Dagens død
Reichs
[Kbh.] . Lindhardt og Ringhof. 2000 . 410 sider.

Dagens dikt: ny samling
Ekman, Johannes
Stockholm. Sveriges radios förlag. 1999. 208 S..
ISBN 91-522-1825-2

Dagens dikt: ny samling
Johnson, Bengt E.
Stockholm. Sveriges Radios Förlag. 1987. 247 S..
ISBN 91-522-1664-0

Dagens dont i Norden: arbejdsbilledets historie i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, på Faerøerne i Grønland og hos samerne
Broby-Johansen, Rudolf
[København]. Fremad. 1972. 308 S..
ISBN 87-557-0327-5

Dagens eko
Brunnberg ; Elgemyr
[Stockholm] . Sveriges Radios förlag. 1987. 192 s..

Dagens Eko. Nyheter i radio under 50 ar
Brunnberg, Kerstin [Hrsg.]
[Stockholm]. Sveriges Radios förl. 1987. 192 S..
ISBN 91-522-1670-5

Dagens forskning och morgondagens: 1739 - 1989 ; inför Kungl. Vetenskapsakademiens 250-års jubileum ger sjutton ledamöter sin syn på vetenskapens utveckling
Lindqvist, Ingvar [Red.]
Stockholm. Fischer & Rye. 1989. 304 S..
ISBN 91-7054-592-8

Dagens gennyheter: hur massmedier berättar om genetik och genteknik
Ideland, Malin
Lund. Nordic Acad. Press. 2002. 224 S..
ISBN 91-89116-39-9

Dagen skall komma
Feuchtwanger, Lion,
Stockholm. Skoglund,. 1945. 405s ;.

Dagens köpare av skogsfastigheter i Sm¯land =: The present buyers of forestry real properties in Sm¯land
Svanberg, Ola
Skinnskatteberg. Sveriges lantbruksuniv. ,. 2002. 41 s..

Dagens kvinnliga självbiografi och den underordnade jag-positionen: Inger Hagerups och Sun Axelssons självbiografier
Fahlgren, Margaretha

Dagens lys
Ørum, Poul
2. udg. København. Gyldendal. 1991. 231 S.. Gyldendals Tranebøger.
ISBN 87-01-57620-8

Dagens lys: Johs. V. Jensen og de fynske kunstnere
Zahle, Grete
København. Rhodos. 1988. 125 S..
ISBN 87-7245-268-4

Dagens lys
Ambler ; Søgaard ; Hansen
(Kbh.) . Danske Bogsamleres Klub (i samarbejde med Spektrum).. [1971]. 279 s..

Dagens lys
[Kbh.] . Samleren. 2003 . 340 sider.

Dagens nyheter: Nr 220: Uppl. A. Torsdagen den 16 augusti 1934. [Secialnummer till David Jonasons (Mr Jones) 40-¯rsdag.]
Stockholm, . 1934.

Dagens Nyheter publicerade nedanst¯ende artikel den 15 maj i ¯r: när samerna trñgdes undan
Cramér, Tomas,

Dagens nyheters historia: tidningen och makten 1864-2000
Hadenius, Stig
Stockholm. Bokförl. DN. 2002. 480 S..
ISBN 91-7588-480-1

Dagens och framtidens skogsskötsel - produktions- och miljöaspekter: exkursion den 8 - 9 maj 1996 arrangerad av arbetsgruppen i skogliga planerings- och skötselfrågor
Carlestål, Bo
Stockholm. Kungl. Skogs- och Lantbruksakad.. 1997. 63 S.. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift ; 136,5.
ISBN 91-88780-11-2

Dagens och morgondagens kollektivtrafik: dialog med äldre och handikappade om 80-talets anpassnings¯tgärder = [Public transport today and tomorrow : a dialog with elderly and disabled persons]
Warsén, Lisa ; St¯hl, Agneta,
Stockholm. Transportforskningsberedningen,. 1993. 70 s..

Dagens och morgondagens revision
Heijtz, Sven
[Borrby]. Larsson. 1978. 216 S.. Problemlösning.
ISBN 91-7426-020-0

Dagen som ikke stod i kalenderen
Motram
Kbh. . Rosenkilde og Bagger. 1978 . 211 s..

Dagens pensionärer, sekelskiftets barn: ÊÅldrandeprocessen i ett individ- och samhällsperspektiv ; ([Mit engl. Zsfassung:] Pensioners today, children from the turn of the century)
Samuelsson, Gillis
Lund. (Studentlitteratur). 1981. 259 S..

