DD ; Tenenbaum
New York . S. Tenenbaum. [1959]. 190 s..

\05D0\05E0\05D3\05E2\05E8\05E1\05E2\05E0\05E1 \05DE\05E2\05E9\05D4\05DC\05E2\05DA
\05D0\05E0\05D3\05E2\05E8\05E1\05E2\05DF ; \05D3\05E2\05E8 ü\05E0\05E1\05EA\05E8 ; Andersen ; Der üNister
Warszawa . Kultur-Lige. 1921. s..

\05D0\05E0\05D3\05E8\05E2\05D9 \05D0\05D9\05D5\05D5\05D0\05E0\05D0\05D5\05D5\05D9\05D8\05E9 \05D6\05E9\05E2\05DC\05D9\05D0\05D1\05D0\05D5\05D5
London . 1902.

\05D0\05E0\05D8\05D0\05DC\05D0\05D2\05D9\05E2
Chicago . M. Ceshinsky. 1933. 199 s..

\05D0\05E0\05D8\05D0\05DC\05D0\05D2\05D9\05E2 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D4\05E2\05D1\05E8\05E2\05D9\05E9\05E2\05E8 \05E4\05D0\05E2\05D6\05D9\05E2
\05D9\05D0\05E4\05E2 ; Yofe
New York . 1948. 399 s..

\05D0\05E0\05D8\05D0\05DC\05D0\05D2\05D9\05E2 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D4\05E2\05D1\05E8\05E2\05D9\05E9\05E2\05E8 \05E4\05D0\05E2\05D6\05D9\05E2
\05D9\05D0\05E4\05E2 ; Yofe
Vilnius . 1935. 263 s..

\05D0\05E0\05D8\05D0\05DC\05D0\05D2\05D9\05E2 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2\05E8 \05DC\05D9\05D8\05E2\05E8\05D0\05D8\05D5\05E8 \05D0\05D9\05DF \05D0\05E8\05D2\05E2\05E0\05D8\05D9\05E0\05E2 =
\05E1\05D5\05E1\05E7\05D0\05D5\05D5\05D9\05D8\05E9, ; Suscovich
Buenos Aires . Di üPrese. 1944. 942, 24 s..

\05D0\05E0\05D8\05D0\05DC\05D0\05D2\05D9\05E2 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2\05E8 \05E4\05E8\05D0\05D6\05E2 \05D0\05D9\05DF \05E4\05D5\05D9\05DC\05DF
\05D8\05E8\05D5\05E0\05E7 ; \05E6\05D9\05D9\05D8\05DC\05D9\05DF ; Trunk ; Zeitlin
New York . 1946.

\05D0\05E0\05D8\05D9\05E1\05E2\05DE\05D9\05D8\05D9\05D6\05DD \05D0\05D9\05DF \05D3\05E2\05E8 \05E4\05E8\05D0\05E0\05E6\05D9\05D9\05D6\05D9\05E9\05E2\05E8 \05D0\05E8\05D1\05E2\05D8\05E2\05E8 \05D1\05D0\05D5\05D5\05E2\05D2\05D5\05E0\05D2
\05E9\05D9\05D9\05E7\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9 ; Szajkowski
New York . 1948.

\05D0\05E0\05E0\05D0 \05E7\05D0\05E8\05E2\05E0\05D9\05E0\05D0
\05D8\05D0\05DC\05E1\05D8\05D0\05D9 ; Tolstoj
New York . Varheyt. [19--?]. bd..

\05D0\05E0\05E4\05D0\05E0\05D2 \05E4\05D5\05DF \05DB\05E2\05DE\05D9\05E2
\05E7\05D0\05E1\05E4\05E2 ; Caspe
New York . 1899-1900. 2 bd. i 1 bd..

\05D0\05E1\05EA\05E8
\05E9\05DE\05D9\05D3\05D8 ; Schmidt
Tel-Aviv . Ha-ümenora. 1975. 203 s..

\05D0\05E1\05EA\05E8
\05E9\05E9\05D5\05DF ; Sasson
Tel Aviv . 1933.

\05D0\05E1\05EA\05E8 \05D4\05DE\05DC\05DB\05D4
\05DC\05D0\05E0\05D3\05D9\05E0\05E1\05E7\05D9 ; Londynski
New York . 1952. 272 s..

\05D0\05E1\05EA\05E8 \05D7\05D9\05D5\05EA
\05E9\05D8\05D9\05D9\05E0\05DE\05D0\05DF ; Steinman
Warszawa . 1923.

\05D0\05E1\05EA\05E8"\05E7\05E2
\05D0\05D9\05DE\05D1\05E2\05E8 ; Imber
Lemberg . Imber. 1911. 60 s..

\05D0\05E1\05EA\05E8'\05E7\05E2
\05D0\05D9\05DE\05D1\05E2\05E8 ; Imber
Wien . 1919. 63 s..

\05D0\05E1\05EA\05E8'\05E7\05E2
\05D3\05D0\05D1\05E8\05D5\05E9\05D9\05DF ; Dobrushin
Kiev . Kunst. 1914. 52 s..