Dagens situation och morgondagens behov av friformframställning inom Volvo Car Corporation
Hanicke, Henrik ; Nilsson, Jonas
Göteborg. Ingenjörs- och sjöbefälsskolan vid Chalmers tekniska högsk.,. 1999. 67 bl..

Dagens socialförsäkring - ett system för gårdagens samhälle?: rapport från forskarseminariet i Umeå, januari 2001
Stockholm. FKF:s förl.. 2001. 177 S.. Fakta & debatt / Försäkringskasseförbundet ; 2001,1.
ISBN 91-7500-297-3

Dagens tekst.
Jensen, Erik Aalbæk. [from old catalog]
[København] . Gyldendal,. 1966.. 116 p..

Dagens texter
Rydén, Per
Stockholm. Carlsson. 1995. 206 S..
ISBN 91-7798-991-0

Dagens unga - morgondagens kraft!.
Hell, Jannica ; Strang, Jonna
Väster¯s. Lñsstyr.,. 1994 ; . 33 s..

Dagen uden n¯de
White ; Søgaard
(Kbh.) . Gyldendal. (1966). 159 s..

Dage og nætter med kærlighed og krig
Galeano ; Hastrup
Århus . Modtryk. 1982 . 184 s..

Da Georg Brandes gav tobakken tobak
Brandes, Georg
København [u.a.]. Nordisk bogforl.. 1987. 22 S.. Skrifter ; 4.

Da George Washington a Bill Clinton: due secoli di presidenti USA
Fasce, Ferdinando
Roma. Carocci. 2000. 215 p.. Studi superiori ; 390 : Storia.
ISBN 88-430-1658-X : L34000

Dage paa en Sky: skuespil i 3 akter
Abell, Kjeld
2. opl.. Kobenhavn. Gyldendal. 1962. 77 S..

Dage paa en sky: skuespil i 3 akter
Abell, Kjeld
[København]. Thaning & Appel. 1947. 102 S..

Dage paa en Sky
Abell
Kbh . 1962. [1 bd.].

Dage på en sky: Skuespil i tre akter
Abell, Kjeld
2.udg.. Kobenhavn. Gyldendal. 1970. 83 S.. Gyldendals teater..

Dage p¯ en sky
Abell ; Rud.
[Kbh.]. (Danmarks radio. Hørespilarkivet). . [1967]. 72 s..

Dageraad van de moderne kunst: Leiden en omgeving 1890 - 1940
Wintgens Hötte, Doris ; Jongh-Vermeulen, Ankie de ; Balk, Hildelies
Zwolle. Waanders. 1999. 336 S..
ISBN 90-400-9339-3

Dageraad van de moderne kunst in Leiden, [1890 - 1940]
Den Haag . Stichting Jong Holland .

Dager og netter blant kunstnere
Skredsvig, Christian ; Gulbransson, Olaf
[4. utg.]. Oslo. Gyldendal. 1970. 157 S..

Dager og regler: dikt
Lundberg, Patrick.
Oslo. Cappelen,. 2004.. 46 S..

Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai Lietuvos muziejuose
Matulytçe, Margarita [Bearb.]
Vilnius. Lietuvos Nacionalinis Muziejus. 2000. 129 S.. Lietuvos fotografijos istorija ; 1.
9955-415-04-5

Dagerotypy w zbiorach polskich: katalog
Mossakowska, Wanda
Wroclaw u.a.. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1989. 338 S..
ISBN 83-04-02813-1

Dagerrotípia
Sass, Ervin ; Kett-Groza, Ioan
[Békéscsaba]. Tevan K.. 1999. 66 S..
ISBN 963-7278-58-3

Dagersheim: vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart
Lorenz, Sönke
Böblingen. Stadt Böblingen. 1998. 198 S.. Gemeinde im Wandel ; 6.
ISBN 3-928754-25-4

Dagersheim vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart
Lorenz, Sönke
Böblingen. Stadt. 1998. 198 S.. Gemeinde im Wandel ; 6.
ISBN 3-928754-25-4

Da Gesù al Padre: introduzione alla lettura esegetico-spirituale del vangelo di Giovanni
Pasquetto, Virgilio.
Roma. Ed. del Teresianum,. 1983.. 485 S..

Da geschieht eine selige Stille: Annäherung an Mystik
Böhme, Wolfgang
Düsseldorf. Patmos-Verl.. 2000. 122 S..
ISBN 3-491-70329-8

Dagesh ba-text: methods and approaches in Hebrew language ; instruction for speakers of other languages
Prayzler, GîlÅa ; YiÏsay, WardÅa
Jerusalem. Academon. 1992. Medienkombination.
ISBN 965-350-037-9

Dagestan: unaufhaltsamer Zerfall einer gewachsenen Kultur interethnischer Balance?
Luchterhandt, Otto
Hamburg. Inst. für Friedensforschung u. Sicherheitspolitik. 1999. 62 S.. Hamburger Beiträge zur Friedensforschung und Sicherheitspolitik ; 118.

Dagestan i iranskij mir: Ïstrichi vzaimosvjazej
ØHäsänov, M.
Erevan. Kavkazkij Centr Iranistiki. 1999. 80 S..
ISBN 99930-69-05-1

¬Der¬ Dagestan-Konflikt und die Terroranschläge in Moskau 1999: ein Handbuch
Rau, Johannes
1. Aufl. Berlin. Köster. 2002. 148 S.. Bewaffnete Konflikte nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes ; 10.
ISBN 3-89574-470-0 brosch. : EUR 29.80 (freier Pr.)

Dagestanskaja literatura: uÏcebnik-chrestomatija dlja 11 klassa
Chajbullaev, SiraÏzutdin MagomedoviÏc
MachaÏckala. 1992. 288 S..
ISBN 5-7437-0354-X

Dagestanskaja literatura: uÏcebnik-chrestomatija dlja 6 klassa
Usachov, Magomed-Rasul UsachoviÏc
Izd. 1. MachaÏckala. DaguÏcpedgiz. 1992. 222 S..
ISBN 5-7437-0325-6

Dagestanskaja literatura: Chrestomatija dlja 11 klassa na avarskom jazyke
Chajbullaev, Sirazutdin Magomedovic ; Gamzatov, Achmed Gimbatovic
Machackala. Dagestanskoe uc.-ped. izd-vo Goskomizdata RD. 1993. 295 S..
ISBN 5-7437-0355-8

Dagestanskaja literaturno-chudo\017Eestvennaja kniga: istorija stanovlenija, problemy tipologii ; 1920 - 1990 gg.
Alichanova, Aminat A.
Macha\010Dkala. Dagest. Nau\010D. Centr RAN, In-t Jaz., Lit. i Iskusstva. 2001. 334 S..
5-94434-003-7

Dagestanskaja oblastnaja organizacija KPSS: 1921-1981 gg. ; StatistiÏceskij spravoÏcnik
DÏzambulatova, R. I. ; Ivancov, V. G.
2., dorab. i dop. izd. MachaÏckala. Dagknigoizdat. 1982. 116 S..

Dagestanskaja poÇema: stanovlenie i razvitie Ïzanra
Jusupova, ÏCakar Saidovna
Moskva. Nauka. 1989. 407 p..
ISBN 5-02-011435-9

Dagestanskie azerbajdÏzancy: XIX - naÏcalo XX v. ; istoriko-ÇetnografiÏceskoe issledovanie
GadÏzieva, Sakinat ÏSichamedovna
Moskva. Izdat. Firma VostoÏcnaja Literatura RAN. 1999. 358 S..
ISBN 5-02-017792-X

Dagestanskie chudoÏzestvennye promysly: nasledie, problemy, perspektivy ; k 80-letiju so dnja roÏzdenija narodnogo chudoÏznika RSFSR Rasula Alichanova ; [materialy nauÏcnoj sessii]
Magomedov, A. DÏz.
MachaÏckala. Inst. JALI DNC RAN. 2003. 183 S..

Dagestanskie istoriÏceskie soÏcinenija
ÏSichsaidov, Amri RzaeviÏc ; Ajtberov, Temirlan MagomedoviÏc ; Orazaev, Gasan M.
Moskva. "Nauka". 1993. 298 S..
ISBN 5-02-017586-2

Dagestanskie terekemency: XIX - naÏcalo XX v. ; istoriko-ÇetnografiÏceskoe issledovanie
GadÏzieva, Sakinat ÏSichamedovna
Moskva. Nauka. 1990. 212, [32] S..
ISBN 5-02-016761-4

Dagestanskij tur: populacionnye i trofiÏceskie aspekty Çekologii
Magomedov, Magomed-Rasul D. ; Achmedov, ÇEl½dar G. ; Jarovenko, Jurij A.
Moskva. Nauka. 2001. 136 S..
ISBN 5-02-005193-4

Dagestan v 1990-e gody: ÇekonomiÏceskie i politiÏceskie preobrazovanija ; meÏznacional½nye otnoÏsenija
Israpilov, Sergej IsrapiloviÏc ; Ninalalov, Said AchmedchanoviÏc
Moskva. ÇEkonomika. 2005. 214, [1] S..
ISBN 5-282-02501-9

Dagestan v period social½nych reform
Abdulagatov, Z. M.
MachaÏckala. 2002. 207 S..
ISBN 5-230-12863-2

Dagestan v XX veke: istoriÏceskij opyt regional½nogo razvitija ; v dvuch knigach
Osmanov, Achmed I.
MachaÏckala. Izdat. Jupiter. 2006.
ISBN 5-7895-0027-7

Dagewesen und aufgeschrieben: Reportagen über eine deutsche Revolution
Golombek, Dieter ¬[Hrsg.]¬
Frankfurt am Main. Inst. für Medienentwicklung u. Kommunikation in d. Verl.-Gruppe Frankfurter Allgemeine Zeitung, IMK. 1990. 369 S..
ISBN 3-927282-03-0

Dagewesen und aufgeschrieben. Reportagen über eine deutsche Revolution
Golombek, Dieter
Frankfurt M.. Institut f. Medienentwicklung u. Kommunikation. 1990. 369 S..
ISBN 3-927282-03-0

Da ge zui da
Gu, Mengren.
Taibei Shi. Jiu ge chu ban she you xian gong si,. 2004.. 201 p. ;.

Dag faun;
Man, Yvonne de. [from old catalog]
Amsterdam, . J. M. Meulenhoff. [1960]. 142 p..

DAG-Fernsehpreis - Statut und Jury: gestiftet am 18. April 1964 in Hamburg von der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft
Hamburg. [ca. 1981. 4] Bl..

Dag för dag
How, Martin ; Hallqvist, Britt G.,
Stockholm. Gehrmans musikförl.,. 2002. 1 part. (4 s.).

Dagforanstaltninger for børn: foredrag holdt på det 5. Nordiske kvindejuristmøde i Stockholm, 1984
Ketscher, Kirsten.
København. Retsvidenskabeligt institut B, Københavns universitet,. 1985.. 18 p..

DAG-Forum Politik und Verantwortung: ethische Grundlagen einer Politik für die Zukunft, 3. April 1991, Hamburg, eine Veranstaltung der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft, [Dokumentation]
Hamburg. 1991. 58 S..

¬The¬ DAGFO System for recording field observatrions in writing form
Lang, J. G.
Mount Waverley, Victoria. 1979. 5 Bl.. Technical Report. Division of Applied Geomechanics, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization ; 87.
ISBN 0-643-02404-2

DAG-Frauen wehren sich gegen ... sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: die geheime Diskriminierung
Hamburg. 1991. 42 S..

DaGG, David gegen Goliath: "nicht reden, sondern handeln" ; Porträt einer Bürgerbewegung
Fricke, Bernhard
Orig.-Ausg.. München. Heyne. 1993. 156 S. : Ill.. Heyne-Bücher ; 19 : Heyne-Sachbuch ; 247.
ISBN 3-453-06337-6

Daggdroppen och kosmos: Harry Martinsons värld
Larsson, Ulf
Stockholm. Nobelmuseet. 2004. 104 S.. Archives of the Nobel Museum ; 4.
ISBN 91-974058-2-5

The dagger between her teeth
Lovegrove, Jennifer.
Toronto. ECW Press,. 2002.. 79 p. ;.

Dagger blessing: the Tibetan Phurpa cult ; reflections and materials
Marcotty, Thomas
Delhi. B.R. Publ. Co.. 1987. 107 S. : Ill..
ISBN 81-7018-411-8

The dagger of Islam
Laffin, John
London. Sphere Books Ltd.. 1979. 184 S..
ISBN 0-7221-5369-4

Dagger of the mind
Fearing
New York . Bantam Books. 1947. 183 s..

The daggers and edged weapons of Hitler's Germany,
Atwood, James P.
Berlin . [Savannah, Miltaria Publications,. 1965]. 240 p..

Daggers and javelins: essays, 1974-1979
Jones, LeRoi
New York, N.Y.. Morrow. 1984. 334 S..
ISBN 0-688-03431-4

Daggers and knowledge & power: the social aspects of Flint-Dagger technology in Scandinavia 2350 - 1500 cal BC
Apel, Jan
Uppsala. Department of Archaeology and Ancient History. 2001. 365 S.. Coast to coast-books ; 3.
ISBN 91-973674-2-7

Daggers, bayonets and fighting knives of Hitler's Germany
Angolia, John Randolph
London. Scott. 1971. 332 S. mit Abb.
ISBN 0-912138-06-8

DAGGERS IN THE FORUM
RICHARDSON
1976.

Daggers knowledge & power: the social aspects of Flint-Dagger technology in Scandinavia 2350-1500 cal BC
Apel, Jan
Uppsala. Univ., Dept. of Archaeology and Ancient History [u.a.]. 2001. 365 S..

Daggers of faith: thirteenth-century Christian missionizing and Jewish response
Chazan, Robert
Berkeley [etc.] . University of California Press. cop. 1989. VII, 226 S..

Daggers of the mind: structuralism and neuropsychology in an exploration of the Russian literary imagination
Barksdale, E. C.
Lawrence, Kan.. Coronado Pr.. 1979. 212 S..
ISBN 0-87291-099-7

Daggers unsheathed: the political assassination of Glen Clark
Wilson, Judi Tyabji
Surrey, B.C.. Heritage House Pub.. 2002. 335 S..
ISBN 1-89438-447-4 (bound)

DAG-Geschäftsstellen: Anschriften, Fernsprecher, Bank- und Postscheckkonten
[Hamburg. 1966]. 30 S..

Daggett's book of medical reference comp from lecture notes taken at the Massachusetts college of pharmacy.
Daggett, Charles H. [from old catalog]
[Lynn, Mass., . c1891]. 775 p., 1 l..

Daggett's school of pharmacy lecture course.
Daggett, Charles H. [from old catalog]
Providence, . Printed by J. F. Greene company,. 1899.. 2 p..

Daggi, das Entenkind
Burton, Jane ; Atzrott, Kerstin
Stuttgart. Franckh-Kosmos. 1991. [22] S. : überwiegend Ill.. Guck mal ....
ISBN 3-440-06230-9 Pp. : DM 16.80

Daggi und Harry: Abenteuer auf der Straße
Klockenbusch, Heinrich
1. Aufl.. Braunschweig. Rot-Gelb-Grün Verl.. 1985. 30 S. : Ill..

Daggi und Harry: Abenteuer auf der Strasse
Klockenbusch, Heinrich ; Pollähne, Hans-O ¬[Ill.]¬
2. Aufl. Braunschweig. Rot-Gelb-Grün-Verl.. 1987. 30 S. mit Abb. [Umschlagt.]..
ISBN 3-88589-018-6

Daggmaskar, kvartskorn och solljus. Källkritiska aspekter på OSL-datering
Heimdahl, Jens ; Häggström, Leif
2007.

Daggry
Baez ; Larsen
(Cph.) . Rhodos. (1971). 142 s..

Daggry
Kbh . 1944-1945.

Dagg un Dau: Gedichte in Arnsbiärger Platt
Voß, Norbert
Balve. Zimmermann. 1964. 93 S..

Daggutfällningens p¯verkan p¯ Göteborgs värmeö
Fredriksson, Anders,
Göteborg: . Univ .,. 2003. 32s..

Dag Hammarskjöld: e. Leben für d. Frieden
Lash, Joseph P.
1. Aufl.. Bern. Scherz. 1962. 315 S..

Dag Hammarskjöld: Vision einer Menschheitsethik
Mögle-Stadel, Stephan
Stuttgart. Urachhaus. 1999. 252 S..
ISBN 3-8251-7268-6

Dag Hammarskjöld: et liv for fred
Lash, Joseph P.
Oslo. Gyldendal, Norsk Forl.. 1961. 295 S. : Ill..

Dag Hammarskjöld: Vision einer Menschheitsethik
Mögle-Stadel, Stephan
3. Aufl.. Stuttgart. Verl. Urachhaus. 2001. 255 S..
ISBN 3-8251-7268-6

Dag Hammarskjöld: den förste moderne Svensken
Svegfors, Mats
Stockholm. Norstedt. 2005. 280 S..
ISBN 91-1-301416-1

Dag Hammarskjöld: barnet, skolpojken, studenten
Thelin, Bengt
Stockholm. Carlsson. 2001. 214 S..
ISBN 91-7203-405-X

Dag Hammarskjöld
Cordier, Andrew W. [Hrsg.]
New York [u.a.]. Columbia Univ. Pr.. Public papers of the Secretaries-general of the United Nations; ....
ISBN 0-231-03810-0

Dag Hammarskjöld
Sheldon, Richard N.
New York [u.a.]. Chelsea House. 1987. 112 S.. World leaders past & present.
ISBN 0-87754-529-4

Dag Hammarskjöld
Hammarskjöld, Dag ; Gabriel, Alexander
Wuppertal. Kiefel. 1993.
3-7811-5810-1

Dag Hammarskjöld
Wallensteen, Peter
Stockholm. Schwed. Institut. 1995. 47 S.. Schwedische Persönlichkeiten.
ISBN 91-520-0353-6

Dag Hammarskjöld: Politiker - Schriftsteller - Christ
Hoffmann-Herreros, Johann
1. Aufl.. Mainz. Matthias-Grünewald-Verl.. 1991. 107 S.. Topos-Taschenbücher ; 209.
ISBN 3-7867-1549-1

Dag Hammarskjöld: Mystiker und Politiker ; Visionen für heute
Röhlin, Ruth ; Röhlin, Karl-Heinz
München. Kösel. 2005. 160 S..
ISBN 3-466-36684-4

Dag Hammarskjöld: Vision einer Menschheitsethik
Mögle-Stadel, Stephan
2. Aufl. Stuttgart. Verlag Urachhaus. 2000. 251 S..
ISBN 3-8251-7268-6

Dag Hammarskjöld: "En man som blev vad han kunde och var vad han var" ; till hundraårsminnet 1905-2005 av Hans Födelse
Wiséhn, Eva ; Födelse, Hans
Stockholm. Kungl. Myntkabinettet. 2005. 24 S.. Utställningskatalog ; 44.
ISBN 91-89256-27-1

Dag Hammarskjöld
Wallensteen, Peter
aktual. Version. Stockholm. Schwed. Institut. 2005. 48 S.. Schwedische Persönlichkeiten.
ISBN 91-520-0796-0

Dag Hammarskjöld: champion of world peace
Levine, I. E.
London ; . Blackie,. 1964, c1962. 190 p. ;.

Dag Hammarskjöld: visionary for the future
Mögle-Stadel, Stephan
Cape Town. The Novalis Press,. 2002. 218 s..

Dag Hammarskjöld,
Simon, Charlie May (Hogue)
New York, . Dutton. [1967]. 192 p..

Dag Hammarskjöld: fredsstifteren
Hammarskjöld, Dag, ; Erlander, Tage,
Oslo. Ansgar,. 1961. 165 s., 6 pl.-bl..

Dag Hammarskjöld (1905-1961): un credente alla guida dell'ONU
Giampiccoli, Franco.
Torino. Claudiana,. 2005.. 153 p..

Dag Hammarskjöld 1905-1961: un credente alla guida dell'ONU
Giampiccoli, Franco
Torino. Claudiana,. 2005. 153 s..

Dag Hammarskjöld 1905 - 2005: a compilation of literature based on the collections of the Dag Hammarskjöld Library, Uppsala ; published in May 2005 to commemorate the 100th anniversary of the birth of Dag Hammarskjöld
Torén, Gunnel ; Hammarskjöld, Dag
2., rev. and expanded ed.. Uppsala. Dag Hammarskjöldbiblioteket. 2005. 29 S..

DAG HAMMARSKJOELD : E. LEBEN FUER D. FRIEDEN / JOSEPH P. LASH. EINZIG BERECHT. UEBERTR. AUS D. AMERIKAN. VON INGE MARTEN
Lash, Joseph P.
BERN ; STUTTGART ; WIEN. SCHERZ. 1962. 315 S..

Dag Hammarskjöld: strictly personal;: a portrait
Beskow, Bo,
Garden City, N.Y. Doubleday,. 1969. 191 p..

Dag Hammarskjöld and the 21st century
Annan, Kofi
1 Aufl.. Uppsala. Dag Hammarskjöld Foundation. 2001. 39 S.. The ... Dag Hammarskjöld lecture ; 4.
ISBN 91-85214-35-3

Dag Hammarskjöld and the 21st century
Annan, Kofi A.
44. Aufl.. Hamburg. Dressler. 1981. 158 S. : Ill..
ISBN 3-7915-3016-x